Nederland zwijgt over onthullingen Snowden. Waarom?

spiegel1-470x323

Duitse oppositiepartijen en digitale burgerrechtenactivisten hebben kritiek op minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich. Deze is naar hun idee met lege handen teruggekomen van een bezoek aan de VS naar aanleiding van de onthullingen dat de Amerikanen met hun grootschalige op Duitsland gerichte spionage dit land feitelijk als vijand beschouwen. Ze noemen z’n bezoek een ‘complete mislukking’, ‘een flop’, ‘een ramp’. Critici zien het als een bezoek dat nooit bedoeld was om werkelijk de confrontatie met de Amerikaanse regering te zoeken. Maar om als afleiding voor de bühne te suggereren dat de Duitse regering ongerust is.

Constanze Kurz van de Chaos Computer Club zegt dat het probleem is dat Duitsland zich in slaap laat wiegen door de ‘security onzin’, ‘een verwijzing naar beweringen dat bewakingsactiviteiten de NSA in hebben gesteld om terroristische aanslagen te voorkomen. Maar de IT-expert beargumenteert dat er niet voldoende bewijs voor deze claims is.’ En zegt ze ‘Minister van Binnenlandse Zaken Friedrich is niet van plan om iets te doen.’ Der Spiegel is een van de beeldbepalende media die de onthullingen van Snowden publiceren. Zodat vanuit de Duitse media het publieke debat aangezwengeld wordt. Deutsche Welle constateert echter dat dit in Duitsland weliswaar tot veel debat heeft geleid, maar nog niet tot massademonstraties over de Amerikaanse spionage.

In Nederland  volgen de media de onthullingen op afstand en proberen ze deze te duiden. Oppositiepartijen en digitale burgerrechtenbewegingen hebben zich de afgelopen maand nauwelijks geuit in het openbaar. Europarlementariër Sophie in ’t Veld sprak voor D66 op 7 juni en 3 juli . Europarlementariër Judith Sargentini sprak voor GroenLinks over digitale vrijheid. In Den Haag bleef het echter relatief stil. Het blijft bij een verzoek aan minister Plasterk om de rol van de AIVD en de MIVD te onderzoeken. GroenLinks, D66 en SP zoeken elkaar niet op om frontaal de ministers Plasterk of Opstelten aan te vallen. Zoals in Duitsland gebeurt. Ook de activisten van Bits of Freedom klimmen niet op de barricades. Zelfs de Piratenpartij volstaat met het uitspreken van haar afschuw over de grootschalige spionage en laat het bij het ondertekenen van een petitie.

In Nederland is de oppositie van politiek en maatschappelijke groeperingen tegen de massale spionage door de VS en de medewerking van de bondgenoten opvallend mat en ongeïnspireerd. Hoe komt dat? Op internet zijn de onthullingen van Glenn Greenwald in The Guardian goed te volgen. Ze laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Nederland is gevangen in een Amerikaans web van medewerking, afhankelijkheid, politieke druk en economische chantage. De oppositie kan proberen daarover de bewustwording bij het publiek te vergroten. Door te schoppen, te vechten, te krabben en te schreeuwen. Maar dat gebeurt niet in Nederland. In Duitsland ontmoet minister Hans-Peter Friedrich felle oppositie. Nederland zwijgt beleefd en collectief. Raadselachtig. 

Foto: Geschiedenis van de spiegel.

Advertentie

32 gedachten over “Nederland zwijgt over onthullingen Snowden. Waarom?

 1. @King Billy
  Zelfcensuur uit angst voor represailles.

  Klinkt niet onaannemelijk. Hoe zouden die represailles eruitzien? En dat het kabinet en het bedrijfsleven zwijgen begrijp ik. Maar de oppositie? Die kan alleen maar scoren op dit onderwerp. Toch gebeurt dat niet. Lamlendigheid?

  Like

 2. Nederland is al (minstens) sinds de 2e wereldoorlog het schoothondje van de US. Daar bovenop zit Nederland tot over de oren in het faciliteren van deze spionage. Los staand van het feit dat Nederland al uw telefoongesprekken sinds jaren 90 vrolijk (laat) registreren.
  klein voorbeeldje : http://www.bof.nl/aftappen.html

  Heb je je wel eens afgevraagd waarom Big Brother tv een Nederlandse idee was ?!?
  Vinden we het eigenlijk niet fijn (en dus goed,) al dat voyeurisme ?!?

  Nederland is niet bang, ze verdienen hier gewoon geld mee !!!
  WAKE UP !

  Like

 3. @Mr.Natural
  Mee eens. Maar wat ik me afvraag is waarom de ‘tegenbeweging’ (voor het gemak noem ik dat nu even zo) zich ook dienstbaar aan de VS en de belangen van het bedrijfsleven zou opstellen? Da’s toch verre van logisch?

  Kijken en bekeken worden vinden sommigen fijn. Het zij zo. Maar het is wat anders als dat zonder voldoende democratische controle en transparant bestuur aan iedere Nederlander opgelegd wordt. Trouwens, voyeurisme of narcisme als diep gevoel dat individueel beleefd wordt is wat anders dan collectieve spionage. Dat roept bij sommigen weer andere lustgevoelens op. Waarschijnlijk vooral bij de medewerkers van de AIVD en MIVD die zwelgen in hun macht vanwege de onbeperkte toegang die ze tot persoonsgegevens van Nederlanders hebben. Buiten medeweten van het normale menselijke contact om.

  Like

 4. Ik zie dat de PP niet genoeg naar buiten communiceert waar ze allemaal mee bezig zijn. Volgens een discussie hier [1] was iedereen heel druk. Na deze discussie leek de partij wakker te worden om dan weer in slaap te vallen.

  Ik zie niemand protest marsen organiseren waar men met piraten vlaggen het binnenhof op loopt. Zelfde geld voor BOF, ik zou op z’n minst verwachten dat ze iets organiseren. Ik zie niemand info avonden organiseren hoe de Nederlandse burger over kan stappen op diensten die niet spioneren. Of mensen trainen om al hun privé e-mail te versleutelen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

  En de reactie die op bovenstaand zal ongetwijfeld zijn, “Waarom doe jij er niets aan”.

  [1] https://lists.piratenpartij.nl/pipermail/algemeen/2013-June/021333.html

  Like

 5. @infirit
  Mijn kritiek geldt niet alleen de PPNL. Ik besef dat ze van alle betrokkenen die ik aanspreek de minste middelen hebben. Mij gaat het om de hele politieke en maatschappelijke oppositie. Er is door de onthullingen wel een en ander naar boven gewoeld. Wachten totdat dat weer bezinkt is een gemiste kans.

  Ik vind het daarom jammer dat er geen samenwerking tussen genoemde betrokkenen is. Zoals progressieve politieke partijen, ‘echte’ liberalen, piraten, burgerrechtenbeweging, links en rechts libertarische activisten die ageren tegen de machtsgreep van de overheid en gewoon iedereen die niet houdt van een samenleving waarin spionage de norm is en privacy afgeschaft is.

  Like

 6. Precies George, wat is er aan de hand dat, weer refererend aan WO II, waar joden aan de hand van een bevolkingsregister werden opgespoord.

  We zouden beter moeten weten, maar eerlijk gezegd, vragen en luisteren de (achter) kleinkinderen eigenlijk nog wel naar hun grootouders?

  Vooral als Nederlanders weten we alles toch zelf veel beter?

  Wat hier hoofdzakelijk achter schuilt is (volgens mij) is een informatie-overload bij de burger.
  Terroristen zijn toch SLECHT nietwaar? Net als de joden toendertijd. En om een polimiek te starten, blijkbaar hebben alleen de zionistische joden de boodschap werkelijk begrepen. “Het is beter aan de ‘goede’ kant van de knuppel te staan. Nederland is ook het schoothondje van Israël mocht men dit nog niet weten. En is het je nooit opgevallen dar er wel erg veel ‘Nederlanders’ met een Israëlisch 2e paspoort op topposities zitten (vooral financiëel). En zo kan ik nog heeeel lang doorgaan.
  Overigens er is niks mis met joden of hun overtuiging, alleen het huidige uitgevoerde zionistische terreurbeleid is onacceptabel voor mij. En laat nu de US ook een schoothondje van Israël te zijn, ligt hier niet de kern van het spionage-wereldschandaal?

