Lesbisch stel getreiterd in Assen. Het gezag treedt niet op

In Assen-Oost terroriseert een groepje jongeren een lesbisch stel, Lambertha Penning en Jannie Donker. Dat gebeurt al sinds april 2013. Het stel heeft al drie keer aangifte gedaan. Een intrieste kwestie die doet denken aan de Utrechtse kwestie met de twee weggepeste homo’s Ton Daalhuizen en Hans van Gemert in Leidsche Rijn. Toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen dacht succesvol op te treden, maar Ton en Hans waren woest op het aarzelende optreden van de burgemeester. In Assen kondigt zich hetzelfde aan. Het lesbisch stel heeft de politie specifieke gegevens van de vermeende daders gegeven, maar de politie meent van niks te weten. De gemeente zegt ‘de vernielingen te betreuren‘, aldus RTV Drenthe. Dit is een goedkope en betreurenswaardige reactie die aangeeft hoe weinig prioriteit politie en gemeente aan het pesten van homoseksuelen geven.

MJJ-20130913-Abbenhues

Foto: Waarnemend burgemeester Carry Abbenhues (PvdA) van Assen. Ze gaat voorfair play en met z’n allen de schouders eronder. Ook wil ze een ordentelijk bestuur.

16 gedachten over “Lesbisch stel getreiterd in Assen. Het gezag treedt niet op

 1. Ik heb het ook meegemaakt in Assen. in 2010 ontvluchtte ik mijn woning die ik huurde van de woningstichting Actium. Ik had toen al jarenlang last gehad van homonegatief geweld veroorzaakt door een paar buren. Vanaf 2007 tot in 2010 schreef ik de woningstichting (toen SWA nu Actium) over ernstige incidenten. Er kwam nimmer antwoord. De politie weigerde aangiften op te nemen omdat ze het een “burenruzie” noemden en ik geen “bewijs” kon tonen.

  Er vonden ernstige incidenten plaats waarbij ik werd bedreigd met boksbeugels en grote messen. De opgetrommelde politie was op geen enkele manier behulpzaam. Ze vroegen of ik de problemen niet aan mezelf te wijten had. Geen enkele bescherming heb ik gekregen.

  Toen ik een klacht indiende bij het antidiscriminatiebureau werd er een gesprek gearrangeerd met de wijkagent en de klachtbehandelaar. De wijkagent zei onomwonden dat er ook klachten over mij waren. De zaken werden omgedraaid en dat zie je nu bij deze twee dames ook. Het is best mogelijk dat er over en weer irritaties zijn geweest. Vaak zie je dan een verschijnsel optreden dat ze ‘gevolgdiscriminatie’ noemen.

  Ik weet dat er in Assen-Oost waar deze twee mensen woonden meer problemen met homonegatief geweld zijn geweest. Steeds hoor je dat die woningstichting erbij betrokken is, en dat de politie niet optreedt. Ik ben van mening dat het gezag in Assen bewust niet optreedt, en dat daar nu eens harde conclusies uit getrokken moeten worden.

  In een interview met Vrij Nederland over zijn roman ‘Dis’, vertelt Marcel Möring over het Assen van zijn jeugd. Jaren geleden maakte hij een documentaire over de verdwenen joodse gemeenschap (‘kille’) van Assen. Van de zes- à zevenhonderd joden waren er na de oorlog een kleine vijftig over. ‘Die hele cultuur was gewist. Opgelost in de geschiedenis. Een onbestaanbare gedachte. Bijna was trouwens hetzelfde gebeurd met de Molukkers van de stad. Mijn woede op Assen is dan ook een algemene kwaadheid over wat bekrompenheid de afwijkelingen aandoet. Dat geldt voor iedereen, homo’s, allochtonen, mensen die op een andere manier willen leven’.

  Gisteren heb ik naar aanleiding van dit nieuwe incident en mijn eigen zaak waarnemend burgemeester Carry Abbenhues een e-mail gestuurd. Tot op dit moment heb ik geen reactie gekregen. In 2012 heb ik de politiek in Assen aangeschreven. Ook toen kwamen er geen reacties.

