Ontbrekend politiek besef en ondraaglijke lichtheid van Haifi

yasminahalfie534

Update: Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Yasmina Haifi naar aanleiding van deze tweet geschorst.

Aldus een screenshot van een inmiddels door Haifi verwijderde tweet. Geen Stijl houdt het nieuws in de lucht. De paradox is dat Yasmina Haifi bij het ministerie van Justitie werkt als projectleider van het Nationaal Cyber Security Centrum. Dus je zou verwachten dat juist zij moet weten hoe de risico’s van de omgang met internet en sociale media ingeschat zouden moeten worden. Achter onkunde over de werking van sociale media kan ze zich niet verschuilen. Haifi is tevens ‘Lid van de PvdA Scoutingscommissie. Talentscout en coach van talent.

Dat ISIS niets met de islam te maken heeft is verdedigbaar. Beredeneerd vanuit het idee dat extremistische soennitische moslims de ‘ware’ islam gekaapt hebben. Gelovigen benadrukken altijd het vreedzame karakter van hun religie en proberen de negatieve kanten weg te moffelen. Het is een wetmatigheid. Wanneer een verschijningsvorm van een religie ontspoort in intolerantie of geweld dan ontkennen gelovigen altijd dat dat representatief voor hun religie is. Zo wassen gelovigen altijd hun religie schoon door alleen de mooie kanten ervan te willen zien en nemen ze geen verantwoordelijkheid voor het negatieve van de religie die ze belijden.

Yasmina Haifi vliegt grandioos uit de bocht met de toevoeging dat het een vooropgezet plan van zionisten is om bewust de islam zwart te maken. In vervolgtweets probeert ze dat recht te praten, maar werkt zich alleen nog maar dieper in de nesten. Want haar bewering is wel erg subtiel dat zionisten de islam zwartmaken als ze tegelijk zegt dat ISIS onmogelijk islamitisch kan zijn. Logica op z’n Haifi’s. Ze had lef getoond als ze afstand had genomen van haar bewering dat zionisten ISIS in de lucht houden om de islam bewust zwart te maken. Maar dat brengt ze niet op. Zo ontspoort ze voor de tweede keer in haar poging tot schadecontrole. Juist dat geeft te denken. Voor iemand die talentscout bij de PvdA en projectleider bij het ministerie van Justitie is zou meer politiek besef en intellectuele diepgang verwacht kunnen worden. Of voor wie al cynisch was: juist niet.

hai

Foto 1: Schermafbeelding van verwijderde tweet van 12 augustus 2014 van Yasmina Haifi

Foto 2: Tweets van Yasmina Haifi, 13 augustus 2014.

22 gedachten over “Ontbrekend politiek besef en ondraaglijke lichtheid van Haifi

 1. Ik las het en kon mijn lachen niet inhouden.

  Maar je hebt gelijk. het is eigenlijk diep droevig. Ik ben benieuwd wie haar ‘gescout’ heeft. Overigens is het (voor mij) wel interessant dat het steeds vaker voor lijkt te komen dat ik een logica – die wortel lijkt te schieten in de Nederlandse samenleving – helemaal niet meer kan volgen. Redenaties zoals deze van haar kom je wel standaard in het MO’en tegen maar naar mijn ervaring (vroeger?) eigenlijk nooit – muv paranoïde aandoende complotdenkers – bij ontwikkelde Nederlanders.

  Like

 2. @Jack
  Mooi gezegd. Waarschijnlijk zijn er tegenwoordig parallelle logica’s voor allerlei doelgroepen. Zo fragmenteert de samenleving. Maar van een ambtenaar als Yasmina Haifi mag verwacht worden dat ze zich daaraan onttrekt.

  Complotten bestaan overal. Van ontwikkelde Nederlanders zou je verwachten dat ze daarin niet meegaan. Haifi wijst in haar emotie naar Israël en indirect de VS als schuldigen voor de opkomst van ISIS. Waarbij het onnodig confronterend en verwarrend is om het niet over Israël, maar zionisten te hebben.
  http://time.com/2992269/isis-is-an-american-plot-says-iran/

  Anderen wijzen weer naar Rusland of Saoedi-Arabië die onrust stoken in het Midden-Oosten om de olieprijzen hoog te houden. Ik betwijfel zeer of Yasmine Haifi na al haar uitingen en mislukte pogingen tot schadecontrole een ontwikkelde Nederlander genoemd kan worden. Een en ander roept ook vragen op over het besluit van het ministerie van Justitie en de PvdA om iemand van haar kaliber in een kaderfunctie aan het werk te zetten.
  http://www.stratfor.com/weekly/intrigue-lying-behind-iraqs-jihadist-uprising

  Like

 3. Israelische studies die bepleiten het hele Midden Oosten te defragmentariseren bestaan al lang.
  ISIS past daarin, ook het bewapenen van de Koerden, en de regeringscrisis in Baghdad.
  Syrië is al een puinhoop.
  Nu de Koerden worden bewapend zal de strijd ook in Turkije losbarsten, komt goed uit, Erdogan is ook al geen vriend van Israel.
  Het best gedocumenteerde complot ooit was het Israëlisch Brits Franse tegen Egypte van 1956.

  Like

 4. Er is een oude Jiddische mop die door Max Tailleur werd verteld – toen ik met mijn moeder naar hem ging kijken – begin jaren ’60 op het Rembrandsplein in Amsterdam.

  Sarah gaat naar de dokter met vermoeidheidsklachten.

  De dokter onderzoekt haar longen en zet de stethoscoop op haar rug en zegt:
  Vrouwtje, zucht eens.

  Sarah haalt diep adem en zucht:
  OhGodegodegodegod.

  Waarom weet ik niet, maar ik moest plotseling aan die mop denken.
  Gaf me een goed gevoel. Het was toen een gelukkig moment in een moeilijke tijd.

  Ik weet dat gevoel voor humor een afweermechanisme kan zijn, maar ik kan het soms gewoon niet helpen.

  Like

 5. @Jack
  Dank. Tja, de Nederlandse overheid maakt met Yasmina Haifa en haar complottheorie een goede beurt in het buitenland. Waarin een klein land groot kan zijn.

  Misschien moeten we inderdaad maar lachen over zoveel onbenul. De absurditeit er van inzien. Maar ik blijf me er het hoofd over breken hoe zo iemand ooit bij Justitie en de PvdA een kaderfunctie kon krijgen. Is zij dan nooit gescreend?

  Like

 6. Het geval Yasmina Halfie toont mij dat de vrije meningsuiting in Nederland de duimschroeven aangedraaid wordt. Ze is nu geschorst en ontslag dreigt nu Opstelten zich er mee bemoeit.

  Like

 7. Opnieuw is de visie van Yamina Haifi bevestigd. De leider van ISIS (ISIL, IS) is nu duidelijk ontmaskerd als een door de Mossad getrainde terrorist. In het onderstaande filmpje wordt hij met zijn oorspronkelijke naam “Elliott Shimon” benoemd. Spread the word.

  Like

 8. @Arend
  Opnieuw? Hoezo opnieuw? Waaruit u concludeert dat de visie van Yasmina Haifi bevestigd wordt is de vraag. Uit een complottheorie? Dat kent u niet menen. U miskent ook de intelligentie van de Arabieren. Zijn ze werkelijk zo stom dat ze een door de Mossad getrainde terrorist tot leider van ISIS benoemen? Zijn deze soennieten werkelijk zo dom? Het verspreiden van het woord dat u vraagt is daarom niet verstandig. Het benadrukt alleen maar het gebrek aan intelligentie en politieke handigheid van de Arabieren. Laten we dat niet doen. Dat wordt al snel als discriminatie gezien. Door sommigen met lange tenen. Opvallend dat u hieraan meewerkt. Wat beoogt u? Stigmatisering van domme Arabieren?

  Like

 9. Beste Sjors Ridder.

  Als het grootste deel van de Arabische landen niet aan de verborgen marionettentouwtjes van Washington DC zouden hangen, van wie ze hun inmiddels zwaar onder druk staande Petrodollars en militair materieel krijgen, dan zou het Midden-Oosten er heel anders uit zien. Als zij daarnaast niet de agenda zouden volgen van de oorspronkelijke oprichters en financiers van de Zionistische staat Israël, de Rothschilds, zou de gehele Arabische wereld er nu ook anders uit zien. Het is een door de eeuwen heen inmiddels zeer bekende strategie van de Rothschilds dat zij beide kanten in een conflict steunen met financiële, militaire en logistieke middelen op basis van het machiavellistische adagium van verdeel en heers. Zo vergroten zij hun macht en controle. Dit is allemaal na te trekken. Eén van de bekendste voorbeelden hiervan is de Engels-Franse oorlog en de slag bij Waterloo, waarbij aan beide kanten de Rothschilds financieel aan de touwtjes trokken.

  Voor een redelijk goed historisch overzicht van hun invloed op de financiële markten, de politiek en de financiering van Israël zie de volgende link:

  http://www.mega.nu/ampp/rothschild2.html

  Wanneer je het credo ‘Follow the money’ als uitgangspunt neemt, dan kom je altijd uit bij de machthebbers. De duivel schijt immers altijd op dezelfde hoop. En wat deze wereld betreft en zoals die aan ons van jongs af aan gepresenteerd is en nog steeds wordt geldt: Niets is wat het lijkt en niets lijkt wat het is.

  Er valt nog veel te onderzoeken buiten de gangbare propagandakanalen om. Succes daarmee.

  Like

 10. @Arend
  Het is me duidelijk in welke hoek u uw inspiratie haakt. Dit soort kritiek valt makkelijk te neutraliseren door de volgende vragen. Namelijk, waarom benutten de leiders van de Arabische landen de eigen ruimte die ze ondanks alle tegenstand en druk van andere landen ondervinden zo slecht? Waarom investeren ze niet in onderwijs, cultuur, economie, zorg, welzijn en een evenwichtig politiek bestel voor hun bevolking? Waarom bungelen Arabische landen altijd onderaan in de lijstjes van de VN waar het om educatie en ontwikkeling gaat? Waarom weten deze landen ook de beperkte ruimte die ze volgens u zouden hebben -met hun overvloedige oliedollars die sommige landen tot de rijkste van de wereld maakt- niet positief aan te wenden? Is het niet contra-productief om anderen de schuld te geven voor het eigen falen?

  Kom op, Arabische landen, emancipeer, geef vrouwen de ruimte, ontwikkel je en kijk eens goed in de spiegel. En zie wie je zelf bent. Als dat gebeurt dan zijn zulke malle verklaringen als van u niet meer nodig. En worden wij allebei tevreden gesteld door de leiders en het establishment van Arabische landen die eindelijk hun verantwoordelijk nemen om hun bevolking verder te helpen. En niet zichzelf, zoals nu. Waarvoor ze echt alleen zelf debet aan zijn. Right?

  Like

 11. Tja, waarom, waarom? Opnieuw follow the money and you come to the power. Waarom is de huidige Arabische wereld zoals die is, verdeelt en beheerst, zoals de rest van de wereld door de bankiers en de multinationals. De geschiedenis van het Midden-Oosten staat bol van de conflicten, daar het een enorm economisch belang in zich draagt en tevens een geopolitiek strategisch belang. De wederzijdse belangenverstrengeling van de Arabische elitaire heersers – vanwege het oliebezit – en de westerse energiebehoefte aan grondstoffen voor het kunnen laten blijven functioneren van de aarde vernietigende welvaartsbehoefte, hebben een onderdrukkingssysteem laten ontstaan, waarbij de elite alles voor zichzelf meende te kunnen houden. De gewone mens doet er in de Arabische landen niet toe. Net als in de rest van de wereld, dat gebaseerd op een al eeuwenoud feodaal stelsel gericht op handhaving van de macht van een heersende kaste, de rest van de bevolking als slaven wordt gebruikt. Dat gebeurt in de Arabische wereld, maar evenzeer in onze zogenaamde geciviliseerde wereld. Ook in onze zogenaamde democratische rechtstaat zien we een toenemende erosie van burgerrechten en een systematische kwaliteitsvermindering van onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten. Dus wil jij je westerse normen en waarden opleggen aan een andere cultuur, dan zul je eerst moeten kijken in hoeverre diezelfde normen en waarden ook in onze cultuur wel worden nageleefd. Dit om te voorkomen dat je met twee maten gaat meten en voor hypocriet wordt versleten. Dat gevaar is namelijk erg groot.

  Like

 12. @Arend
  ‘De gewone mens doet er in de Arabische landen niet toe.’

  Dat is dus precies mijn kritiek op die Arabische landen. Om over de gewone vrouw nog maar te zwijgen die in die landen nog minder rechten heeft dan de gewone man. Op een land als Tunesië na. Ik wil best een heel eind meegaan in je kritiek, maar blijf dan nog zitten met de vraag waarom deze landen de 5, 10, 20 of 30% eigen ruimte die ze desondanks overhouden niet benutten om hun bevolking te emanciperen en ontwikkelen.

  Die vraag weet ook jij niet te beantwoorden. Het antwoord dat de Arabische leiders zich laten omkopen, veel te veel wapens kopen, graag bij elkaar over de schutting stoken (soennieten tegenover sjiieten) en geen enkel belang hebben bij onderwijs voor de massa wijst niet zozeer naar de krachten die dit teweeg brengen, maar naar de Arabieren zelf die geen begin weten te maken om zich uit hun haren uit het mentale moeras waarin ze verzonken zijn te bevrijden.

  Dat is toch tragisch? Het begin van de oplossing is het benoemen ervan, niet het ontkennen. Gemeenschappelijk hebben deze landen dat ze hiervoor de schuld niet bij zichzelf, maar elders zoeken. Ik vind dat te makkelijk.

  En dan wil ik best meegaan in de kritiek dat dit makkelijk praten is omdat deze westerse landen over de rug van de derde wereld de eigen welvaart heeft opgebouwd en nu de grenzen dichtgooit. En wel grondstoffen uit die landen steelt, maar arbeidskrachten weert. Of dat ze door het kolonialisme soms zijn opgezadeld met onlogische grenzen die natievorming erg bemoeilijkte. Maar dan stel ik weer de vraag waarom de Arabische landen in de beperkte ruimte die ze ondanks alles hebben toch niet een slag maken in het verder ontwikkelen van hun eigen landen en bevolkingen. Die lethargie wordt toch niet opgelegd door anderen?

  Het is absoluut juist dat overal de burgerrechten onder druk staan. Sla de krant er maar over open. Maar daarmee zijn de rechten en het welzijn van een burger in Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Algerië of Pakistan nog niet gelijk. Niet voor niets vluchten inwoners van vele Arabische landen in gammele bootjes naar Europa. Of via andere routes naar andere westerse landen. Om kansen te grijpen die ze in hun land van herkomst niet krijgen. Of omdat ze van de verkeerde stam zijn, of van de verkeerde religie of van de verkeerde regio binnen hun land.

  Dit gaat om basale waarden zoals educatie, zorg, huisvesting, politieke vertegenwoordiging en arbeid die universeel zijn. Geen westers prerogatief. Het is gevaarlijk en contra-productief om deze universele waarden uit het handvest van de mensheid te bestempelen als westerse normen en waarden. Dat zijn ze niet. Want hiermee lever je de mensen in bepaalde niet-westers landen over aan de willekeur van hun leiders die een loopje nemen met rechtsstaat en democratie. Want je geeft ze een excuus om af te zien van universele waarden die dankzij jouw eigen inzet zijn gepolitiseerd tot ‘westerse’ waarden. Wie help je daarmee? Juist, de leiders en niet de bevolking aan de onderkant die smacht naar bescherming en ontwikkeling. Hoe deze landen hun cultuur beleven en invullen volgt op de toepassing van deze universele waarden.

  Like

 13. George.

  In onze door een economische dictatuur geregeerde wereld zijn alle fundamentele levensvoorwaarden in handen van private bedrijven en banken. Dus voor alle grondstoffen, die wij nodig hebben om in onze fundamentele levensbehoeften te kunnen voorzien, zijn wij afhankelijk van die elitisten. Hun is er dan ook alles aan gelegen om de macht, die zij ontlenen aan die afhankelijkheidsstructuren, in stand te houden en te vergroten. Het hele geopolitieke schaakspel dat er wordt gespeeld is er daarom op gericht om totale controle te verkrijgen over alle grondstoffen. Oorlogen worden gevoerd en conflicten worden geënsceneerd in grondstofrijke gebieden, om die controle te verkrijgen.

  Volgens Zbigniew Brzezinski, de geopolitieke meesterstrateeg en adviseur van vele Amerikaanse presidenten, heeft in zijn boek The Grand Chessboard het belang van het Euraziatische continent benadrukt. Zijn visie is, dat wereldmacht te verkrijgen is door controle te hebben over dat continent. Het Midden-Oosten behoort daar ook toe. Dus in deze wereld wordt macht verkregen door grondstofrijke stukken aarde in bezit te nemen en de autochtone bevolking te onderwerpen, uit te moorden, door kunstmatig geschapen conflicten elkaar uit te laten moorden, of ze als slaaf te gebruiken in de grondstofwinning en de verwerking daarvan.

  Machtsstructuren zijn in de loop van de feodale geschiedenis steeds meer geperfectioneerd. In de 20ste eeuw heeft men in het westen de zachte dictatuur ontwikkeld, door bevolkingen te overgieten met een op materialisme gebaseerde welvaart, psychologische manipulaties middels reclame en regelrechte mindcontrol. Daarbij heeft men een zogenaamd democratische rechtsstaat geschapen, om mensen middels verkiezingen het gevoel te geven enige inspraak te hebben in het politieke beleid. Daarnaast worden mensen via de massamedia overspoelt met brood en spelen, om hun bezig te houden en af te leiden van meer wezenlijke zaken. Zodat in de verborgen achterkamertjes van Bilderbergconferentiies, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, alle economische en handelsfora, IMF, Wereldbank, WHO en al die andere elitaire old boys networkbijeenkomsten, de elitisten zich ongestoord kunnen bezig houden met het maken van hun plannetjes voor de volgende oorlog, het scheppen van de volgende epidemie met een kunstmatig gecreëerd virus en de rest van hun verderfelijke zaken, waarmee ze de mensheid en deze planeet naar de kloten helpen.

  Maar er is één troost. Het zal ze niet lukken, want steeds meer mensen worden wakker en doorzien hun psychopathische opzet.

  Like

 14. In casu gaat het dus om het dom houden van bevolkingen, zodat ze geplunderd, geëxploiteerd en als slaaf gebruikt kunnen worden. Dat gebeurt in de Arabische landen en ook bij ons. Als de Arabische regeringen werkelijk de ruimte zouden nemen om beter voor hun bevolkingen te zorgen, dan zou de heersende westerse elite die deze regeringen heeft aangesteld, dat als een bedreiging ervaren voor hun macht. De Arabische regeringen moeten ook wat hun sociale beleid betreft mee lopen in de pas van de westerse elite, op straffe van het onthouden van geldstromen, militair materieel, plotseling ontstane binnenlandse chaos en andere zaken. De voorbeelden van Saddam Hussein, Kadhaffi, Assad en eerder Sadat in Egypte laten zien wat er gebeurd als zij hun politieke beleid niet meer afstemmen op wat de Rothschilds c.s. met hun landen voorhebben. Iran zal het volgende slachtoffer zijn.

  Like

 15. @Arend
  Ik ben het eens met je opvattingen. Maar m’n kritiek op de Arabische leiders en naties weerspreekt het niet. Kijk ook naar diverse landen in Latijns-Amerika en Azië die zich succesvol aan dat mechanisme van neo-kolonialisme hebben weten te onttrekken en hun eigen weg gingen. Waarom ontbreekt dat nou zo goed als in de Arabische landen? Dus de verklaring voor dat falen heeft ook een binnenlandse component. Dat probeer ik scherp te krijgen. Dat andere wat je terecht opmerkt is bekend.

  Je idee dat rijke landen met oliebronnen als de Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit of de Golfstaten zich afhankelijk hebben gemaakt van de VS of het Westen deel ik niet. Het lijkt vaak eerder andersom. Op z’n minst is het een afhankelijkheid over en weer. En dan kom ik opnieuw bij de vraag waarom deze landen in de eigen ruimte die ze hebben hun landen niet ontwikkelen. Overigens, ook voor het Westen profijtelijk omdat het consumenten creëert en de afzetmarkt voor hun producten vergroot. We moeten oppassen in ons occidentaal denken niet met betuttelende verklaringen te komen die alle verantwoordelijkheid van oriëntaalse landen wegpoetst. Dat is pas echt beledigend.

  Like

 16. George, ik kan daar wel verschillende verklaringen voor geven vanuit een macroperspectief, maar ik weet dat die verklaringen weggezet zullen worden als complottertsverhalen. Daarom steek ik daar maar geen energie in. In ieder geval is het fijn om te lezen, dat jij je toch voor een deel in mijn visie kunt vinden.

  Like

 17. @Arend
  Elke verklaring die iemand aannemelijk kan maken is de moeite waard. Ik ben daar niet neerbuigend over, maar geef er wel een weerwoord op als ik het er niet mee eens ben. De ondertitel van m’n blog is niet toevallig ‘Debat tussen links en rechts’. Vaak menen mensen in een debat tot in het oneindige hun verschillen te moeten benadrukken, vaak toch achter de komma, zodat ze niet opmerken ook vele overeenkomsten te hebben. En dat laatste is eigenlijk veel socialer en productiever.

  Like

 18. George, ik ben het helemaal eens met je laatste stelling. Verschillen worden teveel benadrukt, terwijl per saldo het richten van de focus op de overeenkomsten tussen mensen veel meer opbouwend is.

  Aangaande links en rechts wil ik het volgende opmerken. De links/rechtspolariteit is een kunstmatige, gebaseerd op het hiervoor benoemde. Het is door de verborgen beleidsmakers in deze wereld bewust geschapen in het kader van hun verdeel en heerspolitiek. Alle op vijanddenken gebaseerde tegenstellingen, die in onze tijd steeds verder worden aangescherpt, komen uit dezelfde koker. Het was Lenin die de uitspraak deed; “The best way to control the opposition is to lead it ourselves.”. Hoeveel duidelijker wil je het nog hebben. Er is een elitaire klasse in deze wereld, die op basis van hun familiaire inteeltachtergrond, hun intellect, financiële en geweldsmiddelen en occulte macht, zich superieur waant boven de rest van de mensheid. Zij denken niet zoals wij en zien de wereld als een speelplaats, waarbij zij menen die te kunnen bezitten, exploiteren en naar eigen goeddunken kunnen herscheppen. Zij zien de mens als useless eaters of NuKuBu’s, oftewel Nutteloze Kut Burgers. Zie:

  http://defensieweb.wikia.com/wiki/Nukubu en http://www.arrestatieteam.nl/forum/viewtopic.php?t=5380

  Die houding verklaart waarom men overal zo lichtzinnig en respectloos met al het leven op aarde omgaat.

  Deze zich superieur wanende elite heeft zich in de loop der tijd in steeds meer machtscentra geïnfiltreerd. Een belangrijk intellectueel broeinest van deze elite is de Fabian Society, waar in de afgelopen eeuwen belangrijke Engelstalige schrijvers, filosofen en ook politici lid van waren. Tony Blair behoort ook bij die club. Zie de volgende door mij geschreven artikelen over dit onderwerp.

  http://wereldverbeteraars.clubs.nl/nieuws/detail/646158_de-religie-van-de-staat-arend-zeevat

  http://forum.indahnesia.com/topic/5145/0/de_europese_grondwet_slikken_of_stikken_arend_zeevat.php

  http://forum.politics.be/showthread.php?t=101934 (In dit artikel ontbreekt de afbeelding van de Fabian Window. Dit is een afbeelding die onthullend is t.a.v. de ware intenties van de Fabian Society. Hier is een link naar die afbeelding: http://www.sunray22b.net/fabian_window.htm En hier is een link naar hun officiële website: http://www.fabians.org.uk/

  Wanneer we de natuur als leermeester nemen en zien hoe de onderlinge interdependentie der ecosystemen deze tot een onverbrekelijk geheel maken, dan mag je er m.i.
  volledig van uitgaan dat iedere scheiding op welk gebied dan ook door mensen is gecreëerd.

  Like

 19. Humor is het belangrijkste en meest creatieve wapen tegen een toenemende verstarring. Prima artikelen overigens George.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.