  Dit is het grootste taboe gecombineerd met een (media-gemanipuleerd) volksschuldgevoel tav de jodenvervolgingen.

  “Ikke buitenlander, jij discrimineer mij”-type van logica. Werkt (bijna) altijd. Ik hoef nu alleen nog maar af te wachten voordat ik met het verkondigen van mijn opinie als racist wordt bestempeld. Schreeuw maar lekker over de werkelijkheid heen.

  En de meeste burgers hebben ‘geleerd’ dit soort inhoudelijke debatten te ontlopen. Wat is wijs, wat is wijs?

  Like

 7. @Mr. Natural
  Allemaal best, maar dat verklaart nog steeds niet waarom de Nederlandse politieke en maatschappelijke oppositie zich zo stil houdt. Want ik neem niet aan dat ze ook in de zak van een buitenlandse regering zitten.

  Like

 8. @George, het is de combinatie van 1 spionage-> staatsveiligheid-> wij zijn toch de staat?-> dus het is goed dat de staat spioneert.

  Voetbal, werkeloosheid, crisis, meer pillen v/d dokter, en ga zo maar door.

  Men slaapt ECHT.
  Daar heb je een mooi Engels woord voor dat soort burgers, ‘sheeple’.

  Sssslaap zacht brave burger, vadertje staat waakt over u en uw buren.

  Zonder gekheid, het is voor de gewone burger een psycho-dynamische inspanning van welhaast traumatische orde om over ‘onszelf als de staat’ te moeten nadenken in een samenleving die gebukt gaat onder een informatie-overload EN een overgeprikkelde technocratische samenleving.

  Mijn verwijzen naar WO II is vanwege de parallel met die traumatisme ‘bewustwording’ in de verhouding onbetekenend individu versus de almachtige groep, de onpersoonlijke staat. We praten hier over geweld en veiligheid, dat is dan toch ‘al geregeld’ volgens de sheeple. Daar hebben we onze eigen nationale veiligheidsdienst voor?

  En daar sta je dan met een mond vol tanden. De meeste mensen begrijpen alleen wat een verkrachting is als ze het zelf mee hebben gemaakt.
  Totdat dit echt gebeurt weigeren deze mensen om over een ‘worst case’-scenario na te denken.

  Het gaat gewoon nog niet slecht genoeg met de maatschappij, dat is mijn cynische observatie.

  Like

 9. @George
  Vroeger dacht ik dat het egoïsme en psychische ontkenning was (een ziekte). Maar sinds kort besef ik dat het een ‘samenzwering van ontwijken’ is, gecombineerd met egotisme http://en.wikipedia.org/wiki/Egotism
  Geen ziekte dus maar een keuze.

  Dit is de prijs van onze individualiserings- en idool-cultuur. Wie bijt de hand die hem/haar voedt? En sprookjes geloven de mensen graag. Het grootste sprookje is dat we een intelligente soort zijn. Kijk maar om je heen, zie jij nog vriendelijk lachende gezichten op straat (tenzij beneveld door drank en/of drugs). Zie jij een florerende natuur om je heen? De bijen zijn aan het uitsterven maar wie kommert erom?
  Intelligentie wil zeggen dat je niet je eigen soort laat creperen. Intelligentie zegt dat de wapenindustrie waanzin is. Ik snap heus wel dat je jezelf moet (kunnen) verdedigen, maar welke drol verkoopt zijn wapens aan zijn buren die met elkaar aan het vechten zijn? Alle wapens die buiten je bereik vallen zullen toch een dag tegen je gekeerd worden?

  Het gaat gewoon niet slecht genoeg en ‘we’ overschatten onszelf en zijn blind door hebzucht.

  Like

 10. @Mr. Natural
  Gisteravond heb ik nog hartelijk gelachen met een groep individualisten. Dus ja, ik zie genoeg lachende gezichten. Met de natuur kan het inderdaad beter. Hoewel, het gaat minder slecht dan 40 jaar geleden.

  Ik probeer tot begrip te komen. Ofwel, de wereld om me heen te begrijpen. Sommige mensen denken groot, anderen klein. De eersten denken in ideeën, de laatsten in verschijningsvormen. Een deugdelijke analyse verbindt het een met het ander.

  Anders gezegd, ik ben het niet bij voorbaat oneens met wat u zegt, maar een sjabloon is per definitie niet een verklaring voor de feiten. Daarom kan ik niks met theorieën die met hun hoofd in de wolken blijven hangen en met hun voeten de grond niet bereiken.

  Ik besef dat een complex antwoord makkelijker is dan een simpel antwoord. Toch keer ik terug naar mijn ultieme vraag die de posting schraagt. Namelijk waarom maakt in Nederland de politieke en maatschappelijke oppositie niet meer reuring naar aanleiding van de onthullingen van Edward Snowden?

  Waar komt dat zwijgen in Nederland vandaan? Is het gebrek aan durf? Is het luiheid? Is het een zwak hart? Is het gebrek aan initiatief? Is het gemakzucht? Is het gebrek aan verbeelding? Is het afgestomptheid? Is het een tekort aan ambitie? Is het lamlendigheid? Is het gebrek aan inzicht? Is het gebrek aan kennis? Is het polderdenken? Is het faalangst? Is het het Stockholm-syndroom? Is het een teveel aan consensus? Is het vrees voor autoriteiten? Wat is het?

  Like

 11. George je stelt een dubbele vraag waar je een volledig antwoord op zoekt wetende dat elk argument betrekkelijk is.

  Ik hou niet van Plato maar hij schreef al dat een ware filosoof geen kans heeft om van een sofist te winnen. Want iemand die zich aan de innerlijke ethiek houdt verliest het uiteindelijk tegen diegene die dat niet doen. Voor een sofist (politici bijv.) is liegen geen punt als ‘het doel’ maar bereikt wordt.

  En rara waar heeft men (ook de piratenpartij) moeite mee, juist wat is dan die innerlijke ethiek precies. Jij weet zelf hoe hier op gereageerd wordt. De piratenpartij heeft het hebben van geen ideologie als ideologie gesteld om juist de ethiek buiten de deur te houden. Dan hebben we het toch (weer) met die sofisten danwel sofistische patronen te doen?

  Dit was het moeilijke antwoord.
  Het makkelijke antwoord is media-moeheid, na wikileaks en Guantanamo Bay is Snowden toch peanuts? Danwel niet mediageil genoeg, de te-ver-van-mijn-bed-show.

  Sheeple, ik zie ze dagelijks, hun onwetendheid cq. volgzaamheid houdt de status quo in stand. En totdat ze wakker worden (= pro-actief) heb ik weinig hoop (en dat te zeggen met mijn optimistische aard 😦

  Like

 12. Algemeen, niet uitsluitend ‘Snowden’. Het weerstandsvermogen van de kritische burger als werknemer, werkgever of steuntrekker, ingebed in een samenleving met een scala aan pluriforme verbanden, instituten, organisaties, bedrijven, etc., etc, heeft het afgelegd tegen het weerstandsvermogen van het politieke systeem, dat heel goed in de gaten heeft hoe veranderd kan en moet worden om zelf niet te hoeven veranderen.

  Buiten het politieke systeem worden door politici én belanghebbenden, vaak samen met loyale derden, waaronder de media, gezocht naar ‚fail-safe systemen‘. Maar deze laatste zijn er niet. Zekerheid is er nimmer. Met uitzondering van het politieke systeem, dat zorgvuldig is afgegrendeld, wordt bewaakt, verdedigd en territoriaal wordt uitgebreid.

  Het punt is dat het politieke systeem veilig is als wordt gefaald. Burgers en de samenleving zijn dit niet. In dit verband is het niet alleen ’follow the money‘, maar evenzeer ‘follow the (political) system‘. Wie geen concessies doet wordt tot ‘persona non grata’ verklaard. Journalist, hoofdreacteur of J.W. Oerlemans.

  Like

 13. Er staat op webwereld een mooi artikel ‘Vraag uw oma waarom’ 😉

  http://webwereld.nl/beveiliging/815-oma-weet-waarom-column

  Overigens, ikzelf ben vooral minder actief voor de Piratenpartij vanwege persoonlijke omstandigheden. Kandidaat voor de 2e kamer zijn heeft ook vooral veel energie bij me gekost, om verschillende redenen die ik hier niet uitgebreid uit de doeken doe (speur op algemeen rond en je ziet wel waarom). Op dit moment houd ik me vooral met lokale projecten bezig, die tenminste wel meer bereiken dan wat er op nationaal vlak plaatsvindt.

  Over je analyse dat sinds WO2 Nederland het schoothondje van de VS is:
  Ik denk dat het zeker in flinke mate zo is. Denk bijvoorbeeld eraan dat een relatief klein land zoals Nederland met weinig natuurlijke grondstoffen erg afhankelijk is van handel. Gezien dat de VS nog altijd een flink grote vinger in de pap hebben op gebied van internationale handel, denk ik dat hier wel druk is (of eufemistisch: wederzijdse belangen zijn). Voor de VS zou in zo’n geval simpelweg Nederland herinneren aan de gevolgen van niet gehoorzamen volstaan om volledige medewerking te krijgen.

  Wat ik zelf persoonlijk merk is dat de herinnering van totalitaire regimes in Duitsland veel meer recent is, namelijk de DDR. In Nederland was officieel de laatste periode WO2 toen de Nazi’s ons deden bezetten. Om die periode goed te herinneren moet je toch al 80 jaren oud zijn, en laat nou net die leeftijd een leeftijd zijn waarop veel mensen dood gaan of al dood zijn. In Duitsland is daarom ook het verzet tegen dit soort praktijken (alle communicatie afluisteren e.d.) veel groter dan in Nederland.

  Ik denk dat daar de kiem van het probleem ligt. De Romeinen pasten overigens een eerdere versie toe van de methode die nu in Nederland en andere plekken gebruikt wordt: Geef het plebs hun brood en spelen, en ze zullen niet klagen.

  Dat is nu veranderd naar: Laat ze flink veel energie moeten steken in hun brood en spelen te bemachtigen, en ze zullen niet genoeg energie hebben om te protesteren.

  Like

 14. Hoe moet ik de foto bij dit verhaal vertalen? Moet ik een link leggen naar het collier dat in de 18e eeuw zg aan Marie Antoinette geschonken zou zijn door kardinaal De Rohan om een ministerspost te verkrijgen, terwijl in werkelijkheid de gravin De La Motte zich als de koningin voordeed gebruikt door De Rohan? Paleisintriges en de naam van MA werd er door geschaad, want het volk keerde zich tegen haar. Hoe moet ik deze historie met Snowdon linken? Is Snowdon MA of De R? of misschien wel De laM. Kan een goed toneelstuk/film worden.

  Like

 15. @jumasy
  Het gaat om de spiegel. Nederland kijkt in de spiegel. Of volgens de posting: weigert in de spiegel te kijken. Hoewel, het kijkt wel in de spiegel, maar ziet zichzelf daarin als geweldig. Tevredenheid alom met die schone schijn van een spiegelbeeld. Is die tevredenheid gerechtvaardigd?

  Een antwoord op die vraag biedt het verschil tussen voorkant en achterkant van de dame met de parelketting. Aan de voorkant lijkt het perfect, maar die kan alleen bestaan dankzij de achterkant die niet sluit. Het spiegelbeeld houdt zichzelf een beeld voor waarvan het diep van binnen weet dat het niet klopt. Of: nog niet klopt. Maar dat erkennen, ho maar.

  Kortom, de foto verwijst niet naar Snowden of Marie-Antoinette. Ik weet de herkomst niet, maar aan het design te zien moet het gedateerd worden in de jaren ’70.

  @Mr. Natural
  Dank voor de toevoeging. Een tsunami aan piratenacties.

  Like

 16. Verkiezingstijd. De SPD grijpt alles aan om Merkel beentje te lichten. Peilingen: SPD 26%, CDU/CSU 39%, Groenen 12-15%. FDP 4-7%. Slechts 25% wil Steinbrück als Bondskanselier, Merkel zo’n 55%.

  De SPD PR-blundert aan de lopende band. Onderlinge strijd Gabriel/Steinbrück, leden „competentie commissie“ –adviseurs/schaduwkabinet- veelvuldig vervangen, Steinbrück’s honoraria voor speeches, mislukte viering van 150-jaar SPD met Hollande.

  Bovendien, alle (regerings)partijen sinds 1968, toen een geheim spionageverdrag met de VS werd gesloten, hebben boter op hun hoofd, inclusief de Groenen. München 1972 en het opereren van de Hamburgse terreurcel welke mede 9/11 voorbereidde, werd ondanks dit verdrag niet voorkomen.

  Voer voor satiristen, zoals deze in de media: http://www.der-postillon.com/search/label/Politik

  Like

 17. @King Billy
  Mee eens. De SPD heeft boter op het hoofd. Het heeft geen wit vest aan. Der Spiegel laat dat in het artikel waarnaar ik om 9:42 uur verwees niet ongenoemd.

  Maar toch, maar toch. Snowden en de grootschalige spionage wordt in Duitsland zo wel inzet van een breed debat. Kanselier Merkel moet reageren. Da’s het verschil met Nederland waar Rutte door geen enkele partij onder vuur genomen wordt. Zelfs niet eens gewoon bevraagd wordt. Waarom niet?

  Dat verschil met de reacties in Duitsland en andere landen -hoewel de tonnen boter op de hoofden van alle politici van gevestigde partijen- vind ik steeds opvallender worden. Wie doorbreekt het stilzwijgen? Welke partij durft de gok te nemen dat het niet in het eigen zwaard loopt, maar Plasterk, Opstelten en Rutte in problemen kan brengen? SP? CDA? D66? GroenLinks? Waar zijn jullie?

  Like

 18. Stilgezwegen afspraak tussen regering/politieke partijen/commissie ‘stiekem’ en de dociele Nederlandse copy-paste ‘quatsch’ media.
  De commerciele/financiele en geo-politieke belangen zijn té groot voor zo’n klein, open(handels)staatje, dat één van de grootste investeerders in de VS is. Wat de laatste in dank afneemt en gaarne in bescherming neemt.. En te klein voor media zoals The Guardian, der Spiegel, FAZ, SDZ, El Mundo, WP of NYT bijvoorbeeld, die mede dankzij transparantere en tolerantere samenlevingen, zich kunnen veroorloven kritisch te opereren. En meer toegang hebben tot relevante, betrouwbare bronnen.

  Als ik het NOS-journaal vergelijk met de Tagesschau en de BBC heb ik het gevoel in een toneelvoorstelling voor een kleuterklas terecht te zijn gekomen, met nieuws dat thuishoort in het lokale sufferdje.

  Veel meer kan ik er niet van maken.

  Like

 19. @King Billy
  Ja, Nederlandse politiek en media hebben de schaal tegen. Ze zijn te klein om zich krachtig te organiseren. Resultaat: ze volgen. De politiek volgt volgzaam de missives vanuit Washington, de media het nieuws dat de internationale persbureau’s en nieuwsmedia brengen.

  Dat zal niet niemand verbazen. The American Way of Life bestaat tegenwoordig uit de hechte vermenging en samenwerking tussen openbaar bestuur en bedrijfsleven. Dat laatste inclusief nieuwsorganisaties en adviesbureaus die als een WC-Eend met een zogenaamd objectief masker op het eigen bedrijfsbelang benadrukken.

  Zo is een systeem opgebouwd waarin gevestigde politieke partijen, overheid, bedrijfsleven, het militair industrieel complex (‘ouderwetse’ krijgsmacht plus de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) en de gevestigde media zonder risico’s alle macht naar zich toe hebben getrokken. Hoewel, er zijn wel enige risico’s: klokkenluiders en kritische journalisten. Reden dat de regering-Obama deze twee groepen harder aanpakt dan ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Zij bedreigen de belangen van elk van de bovengenoemde groepen.

  Het wonder van de kritische ‘The Guardian‘ dat in z’n eentje het leeuwendeel van de onthullingen brengt is dat het een Trust heeft en daarom niet direct gestuurd wordt door belanghebbenden en aandeelhouders. Wat bij de Amerikaanse media wel gebeurt en daarom de term ‘journalistiek’ niet meer waard zijn. Daarom is Glenn Greenwald in z’n rug gedekt en kan-ie z’n gang gaan. En zich door z’n intelligentie, (juridische) kennis, onverschrokkenheid, netwerk, verbaal meesterschap en inzicht steeds meer ontpopt als de belangrijkste journalist van onze tijd. Wat bij de Amerikaanse media weer jaloezie en onbegrip opwerpt omdat een Brits nieuwsmedium het belangrijkste Amerikaanse nieuws brengt. Maar de Amerikaanse media hebben dit aan zichzelf te wijten.

  Dus zo afwijkend is het gebrek aan kracht van de Nederlandse media niet eens. Ze proberen in de zaak Snowden objectief te zijn, maar hebben onvoldoende middelen om door eigen onderzoek een vuist te maken. Misschien lukt dat incidenteel, maar zeker niet continu. Wel vind ik het opmerkelijk dat de Nederlandse media in commentaren en analyses niet dominanter het falen van de Nederlandse politiek brengen.

  Wellicht omdat ze de onderliggende feiten nog steeds niet zwart op wit hebben? Maar waarom zoekt dan geen enkele Nederlandse journalist van NRC, Volkskrant, Nieuwsuur of een ander nieuwsmedium geen samenwerking met Snowden, of de mensen rondom Snowden voor de Nederlandse invalshoek bij de onthullingen? Of komt dat nog? Dat kan, want de onthullingen gaan nog maanden door en zullen gaan focussen op minder belangrijke aspecten. Zoals het Nederlands belang.

  De sussende woorden van minister Plasterk roepen toch alleen maar het idee op dat de man geen idee heeft waarover-ie spreekt en ver van de ins-and-outs van de spionage wordt weggehouden? Waarom prikken de Nederlandse media dat niet door? Dus, hopelijk komt het nog.

  Like

 20. Quote “een toneelvoorstelling voor een kleuterklas” 🙂
  +1
  Jiij zegt het op jouw manier, ik op de mijne. Nederland zit middenin dit ‘speelstuk’. Helaas met echte wapens. De ware machtspelletjes vinden ver voorbij de horizon v/d burgers plaats, en dat zal zo blijven OMDAT we niks vragen, wie bijt de hand die hem/haar voedt? Zolang deze overtuiging stand houdt zitten we in de penarie.
  Diegenen met een stabiele bovengemiddelde inteligentie zitten voor 95% op die cruciale maatschappelijke posities die deze leugen(s) zouden kunnen blootleggen. Maar zij worden toch betaald ?

  “Ieder voor zich en God voor ons allen”
  Dat is toch het Nederlandse motto nietwaar?

  Totdat de critische drempel is bereikt en we er achter komen dat we bezet zijn door een vreemde macht en er weer een nieuwe oorlog of revolutie zal ontketenen zoals de geschiedenis ons elke keer weer leert.

  Onze persoonlijke ontkenning om onszelf te veranderen (nee die ander eerst, dan ik pas), ontaard in een collectieve ontwijking van dit gegeven maakt dat we slaven zijn van dat egotisme (zie eerder bericht voor link).

  Na ons de zondvloed :p

  Like

 21. Pingback: Nederlandse politiek zwijgt collectief over Snowden. Waarom? | George Knight

 22. Pingback: Schneier: NSA gebruikte DigiNotar. Worden Nederlandse politiek en journalistiek nu actief? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.