  Like

 2. Wat je zegt, intriest! Gaat Abbenhues alsnog actie ondernemen? Zo nee, wie geeft haar opdracht daartoe?

  Like

 3. @Koos
  Ik ben van mening dat het gezag in Assen bewust niet optreedt, en dat daar nu eens harde conclusies uit getrokken moeten worden.’

  Dank voor je informatie. Dat is niet niks wat je zegt. In elk geval lijkt het tijd voor een serieus onderzoek over hoe de politie, gemeente en officier van justitie in Assen met geweld en pesterijen tegen homoseksuelen omgaan. Het lijkt er sterk op dat het volledig schort aan inlevingsvermogen van de ‘driehoek’ en optreden om de daders op te pakken. Ook zeer opmerkelijk en onheilspellend is het dat er op je schrijven geen antwoord komt.

  @Blewbird
  Als burgemeester Carrie Abbenhues niet optreedt, dan kunnen de raad of de landelijke publieke opinie haar wellicht in beweging krijgen. Omdat ze er maar voor een jaar zit hoeft ze niet te vrezen dat haar termijn niet verlengd wordt. Wat bij Aleid Wolfsen wel meespeelde.

  Like

 4. Het is inderdaad niet niks wat ik zeg. Ik heb meer dan 10 jaar in Assen gewoond en nergens in Nederland heb ik zoveel homonegatief geweld meegemaakt als in Assen, zowel op de werkvloer als in de directe woonomgeving.

  Kijk, als de driehoek van de wijkagent, en de woningstichting geen informatie krijgt omdat ze die wordt achterhouden dan is er een serieus probleem. Ik heb een gesprek met de toenmalige burgemeester Heldoorn en dienst ambtenaar Openbare orde en veiligheid Tuijt gevoerd en zij zeiden niets van de problemen hebben geweten. Vóór het gesprek was afgesproken dat ik een gespreksverslag zou krijgen, die afspraak kwam de gemeente Assen niet na.

  Het dossier dat de klachtbehandelaar van mijn melding gemaakt moet hebben is: weg!

  Ik diende een klacht in tegen mijn wijkagent omdat deze weigerde aangiftes op te nemen. Hij verklaarde daarop in een proces-verbaal in strijd met de waarheid dat ik van het doen van aangifte wilde afzien. Ze gaan echt heel ver, het is te idioot voor woorden.

  Like

 5. Het is inderdaad bizar.

  De voorzitter van het COC Tanja Ineke sprak zich gisteren in ferme bewoordingen uit over het incident met de dames uit Assen.Dus ik dacht laat ik haar eens benaderen en vertellen dat dit niet het eerste incident is. Ik stuurde haar een tweet maar, ze reageert niet.

  @tanjaineke @trouw Ik ging ze in 2010 voor. Zelfde woningstichting, zelfde politiekorps. http://t.co/341j9QvayW— Corrumpere (@corrumpere) 9 januari 2014

  Gelukkig voor de woningstichting en de politie ligt het COC in Groningen en Friesland op z’n gat vanwege een ‘vertrouwensbreuk’.

  http://www.cocgroningen.nl/cms/

  Like

 6. @Koos
  Dat het bestuur van het COC in Groningen en Drenthe niet functioneert is er wellicht een verklaring voor dat het COC in deze regio niet meer aan belangenbehartiging doet. En preventief de overheid niet scherp weet te houden. Zoals in Assen. Mogelijk een falen van jaren. Misschien gebruikt landelijk COC-voorzitter Tanja Ineke haar tijd om de bestuurlijke chaos van het COC in Groningen en Drenthe te helpen opruimen?
  http://www.cocgroningen.nl/cms/

  Like

 7. Wellicht. Een voorbeeld. In 2010 zat de klachtbehandelaar van de het discriminatiemeldpunt ook in de politiek en de politiek? Ja die zweeg toen en zwijgt nog steeds. Nee, het zit allemaal veel dieper. En ik zal het mevrouw Ineke niet persoonlijk kwalijk nemen als ze er niet in slaagt door het ‘cordon sanitaire’ heen te breken.

