Hoe te stemmen voor Europa als heersende klasse oorlog tegen de waarheid voert?

451312_61165613-646x363

Update 22 mei: Vandaag Europese verkiezingen. Moeilijke keuze voor velen. Wel stemmen of niet stemmen? En als men de gang naar de stembus maakt op welke partij moet men dan stemmen? Van welke thema’s laat men de keuze afhangen? Volgt men de agenda van de politieke partijen zoals die blijkt uit advertenties, flyers en politieke programma’s of volgt men de agenda van zichzelf? Als dat laatste al goed mogelijk is in onze informatiemaatschappij. Zo’n keuze gaat wellicht dwars tegen de consensus in die ons wordt ingefluisterd. 

Klopt de bewering van Henrik Alexandersson -assistent van Europarlementariër voor de Zweedse Piratenpartij Christian Engström- dat ‘de heersende klasse en de regeringen een oorlog tegen de waarheid zelf voeren’? Hij onderbouwt het in ‘The ruling class wages war against on truth itself’. Volgens hem gaan regeringen tot het uiterste om critici te vervolgen en op te sluiten die de waarheid vertellen over wat er aan de hand is, terwijl ze in naam de mensenrechten propageren. Terzijde, een staaltje van die dubbelzinnigheid is een conferentie over internetvrijheid die juist de opzet heeft om die vrijheid in te perken. De Newspeak van Orwell in werking. 

Voorbeeld van een criticus die door het establishment is koudgesteld is Craig Murray, de Britse oud-ambassadeur in Oezbekistan. Vanuit de marge doet-ie verslag van z’n opkomen voor mensenrechten. Hij is een medestander van Julian Assange. Murray valt op dat de Britse gevestigde klasse zich niet kan voorstellen dat Britse militairen of ministers voor het Internationaal Strafhof in Den Haag voor oorlogsmisdaden terecht moeten staan. Over BBC-journalist Gavin Esler die deze waarheid niet wil horen: ‘Het feit dat door Irak binnen te vallen Britse ministers verantwoordelijk waren voor meer doden dan Milosevic, of zelfs Charles Taylor, is iets waarvan hij ergens, diep van binnen, bewust is als van een abstracte waarheid, maar hij heeft zichzelf gecensureerd het in zijn wereldbeeld in te voegen.’ Westerse censuur is zowel individueel als institutioneel.

Censuur houdt uit de openbaarheid wat niet gehoord mag worden. Soms met grove maatregelen, vaak met zachte hand en door zelfcensuur van politici en journalisten. Klokkenluiders die tegen gevestigde belangen ingaan worden beschuldigd door gefabriceerde waarheden die hun functioneren beperkt of soms zelfs onmogelijk maakt. Denk aan Edward Snowden wiens paspoort door de VS eenzijdig en tegen alle mensenrechten in ingetrokken werd toen hij vanuit Hong Kong naar Rusland vluchtte of Julian Assange die zonder reden op een zogenaamde Red Notice lijst van Interpol werd gezet zonder dat er ooit bij enige rechtbank een aanklacht tegen hem is ingediend. Hij moest vluchten naar de Ecuadoriaanse Ambassade in Londen. Hoe beschamend is de behandeling van Assange en Snowden en wat zegt dat over u of mij?

Alexandersson verwijst naar een artikel in Der Spiegel over het koudstellen van de Duitse Bundestag. De gevestigde partijen uit de grote coalitie van kanselier Merkel laten zich onmachtig maken in een koehandel die Duitse steun voor Amerikaans beleid koopt en Edward Snowden en rechtsprincipes laat vallen. Alle Duitse bezwaren over de NSA worden door de christen- en sociaal-democraten ingeslikt. Het is zelfs zo dat iedereen die met Snowden in contact komt inclusief parlementsleden gecriminaliseerd zullen worden. Die dreiging intimideert en schrikt af. Het absurdisme van de macht is dat Duitse politici die volgens hun mandaat voor de mensenrechten wensen op te komen de dreiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid boven het hoofd hangt.

