George Knight

Debat tussen links en rechts

Kritiek op NRC en Peter Vandermeersch over bewieroking Obama

with 19 comments

Lezers van de NRC hebben het niet altijd makkelijk. De krant pretendeert een slijpsteen voor de geest te zijn, maar oogt soms behoorlijk bot. Krantenlezers kunnen het ook niet met alles eens zijn. Zeker niet als een krant naar pluriformiteit streeft. Maar conformisme, naïviteit en eenzijdigheid beledigen de intelligentie van de lezer die uitgedaagd wil worden. Afgelopen week verbaasde ik me over een stuk over de toespraak van president Obama voor de VN van buitenlandredacteur Juurd Eijsvoogel. Om meerdere redenen vond ik het ondermaats. In een reactie spreek ik de hoofdredacteur erop aan omdat ik het exemplarisch vind voor het gebrek aan begrip bij de NRC voor nieuwe ontwikkelingen. Nog voor sluiting werd mijn reactie niet geplaatst. 

Het is me een raadsel waarom Juurd Eijsvoogel in z’n stukken zo kritiekloos is over de claims van president Obama. Deze roept van alles en Eijsvoogel gaat daar grotendeels in mee zonder ze in de kern te toetsen. Hij zet alleen wat kanttekeningen dat het campagnetaal is. Zijn kritiekloze stuk ‘Ovatie in VN voor Obama’s vrije woord’ van 26 september doet me afvragen op welke planeet Eijsvoogel en de hoofdredactie van de NRC leven. Dat was meer een hagiografie dan kritische journalistiek. Als lezer kan ik daar niks mee.

Peter Vandermeersch, ik acht u hoog en vind dat onder uw leiding de NRC een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Proficiat! U hebt de ramen opengezet zodat de krant weer wat lucht krijgt. Maar nu hapert het naar mijn idee. Nog te weinig laat u maatschappelijke tegengeluiden in de kolommen toe. Ik begrijp dat Keulen en Aken niet op een dag gebouwd zijn en u het moet doen met een overwegend oudere generatie journalisten. Ze missen de urgentie van de nieuwe tijd.

Degelijkheid in een krant is goed, maar saaiheid en voorspelbaarheid dreigen. Met plichtmatige aandacht door een redacteur internet voor bijvoorbeeld WikiLeaks, Occupy of Anonymous redt u het niet. Of met stukken van Juurd Eijsvoogel die volledig in het ‘frame’ van de regering-Obama stapt. Zonder dat-ie het door lijkt te hebben, trots om met z’n neus bovenop het nieuws te zitten. Zodat z’n perspectief verdwijnt. Meneer Vandermeersch, dat kan anders. Dan kan beter. Dat kan spannender. Dat kan bijdetijdser. Het is de hoogste tijd voor verjonging.

Foto: Barack Obama, Can We Murder Civilians In Drone Strikes? Yes We Can.

19 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. In aanvulling op de hoofdtekst heb ik onderstaande reactie naar NRC-Ombudsman Sjoerd de Jong gestuurd:

  Geachte meneer De Jong,
  Ombudsman NRC

  Op m’n blog ‘George Knight‘ spreek ik uw hoofdredacteur aan. Die ik hoog acht. Directe aanleiding is een stuk van buitenlandredacteur Juurd Eijsvoogel dat ik eenzijdig pro-Obama vind. De Amerikaanse kwaliteitspers of Glenn Greenwald in The Guardian weten meer te nuanceren dan Eijsvoogel. Mij een raadsel waarom het stuk in deze vorm geplaatst is.

  Dat bracht me tot een mijmering over het weinige begrip dat ik in de NRC bespeur voor wat ik voor het gemak ‘de tegenbeweging’ noem. Dus WikiLeaks, Anonymous, Occupy Wall Street of FEMEN. Door de in mijn ogen plichtmatige behandeling van deze maatschappelijke beweging laadt de NRC de verdenking op zich een deftige meneer te zijn die zich er maar bar slecht bij thuis voelt.

  Mijn oproep aan Peter Vandermeersch is om dat te veranderen. Onder andere door het aantrekken van jonge redacteuren van onder de 30. Ik herinner me nog vaag het oude Algemeen Handelsblad dat -net als het toenmalige Het Parool overigens- eind jaren ’60 de tegenbeweging serieuze aandacht gaf. Wat let de NRC om dat opnieuw te doen? Het stuk van Eijsvoogel is me erg verkeerd in de keel geschoten. Niet omdat het zou voortkomen uit een foutieve journalistieke afweging, maar omdat het voor een conformistische, gesloten mentaliteit staat.

  Met vriendelijke groeten, (..)

  Like

  George Knight

  29 september 2012 at 15:28

 2. Net de volgende video gezien: “Assange speaks to UN” (over Obama etc.)

  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=8893

  Like

  Arjan Fernhout

  30 september 2012 at 19:58

 3. Reactie naar mijn hart. Alleen al een simpel abonnement op de FAZ Sonntagszeitung met als voorgerecht de zaderdag editie voor €1,- in combinatie met de website van de FAZ en vele andere europese kranten zetten de kwaliteit en diepgang van niet alleen de NRC, maar de gehele Nederlandse dagbladjournalistiek in een schraal en armoedig daglicht.
  Iedere keer weer, en dat is regelmatig met een redelijk hoge frequentie, een pijnlijke en teleurstellende ervaring.

  Like

  King Billy

  30 september 2012 at 21:51

 4. Sjoerd de Jong antwoordt per e-mail:

  Dank voor uw bericht, waarin u mij attendeert op uw oproep aan het adres van Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van de krant. Ik neem aan dat u een inhoudelijke reactie op uw diagnose dan ook in eerste instantie van hem verwacht.

  Als ombudsman heb ik het stuk bekeken dat u concreet bekritiseert, namelijk het verslag dat diplomatiek redacteur Eijsvoogel maakte van de rede van Obama bij de Verenigde Naties (“Ovatie in VN voor Obama’s vrije woord”, 26 september). U noemt dat verslag ,,eenzijdig pro-Obama” en u verwondert zich erover dat het ,,in deze vorm” is geplaatst.

  Met die vorm bedoelt u wellicht ook de grote foto van Obama die erbij stond.

  Om mij tot het verslag te beperken: Eijsvoogel beschrijft de atmosfeer waarin de toespraak werd gehouden en hoe deze door het gehoor werd ontvangen. Er was een ,,ovatie” voor de rede van de Amerikaanse president, die (ook blijkens andere verslagen) goed werd ontvangen.

  Voor het overige belicht Eijsvoogel de politieke motieven van Obama en de inhoud van de rede. Hij spreekt van ,,vakwerk van zeldzaam niveau”, zonder een persoonlijk oordeel te geven over de standpunten die de president uitdraagt.

  Overigens noteerde de toenmalige correspondent van de Volkskrant in de VS ooit dat luisteren naar een rede van Obama ,,beter is dan seks”. Daarbij vergeleken hield Eijsvoogel het – gelukkig – nog ingetogen.

  In de krant van zaterdag schreef Eijsvoogel vervolgens ook een uitvoerig stuk over de latere rede van de nieuwe Egyptische president Morsi, die zich juist kritisch toonde over Obama (“Morsi maakt indruk bij VN als Arabische leider”, 29 september)

  Ik kan in deze journalistieke aanpak geen eenzijdigheid of vooringenomenheid ontdekken.

  Overigens, Glenn Greenwald, die u waarderend noemt, is een politiek columnist en blogger; de stukken van Eijsvoogel horen tot de reguliere berichtgeving van de krant.

  Inderdaad, Eijsvoogel schrijft ook een column, over internationale politiek. In die wekelijkse column (en onlangs nog in een stuk voor de bijlage Boeken, “Een onzichtbare oorlog”, 20 augustus) heeft hij herhaaldelijk kritiek geuit op het internationale beleid van Obama, met name op het onderdeel dat u gebruikt voor een illustratie bij uw blog, namelijk de oorlogvoering met drones.

  In de hoop u hiermee te hebben ingelicht,

  Mijn antwoord per e-mail aan dhr. de Jong is:
  Zeer bedankt voor uw antwoord. U hebt gelijk dat de oproep aan uw hoofdredacteur de kern van mijn kritiek uitmaakt. Ik wacht een antwoord van Peter Vandermeersch dan ook af.

  Een opmerking terzijde over Glenn Greenwald. U hebt gelijk dat hij een blogger en een politiek columnist van The Guardian is. Met de vermelding dat de stukken van Juurd Eijsvoogel tot de reguliere berichtgeving van de krant horen suggereert u een tegenstelling. Hoewel u het niet expliciteert. Daarmee bevestigt u in mijn ogen precies wat ik aan de orde wilde stellen bij uw hoofdredacteur. De stukken van Greenwald doen naar mijn idee niet onder in zorgvuldigheid, volledigheid en onderzoek voor stukken zoals dat van Eijsvoogel die u het etiket etiket ‘reguliere berichtgeving’ opplakt.

  Met vriendelijke groeten,

  Like

  George Knight

  3 oktober 2012 at 14:31

 5. NRC-ombudsman Sjoerd de Jong liet me vandaag per e-mail het volgende weten:

  Dit nog ter aanvulling: u klaagt in uw blog over de geringe aandacht van NRC Handelsblad voor onder meer WikiLeaks.

  Dat laatste bevreemdt mij, omdat juist NRC Handelsblad in januari 2011 uitvoerig heeft gepubliceerd uit WikiLeaks-documenten waarover de krant (als enige dagblad in Nederland) de beschikking had gekregen. Daar werden vele pagina’s aan gewijd.

  Ook de zaak tegen Assange is uitvoerig belicht.

  Van ondermaatse aandacht lijkt mij dus geen sprake; het wachten is wellicht eerder op een volgende nieuwsontwikkeling.

  Met vriendelijke groet (..)

  Hierop reageerde ik per e-mail aan Sjoerd de Jong:

  Ik klaagde erover dat ‘de tegenbeweging’ niet echt serieus wordt genomen en de berichtgeving in de NRC erover plichtmatig is. Dat niet zoals eind jaren ’60 in het Algemeen Handelsblad of Het Parool een verbondenheid bij redacteuren of hoofdredactie is ontstaan. Zodat een regelrecht verband met vrijheden en burgerrechten wordt gelegd en daarin het hoofd en het hart samenwerken. Dat is mijn inschatting als lezer.

  U hebt gelijk dat de NRC herhaaldelijk aandacht aan WikiLeaks en de positie van Julian Assange heeft besteed. Ook logisch omdat sommige gebeurtenissen wereldwijd aandacht kregen. Waarbij de persoon Assange in de berichtgeving vaak centraal staat. Dat komt des te meer in de lucht te hangen als de krant aan de ontwikkelingen rond de NDAA of TrapWire min of meer voorbijgaat. Of deze onvoldoende duidt.

  Laat ik het anders zeggen. Daar komt mijn kritiek op Juurd Eijsvoogel op neer. Iemand die zich voor het nieuws grotendeels baseert op de NRC mist de wending die de Amerikaanse maatschappij en regering genomen hebben in zowel de inperking van de burgerrechten als de hechte samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Een en ander zal incidenteel genoemd worden als het in een thema past, maar daar tegenover staat weer berichtgeving die president Obama aftekent als een slachtoffer van deze ontwikkeling.

  Met vriendelijke groet (..) ,

  Like

  George Knight

  4 oktober 2012 at 10:35

 6. […] het laatste is wat anders aan de hand. Het leidt snel tot misverstanden. Ik had er afgelopen week een woordenwisseling over met de Ombudsman van de NRC Sjoerd de Jong. Vanuit ons verschillend perspectief hebben we allebei […]

  Like

 7. […] Riemen zwijgt. Of de critici van de Vrijdenkersruimte. Of de NRC die ik bekritiseerde omdat het over de toespraak van president Obama in de Algemene Vergadering van de VN tamelijk […]

  Like

 8. […] wellicht wat er de laatste maanden is gebeurd in Pakistan door de aanvallen met Amerikaanse drones die honderden slachtoffers […]

  Like

 9. […] te repareren. Ze noteren de incidenten, maar missen de grote lijn. Typerend is in mijn ogen de NRC die ziende blind is en kritiek niet […]

  Like

 10. […] Media zitten gevangen in hun opdracht van ‘reguliere berichtgeving‘ zoals NRC-Ombudsman Sjoerd de Jong me in een antwoord uitlegde. Het levert een brei van genivelleerd nieuws op dat de status quo […]

  Like

 11. […] is een feit voor iedereen die het wil zien. Maar nuttige idioten in de media zoals bij de NRC blijven ziende blind voor de echte aard van Obama. Ik wacht trouwens al ruim drie maanden op een […]

  Like

 12. […] media kloppen zich nog op de borst voor hun vakmanschap. Niet onterecht. Maar wat is dat waard als het verkeerd ingezet wordt? Daarover hoor je deze media nooit. In zulke media wordt president Obama iemand die over […]

  Like

 13. […] NRC die ik ervan betichtte in de berichtgeving eenzijdig pro-Obama te zijn. In het antwoord van de ombudsman Sjoerd de Jong die me wilde uitleggen dat ‘reguliere berichtgeving‘ andere journalistieke normen […]

  Like

 14. […] de NRC een correspondent in bescherming die ik als vooringenomen kenschetste. Aanleiding was de bewieroking van Obama -zoals ik dat zag- door Juurd Eijsvoogel naar aanleiding van de toespraak van de president voor de […]

  Like

 15. […] de mensenrechten. Ik was toen verbijsterd over de wereldvreemdheid van de buitenlandredactie en schreef de NRC-Ombudsman een e-mail. Ik weet niet of het geholpen heeft, maar de NRC is nu een stuk kritischer over president Obama. […]

  Like

 16. […] in het denken van de buitenlandredactie van de NRC blijft op dit blog een herhaling van zetten. Zie hier en hier en hier. Zolang de NRC weigert in te zien dat president Obama leugenachtig, afwachtende en […]

  Like

 17. […] tweet opmerkt, het heeft wel verdomd lang geduurd voordat NRC Greenwald ontdekte. Een jaar geleden vroeg ik me in alle verbijstering af waarom een krant die pretendeert de nuance te zoeken in praktijk precies het tegenovergestelde […]

  Like

 18. […] spionage in Nederland samen met de NRC. Dat kan kloppen, want NRC-lezers kunnen bespeuren dat de amechtige journalistiek die Obama bewierookte sinds september ingewisseld is voor een kritische stellingname. Eind september kondigde de […]

  Like

 19. […] zie ik als revanche van de NRC voor eerder gemakzuchtige en volgzame verslaggeving. Zoals de bewieroking van president Obama zo’n dik jaar geleden. Edward Snowden trad begin zomer 2013 naar buiten. Denkbaar is dat dit […]

  Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: