Apeldoornse CODA zou bezoekersaantallen te hoog opschroeven

Klokkenluiders hebben het moeilijk. De militair Bradley Manning zou naar Wikileaks gelekt hebben. Ad Bos die in 2001 de bouwfraude naar buiten bracht moest in een caravan wonen. Fred Spijkers werd tegengewerkt door het ministerie van Defensie en vecht al jarenlang tegen de staat. Paul Schaap meldde veiligheidsproblemen bij de kerncentrale Petten en verloor zijn baan. Ook toenmalig EU-ambtenaar Paul van Buitenen was een bekende klokkenluider. Enkelen hebben zich georganiseerd in de Expertgroep Klokkenluiders. In een Zwartboek nemen ze afstand van het door Binnenlandse Zaken ingestelde College Klokkenluiden (Advies- en verwijspunt Klokkenluiders) omdat het eerder zou gaan om het controleren dan het beschermen van klokkenluiders.

Kamerlid SP’er Ronald van Raak ijvert voor het instellen van een Huis voor Klokkenluiders. Hoe vergaat het klokkenluiders? Bij ‘de zoveelste klokkenluiderszaak wordt niet het probleem opgelost, maar de klokkenluider op non-actief gezet’. Overheden en bedrijven weten niet met klokkenluiders om te gaan. Een terugvalregeling ontbreekt waar klokkenluiders die maatschappelijk uitgestoten worden een beroep op kunnen doen.

Klokkenluiders komen overal voor. Nu brengt volgens StrangeArt een anonieme klokkenluider bij het Apeldoornse ‘Cultuurwarenhuis’ CODA naar buiten dat bezoekersaantallen kunstmatig opgeschroefd zouden worden. Het doet denken aan de fraude met museumjaarkaarten van medio 1995 tot eind 1999 in het Zwolse museum De Stadshof. Dat museum kocht vervolging af met een boete van 100.000 gulden aan de Nederlandse Museumvereniging. StrangeArt verwijst naar een e-mail van de vermeende klokkenluider waarin beweerd wordt dat het aantal museumbezoekers bij CODA te hoog wordt voorgesteld. Omdat in CODA museum, bibliotheek en archief samengaan zou dat ten koste gaan van de vergoeding voor de bibliotheek.

Vraag is of in Apeldoorn een klokkenluider of een gefrustreerd werknemer aan het werk is. Dat wordt pas duidelijk door de beschuldigingen serieus te onderzoeken. Een externe commissie kan door een analyse van de bezoekcijfers van zowel museum als bibliotheek en gesprekken met personeel tot een conclusie komen. Dat de vermeende klokkenluider anoniem wil blijven is echter geen zwaktebod zoals de praktijk leert. Integendeel, het geeft juist gevoel voor realisme aan. Want het openbaar bestuur in Nederland praktiseert transparantie voornamelijk met de mond en maar spaarzaam in de praktijk. CODA krijgt een staartje.

Foto: Anouk Kruithof – ‘enclosed content chatting away in the colour invisibility’ (Holland Papier Biënnale 2010)

9 gedachten over “Apeldoornse CODA zou bezoekersaantallen te hoog opschroeven

 1. Wil de politiek zich laten informeren, desnoods anoniem? Meestal is de reactie ‘daar kunnen we niets mee’, maar in dit geval kan het niet anders. Daadwerkelijke dreiging van ontslag, ongeruste medewerkers en een niet aanspreekbare directie zijn hiervoor de reden.

  Al jaren wordt er gelogen over de werkelijke aantallen bezoekers, dat gebeurde bij het voormalig van Reekum museum, dat vond plaats bij de Triënnale en nu ook bij CODA. Alleen het toenmalige Historische museum was integer en Hand de Mol (v.m. directeur) gaf de juiste cijfers.

  Weet u het nog, bezoekersaantallen boven de twintigduizend per jaar voor het van Reekum. Waar alleen in het weekeind slechts zestig tot zeventig bezoekers kwamen en op een doordeweekse dag maar twee of drie per dag. Nooit bij stil gestaan en gedacht dit kan niet waar zijn. Informeer toch nog eens bij Frits Bless (v.m. directeur) of bij Lotte Menkman (v.m. conservator) of bij Roel Oterdoom (v.m. bedrijfsleider).

  Weet u het nog, om en nabij tweehonderdduizend bezoekers voor de Triënnale. Heeft u dan niet al die lege bussen zien rijden naar de verschillende locaties? Heeft u nooit een berekening gemaakt? Honderd dagen Triënnale betekent tweeduizend unieke bezoekers per dag! Nooit bij stil gestaan en gedacht dit kan niet waar zijn. Misschien wil dhr. Salm (v.m. directeur) uitsluitsel geven.

  En bij CODA is het niet anders.

  Weet u dat de volledige collectie ‘toegepaste kunst’ (destijds met liefde samengebracht door de toenmalig directeur Jerven Ober) door de huidige directie van CODA opgeruimd is.
  Dat een deel van deze collectie bij medewerkers en oud-medewerkers in de huiskamer staat en dat het andere, overgrote deel is opgekocht door handelaren. Vraag U eens naar de ‘blauwe kaarten’ waarop met de hand de totale collectie beschreven is en vooral naar de rubriek ‘toegepaste kunst’ en kijk dan of het nog in de collectie aanwezig is.

  Als het bovenstaande allemaal nieuw voor u is denkt u dan het kan niet waar zijn dat ik dit nooit geweten heb.

  Like

 2. @Rikus
  Nou, in in elk geval om een volume te suggereren dat groter is dan het lijkt.

  @ingewijde
  Dank u voor uw uitleg. Klokkenluiders zitten in een lastige positie. Zolang het openbaar bestuur zonder garanties te bieden met hen kleinerend en wraakzuchtig omgaat, lijkt me het schuilen in de anonimiteit een logische reactie. Ook daarom kan ik de opstelling van StrangeArt niet volgen. In mijn ogen een tamelijk gouvernementele opstelling die niet de burger voorop zet.

  Zoals u het voorstelt raakt een en ander direct aan de positie van de Nederlandse Museumvereniging en de museumkaart. Waar begint de fraude? Het is appels met peren vergelijken. In 2010 had CODA 961.233 bezoekers, voor de bibliotheek 872.272, het kenniscentrum 15.967 en het museum 72.994. Ik heb geen idee hoe ik de cijfers kan inschatten. Toch denk ik dat 72.000 bezoekers binnen de verwachtingen van een kleinere gemeente als Apeldoorn valt. Nogmaals, bij twijfel: onderzoek.

  Like

 3. Die papier biënnale is zeer de moeite waard lijkt me, deze foto uit 2010 is ook weer puntgaaf!
  Misschien dat ik toch maar in de herfstvakantie…

  Like

 4. VVD’er Victor Doorn en Voorzitter van de Raad van Toezicht bij CODA-Apeldoorn twitterde op 2 oktober:

  Een verbazingwekkende tweet met veel vraagtekens van een direct betrokkene. Notabene Voorzitter van de Raad van Toezicht. Dhr. Doorn stapelt verdachtmaking op verdachtmaking. De suggestie dat de klokkenluider -of hoe men hem of haar ook omschrijft- de ‘collega’s van het Museum werkloos wil maken’ doet de deur dicht. Past hem in zijn functie niet terughoudendheid? Hij zit er immers niet om het belang van de directie te behartigen, maar wel dat van het hele CODA inclusief de anonieme medewerkers.

  Like

 5. Opvallend en verbluffend, deze opmerking van dhr. Van Doorn. Moreel ontoelaatbaar en veelzeggend. Het aanzeggen van ontslag aan medewerkers is namelijk al geruime tijd gaande, en dat hierbij niet altijd even hoffelijk wordt gehandeld is een vaststaand gegeven. De schrik zit er goed in en dat heeft grote gevolgen voor de sfeer binnen CODA. De suggestie van Roelof Rump: ‘schakel de ondernemingsraad (alsof dat al niet gebeurd is) en treedt in alle openheid naar buiten’ is naïef en geeft blijk van weinig inlevingsvermogen. De medewerkers zitten klem in een kafkaiaanse situatie, wie kan ik nog wel vertrouwen en wie niet. Van wie kan ik steun verwachten, wat doet de politiek en hoe reageert het publiek. Anoniem naar buiten treden is een noodgreep en een schreeuw om aandacht voor deze zaak.

  Like

 6. Bezoekersaantallen coda zijn incl. Bezoekers van de website.
  Als je de leeszaal vaak bezoekt dan weet je dat er geen 1000 bezoekers per week zijn. Laat staan betalende bezoekers. De bibliotheekpas geeft tevens gratis toegang tot het museum. Reden voor deze faciliteit is waarschijnlijk de behoefte het aantal bezoekers te verhogen. De kerntakendiscussie leidde tot de conclusie dat de bibliotheeek en het archief kerntaken waren. Echter de directie zoekt de bezuinigingen vooral in de kerntaken, met instemming van de raad. Nu de bibliotheek faciliteiten worden uitgekleed zouden de lidmaatschapskosten van de bib verlaagd dienen te worden. Deze stegen de laatste jaren meer dan de inflatie bv index 2,8 bib prijsstijging 4 procent. Overigens was bib zevenhuizen qua kosten de goedkoopste volgens opgave vanuit Coda zelf. Dat zal de heer V. Doorn ook wel weten.

  Like

 7. CODA moet accountant inzetten
  http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/11918249/CODA-moet-accountant-inzetten.ece

  APELDOORN – De gemeente Apeldoorn wil via een accountantsverklaring uitsluitsel over de juistheid van CODA’s bezoekerscijfers.

  Daarmee geeft het college van burgemeester en wethouders gevolg aan de gevoelens die leven in de gemeenteraad.

  In een brief aan de raad en de Stentor had ‘een aantal verontruste medewerkers’ CODA ervan beschuldigd jarenlang opgeklopte cijfers van zijn museum te hebben gepresenteerd. Ondanks dat het een anonieme brief betrof stuurde de gemeenteraad begin deze maand het college op pad om nadere informatie over de bezoekersaantallen te verschaffen.

  De toelichting die CODA daarna gaf op de bezoekersaantallen van het museum en de bibliotheek, stemt overeen met de eerder verstrekte stukken, constateert het college. Eerder gaf het college tegenover de Stentor al aan dat de suggestie over kunstmatig opgepoetste museumcijfers niet matcht met ‘de nauwkeurige telling via telpoortjes bij de museumzaal’.

  Die ‘nauwkeurige telling’ beschouwt het college nu niet meer als een vaststaand gegeven, zo blijkt uit de terugkoppeling aan de gemeenteraad. Met CODA is de afspraak gemaakt, meldt het college, dat het zijn accountant laat onderzoeken of er door de jaren heen ‘consistentie’ is geweest in de wijze waarop wordt geteld en gecorrigeerd. [Accentuering GK] Daaraan gekoppeld wordt de vraag of de gehanteerde methode voldoet. De accountant zal zijn bevindingen toevoegen aan de jaarrekening 2012.

  Uit de informatie aan de gemeenteraad blijkt dat CODA zijn bezoekersaantallen standaard corrigeert. Dat is nodig, zo geeft CODA aan, aangezien de ‘tellers bij drukte niet adequaat tellen’. Ter verduidelijking wordt als voorbeeld genoemd dat een aantal personen tegelijk door de poortjes gaat.

  Van de bibliotheken (2011: 785.651 bezoekers) verhoogt CODA de aantallen om die reden met 6,24 (centrale bibliotheek) en 5,19 procent (filialen en boekenbussen), terwijl er bij Dok Zuid maandelijks 213 bij op worden geteld; het geschatte aantal leerlingen van scholen die daar via hun eigen ingang binnenkomen.

  Bij CODA’s Kenniscentrum is het correctiegetal 46,8 procent, omdat medewerkers en vrijwilligers die daar hun werkplek hebben het beeld anders zouden vertroebelen. Bij het museum (vorig jaar volgens CODA 71.751 bezoekers) worden er vierhonderd bezoekers per week afgetrokken, omdat dagelijks (buiten de vakanties) tachtig studenten van Saxion er één keer naar binnen en één keer naar buiten zouden gaan.

  Like

 8. Als regelmatige bezoeker van de leeszaal, zie ik vaak geen of slechts een paar bezoekers per keer, het is er veelal rustig, te rustig. Niet voor te stellen dat er 200 bezoekers per dag zouden zijn die door de poortjes gaan. Het is eerder 10 per dag.
  Je vraagt je af hoe een accountant achteraf de registratie kan controleren.
  hoe veel betalende bezoekers trekt CODA eigenlijk? Als je dat op 50 % stelt van het geregistreerde aantal dan zou dat een forse inkomstenpost moeten zijn. Wat staat daarover in het financiële jaarverslag van Coda? Los van de controle vraag je je af wat de betekenis is van een kerntaak. Stelt kennelijk niks voor gezien de draai die eraan gegeven is. We hebben met Accres, Coda en Orpheus wel erg dure kerntaken. Ze worden disproportioneel gesubsidieerd. Zeker is dat elke Apeldoorner daar volgend jaar en vele daaropvolgende jaren fors voor zal moeten dokken.
  Verhuizen is met deze woningmarkt geen optie, dus dan maar wachten op de volgende raadsverkiezingen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.