  Ik ken iemand die bij die woningstichting heeft gewerkt en deze persoon heeft me het een en ander verteld over de cultuur en hoe er met de politie wordt samengewerkt bij homonegatief geweld. Ik zal me verder inhouden, ik ben hier te gast…

  Like

 8. Nou goed dan, hou je vast.

  Toen ik in 2004 ging wonen in het huis van de SWA (nu Actium) trof ik een enorme bende aan. Er was niet schoongemaakt door de vorige bewoners. De keuken (6 verschillende soorten tegels) en het toilet waren niet om aan te zien. De grondkabel (lag er al 10 jaar) die door de achtertuin naar de stenen schuur liep werd doorgeknipt. Na veel getouwtrek werd er door de woningstichting een schoonmaakbedrijf ingeschakeld Aan de keuken en het toilet is tot 2010 toen ik verhuisde niets gedaan.

  Bij de buren zijn de grondkabels niet doorgeknipt en zij hebben fatsoenlijke keuken en toiletten.

  In 2006 begonnen de eerste problemen met gereformeerde overburen die hardop zeiden dat: ‘Er nu wel genoeg homo’s in de buurt woonden.’ Een straat verderop woonden inderdaad een vriendenstel. Toen al had ik krassen op mijn auto en lekke banden. Valt niet te bewijzen dat, maar mijn inziens is er een causaal verband.

  In 2007 vonden mijn buren al dat ik mijn auto niet meer in het parkeervak voor mijn deur mocht parkeren. Daarvoor schakelden ze de eveneens gereformeerd wijkagent Piet van der Ploeg in. Hij gooide op een dag een briefje in mijn brievenbus: http://goo.gl/iLvK6b Door Van der Ploeg ben ik meerdere malen onder druk gezet en zelfs bedreigd.

  Tussen 2007 en vonder er diverse vernielingen en diefstallen plaats. Er verdween tuinmeubilair en een toogschutting, de vissen in de achtertuin gelen vijver werden vergiftigd met een overdosis anti-algenmiddel en toen ik weer nieuwe vissen nam was ineens de vijver lek. Een scheur van wel 10 cm lang. Ondertussen gingen de vernielingen aan mijn auto’s door.

  Voor het onderhoud van mijn voortuin had ik een tuinman. Hij werd zo ernstig door mijn buren bedreigd dat hij niet meer durfde te komen. Toen ik daarover mijn beklag deed bij RM Lia van de Weide van Actium, koppelde ze mijn klacht niet eens terug maar begon brieven te schrijven dat ik mijn voortuin beter moest onderhouden. Grasmaaien, snoeien e.d. Dat het gebrek aan onderhoud juist veroorzaakt werd door het geweld deed er blijkbaar niets aan af. Haar brieven heb ik nog in mijn bezit.

  In 2009 begonnen mijn buren een soort van (illegale) kinderopvang. Daartoe werd bijna de gehele achtertuin met groen en blauw landbouwplastic overdekt en ze zetten het vast met touwtjes en duct-tape. In de weekenden met name op zondag was er achter in mijn tuin niet te wezen, want er waren altijd tussen de 8 en 15 kinderen in de tuin aanwezig, waaronder de kinderen van hun eigen kinderen: ze gingen door de geluidsbarrière. Klagen bij Actium hielp weer niets. Opmerkingen in de trant van: ‘Heb je een hekel aan kinderen?’ en nieuwe vernielingen en scheldpartijen waren mijn deel.

  In 2009 heb ik buurtbemiddeling benaderd. Deelname daaraan is vrijwillig, de buren waren niet tot deelname bereid. Dus…

  Op 28 juli 2009 stuurde in Art. 1, het antidiscriminatiebureau in Assen een e-mail waarin ik melding maakte van het homonegatief geweld én, dat de politie er niets aan deed, sterker nog: dat de wijkagenten en de BPZ het openlijk steunden. Klachtbehandelaar Noes Solisa, tevens politiek actief in PLOP, nodigde me uit voor een gesprek. Hij noteerde mijn grieven. Een tijdje later ontving ik een e-mail van hem waarin hij schreef dat: ‘dat de zienswijze op bepaalde gebeurtenissen verschillen.’ en een gezamenlijk gesprek met wijkagent Henk Bolt voorstelde. Ik stemde toe. Het gesprek was een lachertje, de wijkagent noemde het een “burenruzie” waaraan hij niets kon doen. Aangiftes, zo zei hij zijn zinloos en leiden alleen maar tot escalatie.

  Ik schreef RM Marcel van Dijk een brief waarin ik hem om bescherming vroeg. Een paar weken later antwoordde hij dat hij een onderzoek had ingesteld en dat er van discriminatie geen sprake was en dat Actium niets voor me kon doen. Ik moest maar aangifte doen en naar het antidiscriminatiemeldpunt gaan… Waaruit zijn onderzoek bestond? Ik denk dat ik dat wel weet. Wat ik uit zeer betrouwbare bronnen weet is dat hij, ondanks dat hij zelf homo is, zich zeer negatief heeft uitgelaten over homoseksuele huurders die problemen met hun buurt hebben.

  Ik diende over de passieve houding van Actium een klacht in bij de klachtencommissie die helemaal in Diever een bijeenkomst hield. Hoewel ik de secretaris van de commissie al mijn brieven had toegestuurd (postadres Actium) die ik in de loop van de jaren heb geschreven bleken de commissieleden alleen mijn klachtbrief aan de commissie zelf voor hun neus te hebben liggen! Ik verzocht daarom om een nieuwe zittingsdatum en ben weggegaan. Een paar dagen later ontving ik tot mijn verbazing de uitspraak van de commissie. Negatief. Actium viel niets te verwijten, ik moest maar aangifte doen. Een dag later schreef directeur Klaas Stol al -die in al die jaren nog nooit een brief van mij had beantwoordt- dat hij zich helemaal in de uitspraak kon vinden.

  Moraal van het verhaal is dat je als minderheid machteloos staat tegenover de hele trukendoos die wordt opengetrokken door mensen binnen organisaties die hun werk (vaak opzettelijk) niet goed hebben gedaan en je op heel veel manier kunt worden dwarsgezeten. Ik wijs nog maar even op de grondkabel, de keuken en het toilet.

  Neem de media. De video van RTVDrenthe spreekt wat mij betreft boekdelen. Daarin wordt op het eind gezegd dat de dames de aangeboden bemiddeling niet hebben geaccepteerd. Maar nu hoeft dat ook niet meer, want daarvoor is het veel te laat. De verhoudingen in de buurt zijn te zeer verstoord geraakt. Toen de eerste problemen zich aandienden, bij mij was dat in 2007 al, bij hun een halfjaar terug, tóen had er actie ondernomen moeten worden! Nu zijn de dames alleen maar bang, moe en murw gebeukt.
  En dat terwijl minderheden heel effectief beschermd kunnen worden. Klagen. Verborgen camera plaatsen, daders herkennen, brief op hun deurmat: huisuitzetting als je niet stopt. Maar dat gebeurt niet omdat het gros van de burgers het allemaal wel best vindt.

  En RTVDrenthe? Die zet niet door want: subsidiebelangen, vriendjes hier vriendjes daar. En de linkse burgemeester Carry Abbenhues wordt heus niet gebeten door de plaatselijke culturele elite: Eigen volk eerst.

  En woningstichting Actium in Assen? Daar hadden ze het de afgelopen jaren veel te druk met het leegvreten van de ruif waardoor er geen tijd meer was om minderheden te beschermen.

  http://koosgaatdoor.wordpress.com/2013/12/13/klaas-stol-echt-bij-actium-was-niets-te-dol/

  Like

 9. @Koos
  Een geloofwaardig en triest relaas. Ik verbaas me minder over de gereformeerde buren, de wegduikende medewerkers zonder lef in hun lijf van de woningbouwvereniging of de suffe politieman Piet van der Ploeg die in hun onwetendheid en gebrek aan initiatief niet beter weten dan aan de anti-discriminatie-industrie en de Asser politiek die in een functie is benoemd om beter te weten. De laatsten moet durf en initiatief nemen en optreden als daarom gevraagd wordt. Maar net als de politieman, de gereformeerde buren en de woningbouwvereniging duiken ze. Terwijl ze in het leven zijn geroepen om dat juist te voorkomen.

