NRC mist de nuance met kritiek op delegatie in Sochi: dubbele moraal

Moet Nederland niet met een zware delegatie naar de Olympische Winterpelen van Sochi gaan vanwege de homorechten? Zelfs politici van VVD en PvdA spreken zich er tegen uit. Hoewel ze niet in het kabinet zitten dat tot nu toe de rijen gesloten houdt. Ook mensenrechtenactivisten en bezorgde burgers zijn kritisch. NRC steunt in een commentaar van 13 januari de beslissing van premier Rutte om zo zwaar mogelijk vertegenwoordigd te zijn. Da’s een politieke stellingname die verdedigbaar is. Met goede argumenten.

Maar precies daar maakt de NRC er een potje van. Van de argumentatie klopt weinig omdat het commentaar de tegenstanders een dubbele moraal verwijt: ‘Gelet op de vele culturele en andere uitwisselingen in het Nederland-Ruslandjaar en de economische belangen die er ook toen werden gediend, getuigt die kritiek vooral van een dubbele moraal.’ Maar dat klopt niet. Want de tegenstanders die tegen een zware delegatie zijn spraken zich ook uit tegen het Ruslandjaar en ageren al jaren tegen het mensenrechtenbeleid van Putin. Zoals NRC-columnist Bas Heijne. Als iets deze tegenstanders te verwijten valt dan is het hun weinig flexibele en vasthoudende opstelling. Niet het opportunisme en de dubbele moraal die de NRC er meent in te lezen.

Dat een commentator van NRC in de eigen ivoren toren de rust meent te bewaren door tegen de mode van de dag in te gaan valt te prijzen. Niet in het minst omdat het het debat verbreedt. Maar er zijn grenzen aan de middelen om dat gelijk te halen en anderen het ongelijk toe te bedelen. Hoewel er in zakenwereld en politiek opportunisten zijn die hun protest als handelswaar in onderhandelingen inzetten. Maar het is een andere nuance om alle tegenstanders van een zware delegatie een dubbele moraal te verwijten. Het publieke debat anders weergeven en inkleuren dan het in werkelijkheid is gevoerd is ongelukkig omdat het niet bij een afstandelijke analyse past. Plat gezegd, de NRC zakt door de poten omdat het de feiten verkeerd voorstelt. 

Zie hier voor de filmverslagen van VICE.

Advertentie

4 gedachten over “NRC mist de nuance met kritiek op delegatie in Sochi: dubbele moraal

 1. Het lijkt me verstandig om nog eens te memoreren over welke rechten het nu eigenlijk gaat en of het proces van de inperking van de manifestatie van homoliefde op een democratische en of aanvaardbare manier tot stand is gekomen. Moet een samenleving die van huis uit orthodox-christelijk is en dus in de openbaarheid alleen de liefdesrelatie tussen getrouwde echtelieden accepteert zonder pardon de manifestatie van homoliefde accepteren? En tot welke grenzen moet ze dit accepteren?

  Like

 2. @Reine
  De schrik slaat me om het hart van je reactie. Meen je dat nou serieus of ironisch? Ik hoop het laatste. In een rechtsstaat hoort discriminatie van hogerhand niet bevorderd of oogluikend toegestaan worden. Zoals nu in Rusland gebeurt.

  De Nederlandse Grondwet omschrijft het tegengaan van discriminatie in artikel 1: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.‘ Ik ken de Russische grondwet niet, maar die zal naar verwachting in theorie op dezelfde leest gestoeld zijn. Namelijk ook gebaseerd op Franse wetgeving.

  Aan de opmerking dat Rusland een van huis uit orthodox-christelijke samenleving is valt het een en ander af te dingen. In het hartgebied Oekraïne en Rusland klopt dat historisch wel. Maar niet in andere gebieden die door het imperialistisch Rusland vanaf de 17de eeuw bij het hartland zijn gevoegd. Zoals het Oosten en het Zuiden. In de Kaukasus die in de 19de eeuw in een expansionistische campagne werd geknecht bestond en bestaat een andere beleving van religie. Hiermee werden vele niet-christelijken onderdanen van het Russische Keizerrijk. Kijk bijvoorbeeld eens naar de enige boeddhistische staat van Europa: Kalmukkië.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalmukkië

  Naast deze demografische bezwaren zijn er nog twee soorten bezwaren tegen de stelling aan te voeren. Het Russische volk steunde weliswaar in meerderheid de kerk, maar de elite verfranste en nam juist afstand tot die kerk. Het liet het bij de uiterlijkheden.

  Het uitgestrekte en zeer pluriforme Rusland met talloze etnische groepen, talen, tijdzones, geografische bijzonderheden en religies kan alleen onder een noemer gehouden worden als die vrijheid breed wordt geformuleerd en opgevat. Begrijpelijk is wel dat politici die vrijheid inperken waar ze die denken te kunnen inperken om de eenheid iets eenduidiger en minder breed te maken. Onder het 19de eeuwse motto: Een taal, een volk, een natie. Maar het risico bestaat ook dat als de machthebbers de eenheid te eenduidig interpreteren en te veel inperken dat nieuwe tegenstand opwekt. Wat dan het eerst in de buitengebieden optreedt. Daarom blijft het schipperen met zo’n divers rijk als het Russische in het vinden van een evenwicht tussen geheel en delen. Religie is hier een middel bij. Maar ook niet meer dan dat.

  Like

 3. Ik vond het juist wel een aardig commentaar van de NRC en ik schrok van je tegenreactie.

  Ik denk niet dat de NRC de tegenstanders van het Ruslandjaar een dubbele moraal verwijt, maar juist zoals jij dat zo mooi noemt “de mode van de dag”. Die “mode van de dag” heeft een dubbele moraal door eerst mee te gaan in het Ruslandjaar en er nu tegen te zijn. Diezelfde ‘mode van de dag’ eiste ook meer inzet van de regering om de Greenpeace-activisten los te krijgen. Dat is onze koning cq regering uiteindelijk goed gelukt. Een community die vervolgens denkt dat er dan geen tegenprestatie geleverd hoeft te worden, die leeft in een ivoren toren, niet de NRC.
  Ook je reactie @reine getuigt van een visie inzake discriminatie vanuit de ivoren toren. Nog niet al te lang geleden (en in de praktijk misschien nog steeds) kon een school op basis van haar ‘levensovertuiging’ met de Nederlandse wet in de hand een homo als leraar weigeren. Wat mij betreft enigszins vergelijkbaar met Rusland nu.
  Maar zelfs in ons Nederland van de ‘Trias Politica’ gaat de rechtelijke macht in de dynamiek van de maatschappij mee door iemand voor anderhalf jaar op te sluiten omdat hij op de verkeerde plek en het verkeerde moment hard schreeuwde (en vervolgens weinig berouw toonde). En dat vooral omdat op beeld vastgelegd werd dat zelfs de aanstaande koning zich rot schrok. Hoe vergelijkbaar met Pussy Riot !!! Maar hier geen koning die gratie verleende.
  Homo’s in Rusland zitten in een soort tweespalt, want enerzijds is het homo-zijn geen misdaad meer en konden ze zich meer in het openbaar manifesteren, maar anderzijds heeft hun emancipatie voor een stevige tegenreactie gezorgd met de bewuste wet tegen het uitdragen van homosexualiteit onder jongeren tot gevolg. De Russische maatschappij (en die van Kalmukkië erbij) is er nog niet helemaal aan toe. En ik kan je verzekeren dat het volk aldaar de kerk hierin steunt. Discussies zoals @reinejragolo die stelt, zijn wel degelijk aan de orde en relevant in Rusland. Net zoals een blogger soms de goede smaak van een vrijheid-van-mening-minnende cartoonist aan de orde stelt (waarom eigenlijk?).
  Laat de homo’s in Rusland zelf bepalen hoe zij hun maatschappij willen emanciperen en laten we op het hoogste nivo naar Sochi gaan, want alleen dan blijven we on speaking terms en kunnen we Russische homo’s helpen. Laten we de ivoren toren op het Kalmukkisch schaakbord laten staan, en met sport en cultuur uitwisseling en een beetje creativiteit grote landen als China, Rusland en de VS op het juiste spoor van mensenrechten houden.
  Het was een wat saai commentaar maar de NRC zakt zeker niet door de poten en gaat als enige niet mee in de mode van de dag inzake selectieve feiten.

  Like

 4. @Milly
  Het is de vraag in hoeverre de vrijlating van de Greenpeace-bemanning aan het Nederlandse kabinet toegerekend kan worden. In de Europese pers wordt herhaaldelijk de rol van Duitsland genoemd. Dat land legt toch net iets meer gewicht in de schaal bij Rusland. Maar ook andere landen die landgenoten aan boord hadden hebben naar verluidt druk gezet. Rutte ontkent zelf dat er als tegenprestatie een belofte aan de Russen is gedaan. Wat logisch is, want zoiets blijft altijd ongenoemd. Daarom was het debat hierover in de kamer ook zo teleurstellend. De oppositie zocht naar een formele toezegging die op dat niveau niet kan bestaan.

  De kern van mijn kritiek op het NRC-commentaar is dat het alles en iedereen over een kam scheert. Naar mijn idee is het onterecht om bij alle tegenstanders van een zware delegatie te spreken van een dubbele moraal. Dat zijn de feiten die de NRC expliciet verkeerd voorstelt. Als de NRC dat niet zo had bedoeld dan het het niet moeten noemen en had de eindredactie het niet in de kop moeten zetten. Je weet het het, het waggelt als een verwijt van dubbele moraal, kwaakt als een verwijt van dubbele moraal en ziet eruit als een verwijt van dubbele moraal, maar is ‘de mode van de dag’. Hemeltje, noem het dan ook zo, en laat dat verwijt van dubbele moraal achterwege.

  Ik schrik van je vergelijking tussen het weigeren van een leraar op een Nederlandse bijzondere school en de bejegening van homoseksuelen in Rusland. Het komt al te sofistisch op me over. Zoals je hele reactie die ik inschat als een spiegeling om de spiegeling. Het is naar mijn idee het vergelijken van appels en peren. Inderdaad is Nederland niet ideaal, zie ook het ‘tegenrapport’ dat Rusland vandaag over de mensenrechtensituatie in Europa uitbracht met een samenvatting van zinnige kritiek op Nederlands beleid, maar in Rusland worden de rechten van homoseksuelen vele malen erger geschonden dan in Nederland. En de Russische overheid treedt daartegen niet op, maar werkt er actief of wegkijkend aan mee. Zie het filmpje hierboven van VICE.

  Dat ‘tegenrapport’ geeft trouwens aan wat de verdediging van president Putin zal zijn op kritiek van Rutte: tegenkritiek. Als de heren elkaar al te spreken krijgen. Zodat op voorhand duidelijk is dat Rutte met z’n kritiek op de mensenrechtensituatie in Rusland totaal niks zal en kan bereiken. Wat z’n argument om juist vanwege die opdracht naar Sochi te gaan onwaarachtig en onwaarschijnlijk maakt. Het is Ruttiaans geklets voor de bühne. Als een Hans Klok die uit de boeien dondert en lachend zegt dat dat de bedoelde twist was. Echt elastisch.

  Ik bestreed niet dat het volk in Rusland zich richt tot de Grieks-orthodoxe kerk. Maar ik bestrijd dat het volledige volk (in etniciteit en politieke en sociologische stratificatie) zich achter die kerk schaart. Dat is niet zo. Zelfs niet dat de kerk de norm is. Rusland is te divers en te historisch beladen door het communisme dat als cultuur nog steeds niet dood is om geen tegenkrachten tegen die christelijke kerk te ontwikkelen. Rusland is geen Polen.

  Je reactie roept de vraag op wat leiders van een natie voor opdracht hebben. Moeten ze het volk leiden of volgen? Moeten ze de klok terugdraaien wat grondrechten en de stand van de rechtsstaat betreft als (een deel van) het volk dat vraagt? Wel of niet opgejut door opinieleiders die hun positie ontlenen aan hun contacten binnen het zittende regime? Zodat er sprake is van een cirkelredenering: de regering ‘volgt’ het morrende volk -en stelt het met culturele onderwerpen tevreden vanwege uitblijvende economische en politieke hervormingen- nadat het dat volk eerst op het verkeerde been heeft gezet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.