Wouter Bos verwerpt participatiesamenleving en valt PvdA aan

SOCIAAL-DEMOCRATISCHE-DEGELIJKHEID

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De ‘liberale’ Wouter Bos passeert Diederik Samsom links. In z’n column voor de Volkskrant spreekt Bos z’n verbazing uit over de omarming van de participatiesamenleving: ‘Maar het grootste nieuws vond ik toch de terugkeer van de participatiesamenleving. De koning mocht zelfs aankondigen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats ging maken voor de participatiesamenleving.‘ Bos merkt op dat Balkenende ‘één van de geestelijke vaders van het concept‘ is. Zoals bekend zijn Bos en Balkenende niet als vrienden uit elkaar gegaan nadat Bos in 2010 vanwege Uruzgan de stekker uit Balkenende IV trok.

Bos meent dat Rutte verder gaat waar Balkenende gebleven is en keurt dat in felle woorden af: ‘Hij ging verder dan Balkenende ooit durfde en zei dat het betekende dat iedereen die voor zichzelf kan zorgen, dat ook moet doen en dat de overheid er vooral is voor diegenen die dat niet kunnen. Als dat niet slechts de mening van de VVD-leider is, maar ook van de coalitie, is er bij de PvdA sprake van een kleine ideologische revolutie. Geen visie meer op de overheid die er ook voor de middenklasse is, een overheid die verbindt omdat iedereen er aan mee betaalt en iedereen er van mee geniet. In plaats daarvan een overheid louter voor de allerzwaksten. Amerikaans, klassiek liberaal en zichzelf uiteindelijk marginaliserend. Zeg me dat het niet zo is!

Bos fluit de leiding van zijn partij terug. Maar wie luistert er nog naar hem? Toch is het opvallend dat-ie als icoon, voormalig PvdA-leider en architect van Rutte II de PvdA frontaal aanvalt. Een partij waarop Bos met ideologie of het vinden van een politieke richting trouwens nooit z’n stempel heeft kunnen drukken. Z’n vraag of de PvdA instemt met de participatiesamenleving is gekunsteld. Want Bos weet als geen ander dat de PvdA hiermee heeft ingestemd. De PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft het in de publiciteit zelfs krachtig verdedigd. De column van Wouter Bos roept de vraag op wat zijn rol feitelijk is. Moet-ie informeel de linkerflank tegen de SP afdekken? Maar hoe groot is z’n invloed binnen de PvdA nog? En wat is z’n ambitie in die partij? Komt Bos nou met fundamentele kritiek op Samsom omdat-ie veel of weinig invloed heeft?

Foto: Sociaal-democratische degelijkheid, Stadspartij Groningen.

44 gedachten over “Wouter Bos verwerpt participatiesamenleving en valt PvdA aan

 1. Wat Wouter Bos doet is een mengeling van damage control en de handen wassen in onschuld. Het neoliberalisme waaraan Bos zich aan geconformeerd heeft impliceert ‘double assujettissement.’ Het verschil met liberalisme is groot en in essentie is het een massabeweging (Foucault in 1978(!) en Fukuyama in 2006 die neoconservatisme als leninisme betitelde). Het heeft van het politieke bedrijf een karikatuur gemaakt. Een depolitisering naar probleemmanagement. Aangezien het doeltreffende begrippenapparaat van Foucault voor velen te moeilijk is, heb ik onder een ander opiniestuk in de Volkskrant verwezen naar het denken van Hannah Arendt die al wees op de gevaren van de technocratisering van economisch/politieke denkbeelden. Herman Philipse echter heeft 15 jaar geleden al gewezen op de onwaarschijnlijke intolerantie in Nederland over enig hoger gedachtegoed. Inmiddels is er veel literatuur verschenen om bepaalde aspecten op verantwoordelijke wijze te vereenvoudigen, maar ook dat wordt niet gelezen. Inmiddels weet men door aanhoudende intellectuele luiheid niet meer waarop men moet stemmen en ziet Nederland er uit als een slecht geleide BV.
  Of zoals een middelmatige manager mij na het uiten van zijn verlangen naar een geleide democratie (corporate governance) stelde: 20% steunt je altijd; 60% mort en kreunt af en toe, maar hobbelt uiteindelijk mee; 20% is altijd tegen je, maar die houden je scherp. Ik was erbij toen hij op één middag zijn jaarsalaris vergokte bij een aanbieding, maar hij voorspelde de verschijning van Mark Rutte. De PvdA faciliteert dat al jaren.

  Like

 2. @George: Je laat buiten beschouwing dat Bos niet de enige is die kritiek levert, integendeel: er heerst diepe onvrede in de PvdA-gelederen. Een aantal afdelingen eist een partijcongres, en zelfs de kamerfractie beklaagt zich over de houding van Samsom. Dat gaat allebei meer over de JSF, maar het draait eigenlijk allemaal om het feit dat de partijleiding op eigen houtje opereert en steeds verder afdrijft. Dat zelfs Bos zich bij dat groeiende leger schaart – of het nou authentiek is of uit opportunisme – zegt wel iets over hoe ver heen de partij is. Men heeft daar nl. nogal de neiging om van een politiek compromis dat gesloten is, het nieuwe standpunt te maken. En dat keer op keer, dus na de aldus ingeslagen Derde Weg volgen nog een Vierde en een Vijfde, enzovoort. (Hetzelfde effect zien we trouwens ook bij de sociaaldemocraten in Engeland en Duitsland.) Gezien het de argumentatie van Bos gaat de jongste koers zelfs hem te ver.

  Like

 3. @Arjan
  Ok.

  @Joke
  Op andere plekken heb ik dat gezegd wat je opmerkt. Hier ging het me om Wouter Bos. Ik denk dat we het erover eens zijn dat de reactie van Bos tamelijk uitzonderlijk is. En je zegt het naar m’n idee mooi: ‘authentiek of uit opportunisme’. Hoe dan ook, hij zegt het onomwonden. En Bos twijfelt eraan of de woorden van Asscher, Dijsselbloem of Samsom gemeend, verstandig en sociaal-democratisch zijn. Met Bos denk ik van niet. De PvdA is ver heen. De partij wacht nog steeds een hervorming die het …. onder Bos gemist heeft.

  Like

 4. @Joke
  Hahaha. Ik bedoel dus geen hervorming van het kabinetsbeleid (zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt etc) maar van de partijpolitiek. Met de hervorming van de PvdA bedoel ik niet zozeer de integratienota die in 2009 door de leden afgeschoten werd en feitelijk de opmars van Bos in de partij stuitte -omdat-ie daarna niet meer doorpakte, puin durfde ruimen en het gevecht uit de weg ging- maar het niet aanpakken van de oorzaken voor de interne verdeeldheid die als gevolg daarvan resulteerde. En de partij tot op de dag van vandaag beperkt en minder krachtig maakt dan deze zou kunnen zijn. Anders gezegd, de relatie tussen top en basis dient hersteld te worden.

  Like

 5. O.k. Dat laatste is me wel helder, al begrijp ik niet waarom je de Integratienota zo’n grote rol toedicht bij het ontstaan van de verdeeldheid. Het lijkt mij dat er geen verdeeldheid c.q. onvrede zou zijn als de fractie gewoon de resoluties vanuit de partij(congressen) uit zou voeren.

  Like

 6. @Arjan Fernhout

  Alles wat u opnoemt is een variatie op het marxisme, maar met het oorspronkelijke begrip, het klassiek liberalisme heeft het geen hout van doen. Klassiek liberalisme hangt aan tegen het libertarisme, lees een zo klein mogelijke staat of geen overheid. (Dat laatste zie ik zelf niet zitten).
  Hoe dan ook een participatiesamenleving kan heel erg goed, alleen moet de burger dan geen last hebben van een overheid die hen het geld uit de zakken klopt.
  Weg met al dat betuttel dat letterlijk honderden miljarden kost. De burger moet zelf zaken in kunnen kopen bij aanbieders. De Westerse burger is het analfabetisme al ruimschoots voorbij, laat hem zelf zijn zaakjes regelen.
  Kijk dan krijgt men concurrentie om de gunst van de burger in plaats van de vriendjespolitiek die in staat is meer geld te verkwanselen dan de grootste dumbo op de beurs.

  Like

 7. @Joke Mizée
  De overheid kan niet de werkende burger uit blijven knijpen om de hangmat mogelijk te maken. En dan ook nog open grenzen en rariteiten waarbij bedrijven die MOElanders aannemen 3 jaar subsidie krijgen. Na die drie jaar vliegen die eruit, volgende lading, maar de ouwe hap gaat naar de volgende werknemer die behoefte heeft aan laaggeschoold personeel for free. Nou ja, dat geld wordt opgehikt door de belastingbetaler die het zelf al maar moeilijker krijgt. Ja, ook twee keer modaal zit behoorlijk in de klem. Met je drie slagen in de rondte werken verdient deze persoon maar weinig meer dan Jan modaal, en dat gaat nog verder omlaag:

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/belastingen/21906923/__Belastingdruk_naar_60_procent__.html

  En het dan gek vinden dat deze mensen zeggen: de groeten.
  Of bevreemdt het u niet dat er in bepaalde vakken zo ongelooflijk veel vacatures zijn? Tja, u moet er wel voor geleerd hebben natuurlijk. En u moet deze mensen niet het land uit treiteren.
  Kan natuurlijk wel, maar dan zal over een paar jaar de volgende logische stap zijn dat het bedrijf ook vertrekt.

  En Joke, verdeeldheid ontstaat als anderen zich 60 uur per week af mogen beulen om mensen die door domme overheidssubsidies, waar zijn vrij direct verplicht aan mee moeten betalen, te moeten onderhouden. Die boosheid richt zich niet naar mensen die er ook niets aan kunnen doen, maar wel naar de overheid en ook de zeer dubieuze uitzendbureaus voor MOElanders. Die lui lopen achteroverhangend rijk terwijl mensen uit oosteuropa hun geld binnendragen.

  Samenvattend, het is de overheid. De overheid moet weg uit dit vraag en aanbod circuit.
  En daar wil Bos niet aan, daar wil Samsom niet aan, Rutte lijkt onderwijl helemaal in Marx te zijn. Hegel’s geest vliegt schaterlachend rond, maar de mens ziet het niet.
  Op zich best wel hilarisch.

  Wat men nu ziet is de voltrekking van de wereld volgens Marcuse en companen.

  Like

 8. @Joke
  Omdat de PvdA verdeeld is. Inclusief de fractie. De integratienota actualiseerde en verscherpte dat, maar was niet de oorzaak. Door het afschieten ervan staakte Bos zijn gevecht. Daarom noemde ik de integratienota omdat-ie toen definitief de handdoek in de ring gooide. En nog een jaar doormodderde.

  @Toetssteen
  Over de rol van de overheid bestaan vele gedachten naast elkaar. Ik ben ook van mening dat de overheid moet terugtreden, maar hoe dat dan precies moet staat ter discussie. Dat kan op ontelbare manieren. Subsidies voor de oude industrie en de boeren of voor de jonge starters? En aan dat echte terugdringen komen de politieke partijen niet toe omdat ze de belangen behartigen van de doelgroepen waarop ze drijven.

  Het is inderdaad dwaas dat Rutte in z’n praatjes pleit voor zo’n terugtredende overheid, maar tegelijk het aandeel van de overheid in nationaal product en economie laat groeien. Rutte wordt hiermee nog ongeloofwaardiger dan-ie al is. Hij is de vegetariër die biefstuk eet en rauwe groente aanbeveelt.

  Like

 9. @toetssteen: Ik zie geen enkel verband tussen uw reactie en wat ik hierboven schreef, of zelfs maar met het onderwerp van dit blog. U berijdt gewoon weer uw stokpaardje, maar wat heeft dat met de ‘participatiesamenleving’ van de PvdA van doen?

  @George: Waar baseer je dat dan op, dat Bos vanwege de Integratienota de handdoek in de ring gooide – alsof er geen belangrijkere onderwerpen speelden? Als je de partijdemocratie een warm hart toedraagt moet je je niet zozeer opwinden over de kwesties waar door de leden zeer verschillend over gedacht wordt, maar in de eerste plaats over die kwesties waarover zij een duidelijk standpunt hebben ingenomen, dat door de partijtop vervolgens compleet in de wind geslagen werd/wordt. Daarom is die JSF ook zo’n heet hangijzer, want daar bestond praktisch consensus over.

  In de Van Waarde-resolutie, die afgelopen voorjaar werd aangenomen, stond de oproep ‘creëer de participatiestaat’. Daar werd toen burgerparticipatie mee bedoeld. Ik durf te wedden dat binnenkort wordt beweerd dat de resolutie is uitgevoerd, terwijl alleen de bordjes zijn verplaatst. En daarom is ‘participatie’ dus net zo’n vreselijk non-woord als ‘hervorming’ – het kan van alles betekenen.

  Like

 10. @Joke
  ‘Waar baseer je dat dan op, dat Bos vanwege de Integratienota de handdoek in de ring gooide’

  Da’s m’n inschatting die mede gebaseerd is op getuigenissen en evaluatie van Bos’ leiderschap.

  Like

 11. @George: Bos deed voortdurend dingen waar fractie en partij niet achter stonden (en Samsom behoorde toen trouwens tot de dissidenten van de fractie, die overigens altijd weer bijdraaiden). Bij de Integratienota is bij wijze van experiment een poging gedaan tot ‘van alles een beetje’, voor elk wat wils – met het bekende gevolg dat men het unaniem een flutnota vond. Dat zal Bos niet echt hebben geïnspireerd om de (leden)partij in de toekomst nog eens inspraak te gunnen, nee. Het was toch maar makkelijker om de top de koers te laten bepalen. Uiteindelijk gooide hij het bijltje erbij neer vanwege Uruzgan.

  Maar wat wil dat dan zeggen volgens jou? Het was een onderwerp waar allesbehalve consensus over was – maar met dat soort verdeeldheid is op zich niks mis. Veel erger – en ook veel frustrerender voor hen, lijkt mij – is het dat de opdrachten die de leden bij meerderheid van stemmen aan het kader meegeven, keer op keer niet uitgevoerd worden.

  Like

 12. @Joke
  Was Uruzgan niet een vergezocht breekpunt? Ik vermoed dat de onmin tussen PvdA en CDA overal over ging, behalve over Uruzgan.

  Wat je me vraagt begrijp ik niet helemaal. De kritiek is dat Bos binnen de partij niet echt vocht voor z’n standpunten. Maar daaronder ligt de vraag waar Bos nou eigenlijk voor stond en wat die PvdA van 2009-2010 met zichzelf aanwilde.

  Voor 2013 kan naar mijn idee nog steeds het hetzelfde gevraagd worden. Van buitenaf is de PvdA een raadselachtige partij die onvoorspelbaar blijft. En daarom geen eigen vaste koers kan ontwikkelen met dito zelfvertrouwen.

  Like

 13. Vreemd dat je Uruzgan een vergezocht breekpunt vindt, maar dat niet vindt als het om de Integratienota gaat. De I-nota nam helemaal geen stelling, dus hoe kan het dan een breekpunt zijn? Bij Uruzgan echter werd Bos onder zware druk gezet om iets te doen waar hij geen trek in had, en die druk was niet afkomstig van zijn partij.

  “De kritiek is dat Bos binnen de partij niet echt vocht voor z’n standpunten.”
  Van wie was die kritiek dan afkomstig? Dat is, nota bene, precies tegengesteld aan de roep om meer partijdemocratie – het is van tweeën één. Bos staat er juist om bekend dat-ie altijd zijn wil oplegde, en van de compromissen die afkomstig waren van de coalitie het nieuwe partijstandpunt maakte. En over dat fenomeen – ook nu weer, onder Samsom – wordt al een paar jaar hevig gediscussieerd. Paul Kalma maakte het bv. aanhangig in Makke Schapen (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3201827/2012/02/25/Debat-in-PvdA-werd-gesmoord.dhtml) en op dit moment speelt het m.n. rond het Van Waarde-manifest.

  Like

 14. @Joke Mizée
  u schreef:

  ‘Men heeft daar nl. nogal de neiging om van een politiek compromis dat gesloten is, het nieuwe standpunt te maken. En dat keer op keer, dus na de aldus ingeslagen Derde Weg volgen nog een Vierde en een Vijfde, enzovoort.’

  Als u niet weet wat uw woorden betekenen, schrijf ze dan niet.

  @George Knight 10:20

  Eens.


  Samsom is een bliksemafleider voor de politiek van Bos. Dat het de partij slechts gaat, maakt niet uit, Samsom is het haasje, hij is de gebeten hond. Natuurlijk is hij uit pure ijdeltuiterij meegegaan en heeft in feite zijn gezin geprostitueerd.
  Waar ik persoonlijk bang voor ben zijn de puppets in de schaduw. Ik heb gedacht aan Melkert, maar dan zal er eerst een soort come back van Bos moeten komen waardoor de menigte weer helemaal euforisch raakt. (zoiets als wat Bolkestein deed en de kiezer achter liet met Dijkstal).
  Maar goed, er is internet.

  Like

 15. @Joke
  Ik zie geen tegenstellingen waar je ze wel ziet. Een leider die het er bij laat zitten dient de partijdemocratie niet. Je moet onderscheid maken tussen fractiediscipline en de partijdiscipline. Over dat eerste heeft een partijleider meer te zeggen, maar dat laatste is onvoorstelbaarder, breder en daarom lastiger te sturen. Ik doelde in mijn eerdere commentaar op de partijdiscipline. Het kan zijn dat Bos dat voor lief liet en zich terugtrok in kabinet en fractie. En zo een beeld van sterkte opriep dat geboren was uit zwakte. Want de basis was-ie kwijt.

  Like

 16. @toetssteen: Ik zie nog steeds het verband niet. Ik kwam met een kritische opmerking over de neiging van de PvdA (evenals de zusterpartijen in Engeland en Duitsland) om steeds verder verwijderd te raken van haar oorspronkelijke uitgangspunten, en u komt met een verhaal over MOElanders en wat niet al – alsof ik door het plaatsen van die opmerking een pleidooi vóór al die zaken gehouden zou hebben. Wil dat dan zeggen dat de PvdA-light u juist bevalt, or what? Het zou zo maar kunnen, want u schijnt een tandeloze overheid te prefereren boven een slagvaardige.

  @George: Is dat jouw idee van partijdemocratie, dat de sterke leider erin slaagt zijn/haar wil op te leggen aan de leden? In mijn optiek is het precies andersom: de door de vereniging afgevaardigde leider moet aan hun wensen uitvoering geven (dus bottom-up ipv top-down).

  Like

 17. @Joke
  Je legt me woorden in de mond. Het gaat in de partij niet om forceren van macht, maar om het gaan voor een doel. Gewoon met democratische middelen.

  Politiek-filosofisch heb je natuurlijk gelijk met je opmerking over bottom-up, alleen is het theorie die -jammergenoeg- nergens zo in praktijk wordt gebracht. Misschien op het marktplein in Zwitserland.

  Like

 18. @George: Als dat het doel is, waarom blijf je Bos dan die Integratienota nadragen? Geen van de kampen was in de meerderheid en de nota werd niet aanvaard – so be it. Wat had Bos dan moeten doen, ze die nota desondanks door hun strot duwen? Ik wed dat de meeste leden het ding allang weer vergeten zijn. (Maar dat geldt bv. niet voor de JSF, waar ze nee tegen hebben gezegd, waarvoor ze foldertjes hebben verspreid waarop stond ‘geen JSF’ en een partijleider op het schild hebben gehesen die die boodschap ook verkondigde – en het nu tòch doet.)

  Like

 19. @Joke
  Omdat het een keerpunt in Bos’ ambitie was. Toen stopte de zin om de verschillende delen van de partij onder een noemer te brengen. En de partij te hervormen. Dat h-woord, daar is ’t weer.

  Like

 20. Men vond het vrijwel unaniem een waardeloze nota, dus als eenwording de opzet was, dan was het in die zin toch nog geslaagd. Maar wat moest er dan hervormd worden, het stemgedrag van de leden?

  Like

 21. @Joke
  Hervorming van de partij-organisatie. Minder strikt in interne discipline (‘Lokaal Bestuur’), maar ruimer in ideeën. Een leider die bij gebrek aan dat laatste voor het eerste kiest verliest zijn toekomst. En toont geen vertrouwen meer.

  Like

 22. @Joke Mizée
  Het onderwerp gaat over participatie. Wouter Bos kan nu zogenaamd in de aanval gaan tegen zijn eigen partij, maar dat is ook alleen maar bedoeld om het volgende konijn uit de hoge hoed te kunnen toveren. Bos weet net zoals iedereen die ietwat verstand heeft van cijfers dat wat hij wil volstrekt onrealistisch is, maar dat is participatie zonder iets te doen aan de enorme belastingdruk voor werkenden idem.
  Daarnaast moet het hele subsidiecircus gestopt.

  Samenvattend gezegd, de overheid moet terug in het hok, lees dratisch afslanken, want ambtenaren kosten niet alleen geld, ze verspillen ook nog een miljarden. Miljarden die de belastingbetaler beter en controleerbaarder zelf kan uitgeven.
  Nederland kan best een lage lonen land worden en toch redelijk welvarend blijven, maar dan moet de prijs van arbeid en daarmee producten naar omlaag worden bijgesteld. En dat kan niet met een draaitol als de PvdA, laat staan met de SP of Groen Links.
  Wat dat te doen heeft met de MOElander, dat is simpel. Deze mensen blijven thuis als er hier niet meer te verdienen valt dan in het thuisland. En dat geldt idem voor andere groepen.

  Saamhorigheid krijgt men door de bestaande cohesie intact te laten, niet door deze te verzieken en laten te jammeren dat de cohesie weg is. Om dan vervolgens te zeggen: ‘we’ moeten weer participeren of ik verwerp dat.
  Beide stellingnamen zijn namelijk onzin. En ik neem echt niet aan dat dat bij de PvdA niet bekend is.

  Like

 23. @toetssteen 21 september 2013 op 01:57

  Marxisme? Ik stem al heel lang SP, maar dat is uit protest tegen de woekering van het neoliberalisme. Men begrijpt in Nederland nog steeds niet hoe dat werkt en de uitleg van Ewald Engelen dat de neoliberale constructie van de euro van Europa een bedrijvenconglomeraat heeft gemaakt zal ook wel niet doordringen. Nadat Jan Marijnissen en vervolgens Emile Roemer naar een compromis zochten met de VVD (uit het besef dat liberalisme en socialisme op veel punten door één deur kunnen; dat is nogal wiedes, ze hebben dezelfde moeder) heb ik eigenlijk geen partij meer. De SP begrijpt kennelijk de finesses van het neoliberalisme niet. PvdA-Volkskrant-Vara is een Bermuda-driehoek waar erg veel in verdwijnt. Groen links en D66 houden alle opties met bestuursvoorzitter Mark Rutte open. Overigens stemde ik tot 1996 D66.

  Wouter Bos zaait verwarring in de Volkskrant (of begrijpt het niet?) met de volgende zin:

  = Geen visie meer op de overheid die er ook voor de middenklasse is, een overheid die verbindt omdat iedereen er aan mee betaalt en iedereen er van mee geniet. In plaats daarvan een overheid louter voor de allerzwaksten. Amerikaans, klassiek liberaal en zichzelf uiteindelijk marginaliserend. =

  Het is gewoon niet zo dat een neoliberale overheid zich ‘terugtrekt.’ I.t.t. het klassieke liberalisme is het zelfs zo dat mensen ‘intern’ geregeld worden en wel op een indringende manier. Deze bestuurstechniek die nodig is om o.a. de zgn. ‘vrije markt’ goed te laten functioneren werd door Michel Foucault ‘governmentality’ genoemd:

  = The concept of “governmentality” develops a new understanding of power. Foucault encourages us to think of power not only in terms of hierarchical, top-down power of the state. He widens our understanding of power to also include the forms of social control in disciplinary institutions (schools, hospitals, psychiatric institutions, etc.), as well as the forms of knowledge. Power can manifest itself positively by producing knowledge and certain discourses that get internalised by individuals and guide the behaviour of populations. This leads to more efficient forms of social control, as knowledge enables individuals to govern themselves.
  “Governmentality” applies to a variety of historical periods and to different specific power regimes. However, it is often used (by other scholars and by Foucault himself) in reference to “neoliberal governmentality”, i.e. to a type of governmentality that characterizes advanced liberal democracies. In this case, the notion of governmentality refers to societies where power is de-centered and its members play an active role in their own self-government, e.g. as posited in neoliberalism. Because of its active role, individuals need to be regulated from ‘inside’. A particular form of governmentality is characterized by a certain form of knowledge (“savoir” in French). In the case of neoliberal governmentality (a kind of governmentality based on the predominance of market mechanisms and of the restriction of the action of the state) the knowledge produced allows the construction of auto-regulated or auto-correcting selves. =

  https://en.wikipedia.org/wiki/Governmentality

  Dat is wat Mark Rutte bedoelt met een ‘participatiesamenleving.’ De ‘vrijheid’ die mensen krijgen, wordt centraal genormeerd. Met het klassieke liberalisme heeft dat natuurlijk niets te maken. Wouter Bos doet op een andere manier precies hetzelfde als Frits Bolkestein deed in zijn uitspraak dat er geen verschil is tussen liberalisme en neoliberalisme. Deze werd uitgelachen door o.a. Frank Ankersmit en Hans Achterhuis. Met marxisme had mijn eerste reactie niets te maken. Welkom in de 21e eeuw.

  PS @George. Er zit op een ander blog nog een reactie van mij in jouw spambak.

  Like

 24. @Arjan Fernhout
  U zult de ondergang nog niet zien al het recht voor u staat. Neoliberalisme is een modewoord zonder wortel. Aan welke voorganger zou deze nieuwdenkerij opgehangen moeten worden? Ewald Engelen? You must be kidding me.

  Wat u niet in wilt zien is als het vestigingsklimaat hier goed is er bedrijven neer zullen strijken, er als vanzelf vraag naar personeel ontstaat, er een uitgave patroon gelieerd aan de uitgaven van dat personeel ontstaat.
  Denkt u nu eens in dat de laagste inkomens in het geheel geen belasting zouden betalen, slechts op eigen rekening een spaarprogramma voor ziekte en oude dag. Dan is het toch niet zo vreselijk moeilijk om te begrijpen dat men dan niet vast zit aan de waanzin van de rekenrente en uw ingelegde geld uw geld blijft.
  En dat is geen utopie hoor. In Chili werkt dit uitstekend en idem in Singapore.
  Helaas willen socialisten meer dan het redelijke en zullen smijten met termen als neoliberalisme hier en extreem rechts daar en meer van dat soort niets verklarende termen.
  De blatante onzin dat liberalisme en socialisme twee handen op een buik zou zijn, verwijs ik naar het land der fabelen. Dat Marx Rutte nou het bed in duikt met het socialisme ( en kereltje Pechtold staat zici in de coulissen al warm te lopen om toch tussenin te mogen liggen als een vervelend kind dat niet wil gaan slapen) maakt alleen maar duidelijk dat de VVD al jaren de weg volkomen kwijt is.
  Tekenen voor nivelleren…. Sure.
  Maar east is east and west is west and never the twain shall meet.

  Ik blijf erbij dat de mens een zelfstandig denkend wezen is die de moloch van de overheid slechts voor bepaalde zaken nodig heeft. De mens is wel degelijk zelfredzaam als de overheid hem deze middelen via belastingdiefstal niet ontneemt.
  Zwartwerken zou historie zijn op het moment dat bij laagbetaalden belastingheffing in het geheel zou vervallen. Maar ook dezen zullen zich dan moeten verzekeren, wel op eigen rekening, voor zorg en oude dag. Ja en dan kunt u nog steeds gaan voor de zwarte markt, maar wie zal zich op die markt aanbieden als deze mensen dan volkomen rechteloos zullen zijn?
  Wat is er toch tegen om te sparen voor deze zaken? Wat is ertegen dat deze gelden niet in handen vallen van diverse fondsen? Wat is ertegen dat u wellicht voor een van u kinderen als het geld vrijkomt een leuk appartement koopt en huur ontvangt?
  Men blaat veel over de vrije markt Fernhout, maar heeft nog niet eens het begin van het principe tussen de vingers. Nederland is een ambtenarenstaat. De semi vrije sector is vergeven van de omhooggevallen ambtenaren, veelal recht vanuit de politiek op die plaatsen geschoten. Wat een toeval zeg, ze zijn zooo capabel!
  Fernhout, de hele EU is gewoon: laten we het socialisme nog eens overdoen, want het was niet naar mijn zin.
  En prima als u vast wilt houden aan: het is het neoliberalisme. Ik zal volhouden dat het de herintroductie is van het socialisme. Lees de voetafdruk van Hegel en Engels.

  Like

 25. @toetssteen
  Frappant. Een aantal blogs geleden had ik het over ‘repressieve respondabiliteit’ om de immateriële aspecten van beleid van Rutte c.s. te duiden. Zie ‘Vijf jaar na crisis Lehman Brothers zijn banken nog niet aangepakt’ van GK. Foucault probeerde zijn denkbeelden onbruikbaar te maken voor politieke ideologieën, maar bij socioloog Willem Schinkel zie je de invloed van het denken van F. In een gesprek tussen Hans Adriaansens (oud-lid WRR en oud voorzitter RMO), die in 1990 hét rapport schreef over de participatiesamenleving en Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) in Buitenhof van gisteren ziet men de verwarring. Kruiter eindigt met: ”Wat we overhouden is regelgeven. Dus het grootste risico is dat je er met regels voor gaat zorgen dat mensen gaan participeren. En dan ben je dus een controlestaat geworden”.

  http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/buitenhof-22-september.html (na 37 min.)

  Verder:
  Rousseau (1712-1790): Als typische Verlichtingsfilosoof ging hij uit van de maakbaarheid van de samenleving. Deze visie ligt ten grondslag aan de zowel door liberalen als socialisten gedragen assumptie van geestelijke en materiele vooruitgang. (uit een VVD-rapport over de geschiedenis van het liberalisme) Hoewel Adam Smith in een andere tijd leefde – Heilbroner: de winstgedachte bestond niet – was er niets mis met zijn denken. Een moralist die het verbood om zich oneigenlijk te verrijken (Theory of Moral Sentiments); tegenwoordig doet men niet anders. Met winst maken in de werkelijke economie (de maakindustrie) is niets mis. Dat doe ik al meer dan 30 jaar. Liever geen stropop-redeneringen meer van uw kant. Ik probeer een politiek/bestuurlijk probleem duidelijk te maken.

  Like

 26. “Bos weet net zoals iedereen die ietwat verstand heeft van cijfers dat wat hij wil volstrekt onrealistisch is, maar dat is participatie zonder iets te doen aan de enorme belastingdruk voor werkenden idem.”
  Ten eerste: waarom is dat onrealistisch, omdat het onbetaalbaar geworden zou zijn? Vóórdat de privatiseringen in gang werden gezet was de verzorgingsstaat anders helemaal niet onbetaalbaar. Wat dat betreft heeft Bos inderdaad een berg boter op zijn hoofd. Ten tweede: of je nou hoge lonen met een relatief hoog belastingpercentage hebt, of dat ze beide laag zijn, dat komt wat levensstandaard betreft uiteindelijk toch op hetzelfde neer. Je wordt dan goedkoper voor een baas, ja – maar dacht u nou echt dat dan de produkten automatisch goedkoper worden? Energie, water, huren, OV, zorgpremies – het is allemaal veel duurder geworden sinds de zogenaamde liberalisering. Als arbeid goedkoper wordt zullen de bedrijven de extra winst gewoon in hun zak steken. Tenzij je dat reguleert, maar dat wilt u niet.

  Zijn er in uw systeem nog voorzieningen voor chronisch zieken, gehandicapten en werkelozen, om maar eens wat te noemen? Ik voorzie dan een gigantische toename van armoede en aanverwante ellende – wat we nu al zien, vanwege de bezuinigingen daarop. Op zich is het allemaal heel simpel op te lossen: door een basisinkomen in te voeren. Daar slankt de overheid ook zienderogen van af, en het verstevigt de onderhandelingspositie van werknemers. Een dergelijk generieke maatregel ligt dan toch dichter bij wat Bos voor ogen staat dan bij wat Asscher c.s. willen. Maar als u vindt dat de zwakkeren onder ons het maar van de ‘cohesie’ moeten hebben, staat u in feite dichter bij Asscher.

  Maar dat is dus wat ik bedoelde met de Derde, Vierde, Vijfde etc. Weg: het is een hybride samenraapsel wat steeds verder van enig bewandelbaar pad af raakt. En dáár zijn we het volgens mij wel over eens. Ook ‘neoliberalisme’ is een term voor zo’n hybride vorm van politiek bedrijven. Het doet zich alleen maar voor als liberalisme (maar is in feite corporatisme).

  Heeft u een bron wat dat zelf sparen voor ziekte en de oude dag betreft? Ik wed dat het hier toch om een fonds gaat, want als je geopereerd moet worden en/of langdurig in het ziekenhuis terechtkomt, dat kun je gewoon niet zelf ophoesten – daar zijn het veel te hoge bedragen voor. Fondsen zijn ook niet per definitie verkeerd, je hebt ook eerlijke constructies.

  Like

 27. @Arjan Fernhout
  U heeft in feite dus helemaal geen weerwoord, maar verzoekt mij geen stropoppen te gebruiken. Amusant. Feitelijk heeft u geen weerwoord,

  @Joke Mizée

  Ik begrijp waar u mee kampt en ik moet u bekennen dat ik er veel van mezelf in herken. Maar op een bepaald moment, zo ergens na mijn 25ste kwam ik tot de conclusie dat het systeem wel in orde is, maar dan zou men feitelijk terug moeten naar de stadstaat. Men kan onmogelijk een open poort en een welvaartsstaat blijven propageren, dat loopt stuk.
  Inzake corporatisme, wat is daar mis mee? Wat is er mis met vrije burgers die de dienst uitmaken?

  Het Chileense en het Singaporese systeem betekent dat u spaart op eigen rekening, ja, wel verplicht, maar het geld blijft van u en u bent dan op een bepaald moment vrij om bijvoorbeeld van het geld een appartement voor een van uw kinderen te kopen. Die betaalt dan weer huur aan u terwijl dat appartement toch in de erfenis blijft.
  Dit is overigens een constructie van de schoonpa van een van mijn zonen, dus ik weet echt wel waar ik het over heb.
  Stel nu dat deze man en zijn vrouw, die ook een aardig sommetje geld ingelegd heeft, komen te overlijden, dan vervalt het geld niet aan de staat, maar blijft in de boedel.

  Inzake saamhorigheid, die is groter dan hier in Nederland en idem de donaties aan goede doelen. Dat verbaasde ook mij, maar als u ziet wat er zoal gedoneerd wordt (belasting is laag, dus mensen bepalen zelf waar ze afdragen en dat doen ze dus echt wel) dan hoeft u zich niet druk te maken over groepen die buiten de boot vallen.
  Wat ik overigens ook een geweldig ding vind is de opzet van family houses. Tikkie socialistisch lijkt het, maar dit is dus precies waar de mens solidair is met zijn naasten. En dan zijn we weer bij corporatisme.
  Prima vind ik, maar laat de burgerij dan ook die vrijheid.

  Like

 28. @toetssteen 24 september 2013 op 02:15
  Het lijkt wel een film. Alsof ik door de veiligheidsdienst in een totalitaire staat woorden in mijn mond krijg gelegd. Ik had het toch echt over een besturingstechniek. U kunt uw dromen wel op iedereen projecteren, maar die werken vaak niet mee. Welterusten.

  Btw. Is dit van Rutte II ook marxisme??
  ‘Van de overheid mag je zelfs niet eens meer je eigen VUT vormgeven’
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3514686/2013/09/23/Van-de-overheid-mag-je-zelfs-niet-eens-meer-je-eigen-VUT-vormgeven.dhtml

  Ik weet niet waar u zit.

  Like

 29. @toetssteen & Joke:
  Met plezier en interesse jullie discussie gevolgd. Jammer genoeg kan ik er niet aan deelnemen omdat ik er te weinig(?) van af weet en het gevoel heb zelf behoorlijk aan het verschuiven te zijn richting het denken van ‘toetssteen’. Iets wat min of meer in mijn innerlijke taboesfeer ligt. Daarbij komt ook dat in mijn optiek economie en de menselijke reactie op economische ontwikkelingen zich wel laten analyseren, maar niet laten voorspellen omdat menselijke reacties blijkbaar niet te voorspellen zijn.

  Dus dank voor jullie degen-gekruis.

  Like

 30. @toetssteen

  For Marx the end of history was a classless society. How romantic. Instead, in the second half of the 20th century, capitalism married Western liberal democracy till death do them part. Well, death is now upon them both. The Red Dragon, as in China, has joined the party and came up with a new toy; single-party neoliberalism.

  An individualistic, self-indulgent, passive, easily controllable consumer drowned in a warped form of democracy that basically favors insiders – and very wealthy players; how could that be a humanist ideal? Yet the PR was so good that this is what legions in Asia, Africa, the Middle East and South America aspire to. But it’s still not enough for the geo-economic Masters of the Universe.

  Thus post-history as the ultimate reality show. And war neoliberalism as its favorite weapon.

  Uit: We Are in the Middle of a Global Civil War
  Pepe Escobar

  Like

 31. @Arjan en anderen
  Laten we het debat een botsing van eigen meningen zijn. Niet een strijd tussen citaten van anderen zonder eigen commentaar. Dus ik vraag je en iedereen hier om terughoudend te zijn met citaten. Een citaat of verwijzing kan zinvol zijn en iets toevoegen. Maar de stapeling ervan als van een omgevallen boekenkast oogt zonder lijn. Alsof het eigen denken en rangschikken is overgeslagen en nog moet gebeuren. Het haalt ook de vaart uit het debat en maakt het vaak saai en voorspelbaar. Volgende keer schrap ik. Dus: graag eigen woorden en inzichten. No hard feelings.

  Like

 32. @George. Kwam er maar eens een debat. Men leest van elkaar niet wat er geschreven wordt. Met of zonder links of citaten. Een ‘participatie-samenleving’ is een idiote verdubbeling van iets dat al begon toen we nog in stammen rondtrokken en je er later toe bracht om iets te vangen, te verbouwen, te produceren dat men op regionaal niveau kon ruilen tegen goederen en diensten etc. Dat liep ooit zeer goed tussen, schrik niet, 1380 en 1520 in Europa. Een dergelijke materiële welvaart ziet men pas weer terug in de 20e eeuw. Het probleem begint als men dergelijk natuurlijk gedrag op nationaal of internationaal niveau of op wereldniveau centraal tracht te normeren. Tot voor 20 jaar dreigde dat via collectivistische theorieën en nu gebeurt dat via individualistische theorieën. De Chinees zei het al: het maakt niet uit wat voor kleur de kat heeft; als ze maar muizen vangt. Het echte debat gaat niet over Europa, marxisme, neoliberalisme of hervormingen bij de PvdA. Zo’n 13 jaar geleden had ik een discussie met universiteitsdocenten (alfa’s) over de vraag: “Waarom ontwikkelt onze kennis zich niet?” Het goede antwoord daarop: “We ontwikkelen onszelf niet meer, we wikkelen ons af.” Misschien wel tot elementaire deeltjes. Dat zag je zelfs bij die wetenschappelijke putjesgravers van het burgerEUplatform. Als jij dat wilt: VVD’ers zijn nooit iets anders geweest dan de havenmeesters van een overslaghaven voor ideeën uit het buitenland (hebben geen ideeën, verbieden andere ideeën; zie de hondse manier waarop Bolkestein met Sloterdijk, Chomsky, etc.etc. in “debat” was en is) en de PvdA is niet te hervormen omdat het zoals gezegd centraal wil normeren op een manier die de achterban nooit kan of wil (terecht) begrijpen.

  Nou, zonder links, zonder verwijzingen naar boeken, etc. Tevreden? Ik heb nog ergens een manuscript hierover liggen. 15 jaar oud.

  Like

 33. @Arjan
  Laten wij in proberen een debat te voeren. Ik verschil met je van mening en vind dat de meesten hier prima naar elkaar luisteren en op elkaar reageren.

  Als ons inzicht toeneemt dat onze kennis niet meer toeneemt, dan neemt door dit inzicht onze kennis toch een beetje toe. De paradox van het niet weten. Waarover het echte debat gaat weet ik niet. Ik weet ook niet of we dat kunnen weten. Of meten. Dat type uitspraken over kennistheorie die de diepte, de hoogte en de breedte ingaan zijn lastig te doorgronden. In elk geval door mij.

  Like

 34. @George
  No problem. Het was van mijn kant ook niet de bedoeling om af te duiken naar epistemelogische diepten, maar of het gebruikelijke politieke gereedschap die jij goed kan hanteren (en ik minder) wel goed genoeg is om de vele zaken die je aankaart stuk voor stuk via nieuwe positieve uitgangspunten, compromissen, kruisbestuiving, etc. etc. tot bepaalde oplossingen te kunnen leiden meen ik niet alleen te betwijfelen via jouw opus moderandi, maar ook via uitlatingen van politici over het gehele spectrum in Nederland. Uiteraard wordt internationaal veel afgesproken dat buiten de kiezers omgaat, maar die moet dan maar leren dat het niet aangaat om alleen naar het goede baasje op het werk, in de politiek, in de buurt of thuis te vinden. Nee, dan zal men toch echt wat boeken, rapporten, commentaren zelf moeten lezen over deze vooralsnog complexe wereld die allengs op dramatische manier eenvoudiger wordt. Daar was en daar is men zelf bij. Daar bouwt u aan bij, maar niet in klachten.

  Like

 35. @toetssteen: Ik had u een paar concrete vragen gesteld waar u helaas omheen laveert. Welke voorzieningen zou u treffen voor chronisch zieken, gehandicapten e.d., of hebben die helaas pech gehad? En die spaarvorm waar u het over heeft, wat doet die als iemand onverhoopt een dure medische behandeling nodig heeft? Keert die dan gewoon uit zoals een verzekering dat doet, of ben je de rest van je leven aan het afbetalen (als je daar al toe in staat zal zijn)?

  Corporatisme is inderdaad een ontzettend breed begrip, waar ook ons poldermodel toe behoort. Ik doelde vooral op de extremere varianten, die ook wel aangeduid worden met termen als corpocratie of corporatocracy (http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatocracy), of het bekendere begrip bananenrepubliek: multinationals die de dienst uitmaken. Veel libertariërs haten het weliswaar, maar niemand heeft er een oplossing voor en dus steken ze vaak gewoon hun kop in het zand wat dat betreft. Ook als je de macht van de overheid zou uitschakelen is het nl. niet ineens verdwenen, integendeel zelfs: ze hebben dan nog steeds vrij spel. Als consument begin je er niets tegen, zelfs niet als je met miljoenen mensen 1 vuist tegen ze zou willen maken. Een goed voorbeeld is de privatisering van drinkwater die bijna overal gaande is, wat in veel landen al voor enorme ontwrichtingen heeft gezorgd.

  En waar ze dat soort problemen al achter de rug hebben, zou dat nooit gelukt zijn zonder een sterke (doch van onderop aangestuurde) centrale overheid. Verder denk ik inderdaad ook dat een soort stadstaten – met directe democratie, zoals u naar ik aanneem bedoelt – waar je netwerken van kan bouwen om de grotere belangen c.q. voorzieningen op diverse niveau’s te behartigen, te prefereren zijn. Maar je moet tegelijkertijd de vorming van machtsblokken actief tegengaan, anders loopt het op dat vlak spaak. Ik heb u echter nog geen enkele vorm van kritiek zien leveren op de privatisering van basisvoorzieningen, ondanks dat u een voorkeur lijkt uit te spreken voor eerlijke, echte winst boven winstmaximalisatie. Dus hoe voorkom je monopolies e.d. als je een staat hebt die zich nergens mee mag bemoeien?

  Like

 36. @Joke Mizée
  Daar hoef ik niet omheen te laveren, ik heb zelf twee dubbel gehandicapten kinderen gehad. Mijn vrouw en ik hebben ondanks mijn drukke baan die veel reizen impliceerde, voor een groot deel zelf kunnen klaren. Waar ik rustig kan zeggen dat mijn vrouw zich tien slagen in het rond werkte. Ja, eens per jaar wilden we met de andere kinderen even relaxen, maar dan mis je hen elke dag.
  Het resulteerde alzo in een leuk buitenverblijf voorzien van de nodige gemakken.

  Desalniettemin begrijp ik erg goed wat het betekent als de verzorging te zwaar wordt, en ja, daar zou men een gemeenschap zeker wel in kunnen voorzien. Want kijk, wij waren jong en dan is alles zo simpel. Mijn vrouw droeg de oudste die nota bene haar gewicht had (ehhh 48 kilo) zonder mankeren de trap op, nu kan ze niet eens meer een kratje met boodschappen tillen. Tja, er verandert wat tussen 40 en 60.

  Corporatisme daar ben ik het redelijk met u eens. Ja inderdaad, ik bedoel een soort Zwitsers systeem.

  Privatisering…. ehhhh wat is privatisering met een overheid die er met tien vinger en een lange neus inzit? Dat is semi overheid met alle kwalijke gevolgen van dien.
  Inderdaad, monopolisering moet voorkomen en dat kan ook als de overheid opbokt!
  We hebben geen vrije marktwerking, alles is overheid geleid! Dat zet de rem op de concurrentie. En neen, concurrentie is niet fout! Want stel nu eens dat u een bedrijf zou hebben en iets uitgevoerd zou willen zien waar u de know how niet voor in huis zou hebben. Dan huurt u een kundig bureau in. U luistert naar de inbreng van de gegadigden en normaliter kiest men dan voor het een na laagste bod. (daar zit een gedegen filosofie achter).
  Dat betekent dat uw project binnen het budget en binnen de gestelde tijd voltooid zal zijn, want indien niet gaat het de aannemer dik geld kosten. Kijk en dat is een echte vrije markt en die hebben we in Nederland niet.

  Like

 37. @toetssteen: Het is heel mooi dat u dat zo naar eigen wens heeft kunnen oplossen met uw gezin, maar wat als u er straks niet meer bent? Niet alle ouders kunnen zoveel sparen dat ze hun gehandicapte kinderen verzorgd achter kunnen laten. En hoe zit dat dan bv. met de zorg voor demente bejaarden, moet daar dan de familie verplicht voor opdraaien? Of gehandicapten die zelfstandig kunnen en willen wonen, maar zich dat niet meer kunnen permitteren? Ik begrijp niet dat waarom we dat als welvarend land niet gewoon met z’n allen opvangen. In plaats van mantelzorg te vergoeden, wordt het nu verplicht vrijwilligerswerk. Op planeet Libertaria moet je kennelijk als je een dure medische behandeling nodig hebt, het potje dat bedoeld was voor je oude dag maar aanspreken.

  Corporatisme daar ben ik het redelijk met u eens. Ja inderdaad, ik bedoel een soort Zwitsers systeem.
  Hoezo, hebben ze daar geen multinationals?

  Privatisering…. ehhhh wat is privatisering met een overheid die er met tien vinger en een lange neus inzit? Dat is semi overheid met alle kwalijke gevolgen van dien.
  Inderdaad bevordert de overheid het zelfs nog dat de groten de kleintjes opeten e.d. Maar zonder overheid zullen de zorgpremies etc. echt niet vanzelf omlaag gaan.
  Inderdaad, monopolisering moet voorkomen en dat kan ook als de overheid opbokt!
  Hoe dan, mijn beste? Een kritische opstelling als consument is daarvoor beslist niet genoeg. Aannemers maken bv. onderling prijsafspraken. En hoe voorkom je monopolies bij sectoren als drinkwater, energie, OV, telecommunicatie? In Zuid-Amerika heeft men, om de gas- en watergiganten weg te krijgen, éérst een andere regering gekozen. Anders zou het nooit gelukt zijn. En nu proberen diezelfde jongens het in Griekenland, dat was laatst nog te zien in Tegenlicht. De bevolking van die regio, die het goed in de smiezen heeft, deed een tegenbod. Hun burgemeester staat niet aan hun kant, die is ook maar een marionet van het systeem. Maar op onze parallelle wereld die Libertaria heet, lukt het ze óók niet om te zeggen ‘dat water is van ons’. Immers, de directeur van het waterbedrijf kan gewoon verkopen aan wie hij wil.

  Het probleem met ons huidige economische systeem is niet concurrentie, maar het feit dat schaarste goederen lucratief maakt, door die zogenaamde ‘wet’ van vraag en aanbod. Het is niet slim om te zorgen dat iets er in overvloed is, want dat drukt de prijs. Laatst schreef ergens zo’n managementtype dat de olieprijs nu zó hoog is, dat het interessant wordt om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Zo zou het eigenlijk niet moeten zijn.

  Like

 38. @Joke Mizée
  Ik doelde op de referenda en de grote mate van zelfstandigheid van de kantons. Wilt u aub mijn woorden niet verdraaien. Wat ik stelde heeft niets van doen met multinationals en wat nog meer. Het ging on de vrijheid van de burger en diens invloed op het bestel.

  Ja hoor Joke Mizée de zorgkosten kunnen zelfs drastisch omlaag en de zorgkosten kunnen reëel worden in een vrije markt. Voorbeeld is Chili en iet alleen op zorg maar breder:

  http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Chile

  Dat de overheid niet vanzelf inrukt, ja, dat is een probleem. Maar moet men daarom maar doorgaan met dat waterhoofd?
  In een private onderneming waren deze volstrekt overbodige personen allang weggebonjourd, even aangenomen dat ze een kans zouden krijgen om het bedrijf zo te verknallen dat het aan koerst op een faillissement.

  Aangaande water…., mmmhh men laat een put graven, zet er een pomp op, en het grondwater spuit omhoog. Nederland heet niet voor niet Nederland! Even graven en u hoeft in het westen echt niet dieper te graven dan de arm van een kind lang is. Zoet water.
  Filter het, kook het en hoezo waterprobleem?
  Gasprobleem zou Nederland ook niet hebben als Luns niet het gas voor een grijpstuiver zou hebben verkocht en de dazen de contracten niet willen herzien. In mijn oren klinkt dat ik verkoop u en rode biet van een kilo (de oogst was goed dit jaar) voor 10 cent en ik moet diezelfde biet terugkopen voor 2 euro.
  We kunnen stellen dat er dan hier of daar iets mis is gegaan.

  Like

 39. @toetssteen:
  Ik doelde op de referenda en de grote mate van zelfstandigheid van de kantons. Wilt u aub mijn woorden niet verdraaien. Wat ik stelde heeft niets van doen met multinationals en wat nog meer. Het ging on de vrijheid van de burger en diens invloed op het bestel.
  Wie verdraait hier wiens woorden? Ik noemde het probleem van corporatisme (i.c. het effect dat multinationals de dienst uitmaken) en u reageert daarop door voor het Zwitserse systeem te opteren. Mij lijkt dat systeem ook te gek, want ik ben immers een verklaard voorstander van directe democratie. Maar u vindt daarnaast dat de overheid zich niet met de markt mag bemoeien. Dan kan dat systeem dus niet de problemen rond multinationals oplossen – en dáár ging het juist over – tenzij de burgers zich wèl met de markt zouden mogen bemoeien, en bv. eisen dat bepaalde voorzieningen onder democratische controle blijven. U lost het probleem van het haperende toezicht en het gebrek aan zeggenschap, dat is ontstaan als gevolg van het afstoten van kerntaken door de overheid, geenszins op.

  De zorgkosten kunnen ongetwijfeld een stuk omlaag door gezonde concurrentie z’n gang te laten gaan, maar dan krijg je de situatie dat alleen mensen met veel geld zich de beste artsen kunnen veroorloven. Ook negeert u stelselmatig mijn opmerkingen over het feit dat mensen met een handicap volgens uw systeem afhankelijk zijn van de hulp van familie en vrienden. Of stel dat iemand met een modaal inkomen een ernstig ongeluk krijgt en langdurig in een revalidatiecentrum terechtkomt. Dat kan die persoon amper ooit afbetalen, nog afgezien van het feit dat het niet eerlijk is hem/haar daar persoonlijk voor op te laten draaien. Ik zie die ‘ieder voor zich’-maatschappij van u echt niet zitten.

  Uw voorstel om zelf water uit de grond te halen, is niet realistisch. Ons grondwater is ernstig vervuild met van alles en nog wat, dat kook & filter je er niet even uit met huis, tuin & keukenmiddeltjes. Een groot deel van Nederland bestaat uit zandgrond, wat haast alles doorlaat. In principe kun je natuurlijk, als je dat echt wilt, alles op een alternatieve manier oplossen met zelfgebouwde installaties – maar het is toch absurd als dat, in de 21ste eeuw nota bene, zo zou moeten om de monopolisten buiten de deur te houden?

  Like

 40. @Joke
  Fout, Nederland heeft een overvloed aan water en grondwater:

  http://www2.dinoloket.nl/nl/about/dataTypes/gqn/gqn.html

  Mja, we gaan echt dead, heus waar. Maar hé de volgende hype zit in het vat! Als het ijsblokje in uw thee smelt, komt de thee boven uw theeglas uit. Wel weet ik hoeveel meter!

  Had ik het over multinationals? Nee mevrouw, ik zou ze met liefde in de wielen rijden.
  Helaas zijn we in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje helaas de onderlinge banden kwijt. Dat is nooit meer te herstellen vrees ik. Het idealisme van de maakbaarheid heeft diepe wonden geslagen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.