Europese Verkiezingen komen eraan en de macht is gek geworden. Het verliest de principes waar alles om begonnen is uit het oog. Wat te doen? Het is zaak om op een partij te stemmen die principieel ingaat tegen dat machtsmisbruik en zich niet laat intimideren door de macht om die principes in te slikken. Zelfs in een nationaal of Europees parlement. Kortom, kies een partij die zich niet van de wijs laat brengen en de principes van de rechtsstaat of zelfs de werking van de parlementaire democratie niet inlevert voor een gascontract, een voorkeursbehandeling door president Obama of door het opofferen van rechtsprincipes. Alexandersson merkt op dat er reden tot zorg is, maar ook de kans om bij de Europese Verkiezingen tegen deze dwaasheid te stemmen. Voor een assistent van piraat Christian Engström lijkt de keuze duidelijk. Ik deel zijn keuze.

4 gedachten over “Hoe te stemmen voor Europa als heersende klasse oorlog tegen de waarheid voert?

 1. ==Klopt de bewering van Henrik Alexandersson….==

  Hoever gaat tolerantie nog om een ander Europa toe te laten dan het Europa dat het Verdrag van Lissabon toestaat, waarin tal van andere internationale verdragen zijn ge-incorporeerd? Zelfs met een nieuw Verdrag van Lissabon komt er geen centimter meer ruimte bij voor meer dan een half miljard mensen in Europa.

  De geschiedenis van Europa en in het bijzonder het ‘Project Europa’ heeft geleerd dat processen die eenmaal in gang zijn gezet, onomkeerbaar zijn. Hooguit worden deze vertraagd.
  Binnen dit kader worden dissonante tonen schoorvoetend getolereerd, zolang deze geen serieuze bedreiging vormen voor het ‘Projekt Europa’.

  Ja, die bewering klopt als een zwerende vinger, waarvan de etter niet meer afgevoerd kan worden door de nieren.

  Europese verkiezingen veranderen niets daaraan, ongeacht de partij waarop wordt gestemd een. Men stemt namelijk onder de voorwaarden in een samenwerkingsverdrag dat onaantastbaar is. De suggestie dat de politieke top wordt gekozen is slechts politieke windowdressing voor een farce.

  Dissonante, (pan-Europese) partijen, verontruste organisaties en burgers kunnen als politiek statement beter het gezamenlijk initiatief nemen om het TTIP te voorkomen.
  Het is niet voor niets dat de politieke élite hier enorme vaart achter zet, want de strekking van dit verdrag overschrijdt de grenzen van het mogelijke dat onder het Verdrag van Lissabon haalbaar is.

  Like

 2. @King Billy
  Is dat niet te fatalistisch om te beweren dat het niet uitmaakt op welke partij men stemt? Ook niet als dat een partij is die wel de principes bewaakt en daaraan consequent vasthoudt?

  Like

 3. Allerminst fatalistisch, daartegenover staat een realistisch eenduidig alternatief, waar ook buitenparlementaire organisaties een kapittelende stem krijgen, die, mits goed georganiseerd, als politiek statement niet terzijde kan worden gelegd. En de organisatie structureel in het hart kan raken, waar geen enkele deelnemende partij toe in staat is of niet wil uit overtuiging.
  Uiteraard is ‘én, én’ uit politiek maatschappelijke overtuiging of als een politieke gewetensusser een optie, maar dit verandert niets aan de constellatie van het ‘Europa’ project.

  Na nogal wat adminstratieve rompslomp wordt het mij gegund om ook te stemmen en ga dat doen. Op een partij, die tenminste met een vrolijke noot erkent dat deze verkiezingen en het Europees Parlement een farce zijn binnen een politieke organisatie, die niets met democratie heeft te maken dankzij een ‘Treaty ON European Union” (hierna te noemen, “the European Union”….. letterlijk) met een aanhangsel waar de ondemocratische werkwijze voor het opereren van dit Europa project is vastgelegd. Deed deze partij niet mee, was het stembiljet als protest ongeldig gemaakt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.