Banken zijn de profiteurs van de crisis in de EU. Walgelijk?

eurozone12 Amigos

Een spotprent van Khalil Bendib op CorpWatch.com zegt meer dan 1000 woorden. De EU is een casino met Duitse, Franse en Frans-Belgische banken die het voor het zeggen hebben. Klopt dat beeld? CorpWatch zegt het met woorden in het rapportThe EuroZone Profiteers‘. Europese banken staan aan de bron van de huidige crisis in de EU. Bezuinigingen brachten de bevolking van Spanje, Ierland en Griekenland werkloosheid, een verloren generatie en moedeloosheid. Ze dienden niet om die landen gezond te maken maar om de banken die leningen hadden uitstaan terug te betalen. De absurditeit van de macht bracht de EU en Europeanen aan de rand van de afgrond. Voor het gewin van banken, bankiers en met banken verbonden politici. Kunnen ze nog een slechtere pers krijgen dan ze nu hebben? Het levert spotprenten op. De prijs is hoog: zelfmoorden, stagnatie, mismoedigheid en een depressieve gemoedstoestand. Spleen anno 2013 in het Europese casino.

Foto: Khalil Bendib, Het Europese Casino. Credits: Khalil Bendib.

14 gedachten over “Banken zijn de profiteurs van de crisis in de EU. Walgelijk?

 1. En nog steeds wordt geaasd op de mogelijkheden die de ESM bank biedt. Met uitgifte van Eurobonds onder andere. Voorlopig (nog) geblokkeerd door ‘Karlsruhe’, Iedere vorm van banken- en staatssteun uit het ESM moet goedgekeurd worden door het Duitse parlement. Een uitspraak door het EGH over deze heikele, in feite politieke kwestie werd naar 2014 verschoven.
  En zoals de euro, is ook het ESM van ons allemaal. Belastingbetalers, rekeninghouders als Victims of Last Resort.

  Like

 2. @King Billy
  Laatst het interview in de NRC met Francois Heisbourg gelezen? Deze federalist is voor afschaffing van de euro. Opvallend, meestal komt dat geluid van eurosceptici. In dat interview met Caroline de Gruyter verwijst-ie naar een beeld van de Duitse oud-minister Joschka Fischer: ‘Europa is met de euro een rivier overgestoken. Halverwege steekt een storm op. Je moet of snel doorvaren naar de andere, federalistische oever, of teruggaan naar wat je had. Midden op de rivier blijven kan niet. Toch is dat wat we doen. Veel mensen zullen opgelucht zijn als we terugvaren.’

  De Franse Heisbourg is niet lovend over Duitsland. Zo heeft Duitsland een overschot op de betalingbalans van 7%, terwijl dat volgens het Stabiliteitspact maximaal 6% mag zijn. Duitsland geeft de eigen welvaart niet meer door aan de buren zoals Nederland. Zo trekt de eurozone steeds meer scheef. Maar de problematische -meestal regionale- Duitse banken worden door Merkel niet gesaneerd. Snap je het nog?

  Like

 3. Gelezen. Duitsland geeft de eigen welvaart niet meer door aan de buren zoals Nederland. Zo trekt de eurozone steeds meer scheef.
  ‘Brussel’ krijgt op een presenteerblaadje aangedragen, wat ze gaarne zien, getuige de meest recente cijfers over het handelsoverschot van DE binnen Euroland. Dat is afgenomen. Resultaat van toegenomen vraag naar Europese producten en verminderde vraag naar Duitse produkten en diensten. Bovendien komt een minimumloon en neemt de binnenlandse consumptie toe, hetgeen Brussel zo graag wil. Zo deviezen, die bij de ECB verrekend moeten worden naar euro’s belanden stapje voor stapje wel in de economie. terwijl andere politici en sommige planeconomen graag belastingverhogingen zien om zelf het geld te kunnen verdelen.
  Daarnaast moet Berlijn zich houden aan een wettelijk vastgelegd schuldenpafond. Kom daar eens om in andere eurolanden.

  Wat Nederland betreft, heeft Duitsland heeft een handelstekort van 30 miljard met NL. Het hoogste handelstekort voor DE binnen Euroland. Voor NL is DE de grootste handelspartner met 30 miljard winst. Voor een belangrijk deel dankzij doorgeschoven containers en geraffineerde aardolieprodukten afkomstig uit raffinaderijen en overslagbedrijven in de havens van Rotterdam Europort………

  Duitsland vergelijken met andere eurolanden levert alleen maar verliezers op. Of moet Duitsland 25% duurder worden, zodat Frankrijk als Grootste Gemene Deler weer concurrerend wordt?

