Rutte’s welkom van de participatiesamenleving is niet inhoudelijk

Wandlung

Uit de Troonrede die de koning namens de regering uitsprak blijkt dat de verzorgingsstaat geprivatiseerd wordt. VVD en PvdA laten Willem-Alexander spreken over een ‘participatiesamenleving‘: ‘Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’

Onduidelijk is hoe het tekort van de overheid zich verhoudt tot de afbraak van de verzorgingsstaat en de participatie van de burgers aan de samenleving. Wat hebben het een en het ander met elkaar te maken? Als de burgers mondiger, zelfstandiger, geïnformeerder, beter opgeleid en betrokkener worden zoals de regering meent, wat is dan de maatregel van het kabinet-Rutte om deze burgers meer te betrekken bij de samenleving?

Dat zou goed kunnen door ze mee te laten delen in de macht en ze eigen verantwoordelijkheid te geven in de besluitvorming. Zodat hun burgerschap wordt geactiveerd en burgers echt aan de samenleving kunnen deelnemen. Zodat ze meer zijn dan klant van de overheid of een sta in de weg bij het terugdringen van het overheidstekort. Die maatregel ontbreekt. De woorden over de participatiesamenleving die de koning mocht uitspreken klinken daarom plat, vals en ongeloofwaardig. Opnieuw schiet de bijziende visie van Rutte tekort.

Foto: Transformatie (omsmelten van iets waardevols in iets anders). Joseph Beuys, Wandlung, Documenta 7, 1982.

Advertentie

25 gedachten over “Rutte’s welkom van de participatiesamenleving is niet inhoudelijk

 1. Bedoeling is denk ik buren en vrienden te steunen en te helpen, onbezoldigd. Naastenliefde heet dat, echt iets voor kerk en PvdA lieden om mee te praktiseren. Ik wacht af.

  Like

 2. Het wordt nog steeds niet begrepen dat de Europese Heilstaat twee doelstellingen heeft:
  – een VS soort samenleving invoeren, een paar rijken, de rest arm, geen solidariteit, zieken mogen verrekken als ze niet veel geld hebben
  – het opheffen van Duitsland als land.
  De eerste doelstelling komt de VVD goed van pas, de tweede Samsom, Asscher, en Dijsselbloem.

  Economen legden gisteravond bij Tegenlicht uit dat de euro een grote vergissing is.
  Dat idee is een grote vergissing.
  De euro is niet bedoeld voor economische doelen, maar om de Europese Heilstaat te forceren.

  Bijkomend voordeel van die euro is dat landjes als Griekenland en Cyprus hun nutsbedrijven voor een appel en een ei gaan verkopen.
  Onze drinkwaterbedrijven zijn ook in de uitverkoop.

  De komst van Roemenen en Bulgaren drukt onze lonen, dan kunnen multinationals meer winst maken.

  Like

 3. @Cynicus
  Alle seinen wijze er juist op dat Duitsland binnen Europa steeds machtiger wordt. Ik zie niet in waarom in het bijzonder Samsom, Asscher en Dijsselbloem iets tegen Duitsland zouden hebben.

  Hoe de euro ook bedoeld is, de invoering ervan heeft tot grote economische gevolgen geleid.

  Like

 4. Een koning die door de burgers verzorgd wordt … kondigt het einde van de verzorgingsstaat aan. Het kan niet anders of de jongens van Monty Python hebben dit bedacht. Meesterlijk!

  Like

 5. Zo’n participatiemaatschappij is natuurlijk gelul in de ruimte, maar er is nog een piste die wel een uitweg biedt. Rutte’s partijtje zal wel de laatste zijn die ermee aan de slag gaat maar in Nederland weet ik dat GroenLinks er het meest serieus mee bezig is. Ik heb het over het concept Basisinkomen. In andere Europese landen als Zwitserland en Duitsland wordt er al op een bredere basis over gedacht (en aan gerekend), waarschijnlijk is men daar minder gehinderd door hardvochtige en kortzichtige reflexen zoals die hier nog leven.

  Like

 6. Ik zie niet in waarom in het bijzonder Samsom, Asscher en Dijsselbloem iets tegen Duitsland zouden hebben

  Nooit van de holocaust gehoord ?
  Lees eens Thilo Sarrazin, ‘Deutschland schafft sich ab, Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’, München 2010 of Ralph Giordano, ‘Wird Deutschland wieder gefährlich ? Mein Brief an Kanzler Kohl – Ursachen und Folgen’, 1993, Köln

  Like

 7. Verder: George F. Kennan, ´Memoirs 1925 – 1950’, New York 1967, 1972.
  Kennan ziet als fout van Versailles dat Duitsland niet is ingekapseld in een Europese Unie.
  Churchill was dezelfde mening toegedaan.
  Kohl ging accoord met de euro tegen de adviezen van zijn economen dat die euro niet kon werken, Thilo Sarrazin, ‘Europa braucht den Euro nicht, Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat’, 2012 München.
  De verklaring schijnt te zijn dat Kohl als voorwaarde voor de hereniging met de DDR die euro opgelegd kreeg.
  Degenen die dat oplegden verwachtten dat die euro tot het einde van Duitsland zou leiden, zo veronderstel ik.
  Het kan zijn dat Kohl de gok maakte dat die euro Berlijn tot hoofdstad van continentaal Europa zou maken.
  Dat is merkwaardigerwijs de laatste aanbeveling van het IMF.

