Banken kunnen niet vertrouwd worden in zelfregulering

Zegt Boele Staal nu dat de miljarden die de Nederlandse staat in de banken heeft gestopt door deze banken worden terugbetaald? Dat suggereert-ie zonder te zeggen. Maar hoe rijmt dat met de uitspraak van oud-minister van Financiën Gerrit Zalm over de steun aan de banken ABN, Fortis en verzekeraar ASR dat het ‘moeilijk haalbaar [zal] zijn die € 30 mrd terug te halen’, aldus BNR Nieuwsradio? Zalm gaf ‘uiteindelijk toe dat de Nederlandse belastingbetaler een deel van het in ABN Amro gestoken geld waarschijnlijk kwijt is.’ Niets aan de hand volgens Staal, want Nederlandse banken zijn nooit ongezond geweest. Staal is niet te volgen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Voorzitter en D66’er Boele Staal legt in het jaarverslag 2011 de schuld van de financiële crisis bij de landen en niet bij de banken. Kees van Dijkhuizen, de voorzitter van de commissie Toezicht stelt: ‘Sluitend toezicht op Europees en nationaal niveau draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de banken.’ Welk vertrouwen? Grootschalige, langdurige fraude met de LIBOR-rente doet niet vermoeden dat er een begin van sluitend toezicht is. Twee voormalige Rabobank-handelaren zijn geschorst voor hun werk bij de Rabobank.

Wie heeft het toezicht op het toezicht van de banken? Een belangenbehartiger als de NVB heeft per definitie andere belangen dan de Nederlandse staat of belastingbetaler. James Surowiecki verbaast zich in The New Yorker naar aanleiding van de LIBOR-fraude over de vrije hand van de banken: ‘The most striking thing about this scandal is that it was predictable—the way LIBOR was designed practically invited corruption—yet no one did anything to stop it. That’s because, for decades, regulators and people in the financial industry assumed that banks’ desire to protect their reputations would keep them honest’. De zelfregulering is uitgewerkt.

Het ‘gentleman’s-club ethos‘ van Boele Staal en Kees van Dijkhuizen is niet langer geschikt voor de financiële wereld. Bankiers blijken niet altijd eerlijk te zijn en de financiële industrie is te omvangrijk geworden. Naast de voor de hand liggende financieel-technisch inhaalslag die zowel de buffers als de transparantie vergroot, is er een nieuwe aanpak nodig die het toezicht op de banken aanscherpt, een zero tolerance beleid voor bankiers en handelaren met forse sancties instelt en de Boele Staals van deze wereld niet langer weg laat komen met halve waarheden en een houding dat heren onder elkaar het wel zullen regelen. De politiek is nodig aan zet.

17 gedachten over “Banken kunnen niet vertrouwd worden in zelfregulering

 1. En verscherpte wetgeving voor vervolging met onmiddellijke schorsing gedurende onderzoek en rechtszaak.

  Like

 2. Republikeins presidentskandidaat en libertariër Ron Paul blijft kritisch op de banken en centrale banken. Hij vraagt om beter toezicht en transparantie.

  Like

 3. Aanpakken en wel onmiddellijk. Hebben ze het over een vertrouwenscrisis. Daar doen ze dan ook alles aan om dat vertrouwen te beschamen. Ze vertrouwen hun klanten niet, en ze vertrouwen elkaar ook voor geen cent.

  Like

 4. Hier nog meer “transparancy,” George. In de volgende zinderende film, ook in cinematografisch opzicht, zet het beeld op max, met o.a. Naomi Klein, Slavoj Žižek e.v.a., de geschiedenis van het marktfundamentalisme. Ergens stellen twee Griekse professoren in deze film – na bijna 17 min het volgende:

  “What is happening in Greece is very serious. Democracy was born here and the international financial system now decides that it should die here as well. I think that the scientific term here is junta. We have a group of politicians headed by a banker who is, in fact, responsible for Greece’s bankruptcy to a great extend. It is a financial junta with no more popular ligitimisation than the junta of 1967.”

  Met deze film wordt de mening van Ab de Swaan, die ik op jouw blog over het Institut Néerlandais gaf in een antwoord aan Joke Mizée, onderstreept. In dat blog had ik overigens meer “on topic” kunnen zijn omdat ik denk dat het schrappen van de subsidie aan dat instituut niet zomaar een botte bezuinigingsmaatregel is, maar een politieke manoeuvre waarbij Uri Rosenthal als boodschappenjongen is gebruikt. Over “dat leugentje voor het bestwil” van Boele Staal hier zou ik ook meer “on topic” willen zijn, ware het niet dat ik krachten en personen aan het werk zie via dat jaarverslag waarvan ik zeker ben dat die smetvrij zijn van enige “junta-achtige gedachten.” Er is iets fundamenteel verkeerd aan het financiële systeem en zo te zien wordt dat begrepen. Dus ik laat af, vooralsnog. De film, hoewel verhelderend, zit voor mij ook “in de wereld” of zoals bij Mondoweiss.net zo mooi is omschreven als “The battle of ideas.” Ik vond de film bij toeval omdat ik op zoek was naar een glashelder verhaal over hoe de derivatenmarkt direct ingrijpt of kan ingrijpen op de eigen portemonnee:

  De toekomst van Griekenland

  http://www.ftm.nl/original/slib-en-derivaten.aspx

  @ Aad Verbaast. Ah, Ik zie dat je dit blog leest. Dan hoef ik genoemde verhelderende aspecten niet ook op jouw blog te plaatsen, wat ik van plan was.

  Like

 5. Interessant zijn de kamervragen van Bruno Braakhuis (GroenLinks) aan staatssecretaris Frans Weekers. Er blijkt 21 biljoen aan zwart geld te zijn dat supperrijken in belastingparadijzen verbergen. Braakhuis vraagt om een aanpak. Hij focust op de rol van Nederlandse banken:
  – Heeft u er kennis van genomen dat uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de 21 biljoen door private banking activiteiten door de top 50 van de Global Private Banking industrie wordt gefaciliteerd en dat in die top 50 ABN AMRO op de 13e plaats staat en ING op de 25e plaats?
  – Acht u het wenselijk dat Nederland via de private banking activiteiten van ABN Amro en ING belastingontwijking voor de ‘super-rijken’ faciliteert?
  – Beiden banken hebben tijdens de crisis in 2008/2009 steun van de overheid ontvangen. Bent u bereid in het vervolg als voorwaarde aan deze steun voorwaarden te stellen als country-by- country-reporting?

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-179027.html

  Deze vragen zetten opnieuw de woorden van Boele Staal in een ander licht.

  @Aad
  Maar waarom hapert de aanpak? Waarom lijkt het alsof de banken de politici in de zak hebben? Hoe komt dat? Ik begrijp er niets van waarom Staal en zijn trawanten maar kunnen blijven vertragen.

  Je hebt gelijk dat banken elkaar niet vertrouwen. Uit de column van Joris Luyendijk in de NRC die hij voor the Guardian schrijft blijkt dat het nog erger is. Banken vertrouwen zichzelf niet. Ze hebben veel zaken niet op orde en begrijpen de belangrijkste aspecten van hun eigen handel niet.

  Die verklaring maakt het weer logisch waarom de politiek niet kan of durft ingrijpen. Niemand heeft nog overzicht over wat banken doen. Waar te beginnen? Gevolg is dat er de laatste jaren wat kosmetische ingrepen waren om het publiek tevreden te stellen. Daar stopt het. Maar de reserves zijn op voor een tweede golf faillissementen.

  @Arjan
  Je hebt gelijk dat boodschappenjongens vaak de slechte boodschap mogen brengen. Maar dat ontslaat ze nog niet van hun verantwoordelijkheid. In hun naam vallen de ontslagen of worden de subsidies geschrapt. Uiteindelijk hebben zij gefaald.

  Het verhaal van SNB is hemeltergend. Wat bij de niet-kritische bestuurs- en directieleden ontbreekt is enig basaal besef van hoe een open geldmarkt werkt. Daar maak je soms winst, soms verlies. Dachten ze soms dat ze het perpetuum mobile van winstgevendheid hadden ontdekt? Hebben ze op hun scholen zitten slapen? Schrijnend dat deze bestuurs- en directieleden financiele producten kochten die ze zelf niet eens doorgrondden.

  En dan de lef om over een schets van de waarheid door de Volkskrant een klacht bij de Raad van Journalistiek in te dienen. Beseffen betrokkenen nog steeds niet hoe fout ze gehandeld hebben? Kortom, niet alleen in kennis, maar ook karakterologisch schieten ze tekort in hun zelfbeeld. Ze moesten zich schamen.

  En waar was het toezicht? Da’s de terugkerende vraag in dit soort kwesties.

  Like

 6. @George Knight, eerder bij Aad Verbaast geplaatst, beetje gemodereerd om de scherpe kantjes er vanaf te halen.
  Münchener Rückversicherung, de grootste risicoverzekeraar ter wereld. Topman spreekt zich uit.
  – Banken streng aan de lijn.
  – Opsplitsen, centraal toezicht.
  – Europese Raad (MP’s van lidstaten) en Europese Commissie reorganiseren
  – Verkiezingen voor sleutelfuncties in de EU

  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/versicherungen/euro-rettung-muenchener-rueck-chef-fordert-schaerfere-bankenregulierung/6887058.html

  “München. So konkret wie bislang kein Chef eines Dax-Konzerns fordert Münchener-Rück -Boss Nikolaus von Bomhard weitere politische Reformen, um den Euro zu retten. Vor allem die Banken will der Vorstandschef des weltgrößten Rückversicherers eng an die Leine legen, indirekt spricht er sich sogar für eine Zerschlagung der Deutschen Bank aus.”

  Het is makkelijk om op zoek te gaan naar de schuldigen, maar dit verandert nog niets aan de situatie.

  Deze topbaas komt in ieder geval met constructieve voorstellen, die niet te horen zijn in het Brusselse bolwerk van Van Rompuy, Barroso en Schulz, voorzitter van het Europees ‘Parlement’.

  Laat niet onverlet dat wetgeving, waaronder het strafrecht, geen paal en perk stelt aan de verstrengeling van politiek, monetair beleid en banken operaties, waardoor het een uitdaging wordt om de grenzen moreel te verleggen. Macht corrumpeert.
  Van Rompuy zei ‘ik vind de euro wel sexy’……….. Dan gaat het duizelen voor je ogen. De diepere achtergrond van deze opmerking is ten hemel schreiend.

  Like

 7. @King Billy
  Interessant wat de topman van Münchener Rückversicherung zegt. Banken moeten failliet kunnen gaan, merkwaardig dat dat nieuws is, maar het is een waarheid als een koe. De winkel op de hoek gaat faillliet, tegenwoordig zelfs apotheken, maar banken niet. Het gebeurt niet. Door de verstrengeling van politiek en haute finance?

  De tragiek van de ‘leiders’ van de EU is dat ze alleen benoemd konden worden omdat ze geen bedreiging voor de nationale leiders (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) vormden. Dan kom je uit bij het type Barroso dat door niemand serieus wordt genomen. De vleesgeworden overtolligheid. En dat dus niet geloofwaardig genoeg is om hervormingen door te voeren.

  Zojuist werd ik bij het verlaten van het Utrechtse gemeentekantoor aangeklampt door twee vertegenwoordigers van de ‘Anti Europa Partij‘. Ze vroegen me om een steunverklaring. Want elke nieuwe partij kan in elk van de 20 kieskringen 30 steunverklaringen verzamelen. Ik had notabene net mijn steun voor de Piratenpartij laten registreren.

  Een jongen baste me toe: ‘Meneer, u bent toch ook niet voor de miljardensteun aan Griekenland?‘ Dat was geen vraag, maar een standpunt, dus kon ik alleen beantwoorden door te zeggen dat het complexer ligt. Tegen Europa ben ik trouwens niet, maar wel tegen de huidige EU. Uit een andere bron werd me trouwens duidelijk dat het niet om sympathisanten ging, maar om studenten die door een uitzendbureau gestuurd werden. En dus betaald werden voor het werven.

  Plat gezegd, ik ben tegen de steun aan Griekenland zoals zich dat nu ontwikkelt met voorbijgaan aan elke democratische controle, maar evenzeer tegen critici die niet de meest relevante aspecten naar voren brengen. Dat zou wel moeten, maar is complex omdat het ingewikkelde materie is met veel bijzaken.

  Ik wacht op een partij die de kritiekpunten zakelijk en stuk voor stuk verwoordt, zich voor Europa uitspreekt, de verzorgingsstaat redt, niet de ene vrijheid voor de andere opoffert en de democratie terug naar Europa brengt. Hoe lang kan ik wachten?

