Sluit EU in blind vertrouwen verdrag met Arabische Liga over blasfemie?

Na de beschamende en ontluisterende uitspraken van de voorzitter van het Europarlement Martin Schulz die de islam in bescherming nam tegenover de vrijheid van meningsuiting kondigt zich nu de volgende blamage aan voor de Europese politiek en waardengemeenschap. VVD’er Klaas Dijkhoff stelt mondelinge kamervragen aan staatssecretaris Ben Knapen (CDA) van Buitenlandse Zaken ‘bij afwezigheid van de minister’.

Dijkhoff verwijst naar een bericht van 19 september in de Egypt Independent dat de EU, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie op het punt staan een verdrag te sluiten dat het verbod op blasfemie regelt. De EI zegt: Arab League chief Nabil al-Araby said Wednesday that the league, along with the Organization of the Islamic Conference, the European Union and the African Union are close to formulating an international agreement penalizing blasphemy and insults to religious figures. Het kan om meerdere redenen niet waar zijn.

Politiek is het onlogisch dat rechts-nationalistische en liberale fracties in het Europarlement met zo’n verdrag instemmen. Ook als het door de VN opgelegd wordt. Verder heeft de EU geen mandaat om nationale staten te dwingen godslastering of het beledigen van religies te bestraffen. In Nederland bestaat juridisch en maatschappelijk een wankel, maar werkbaar evenwicht tussen de vrijheden van meningsuiting en godsdienst. In een dynamische afweging. Een verdrag zou het pleit eenzijdig beslechten ten koste van de meningsuiting.

Om deze redenen is het  waarschijnlijk dat het om een bericht met lokale betekenis gaat. Vanuit de Arabische Liga wordt blijkbaar vanuit een deelbelang geprobeerd een feit te creëren. Mochten echter medewerkers van de Europese Unie toch actief meewerken aan een verdrag dat blasfemie en belediging van religie verplicht strafbaar stelt, dan is het moment voor Nederland aangebroken om de EU te verlaten. En een eigen koers te kiezen om de Nederlandse waarden van vrijheid, pluriformiteit en de open samenleving te verdedigen. Om het licht van vrijheid buiten de EU brandend te houden. De knoet van religie past vrije Nederlandse burgers niet.

Foto: Betoging in Pakistan die oproept om blasfemiewetten af te schaffen

11 gedachten over “Sluit EU in blind vertrouwen verdrag met Arabische Liga over blasfemie?

 1. Of zie het zó. Mocht zo’n verdrag bekrachtigd worden, dan is dat een prima aanleiding om de veel te vergaande bemoeizucht ván en regulering door Brussel in vele EU landen, niet alleen in Nederland, een halt toe te roepen.
  Overigens betwijfel ik of een dergelijk verdrag er komt. ‘Brussel’ is niet volledig verstoken van een zekere mate van ‘common sense’…

  Like

 2. @King Billy
  Ik vermoed evenmin dat zo’n verdrag er komt. Godzijdank niet. Maar ik zie in serieuze onderhandelingen al een reden voor Nederland om uit de Europese Unie te treden. Daar moeten we niks te maken mee willen hebben. En dan op weg naar een vrijhandelszone.

  Like

 3. Al zou je uit de EU stappen, dan krijg je er als VN-lid toch mee te maken. Volgens mij kan je als verdragsland er altijd voor kiezen om zo’n ding op onderdelen te gratificeren (en op andere niet, dus). Vroeger wel, tenminste – en misschien is het wel steeds de EU die zoveel conformiteit afdwingt van haar leden, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar je kan natuurlijk ook je poot stijfhouden.

  Volgens Trouw zou zo’n verdrag niet mogen botsen met bestaande VN-jurisprudentie: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3322004/2012/09/25/Moslimlanden-gaan-VN-vragen-om-verbod-op-blasfemie.dhtml.
  Evenzo zou je als EU kunnen bepleiten dat-ie conform EHRM-jurisprudentie wordt – ware het niet dat het EHRM zich vaak wat slapjes opstelt inzake blasfemie. Dat laatste hangt echter samen met het feit dat het Hof zich mede baseert op wat in het betreffende land gebruikelijk is. (Dat is trouwens weer een reden temeer voor Nl. om zich eindelijk eens te ontdoen van het wetje tegen smalende godslastering.)
  Het VN-standpunt ziet er vooralsnog vertrouwenwekkend uit: Trouw schrijft “De Mensenrechtenraad oordeelde jaren geleden al dat ‘het verbod op uitingen van gebrek aan respect voor een godsdienst of een ander geloofssysteem, inclusief wetten betreffende godslastering, onverenigbaar is’ met het International Convenant on Civil and Political Rights, een VN-verdrag dat mensenrechten moet garanderen.”

  Like

 4. @PHM
  Het lijkt er steeds meer op.

  @Joke
  De Nederlandse ‘vrijzinnige’ partijen zijn zeker de laatste jaren slap geweest in het opruimen van de wet tegen de smalende godslastering. Dat geeft weinig zekerheid dat de Nederlandse politiek ook internationaal te vertrouwen is. En doorzet als het erop aankomt. Hoewel het standpunt van de VVD bij gebrek aan eigen gedachten en initiatief wel zal zijn: niet vooruit, en niet achteruit.

  Als land kun je een uitzondering op verdragen aantekenen. Dat gaat buiten de EU waarschijnlijk makkelijker dan erbinnen. Ik denk dat Nederland zijn poot stijfer dan stijf moet houden. Het debat over dit onderwerp blasfemie en belediging van religie getuigt van een wereld van verschil tussen de islamitische landen en de de rest.

  Het risico voor Nederland vormen niet de islamitische landen, maar de appeasement van de Europese leiders. Zoals EU-voorzitter Martin Schulz die in het openbaar de Europese waarden uitverkoopt. Wat een schande. Je zou van Europa een duidelijk geluid willen horen dat Europa staat voor bepaalde waarden. Wat is het nut anders van de EU? Zoals de islamitische landen in hun eigen logica ook doen. Ze hebben weinig anders om zich met elkaar te verbinden en zo te profileren. Europa ageert zoals met alles halfslachtig en onzeker. Het bevestigt het idee van middelmatige technocraten in Brussel.

  Like

 5. Wil je uit de EU stappen of uit de Raad van Europa? Het EHRM is nl. onderdeel van de RvE, ook niet-EU landen als Rusland en Turkije zijn erbij aangesloten. Binnen die club, mits er genoeg vrijzinnige krachten aanwezig zijn, zou het mogelijk zijn de Turken een beetje te pacificeren.
  Het valt me trouwens op dat 2 van de 3 indieners ultra-seculiere landen zijn (Turkije en Egypte). Het zou een onderbouwing kunnen zijn van de stelling dat in zulke gevallen de staat zich tot een jaloerse god ontpopt.

  Ik zou willen dat men haatuitingen zou definiëren los van blasfemie. Dat moet toch mogelijk zijn. Holocaust-ontkenning bv. is in Nl. niet an sich strafbaar, behalve wanneer het op zeer krenkende en opruiende wijze gebeurt. Op die manier vind ik het o.k. Het eerste valt onder groepsbelediging (net als blasfemie) het tweede onder haatzaaien. Bij haatzaaien gaat het ook meer om het oproepen van vijandig gedrag bij mensen buiten de groep die op de korrel genomen wordt, dan om de gevoelens binnen die groep zelf.

  Like

 6. @Joke
  Eventueel zou ik willen dat Nederland uit de EU stapt. Dus loskomen van de Brusselse bureaucratie om juist de Europese waarden -wat dat ook zijn- beter te kunnen vertegenwoordigen. Dat betekent dus ook dat Nederland uit de eurozone stapt. Maar m’n beweegreden is niet economisch.

  Ik zou in ieder geval een Europa willen zien dat zelfbewuster is en dat laat weten ook. Dat het begrip voor niet-westerse landen combineert met het actief uitdragen van Europese waarden. Nu laat Europa zich in mijn ogen te vaak en te veel in het frame van de islamitische landen dwingen. Dan moet het de agressie en de eendimensionaliteit van die landen vanuit een defensieve positie pareren. Da’s een slechte positie. Maar omdat Europa geen gemeenschappelijk buitenlands beleid heeft -en volop zwakke vertegenwoordigers op dat gebied- ontbreekt een goede presentatie van de eigenheid.

  Ik zou blasfemie gewoon onder willen brengen bij de meningsuiting. Onnodig om daar een aparte categorie voor te handhaven. Traditie is de enige reden. Religies, levensovertuigingen en nihilismen putten in wezen uit dezelfde bron van de wereldbeelden die mensen als expressie gebruiken. En dan kun je vervolgens prima alles gelijktrekken onder dezelfde juridische noemer. Waar je ook al op doelt. Versimpeling door rationalisatie. Je zou hopen dat de VVD daar ontvankelijk voor was. En dat die partij niet blijft hangen in sentimentaliteit.

  Like

 7. Er is geen Europees standpunt. Het Europese Hof heeft meermaals gevallen van godslastering bekrachtigd, zelfs als ze alleen maar kwetsend waren.

  Waarom zou je blasfemie onderbrengen bij meningsuiting, waarom verdient het een aparte plek? En hoe definieer je dan wat blasfemie is? Het lijkt mij gewoon heel simpel: er is geen verschil tussen haatdragende uitingen jegens een etnische of jegens een religieuze minderheid. Het gaat meer om de inhoud dan om de vorm, meer om het karakter van de uiting dan tegen wie het precies gericht is.

  Toch typisch dat het vooral de meer ‘moderne’ (geïndustrialiseerde, verstedelijkte) islamitische landen zijn die dit willen. In een land als Pakistan worden intussen politici die de blasfemiewet af willen schaffen, doodleuk naar de andere wereld geholpen – en dan gaan de zusterlanden juist op de conservatieve (strafwet)toer ipv behulpzaam te zijn. (En een conservatieve Pakistaanse parlementariër zette een prijs op het hoofd van de filmmaker. Dat schijnt daar ook niet te mogen, maar dat kon hem niks schelen. Ja, dat krijg je dan wel een beetje.)

  Like

 8. @Joke
  Met een ‘Europees standpunt’ doel ik minder op een politiek of juridisch, en meer op een cultureel standpunt. Dat bij de waarden van Europa hoort.

  Ik zei juist dat blasfemie geen aparte plek verdient. Want religie is relatief, omdat elke burger het anders opvat. Er is in theorie geen verschil tussen het beledigen (of wat dan ook) van een religie -of de hoofdpersonen uit de boeken van de religie- of het beledigen (of wat dan ook) van wat anders. Dus in de praktijk kan religie gelijkgetrokken worden met andere waardensystemen.

  Het is triest dat de islamitische landen blijkbaar niets anders hebben om zich rond te verenigen. Opkomen voor de islam wordt zo tegelijk excuus, schaamlap en afleiding bij gebrek aan beter. Je zou de landen willen helpen zich op iets wezenlijks te richten. Zoals economie, cultuur, onderwijs, zorg of emancipatie. Het beste wat je kunt hopen is dat de islam via een omweg toch dient om dat wezenlijke te verwezenlijken.

  @PHM
  Vele wereldburgers construeren in hun hoofd een god. Het bewijs ervoor is nooit aangetoond en religie hebben niet graag dat de bewijsvoering tegen het licht wordt gehouden. Dus de ware onwaarheid die religie heet is een realiteit. Velen die zich laten inspireren gaan daar bescheiden en evenwichtig mee om. Velen ook niet, zoals het voorbeeld van de islamitische landen toont.

  Like

 9. De religieuze lobby is te dominant in de Europese Unie
  http://tinyurl.com/c8abum8

  Een probleem vindt ze een te groot woord, maar een zorgpunt is het volgens D66-europarlementarier Sophie in ’t Veld zeker; de te grote invloed van de conservatieve religieuze lobby op de Europese Unie.

  ‘Brussel gaat niet over het homohuwelijk’, zegt ze in het Reformatorisch Dagblad. ‘Maar voor het asielbeleid moeten we wel een gezamenlijke definitie van gezin afspreken. Op zulke punten is de conservatieve christelijke lobby steeds actiever.’

  In ’t Veld wil dat alle stemmen in Brussel moeten worden gehoord, dus ook de niet-confessionele. Die dreigen door de actieve religieuze lobby ondergesneeuwd te raken. De D66-europarlementarier geeft twee redenen waarom conservatief christelijk zo’n dominante positie heeft in Europa. De eerste gaat over geld. Volgens In ’t Veld worden veel religieuze groeperingen gefinancierd door evangelische bewegingen in de Verenigde Staten. Zij pleit voor meer transparantie over de financiering van lobbygroepen.

  Ook over het Europees subsidiebeleid mag wat de D66-politicus meer openheid komen. Zo kregen de rooms-katholieke jongerendagen in Keulen 1,5 miljoen euro subsidie, maar moeten homojongeren het doen met een schijntje. ‘Bovendien gaat er geld naar groepen die niet de Europese kernwaarden uitdragen, zoals SGP en Christen¬Unie. Over zulke dingen moet wel openheid bestaan.’

  Een andere reden voor de sterke positie van religieuze groeperingen is de goede organisatiestructuur van confessionele groeperingen. ‘Ik zie natuurlijk ook wel dat seculieren veel minder goed zijn georganiseerd dan de religieuzen. Zolang Europa dus met organisaties spreekt, trekken wij aan het kortste eind. Dat is nu eenmaal zo. Toch kom ik ertegen op als ik zie dat alles een onderonsje met kerkleiders is.’

  De invloed van conservatief christelijk Europa is vooral terug te zien in het homobeleid van de Europese Commissie, zegt In ’t Veld. Maar ook in het Europees Parlement laat de invloed van het conservatisme zich voelen. ‘In het Europees Parlement is het voorgekomen dat leden die voor stamcelonderzoek wilden stemmen, met excommunicatie werden bedreigd. Dat gaat me te ver.’

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.