George Knight

Debat tussen links en rechts

Tuinontwerp Oud-Amelisweerd is kwalitatief nog niet op orde

with 2 comments

OA Tuin

Uit de presentatie van bureau Copijn over de tuin van Oud-Amelisweerd blijkt dat tekst ondergeschikt is. Er staat geen zin in met een begin, midden en eind. Foto’s, schetsen, pijlen en citaten zetten de toon. Niet wordt duidelijk gemaakt wie eraan gewerkt hebben en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Een landschapsarchitect met cultuurhistorische kennis, een architect zonder die kennis of een stagiaire? De expertise of juist het gebrek eraan blijken wellicht morgenavond uit de informatieavond over de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen.

Vanwege bijzondere cultuur- en natuurwaarden zijn de landgoederen op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Evenals landhuis en koetshuis. Dat vraagt zorgvuldigheid omdat de monumenten beschermd zijn. De status van het schetsontwerp van Copijn is onduidelijk. Belangengroep De Vrienden van Amelisweerd is geschrokken van de voorlopige schets van het tuinontwerp: ‘In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken.’ Vraag is overigens of een exploitant als MOA iets over het ontwerp van een Rijksmonument te zeggen dient te hebben.

De Vrienden vinden dat de gemeente Utrecht onduidelijk is over de plannen, de uitvoering, de procedure en de inspraak. Gezien de hoge kosten vinden ze dat ongewenst. Omwonenden, belangengroepen en inwoners van Utrecht en Bunnik behoren in hun ogen volgens de normale gang van zaken inspraak te hebben.

De RCE is op afstand betrokken. In de procedure zijn historisch onderzoek en ontwerp uit elkaar gehaald. Mede om te voorkomen dat de beschrijving en de waardering van de historische gegevens worden beïnvloed door vooropgezette plannen of verborgen agenda’s van de opdrachtgever. Daarnaast gaat de RCE ervan uit dat onderzoekers inventiviteit en ontwerp vaardigheid missen om een goed inrichtingsplan te maken. Door historische onderzoekers/landschapsarchitecten wordt hier bezwaar tegen gemaakt. Een goed plan vraagt juist geen strikte scheiding tussen onderzoek en ontwerp. Samenwerking tussen historische onderzoekers en ontwerpers leidt in deze visie tot meer diepgang en betere resultaten. Voorzover niet verenigd in een persoon.

Bij een gescheiden traject is overdracht van onderzoeker naar ontwerper onontbeerlijk, maar niet afdwingbaar. Daar hapert de procedure. Dat lijkt zich nu te wreken. Bureau Copijn is los van het historisch onderzoek door ecologisch adviesbureau Maes en landschapsarchitecte Anja Guinée aan de slag gegaan. Werken aan een Rijksmonument stelt hoge eisen. Daarom is het gebrek aan afstemming dat zich nu voordoet onacceptabel.

OA-BA

Foto 1: Schermafbeelding van het schetsontwerp voorplein Oud-Amelisweerd door bureau Copijn.

Foto 2: Schermafbeelding van de kaart van de belangrijkste historische elementen als uitgangspunt voor een ontwerp door Anja Guinée in: ‘De tuin van Oud Amelisweerd – uitgangspunten voor inrichting en beheer‘, 2012. Historisch onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht.

2 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Beste George, ik denk dat het commentaar niet recht doet aan alle onderzoeken en de opdracht die Copijn heeft. Vanuit de visie wordt de tuin op een cultuurhistorische wijze ingevuld (dat kan ook een nieuwe tijdlaag betekenen) en het schetsontwerp is zoals u ook aangeeft echt nog een schets. De RCE is betrokken in de werkgroep en niet op afstand en alle onderzoeken zijn beschikbaar gemaakt.

  Het commentaar doet geen recht aan de zorgvuldige procedure en hoe met de vrienden dit proces overlegd wordt. Daarin is het artikel wel wat ongenuanceerd.

  Het zou fijn zijn om dat commentaar dan te laten horen op de informatie avonden die wij regelmatig organiseren over de Toekomstvisie

  Like

  Rob Hendriks opdrachtgever Toekomstvisie

  11 maart 2013 at 10:49

 2. @Rob Hendriks
  Bedankt voor uw commentaar. Mijn kern van kritiek op de gang van zaken bij dit project is dat er geen enkel direct contact is geweest tussen de historische onderzoekers, te weten Bert Maes en Anja Guinée, en de ontwerper(s) van bureau Copijn. Ik beoordeel dat als een gemis als gevolg van de door de RCE gekozen procedure. U omschrijft dat als zorgvuldigheid. Ik niet. Ik blijf daarom ook na uw toelichting bij mijn kritiek die u naar mijn idee niet in de kern weerspreekt.

  Uw opmerking dat de ‘invulling‘ op cultuurhistorische wijze van de tuin ook een ‘nieuwe tijdlaag‘ kan betekenen deel ik niet. Die opvatting tekent het misverstand wat cultuurhistorisch onderzoek is en cultureel erfgoed inhoudt. Dat onderzoek kan immers niet vrijblijvend zijn. Maar wordt het wel als u als opdrachtgever het niet voldoende laat doorwegen. Het baart me zorgen dat u als opdrachtgever zo’n positie inneemt. Zou u niet beter moeten weten?

  Met dat ‘op afstand betrokken’ van de RCE doelde ik eerder op de door de RCE gekozen procedure en scheiding van onderzoek en ontwerp, dan op de ‘betrokkenheid’ (?) van de RCE aan de werkgroep. De indruk die u geeft dat de RCE actief is in de werkgroep maakt het er in mijn ogen nog schrijnender op. Dat roept bij mij de vraag op waarom de RCE niet (beter) heeft toegezien op de samenwerking tussen en de overdracht van de historische onderzoekers en ontwerpers.

  De Vrienden van Amelisweerd waren op hun site duidelijk in hun kritiek op het tuinontwerp van bureau Copijn. Ze uiten kritiek die er niet om liegt. Uiteraard is een schets nog niet af, maar kiest het in dit geval wel voor opties die haaks staan op de uitkomsten van het historisch onderzoek. Daar gaat het me om. Het valt alleen maar toe te juichen als uit die kritiek vervolgens overleg ontstaat. Maar deze werkwijze spant in mijn ogen wel het paard achter de wagen. Had dat nou niet doelmatiger en soepeler gekund?

  Like

  George Knight

  11 maart 2013 at 11:54


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: