Fleur Bloemen, het pesten en de sociale media

data.778x519.367x519

De 15-jarige Fleur Bloemen uit Staphorst sprong afgelopen dinsdag in Meppel voor de trein. Het doet denken aan de Amerikaanse Felicia Garcia die dat op 24 oktober ook deed. Omdat ze gepest werd. Volgens haar docente Janet Nijland had Fleur het twee jaar geleden naar haar zin toen ze een poëzieprijs won met dit gedicht over pesten, aldus een bericht in de Meppeler Courant. Het gaat over de tijd dat ze op de basisschool werd gepest. Met het onheilspellende slot: ‘Diep van binnen ben ik bang/ want straks herhaalt het zich weer/ dan voel ik die pijn weer/ en dat wil ik nooit meer’. Zelfmoord als medicijn. Voor het eind aan de pijn.

Sociale media wordt een rol toegedicht in de zelfmoorden van de laatste tijd. Zoals door Amanda Todd of Tim Ribberink. Burgemeester Joop Alssema van Staphorst ziet ‘sociale media alsmede SMS berichten als mogelijke oorzaak van toename van pesterijen in Nederland.’ Maar zolang het niet meer dan een vermoeden is blijft het onduidelijk of het werkelijk zo is. Evenzeer zouden sociale media voor de afname van pesterijen kunnen zorgen. Jammergenoeg heeft de sociale psychologie alle geloofwaardigheid verloren door de affaire-Stapel om het te onderzoeken. Het is altijd verleidelijk om met de vinger naar het nieuwe te wijzen bij een schuldvraag. Sociale media verdienen een afgewogener oordeel dan een vermoeden dat gevoed wordt in de emotie van het tragische verlies. De school waar Fleur op zat, AOC Terra start een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak.

Foto: Fleur Bloemen, Gedicht

Advertentie

12 gedachten over “Fleur Bloemen, het pesten en de sociale media

 1. Daar komt de zoveelste stille tocht.
  Haalt geen bal uit natuurlijk.
  De daders zouden die aandacht moeten krijgen, niet het slachtoffer.
  Een nieuwsbericht over de dood van een leerlinge, met daaronder de namen en foto’s van de pesters.
  Ik zie in gedachten allerlei privacy-voorvechters / advocaten schuimbekkend overeind springen, maar het is de enige methode die echt werkt.

  Like

 2. Eindelijk worden er eens namen genoemd…
  maar zelfmoord, had dat niet anders gekund?

  Like

 3. @George: pesten is een ingewikkeld fenomeen, maar hoort jammer genoeg ook bij de sociale omgang tussen mensen. Het vindt plaats in alle rangen en standen, op alle en tussen alle leeftijden en ontwikkeling of opleidingsniveau van mensen. Het vindt plaats op alle plekken waar grotere groepen mensen samenzijn. En tevens vind het vaker plaats daar waar er min of meer een autoriteit vacuüm is of buiten het zicht van de autoriteit ligt. Als zodanig zie ik het dan ook als een onmogelijkheid om het uit te bannen.

  Een extra probleem is, dat veel pestkoppen vaak zelf gepest zijn en uit angst voor het pesten het proberen voor te zijn door dader ipv slachtoffer te worden. Er is geen eenvoudige oplossing voor dit blijkbaar (in mijn ogen onbegrijpelijke SM-achtige) oermenslijk verschijnsel. Veel mensen hebben namelijk ook ridderlijke neigingen.

  Eventuele oplossingen zullen toch moeten worden aangedragen door de sociaal psychologie die vind ik jij hier wel heel gemakkelijk wegzet vanwege een rotte appel. Dezelfde rotte appels die je overigens in elke beroepsgroep vindt, inclusief journalisten, kunstenaars of andere wetenschappers van elke discipline dan ook {of bloggers : -)}.

  In ieder geval zou geprobeerd kunnen worden wat opener over deze menselijke zwakte – cq – ziekte te zijn. Weerbaarheidstrainingen en assertiviteitstrainingen zouden ook al een stap in de goede richting kunnen zijn. En zo zijn er nog wel een aantal mogelijkheden die scholen en werkgevers enz. zouden kunnen nemen om de pijn boven water te krijgen. Sociaal psychologisch onderzoek kan hier wel degelijk een helpende hand bieden.

  In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd is veel pestgedrag vaak wel degelijk door een geoefend oog en gehoor te onderkennen. Scholen, sportverenigingen, werkgevers (en niet te vergeten ouders en/of opvoeders) enz. hebben er meestal echter geen tijd – oog – oor – interesse voor. Ook deze (nieuws)hausse gaat over en dan gaan we weer allemaal over tot de orde van de dag. Dit terwijl iedereen die er professioneel mee te maken heeft weet dat het om een gigantisch groot menselijk probleem gaat. Ik zou niet eens durven schatten hoe hoog het percentage mensen is dat vroeger – of later –is gepest of wordt gepest of nog steeds wordt gepest, tot in het bejaardenhuis toe.

  Like

 4. @Knutselsmurf
  Om het erge te voorkomen maakt een stille tocht niks uit. Wel voor de verwerking. Dus dan heeft het toch zin. Hopelijk brengt het onderzoek van de school duidelijkheid.

  Je zegt zelf al dat publicatie van de namen en foto’s van de pesters wel eens in strijd zou kunnen zijn met de privacy. En voor je het weet leidt dat weer tot geweld van mensen die het opnemen voor de Fleuren Bloem en tegen de pestkoppen. Want wat is de straf die op pesten staat?

  @Th. Balvers
  Ja, zelfmoord is zo ultiem. Ik denk dat een verklaarbare reactie is van mensen uit de omgeving: ‘had ik het kunnen helpen voorkomen?’ Ook dat laat de achterblijvers met een rotgevoel achter.

  @Jack
  Nou, we zijn het eens over de complexiteit van het pesten, maar absoluut niet over het wetenschappelijk gehalte van de sociale psychologie. Ik ben nog terughoudend geweest, maar vind het aanleunen tegen de kwakzalverij.

  Wat je zegt over het herkennen van pesten lijkt me absoluut waar. Maar vraag ik dan, is dat vermogen en de ruimte om pro-actief op te treden inmiddels in het onderwijs niet wegbezuinigd? Door overbelast personeel dat ook nog eens lager gekwalificeerd is dan vroeger. In je verklaring zie ik meer aanknopingspunten dan te wijzen naar de sociale media.

  Like

 5. Het probleem is dat gepeste kinderen door de media aandacht zoals in het eerder geval, nu ook daadwerkelijk tot deze verschrikkelijke actie overgaan. Dit meisje neemt daarbij tevens wraak op haar pesters. Haar daad zal opnieuw andere kinderen die met het zelfde probleem rondlopen sneller doen besluiten tot daden over te gaan.
  Ze zullen het nog professioneler aanpakken wat de wraak betreft

  Like

 6. ‘aanspreken’ heeft al lang geen nut meer. als een kind schuldig is aan aanhoudelijk en intens pesten, moet hem/haar het recht tot basisschool educatie ontzegd worden. Zo simpel als dat, kinderen zijn tot de meest ondenkbare pesterijen in staat die hun slachtoffers voor de rest van hun leven definiëren.

  En ouders, leraren en pesters zelf (mensen in het algemeen) voelen geen drang tot verandering totdat er desastreuze gevolgen boven hun hoofd hangen, wanneer zij het nalaten hun verantwoordelijkheid na te komen.
  Ironisch genoeg, wanneer ouders van pesters erop gewezen worden dat hun kind bezig is met pesterijen, dan heeft hun kind ‘het nooit gedaan.’
  Het grootste deel van de ouders zullen die drang om hun kind te corrigeren nooit voelen totdat ze er zelf aan onderdoor zullen gaan als hun kind niet veranderd.

  Gezien inlevingsvermogen in dit land ver te zoeken is en mensen het pas ‘erg’ vinden en hun mond open trekken wanneer het te laat is, moeten we preventief harder en genadelozer worden voor daders.

  Like

 7. Pesten is geen probleem van scholen of leerlingen, pesten is een gevolg van een maatschappij die niet meer luistert naar gevoel, overheden die regels opleggen voor en over ALLES wat met je persoonlijke levenssfeer te maken heeft. Een maatschappij die eisen stelt aan uiterlijk, waar je niet meer uniek mag zijn, maar een eenheidsworst moet vormen met groepen mensen in je omgeving.

  Mijn dochter werd gepest, net zoals ik. En waarom? Eén lerares klaagde bij mij over mijn dochter, inmiddels alweer jaren geleden, en zei “je dochter heeft geen teamgeest, ze is teveel een éénling en dat is slecht voor de klas”.

  Dát soort gedrag en uitlatingen veroorzaken pesten!!!!! Doordat mensen en kinderen niet meer uniek mogen zijn, je MOET net zo zijn als de anderen, men verplicht je om in de pas te lopen. Doe je dat niet, dan ben je een eenling, een outcast, hoor je er niet bij… En in Nederland is dat extreem het geval! Steek je kop boven het maaiveld en hij wordt er subiet afgehakt, is het niet letterlijk, dan wel door pesten, buitensluiten of je zwart maken op internet.

  Ik weet net als de meesten hier heel goed wat pesten is en wat pesten doet, been there, had that, tot vandaag de dag aan toe! En ik begrijp dat kinderen daar niet tegen opgewassen zijn en een drastische stap als zelfmoord nemen… maaaaaar dat is de weg van de minste weerstand en verandert in de maatschappij helemaal NIKS! Je komt er vele malen sterker uit als je stopt met slachtoffer zijn van je eigen gevoel. Zorg dat je EIGENWAARDE weer op peil komt, dáár ligt het échte probleem! Zonder eigenwaarde vind je jezélf niet eens wat, hoe kun je dan verwachten dat anderen je leuk en aardig vinden?

  Dáár zouden scholen aandacht aan moeten geven: hoe krijg je weer eigenwaarde? Hoe leer je van jezelf houden en jezelf accepteren zoals je bent, inclusief je eigen unieke eigenaardigheden (ontleed dat woord eens: je “eigen aardigheden” of je “eigen aardig heden”, van jezelf houden in het hier en NU!)? Als kinderen dát leren, en leren dat we ALLEMAAL anders zijn, iedereen is UNIEK en onvervangbaar, dán zou je iets veranderen en verdwijnt pesten.

  Zolang de maatschappij eist dat er 30 leerlingen in een klas zitten die allemaal op dezelfde manier moeten leren, dezelfde lesstof krijgen, of dat nu bij ze past of niet, en die allemaal in hetzelfde keurslijf gepropt moeten worden (slaven kweken voor de economie!!!)…, zolang bedrijven productiewerk laten doen en alleen aan winstcijfers en verkoop denken en geen oog hebben voor de gevolgen van hun handel en wandel voor hun personeel (laat staan voor Moeder Aarde!), zolang zal pesten onderdeel van ons leven blijven!

  Denk hier eens over na en wie dit leest: ga in godsnaam van jezelf houden! Krijg je gevoel van zelfrespect en eigenwaarde (weer) op peil, wees wie je bent: JEZELF!!!!!! En wees blij dat je bent wie je bent, want niemand anders kan jou zijn!

  Dit moest ik echt even kwijt!

  Like

 8. @Rikus
  Je idee dat de gepeste kinderen door de media tot hun daad komen zou ik graag eerst onderzocht zien. Wie weet, misschien had Fleur dat zonder (sociale) media nog eerder gedaan.

  @Sandro
  Mee eens. Maar waar begint en eindigt ‘pesten’? Da’s nog helemaal niet voor iedereen duidelijk. Daarom is ingrijpen ook lastig.

  @Anoniem
  Bedankt voor uw inlevende verhaal en de oproep aan degenen die gepest worden om het gevoel voor zelfrespect en eigenwaarde op peil te houden. Of te krijgen als het weggezakt is. Zoiets kan niet genoeg gezegd worden.

  Niet toevallig lijkt uw indruk van het reilen en zeilen in ons onderwijs overeen te komen met het bericht van afgelopen week over de basisschool dat Nederland uit de top verdwijnt. De vaardigheden van kinderen in andere landen nemen toe. Met name onze ‘excellente’ leerlingen presteren beneden hun kunnen omdat zowel het lesprogramma als de begeleiding niet op hun niveau zijn toegesneden. Pesten is uiteraard wat anders, maar het geeft wel aan dat leerlingen van de basisschool niet optimaal begeleid worden.

  Dit komt overeen met het schrijnende voorbeeld dat u noemt. Over de lerares die zegt dat uw dochter geen teamgeest zou hebben, teveel éénling is en daardoor de klas zou schaden. De instelling van deze lerares komt op mij uitermate gedateerd over, waarbij ze het individu ondergeschikt acht aan de groep. Onderwijskrachten met zo’n instelling zouden geen plaats in ons onderwijs moeten kunnen vinden. Of anders gezegd, het onderwijsbeleid zou moeten zorgen voor onderwijs dat elk kind als individu bekijkt. En in de eigen waarde laat.

  Like

 9. Pingback: Een blogger is altijd aan zet: evaluatie 2012 « George Knight

 10. @Th Balvers Nee helaas, zelfmoord is nog steeds de enige manier om van je pesters af te komen!

  Niemand gelooft namelijk dat het zo erg is, en pesters worden altijd beschermd. En het feit dat dit niet eens strafbaar is steunt de pester enorm.

  Fleur was 1 van de 3 die week in omgeving Zwolle met zelfmoord door pesten. Er zullen er nog vele volgen, en we blijven wegkijken.

  De rest v/d zelfmoorden door pesten komt niet in de publiciteit, dus we zullen voorlopig wel weer denken dat het meevalt.

  http://www.geenzelfmoord.nl/

  Hiervan gaan er nog een aantal zelfmoord plegen door pesten. Maar dit zullen wij niet horen.

  Like

 11. Pingback: Simone pleegt zelfmoord wegens pesten. Nu op internet | George Knight

 12. Pingback: Simone pleegt zelfmoord wegens pesten. Nu op internet | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.