Nederland en Brabant doen zichzelf tekort door kunstbezuinigingen

De directeur van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg Rien van der Vleuten pleit ervoor de kunsten niet in de steek te laten. Dan doelt-ie voornamelijk op Brabant. In een toespraak luidt hij de noodklok. Z’n betoog valt in twee delen uiteen: een algemeen-politiek, en een regionaal-infrastructureel deel.

Van der Vleuten meent dat niemand aansprakelijk kan worden gehouden voor de bovenmatige bezuinigingen op de kunsten: ‘Kunsten in Nederland zijn met de komst van de laatste regering in de hoek van linkse hobby gezet. Het navrante is dat bij de uitvoering van beleid met die opvatting, de regering die het heeft bedacht al is opgeheven.’ Toch sluit staatssecretaris Zijlstra in een Algemeen Overleg van 21 juni 2012 op vragen van de SP’er Jasper van Dijk niet uit dat na de kamerverkiezingen van 12 september tijdens de cultuurbegroting in november 2012 additionele maatregelen mogelijk zijn. Hoewel dat ook verder bezuinigen kan betekenen.

Van der Vleuten gaat voorbij aan de mogelijkheid om de bezuinigingen van 200 miljoen euro terug te draaien. Theoretisch bestaat daartoe ook nu nog nog steeds de mogelijkheid. Jammer dat Van der Vleuten dit perspectief niet uitwerkt omdat het de tegenkrachten die hij wil motiveren een focus zou geven. De tragiek is dat Van der Vleuten vanuit politiek realisme gelijk heeft, want ook van de progressieve partijen wordt niet aangenomen dat ze de bezuinigingen terugdraaien als ze daartoe de kans zouden krijgen. Maar de inzet van de PvdA om de bezuinigingen van 200 miljoen te verminderen tot 50 miljoen euro maakt wel een verschil.

Hij treft doel met zijn observatie dat kunst in Nederland niet begrepen wordt: ‘Immers in de politiek, en dus in bredere lagen van de bevolking wordt Kunst helemaal niet gezien als dienstig; als functioneel, laat staan als noodzakelijk. Meer en meer omgekeerd: Kunst is overbodig, disfunctioneel en bestaat of ontstaat bij vragers; opmakers.‘ Dat misverstand zou rechtgezet kunnen worden als de volksvertegenwoordigers weer dragers van cultuur werden. Als ze zich sterk maakten om de rol van cultuur in de samenleving te benadrukken. Dat besef ontbreekt echter bij het Nederlandse establishment. Zodat de kunstsector rugdekking mist en verloren is.

De bezuinigingen van 40% op de cultuurbegroting treffen volgens Van der Vleuten de Brabantse instellingen extra hard. Zo krijgt Brabant uit de Basisinfrastructuur niet langer 11,4 maar slechts 2 miljoen euro. Exclusief een Brabants-Limburgs Orkest voor Zuid-Nederland dat in een vervolgadvies van de Raad voor Cultuur 7 miljoen euro krijgt. Hij bespeurt een onevenredig zware aanslag op de regio en dan met name Brabant.

Van der Vleuten is helemaal bij een tijd door kunst met economie te verbinden. Waarmee-ie zijn standpunt over de zin van kunst relativeert. Die vermomming hoort erbij omdat in Nederland politieke uitspraken over kunst altijd ondersteuning van elders moeten krijgen om aan geloofwaardigheid te winnen. Het vertroebelt wel het debat over wat de zin en de kern van kunst is. Zodat dat uiteindelijk tot niemand meer doordringt. Maar in dit politieke klimaat van onwelwillendheid of apathie jegens de kunst is dat het hoogst haalbare.

Brabant kent volgens Van der Vleuten een rijke culturele infrastructuur met veel talent. Hij ziet juist in de combinatie van kunstopleiding, instellingen, publiek en festivals de bijzondere kracht van de Brabantse cultuur. Dat wordt nu afgebroken, zodat de afbraak van de kunstsector meer treft dan de gekorte instelling alleen. Straks vallen de talenten tussen wal en schip omdat de kritische massa in Brabant ontbreekt.

Exemplarisch is het in Den Bosch gevestigde Europees Keramisch Werkcentrum EKWC dat internationaal, nationaal en regionaal operereert. Het is uit de culturele basisinfrastructuur gegooid en moet op korte termijn het volledige administratieve personeel en de helft van de begeleiders in de werkplaats op straat zetten om te overleven op een karige subsidie van het Mondriaan Fonds. Het EKWC maakt deel uit van de samenwerkende Brabantse instellingen C10. Een topinstituut op wereldniveau met expertise op het gebied van keramiek en met deelnemers uit alle continenten wordt in de steek gelaten. Door overheden, bedrijfsleven en publiek. Alsof Epke Zonderland en Ranomi Kromowidjojo bij het oud vuil worden gezet. Was kunst maar sport. Dan begrepen publiek en politiek beter het belang van kunst. Aan de uitleg van Rien van der Vleuten ligt het niet.

Foto: Filip Jonker, Auto met carrosserie van keramiek die ontwikkeld en gestookt werd bij het EKWC in Den Bosch, 2012 (te zien op Lowlands 2012: klik op kunst en b’Lowlands).

Advertentie

9 gedachten over “Nederland en Brabant doen zichzelf tekort door kunstbezuinigingen

 1. Ben het helemaal eens met de bezuinigen op kunst en cultuur, en wat mij betreft mogen die helemaal opgeheven worden.
  Niet dat ik niets om ECHTE kunst of cultuur zou geven; dat niet.

  De enige reden voor subsidie is het verruimen van kansen voor de laagstbetaalden.
  Door de producerende kant dat geld geven. komt juist daar al 60 jaar niks van terecht; maar dan ook totaal niks.

  de enige manier om subsidie te laten werken is de consumerende kant te betalen; de rest is een automatisme.

  Simpele oplossing.
  Op onze ID kaart sataan al biologische gegevens; waarom niet een belangcategorie van de voorafgaande 5 jaar?
  Dan kom je b.v. bij een museum, kaart gaat door een scanner en bij te betalen:bij inkomen vanaf modaal de volle prijs; bij minimum inkomen: niets.

  Dan zullen er een boel mensen schrikken want op sommige kaarten zat per stuk een paar honderd euro subsidie…..
  en dat ging dan na hogere inkomens.

  Dus: goede zaak; de HELE sunsidie kappen op kunst kultuur en theater.

  Like

 2. @PHM
  Deze discussie hebben we hier eerder gevoerd. Mijn tegenvraag is opnieuw waarom enkel de kunstsubsidies de teruggang voor de laagstbetaalden zouden moeten opvangen. Als dat kwantitatief al zou kunnen, wat niet zo is. Waarom wijst u niet naar andere, veel hogere overheidssubsidies op het gebied van landbouw, defensie, industriepolitiek of sport?

  Niet voor niks wees ik immers naar sport en het in Den Bosch gevestigde EKWC. Wat is dat voor een stad die op zijn minst 100.000 euro investeert in een ontvangst van een paar uur van Olympische sporters, maar een culturele instelling in de eigen stad met internationale uitstraling en met inwoners van Den Bosch als medewerker als het erop aankomt in de steek laat?

  Moeten we in zo’n samenleving met zulke prioriteiten willen leven? En kan ik ergens tegen dit type stadsbestuurders stemmen die dat zo beslist? Waar? Is het niet de bedoeling van een samenleving dat alle sectoren gelijkelijk worden gesteund? Daarbij past toch geen bovenmatige bezuiniging op kunst en bovenmatige ondersteuning voor sport?

  Like

 3. Er is jaren verkeerd gesubsidieerd.ik zeg ook niet: subsidies stoppen; maar subsidieren vanaf de CONSUMENT dan komt iedere cent terecht waar het voor bedoeld is; de lagere inkomens.
  En idiote regels stoppen.
  Zoals; een overheids gebouw moet ‘kunstwerk” (rotzooi) voor komen, dat een percentage van de bouwkosten moet kosten.

  Er is zat weggesmeten. Dat moet stoppen.dus stoppen met subsidie aan de producerende kant; helemaal en accuut.

  Natuurlijk hetzelfde voor sporten andere zaken.
  zo er subsidies nodig zijn; uitsluitend via de consumerende kant; dan is 100% controle mogelijk.
  Voor productie geen subsidie; dat is concurrentie vervalsend.

  defensie is een voorbeeld van wanbeleid; zelfs in wapentechniek en de techniek van wapens zijn ze volkomen achtelijk in den Haag.
  Kijk eens naar Somalie; per roeiboot van piraten ligt er enige tienduizenden tonnen matereaal te roesten en nog verliezen ze; er zijn nog steeds 400 mensen in gijzeling met een kleine 100 schepen…

  Like

 4. @PHM
  Waar u het idee vandaan haalt dat er in de kunst meer geld is verspild dan in andere sectoren ontgaat me. Maar u wordt in ieder geval op uw wenken bediend want veel kunstsubsidies worden niet langer vanuit de instelling, maar vanuit de maker beredeneerd.

  Het voorbeeld van het EKWC in Den Bosch leert echter dat talentontwikkeling buiten de logica valt die u noemt. Zoals jonge sporttalenten, kruipende kleuters of boompjes in het bos ook geld kosten voordat ze later op eigen benen kunnen staan. En dan pas economisch gaan renderen.

  Een politieke klasse die de steun aan ontwikkelinstellingen als de Rijksacademie of het EKWC stopt is niet alleen onverstandig, maar ook uitermate laf bezig. Want pas na jaren wordt het effect zichtbaar als de beleidsmakers van nu doorgeschoven zijn naar een andere functie binnen het openbaar bestuur. En niemand nog verantwoordelijk is.

  PHM, ik vraag me in alle ernst af waarom er geen Deltaplan voor de Kunst wordt gemaakt. Zoals dat bij de sport blijkbaar wel kan. En echt, het geld dat in de sector omgaat is relatief weinig. Ter orde van een vleugel van een JSF per jaar. In dat Deltaplan kun je ook een maximum aan de uitgaven afspreken. Nu wordt uit desinteresse, rancune en onbenul van de politiek in ruil voor een minimale bezuiniging het culturele klimaat in grote delen van Nederland kapot gemaakt. Zoals Rien van der Vleuten over Brabant aantoont. Of ten minste vreest.

  Niemand op het Binnenhof die het interesseert en ook maar iets om kunst lijkt te geven. Dan is uw mening waar ik het graag mee oneens ben me liever. U spreekt zich ten minste onomwonden uit. Zo kun je een debat opzetten met tegenargumenten. Dat komt nu niet van de grond. VVD en PVV lopen zelfs daarvoor weg met obstructie van het cultuurdebat. En de andere partijen verschuilen zich daar weer achter zonder eigen mening of eigen krachtige stellingname.

  De God van Nederland noteert het in zijn grootboek en ziet het hoofdschuddend aan. Wat een niveau daar beneden, mompelt-ie. Dat platte land van rivieren, weilanden en koeien verdient in zijn hoogtevrees om uit te blinken niks anders dan het nu krijgt. Daar hoef je geen plaag op af te sturen, die verzorgen ze zelf. Om te beginnen in de kunst. De politiek is zo dom om er nog trots op te zijn ook.

  Like

 5. Zoals gezegd: bedoeling van subsidies is kansverruiming voor de laagstbetaalden.
  Sport was in mijn tijd ook niet voor iedereen; waarom zou dat nu wel zo moeten zijn?
  Iedereen wou mij op sport hebben op de middelbare school, maar ik moest maar zeggen dat ik er niks aan vond; er was geen geld voor.Er zijn altijd sportkleding, reizen e.d.
  Ik was altijd kampioen op iedere vorm van atlethiek en krachtsport.

  Als ik iets vroeg over klassieke muziek kreeg ik te horen dat dat niet voor mijn soort was.
  ik ben dan ook maar een keer naar een concert geweest in de laatste 50 jaar, en eenmaal naar theather.dat zijn zaken die duidelijk niet bedoeld zijn voor de werkende klasse.
  Dus waarom wel geld VAN de werkende klassen?

  HBO en WO onderwijs net zo.Blinkt uit door wanprestatie.
  Maar ook: maar 6% komt uit de arbeidersklasse; als de verdeling op IQ zou zijn , zou dat rondom de 90 moeten zijn.
  Ik zou zeggen: verplicht de docenten en hoogleraren om er voor te zorgen dat de toename tenminste 10% per jaar is; en halen ze 3 % minder, dan gelijk alle salarissen van die docenten en hoogleraren met 3% korten voor een jaar.
  tudiebeurs: opheffen, behalve voor degenen wiens ouders onder een zeker inkomen zitten; die een beurs geven op basis van minimumloon.
  ook de vakanties terug tot 3 week van middelbare scholen HBO en WO.
  Studieduurterug naar max 3 jaar; middelbare scholen ook een jaar korten.
  Andere jongens van die leeftijd moeten ook 8 uur per dag werken.
  Ipv studiebeurs: rentedragende lening.
  het inkomen van afgestudeerden is dermate hoog dat dat makkelijk terugbetaald kan worden.

  Er gaat in NL van de subsidies meer dan 90% naar inkomens die er geen recht op hebben.
  Dust stoppen, aangezien de overheid aan het brood van de laagstbetaalden komt en dat prioriteit heeft.
  Spelen kunnen wachten.

  Like

 6. @PHM
  ‘Zoals gezegd: bedoeling van subsidies is kansverruiming voor de laagstbetaalden’.

  Da’s een bepaald soort subsidie, maar dat geldt zeker niet voor alle subsidies. Soms dienen ze om via onderzoek een produkt te ontwikkelen, een financieel onder druk staande beroepsgroep te helpen, een bepaalde industrie in Nederland te houden in verband met de zelfvoorziening van ons land of via een sociaal contract sociale rust af te kopen.

  Veel overheidssubsidies gaan inderdaad naar de hogere inkomensklassen, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Zonder enig langdurig positief effect op de economie. Ik ben het met u eens dat dat onrechtvaardig is. Afschaffen dus die hypotheekrenteaftrek. Maar andere subsidies die een investering in de economie zijn zoals het hoger onderwijs helpen eraan mee om de economie juist op een hoger peil te brengen. Dan is het minder belangrijk uit welke sociale klasse de ontvanger komt. Als-ie daarna maar belasting betaalt en door zijn of haar bijdrage het bruto nationaal produkt omhoog helpt brengen.

  Het belang van kunst en overheidssubsidies van kunst zijn economisch moeilijk meetbaar. Ze bewegen zich deels buiten het economisch belang op het terrein van welzijn, geluk en andere lastig meetbare aspecten. Anders gezegd, wat is het economisch belang van schone lucht of een leeg strand? Of kunst? Dat weten we niet precies, maar voelen we wel.

  Like

 7. Het gaat er niet om dat “iemand” belasting betaalt nadat ie WO heeft gehad, maar dat HBO en WO specifiek voor de middenklasse en hoger bedoeld is.
  Even de kosten; doorsnee student kost buiten de beurs om een ton per jaar.
  Dat is subsidie.
  Is niks mis mee, maar dan kijken naar de groep die er gebruik van maakt.
  die krijgen nog eens basisbeurs; volkomen overbodig en kunnen nog eens rentevrij lenen; volkomen overbodig; mogen 4 jaar lang vakantie houden, maandenlange vakantie per jaar bijna geen colleges vaak.

  Maar wat laakbaarder is: willens en wetens worden mensen uit lagere klassen weggehouden door het achterwege houden van relevante info van HBO en WO.
  vandaar dat die groep maar 6% uitmaakt.
  Zou de verdeling op IQ zijn–wat we hard nodig hebben–zou dat 90% zijn.

  En DAAR moet wat aan gedaan worden en dat kan door druk te zetten op personeel van universiteiten–die geen flikker uitvoeren en beunhazen als de pest.
  Door de vakanties van 2 maand te korten naar 3 week
  en de studie duur tot 3 jaar.
  Stempel klok met vingerprint herkenning en de achtelijke leerstoelen sluiten, en b.v. de 19 hoogleraren die zijn aangenomen zonder leerstoel omdat ze toieten hebben eruit donderen.

  Dat heeft twee resultaten; bespaart een heleboel; je kan 30% op de kosten besparen van WO door te herorganiseren; en er wordt minder interlect verspild.

  een man met een IQ 2 punt hoger als Einstein werkt als glazenwasser; zegt dat iets?

  Onderwijs dient voor eenieder te zijn; en dat is het absoluut NIET
  Net zo min als goed wonen, goede medische zorg,sport cultuur en kunst.

  Van alle subsidies-en die data zijn al bekend vanaf de jaren 80–komt zo’n beetje 90% NIET bij de doelgroep terecht

  Like

 8. @PHM
  Vroeger was het WO voorbehouden aan de hogere sociale klassen. Dat is al lang niet meer zo. Laten we terugkeren naar het eigenlijke onderwerp: de kunstbezuinigingen en het belang van kunst in onze samenleving.

  Like

 9. Was kunst maar sport, schreef ik gisteren. Vandaag wordt het in de praktische politiek uitgewerkt. Naar mijn idee moeten kunstenaars zich voortaan maar sporters noemen. Of desnoods JSF-piloten of -fabrikanten. Pas dan dringt het tot de politiek door dat kunst niet voor niks gaat.

  wo 15 aug 2012, 07:25| ‘Miljoenen naar de sport’

  DEN HAAG – De PvdA en de VVD willen de komende jaren meer geld vrijmaken voor sport. De PvdA wil dat de sport ontzien wordt bij nieuwe bezuinigingen en dat er in het onderwijs meer aandacht voor komt. De VVD wil 20 tot 30 miljoen euro extra uit de opbrengst van loterijen overdragen aan sport.

  Volgens de PvdA moet de gymles op de basisschool een zwaarder vak worden, dat gegeven wordt door een vakdocent. „Zo leiden we de Ranomi’s van de toekomst op”, zegt PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing woensdag.
  De PvdA presenteert woensdag een actieplan topsport. „De afgelopen weken zagen we hoe Ranomi Kromowidjojo en Epke Zonderland een heel land in beroering brachten. Veel kinderen zijn hierdoor geïnspireerd om zelf ook te gaan sporten. Wij willen dat het mogelijk blijft voor ieder kind om een topprestatie te leveren.”

  Volgens Jadnanansing zijn de prestaties van Nederland op het gebied van topsport mogelijk door de brede basis die er in Nederland is in de sport, zoals verenigingen, vrijwilligers en amateursporters. De PvdA wil ook de belastingvrijstelling voor de sponsoring van sportverenigingen verhogen.

  De VVD wil de extra miljoenen uit de loterijen investeren in de top- en de breedtesport, zegt VVD-Kamerlid Bart de Liefde. „Dat gaat dus onder meer naar professionele begeleiding van topsporters, talentontwikkeling en accomodaties.” Beurzen voor topsporters moeten beter aansluiten op hun levensfase en hun leeftijd, vindt De Liefde.

  Ook de VVD pleit voor meer gymlessen op scholen, bij voorkeur 3 uur in de week op het basis en voortgezet onderwijs.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12758462/__MW_AD__OPENING____Miljoenen_naar_de_sport___.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.