Reparatie cultuurbeleid vraagt om snelle actie van politiek

Kunsten ’92 stuurde dinsdag 11 september brieven ‘voor de Algemene Beschouwingen’ aan onder meer Stef Blok (VVD) en Diederik Samsom (PvdA). Op 26 en 27 september zijn de Algemene Beschouwingen. De belangenbehartiger van kunst en cultuur vraagt om snelle actie van de politiek om onomkeerbare schade te voorkomen. Het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra koerst daar op af. Ingrijpen kan volgens Kunsten ’92 niet wachten op het regeerakkoord. Eind november wordt de jaarlijkse Cultuurnota vastgesteld. Dan zou er een herstelplan moeten liggen. Maar bestaat er overeenstemming over wat hersteld kan en moet worden?

De PvdA beloofde in de campagne een reparatie van 50 miljoen euro. Hoe hard zijn echter de woorden ‘Aan cultuureducatie en talentontwikkeling geven wij met stip voorrang‘ van Jetta KlijnsmaKunsten ’92 en de Federatie Cultuur proberen partijen tot spoed aan te zetten. In de brief aan fractievoorzitters Blok en Samsom constateren ze dat de bezuinigingen op kunst en cultuur bovenmatig zijn: ‘43% van de instellingen zal met ingang van 2013 geen subsidie meer ontvangen en een groot aantal moet het met substantieel minder geld doen‘, terwijl ‘de noodzakelijke condities voor een gezond ondernemerschap nog ontbreken‘.

Kunsten ’92 ziet talentontwikkeling als ‘de eerste voorwaarde voor een creatieve en innovatieve kunst- en cultuursector‘ die onterecht uit de Basisinfrastructuur is geschrapt. Een zinvol handvat van kritiek omdat ook de Raad van Cultuur dit in haar advies constateerde, maar de middelen niet kon vinden om het te repareren. Het verzoekt daarom om ‘transitiemiddelen ter beschikking te stellen om de functies voor talentontwikkeling in de beeldende kunst, film en minimaal één productiehuis per discipline in de podiumkunsten perspectief op een doorstart te geven.’ Dit loopt dus van kunstvakonderwijs tot postacademische- of ontwikkelinstellingen. 

Verder wijst de brief erop dat er hiaten ontstaan in bijna alle sectoren van het culturele bestel. Want ‘Daarmee ontdoet Nederland zich van een aantrekkelijk productieklimaat voor kunst en cultuur’. Expertise en werkgelegenheid gaat verloren. En om werkelijk tot cultureel ondernemerschap te komen vraagt de brief om consistent fiscaal beleid en een minder ambtelijke opstelling van het ministerie van OCW dat reserves afroomt.

Het valt te hopen dat Kunsten ’92 het beleid van staatssecretaris Zijlstra een positieve impuls kan geven. Maar ook dat een oplossing verder gaat dan een sexy en publicitair wat opzichtige reparatie door bijvoorbeeld de subsidie voor de Rijksacademie of de Ateliers te vergroten. Het grootste probleem van de talentontwikkeling is dieper en breder dan dat. Snelheid is geboden. De politiek kan dat aan, omdat het om relatief kleine bedragen gaat. De Nederlandse politiek kan een nieuwe start maken door te getuigen van de goede mentaliteit.

Foto: Schermafbeelding van ‘Daan Samson, Halbe Zijlstra en het Liberaal Herbarium’. Lambda photo C-print on dibond, 3mm plexiglass 120 x 90 cm. Credits: Daan Samson 2012 / Fotografie: Jeronimus van Pelt. Te zien bij Onomatopee Eindhoven

5 gedachten over “Reparatie cultuurbeleid vraagt om snelle actie van politiek

 1. Persbericht van 18 september 2012 van Kunsten ’92:

  Het wachten is op een positief verhaal over kunst en cultuur

  Succes nieuw cultuurbeleid hangt af van volgend kabinet
  De Cultuurnota 2013-2016 bevat geen noemenswaardige verrassingen, behalve de voorlopige redding van de Cultuurkaart (ten koste van een halvering van het budget van het Ruslandjaar), en het loslaten van de bevriezing van de bestemmingsreserves van OCW. Dit laatste biedt waarschijnlijk enige verlichting voor de betreffende instellingen voor 2012, maar het is onzeker wat dit precies betekent voor deze instellingen.

  Er breekt onmiskenbaar een nieuw tijdperk aan voor de cultuursector. Maar of het beoogde resultaat, namelijk een sterke ondernemende cultuursector die minder afhankelijk is van de overheid, ook zal worden behaald, is sterk afhankelijk van de vervolgstappen die de nieuwe regering daarvoor wenst te maken.

  Op korte termijn zijn maatregelen nodig
  Om een gezonde, toekomstbestendige culturele infrastructuur mogelijk te maken, zijn op zeer korte termijn investeringen nodig. Belangrijke pijlers van de Nederlandse cultuur zoals educatie, pluriformiteit en talentontwikkeling raken te zeer aangetast. Deze maanden hebben talrijke instellingen geen andere keuze dan zichzelf op te heffen. De Federatie Cultuur en Kunsten ’92 hebben de politieke partijen vorige week opgeroepen in afwachting van het regeerakkoord incidentele middelen beschikbaar te stellen. Dit om te voorkomen dat teveel kwaliteit en expertise uit de sector verdwijnen. (br. d.d. 12 september 2012)

  Het wachten is op een positief verhaal over kunst en cultuur
  Op de langere termijn is de ontwikkeling van een nieuwe visie gewenst, waarin de positieve rol die kunst en cultuur in de samenleving spelen tot uitdrukking komt.

  Kunsten ’92 heeft goede hoop op een verandering van toonzetting en gaat ervan uit dat zowel PvdA als VVD (en mogelijk andere coalitiepartners) in staat zijn om met een positieve benadering nieuw perspectief te bieden aan instellingen. Immers, wanneer de overheid laat zien hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor een creatieve, innovatieve samenleving, werpt dat zijn vruchten af bij onder meer publiek en bedrijfsleven. In de Agenda 2020 reikt Kunsten ’92 de toekomstige coalitiepartners een agenda aan voor een sterkere verankering van kunst en cultuur in de samenleving (zie Agenda 2020).
  http://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/wachten-positief-verhaal-kunst-cultuur/

  Like

 2. Pingback: Museumsector bepleit stop op afbraak museumbestel door politiek « George Knight

 3. Pingback: Opstand van egoïstische burgers dient samenleving niet « George Knight

 4. Pingback: Museum Zwolle wil overtuigen door te getuigen over het getuigen « George Knight

 5. Pingback: De parallelle wereld van Daan Samson | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.