Afshin Ellian negeert rol van toezicht en kritische journalistiek

001_RBIAdam-image-1420463

Het is zeer kwalijk hoe D66, gesteund door haar mediaorgaan NRC Handelsblad, de activiteiten van de AIVD onderwerp van discussie maakt.’ Aldus Afshin Ellian die in een Elsevier-column met de titel ‘Tweede Kamer moet de hypes van D66 en NRC negeren‘ alles uit de kast haalt tegen wat-ie overduidelijk ziet als links-liberale vrijzinnigheid. Met z’n focus op de bestrijding van het jihadisme haalt Ellian van alles door elkaar en verliest het overzicht. Het gaat om toezicht door parlement en CTIVD, proportionaliteit van spionage van burgers, en journalistiek die de macht ter discussie stelt. En dat NRC het mediaorgaan van D66 zou zijn is de vraag. Omdat het niet in z’n verhaal past moffelt Ellian de SP als meest kritische volger van de AIVD weg.

Schokkend hoe gouvernementeel Ellian zich opstelt. Hij vergeet dat onafhankelijke journalistiek de macht dient te bevragen. Een volwassen democratie kan niet functioneren zonder kritische journalistiek. Ellian stelt dat ‘NRC voorop loopt in het creëren van een bedenkelijke sfeer rond de Nederlandse inlichtingendiensten’ maar onderbouwt dat niet. Hij verwijst naar een NRC-artikel dat critici aan het woord laat die om meer toezicht en controle op de inlichtingendiensten vragen. Maar hoe onderzoek en verslaglegging van NRC -dat zich opstelt als doorgeefluik van kritiek op het kabinet- tot een bedenkelijke sfeer kan leiden valt niet in te zien. Het is eerder andersom. Het goedpraten van Ellian dat parlementaire controle en toezicht op AIVD en MIVD niet nodig zijn en kabinetsleden uit principe niet liegen tegen burger of parlement is bedenkelijk. 

Ellian rechtvaardigt de claim van minister Plasterk en de veiligheidsdiensten dat het alle middelen inzet om het terrorisme te bestrijden met de dooddoener dat Plasterk gelijk heeft: ‘Het is helemaal waar wat de minister zegt.’ Werkt de democratie volgens Ellian zo simpel? De onthullingen aan de hand van de documenten van Edward Snowden hebben juist duidelijk gemaakt dat nationale inlichtingendiensten hun boekje te buiten gaan. De vraag is niet uitzonderlijk of dat in Nederland ook het geval is. Dan kan via onderzoek uitgezocht worden. Daarnaast zijn deze diensten bezig met economische spionage en spionage van onschuldige burgers. 

In parlement, bij CTIVD en in de maatschappij staat ter discussie of de veiligheidsdiensten de wet overtreden. Een houding om dat zorgvuldig uit te zoeken dient de democratische rechtsorde meer dan het wegmoffelen van bezwaren. Ellian schiet definitief uit de bocht als-ie beweert dat NRC en D66 een ‘zeer beperkt begrip van de rechtsstaat‘ hanteren: ‘wel permanente controle op politie en inlichtingendiensten, maar geen aandacht voor de strijd tegen terrorisme, dat de rechtsstaat ernstig bedreigt.’ Dit is zo aantoonbaar onjuist en naast de waarheid dat Ellian met deze uitspraak niet D66 en NRC beschadigt, maar vooral zichzelf. Afshin Ellian heeft de realiteit van de democratische rechtsorde en de rol van kritische journalistiek geheel uit het oog verloren. 

Foto: Minister Plasterk verdedigde het handelen van de AIVD. Credits: ANP

11 gedachten over “Afshin Ellian negeert rol van toezicht en kritische journalistiek

 1. “De inlichtingendiensten bespioneren en monitoren de internetfora waar ze mensen verdenken van staatsgevaarlijke activiteiten: jihadisme, extreem-rechtse of extreem-linkse acties, et cetera.:”

  Elian rept hier over jihadistische activiteiten, maar ook over extreem-rechtse of extreem linkse acties. Als klap op de vuurpijl voegt hij er aan toe: etcetera. Hieruit zou je kunnen opmaken dat Elian niet alleen voor doet komen dat hij op de hoogte is van de werkzaamheden van de AIVD maar ook dat alle activiteiten die een gevaar kunnen zijn voor de macht van het huidige politieke landschap sterk in de gaten worden gehouden. Een ieder die er een gedachtengoed op na houdt dat afwijkend is en een gevaar voor de zittende macht zou kunnen zijn wordt scherp in de gaten gehouden. Of zou Elian iets anders bedoelen met zijn toevoeging ‘etcetera” ?

  Wat doet de publieke omroep? Je zou mogen verwachten dat het programma Buitenhof hier zondag j.l. aandacht aan zou schenken. Niets van dat alles.

  Like

 2. Degenen die de officiële versies van 11 sept, Madrid, Londen en Boston doorzien lachen bij dit soort verhalen.
  Wat betreft Ellian, die is prof gemaakt om Iran af te kraken.

  Like

 3. @Jan, re etcetera. =Hieruit zou je kunnen opmaken…………… Een ieder die er een gedachtengoed op na houdt dat afwijkend is en een gevaar voor de zittende macht zou kunnen zijn wordt scherp in de gaten gehouden.==
  “Zou kunnen zijn?” Dat ís de realiteit van de Zeitgeist.

  Like

 4. @Jan
  Om met het laatste te beginnen, je vraag is meer dan gerechtvaardigd, Jan. De Nederlandse publieke omroep -om over de commerciële omroep nog maar niet te praten- laat het zo ontzettend afweten dat het pijn doet. Om me tot de televisie te beperken, behalve VPRO’s ‘Tegenlicht’ of een incidenteel item over een deelaspect in ‘Nieuwsuur’ is er geen enkel programma dat door eigen onderzoek kritisch een beeld schetst van het functioneren van de Nederlandse veiligheidsdiensten, het onvolledig toezicht van de CTIVD, de onvolledige parlementaire controle, het zwijgen van het Nederlandse kabinet, de uitblijvende mediadiscussie (tot vorige week toen de NRC met onthullingen kwam) en de samenwerking van de binnenlandse met buitenlandse veiligheidsdiensten.

  Waarom zwijgt de Nederlandse omroep? Is het onkunde of politieke berekening? Of gewoon een gebrek aan kwaliteit om nog een gecompliceerd onderzoek uit te kunnen voeren? Het ontbreken van goede onderzoeksjournalistiek roept bij mij de vraag op of de middelen die toch nog steeds aanzienlijk zijn wel doelmatig ingezet worden. Of is het waar wat omroepbaas Henk Hagoort zegt, namelijk dat de publieke omroep te afhankelijk is geworden van de politiek. En onbewust aan zelfcensuur doet. En daarom zwijgt.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5133/Media-technologie/article/detail/3464119/2013/06/24/Budget-NPO-te-veel-afhankelijk-van-politiek.dhtml

  Afshin Ellian mag z’n politieke mening hebben. Of die nou links of rechts is. Maar z’n houding om bij voorbaat aan te nemen dat een minister de waarheid spreekt … omdat-ie minister is die namens de regering spreekt getuigt niet van een kritische geest. Een overheid die durft en zelfvertrouwen heeft organiseert z’n eigen tegenkrachten. Een overheid die wegloopt voor verantwoordelijkheden en keer op keer duikt zoals de ministers Plasterk en Opstelten doen. Ze zeggen ‘vertrouw ons’. Oh ja?

  @terrorist
  Tot nu toe gaf ik Afshin Ellian het voordeel van de twijfel. Ik was het meestal niet met hem eens, maar gunde hem zijn neo-conservatieve mening die doorgaans vanuit zijn logica goed onderbouwd was. Want laat in de pluriformiteit iedereen maar spreken en met elkaar debatteren. Zodat de vonken eraf springen. Maar met zijn verdachtmakingen en insinuaties in bovenstaande Elsevier-column is Ellian in mijn ogen door het ijs gezakt als opinieleider die serieus genomen kan worden.

  @King Billy
  Zou kunnen.

  Like

 5. @King Billy, precies.

  Zie ook een artikel in The Guardian vandaag over Australië:

  “However, if a ‘pattern of life’ search detects an Australian then there would be a need to contact DSD and ask them to obtain a ministerial warrant to continue.”

  http://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/revealed-australian-spy-agency-offered-to-share-data-about-ordinary-citizens?CMP=twt_gu

  “A pattern of life” is zeker niet geristricteerd tot enkel jihadisten dunkt me…

  Like

 6. WO IV. Grenzen worden meer en meer scherper getrokken op een speelveld waar ideologien niet alleen vechten om de absolute controle over een nieuwe mondiale dimensie die toegevoegd is aan het maatschappelijk bestaan, maar ook ingezetenen worden gemobiliseerd om de bevolking onder controle te brengen teneinde grootschalige muiterij tegen deze controle én de wijze waarop deze controle tot stand komt, te voorkomen.
  De genoeglijke tijd van lees- en stamtafels met kranten in de virtuele internetkroegen, waar vrijuit gesproken en gekouterd kon worden, is allang voorbij. Vroeger was er ‘Buikslotermeer’ als dreiging, nu sociale uitsluiting binnen deze nieuwe dimensie dankzij de voortschrijdende wetenschap. Over andere strafvormen nog niet gesproken.

  Like

 7. @George, waarom zwijgt de Nederlandse omroep? Op het waarom kunnen we allerlei analyses loslaten. Maar dat verhelpt het zwijgen niet. Het gezegde luidt: Wie zwijgt stemt toe. Dat is de realiteit van vandaag.

  Like

 8. Afshin Ellian doet in dit obscure stukje in Elsevier of hij niet weet wat er aan de hand is en het wordt tijd voor een peptalk voor de media en intellectuelen om duidelijk te maken waar de nationale veiligheidsdiensten mee bezig zijn. In Nederland heeft zich nog niemand van formaat gemeld om dit op de brede schouders te nemen, vandaar dat ik wat stukjes heb vertaald uit een speech van Eben Moglen, hoogleraar in de rechten aan de Columbia University en, ook interessant voor Elian gezien zijn verleden, schrijver van “dotCommunistisch Manifest (2003),” een bewerking van het Communistisch Manifest voor het informatietijdperk (de titel is een woordspel op dot com) waarin hij een nieuwe klassenstrijd beschrijft tussen enerzijds scheppers en consumenten van informatie, een “digitale arbeidersklasse”, en anderzijds de grote bedrijven die het intellectueel eigendom op die informatie opeisen:

  = Zonder geheimhouding is democratisch zelfbestuur onmogelijk. Mensen kunnen geen openbare zaken bespreken met mensen die ze kiezen, met uitzondering van degenen waarmee deze wel wensen te converseren. Als je in een samenleving hebt geleefd waar in elke slaapzaal, elke werkplek, elk openbaar vervoermiddel, een agent zat – en dat was ooit zo voor Elian – A.F., wiens taak het was om af te luisteren en [anderen daarover] te informeren en je je moet bedenken over de gevolgen van politieke gesprekken, dan moet je niet verder gaan. Als je het geluk heb gehad dit nooit te hebben hoeven ervaren, dan kunnen de meeste van je kameraden over de hele wereld je verlichten. =

  = Deze autonomie wordt aangetast door de grootscheepse bedreiging van geheimhouding en privacy, maakt vrije besluitvorming onmogelijk in een maatschappij waar elke beweging wordt gevolgd, maakt van mensen die vrienden in Noord-Korea hebben direct verdachten, ja, dat maakt voor een ieder die 20e eeuws totalitarisme of de realiteit van de Amerikaanse slavernij hebben meegemaakt bij elk gesprek duidelijk wat er aan de hand is. Met andere woorden: hoewel het niet nodig zou moeten zijn om dat aan te tonen; hoewel de bittere ervaring van de Amerikaanse geschiedenis in de 19e eeuw en de geschiedenis van het westen in de 20e het voldoende demonstreren …. voor degenen die er echt van houden on de feiten te blijven negeren en dat uitwerken in abstracties …. [schrijf ik] met krijt …. privacy is een vereiste voor democratisch zelfbestuur. De inspanning om procedures van indringend toezicht op de menselijke samenleving vast te leggen is de antithese van vrijheid. =

  = Hoewel er stappen werden genomen om niet alleen het werk van de binnenlandse wetshandhavingsinstanties te vergemakkelijken, alsmede voor degenen in de Verenigde Staten die daar naar moeten luisteren – dat weten we nu pas na de evolutie van het FISA statuut naar FISA rechtbank; geheime wetgeving die we niet konden zien – is er nog steeds en was er een duidelijke afspraak (over het idee) van het ontkennen van het [bewust] schenden van het “heiligdom” van Amerikaanse burgerlijke vrijheden inzake communicatie in de VS, dat geen deel uitmaakt(e) van [officiële] beleidsvorming (senior policy-making outlook) – het was onderdeel waar vanuit door één team voortdurend op aangedrongen werd.
  Dit deden zij na de eerste aanslag op het World Trade Center, na de bomaanslagen op de ambassades in Afrika en na het Cole incident. Het gehele indringende bewakingssysteem en niet alleen de Patriot Act, maar alle stukken daaromheen, naar we nu begrijpen, [zijn gebaseerd] op een geheime interpretatie van de wereld, waar voortdurend voor gepleit werd aan het eind van de 20e eeuw en [waarbij wetten] constant gebruuskeerd werden. En dan, zoals we de laatste keer bij de opening van de 21e eeuw zagen, een Amerikaanse regering
  die de geschiedenis zal ingaan als berucht om zijn neiging eerst te schieten en te gaan voor de haak-, lijn-, en zinklood-, het hele wettige heiligdom (aan wetten) ontkennende-, indringende toezicht- ” Total Information Awareness “- methode. Binnen een zeer korte tijd na januari 2002 werd het door hun, meestal in het geheim, allemaal samengesteld. =

  Na een speech van een uur eindigt Eben Moglen als volgt:

  = Het slechte nieuws voor de mensen van de wereld is dat er bijna twintig jaar grondig tegen ze gelogen is door iedereen. Het goede nieuws is dat de heer Snowden u de waarheid heeft verteld.
  Als we echt geloven dat de waarheid ons zal bevrijden, dan is het maar beter om dat gelijk te doen .. =

  Men kan aan het werk. Als men dat wilt …

  Snowden and the Future:
  Part II; Oh, Freedom

  Transcript met veel informatie:

  Klik om toegang te krijgen tot snowdenandthefuture-ohfreedom.pdf

  Like

 9. @Arjan
  Interessant. Je kunt je afvragen hoe de langetermijn ontwikkelingen zich verhouden tot die op de korte termijn. Er was in februari 2013 de opdracht aan de commissie-Dessens om met een advies te komen. Dat is gisteren verschenen. In juni begonnen de onthullingen van Edward Snowden. In augustus kreeg de CTIVD de opdracht om een onderzoek te verrichten naar de gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD op het gebied van telecommunicatie. Dat verschijnt ‘dit najaar’.

  Hoe verhouden de nieuwe ontwikkelingen die ontstonden door de publicaties van de documenten die Edward Snowden aan journalisten had gegeven en tot een nieuw publiek debat leidden zich tot dat advies van de commissie-Dessens en het komende onderzoek naar telecommunicatie van de CTIVD? Anders gezegd, heeft de nieuwe dynamiek van openbaarheid de oude dynamiek van interne onderzoeken ingehaald? En hoe is dat dan bijvoorbeeld in de commissie-Dessens terug te vinden? Dat immers in opdracht van de overheid een advies geeft voor die overheid. Hoe onafhankelijk kan zo’n advies eigenlijk zijn, en wat kan het vanwege die kaders waard zijn? En: waarom wordt deze vraag in de Nederlandse media niet als eerste gesteld?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.