George Knight

Debat tussen links en rechts

Petitie roept Europese leiders op om massaspionage te stoppen

with 17 comments

petitie

Zo’n 40 organisaties en bekende personen die zich hard maken voor de meningsuiting roepen vandaag in een petitie op een einde te maken aan de spionage zoals die door klokkenluider Edward Snowden afgelopen juni naar buiten is gebracht. Ze verzoeken de Europese leiders om korte metten te maken met de door de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten op industriële schaal uitgevoerde massaspionage in Europa.

De petitie is nodig omdat tot nu toe de Europese leiders nog geen enkele stap hebben genomen om aan deze schending van de privacy een halt toe te roepen en de meningsuiting beter te beschermen: ‘Europe’s leaders have not yet taken any action to stop this abuse of our right to privacy and freedom of expression.‘ Ondanks alle onthullingen. In Nederland is sinds juni nog geen publiek of politiek debat ontstaan over de grootschalige schending van de burgerrechten. De petitie roept de Europese leiders op dit onderwerp op de agenda van de Europese top in oktober te plaatsen. De actie is gestart door Index on Censorship. Tekenen kan hier.

De petitie is van belang omdat die oproept tot debat. Regeringsleiders als Angela Merkel of François Hollande reageerden aanvankelijk verontwaardigd op de onthullingen van Edward Snowden en de artikelen van Glenn Greenwald over de spionage door de NSA van Europese burgers, bedrijven en overheden. Ze ondernamen vervolgens niets concreets. Critici vermoeden dat Europese landen hecht samenwerken met de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. De Europese leiders wisselen de rechten van hun inwoners uit in ruil voor een sterkere informatiepositie van hun land. Zonder dat te noemen stelt de petitie die praktijk aan de orde en roept op om de burgerrechten voortaan weer voorop te zetten. Burgerbewegingen proberen het initiatief terug te nemen.

Foto: Schermafbeelding van de petitie ‘EU leaders: Stop mass surveillance‘, 24 september 2013.

17 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. @GK: de gebeurtenissen in Kenia ondermijnen deze noodzakelijke initiatieven jammer genoeg .

  jack pastoor

  24 september 2013 at 11:01

 2. @Jack
  Welnee, hoe kom je daar nou bij. Dat gaat om terrorisme, dit gaat om de spionage van burgers. Dat heeft volstrekt niks met elkaar te maken.

  Ik vind het trouwens opvallend hoeveel aandacht onze media aan de gijzeling in winkelcentrum Westgate besteden. Ook toen er geen nieuws te melden was stond er een Afrika-reporter minutenlang te kletsen … dat er geen nieuws te melden was. Is dat naast belabberde journalistiek niet buiten elke proportie?

  Als indirect commentaar hierop besteedde ik aandacht aan de zelfmoordaanslag in de Anglicaanse kerk in Peshawar, Pakistan. Met meer doden dan in Nairobi. Maar met hetzelfde gemak was een stukje mogelijk geweest over Jemen of Irak met meer doden dan in Kenia. Maar onze media blijven stilstaan in Kenia.

  En door de woorden terrorisme, Al-Shabaab, radicalen, fundamentalisten te herhalen en te herhalen moeten we door onze media gemasseerd worden om de massaspionage door Amerikanen en Britten te gaan accepteren? Dat lijkt me een slechte ontwikkeling.

  George Knight

  24 september 2013 at 11:13

 3. @GK: kan me voor je grootste deel wel vinden in je reactie. En net als jij ben in benauwd voor die spionage op ‘gewone’ burgers en ben ik het met je eens dat terrorisme waarschijnlijk erg vaak als voorwendsel wordt gebruikt voor andere doeleinden. Toch kan ik me echter ook niet aan de mening onttrekken dat er een groot grijs gebied is waar juist terroristen in opereren en daarmee overheden het excuus geven om op hun burgers te bespioneren.

  Ik ben het echter niet eens met je als je de aanslag in Pakistan op één lijn plaatst met die in Kenia. Het is duidelijk dat er in Kenia een groter internationaal aspect aan hangt dat Europa direct raakt. Er waren Europese ingezetenen bij betrokken. Ook al wordt dit wellicht wat aangedikt door de nieuwslezingen, er zit volgens mij wel degelijk een kern van waarheid in dat dit ons in Europa direct raakt. Nairobi is één van de meest internationale steden in Afrika en die specifieke shoppingmal een bijna internationaal gebied vanwege de daar rondlopende klanten.