  Like

 8. @Cynicus
  Wat heeft de holocaust met de eurocrisis te maken? Ik zie het verband niet. Thilo Sarrazin heeft achteraf, maar al in 2010 spijt betuigd over z’n eugenetische uitspraken die z’n economisch analyse alleen maar hebben verzwakt. Wat onnodig was geweest, hij had zich niet zo moeten laten afleiden door hersenschimmen.

  Like

 9. @Nu weer even serieus George. Ik vindt het wonderlijk, zo niet bizar, dat een middel-eeuws fenomeen gehandhaafd blijft. Gezien de overweldigende belangstelling die het koninklijke paar ten deel valt kan ik niet anders concluderen dan dat De Nederlander in sprookjes gelooft.

  We zijn een gezagsgetrouw volkje dat ieder jaar er weer op uittrekt om een glimp van het koninklijke stel op te vangen. Alles wordt uit de kast getrokken om deze illusie in stand te houden en we smullen er van. Zji zijn de instrumenten van de macht, de scheppers van illusies.

  Zolang De Nederlander in dit sprookje blijft geloven en de illusie niet doorziet zal het stilzwijgen rond de NSA duren, zal Nederland peperdure JSF toestellen aanschaffen in tijden van bezuiniging, en zal DE Nederlander alles gelaten over zich heen laten komen. Onze volksaard is zo dat we liever de illusie zien dan de waarheid.

  Like

 10. @Jan:
  Gewoon even Hermans, Reve en Wolkers (her)lezen en je bent (weer) helemaal op de hoogte van de Nederlandse onveranderlijke volksaard.

  Like

 11. Ik heb wel een participatiemaatschappij meegemaakt. Ik heb er zelfs zwijn mee gegeten. Dat was ‘somewhere else,’ maar wel in Europa. Dat is 35 jaar geleden en mijn geëmancipeerde liefje verborg zich achter mijn rug. … ach … en om daar belasting te kunnen innen was een leger nodig werd mij verteld … ze zagen er met een goed oog gezond uit en zorgden goed voor elkaar … alles kan …

  Like

 12. @Jan
  Ik zie in de hedendaagse acceptatie van het koningshuis eerder succesvolle propaganda en het onderdrukken van enig tegengeluid. De Nederlander gelooft niet echt in het sprookje want er moet maar een schandaal met Zorreguieta als deel van de Argentijnse dictatuur, een verkeerde vakantiewoning of een domme uitspraak van Maxima over identiteit naar buiten komen of de populariteit van de Oranjes daalt sterk. Zoals dat in 2001 het geval was. Ik ben nog steeds met vele critici van mening dat Willem-Alexander zich met de verdediging van Jorge Zorreguieta gediskwalificeerd heeft. Dat was meer dan een foute stap, gewoon de uiting van een domme geest. Zo zie je wat er met 12 jaar propaganda en bijles valt te bereiken. Een schitterende laag vernis, maar geen nieuwe kern.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1571068/2005/08/15/Willem-Alexander-Ongeschikt-als-troonopvolger.dhtml

  Kortom, ik acht de Nederlandse burger veel hoger dan je nu uit de volksaard meent af te kunnen leiden. Ik vind dat er met die volksaard weinig mis is. Ik ben zelfs dol op die volksaard. Maar de politiek tergt nu de burger ook wel tot het uiterste met krakkemikkig beleid. De coalitie weet geen vertrouwen te geven, zet geen lijn uit en inspireert niet. En gaat prat op hervormingen die het helemaal niet in gang zet. De Nederlandse burger wacht verstandig op betere tijden. Nog een wonder dat iedereen zo rustig blijft bij zo’n wanprestatie.

  Like

 13. George, Ik ben het niet eens met je zalvende visie op de Nederlandse volksaard. Maar waar besteed ik mijn tijd eigenlijk aan? The Dutch are always right and never relevant.

  Like

 14. @Joe
  Waar baseer je het idee op dat ik een ‘zalvende’ visie op de Nederlandse volksaard zou hebben. Hoe kom je er bij. Ik neem het op voor de dwarse burger en z’n volksaard boven de politiek en Oranje. Onder de burger versta ik ook anarchisten, vrijdenkers, piraten, kunstenaars, kritische bloggers en iedereen die probeert zelfstandig te denken. Los van wat media, traditie, ‘fatsoen’, religie, politiek en politiek correct denken opleggen. Het is mij te grof om alle Nederlanders in een volksaard op te sluiten en vervolgens te veroordelen. Nederlandse burgers zijn geen koekkoek eenzang, hebben diverse identiteiten, maar overlappen elkaar. Die eenheid in verscheidenheid bevalt me zeer.

  Like

 15. @George, kijk eens naar deze wanprestatie:
  http://gerard45.bloggertje.nl/note/14065/de-ongrondwettige-vlucht-van-kroon-en.html
  Daar wordt uiteengezet aan de hand van bronnenmateriaal hoe het koninklijke huis vóór het uitbreken van de tweedde wereldoorlog de Nederlandse burger glashard voorgelogen heeft en halsoverkop naar Engeland vluchtte haar onderdanen in de steek latend. En lees ook eens de gevolgen van deze laffe daad:

  *) Volgens de historica Nanda van der Zee wees niets erop dat de Duitsers vóór de inval van plan waren een civiel bestuur in Nederland te vestigen.
  Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.
  (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

  Door de onwettige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking.

  In België en Denemarken – waar de vorsten wel op hun post zijn gebleven – heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd.
  In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd.
  (Bronnen: I. Gutman, ‘Encyclopedia of the Holocaust’ en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

  Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen ‘Westerbork’.

  ————————————————————————————————————————————————–

  Dus eerst verkondigt het koningshuis standvastig ‘op haar post te blijven’ zoals te lezen valt in het Telegraaf artikel uit die tijd en vervolgens nemen ze de benen naar Engeland. Na afloop van de oorlog wordt het koningspaar weer juichend binnengehaald. Zie http://www.youtube.com/watch?v=I8p_AQ25jMU alsof er niets gebeurd is. Kenmerkend voor de Nederlandse volksaard. De incidenten rond het koninklijke huis die in de daaropvolgende jaren zich afspeelden zijn allemaal met de mantel der liefde bedekt; Bernhard mocht zijn uniform niet meer dragen en Zorreguieta mag niet meer aanschuiven bij officieele gelegenheden. Zo gaat Nederland om met zaken die de macht zouden kunnen ondermijnen. En de Nederlandse volksaard is hier op ingericht of anders: ‘ De Nederlandse burger wacht verstandig op betere tijden. Nog een wonder dat iedereen zo rustig blijft bij zo’n wanprestatie.’ ( en dan citeer ik je woorden)
  DE Nederlander zal nooit en te nimmer het op hem uitgevoerde gezag ter discussie stellen of enige tekenen van opstand vertonen. Vanavond heb ik een gedeelte bekeken van het fractieleidersdebat naar aanleiding van prinsjesdag en hoor dan mannen een taal praten die naar abstractie neigt. In de studio is publiek aanwezig die daar inactief naar luistert en enkele mensen uit het publiek mogen dan vragen stellen vanuit hun positie als man zonder werk of ondernemer met weinig opdrachten en krijgen vervolgens abstracte antwoorden. De vragenstellers worden slecht bediend en blijven berustend de voorstelling uitzitten. Na een kwartier heb ik de tv maar uitgezet.

  Like

 16. @George, met mijn omschrijving van DE Nederlandse volksaard generaliseer ik. Maar doe dat niet zonder reden. Omdat ik denk dat het algemeen gemiddelde bepalend is voor de toonzetting in ons land. Natuurlijk zijn er mensen die er verfrissende ideeen op na houden, kunstenaars en anarchisten, maar die opereren ten opzichte van het algemeen gemiddelde in de marge. Een marge die weinig tot niet aan bod komt in de massamedia. De massamedia die de hoeder is van het algemeen gemiddelde.

  Like

 17. @Jan
  DE Nederlander zal nooit en te nimmer het op hem uitgevoerde gezag ter discussie stellen of enige tekenen van opstand vertonen.

  Is dat nou zo? En Provo dan? Of de opstand tegen de Spanjaarden? Inderdaad smoorde de revolutie van Troelstra in apathie. Dat was echter realisme om niet achter een mislukkend project te gaan staan. Als je kijkt hoe eigenwijs en tegendraads Nederlandse werknemers bij Nederlandse bedrijven zich opstellen zoals dat bij een Duits, Frans, Engels of Amerikaans bedrijf ondenkbaar zou zijn, ziet toch een genuanceerder beeld oprijzen.

  Nog steeds kijk ik als oud-dienstplichtig soldaat met veel genoegen terug op een oefening in Duitsland waar de Duitse officieren waarmee we samen moesten werken niet begrepen hoe wij als laagste militairen onze eigen gang gingen, ook nog eens redelijk handig opereerden en deden wat Duitse soldaten niet konden en mochten doen. Werkelijk: een cultuurverschil.

  Ik vermoed dat in Nederland opstandigheid doorgaans in realiteitszin en zucht naar consensus eindigt. Daarin zijn we het eens. Maar het gezag wordt wel degelijk voortdurend uitgedaagd, uitgekankerd en op de proef gesteld. Een opstand moet alleen een doel, rugwind en een leider hebben. Die ontbreken nu.

  Like

 18. @George, bedankt voor je nieuwe artikel. Rousseff getuigt van realiteitszin door te benoemen waar de schoen wringt en daar naar te handelen. Dat zouden meer mensen moeten doen 🙂

  Like

 19. Pingback: PVV tekent verzet aan tegen Rutte II. En tegen zichzelf | George Knight

 20. Pingback: Wouter Bos verwerpt participatiesamenleving en valt PvdA aan | George Knight

 21. Pingback: Liquid Feedback 3.0 is bruikbaar voor de democratie. Nu al | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.