  Van Art.1 heb ik geen hoge pet op. Integendeel. Het is naar mijn idee een schijnorganisatie die niet doet wat het zegt. Een banenpool voor OSM. In oktober 2011 schreef ik: ‘Moeten we Art.1 serieus nemen? Ik zou het graag doen want discriminatie is een serieuze zaak die bestreden dient te worden. Maar is de bestrijding bij Art.1 wel in goede handen? Ik betwijfel het sterk na lezing van de tegenstrijdigheden en de hemelhoge pretentie om discriminatie op alle gronden te bestrijden en zelfs te voorkomen. Ik mis het nodige realisme. Het lijkt raadzaam dat de lokale afdelingen van Art.1 hun eigen creatieve interpretaties van wat discriminatie is en hoe het zich voordoet voortaan inslikken en dat het landelijke hoofdkantoor dat doet met de doelstelling dat het een eind maakt aan alle discriminatie.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/10/19/antidiscriminatiebureau-art-1-oogt-tegenstrijdig/

  Like

 10. Bij mooi weer speelt het jonge spul hier ook buiten heur. Ja, ze maken herrie, en wat zou dat? Wees blij met elke dag mooi weer en uitgelaten kinderen!

  @Woudenberg
  Wat er in uw wijk gedaan wordt inzake getreiter of heulen…., ik woon nu al meer dan vijfentwintig jaar in een redelijke grote Brabantse stad, maar dit soort zaken zijn me nog nooit ter ore gekomen.

  Maar het gaat over Drenthe. Daar haspelt toch ook het beroemde Groen Links rond? Ene Hans Groen bijvoorbeeld. Krijg het idee dat die eerder de naaktslak ter verdediging op plaats 1 zal zetten dan de mens. O ja, op 2 de autochtonen die zich met die toevloed nooit in zullen passen.

  Vraag zou moeten zijn: hoe gaat de echte autochtone Nederlander om met dit gegeven: mijn ervaring is dat de boosheid sterk toe aan het nemen is.
  Die anti homopropaganda van Rusland is zwaar onbelangrijk. In Rusland zijn gay bars, gay zenders enzovoort. Prima.
  Het punt ligt naar mijn idee niet daar, maar bij de vraag:: waar liggen de prioriteiten.
  In plaats van te trachten via Groen Links nog geen tiende te scoren omdat GL liever scoort bij de zielige beestjes van de nieuwkomer en niets heeft met een mondige homobeweging, denk ik dat de homobeweging er goed aan zou doen de libertarische partij te overwegen.
  Ik stem daar niet op, maar ik gun deze club ten minste twee zetels.

  Like

 11. @George Knight

  Art. 1 is zeker een schijnorganisatie. Dat ontdekte ik toen ik in 2012 het hoofdkantoor benaderde en vragen ging stellen over het onderzoek en functioneren van de heer Solisa: ze gaven niet thuis. In 2012 lukte het niet om met Solisa in gesprek te raken want hij kwam een gemaakte afspraak niet na. Toen ik hem daarover aansprak verbrak hij elk contact. Inmiddels in Art.1 in Assen opgedoekt en Solisa geen klachtbehandelaar meer. Hij behoort inderdaad tot de OSM van Assen, in ieder geval heeft hij zijn idealen waar hij in de roerige “Molukse tijd” altijd zo hoog van opgaf verloochend.

  Overigens is het Discriminatie Meldpunt Groningen ook een schijnorganisatie. Bij hen diende ik een klacht een klacht in maar ik heb sterk de indruk dat ze een ‘no go’ kregen van de politie in Assen, want hoewel ze heel voortvarend begonnen, ging ineens het dossier potdicht. Tja, wat moet je dan? Discriminatieklacht indienen tegen het DMG?

  Dus, als er reputaties op het spel staan worden de belangen van minderheden “gewoon” weg-gemanaged.

  Like

 12. @Toetssteen

  Mijn buren dreven een illegale commerciele kinderopvang, er werd voor betaald. Voor betaalde kinderopvang is er in Assen een oplossing: Ballorig. Ouders kunnen daar hun kind dumpen als ze naar de IKEA willen (of naar de woonboulevard.)

  Assen heeft ook als je naar de geschiedenis kijkt geen al te beste gedachtegoed-reputatie.

  Politiek zegt me niets, stemmen doe ik al meer dan tien jaar niet meer. Het libertarische gedachtegoed wijs ik niet af.

  Like

 13. Pingback: Waarom zegt burger: ‘Politiek zegt me niks’? Uit teveel interesse? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.