  Pakistan is een volledig nationaal gebeuren (denk ik!!!!). Een strijd tussen fundamentalistische Islamisten en terroristen en Christenen die trouwens ook in grote delen van Afrika en MO’en te zien is. Zodra daar ook Europese ingezetenen bij betrokken raken kan ik het je op een briefje geven dat het dagenlang nieuws is en de angstgevoelens bij de Europese bevolking versterkt en de druk op westerse veiligheidsdiensten vergroot zonder dat die iets kunnen ondernemen anders dan hun activiteiten in het grijze gebied te verhogen. Ik denk niet iets waar wij of zij op staan te wachten. Nu is er al geen doorkomen aan de bijna onoverkomelijke grote rijstebrijberg aan informatie. Dat moet namelijk allemaal geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Een ondoenlijke zaak.

  Wellicht zijn er al Europese ingezetenen betrokken bij allerlei aanslagen in ‘buiten’gebieden, maar dat zal ons dan niet door overheden worden medegedeeld, maar door een onafhankelijke pers.

  Over het wantrouwen mbt nieuwslezingen en de door hen gekozen onderwerpen heb ik volgens mij en andere mening dan veel blog respondenten.

  Volgens mij komen twee zaken vaak en soms overdreven in het nieuws.
  1 – Wellicht de meest voorkomende, omdat het ook de ‘eenvoudigste’ nieuwsgaring is zijn zaken waarbij de overheid belang heeft om ‘het volk’ te beïnvloeden en een zekere richting op proberen te krijgen. Dit aspect wordt mi overdreven vaak – waarschijnlijk met grote instemming van overheden omdat het afleid – belicht in blogland. Lijkt mij logisch, want het wordt gevoed door allerlei ‘complottheorieën’ en daar zijn hele groepen mensen aan verslaaft. En als je honderd keer op deze ‘kermis’ met je kromme geweer schiet, schiet je per ongeluk ook wel eens raak en mag je met een beren – of – puppy pop naar huis. Ik denk dan ook dat we als volk net als een hond vaak een been toegeworpen krijgen. Deze mening deel ik denk ik met velen.

  2-ook komen er een aantal zaken overdreven langdurig in het nieuws als het niet langer onder de pet te houden is. Zaken die per ongeluk of door werkelijke onderzoeken boven water zijn gekomen of door de urgentie en omvang niet langer onder de (warme veiligheids) dekens – waar de bevolking zich in koestert – zijn te houden.

  Als voorbeeld wil ik hier het Kenia verhaal gebruiken. Het is al tijden lang bekend dat er Europese (inwonende) burgers naar Somalië gaan om daar te worden getraind in minder vrolijke vaardigheden. ( Hetzelfde zal ongetwijfeld waar zijn voor Afghanistan, Syrië, Irak en Pakistan).
  Dat zijn volgens mij zaken waarmee westerse overheden helemaal niet zo blij zijn als die aan de grote klok worden gehangen. De eindboodschap kan namelijk geen andere zijn dat ze ondanks al hun maatregelen niet in staat zullen zijn hun eigen burgers te beschermen. Het is duidelijk dat ondanks onze vergevorderde informatiemaatschappij het helemaal niet zo ingewikkeld is om van het radar te verdwijnen met een beetje hulp uit bepaalde hoeken.

  Je schrijft:
  = door de woorden terrorisme, Al-Shabaab, radicalen, fundamentalisten te herhalen en te herhalen moeten we door onze media gemasseerd worden om de massaspionage door Amerikanen en Britten te gaan accepteren? =

  Lijkt mij retorisch, waarop ik – associatief – bevestigend zou beantwoorden, waardoor het haar doel voorbijstreeft of het tegengestelde effect ( bij mij) heeft. Maar dat de aanslag in Kenia een volledig falen van westerse (en Keniaanse) inlichtings-en-veiligheidsdiensten blootlegt staat voor mij als een paal boven water.

  jack pastoor

  24 september 2013 at 13:13

 4. @Jack
  Het is aan de professionaliteit van inlichtingendiensten om hun werk goed te doen. Het is onmisbaar en belangrijk werk dat gedaan moet worden. Da’s de realiteit. Vaak zijn het politici die onder het mom van terrorisme andere doelen nastreven. Zoals het opbouwen van de controlestaat. Dat frustreert uiteindelijk ook de goedwillende professionals bij de geheime diensten. Ze willen de vijand bestrijden, niet hun eigen bevolking. En ze zien onder hun handen dat de infrastructuur die nu ‘uitgerold‘ wordt in handen van een McCarthy, Hitler of nationalistische Republikein tot het einde van de liberale democratie leidt.

  De Amerikaanse NSA lijkt zich overigens aan deze ondergeschiktheid aan de politiek te onttrekken. NSA-chef generaal Keith Alexander bouwt een staat in de staat. Ondanks de beloften van president Obama dat alles onder controle is krijgt Alexander steeds meer fondsen en bevoegdheden die het de NSA juist mogelijk maken om autonoom te opereren. Zodat ook de geloofwaardigheid van Obama op het spel staat.

  Het mechanisme van berichtgeving van onze gevestigde media formuleerde ik laatst zo: ‘Een dode in de eigen buurt krijgt meer aandacht dan 10 doden in een naburige stad, 100 doden in een naburig land of 1000 doden aan de andere kant van de wereld.‘ Dat kan verder uitgewerkt en verfijnd worden. Zo krijgen de 1000 doden weer meer aandacht dan de 100 doden als er onder die 1000 een Nederlander zit.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2013/09/17/braziliaanse-president-zegt-bezoek-vs-af-wegens-nsa-spionage/#comment-11089

  Maar in Pakistan ging het toch ook om een westers belang, namelijk een christelijke, Anglicaanse kerk? Ja. Ik vermoed dat twee randvoorwaarden van groter belang zijn. Het eerste is een kwestie van verstaanbaarheid en cultureel verschil dat samengevat kan worden in de vraag ‘Wie is hier verkracht en spreekt Engels?‘. En het tweede is een kwestie van veiligheid, verzekering en infrastructuur. In Pakistan, Irak, Jemen of Afghanistan is het veiligheidsrisico groter dan in Kenia.

  In Kenia woont de reporter om de hoek of kan-ie snel ingevlogen worden. Dan is niet langer de verslaggeving van belang, maar de beschikbaarheid van middelen. En omdat er kosten zijn gemaakt moet de arme journalist onder het motto ‘value for money‘ het ene na het andere nietszeggende commentaar leveren. Het zegt: ‘wij zijn alert, wij zijn ter plekke, wij staan ons mannetje‘. Zonder dat deze soort journalistiek veel verklaart, analyseert of van een context voorziet. Het is journalistiek die om zichzelf draait.

  George Knight

  24 september 2013 at 13:45

 5. @GK: = ‘Een dode in de eigen buurt krijgt meer aandacht dan 10 doden in een naburige stad, 100 doden in een naburig land of 1000 doden aan de andere kant van de wereld.‘ =

  leuk deze uitwerking van het oud-Bijbelse dilemma over rechtvaardigheid.

  = Maar in Pakistan ging het toch ook om een westers belang, namelijk een christelijke, Anglicaanse kerk? Ja.=

  Misschien, maar voor mij luidt het antwoord ‘nee’!, niet westers of Christelijk, maar humanitair.

  = En omdat er kosten zijn gemaakt moet de arme journalist onder het motto ‘value for money‘ het ene na het andere nietszeggende commentaar leveren. Het zegt: ‘wij zijn alert, wij zijn ter plekke, wij staan ons mannetje‘. Zonder dat deze soort journalistiek veel verklaart, analyseert of van een context voorziet. Het is journalistiek die om zichzelf draait.=

  Meer dan een 100% met je eens. Ik heb in gebieden gereisd waarin nieuws rapporteurs hun hotel niet uit durfden te gaan of uit lamlendigheid en luiheid niet gingen en in de bar bleven hangen totdat er een verhaal binnen kwam lopen. In ‘goede’ (lees dure) hotels hoef je dan niet lang te wachten.

  jack pastoor

  24 september 2013 at 13:58

 6. Wat ik nou zo van harte hoop is, dat de VN alle volkeren oproept om moslimterrorisme met alle mogelijke middelen die onze beschaafde rechtsstaten hebben, gezamenlijk en massaal aan te pakken. Je vraagt je af: waarom laten we als volkengemeenschap al die aanslagen over ons heenkomen. Als we ergens tot zelfverdediging moeten overgaan, is het nu hier wel! Gezamenlijke aanpak is de enige manier om te grote gevolgen te voorkomen!

  joost tibosch sr

  24 september 2013 at 14:19

 7. @Jack
  Dank.

