George Knight

Debat tussen links en rechts

Nrc.next checkt feiten van Piratenpartij over gezondheidszorg verkeerd

with 12 comments

Update 18 maart 2013: Consumentenprogramma Radar van de Tros besteedt aandacht aan de trucs van de geneesmiddelenfabrikanten om de prijs van medicijnen hoog te houden. En de winst te optimaliseren. Ze gebruiken octrooien oneigenlijk. Niet voor onderzoek, maar voor marketing. Huub Schellekens, hoogleraar medische biotechnologie aan de universiteit Utrecht meent na onderzoek dat wereldwijd jaarlijks 800 miljard euro op octrooien van geneesmiddelen bespaard kan worden. Zonder dat medicijnen aan kwaliteit inboeten. Toenmalig lijsttrekker van de Piratenpartij en arts Dirk Poot beweerde in augustus 2012 hetzelfde. Nrc.next legde zijn beweringen ‘objectief’ langs de meetlat en meende het beter te weten. Maar nam zoals vaker de farmaceutische industrie in bescherming en gaf het programma van Poot en de Piratenpartij verkeerd weer.

Toevallig kwam ik erachter dat nrc.next een rubriek heeft die next.check heet. Feiten worden gecheckt. Soms van programma’s van politieke partijen. De rubriek is een echo van Amerikaanse sites als Politifact.com, TheFactChecker of FactCheck.org die het waarheidsgehalte van beweringen van politici checkt. Een nuttige toevoeging, en zelfs correctie van het publieke debat als het zorgvuldig gebeurt. Maar onzinnig als het blijft hangen in het format en vrij willekeurig enkele feiten uit een omvangrijk programma worden geselecteerd.

De rubriek roept bij mij de vraag op wie de fact checker checkt. In de Angelsaksische pers bestaat de functie van fact checker die door de opkomst van het internet overigens veranderd is. De opmerking van Virginia Heffernan dat feiten op internet vooral retoriek worden, I suspect that facts on the Web are now more rhetorical devices than identifiable objects, is van toepassing op hoe nrc.next feiten ziet. En slordig checkt.

Wilmer Heck checkt drie feiten over gezondheidszorg, Europa en patenten uit het partijprogramma van de Piratenpartij. Zijn oordeel is respectievelijk ongefundeerdhalf waar en waar. Geen representatieve steekproef omdat kernpunten die het bestaansrecht van de partij vormen (privacy, databeheer, burgerrechten, transparante overheid, informatievrijheid en auteursrecht) buiten schot blijven. Ik pik er de bewering over de gezondheidszorg uit: ‘Dit jaar wordt er zo’n 1,1 miljard uitgegeven voor 10 miljoen aan medicijnen’. 

Heck heeft gelijk dat de uit de context gelichte zin cryptisch overkomt. Er wordt bedoeld dat medicijnen die nu 1,1 miljard kosten ook 10 miljoen zouden kunnen kosten. Een actuele discussie nu het College voor Zorgverzekeringen dure medicijnen niet langer wil vergoeden in het basispakket. Heck noemt de bewering dat medicijnen soms wel 100 keer zo goedkoop worden als patenten vervallen. Maar hij beoordeelt zo’n stelling als ongefundeerd omdat de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) zegt dat dit niet voor alle medicijnen geldt, zoals groeihormonen voor kinderen. De FSK en de KNMP zijn op hetzelfde adres gevestigd.

Medicus en lijsttrekker Dirk Poot reageert verbaasd op het oordeel van Heck. Hij zegt dat de Piratenpartij al jaren op de hoge kosten van de farmaceutische industrie wijst en dat juist nu het debat aan snelheid wint nrc.next voor de geneesmiddelenfabrikanten in de bres springt. Hecks tegenargument doet Poot af als onbelangrijk omdat aan groeihormonen voor kinderen in 2010 slechts 55 miljoen is uitgegeven. Poot blijft bij zijn stelling dat patenten medicijnen nodeloos duur maken. Poot is tevens verbaasd dat zijn onderbouwing van de stelling dat de farmaceutische industrie slechts 15% aan onderzoek besteedt niet is geplaatst.

Het artikel ‘next.checkt: het partijprogramma van de Piratenpartij‘ bevat onjuiste beweringen over de kosten van medicijnen en het programma van de Piratenpartij. De auteur laat de gegevens die de SFK hem verstrekte zwaarder wegen dan de kritiek op de farmaceutische industrie. De timing van Wilmer Heck is ongelukkig nu het debat over dure medicijnen en patenten op stoom komt. Hij kan het rechtzetten door aan de redactie economie te vragen hoe hoog de winstgevendheid van de farmaceutische industrie is. Die verklaart de feiten.

Foto: ‘Ongefundeerd‘ in nrc.next

12 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. wie de fact checker checkt…ha ha

  Like

  Spuit11

  9 augustus 2012 at 18:40

 2. @Spuit11
  Tja, ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom Wilmer Heck tot het oordeel ‘ongefundeerd‘ komt bij dat punt van de dure medicijnen en de patenten. Hoezo ‘ongefundeerd‘? Het volgt naar mijn idee niet uit zijn argumentatie. ‘Half waar‘ had ik beter begrepen.

  Ik had het wel begrepen als Heck had betoogd dat de Piratenpartij zich iets te rijk rekent met die factor 100. Ofwel, dat medicijnen 99% goedkoper moeten zijn. Dat dit ongetwijfeld in veel gevallen zal gelden, maar in andere niet. Dat in die laatste gevallen slechts een kleinere reductie mogelijk wordt. Bijvoorbeeld een medicijn dat 70 of 80% goedkoper kan. Maar binnen die logica resteert toch een oordeel ‘half waar‘ omdat de Piratenpartij voor een groot deel wel gelijk heeft. En al voor de huidige actuele discussie als enige partij stelselmatig vraagtekens zette bij het verdienmodel van de geneesmiddelenfabrikanten. Om die grote lijn gaat het.

  Like

  George Knight

  9 augustus 2012 at 18:55

 3. http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/08/05/liquid-news-05-august-2012/
  Duitse Piratenpartij. De Flessenpost over medicijnen:
  “Arzneimittelpatente abschaffen. Eine Mehrheit der Piraten im Liquid Feedback kann sich vorstellen, Arzneimittelforschung komplett in staatliche Hände zu legen und die entsprechenden Forschungsergebnisse patentfrei zu veröffentlichen.”

  En werken met het oog op de Europese Parlements verkiezingen in 2014 na een voorstel van de Italiaanse Piraten, aan een https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/3965.html Europees Liquid Feedback systeem. De motie, in de liquid feedback link te lezen, is met 78% vóórstemmers aangenomen.

  Like

  king billy

  9 augustus 2012 at 23:31

 4. Hm, het lijkt erop dat NRC zijn hachje aan Big Pharma heeft verkwanseld: http://www.nrc.nl/stevendejong/2012/08/09/youp-medicijnen-uit-laten-delen-dat-kost-pas-echt-mensenlevens/.

  Like

  Joke Mizée

  10 augustus 2012 at 00:52

 5. @Joke
  NRC heeft een lange traditie in het plaatsen van stukken die gunstig zijn voor de farmaceutische industrie. Maar ook van kritiek op een medische redactie die gunstig oordeelt over de geneesmiddelenindustrie of bepaalde medicijnen. Zoals Rimonabant dat NRC gunstig besprak maar dat tot hallucinaties of zelfdoding leidde. De kritiek gaat al ver terug tot de zelfbenoemde NRC-ombudsman Micha Kat die een kruistocht tegen de NRC, of liever gezegd medisch redacteur Wim Köhler voerde.
  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BC4882&u_ljn=BC4882
  https://hollandsglorie.wordpress.com/2011/01/30/nrc-handelsblad-publiceert-onzin/
  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2176706.ece/Stop_met_zwart_maken_farmaceutische_industrie

  Ik heb de huidige Vlaamse NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch hoog zitten. Hij heeft de krant uit het politiek correcte denken, de nuffigheid en de verongelijktheid bij enkele redacties geleid. Maar nog niet alle verzetshaarden van achterlijkheid heeft-ie weten op te ruimen. De relatie tussen de NRC en de farmaceutische industrie is iets waar Vandermeersch nog hard aan moet werken. Dat kan veel evenwichtiger en kritischer zonder in de nietszeggendheid en vertragingstactiek van hoor en wederheer te verzanden.

  Like

  George Knight

  10 augustus 2012 at 09:48

 6. Ik heb Vandermeersch bijzonder laag zitten sinds zijn eerste introductietekstje in de krant. De krant zelf vind ik echter van heel redelijk niveau, hoewel er vaak allerlei fouten en andere verkeerde zaken in staan, zoals in elk niet-specialistisch medium (en zelfs daar…). Maar in dit geval had de heer Heck even moeten checken wat die stichting precies is. Van de website van de FSK zelf:

  “1. De stichting heeft ten doel te ondersteunen bij de bevordering van:
  (…)
  de belangenbehartiging van openbare apothekers in Nederland.”
  http://www.sfk.nl/over-de-sfk/doelstellingen

  Het is dus ook (deels) een lobbyclub van de apothekers. Hoe moeilijk is het om dit even te checken?

  De FSK liegt ook niet tegen Heck, maar ontwijkt de vraag en geeft een willekeurig voorbeeld van een medicijn dat niet veel goedkoper zou worden. Daaruit blijkt dat ze deze questie niet prettig vinden Tenzij Heck een directer antwoord heeft weggelaten.

  Like

  S.W. Leefers

  10 augustus 2012 at 17:31

 7. @George: Ik had Steven de Jong best wel hoog zitten, maar daar gaat nu een dikke streep door. Net als Rob Wijnberg, die zichzelf op de borst trommelde toen hij de bewering ontkrachtte dat NRC-eigenaar Derk Sauer SP-lid was, alsof andere kranten niks checken en hij wel, terwijl Sauer zelf niet onder stoelen of banken steekt dat hij dat wèl is. Maar in de eerste plaats is de man natuurlijk multimiljonair, en is hij dat geworden door tijdschriften te verhandelen. Je weet toch wat er aan de hand is bij NRC sinds het in handen is van de Brenninkmeijers en dirty Derk? Het regent ontslagen, terwijl de top zes-cijferige bonussen incasseert.

  Like

  Joke Mizée

  10 augustus 2012 at 17:53

 8. @S.W. Leefers
  Ik begrijp evenmin waarom Wilmer Heck zich zo met een kluitje in het riet laat sturen. Heeft-ie zich wellicht laten voorlichten door zijn collega-journalist Wim Köhler? het lijkt onwaarschijnlijk, maar een andere verklaring voor de misser van Heck kan ik niet zo snel verzinnen.

  Over Vandermeersch als hoofdredacteur verschillen we blijkbaar van mening. Over Vandermeersch als lid van de directie ben ik veel negatiever.

  @Joke
  De NRC lijkt de laatste jaren speelbal van rare krachten.
  http://vorige.nrc.nl/economie/article1786081.ece/Financiele_topman_PCM_levert_bonus_in

  Ja, de Sauers en de Brenninkmeijere zuigen opnieuw de NRC leeg. Een wonder dat daar nog merg in de botten zit na wat er in het recente verleden al is gebeurd.
  http://www.welingelichtekringen.nl/media/38644/nrc-de-eigenaren-sauer-en-ca-zuigen-ons-bedrijf-leeg.html

  Like

  George Knight

  10 augustus 2012 at 18:44

 9. Dus Vandermeersch steunt mogelijkerwijs een miljoenendividend terwijl de kranten fors moeten bezuinigen? Als dat zo is ben ik bij dezen ook zeer ontevreden met Vandermeersch als directielid. Wel zo overzichtelijk.

  Like

  S.W. Leefers

  12 augustus 2012 at 19:56

 10. @Leefers: Jazeker. De Volkskrant noteerde e.e.a. nog wat stelliger: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/3263441/2012/05/31/Onrust-bij-NRC-over-buitensporige-winstuitkering-eigenaren.dhtml.
  Zie ook http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/nrc-columnisten-op-de-wip/50416/. Elsbeth Etty is reeds de wacht aangezet, en ook Youp moet zo te zien op zijn tellen passen. Sinds maart/april is de redactie ‘versterkt’ door jonge honden die slechts knip- en plakwerk verrichten (de zogeheten ‘snelle duiding’).

  Like

  Joke Mizée

  12 augustus 2012 at 20:23

 11. Ja, echt jammer, bepaalde ontwikkelingen bij NRC. Waarom moet de verbouwing van het nieuwe hoofdkantoor trouwens acht miljoen kosten?

  Like

  S.W. Leefers

  14 augustus 2012 at 00:18

 12. “Egeria houdt kantoor aan de Sarphatikade in Amsterdam, in het hoekpand. Naast Egeria zetelt Lux Media, het bedrijf waarin zowel NRC Media als televisiezender Het Gesprek zijn ondergebracht. Rechts het Amstel Hotel.” (bron: http://archief.nrc.nl/index.php/2010/Maart/17/Economie/13/Geldmachine+Egeria+doet+in+stilte+haar+werk+Familie+Brenninkmeijer+ging+haar++eigen+weg//check=Y)

  Dit berichtje is trouwens ook interessant: http://www.quotenet.nl/quote-500/familie-van-puijenbroek-heeft-nu-ook-een-avondkrant.php.

  Like

  Joke Mizée

  14 augustus 2012 at 00:39


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: