George Knight

Debat tussen links en rechts

Christelijke politiek demoniseert het secularisme

with 22 comments

Internetkrant Katholiek Nieuwsblad waarschuwt tegen agressief secularisme met het stuk ‘Stem tegen agressief secularisme‘ van ECPM-voorzitter Peeter Võsu. Hij meent dat de vrijheid van christenen om hun geloof publiek te uiten op het spel staat. Heeft-ie gelijk met zijn etikettering ‘agressief secularisme‘?

Võsu onderbouwt zijn mening met een nog lopende rechtszaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) die vier Britse christenen hebben aangespannen omdat ze vanwege hun geloof zouden zijn ontslagen. Het betreft een stewardess en een verpleegster die van hun werkgever op hun werk geen kruisje mochten dragen en twee ambtenaren die zeiden problemen te hebben met de gelijkberechtiging van homostellen. De vier aparte zaken zijn samengevoegd en namens de Britse regering bepleit een advocaat dat de werknemers zich in bestaande regels moeten voegen. Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan hun rechten.

De kwestie gaat erom waar de vrijheid van godsdienst eindigt. Directeur Keith Porteous Wood van de National Secular Society (NSS) maakt zich zorgen dat er een hierarchie in waarden ontstaat waarbij religie extra juridische bescherming geniet: ‘We think that if it goes the wrong way it will cause a hierarchy of right, with religion at the top, and it’s going to be bad news for employers and for gay people.’ Voorzitter Terry Sanderson van de NSS zegt over de twee vrouwen die op hun werk een kruisje willen dragen dat het niet gaat om inperking van de godsdienstvrijheid, maar om normaal beleid waarbij niemand juwelen of symbolen mag dragen vanwege de veiligheid of de bedrijfscultuur. Da’s wat anders dan de vrijheid in de openbare ruimte.

Ik neig ertoe om de NSS-vertegenwoordigers te volgen. Võsu meent dat via het recht een nieuwe seculiere ideologie wordt geïntroduceerd ten koste van religie. Hiermee loopt-ie trouwens vooruit op de uitspraak van het EHRM. Maar hij verwart de gelijkberechtiging met de afschaffing van de privileges voor gelovigen. Het lijkt er sterk op dat met name strijdbare christenen het opgeven van hun voorkeurspositie niet kunnen accepteren ten koste van minderheden als homosexuelen of moslims die een gelijke plek onder de zon opeisen.

Nederlandse leden van de Europees Christelijke Politieke Beweging (ECPM) zijn de SGP en de ChristenUnie. De ECPM roept de christelijke kiezers in Nederland via Peeter Võsu op om op een van de christelijke partijen te stemmen, ‘om marginalisatie van het christelijk geluid in de politiek tegen te gaan.’ De ECPM pleit voor een ideologische stem. Maar het is zeer de vraag of de marginalisatie van de christelijke partijen het gevolg is van zogenaamd ‘agressief secularisme’. Het afnemend belang van de christelijke politieke lijkt eerder het gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen als ontkerkelijking en individualisering. Het secularisme zal op termijn ook de christelijke minderheid dienen. Dat besef ontbreekt nog bij de ECPM.

Foto: ‘Seculiere liefdadigheid ontkent christelijke wortels

22 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ze hebben bij het Hof een veel grotere overwinning behaald: http://youtu.be/ioyIyxM-gnM

  Like

  Mihai Martoiu Ticu

  12 september 2012 at 19:25

 2. @Mihai
  Ok, zeer bedankt. Nog een argument tegen Peeter Võsu en de ECPM dat er geen sprake is van agressief secularisme. Hij verwart dat met de loop van het recht. Soms wint de christen, soms niet. Meer is het niet.

  Like

  George Knight

  12 september 2012 at 19:46

 3. Ja, het is heel ernstig om seculier te willen handelen.
  Voor christelijke partijen dient er een waarde hiërarchie te zijn; namelijk de christelijke God is de enige waarde/norm. We mogen de naam van God niet misbruiken volgen christelijk gelovige groepen.

  De Nederlandse politieke partij het SGP is een duidelijke vertegenwoordiger van de Europese christelijke beweging (ECPM). Door de Atheïstisch Seculiere Partij en het Atheïstisch Verbond is er een Atheïstische Kieswijzer samengesteld: Kies met Rede. http://www.atheistischseculierepartij.nl

  Bij het scannen van het verkiezingsprogramma doemt ook het seculiere gevaar op.
  Namelijk wel elf keer noemt de SGP in haar verkiezingsprogramma de seculiere moraliteit als grootste gevaar voor de samenleving. Al haar punten zijn gericht op het streven naar het stichten van een christelijke theocratische samenleving. Zie de rapportage van de verkiezingsscan: http://www.atheistischseculierepartij.nl/images/Kieswijzer/overzicht%20atheistische%20kieswijzer%20september%202012.pdf

  Het wordt tijd gezamenlijk op te gaan treden voor een seculiere samenleving op basis van het laïcisme.

  Like

  johnvrij / Hans de Vries

  12 september 2012 at 20:46

 4. “Hij meent dat de vrijheid van christenen om hun geloof publiek te uiten op het spel staat. Heeft-ie gelijk met zijn etikettering ‘agressief secularisme‘?”

  Dit is typisch zo’n voorbeeld van een Nietzschaanse “Umwertung”. Het is namelijk net andersom. Er is in de laatste 2000 jaar veruit het vaakste genocide gepleegd in naam van jezus. En de socialisten zijn waarschijnlijk een goede tweede.
  Nu nog noemt men de bijbel een “heilig boek”, terwijl er letterlijk in staat, dat alle ongelovigen eeuwig in de hel moeten branden. Het Oude Testament is overigens ook één serie van moorden, plunderen, verkrachten en roven.
  Dus de atheisten aggressie verwijten is natuurlijk “de pot die de ketel verwjt”.

  Over vrijheid:
  Ik zou zelf wel eens willen beslissen of ik op zondag ga winkelen of niet.
  Hoe zit het met de vrijheid van die kinderen, die zich moeten laten besnijden ?
  En hoe zit het met de vrijheid van die dieren die zonodig bij het slachten gemarteld moeten worden ?

  FC van Dongen
  (Atheistisch Seculiere Partij

  Like

  Frans van Dongen

  12 september 2012 at 21:11

 5. […] profiel en natuurlijk de tweestrijd tussen VVD en PvdA (..)’. Het RD noemt de doorgaande ontkerkelijking niet bij […]

  Like

 6. Punt is wel dat je alle type gelovigen hetzelfde moet behandelen als het gaat om zichtbare uitingen van hun geloof. Een buschauffeur mag geen kruisje aan een ketting, maar een collega en Moslima mag wel een hoofddoek dragen. Een Kruis aan een muur is aanstootgevend, maar de hoofddoeken in de klas niet.
  Het is van de zotte dat een aanhanger van de hier cultuurbepalende religie achtergesteld wordt.
  Ineens is het probleem dan een ketting of een Kruis aan een muur in een openbare schoolklas in een door Christendom gevormd deel van de wereld.
  Op een gegeven moment kunnen de Moslimmannen ook eisen tradiotionele kledingstukken te mogen dragen in bepaalde beroepen, omdat het bij de vrouwen na jaren gedogen als een gewoonterecht beschouwd kan worden en men mannen en vrouwen toch hier in dit land gelijk moet behandelen.
  Verder zou men bij aan een restgroep als SGPers die zijn blijven steken in de ontwikkelingen en die hier al eeuwen wonen, niet te zwaar moeten tillen. Dat ebt vanzelf weg. Die groep groeit niet, Er komen er vanuit het buitenland niet steeds meer bij. Men gaat verder op in de samenleving. Men werkt, gaat naar school. Komen niet opvallend voor in negatieve lijstjes. Geen anti-Westerse predikers, al of niet uit buiteland, of agressie. Je kunt moeilijk de SGP e.a. verwijten dat men voor hun minderheidsbelangen opkomt, of de meerderheid daar nou mee eens is of niet. Om dan met zware woorden als demoniseren van het secularisme te komen. Je kunt het net zo goed omdraaien. Het secularisme demoniseert conservatieve gelovigen.
  Dat opkomen voor eigen belangen is ook gebeurd bij de kwestie van rituele slachting. Dat vormt ook een uitzondering op de rest. Eveneens het feit dat bijvoorbeeld Islamitische broertjes wel de school binnenkomen zonder geloofsuitingen en hun zusjes niet. De overheid laat daarmee ook de meisjes en vrouwen in de steek die graag dezelfde behandeling willen hebben als de jongens en mannen binnen gezin/gemeenschap, maar voor de lieve vrede en door groepsdruk zich moeten aanpassen. De overheid/werkgevers bevorderen een trage emancipatie en integratie daarmee. Als tal van groepen, al of niet oorspronkelijke Nederlanders, tradiotionele kleding en hoofdbedekking dragen zou het wat anders liggen. In de praktijk gaat het hier in een door het Christendom gevormd land om aanhangers van 1 religie, die zich onderscheidend (overwegend de vrouwen ook nog) willen kleden. Het suggereert een superiteitsdrang bij deze groep en geen talent voor aanpassen, die aanhangers van andere wereldreligies hier kennelijk wel opbrengen. Feitelijk wordt het niet-aanpassen in stand gehouden. Niet geloven in een God is trouwens ook een geloof. Wie kan het bestaan of niet bestaan ervan bewijzen.
  Mag een Chinese jongen of meisje een Mao petje op houden op school en werk als Mao voor hem/haar een inspiratiebron vormt? Of een jongen/man een tulband? Van in gelijke situatie een gelijke behandeling is dus geen sprake. De overheid/deel werkgevers geven een waardeoordeel aan levensovertuigingen en waarvan men voor 1 een uitzondering maakt in de praktijk.

  Like

  Keijzer

  17 september 2012 at 10:04

 7. @Keijzer
  Ik ben voor gelijkberechtiging van religies en levensovertuigingen. Maar ook voor religies onderling. Dat spitst zich dan vaak toe in de bejegening van de gelovigen. De ongelijkheid dat de busschauffeur op zijn werk geen kruisje mag dragen, maar een Sikh op hetzelfde werk wel een dolk is onaanvaardbaar. De overheid moet op dat gelijke speelveld toezien en het handhaven.

  Ik geloof er niets van dat ‘niet geloven in een God trouwens ook een geloof is’. Dat idee is tactiek van gelovigen om alles en iedereen in het religieuze domein te trekken. Dan wordt gezegd dat atheisten in de kern ook gelovigen zijn. Maar zingeving, troost of moraal is niet voorbehouden aan religie en gelovigen. Andersdenkenden kunnen zich andersoortig orienteren zonder leentjebuur te hoeven spelen bij religie. Godzijdank.

  Like

  George Knight

  17 september 2012 at 10:16

 8. Ik stel zeker niet dat religie het enige vehicle is voor spiritualiteit, troost etc, maar kan dat wel bieden.
  Religie heeft niet het patent op universele waarden, maar dient wel vaandeldrager daarvoor te zijn.
  Maar net als een politieke ideologie kan religie ook ernstig misbruikt worden door aanhangers.
  Tradities zijn wel mooi en voegen iets toe en bieden houvast, als er goed mee omgegaan wordt en men de tijd eeuwen terug niet heeft stopgezet. Het Kruisbeeld is een prachtig symbool van wat was, van wat komt en de dwarsbalk de verbinding met alles in het heden. Heden, verleden en toekomst hebben daarmee een constante verbinding. Anders kan ik niet verklaren waardoor religie het zo vol houdt, terwijl de wereld er nou bepaald niet op veel plekken er beter van wordt. De macht die door mensen via religie verworven wordt zal daar denk ik ook debet aan zijn, maar staat haaks op wat religie inhoudt.
  Een atheist ontkent het bestaan van een Opperwezen, maar wetenschappelijk is dat niet vast te stellen.
  Dat heeft niets te maken met atheisten in een religieuze domein te trekken. Andersom geredeneerd willen dan dus atheisten gelovigen uit het religieuze domein trekken. Het is simpel, je gelooft, of je gelooft niet, met de nadruk beiden op geloven. Anders werden gelovigen wel zekerwetenden genoemd. Velen gedragen zich daar wel naar. Net als atheisten nietwaar.

  Like

  Keijzer

  17 september 2012 at 11:58

 9. @Keijzer
  Waarom zou religie de vaandeldrager voor universele waarden zijn? Waarom zou een levensovertuiging niet de vaandeldrager voor universele waarden zijn?

  Vraag waarom religie het zo lang volhouden raakt de kern. Maar daarbij past onderscheid. In de geschiedenis hebben honderden religies -of stromingen van religies- het niet gered. Ze zijn bestreden en weggevaagd door de religies die het wel gered hebben.

  Succesvolle religies zijn in staat om twee componenten te verbinden die pas samen het kenmerk van een succesvolle religie uitmaken. Enerzijds het kernproduct van zingeving, troost en spiritualiteit. En anderzijds de organisatie, de strijdbaarheid, het machtsdenken om in de concurrentiestrijd met zowel collega-religies als wereldse machten te bestaan.

  Als atheist heb ik er helemaal geen behoefte aan om gelovigen uit hun religieuze domein te trekken. Laat gelovigen maar fijn geloven wat ze geloven. Da’s hun volste recht. Ik wil alleen met rust gelaten worden door religies en overheden die religies -nog steeds- voorrechten geven. Of niet voldoende krachtig durven aanpakken.

  Als atheist ontken ik helemaal het bestaan van een Opperwezen niet. Ik ga er aan voorbij, want het is voor mij en andere atheisten niet relevant. Een vegetarier is evenmin een gemankeerde vleeseter. Ze bestaan naast elkaar zonder dat ze elkaar raken. Zo is het met atheisten ook. Ze zijn geen verlengde van religie of gelovigen. En omgekeerd is een gelovige evenmin een verlengde van het atheisme of atheisten.

  Dus atheisten geloven niet, ook niet vanuit een negatief idee over een Opperwezen. Da’s een religieuze verklaring van wat atheisten zouden zijn. Laat atheisten echter uitmaken hoe ze zichzelf karakteriseren. Da’s ook een recht. Zo simpel is het.

  Like

  George Knight

  17 september 2012 at 12:25

 10. Citaat mijnerzijds: Religie heeft niet het patent op universele waarden, maar dient wel vaandeldrager daarvoor te zijn.
  U herhaalt niet zuiver wat ik stel en laat eerste zin weg. Ik zeg dus precies hetzelfde op dat punt als u verwoordt in uw reactie.
  Het is n.a.v uw reactie ook mijn recht te stellen dat geloven, of niet geloven allebei geen zeker weten is, omdat het wetenschappelijk niet aantoonbaar is. Daarmee plak ik geen negatieve etiketten jegens atheisten, of hanteer een religieuze interpretatie, of leg het in elkaars verlengde. Dit zijn uw gevolgtrekkingen uit mijn reactie waar ik mijzelf niet in herken. Het is mij om het even wie wat gelooft.
  Overigens bestaan er tientallen verschillende zelfstandige Protestantse kerken in Nederland, die uitsluitend met hun eigen gemeenschap bezig zijn. Daar is geen sprake van die tweede component met alle zaken die u erbij noemt (strijdbaarheid, concurrentiestrijd etc), als voorwaarde van het voortbestaan. Dan kan m.i. dit niet in alle gevallen de verklaring zijn. Het Joodse geloof kenmerkt zich bepaald ook niet als wereldverspreider van deze religie.

  Like

  Keijzer

  17 september 2012 at 13:46

 11. @Keijzer
  Verontschuldiging ervoor als ik uw woorden niet goed weergegeven heb. Da’s absoluut niet mijn opzet. Mij was onduidelijk wat citaat, eigen standpunt of reactie was.

  Feit dat er nu kerken zijn die niet met het zwaard op de barricade staan wil niet zeggen dat de religie waaruit de kerken zijn voortgekomen hun bestaansrecht niet eerder hebben bevochten. En, nu wordt de strijd met andere middelen dan het zwaard gestreden. In de media, de rechtszaal en de politiek.

  Ik kan me op m’n idee dat de twee componenten altijd samengaan om te moeten overleven maar een soort uitzondering voorstellen. Namelijk een religie die zich in afzondering zonder concurrenten ontwikkelt. Bijvoorbeeld diep in een oerwoud, op een verafgelegen eiland of in het dal achter een hoge berg. Maar tegelijk maakt dat de invloed van de religie ook klein, zodat anderen religies ook geen noodzaak hebben om het te bestrijden als concurrent.

  Like

  George Knight

  17 september 2012 at 14:15

 12. Die bloedige en geweldadige strijd was er in dit deel van de wereld helaas, maar daardoor is de scheiding van Kerk en Staat ook ontstaan hier en het grondrecht je aan te sluiten bij welke religie dan ook en die te kunnen praktiseren binnen de context van de wet en hoever die strekt wordt inderdaad gemeten binnen politiek, rechtzaal en media. Maar goed, toetsing binnen die 3 terreinen vindt bij meer onderwerpen plaats. Elders in de wereld is men nog met een superieuriteitstrijd onderling bezig en/of een Theocratie te handhaven of te krijgen.
  Het voortbestaan van Geloofsgemeenschappen hier heeft hier niets meer mee van doen, Alleen de uitwerking van geloofsbeleving in de praktijk kan beperkt worden door politiek en dat staat los van concurrentiestrijd en voortbestaan van Gemeenschap zelf.
  Kleine dorpen kunnen 5 kerken hebben en dat al generaties lang. Men aast niet op elkaars gelovigen daarbij. De strijd om voortbestaan hier heeft m.i. meer te maken met de gevolgen van natuurlijk verloop via overlijden en kleinere gezinnen, of het wegtrekken van jonge gezinnen, of dat men simpelweg randkerkelijk wordt, of helemaal afhaakt

  Like

  Keijzer

  17 september 2012 at 15:19

 13. @Keijzer
  De scheiding van Kerk en Staat is bedoeld om de burger tegen de overheid te beschermen. Ik zie de onderlinge strijd tussen de in Nederland vertegenwoordigde religies nog niet als afgerond. Interessant is de afweging die binnen de reformatorisch-bevindelijke zuil plaatsvindt. Daar is een langzame verschuiving zichtbaar in de inschatting wat de grootste vijand -of bedreiging- is. Weg van het secularisme naar de islam.