  @Joost
  Ja, dat zou je hopen. Alle goedwillende mensen hopen ook dat het geweld stopt. Maar zolang uiteenlopende organisaties -inclusief wapenfabrikanten en overheden die voor hoge olieprijzen gaan- er belang bij hebben dat er onrust, onrecht en verdeeldheid is, zal geweld hier en daar de kop opsteken.

  Graag terug naar het onderwerp: massaspionage en de lauwe reactie daarop van de Europese -en Nederlandse- leiders.

  George Knight

  24 september 2013 at 14:27

 8. @George, bij het bericht over de zelfmoordaanslag in Pakistan dacht ik aan de Amerikaanse drones die inmiddels al duizenden slachtoffers gemaakt hebben in Pakistan. Niet alleen vermeende terroristen maar ook vele honderden onschuldige burgers. Hoe is het mogelijk dat wij. onze leiders tolereren dat mensen die ergens van verdacht worden zonder eerlijk proces worden vermoordt. Dit staat haaks op de beginselen die te grondslag liggen aan een rechtsstaat. Onze Europese leiders staan toe dat Amerika het land Pakistan en haar inwoners terroriseert. Europa verkeert in een afhankelijkheidspositie t.o.v. de VS die publiekelijk niet transparant is maar vele tekenen wijzen erop dat de Europese landen vazalstaten van de V.S. zijn. Denk eens aan de Europese landen die hun goudvoorraad uit handen hebben gegeven aan de VS, en dan nu het stilzwijgen van de Europese leiders over het massaal bespioneren van de eigen burgers. Europa is afhankelijk gemaakt en is chanteerbaar.

  jan

  24 september 2013 at 15:04

 9. @Jan. Voila. PNAC maakt meer kapot dan u lief is. @George houdt niet zo van links, maar het kan zijn dat Pepe Escobar iets begrepen heeft van de opmerking van Milan Kundera dat Europa de cultuur van de roman is:

  We leven in een globale burgeroorlog:
  http://www.alternet.org/we-are-middle-global-civil-war?page=0%2C0

  Arjan Fernhout

  24 september 2013 at 20:26

 10. @Arjan
  ‘@George houdt niet zo van links’

  Dat behoeft enige nuancering. Maar het is scherp opgemerkt. Sta me toe. Ik ben niet zo dol op partijpolitiek. Dat vooropgezet. Verder ben ik niet tegen linkse politiek, maar zie dat met name de sociaal-democratie in crisis verkeert en geen antwoorden heeft op de grote vragen van onze tijd. Dus disfunctioneel is. Maar ik vind dat een krachtige sociaal-democratische partij nodig is. Alleen, bij de huidige PvdA zie ik het niet. GroenLinks is vanaf het begin een hybride club geweest en de SP leeft in een eigen wereld, maar kan ik van allen door de inzet nog het meest waarderen.

  Met de term ‘progressief‘ kan ik beter uit de voeten. Daar voel ik me thuis. Misschien omdat het meer cultureel dan sociaal-economisch bepaald is, zonder dat laatste overigens te veronachtzamen. Dat gaat dan om vrijheden, ethiek, inspraak, gemeenschapsgevoel, emancipatie, ontwikkeling en compassie.

  Omdat ik me veel oriënteer op de Amerikaanse pers en politiek vermoed ik dat de tweedeling en de stammenstrijd die daar daar tussen liberals en progressives bestaat van invloed op me is. De laatsten staan in de marge en raken aan de tegenbeweging. Daar zie ik krachtige individuen die zichzelf blijven en ik kan respecteren. Ze gaan niet op in een linkse partij en verkopen hun ziel niet. Niet toevallig ben ik lid van de Piratenpartij geworden.

  Dus inderdaad, ik hou niet zo van links, maar des te meer van progressief.

  George Knight

  24 september 2013 at 23:31

 11. @GK: politiek links/ rechts en progressief/conservatief/reactionair zijn allemaal begrippen die niet zo goed voor mij werken omdat ze allemaal een emotionele lading dragen die mensen een bepaalde gekleurde bril opzetten. Ik zou het echter wel aardig vinden om mensen te horen verklaren dat ze wel links zijn, maar niet progressief en meer een voorkeur voor reactionair hebben.

  Volgens mij wemelt het van die mensen op het blog. Ik vraag e af hoeveel zelfkritiek er nodig is om de balk in het eigen oog te zien.: -)

  jack pastoor

  25 september 2013 at 08:13

 12. @Jack, voor mij werken die etiketten niet. Het zijn karikaturen. De samenleving zou denk ik gebaat zijn bij een democratie waarin het bestuur transparant beleid voert. Deze tekortkoming is het obstakel waartegen we nu allemaal op lopen; in vergelijking met het pre-internet tijdperk zien we nu verborgen agenda ‘s, hypocritie, schending van internationaal recht, corruptie en vele andere onsmakelijke bezigheden die vaak hand in hand gaan met grof geweld, de revue passeren. Het politieke stilzwijgen in Nederland over de spionagepraktijken op zijn burgers is een duidelijk voorbeeld dat de Nederlandse leiders niet open zijn naar haar burgers. Iedereen moet maar gissen wat de reden van dit stilzwijgen is, en in wiens belang dat is.

  jan

  25 september 2013 at 10:10

 13. @Jan: och Jan, zoveel nieuws is er nu ook weer niet onder de zon.
  dit liedje leerde mijn vrouw meer dan een halve eeuw geleden.

  als ik aan het bloggen ben neuriet ze het regelmatig een beetje plagend.

  jack pastoor

  25 september 2013 at 13:01

 14. @George Knight 24 september 2013 op 23:31,

  Ik vermoed dat Arjan met “links” doelde op “hyperlinks”, desalniettemin zat hij in beide gevallen goed zo te zien.

  ReggieRoning

  25 september 2013 at 13:31

 15. @Jan.
  De lijst van landen, culturen, etnische groepen of mensen die elkaar naar het leven staan is natuurlijk bijna eindeloos lang. De bovenstaande versie is geloof ik uit 1958.

  Hier de lyrics van een wat meer updated versie.

  They’re rioting in Africa. In Kenya they’re mad.
  There’s temples bombed in India. Afghanistan’s sad.
  Al Quaeda is in Iraq With tactics absurd.
  The Shiites hate the Sunnis, The Sunnis hate the Kurds.
  Hez-bollah hates Israel, And Israel hates Hamas.
  And I don’t like the outrageous price of gas.

  But we can be happy and sappy you see,
  In HD on big screens there’s reality.
  And we can be certain come e-lection day
  The prevailing candidate Will solve all of it right away.

  They’re rioting in Pakistan There’s strife in Iraq.
  But as the coming year unfolds
  You’ll want to have the old year back.

  Bij voorbaat mijn excuses voor mijn blijkbaar weer eventjes de kop opstekende cynisme.

  jack pastoor

  25 september 2013 at 14:02

 16. @Jack, het is overal wat. Onder links bestuur, onder rechts bestuur en onder progressief bestuur. Hoe je als lid van een gezin het meest tot je recht komt is door openheid. Het doel van een samenleving, in mijn optiek, is dat een ieder tot zijn of haar recht komt. Als ik zo om me heen kijk krijg ik niet de indruk dat dit het geval is.
  Maar zolang de samenleving blijft geloven in de redding door linkse dan wel rechtse politici blijft het zo als het is… rioting in Africa … enzovoort.

  jan

  25 september 2013 at 14:06

 17. @Reggie
  Haha, het lijkt er inderdaad op dat Arjan met ‘links’ op ‘hyperlinks’ doelt. Toch acht ik het niet onmogelijk dat Arjan ook dat andere links bedoelt. ja, hij zat goed goed.

  George Knight

  25 september 2013 at 14:39


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: