Islamkritiek helpt de positie van moslimvrouwen: Brendel en Dibi

Voormalig kandidaat-lijsttreker van GroenLinks Tofik Dibi stelt kamervragen over het adviseurschap van het instituut Dar-al’Ilm. Omstreden sharia-geleerde Haitham al-Haddad is spreker van dit instituut dat hem naar Nederlandse islamcongressen haalt. Dibi vraagt zich af hoe zich dat rijmt met een instituut dat Nederlandse overheden en instellingen adviseert. Want: ‘hoe kan een overheid zich in de ontwikkeling van haar beleid laten adviseren door organisaties die zich mogelijk laten inspireren door mensen met radicale denkbeelden’.

In zijn vragen verwijst Dibi naar oud AD-journalist Carel Brendel. Hij volgt al jaren radicale moslims en brengt hun samenwerking met overheden en instellingen in kaart. Zo ook Haitham Al-Haddad en Dar-al’Ilm. Brendel brak in een eerder stuk een lans voor Dibi toen deze door zijn eigen partij afgebrand werd. Brendel verklaart dat als een richtingenstrijd omdat Dibi onder Halsema opgeschoven is van activist  tot een links-liberaal die het opneemt voor de vrijheid van meningsuiting. Met deze kamervragen onderstreept Dibi deze observatie.

Dit verbond tussen Dibi en Brendel in hun zorg over de invloed van de radicale islam is nieuw. Het verbindt allochtonen met autochtonen en doorbreekt links-rechts tegenstellingen. De Roemeens-Nederlandse schrijfster Nausica Marbe voegt zich in een Volkskrant-column bij de kritiek op de ‘progressief wanende intellectuelen die het volk minachten die de sharia minachtend afwijzen’. Ze noemt oud NRC-hoofdredacteur Folkert Jensma en arabist Maurits Berger als ‘leunstoeldenkers’ die meisjes en vrouwen die lijden onder de sharia in de steek laten. Zo is Jensma weliswaar tegen een shariaraad, maar relativeert-ie de slechte positie van moslimvrouwen: ‘Huwelijksdwang is geen moslimmonopolie‘ en ziet-ie volop ruimte voor arbitrage.

De verbreding en hergroepering van islamcritici is een ontwikkeling die Geert Wilders de pas kan afsnijden. Allochtonen als Dibi en Marbe praten van binnenuit en ontzeggen de islam niet haar bestaansrecht, maar pleiten voor praktische aanpassingen. Met als doel dat overheden en instellingen er voortaan niet meer aan meewerken om onwetend en naïef de radicale islam te steunen. En er zo verantwoordelijk voor te zijn om de positie van moslimvrouwen in Nederland te verslechteren. De Nederlandse islam is gebaat bij zakelijke kritiek.

Foto: ‘Women attend a celebration of Libya’s liberation in Misurata on Sunday. Libya’s transitional leader said the country’s new constitution will be based on Islamic law, which raised fears about what would happen to women’s rights in the traditionally secular country’, oktober 2011

12 gedachten over “Islamkritiek helpt de positie van moslimvrouwen: Brendel en Dibi

 1. Ik begrijp even niet hoe je de non-argumentatie van Marbe instemmend aan kan halen en waar je op baseert dat zij ‘van binnenuit’ zou spreken. Ik weet niet of je haar jongste pennenvrucht langs hebt zien komen, maar ze zou jouw mening net zo makkelijk afdoen als minachting voor het klootjesvolk – ongeacht wat je inhoudelijk naar voren brengt. Marbe speelt t.a.v. Jensma en Berger enkel op de man, om onder het tapijt te vegen wat zij te melden hebben. Komt zij daarmee op voor de betreffende vrouwen? Integendeel. Het probleem wat zij aankaarten wordt immers niet opgelost (zie http://nieuwsuur.nl/onderwerp/382565-islamitische-rechtbank-in-nederland.html).

  Like

 2. @Joke
  Ik bedoelde met ‘van binnenuit’ te zeggen dat Nausica Marbe zowel vrouw als allochtoon is. Als jarenlange NRC-abonnee begrijp en deel ik haar kritiek op Jensma. In zijn afkeer van Wilders veegt-ie islamkritiek telkens onder het tapijt. Nooit valt-ie eens de islam frontaal aan op vrouwonvriendelijkheid. Wat Marbe volgens jou eventueel zou kunnen doen zegt me weinig. Ik zie trouwens niet hoe Berger en Jensma opkomen voor de moslimvrouwen. Het zijn naar mijn idee goedpraters die blijven hangen in enerzijds-anderzijds, maar niet hard durven kiezen voor de positie van de vrouwen.

  Al jaren verbaas ik me erover dat ‘progressief’ en ‘feministisch’ Nederland zo slecht opkomt voor moslimvrouwen. Eerst keken deze groepen weg en nu relativeren ze de problemen. Angstig om Wilders in de kaart te spelen. Maar nu de PVV de koers verlegt richting EU zou links eindelijk met zakelijke islamkritiek kunnen komen. Zoals Dibi doet, maar ook bijvoorbeeld SP’er Sadet Karabulut,. Voor een onafhankelijke geest als Eddy Terstall was het wegkijken van Cohen ooit een reden om afstand te nemen van de PvdA.

  Ik begrijp de val die linkse politici willen vermijden. Want vanuit rechtse hoek is het bon ton om te pleiten voor de vrijheid van moslimvrouwen. Op de manier waarop Mark Rutte ooit voor een vrijdenkersruimte pleitte. Dus niet echt gemeend en louter vanuit politieke marketing. Ook toen kwam trouwens Dibi al om de hoek kijken. Maar dat onwaarachtig handelen van rechts moet de progressieve politiek er niet van weerhouden om gemeend en krachtig voor de positie van moslimvrouwen op te komen. Ik hoop eindelijk op een doorbraak. Het zal de geloofwaardigheid van links dienen. En da’s hard nodig.

  Like

 3. “Ik bedoelde met ‘van binnenuit’ te zeggen dat Nausica Marbe zowel vrouw als allochtoon is.”
  Zij is, net als ik, een vrouw die geen moslima is. M.a.w. haar mening over wat goed is voor moslimvrouwen is beslist niet beter geïnformeerd of minder regentesk (het leunstoelgehalte) dan bv. mijn mening.

  Ik ken Jensma anders óók al heel lang, als publiek figuur dan (hij was in Leiden hoofdredacteur van universiteitsblad de Mare) en zie hem niet als links of progressief, hij is vrij burgerlijk. Meestal neemt hij in eerste instantie de positie in van wat de meerderheid vindt, en vormt later pas een andere, meer onafhankelijke mening.

  Met zijn mening is niets mis, aangezien hij in principe niet voor een sharia-raad is maar wel constateert dat er een behoefte is. Jij gaat er steeds impliciet vanuit dat men slechts vrouwvriendelijk is als men het hele idee ongezouten afwijst, maar daarmee bewijs je die vrouwen geen dienst. Ze kunnen nu niet scheiden zoals zij dat zouden willen. Er moet een instantie komen die dat oplost – het enige wat van belang is is dat dat er niet eentje à la Haddad wordt. Het schiet niet op om die discussie en iedereen die ‘m wil voeren als politiek correct te labelen – juist dàt is misplaatste politieke correctheid.

  Like

 4. @Joke
  Je onderschat de hardnekkigheid van het witte establishment. Ook als zich dat ‘progressief’ noemt. Of misschien juist omdat het zich progressief noemt en daarmee denkt niet zelf na te hoeven denken over de eigen daden. Marbe is allochtoon.

  Over Jensma hebben we denk ik hetzelfde beeld, een volger. Maar ook iemand die doorgaat waar anderen al lang tot inzicht zijn gekomen. Ik denk dat moslimvrouwen die zich autonoom op willen stellen er in ieder geval niet bij gediend zijn dat een malloot als Haitham Al-Haddad niet eenduidig wordt afgewezen. Of als in het publieke debat in het midden wordt gelaten dat-ie in Nederland een rol zou kunnen spelen in een shariaraad. Hoe familiaal ook. Marbe en Brendel wijzen dat laatste af, Berger en Jensma laten meer ruimte door het te relativeren. Wat je verder zegt is daarmee niet strijdig.