  Like

 8. =Hoe lang kan ik wachten?= Up to you. Feit is dat het financieel nauwelijks nog iets uitmaakt of, bijvoorbeeld, in relatie tot democratie en ‘Brussel’, een failliet Griekenland met de Drachme of met de Euro verdergaat in de EU. Daar zit nog slechts 7 miljard verschil tussen. Een peuleschilletje vergeleken met uittreding, waar de gevolgen, met uitstralende neveneffecten geschat worden op 500 – 600 miljard, terwijl daarmee de problemen van de staatsschulden van de overige lidstaten, gemiddeld 81% van het BNP, en dubieuze banken allerminst is opgelost. Sterker nog, in dit laatste geval slechts groter worden.

  Durft Karlsruhe het aan op 12 september, de dag waarop met bezorgdheid naar de verkiezingen in Nederland wordt gekeken, met de cruciale rol van Duitsland in gedachten en hoe daar de democratie opereert, een Berlijnse wending hoe democratie dient te functioneren, te forceren? Een referendum bijvoorbeeld? Met verkiezingen in Duitsland in 2013? Met onmiddellijke gevolgen voor ‘Brussel’?

  De Raad van State deed dit niet, ondanks verwijzingen naar verschillende artikelen in de Grondwet. De RvS liet de urgentie van het ratficeren van het ES en het Fiscale Pact prevaleren, dat vervolgens door een demissionnaire regering met behulp van gelegenheidscoalities geratificeerd mag worden.

  In feite werd met het Verdrag van Rome in 1975 de ‘democratie’ al ten grave gedragen. Ik betwijfel of op de korte termijn een wederopstanding de loop der gebeurtenissen nog ten goede kan be-invloeden. De macht van de financiele markten duurt járen om af te breken, zelfs als straks de traangasgranaten niet alleen meer in Frankfurt, maar ook bij de gebouwen van het Duitse parlement Bundestag worden afgeschoten.

  Like

 9. @ George

  To wrap it up.

  Ik zie dat het Institut Néerlandais een bezwaarschrift heeft ingediend bij BZ op basis van o.m. bad governance. In mijn knipselarchief zijn nogal wat voorbeelden te vinden die aantonen dat de VVD al decennia moeite heeft met (politieke) opvattingen in Frankrijk. Om maar even een betrekkelijk onschuldig voorbeeld te noemen wijs ik op de opmerking van Minister van Economische Zaken Jorritsma – als opvolgster van Wijers; ze kwam qua inzicht niet eens tot zijn knieën – destijds: “Frankrijk is een mooi land; jammer dat er Fransen wonen,” Daarop kwam een column in NRC van J.L.Heldring in NRC waarin deze zich afvroeg wat het vrouwelijke woord voor hufter is. Dat gebeurde allemaal in de schaduw van een andere politieke figuur die in de neoliberale leer even fundamentalistisch is als Mao Zedong. Zelfs in pseudo-intellectuele artikelen en pseudo-culturele artikelen is dat terug te vinden. Dat werd al wat eerder aangevoeld door collega’s van mij van destijds die uit traditie op de VVD stemden, maar vonden dat Frits het niet goed deed. Er was sprake van “een ander idioom.” Onze baas 🙂 maakte aan alle twijfel een eind: “Dit keer stem ik D’66.” En dat Hollande een toptarief van 75% heeft ingevoerd – even verwijzend naar die 21 biljoen – moet in de neoliberale leer de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen. Een dergelijke maatregel staat in genoemde leer de efficiëntie van de markt – my god – natuurlijk in de weg.

  Let ook op dat Mark Rutte stelt dat: “Pas als er bankentoezicht is en we weten hoe banken er voorstaan, en als er een aanvraag is gedaan, pas dan is het denkbaar dat banken via het fonds direct kapitaal kunnen krijgen.” Dit is een wel erg gemakkelijke uitspraak gezien je volstrekt terechte strofe:

  == Je hebt gelijk dat banken elkaar niet vertrouwen. Uit de column van Joris Luyendijk in de NRC die hij voor the Guardian schrijft blijkt dat het nog erger is. Banken vertrouwen zichzelf niet. Ze hebben veel zaken niet op orde en begrijpen de belangrijkste aspecten van hun eigen handel niet. ==

  Technisch wordt dit door niemand minder dan Warren Buffett ondersteund:

  Do you find it striking that banks keep looking into their investments and not knowing what they have?

  I read a few prospectuses for residential-mortgage-backed securities – mortgages, thousands of mortgages backing them, and then those all tranched into maybe 30 slices. You create a CDO by taking one of the lower tranches of that one and 50 others like it. Now if you’re going to understand that CDO, you’ve got 50-times-300 pages to read, it’s 15,000. If you take one of the lower tranches of the CDO and take 50 of those and create a CDO squared, you’re now up to 750,000 pages to read to understand one security. I mean, it can’t be done. When you start buying tranches of other instruments, nobody knows what the hell they’re doing. It’s ridiculous. And of course, you took a lower tranche of a mortgage-backed security and did 100 of those and thought you were diversifying risk. Hell, they’re all subject to the same thing. I mean, it may be a little different whether they’re in California or Nebraska, but the idea that this is uncorrelated risk and therefore you can take the CDO and call the top 50% of it super-senior – it isn’t super-senior or anything. It’s a bunch of juniors all put together. And the juniors all correlate.

  If big financial institutions don’t seem to know what’s in their portfolios, how will investors ever know when it’s safe?

  They can’t, they can’t. They’ve got to, in effect, try to read the DNA of the people running the companies. But I say that in any large financial organization, the CEO has to be the chief risk officer. I’m the chief risk officer at Berkshire. I think I know my limits in terms of how much I can sort of process. And the worst thing you can have is models and spreadsheets. I mean, at Salomon, they had all these models, and you know, they fell apart.

  http://money.cnn.com/2008/04/11/news/newsmakers/varchaver_buffett.fortune/

  Natuurlijk gaat het niet alleen om hypotheken. Veel financiële constructies zoals bij dat bagger-incident worden afgesloten op CDO/CDS basis. Ik neb niets meer met de Volkskrant. Veel opiniestukken worden geplaatst door min of meer bekende Nederlanders waar je in de tekst al leest dat ze geen kip van een kalkoen kunnen onderscheiden. De Volkskrant laat zich ook misbruiken voor politieke intriges. Er zit maar weinig verschil tussen de “dierlijke” politiek en de dierlijke journalistiek van de Volkskrant. Als het maar verkoopt. Die klacht van SNB aan de Raad van Journalistiek is absurd, maar dat krantje bestaat voor mij sowieso al niet meer.

  @ King Billy

  Herstructurering en regelgeving van de financiële sector kan alleen gebeuren via Europese economische/politieke centrale coördinatie. Het IIF schatte begin dit jaar de gevolgen van een ongecontroleerd bankroet van Griekenland in op 1000 miljard. M.i. was deze uitspraak voor minstens de helft gefundeerd op markt-ideologische basis. DAT is dus de eigenlijke discussie. Makkelijk voor mij om te zeggen: “Bite the bullit.” Maar volgens mij weten alleen spitzen-ideologen het. De eerste zin hier krijgt merkwaardig genoeg een groot momentum als Griekenland in een lang weekend besluit om van de euro over te schakelen op de drachme. Natuurlijk is dat gevaarlijk.

  Like

 10. Pingback: Haperende EU beïnvloedt Nederlandse verkiezingsstrijd « George Knight

 11. Jesse Klaver had moeten vragen waarom toezichthouders deze praktijken niet eerder hebben aangepakt. Ontkennen dat ze niet op de hoogte waren, is een perrtinente leugen. De schuldigen bij de uitvoerders zoeken reikt niet tot kern. In 1996 was Geithner al op de hoogte van manipulatie van de LIBOR rentes, die sinds 1991 al plaatsvindt.

  Like

 12. Pingback: ECB-president Mario Draghi is lid lobbygroep van banken « George Knight

 13. Pingback: Hooijmaijers ontving steekpenningen van Fortis « George Knight

 14. Pingback: Publieksactie om Britse banksector te hervormen kan ook in Nederland « George Knight

 15. Pingback: Campagne nodig die waarschuwt voor fraude door banken « George Knight

 16. Pingback: Fraude bij Rabobank is teken van een verziekte bankensector | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.