  Wat de regionale banken betreft, dat zijn de Sparkassen en Volksbanken, cooperatieve banken, die vnl. lokaal het kleine MKB en kleine rekeninghouders van krediet voorzien. Dat zijn geen banken, die speculeren op de beurzen en tot in de nek vol zitten met derivaten. Kennen ook een eigen garantiesysteem voor rekeninghouders. Maximaal € 1.5 miljoen. Da’s andere koek dan de 100.000 die politici volstrekt arbitrair hebben vastgesteld in een volledig gepolitiseerd geldsysteem, waar de ECB de onmacht en onwil van politici in confederale chaos, afdekt met geldinjecties.
  Letterlijk maakt de ECB op haar balans onderscheid tussen vorderingen om ‘geldpolitieke’ redenen en overige vorderingen. Opgeteld 1000 miljard ‘geldpolitieke’ vorderingen op een balanstotaal van 2200 miljard. Langzaam afnemend weliswaar, als sprankje hoop op beter.

  Als bittere grap, als Heinsbourg uit de euro wil, dan als tegenprestatie Duitsland ook. En de rest de euro laten.

  Like

 4. @King Billy
  De oude discussie van Nederland als transitieland is welke waarde dat aan de eigen economie toevoegt. Door de wederuitvoer heeft ook Nederland een groot handelsoverschot.

  Maar net als in Duitsland blijven de binnenlandse bestedingen achter. In Nederland omdat mensen geen geld meer hebben doordat onder meer de twee kabinetten Rutte de lasten onevenredig zwaar bij de burger hebben neergelegd. In Duitsland omdat door onder meer de ‘hervormingen’ van voormalig kanselier Schroder minder geld beschikbaar kwam voor lonen, uitkeringen en pensioenen. Onder druk van de SPD om te komen tot een komend akkoord met de CDU wordt dat nu mogelijk deels hersteld. Maar da’s rijkelijk laat.

  ‘Probleem’ van de Duitse economie is niet het teveel aan export, maar het tekort aan import. Wat binnen Europese verhoudingen tot een te groot Duits handelsoverschot leidt. Geholpen door een te lage euro die dat faciliteert.

  Like

 5. Geeft dus goed de binnenlandse verhoudingen in Euroland weer. Toaal scheef.

  Moet Duitsland goederen en diensten importeren binnen de eurozone, waaraan beperkt behoefte bestaat of omdat deze te duur zijn? Op mondiale schaal is Duitsland zelfs met een hoge wisselkoers met haar specifieke maakindustrie concurrerend, terwijl Hollande jengelt bij het Europees Parlement om wisselkoersmanipulatie, een verkapte inflatie aanjager, maar stelt hervormingen bewust al twee jaar uit. In de verwachting dat Frankrijk het rolmodel voor Europa kan worden, waar Franse banken volgepropt zijn met staatsobligaties van Frankrijk en probleemlanden?
  Wordt nog wat na de bankentests en geen bankenfonds, dat pas in 2018 40-50 miljard bevat. Een lachertje. l’Hhstoire se répète.
  Weinig verouwenwekkend onder een gemanipiuleerd Verdrag voor ‘Europese Unie, dat ver weg is van een Europese Grondwet. Zelfs een tweesporenbeleid komt niet ter sprake, dus blijft het doormodderen op de oude, vertrouwde manier. Gelukkig blijven, zoals het er nu uitziet, Weidmann en Schaüble op hun posten.

  Like

 6. @George Knight

  ‘doordat onder meer de twee kabinetten Rutte de lasten onevenredig zwaar bij de burger hebben neergelegd.’

  Ehhhh in het eerste kabinet Rutte kwam dat door de Kunduz coalitie, want Wilders vertikte het om ervoor te tekenen. Wilders wenste namelijk lastenverlichting voor de burger zodat die meer zou overhouden om uit te geven. Best logisch, want het netto bedrag op het loonstrookje maakt toch de meeste indruk.

  Feitelijk is Rutte aldoor bezig geweest een socialistisch beleid te voeren, iets dat ook Hollande doet, maar voor Hollande is dat niet verbazingwekkend.

  Verder dat wat King Billy zegt.

  Het grootste probleem in dezes is dat Duitslands sinds WOII geen soevereine natie meer is. Volkomen krankzinnig, maar Duitsland moet naar de pijpen van degenen dansen die WOII hebben veroorzaakt.

  Like

 7. @Toetssteen
  Ik begrijp alle verhalen van de VVD en beeldbepalende VVD-ers niet over een terugtredende overheid. Feitelijk doen ze het omgekeerde. Dat dat komt omdat Rutte te veel luistert naar de sociaal-democraten is goed voorstelbaar. Maar dan vraag ik: hij is er toch zelf bij als grootste partij? Ik zie Rutte meer als een boekhouder die door gebrek aan idee voor de toekomst vlucht in regels. Zich daar aan vasthoudt om niet te vallen. Jammergenoeg soms de verkeerde regels.

  Ik dacht altijd dat Duitsland zelf als actor iets te maken had met het ontstaan van WOII. Maar ik begrijp dat ik dat oordeel nu moet herzien. Zijn het de Tsjechen, Polen, Nederlanders, Belgen, Engelsen en Fransen die Duitsland in 1939 hebben geprovoceerd? Of moet ik het zoeken in de richting van het internationale grootkapitaal, in gepaste terminologie de plutocraten, die Duitsland het bloed onder de nagels vandaan hebben gehaald? Arme Germanen.

  Like

 8. @Knight
  Klopt en om dezelfde reden stem ik geen VVD meer. Ik voel het meest voor de LP, maar dan niet volgens het onhaalbare concept dat nu voorligt. Als het zou kunnen stemde ik Farage.
  Nou zit Wilders qua concept niet ver af van de UKIP, maar die partij wil heel erg logisch het kruit droog houden. Voor men het weet wint Labour toch weer bij de volgende verkiezingen. Want inzake Clegg maak ik me geen enkele illusie.

  Voor de rest:

  http://www.bigeye.com/griffin.htm

  Dit past precies in al zijn gruwelijkheid in het kader van het artikel. Ja ik weet het kost een paar dagen lezen.

  Like

 9. George Knight
  Ondanks dat men beweert dat de Franse revolutie uit het volk kwam, is het niet waar. Ja het volk liet zich opruien, maar dat is wat anders. Overigens viel er behalve anderhalve geesteszieke niets te vinden in de Bastille. Uhm, nadat deze misdadigers duidelijk maakten waarom ze vastzaten, was het oordeel hard.

  Voor de rest, het is comfortabel om met de hyena’s in koor te zingen.

  Over een paar duizend jaar en een nieuw begin……

  Like

 10. Niet eerder dan in 1995 werd de NIEUWE Federale Bondsrepubliek Duitsland volkenrechtelijk een souvereine staat ondanks allerlei andere interpretaties of samenzweringstheorien. Tot die datum beschikten de vier bezettingsmachten (er was slechts sprake van een onvoorwaardelijke capitulatie, het oorspronkelijke Duitse Rijk werd niet ontbonden) over vergaande bevoegdheden.

  Dan toch maar weer Wiki. De voetnoten zijn interessant.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_status_of_Germany

  De Duitse Wiki gaat dieper in op de volkenrechtelijke status van DE:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtslage_Deutschlands_nach_1945

  Om ‘Duitsland‘ binnen de wereldorde te begrijpen is „German Genius“ van Peter Watson een aanrader. Van boerencommunes naar een wereldmacht. De derde Europese Renaissance. Politiek, Von Bismarck, van Beethoven, Darwin en racisme, van Kant naar Diesel en Nietsche, Katholicisme, Lutheranisme, van Goethe naar Wagner, Hegel, Marx, Freud, Schönberg naar Hitler, de Holocaust en het de-nazificatie proces. Fascinerend!

  En wat zien we hedendaags? Parallelle overeenkomsten met de afloop en gevolgen van de Frans/Duitse oorlog met in feite alleen maar verliezers. WOI met het Verdrag van Versailles en WOII. De EMU, de Duitse eenwording in ruil voor een gemeenschappelijke munt. Het Verdrag van Lissabon, dat als een soort grondwet Europese orde moet scheppen. Met een Duitsland dat iedere keer er bovenop wordt geconfronteerd met de Wet op de remmende voorsprong.

  Like

 11. Dank u King Billy!
  De EU …., in uw betoog mis ik Monnet nog, maar Timmermans betoog, (hier een stukje eruit:)

  ‘The Europe of Monnet has served us well over the past 60 years. But it needs to adjust to the challenges at hand. Europeans distrust a Europe that overpromises and underdelivers. These proposals are meant to introduce more modesty where it is urgently needed and more ambition where it is lacking today.

  maakt duidelijk dat de Jong Hegelianen zich niet meer laten stoppen.

  Hier is het geheel te lezen:

  Like

 12. 15 november:

  Frans Timmermans: Klopt niet wat de Volkskrant beweert. Er was in mei geen mogelijkheid tot aanpassing van de afspraak die al in 2008 is gemaakt.
  Oww een afspraak huh???

  Kortom we zijn in het goldman sachs pak genaaid Leuk toch het gemalverseer met goud Midas?
  Wat een stel.

  Ik vraag me overigens af wat er gebeurt als de dollar los wordt gelaten als wereld reserve munt… IK vermoed dat die dag niet eens zo ver weg is.
  Niet dat ik de illusie koester dat er wat verandert. Het geheel is een stoelendans.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.