Antwoord aan Selime die pleegzorg vergelijkt met de Waffen SS

ankara

Antwoord aan ‘Selime Ottoman‘ die reageerde op ‘Protesten bij bezoek Erdogan leiden af van Turkse tegenstellingen‘. We verschillen van mening. Het biedt me de kans de hoofdpunten op een rij te zetten.

De pleegzorg is een Nederlandse kwestie. Want zowel de pleegouders als de biologische ouders van Yunus wonen in Nederland. Nederland is een seculiere maatschappij waar in theorie alle religies en levensovertuigingen gelijkwaardig zijn. Voor de wet zijn homo- en heterosexuelen gelijk. Daar past geen discriminatie. Religies hebben daarover niet het laatste woord, laat staan dat ze een ultieme wijsheid zouden brengen die andersdenkenden moeten volgen. Die normen gelden uiteraard alleen binnen die religie. Door gelovigen wordt trouwens genuanceerder en minder eenduidig over homosexualiteit gedacht dan u schetst.

Bij pleegzorg zijn twee aspecten van belang. Dat het pleegkind bij de pleegouders goede zorg krijgt en dat het cultureel verschil overbrugd wordt. Want een pleegkind wordt tijdelijk bij pleegouders geplaatst. Aan beide voorwaarden lijkt te worden voldaan. De pleegouders handelen liefdevol en doen moeite om de Turkse cultuur aan Yunus over te brengen. Hem in contact te brengen met dat aspect van zijn achtergrond.

U legt de zwarte piet bij de pleegouders waar de biologische ouders in gebreke bleven. Want Yunus werd uit huis geplaatst omdat er aanwijzingen van mishandeling waren. Door zijn biologische ouders. Pleegzorg zette het welzijn van het kind centraal. Omdat er geen Turkse of islamitische pleegouders waren te vinden omdat deze zich niet aanmeldden werd er gekozen voor pleegouders zonder Turkse en/of islamitische achtergrond.

Naar verluidt wordt in Turkije slechts 2% van de pleegkinderen in een pleeggezin geplaatst. De overige 98% komt in instellingen terecht. Het opvangen van pleegkinderen in een pleeggezin lijkt dus niet iets wat mensen met een Turkse achtergrond voor hun rekening willen nemen. Mogelijk is het percentage van Nederlanders van Turkse herkomst die pleegouder willen zijn hoger dan 2% omdat ze in Nederland met het systeem van pleegzorg in aanraking zijn gekomen. En omdat ze verwesterd zijn. Maar het zijn er onvoldoende.

Ik heb alle respect voor de lesbische pleegouders die bereid waren om een Nederlands jongetje van Turkse herkomst in huis te nemen. En dat nauwgezet doen. Een zware opgave om culturen te overbruggen. En ik heb minder respect voor de biologische moeder die nu hoog van de toren blaast, maar niet kon voorkomen dat haar zoontje wegens mishandeling uit huis moest worden geplaatst. De biologische moeder van Yunus zit wellicht met een schuldvraag die ze nu afschuift op de rest van de wereld. In haar ogen is iedereen schuldig en zij niet. Terwijl zij aan de basis van het probleem staat dat Yunus uit huis moest worden geplaatst.

Ik begrijp het opportunisme van Turkse media en politici die aandacht aan deze zaak besteden. Ze mogen dat doen. Met hun Pan-Turkische agenda die Turkije als een belangrijke natie ziet en hun in de eigen ogen het recht geeft zich met andere landen te bemoeien. Over Nederlands beleid hebben ze echter niks te zeggen.

Nederland mengt zich in het openbaar evenmin in interne Turkse zaken. Soms worden dit soort kwesties achter gesloten in diplomatiek overleg tussen ministers of regeringsleiders besproken. Maar niet in de media. Terwijl er toch alle aanleiding toe is om de Turkse regering ter verantwoording te roepen. In Turkije worden de mensenrechten grootschalig geschonden. De vrijheid van godsdienst en vereniging van Alevieten, Koerden en Christenen in Turkije staat onder druk. Evenals de vrijheid van meningsuiting voor de vele journalisten die in Turkse gevangenissen zitten. Het zou de Turkse media en politici sieren als ze daaraan aandacht zouden besteden. En niet aan een onderwerp in Nederland dat in vergelijking met de interne Turkse problemen en mensenrechtenschendingen tamelijk onbelangrijk is. En wat heeft ‘Selime Ottoman‘ daarover te zeggen?

Foto: The Making of Modern Ankara.

Advertentie

4 gedachten over “Antwoord aan Selime die pleegzorg vergelijkt met de Waffen SS

 1. Zoveel geschreven over Yunus maar geen woord over de rechterlijke uitspraak ten gevolge van de uit huis zetting. Voor zover ik weet ben je in Nederland nog steeds onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.
  De rechterlijke uitspraak over de zaak Yunus toont aan dat jeugdzorg niet heeft kunnen bewijzen of aannemelijk kunnen maken dat de biologische ouders hun kund mishandeld danwel verwaarloosd heeft.

  Om tegenwicht te bieden aan je verhaal enkele opvallende passages uit de uitspraak van de rechtbank:

  ‘Het hof acht het, gelet op de inhoud van alle overgelegde deskundigenrapporten niet aannemelijk dat de ouders [de minderjarige sub 3], dan wel de twee andere kinderen in het verleden hebben mishandeld en/of een zodanig onveilige situatie hebben gecreëerd dat mishandeling heeft kunnen plaatsvinden.’

  ‘De kinderen verbleven inmiddels bij pleegouders, die in cultureel opzicht niet aansloten bij de ouders. De bezoekcontacten van de ouders met de kinderen werden tot een minimum beperkt, waren kort van duur envonden onder voor de ouders belastende voorwaarden plaats. Dit, gevoegd bij het gegeven dat een forensisch onderzoeksrapport uit mei 2005 en de brief van [een derde] van 4 januari 2006, waarvan de inhoud de ouders in belangrijke mate ontlast voor wat betreft de eerder veronderstelde mishandeling, pas in april 2007 door Jeugdzorg werden overgelegd, maakte het naar het oordeel van de rechtbank begrijpelijk dat de ouders het gevoel hadden dat zij oneerlijk werden behandeld.’

  ‘Daarnaast staat de door Jeugdzorg aangevoerde grond dat de moeder, althans de ouders niet de pedagogische vaardigheid bezitten om de kinderen, met name [de minderjarige sub 1], de verzorging en opvoeding te bieden die noodzakelijk is. Het hof stelt vast dat Jeugdzorg deze stelling niet onderbouwt met recente onderzoeksgegevens, hoewel de noodzaak tot onderbouwing al meerdere malen aan de orde was gesteld door de kinderrechter.’

  ‘Dat de ouders, naarmate de tijd verstreek, steeds minder bereid waren om met Jeugdzorg samen te werken, kan hen, onder de achteraf bekend geworden feiten en omstandigheden, waartoe het hof verwijst naar het hiervoor onder overweging 7 overwogene, niet worden aangerekend.’

  ‘Ten aanzien van de termijn van terugplaatsing is het hof met de rechtbank van oordeel dat de vastgestelde einddatum van uithuisplaatsing: 23 juli 2007, recht doet aan de belangen van de kinderen. Ter zitting is gebleken dat de datum haalbaar is, uitgaande van medewerking van de ouders, Jeugdzorg en de pleegouders. De moeder heeft een netwerk van hulpverleners en familieleden om zich heen verzameld, op wiens steun en hulp zij kan rekenen.’

  De gehele uitspraak is te vinden op: http://jure.nl/bb0880

  Uitspraak is van 2007 en anno 2013 is het kind nog steeds niet terug bij de ouders. De reactie van de ouders, gelet ook op bovenstaande, is geheel terecht. Dat ze hun heil zoeken in het buitenland, politici of media lijkt dan ook op een wanhoopsdaad. Zou ik ook doen als het mijn kind was en misschien wel meer.

  Like

 2. @Reggie
  Veelzeggend zijn de onderhandelingen tussen jeugdzorg en de biologische ouders die volgden op deze uitspraak. Daar lieten de biologische ouders het afweten en verspeelden ze het opgebouwde krediet van deze uitspraak. Bovengenoemde uitspraak uit 2007 van een bepaalde rechter is er een in een reeks. Het zegt iets, maar niet alles. De opmerking van deze rechter dat de pleegouders in cultureel opzicht niet aansluiten bij de biologische ouders vind ik opvallend. Dat de biologische moeder zich voor de nationalistische agenda van conservatieve Turken liet spannen moet ze zelf weten. Maar in mijn ogen heeft dat niets met het gebeuren in Nederland te maken. De Turkse verdachtmaking dat lesbische of christelijke pleegouders niet goed en liefdevol voor een Turks-Nederlands kind zouden kunnen zorgen vind ik van een bedenkelijk niveau.

  Like

 3. Ik begrijp niet hoe je hierin de rechtspraak zo gemakkelijk wegwuifd. Heb je wel eens gedacht dat het zo kan zijn dat Yunus onterecht bij de familie is weggehaald? In dat licht is de reactie/gedrag van de moeder toch geheel begrijpelijk. Het zal jou zoon wezen die men onterecht bij je wordt weghaald. Natuurlijk verstoord dat de relatie met jeugdzorg. Overigens dat de pleegouders in cultureel opzicht niet aansluiten bij de biologische ouders, heb je met de gang van zaken hieromtrent de laatste weken toch echt zelf kunnen aanschouwen. Zo opvallend kan het niet wezen.

  Was je trouwens op de hoogte van deze rechtspraak? Ik vond het zelf namelijk opvallend dat jij er niet zelf mee kwam. Aangezien je altijd hoog in het vaandel hebt dat berichtgeving volledig dient ze zijn.

  Like

 4. @Reggie
  Nee, ik heb nooit gedacht dat Yunus onterecht bij zijn ouders is weggehaald. En denk dat nog steeds niet.

  Ik was niet op de hoogte van deze uitspraak toen ik het stukje schreef, maar kort erop wel. Ik heb toen nog overwegen om een update te maken, maar heb er van afgezien omdat het onderhand om heel iets anders ging. Namelijk de inmenging van Erdogan, zijn nationalisme en de grip die hij op Turken probeert te houden die buiten Turkije wonen. Misschien was het toch beter geweest om kort toe te voegen dat er een geschil was ontstaan over de interpretatie van de voorgeschiedenis.

  De in mijn ogen bizarre reacties om Jeugdzorg met van alles en nog wat te vergelijken -Waffen SS- deden daar ook geen goed aan. Dat Jeugdzorg fouten maakt lijkt me duidelijk. Ze hebben in voorkomende gevallen de afgelopen jaren kritiek gehad. Of het ziet iets niet of het grijpt te streng in. Laat die fouten maar goed uitkomen. Om te leren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.