Oudshoorn stapt uit PvdA vanwege slappe reactie op intimidaties

media_xl_757966

Hoe spin werkt blijkt uit een commentaar van Marcus Lucas op politiek.blog.nl. Het gaat over de burgemeester van Uithoorn en oud-deelraadvoorzitter van Feyenoord Dagmar Oudshoorn. Ze stapt uit de PvdA omdat ze vindt dat de partij onvoldoende doet aan allochtone leden die PvdA-bestuurders onder druk zetten. Lucas maakt ervan dat ze aangeslagen is, terwijl Oudshoorn zich strijdbaar opstelt. Ze is teleurgesteld in de interne democratie van de PvdA en de daadkracht van voorzitter Hans Spekman die over de organisatie gaat.

NRC omschrijft het in een verslag van Andreas Kouwenhoven. De aanwijzing bestaat dat de slappe reactie van de PvdA-top op de intimidatie ingegeven wordt door electorale overwegingen. Allochtonen kiezen nog steeds als een blok voor de PvdA. Inschatting is als dat wegvalt de PvdA nergens meer de grootste partij zal zijn.

Oudshoorn is wel positief over de rechtsstatelijke opstelling van vice-premier Lodewijk Asscher. Los van het partijbelang en ondanks druk van lokale PvdA-wethouders wil-ie korten op uitkeringen van in Marokko wonende Marokkaanse-Nederlanders. De oud duo-voorzitter van GroenLinks Mohamed Rabbae dreigt als een zelfbenoemde leider namens Marokkaanse organisaties de steun aan de PvdA in te trekken. Wat Rabbae op de kritiek komt te staan dat-ie bevoogdend bezig is. Asscher schat de allochtonen individualistischer in.

Marcus Lucas meent dat Oudshoorn als burgemeester de druk niet aankan en niet professioneel omgaat met de verantwoordelijkheden die haar functie stelt. Waar-ie dat vandaan haalt is een raadsel. Zij heeft verklaard aan te blijven als burgemeester van Uithoorn. Daar verandert het opzeggen van haar lidmaatschap van de PvdA niks aan. Dat ze niet om wil gaan met de intimidatie van de allochtone PvdA-leden op haar beleid ziet Lucas als een nadeel, maar het is logischer om haar onafhankelijke opstelling als een voordeel te zien.

In het Nederlandse openbaar bestuur is het gewoonterecht dat politieke partijen functies voor zichzelf en hun leden opeisen. Partijen hebben zelfs kamerleden die de burgemeestersbenoemingen regelen. Binnen de PvdA is dat Pierre Heijnen. Feit dat partijen alle functies in het openbaar bestuur claimen is scheefgroei waaraan partijen niets wensen te veranderen. Dat burgemeester Oudshoorn opkomt voor een zo autonoom mogelijk openbaar bestuur dat niet gestuurd wordt door deelbelangen die ook nog eens halfslachtig ontkend worden door een partij als de PvdA pleit voor haar inzicht, haar moed, haar autonomie en haar opofferingsgezindheid. Maar in Nederland regentenland kan ze als partijloze vanaf nu promotie als burgemeester wel vergeten.

Foto: De 100-jarige vrijwilliger Sam Samioen en Dagmar Oudshoorn in Rotterdam, 2009.

23 gedachten over “Oudshoorn stapt uit PvdA vanwege slappe reactie op intimidaties

 1. Oudshoorn komt niet op ‘voor een zo autonoom mogelijk openbaar bestuur dat niet gestuurd wordt door deelbelangen’, dat maak jij ervan, het gaat haar maar om één specifiek soort clientelisme. Het behartigen van de belangen van je achterban is op zich niet erg – integendeel zelfs: het is het wezen van politek – zolang je het maar niet te eenzijdig doet. Dat is ook precies wat Lucas aangeeft aan het eind van zijn blog: “Het is een taak van burgemeesters om professioneel om te gaan met verschillende achterbannen en (partij)belangen. Als het om een stad gaat met migrantenorganisaties dan horen die daar ook gewoon bij. Helaas blijkt Oudshoorn daartoe niet in staat.”
  Zie ook: http://www.jankuitenbrouwer.nl/blog/2006/03/21/rimboepolitiek/.

  Like

 2. @Joke
  Ik ben het oneens met je reactie. Dagmar Oudshoorn heeft in Feyenoord de intimidatie van Turks-Nederlandse PvdA’ers aan den lijve ondervonden. Niemand ontneemt allochtone leden het recht om zich binnen een democratische partij als de PvdA democratisch te uiten en het eigenbelang te behartigen. Of zou de drempel voor allochtone leden hoger willen leggen. Het gaat er bij genoemde misstanden juist om dat deze leden bestuurders intimideren. En zo functies of subsidies opeisen die hun niet toebehoren. Vanwege de electorale kracht weten ze de PvdA te gijzelen. Wouter Bos waarschuwde hier al voor toen-ie nog partijleider was. Lodewijk Asscher pakt die lijn op.

  Lucas slaat in mijn ogen de plank mis omdat-ie de woorden van Oudshoorn reduceert. Geen moment kan-ie hard maken dat burgemeester Oudshoorn niet om zou kunnen gaan met minderheden en deelbelangen. Door haar morele kompas kan ze dat naar mijn idee juist beter dan vele bestuurders die zich afhankelijk maken van die deelbelangen. En zo feitelijk de harde schreeuwers en machtigen bedienen. Wat uiteraard een veel breder probleem is dan allochtonen alleen. Een goede bestuurder heeft de taak dat zo optimaal mogelijk te weerstaan om rekening met allen te houden. Ik begrijp niet waaruit Lucas concludeert dat Oudshoorn het standpunt verkondigt dat migrantenorganisaties er niet gewoon bijhoren. Zij keurt alleen hun intimidatie af.

  Doelgroepenbeleid in Nederland is aan mode onderhevig. De grootste zakken met geld en mooiste programma’s gaan naar die minderheden die zich het best weten te organiseren, het hardste schreeuwen en zo de meeste politieke steun verwerven. Vanaf de jaren ’70 waren dat Surinamers en conservatieve moslims. Die geldstromen naar en tussen minderheden zorgen voor scheve ogen binnen die minderheden. Zo ontstond er een tijdje terug onvrede onder minderheden in de Amsterdamse Bijlmer omdat moslims bij de politiek het beste lagen en de meeste subsidie kregen. Daartegen kwamen de andere minderheden in opstand. Met die context moeten denk ik de woorden van zowel Dagmar Oudshoorn als Marcus Lucas begrepen worden.

  Oudshoorn keerde zich tegen wat ze ziet als intimidatie door allochtonen binnen de PvdA. Ze heeft dat diverse keren aangekaart en kreeg binnen de partij onvoldoende gehoor. Dat waren de deelbelangen die ze ervoer en waardoor ze vond als bestuurder haar werk niet zonder last en ruggespraak te kunnen doen. Dit clientelisme gedurende al die jaren was de aanleiding dat ze zich ervan bewust werd dat een openbaar bestuur zich zo min mogelijk gelegen moet laten liggen aan deelbelangen.

  Like

 3. “De grootste zakken geld”, kun je dat aantonen? Waarom maken jij en Oudshoorn zich niet druk over ongeoorloofde steun aan zakenrelaties, zoals de 48 miljoen die de PvdA Eindhoven uit electorale overwegingen en/of onder druk van intimidaties (zie Mieke Verhees op http://www.lokaalbestuur.nl/publicaties/lokaal_bestuur/2011/7/264/betaald_voetbal_aan_het_infuus) aan PSV toekende?

  Verder schrijf je: “Oudshoorn is wel positief over de rechtsstatelijke opstelling van vice-premier Lodewijk Asscher. Los van het partijbelang en ondanks druk van lokale PvdA-wethouders wil-ie korten op uitkeringen van in Marokko wonende Marokkaanse-Nederlanders.” En daar brak dus mijn klomp, want waarom is ze daar zo positief over. Zou ze er nog steeds zo positief over zijn als bv. autochtone expats die, ik noem maar wat, in Indonesië van hun pensioen genieten drastisch gekort zouden worden? Van die dingen.

  En tegelijkertijd ontkracht dat dus de mythe dat de PvdA de belangen van allochtonen slaafs zou dienen, want dat doen ze duidelijk helemaal niet. Eigenlijk zouden alle PvdA-kiezers uit solidariteit geen PvdA meer moeten stemmen, maar daarvoor zijn ze blijkbaar te individualistisch ingesteld.

  Like

 4. Oh, ik zie nu dat die link niet meer bestaat. Verhees zei onder andere:
  “Vaak zie je, als een club bij de gemeente aanklopt om financiële steun, dat er door de supporters een enorme druk wordt uitgeoefend op de politieke partijen. Ook in Eindhoven? ‘O ja! Op onze website verscheen een bericht dat als wij ‘nee’ zouden zeggen tegen het collegevoorstel, wij ons niet meer in de binnenstad moesten laten zien omdat we dan zouden worden gesloopt. Bij PSV zoeken ze nu uit wie dat bericht heeft geplaatst. Ik ben helemaal niet bang, maar zoiets raakt je echt diep.’”

  Like

 5. @Joke
  Ik heb geleerd om me in een debat bij het onderwerp te houden. Meermalen heb ik me hier kritisch uitgelaten over de steun aan professionele voetbalclubs die onder druk van voetbalfans tot stand komen. Bij lokale politici dreigen stenen door de ruiten te gaan. Een Utrechtse wethouder vertelde me ooit dat enkel en alleen vanwege die angst raadsleden instemden met miljoenensteun aan de lokale voetbalclub. Dat komt dus overeen met je Eindhovense verhaal. En zo zijn er nog ontelbare misstanden. Maar daar hadden we het nu niet over. Kortom, ik maak me hier over van alles druk, maar alleen niet over alles tegelijk. En namens Oudshoorn kan ik niet spreken.

  Oudshoorn heeft zich positief uitgesproken over het handelen van minister Asscher omdat ze blijkbaar vindt dat-ie koersvast is en zich niet onder druk laat zetten. Zoals je kunt weten gaat dat korten van uitkeringstrekkers niet alleen op voor Marokkaanse-Nederlanders, maar voor alle Nederlandse uitkeringen en pensioenen in landen waar het prijspeil lager is dan in Nederland. Omdat de Marokkaanse-Nederlanders zich blijkbaar het best georganiseerd hebben gingen ze het debat aan. Wat je suggereert met je vraag dat Oudshoorn niet consequent voor korting van expats in Indonesie zou zijn ontgaat me. Waaruit concludeer je dat ze niet consequent is?

  Je laatste alinea is naar mijn idee in strijd met de opstelling van de partij, de partij-organisatie en voorzitter Spekman. Daar helpt geen minister Asscher op een deelterrein aan. Let wel, wat de partij-organisatie doet en nalaat heeft direct te maken met de electorale strategie van de partij. Oudshoorn vond dat ze vanwege die reden geen gehoor kreeg. Toen niet, en nu niet. Ze voelde zich door de partij in de steek gelaten. Ik zou er ook voor pleiten dat allochtonen niet langer zonder nadenken en bloc PvdA stemmen. Dat geeft de partij ook lucht om zich te onttrekken aan de gijzeling van de allochtone stem.

  Het is geen geheim dat sinds de vondst van de gasbel in Slochteren de sociale vrede gekocht is met geld. Dat dus verjubeld is aan leuke dingen voor de mensen. Tot de crisis van 2007 en andere economische crises daargelaten was het in Nederland gewoonte om de onvrede af te kopen. Zeker niet alleen voor allochtonen, maar ze profiteerden bovenmatig mee. Maar toegegeven, het was ook noodzaak. Daarom citeert Paul Scheffer in zijn ‘Multicutureel drama’ uit 2000 J.A.A. van Doorn: ‘de aanwezigheid van de allochtonen, evolutionair gezien, de klok van de Nederlandse geschiedenis een halve eeuw of langer heeft teruggezet’.
  http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html

  Het heeft weinig zin om in deze tegenstellingen te blijven hangen. Oudshoorn met een Surinaamse vader wil daar juist aan voorbij. Zo vermoed ik. Zo heeft haar emancipatie zich ontwikkeld. Ze wil niet redeneren vanuit etniciteit, nationalisme of religie, maar vanuit de rechtsstaat en het openbaar bestuur. En daarom steun ik haar omdat ik langs dezelfde lijnen denk.

  Like

 6. Maar welke grote zakken met geld waren hier dan mee gemoeid? En hoezo profiteerden allochtonen bovenmatig mee? Die moslim-internaten zijn echt niet iets waar veel allochtonen in de grote steden iets mee hebben. Ik vind het gewoon allemaal klein bier vergeleken bij de hausse aan neoliberaal beleid die PvdA-ers zich al 30 jaar door de strot laten persen.

  “Zoals je kunt weten gaat dat korten van uitkeringstrekkers niet alleen op voor Marokkaanse-Nederlanders, maar voor alle Nederlandse uitkeringen en pensioenen in landen waar het prijspeil lager is dan in Nederland.”
  Dat wist ik niet, nee. Ik weet alleen dat de regering het ook al eens bij de Turken heeft geprobeerd en toen bakzeil haalde. Voorzover het gaat om uitkeringen waar je premie voor betaald hebt, is het onwettig om ze te korten. Binnen de EU zijn er trouwens óók landen waar het prijspeil lager ligt. Het is kortom weer zo’n onzinnige VVD-achtige maatregel à la ‘we trekken ons niets van internationale verdragen aan’. Wat het schrijven van Scheffer of van Doorn daarmee te maken heeft ontgaat me ten enenmale.

  Like

 7. @Joke
  Over het afwijzen van het beleid zijn we het eens. In de kwestie Oudshoorn gaat het om de partijdemocratie en het functioneren van het openbaar bestuur. Da’s wat anders. De soms ongeoorloofde steun voor de Defensie-industrie, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de welzijnsindustrie of wat dan ook poetst dat allemaal niet schoon.

  Het klopt dat de voorgestelde maatregel bij de Turken niet is doorgegaan. Ik verbaas me trouwens ook over de maatregel. Je zou maar in Tokio wonen, wordt de uitkering dan verdubbeld? De reactie van Oudshoorn hierop is denk ik ook niet zozeer op te vatten als een goedkeuring van die korting, maar als een goedkeuring voor Asscher die zich in de lijn Bos niets gelegen laat liggen aan de druk van de Rabbae’s en de migrantenkoepels die de PvdA willen chanteren.

  Met moslim-internaten heeft dit onderwerp niks te maken. Oudshoorn heeft van binnenuit kritiek. Dat maakt het bijzonder. Het schrijven van Scheffer en Van Doorn geeft de contouren aan dat allochtonen vanuit een achterstandpositie naar Nederland komen. Of de tweede en derde generatie nog steeds achterstanden hebben. Het vraagt geld om dat weg te werken. En Oudshoorn constateert dat sommige allochtonen daar misbruik van maken en op brutale wijze subsidie opeisen door openbare bestuurders onder druk te zetten.

  Like

 8. “Over het afwijzen van het beleid zijn we het eens. In de kwestie Oudshoorn gaat het om de partijdemocratie en het functioneren van het openbaar bestuur. Da’s wat anders.”
  Nee, dat is niet wat anders. Hoe dacht je dan dat het (i.e. het omturnen richting neoliberale stellingname) in z’n werk gaat? Ik heb kort geleden Makke Schapen gelezen van Paul Kalma, waarin hij o.a. vertelt hoe hij als (PvdA-)kamerlid keer op keer gepushed werd om zich te conformeren aan de partijlijn. Op de een of andere manier stoor jij je meer aan etnische en religieuze lobbies dan aan andere lobbies die oneindig veel machtiger en gevaarlijker zijn.

  “De reactie van Oudshoorn hierop is denk ik ook niet zozeer op te vatten als een goedkeuring van die korting, maar als een goedkeuring voor Asscher […]”
  Dat is nou precies wat me zo stoort aan haar, dat het alleen maar over de vorm gaat en nergens over de inhoud. Net zoals dat Asscher alleen maar hoog van de toren blaast over de houding van de briefschrijvers, om het niet over de inhoudelijke kritiek van de brief te hoeven hebben. Wat er allemaal zo ‘intimiderend’ aan dit soort kwesties zou zijn is me ook nog steeds een raadsel – ze vegen er tenslotte gewoon hun schoenzolen aan af. Het is gewoon populistisch gezwam en stoerdoenerij voor de bühne.

  “Met moslim-internaten heeft dit onderwerp niks te maken.”
  Niet? Noem nou eens man en paard, welke oneigenlijke subsidies zijn er zoal opgeëist over de ruggen van onmachtige stadsdeelvoorzitters als Oudshoorn? Ja, je had die moskee in Am*dam, maar daar hebben we Asscher de Standvastige nooit over gehoord toen hij nog wethouder was. Iedereen koos daar toch zelf voor, uit electorale overwegingen, en dan achteraf lopen piepen dat dat zo akelig was allemaal. Dan moet je niet in de politiek gaan.

  Like

 9. @Joke
  Je kent me slecht als je vermoedt dat ik een hoge dunk heb van de Nederlandse partijpolitiek. Natuurijk worden kamerleden onder druk gezet. Sterke onafhankelijke geesten hebben daar weinig te zoeken. Ik heb me altijd verre gehouden van de gevestigde partijen. Ik zie het als een leerschool voor het verwerpen van je eigen normen.

  Natuurlijk zijn er ontelbaar veel lobbies. Op andere momenten maak ik me zorgen over de Defensielobby, de Europalobby of de Tabakslobby. Ik vind het niet zo relevant waaraan ik me het meeste zou storen. Ik vind je verwijt nog minder relevant dat ik minder aandacht besteed -of niet gelijktijdig aandacht besteed- aan andere machten. Die bewering is aantoonbaar onjuist.

  De ene dag schrijf ik over dit en de andere dag over wat anders. Met als grondtonen burgerrechten, machtsdeling en transparantie. Ik heb hierboven uitgelegd dat de reactie van Dagmar Oudshoorn me aanspreekt omdat ze de religie, de etniciteit en het nationalisme voorbij is. Terwijl vele Turkse-Nederlanders blijven hangen in nationalisme en Marokkaanse-Nederlanders in religie. Ik ga voor de rechtsstaat en de democratie.

  Hoe kun je bewijzen dat openbare bestuurders in Nederland niet door individuele allochtonen of allochtone belangengroepen onaanvaardbaar onder druk worden gezet? Oud-fractievoorzitter van de PvdA in Feyenoord Marco van Lent ziet wel degelijk bewijzen:
  http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-4471763.html

  Ik bedoelde te zeggen dat het Dagmar Oudshoorn niet om de moslim-internaten te doen was. Haar ging het om het uitblijven van een stevige reactie van het PvdA-hoofdbestuur. Maar de reportages in NRC en AD maken duidelijk dat de Rotterdamse wethouder van Turkse afkomst Hamit Karakus zich wel degelijk onder druk liet zetten door zijn achterban. En een loopje nam met de brandveiligheid.

  Joke, de volgende toekomstvisie in de NRC van Zihni Özdil benadert de electorale strategie door onder meer de PvdA van de andere kant: ‘Anno 2023 bedraagt het aantal niet-westers allochtone (nwa) Nederlanders bijna 12% van de bevolking. Volgens peilingen nam bovendien de opkomst van deze groep Nederlanders tijdens verkiezingen gestaag toe. Daarnaast heeft deze bevolkingsgroep laten zien geen trek meer te hebben in cliëntelisme en stemveegedrag. Met andere woorden, de traditionele allochtonenpolitiek van de gevestigde partijen is ten dode opgeschreven.’
  http://www.zihniozdil.info/NRC_291212.html

  Like

 10. Het gaat me niet om die zakenlobbies maar om maatregelen die honderdduizenden mensen treffen, zoals de pensioenroof, de verhoging van de pensioenleeftijd en de dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden. Of het besluit om Irak binnen te vallen. Ook de huidige kabinetsleden van PvdA-huize doen allemaal dingen die op gespannen voet staan met rechtsstaat en democratie. En Oudshoorn is er blijkbaar enthousiast over als een minister belanghebbenden geen inhoudelijke reactie geeft maar hen enkel schoffeert.

  Dat hele gedoe met die moskee-internaten gaat ook helemaal nergens over. Ik kan zo tientallen gebouwen in mijn eigen stad opnoemen waarbij het bestemmingsplan en/of de brandveiligheid niet klopt. De brandveiligheidseisen zijn zelfs een tijdje zo strikt geweest dat niemand eraan kon voldoen. Toen dat van de landelijke overheid niet meer mocht, zulke aparte eisen stellen, klaagde de gemeente dat ze daardoor een paar ton aan inkomsten kwijtraakte! Het is dus in feite zo dat alle instellingen die niet in de pas lopen, ogv dit soort argumenten kunnen worden gesloten, omdat ze dmv regelgeving enkel worden gedoogd.

  Als dan groepen burgers erin slagen die machtsrelatie om te draaien, valt dat bijna toe te juichen. Het probleem is dat bijna niemand dat effectief kan doen – je moet of veel geld hebben of je achterban kunnen mobiliseren. Maar vrijwel niemand kan dat heden ten dage nog doen, dat laatste – daarvoor zijn de sociale verbanden teveel uiteen gespeeld.

  Like

 11. @Joke
  Voor het kabinetsbeleid van de PvdA voel ik me niet aangesproken. Je doet Dagmar Oudshoorn tekort door haar vast te pinnen op een reactie over minister Asscher die ik zijdelings vernoemde. Het gaat om haar bezwaren tegen een gebrekkige partijdemocratie en openbaar bestuur.

  Feit dat er onrecht B en onrecht C zijn wast toch niet schoon dat onrecht A bestaat? ik begrijp je manier van redeneren niet. Door alles te noemen heb je het nergens over. De posting ging over een onderwerp en je sleept er van alles bij dat naar je mening erger is. Kan zijn, maar da’s een retorische truc die het onderwerp helemaal niet nodig heeft.

  Over je laatste alinea, ik vraag me vaak af hoelang burgers het nog pikken. Namelijk het afbreken van de verzorgingsstaat en het omleiden van de welvaart naar een bovenlaag. Soms begrijp ik de apathie van de burgers niet. Het risico is dat als er morgen of overmorgen een reactie komt die gewelddadig en krachtig is. Ik vermoed wel dat mensen zich zullen weten te organiseren. De bekende veenbrand brandt nog steeds onder de oppervlakte.

  Like

 12. Onrecht A, B en C hebben alle met elkaar gemeen dat ze vallen onder gebrekkige partijdemocratie. Jij stelt hierboven telkens dat ze niet naar hun achterban zouden moeten luisteren, dus wrsl. verstaan we dan niet allebei hetzelfde onder partijdemocratie. Ik vind Oudshoorn regentesk. Ik bedoel het allemaal in de geest van dat Kuitenbrouwer-artikel, dat het hebben van een ‘veeleisende achterban’ juist een gezond verschijnsel is. Cynthia Ortega-Martijn van de Christenunie bv. is tegen het woonlandbeginsel. Ze komt daarmee prima op voor de belangen van mensen die op haar gestemd hebben, haar mede-Antillianen. Is dat volgens jou dan ook niet in de haak? Dit type volksvertegenwoordiging zijn we met de ontzuiling kwijtgeraakt, maar dat heeft ergens een vacuum achtergelaten.

  Like

 13. “Op de een of andere manier stoor jij je meer aan etnische en religieuze lobbies dan aan andere lobbies die oneindig veel machtiger en gevaarlijker zijn.”

  Ik moet zeggen dat ik dat ook ervaar. Alhoewel ik zie dat je je breed inzet voor onrecht, heb je toch een zwak voor bepaalde etniciteit c.q. religies. Wil niet afwijken van het onderwerp maar je partijdigheid was duidelijk te zien o.a. in je blogs m.b.t. Yunus. Je leek overtuigd van het feit dat de moeder haar zoons had mishandeld danwel verwaarloosd zonder enige houdvast dan alleen de verdenking van jeugdzorg. De rechtspraak en verklaringen van deskundigen boeide je totaal niet. Je leek meer begaan met de “zielige” lesbische paar dat moets onderduiken dan het feit dat Yunus hoogstwaarschijnlijk onterecht uit huis is gezet. Ongelooflijk wat die moeder over zich heen kreeg in de media waar ik het bij jouw eigenlijk niet verwachtte. Alhoewel, laat ik het zo zeggen, ik had je secuurder verwacht in je onderbouwingen zoals je dat bij andere onderwerpen wel lijkt te kunnen. Zie dit als opbouwende kritiek want ik lees je blogs meestal met interesse.

  Like

 14. @Joke
  We vallen in herhaling. Niemand ontneemt iemand het recht op inspraak. Niemand ontneemt iemand het recht om zich binnen een groep te verenigen en zo een belang te bundelen. Da’s iets van alle tijden, alle sectoren en alle achtergronden. Dat weerspreken Oudshoorn, jij en ik niet. Iets anders is intimidatie en het bewust omzeilen van afgesproken regels binnen een partij. Daar gaat ons meningsverschil over. Dat heeft Dagmar Oudshoorn geprobeerd bij het hoofdbestuur van de PvdA aan de orde te stellen.

  @reggie
  Ik ben het niet met je eens. Ik zal uitleggen waarom. Ik beperk me hier vanwege het profiel en het overzicht tot een beperkt aantal thema’s. Religie, levensovertuiging en secularisme is er een van. Andere zijn cultuurpolitiek, partijpolitiek, wereldpolitiek, burgerrechten en emancipatie. Ik heb niet het idee dat etniciteit hier een belangrijke rol speelt, religie wel.

  Ik heb je desgevraagd in een eerder antwoord uitgelegd hoe een eerder stukje over Yunus tot stand kwam. Ik herhaal het graag. Toen ik het schreef was nog niet alle informatie beschikbaar over Jeugdzorg en het geharrewar over de uithuisplaatsing. Datzelfde gold voor bijna de hele Nederlandse pers. Toen er informatie naar buiten kwam die op z’n minst vraagtekens zette bij de voorgeschiedenis had het verhaal al twee wendingen genomen. Enerzijds werd de Jeugdzorg vergeleken met de Waffen SS en anderzijds trokken de moeder van Yunus, de Turkse media en Turkse autoriteiten de nationalistisch-Turkse kaart. Ik maakte toen de afweging om deze beide actuele ontwikkelingen te volgen. Ik heb je ook toegegeven dat het bij nader inzien evenwichtiger was geweest om een kanttekening over de uithuisplaatsing te maken.

  Ik weerspreek echter en heb je dat ook eerder toegelicht dat Jeugdzorg tijdens de hele procedure in het ongelijk is gesteld door de rechter. Je verwees naar een uitspraak van een bepaalde rechter, terwijl het dossier veel omvangrijker is. Zo begrijp ik dat later de ouders van Yunus in gebreke bleven. Dat een en ander een tamelijk technisch-juridisch verhaal bleek en ik de bronnen niet voorhanden had was ook een reden ervoor om dat aspect te laten rusten. Anders gezegd, als ik dat vantevoren had geweten had ik me over dat aspect niet uitgelaten. Maar ik kon dat niet meer terugdraaien.

  Over een zielig lesbisch paar heb ik het nooit gehad. Ik vond het alleen onterecht dat de pleegouders in de Turkse pers werden zwartgemaakt, terwijl ze hun best deden. Zich zelfs verdiepten in de Turkse taal en cultuur. Ik zie niet in wat de biologische moeder allemaal over zich heen kreeg. Ik zag haar tekeer gaan en discriminerende opmerkingen maken over de geaardheid van de pleegouders.

  De totstandkoming van betreffend stukje over Yunus is naar mijn idee niet representatief voor wat ik doorgaans doe. Het onderwerp werd gaandeweg complex omdat de rol van Jeugdzorg, de hevig afwijzende reacties daarop, de rechtszaken over de uithuisplaatsing, Turks nationalisme, Nederlandse politiek (de reactie van minister Asscher), de rol van homosexualiteit en het ontbreken van Turkse pleegouders door elkaar gingen lopen. Ik koos voor enkele aspecten en moest zo andere laten liggen. Dat stelde je tot mijn spijt teleur, maar begrijp ik goed.

  Like

 15. @George: “Iets anders is intimidatie en het bewust omzeilen van afgesproken regels binnen een partij.”
  Inderdaad, daar staat of valt alles mee. Er is me echter nog niets van dien aard gebleken, behalve dan wat vage toespelingen van mevrouw. Dat vind ik nogal weinig: wie zulke vergaande conclusies uit het gebeuren trekt als zij doet, mag wel erbij vertellen wat er nu precies gebeurd is. (Zij was stadsdeelvoorzitter nota bene – dat is nog het meest gekke aan dit verhaal. Dan moet er toch iets heel erg verkeerd hebben gezeten tussen haar en anderen – maar of dat collegeleden waren of de fractie, dat weten we niet.)

  Zeggen dat je bedreigingen hebt ontvangen is een klassieke manier om stemming te maken (‘huilie huilie doen’ zoals sommige mensen zeggen). Jij bent daar heel gevoelig voor maar geloof me, het is schering en inslag in bepaalde beroepen dat je boze mail e.d. ontvangt. Meestal legt men dat gewoon naast zich neer. Het zal vast wel eens over de schreef gaan, maar ik zie geen reden om dat maar voetstoots aan te nemen.

  Like

 16. @Joke
  Ik begrijp je felle reactie jegens Dagmar Oudshoorn niet. Door uit de PvdA te stappen zaagt ze als het ware de boomtak af waarop ze zit. Ik vind dat tamelijk bijzonder omdat partijloze burgemeesters in Nederland niet of nauwelijks bestaan en het een stap is die naar mijn idee eerder instemming dan afkeuring verdient. Feitelijk steun je -onbedoeld- al die partijklevers aan het pluche door Oudshoorn zo af te vallen. In mijn ogen onterecht.

  De reactie van Dagmar Oudshoorn op het clientelisme staat niet op zichzelf. De kritiek die ze gaf komt van ontelbare kanten en klinkt al vele jaren. Of je het er nu wel of niet mee eens bent. Ze komt met meer dan ‘vage toespelingen’. Ze onderbouwt dat. Haar reactie raakt aan de kern van onze politiek.

  Vermoedelijk werd je ongenoegen gevoed door al het andere onrecht en reageerde je daarom zo fel op Oudshoorn. En daarin geef ik je gelijk. Ook ik stoor me aan de Eerste Kamerleden van CDA, VVD, D66 en PvdA die tonnen in hun arbeidszame leven verdienen en hun betaalde lobbywerk in de fractiekamers onder het mom van politiek voortzetten. Dat klopt van geen meter. Daarmee wordt echter het ongelijk van Oudshoorn niet bevestigd. Of met andere onderwerpen.

  Wat je zegt over bedreigingen kan ik niet volgen en vind ik makkelijk. Je keert de schuld om. Alsof politici op bedreigingen zitten te wachten om belangrijk te worden. Daar hebben ze wel andere methodes voor die gemakkelijker zijn. Waarom ik hier gevoelig voor zou zijn ontgaat me.

  @Reggie
  We verschillen van mening over de uitspraken van de rechters. Het zij zo.

  Ook uit de fragmenten die je citeert kan ik niet concluderen dat ik de pleegouders zielig noemde. Je opmerking over de ‘onschuldige moeder’ kan ik niet plaatsen.

  Toevoeging 9 april: NRC ziet in een reconstructie de Gülen-beweging als de aanstichter van de publicitaire en diplomatieke rel rond Yunus:
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/09/reconstructie-nrc-gulen-beweging-aanstichter-yunus-affaire/

  Like

 17. @goerge,

  Ik ga niet rondjes draaien. Mijn standpunt is duidelijk. Mishandeling en/of verwaarlozing is niet bewezen. Oftewel onschuldig verklaard aan hetgeen ten laste is gelegd. Geen andere rechtszaak waaruit het tegendeel blijkt. Er is maar 1 ding, jeugdzorgs vermoeden van mishandeling. Het in gebreke blijven van de moeder aan jeugdzorg maakt haar ook niet schuldig aan dat feit. Dus moeder handelt zoals elk goede moeder zou doen en probeert via alle wege om haar kind terug te krijgen en terecht. Zelfs rechtspraak lijkt tot op heden hier niet voldoende.

  Jij meent overigens dat je het niet over een zielig lesbisch paar heb gehad. Klopt, niet letterlijk maar wel tussen de regels zo ook hier:

  “onterecht dat de pleegouders in de Turkse pers werden zwartgemaakt, terwijl ze hun best deden”

  Terwijl ze hun best doen. Nou ja, dat is best zielig voor ze. En de *onschuldige moeder dan?

  *onschuldig totdat schuld is bewezen (alleen al dat ik het er bij moet zeggen..)

  Like

 18. Het irriteert me vooral dat ze Asschers plannen steunt, aangezien ik dat een hele dubieuze wet vind. Alleen de naam van Lodewijk Asscher maakt me al onpasselijk, maar dit terzijde. Had ze dat niet gedaan dan had ik haar gewoon nietszeggend gevonden, iemand die erg met persoonlijke dingetjes bezig is. Maar waar onderbouwt ze dan wat er volgens haar destijds gebeurd is? Ik ben het nog nergens tegengekomen.

  “Waarom ik hier gevoelig voor zou zijn ontgaat me.”
  Omdat het al heel wat keren eerder is voorgekomen dat jij je verontwaardigd toonde zodra iemand maar het woord ‘bedreiging’ of ‘initimidatie’ in de mond nam, en ik daar skeptisch over was. En het werkt wel, want zonder dat hadden we het nu niet over mevrouw Oudshoorn gehad. Ik zou niet weten waarom ze niet aan de bak zou kunnen in het bedrijfsleven, mocht ze het burgemeesterschap ooit beu worden. Desnoods met behulp van een bevriend politicus – er zijn tenslotte meerdere facties binnen de PvdA.

  Like

 19. @Joke
  We verschillen in onze inschatting van Oudshoorn. Jij vindt haar min of meer nietszeggend, ik vind dat ze moedig een probleem aankaart en tamelijk rationeel redeneert. Je brengt het debat dat Oudshoorn met de PvdA wilde aangaan terug tot bedreiging. Het speelt zeker geen ondergeschikte rol, maar is niet de kern van de kwestie die ze wilde aanzwengelen.

  In de NRC omschreef ze dat als volgt over wat er gebeurde in Feyenoord (het interview met Andreas Kouwenhoven is uitgebreider):
  “Er was een neiging tot vriendjespolitiek. Als gemeente heb je een vast subsidiebeleid. De druk van partijgenoten om daar van af te wijken, was groot. Turkse partijgenoten hebben met het puntje van de neus tegen de mijne gestaan. Ze hebben met een vuist op mijn bureau geslagen. ‘Als jij…’ – ze spraken het nooit letterlijk uit, maar het liet weinig ruimte voor interpretatie.” en over het partijbestuur dat niet wilde ingrijpen:
  Ik vind het onverstandig. De druppel was de recente berichtgeving in NRC over de Turkse politici in Feijenoord. Ook dat werd weer goedgepraat door de Rotterdamse PvdA-fractie, die stelde dat de intimidaties vast niet zo bedoeld waren. Er komt een klein onderzoek, waar vast niets uit zal komen. Voor mijn gevoel probeert men klachten onder het kleed te schuiven.” en over de rol die een bestuurder hoort te spelen:
  Natuurlijk ben je politicus en heb je een bepaalde visie. Maar als bestuurder hoor je er voor iedereen te zijn, niet alleen voor je eigen achterban.

  Nog steeds ontgaat het me waarom ik gevoelig zou zijn voor mensen die over bedreiging spreken. Ik geloof ze niet op hun blauwe ogen. Ik herinner me dat je meermalen badinerend sprak over politici die zeggen bedreigd te worden, onder wie Geert Wilders. Je keerde het om en zag er aandachttrekkerij in. Dat vond en vind ik nog steeds een onhoudbaar standpunt omdat de nadelen die samengaan met de bedreiging groter zijn dan de nadelen. Los van wie het betreft vind ik in een democratie bedreiging onaanvaardbaar. Jij dacht daar anders over. Daar scheiden onze wegen zich, maar dat betekent niet dat ik gevoelig voor dit onderwerp zou zijn. Met hetzelfde gemak kan ik stellen dat dat voor jou geldt.

  Like

 20. “Ik geloof ze niet op hun blauwe ogen.”
  Als iemand nou een blauw oog zou hebben zou ik toch geneigd zijn het wèl te geloven… Bedreiging en intimidatie lijken mij een zaak voor de politie. Als die er niets mee doet en er zijn verder geen andere bewijzen, dan zou het best zo kunnen zijn dat iemand gewoon sterk overdrijft. Bij wildvreemde mensen lijkt het me verstandig om hun verhaal met enige skepsis te beschouwen ipv onmiddellijk sympathie voor ze op te vatten.

  Terug naar Oudshoorn: zij bekleedde de hoogste positie in heel Feijenoord, want een stadsdeelvoorzitter is als het ware de burgemeester van een stadsdeel. Ik vind het dan vreemd dat ze zich niet opgewassen voelde tegenover ‘gewone’ partijleden (waar ze kennelijk op doelt als ze klaagt dat het ‘partijbestuur’ niet optrad) die ze door de beveiliging uit haar kamer had kunnen laten verwijderen en evt., bij herhaling, de toegang tot het gebouw ontzeggen. Dat van met het puntje van de neus tegenover de ander staan was trouwens een tijdje staande praktijk tijdens Leidse raadsvergaderingen, als men elkaar eventjes apart nam. Maar niemand was zo onverstandig om dat bij de voorzitter te proberen. Over ‘Turkse politici‘ heeft ze het ook nog, maar het wordt niet duidelijk of ze raadsleden of wethouders bedoelt. Wat die politici dan gedaan hebben en bij wie, blijft weer vaag.

  Nu ze besloten heeft uit de school te klappen moet ze ook zeggen waar ze precies op doelt, of NRC had wederhoor moeten toepassen, want nu heeft het iets van een aantijging – en ook nog eens in vrij algemene zin. Waarom kwam dit allemaal op haar hoofd neer, terwijl ze als voorzitter wrsl. niet de geëigende portefeuille had om de subsidies in kwestie (welke dan ook, want ook dat blijft vaag) toe te kennen? Dat laatste citaat maakt het allemaal nog onbegrijpelijker: wat bedoelt ze in hemelsnaam met “Natuurlijk ben je politicus en heb je een bepaalde visie” in deze context? Het suggereert dat ze de subsidie (of waar het dan ook om ging) graag had willen verstrekken, maar helaas. Dat had ze dan ook duidelijk kunnen maken aan de figuren die met hun vuist haar bureau bewerkten, lijkt mij.

  Like

 21. @Joke
  We blijven het oneens. We maken een volstrekt verschillende inschatting van het opereren van Dagmar Oudshoorn. Ik heb er niks meer aan toe te voegen zonder in herhaling te vervallen.

  Daarnaast worden bedreigingen op een informele manier geuit. Het zou het leven een stuk overzichtelijker maken als de politie daar gelijk mee uit de voeten kon. Maar degenen die bedreigen en intimideren zorgen dat ze binnen een grijs gebied blijven. En niet aangepakt kunnen worden. Scepsis is goed, maar omkering van de bewijslast waar je op aanstuurt lijkt me een stap te ver.

  Like

 22. Hoezo ‘omkering van de bewijslast’? De bewijslast ligt toch echt bij Oudshoorn, niet bij degenen die door haar van van alles beticht worden.

  Like

 23. @Joke
  Met omkering van bewijslast doelde ik op je standpunt over bedreigingen, niet op Oudshoorn. Nogmaals, haar beschuldigingen over wat er in Feyenoord gebeurde zijn feitelijk onderbouwd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.