  Like

  George Knight

  17 september 2012 at 15:52

 14. Precies, die bescherming is dus uiteindelijk voortgekomen uit die onderlinge bloedige strijd vanuit volstrekte Godsdienstwaanzin. Waarbij de Staat niet meer kan opleggen welke religie burgers moeten aanhangen.
  Alsof Geloof jasjes zijn die je even kunt wisselen.
  De Staat ook niet meer de ene groep bevoordeelt ten opzichte van de ander op grond van hun religie.
  Er zijn hier in Nederland 500 verschillende kerken. Zolang de een niet meer rechten claimt dan de ander en niet ook nog zichtbaar boven alle anderen uit wil steken, kunnen het er net zo goed ook 10.000 zijn. Daar ligt m.i. de fricties met deel Islamitische gelovigen. Zij passen op dat vlak de aloude oerregel niet toe: Wat gij niet wilt dat u geschiedt…..
  Vijanddenken lijkt mij niet de meest passende weg voor een Geloofsgemeenschap. Het is niet de religie, maar hoe mensen hiermee omgaan. Met name die uit culturen komen waar de Verlichting nog is uitgebleven, maar deel gelovigen dat desondanks wel hebben geinternaliseerd. Die zijn echter op het totaal genomen nog klein in aantal, met de gevolgen die ons dagelijks via media passeren. Religie is altijd mensenwerk, met helaas veel zelfbenoemde vertegenwoordigers van het Hogere waarin men gelooft en waarvan teveel van dat zelfbenoemde grondpersoneel schromelijk faalt. Van belang is dat de individuele gelovige een persoonlijke verantwoordelijkheid realiseert van zijn doen en laten tegenover de Hogere Macht waarin die gelooft. Waarin gaat die mee met het collectief en met het eigen (ge)weten daarbij ingeschakeld. Het geweten, een aardige voorzorgsmaatregel van de Schepper, of schepping zo u wilt, die nogal eens uitgeschakeld wordt door individu, al of niet via opvoeding.

  Like

  Keijzer

  17 september 2012 at 18:10

 15. […] vrouwen secularisme en atheïsme door elkaar halen. En vrouwen hebben weinig op met atheïsme. Christelijke organisaties demoniseren het secularisme door het te presenteren als atheïsme. Een begrijpelijke strategie omdat secularisme hun maatschappelijke invloed inperkt. Secularisme […]

  Like

 16. […] antireligieuze trend gevoed door een agressief secularisme‘ . Ik betwijfelde dat in ‘Christelijke politiek demoniseert het secularisme’ en zei over de opstelling van Võsu: ‘Maar hij verwart de gelijkberechtiging met de […]

  Like

 17. […] er dan geen nadeel aan het secularisme? Jawel, maar ziet er anders uit dan doorgaans vanuit religieuze hoek in demoniserende zin voorgesteld wordt. Vaak met de als negatief bedoelde woordspeling ‘agressief secularisme‘. Secularisme […]

  Like

 18. […] gegarandeerd zijn. Secularisme wordt door opinieleiders van meerderheidsreligies vaak bewust verkeerd voorgesteld. Maar secularisme is geen vijand van religie zoals de islam die zich nu manifesteert in Noord-Irak, […]

  Like

 19. […] voor in vooral conservatief-christelijke kringen om een tegenstelling te suggereren die er niet is. Christelijke politici demoniseren graag het secularisme. Feitelijk wordt met seculier een aanhanger van het secularisme bedoelt. Dat is een stroming die […]

  Like

 20. […] dit slordig en lui denken binnen de ‘atheïstische politiek’ bestaat geeft het munitie aan religieuze organisaties om het secularisme verdacht te maken en te verwerpen. Het lijkt er sterk op dat in het Westen vooral strijdbare christenen het opgeven van hun […]

  Like

 21. […] om het makkelijker aan te kunnen vallen. Zoals de voormalige ECPM-voorzitter Peeter Võsu deed, zoals in 2012 bleek. Die stellingname is begrijpelijk omdat deze orthodoxe christenen in eigen land hun […]

  Like

 22. […] om iets niet te begrijpen of om kerkpolitieke redenen net te doen alsof hij iets niet begrijpt. Hierin staat hij als orthodoxe christen niet alleen. Het secularisme is een politieke filosofie waarin alle godsdiensten en levensovertuigingen als […]

  Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: