Avontuur in Aleppo: verwondering, vlaggen en volwassenwording

De PVV ergert zich aan de video ‘Oh Oh Aleppo; De Spookstad’ van ‘Fighting Journalists’ en stelde over wat ze als ronselfilm ziet vandaag kamervragen aan de ministers Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Ze roepen op de mensen achter de film op te sporen en te berechten. Waarom? Wie voorbij het genre van de jihadfilm met islamitische retoriek kijkt waar sjiieten ongelovigen worden genoemd ziet personages die aandoenlijk als Kuifjes in Barbarije door het kapotgeschoten Aleppo lopen. Hun avontuur. En betere beelden schieten dan andere jongeren die het laten bij vakantiekiekjes in Benidorm of Salou. Ze verbazen zich bij elke stap die ze zetten over de vernietiging van oorlog. ‘Kijk, de borden liggen nog netjes in de kast’, kan het Nederlandser? Deze jongens moeten als ze terug in Nederland komen niet berecht, maar opgevangen worden. Laat ze hun verhaal vertellen en in debat gaan met 17 miljoen Nederlandse ongelovigen.

2510

Foto: Derdeklasrijtuig in Syrië, 1908.

11 gedachten over “Avontuur in Aleppo: verwondering, vlaggen en volwassenwording

 1. @George: Sjiieten zijn in de ogen van Sunnieten natuurlijk ongelovigen, net als katholieken dat in de ogen van joodse of protestante mensen zijn. Voorwaar een recept voor een eeuwige oorlog tussen ….. Katholieken, Protestanten, Joden, Islamieten enz.
  Soldaten die in mijn ogen allen volledig door God verlaten zijn.

  Ik ben bang dat je in je blog twee ernstige denk- of inschattingsfouten maakt.

  Oorlog is in de ogen van niet direct betrokkenen (meestal jongemannen) romantisch. Het is ook een oneindige bron voor (geromantiseerde?) kunst en verhalen. Het heeft dus wel degelijk een grote aantrekkingskracht op bepaalde jongelui. Een film erover (de eerlijkheid gebied dat ik alleen het eerste stukje heb bekeken) kan dus zeker wervend werken.
  Ooit de wervingsfilm voor de commando’s in de jaren ’60 gezien? Allemaal eerlijk, maar romantisch wervend door het muziekje dat op de achtergrond werd gespeeld. Als jongeman kan je daar makkelijk voor vallen. De werkelijke opleiding was grimmig, maar de romantiek was blijvend. Vooral voor degene die de opleiding af hebben gemaakt.

  Een tweede punt waarmee je volgens mij een inschattingsfout maakt is je (in mijn ogen) onderschatting van het feit dat (oorlogs?)geweld verslavend is. Het zal wel de adrenaline of iets dergelijks zijn, maar ik ken persoonlijk mensen die praktisch verslaafd zijn aan geweld en ik meen – op eigen titel – ook aan angst.

  Ik ben het overigens wel met je eens dat deze jongens opgevangen zullen moeten worden, vooral omdat we geen andere keus hebben. Maar als je me diep in mijn hart kijkt zou ik ze eigenlijk nooit terug willen zien in Europa. Het werkelijke gevaar is waarschijnlijk niet heel erg groot, maar wel reëel. Dat we uiteindelijk problemen zullen krijgen met die enkeling staat wat mij betreft buiten kijf.

  Zelfs één enkel (Europees?) slachtoffer van een dergelijke verdwaasde ‘misleidde (?)’ is te veel en reden voor mij (als het aan mij lag) om de volledige groep buiten de deur te houden.

  Like

 2. @Jack
  Tot de pluriforme samenleving die de Nederlandse is behoren ook verdwaasde godsdienstwaanzinnigen zoals deze jongeren die hun weg in het leven zoeken. Ze haken nu aan bij de islam, maar dat had ook best iets anders kunnen zijn. Het zij zo.

  Je zegt dat ik denk -of inschattingsfouten maak. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ik kan meningen daarover niet weerspreken. Maar alleen ben ik me er niet van bewust dat ik oorlog of geweld romantiseer of goedpraat.

  Like

 3. England is also now citing returning militants as “the biggest security threat to the United Kingdom.” The government’s position could leave Amer — and the possibly thousands of unknown British fighters — stranded in increasingly fierce and bloody conflicts, and within the grasp of extremist jihadist groups.

  Like

 4. @George:
  = Maar alleen ben ik me er niet van bewust dat ik oorlog of geweld romantiseer of goedpraat. =

  Als je mijn reactie zo hebt gelezen dan ben ik onzorgvuldig geweest in mijn taalgebruik. Zo heb ik het zeker niet bedoeld en je doet het ook niet in mijn ogen.

  Wat je nmm wel doet is dat je het gevaar van dergelijke filmpjes en de aantrekkingskracht van oorlog op bepaalde mensen relativeert . En relativeringen mbt oorlog en geweld zijn in mijn ogen altijd gevaarlijk. Bijna al het oorlogsgeweld – gemartel, honger en ellende – kan gerelativeerd worden als je daar voor zou kiezen door er op te wijzen dat er wat dat betreft niets nieuws onder de zon is.

  Daar kan immers geen mens het mee oneens zijn.

  Mijn keus is dan ook dat – ondanks het feit dat ik opgegroeid ben met de kreet dat oorlog de natuurlijke staat van de mensheid is – ik het gevaar altijd serieus neem en daar waar stappen ondernomen kunnen worden die ook verkies. Dat kunnen dan ook (of vooral) preventieve maatregelen zijn.

  Like

 5. @Jack
  Ok, kwestie van doel en middelen. Het gaat er denk ik om de zoekende jongeren niet volledig uit te sluiten en ze een weg terug te bieden. In de reacties van Westerse regeringen zie ik paniekvoetbal. Da’s mijn grootste kritiek. Anders gezegd, deze jongeren zie ik niet anders dan de provo’s van 1968, de zalvende refo’s op de Veluwe of de strijders die in de jaren ’30 tegen Franco in Spanje gingen vechten. Hun omgang met geweld en de verheerlijking ervan is wel van een hoger niveau.

  Moeten we hun retoriek niet vooral opvatten als de toevallige inzet van geweld voor een hoger doel om geaccepteerd te worden? Waarbij het geweld geen doel, maar instrument is om die omzetting te bereiken. Kan de politiek in de aanpak van de jongeren niet beter dat aspect van zingeving en adolescentie voorop zetten? Met die ‘zachte’ aanpak zijn vele generaties Nederlanders opgegroeid.

  Like

 6. @George: Hoe hier mee om te gaan?
  Wie het weet mag het zeggen!

  Je vergelijk met de Provo’s gaat wat mij betreft op zo veel plaatsen mank dat ik daar niet op in ga. Over de zalvende refo’s van de Veluwe heb ik weinig te zeggen. Ik ken ze wel, maar heb er nooit enige dreiging van ervaren. Eigenlijk vond ik ze vreselijk mak. Ook je vergelijking met de Spanje-gangers gaat in mijn ogen volledig mank, maar dat kan liggen aan waar mijn sympathie ligt. Overigens werden die bij terugkeer naar Nederland hard aangepakt.

  Maar je schrijft het zelf al:
  = Hun (? De Syrie/Irak-gangers?) omgang met geweld en de verheerlijking ervan is wel van een hoger niveau. =

  En dat is nu precies waar het om gaat.
  Dat er bij de Nederlandse Syrie-gangers in eerste instantie en grote dosis retoriek schuil gaat geloof ik onmiddellijk en kan wat mij betreft bijna (?) genegeerd worden. Alleen, als deze jongens eenmaal in Syrië (of Irak) zijn ingezet is het verhaal een totaal andere geworden. En dat ze worden ingezet mag je met een dosis gezond cynisme rustig aannemen. Hun bloed zal ongetwijfeld in de ogen van de lokale strijders goedkoop zijn. Dat was voor de Amerikanen in hun oorlog in Vietnam ook zo. Veel zwarten, arme blanken en nieuwe immigranten verdwenen allemaal naar het front. Goedkoop bloed. Zo dus hoogstwaarschijnlijk ook deze jongens.

  Natuurlijk is er een reden waarom de jongens (?) deze weg kiezen. Het is van het grootste belang dat we daar vrij snel zicht op krijgen. Ongetwijfeld zullen veel van deze jongens teleurgesteld en volledig getraumatiseerd terugkeren naar de Nederlandse maatschappij (als ze daar voor kiezen). En even natuurlijk moeten we die proberen op te vangen met (relatieve) begrip en een juiste mate van empathie.

  Maar hoe je het wend of keert, bevlogen jihadisten zullen er ongetwijfeld ook tussen zitten. De vraag is eerder hoe we daar mee kunnen/moeten omgaan. Niet met die arme (?) misleidde (?) getraumatiseerde (?) jongens. Een harde hand lijkt mij in deze onmenselijk en vooral contraproductief. Maar de ‘knuppel’ moet wel degelijk bij de hand zijn bij de enkeling die bevlogen is. En dat daar een handjevol tussen zal zitten is gewoon een statistisch gegeven.

  PS: Waarschijnlijk heb je het zelf al gezien en gelezen, maar Afshin Ellian heeft er recentelijk een paar informatieve blogs over geschreven in de Elsevier.

  Like

 7. @Jack
  Dat wat ik als demagogie van Afshin Ellian zie kan ik niet meer verteren. Dus laat ik aan me voorbijgaan. Ik heb dus niet gelezen wat hij zegt.

  Ik denk dat we langs elkaar heen praten. Waarbij ik niet uitsluit dat je het meeste gelijk hebt. Wat ik bedoel is dat de meerderheid van de jongeren die naar Syrië of Irak trekt een kans op reïntegratie moet hebben. Ok, de harde kern (‘jihadisten’) bereik je niet en die moet goed in de peiling gehouden worden door de AIVD die bezuinigt en niet de middelen heeft om alle jongeren te volgen, maar die jongeren die Nederlandser zijn dan ze zelf denken moeten niet nodeloos in het verdomhoekje worden gejaagd. Zodat ze door uitsluiting nog eens extra wanhopig worden en hun situatie als uitzichtloos inschatten. En denken dat ze niks meer te verliezen hebben. Zo denk ik. Ruim baan voor spijtoptanten.

  Like

 8. @George: Dat je demagogie aan je voorbij laat gaan lijkt me onverstandig. Het is denk ik het kernverschil tussen jou en mijn visie in deze.
  Demagogie is in mijn optiek hier juist de kern!

  Je roert in een grote heksenketel gevuld met kokendhete smerig stinkende demagogie en zegt dat je geen notitie wil nemen van de demagogie van een ‘ervaringsdeskundige’.
  En de demagogie van Afshin Ellian is fröbelwerk vergeleken bij die van de grote jongens.

  Overigens ben ik het met de laatste paar zinnetjes van je wel je eens,
  maar ga ik niet verder dan RUIMTE voor spijtoptanten.

  RUIM BAAN???????????Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!

  Hoe ben je van plan de werkelijke spijtoptant te onderscheiden van een mol?
  Ik geloof niet dat de AIVD voldoende kwaliteit en expertise in huis heeft om die klus op zich te nemen.

  Sorry voor mijn cynisme, ik stop nu dan ook met dit onderwerp omdat naïviteit in zaken die over leven en dood gaan mij altijd cynisch maken. En, uiteindelijk is het niet mijn persoonlijke probleem, maar het probleem van mijn generatie die nog meer shit voor de jongere generatie achterlaat.

  Like

 9. @Jack
  Je hebt gelijk dat het onverstandig is om demagogie aan jezelf voorbij te laten gaan. Dat doe ik dan ook niet. Zeker niet waar het dit onderwerp van propaganda, agitatie, sociale media en religieuze retoriek betreft. Ik laat alleen de demagogie van Ellian aan me voorbijgaan. Niet meer en niet minder. Je vult daarom naar mijn idee je claim over hoe ik hierover zou denken te ruim in.

  Like

 10. @George: Dat kan. Dat is natuurlijk het grote probleem bij het in telegramstijl schriftelijk met elkaar discussiëren. En…., eerlijkheidshalve moet ik je zeggen dat ik mijn vrouw vaak verkeerd begrijp (zegt ze) en we zijn al een halve eeuw samen en het met elkaar over bijna alles oneens. En we discussiëren niet eens schriftelijk.

  Maar te ruim invullen lijkt mij in deze beter dan te gedetailleerd invullen. Ik zal echter mijn best doen om HELEMAAL NIET in te vullen. Maar bij het kiezen van een onderwerp en een ruime stellingname van de blogger ontkomt een lezer (reaguurder) er natuurlijk niet aan om (zelfs al is het maar minimaal) in te vullen.

  Like

 11. Antwoord door minister Opstelten op de kamervragen van de PVV:
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014D25266&did=2014D25266

  2014Z12044
  Vragen van de leden De Graaf, Wilders en Helder (allen PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ronselfilm ‘Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo “De spookstad” (ingezonden 26 juni 2014)

  Vraag 1
  Bent u bekend met de ronselfilm ‘Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo “De spookstad”’? 1)

  Antwoord 1
  Ja.

  Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze film het ronselen van jongeren in Nederland voor de jihad in Syrië en de Levant tot doel heeft? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 2
  De film heeft de intentie om jongeren te radicaliseren en te stimuleren tot uitreis naar jihadistische strijdgebieden. Door middel van sociale media probeert de jihadistische beweging openlijk en provocerend naar buiten te treden teneinde jongeren op een sekteachtige wijze te rekruteren. Deze online aanwezigheid van de jihadistische beweging werkt radicalisering in de hand en faciliteert een glijdende schaal: van online retoriek naar fysieke actie.

  Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het feit dat het hier vooral derdegeneratieallochtonen betreft, die in de door de regering gehanteerde definitie als autochtoon te boek staan?

  Antwoord 3:
  Het is niet relevant welke generatie allochtonen of autochtonen betrokken zijn bij het tot stand komen van deze film. Duidelijk is echter wel dat de geradicaliseerde jongeren zich tegen de kernwaarden van onze samenleving afzetten en dat dit onacceptabel is.

  Vraag 4
  Bent u bereid de mensen en/of organisatie(s) achter deze ronselfilm op te pakken en te berechten, en deze personen, als zij een tweede paspoort bezitten, het Nederlandse paspoort af te nemen en hen uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 4
  Het ronselen voor de jihad is een misdrijf. Het openbaar ministerie beslist per geval over eventuele vervolging. Bij een onherroepelijke veroordeling wegens een terroristisch misdrijf kan op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap het Nederlanderschap worden ingetrokken als sprake is van een dubbele nationaliteit.

  1) YouTube, 24 juni 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=miqGbVdj2xQ)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.