  Like

 5. “Marbe is allochtoon.”
  Nou en, daarmee is ze nog steeds geen moslima.

  Waarom toch steeds die focus op de persoon van Haddad, iemand kan toch best geflipt zijn maar tegelijkertijd een wezenlijk punt aansnijden? Brendel en Marbe helpen de discussie niet vooruit. Marbe komt met geen enkel argument, ze probeert enkel haar tegenstanders goedkoop af te serveren.

  Like

 6. @Joke
  Ik heb nooit beweerd dat Marbe moslim is. En Dibi is dat evenmin. Het lijkt me niet relevant. Dus? Waarom een argument weerleggen dat niemand gebruikt?

  Ik zou niet weten welk zinnig punt Haitham Al-Haddad aansnijdt. Ook als velen hem geflipt vinden. Hij wil gewoon de invloed van hemzelf en zijn organisatie vergroten.

  Ik vind dat met name Brendel met zijn niet aflatende aandacht voor de invloed van de radicale islam de discussie een stuk vooruit heeft geholpen. Soms worden basale feiten in Nederland ontkend Marbe is niet de hoofdzaak. Het lijkt me niet nodig om haar zo te bekritiseren.

  Like

 7. “Ik heb nooit beweerd dat Marbe moslim is. En Dibi is dat evenmin. Het lijkt me niet relevant. Dus?”
  Je droeg haar allochtoon-zijn aan, alsof dat relevant zou zijn. Ik zeg dat dat niet zo is, want het gaat hier immers over de islam. Haar vrouw-zijn is tot op zekere hoogte wèl relevant, maar ze behoort wel weer tot het ‘witte establishment’ (ook iets wat je zelf inbracht). Jij brengt Marbe te berde, en kent haar bovendien een bepaalde autoriteit toe. Ik zeg alleen dat ze niets inhoudelijks meldt.

  Het punt van Haddad was “dat familierecht bepalingen niet opgelegd moeten worden, maar aanwezig moeten zijn om in behoeften van sommigen te voorzien” – hetzelfde punt waar Jensma en Berger over uitweidden. Dat zei hij tegenover Dibi in de Balie, en Dibi informeerde bij die gelegenheid al naar zijn invloed. Het zijn de 2 loose ends die na dat debat zijn blijven liggen. (Deze informatie heb ik uit het stuk van Martijn de Koning, wat jij ook kent.)

  Jensma en Berger laten ‘meisjes en vrouwen die lijden onder de sharia’ helemaal niet in de steek, juist niet. Ze vragen alleen aandacht voor de wens van sommige vrouwen om hun huwelijk ook in kerkelijke zin te ontbinden, zodat ze vrij kunnen zijn. De suggestie dat ze hen daarmee in de steek zouden laten is nergens op gebaseerd.

  Like

 8. @Joke
  Ik vrees dar er een misverstand is ontstaan. Ik bedoelde te zeggen dat over de integratie niet alleen de autochtonen praten, maar ook allochtonen zoals Dibi en Marbe zich uiten. En dat met critici als Carel Brendel nieuwe coalities ontstaan.

  Sommige critici van islamcritici noemen Ayaan Hirsi Ali of Naema Tahir ook ‘wit’. Je weet wel, bounty, van buiten een kleurtje en wit van binnen. Zo kun je Marbe ook een Nederlandse autochtoon noemen. Een kwestie van inschatting als het onderwerp maar zichtbaar blijft en niet verwisseld wordt met het echte onrecht van de moslimvrouwen die in de islam worden opgesloten. Dan wordt zo’n verwijzing een afleiding om daarover niet te hoeven praten.

  De praktijk van de Londonse shariaraad waarvan Haitham Al-Haddad deel uitmaakt is dat de vrouwen er geen gelijke kansen hebben. Dat het organisatorisch, dogmatisch en resultatief iets van en voor mannen is. Ook in een meer evenwichtige shariaraad zal die ongelijkheid blijven, omdat de achtergestelde positie van de vrouw direct voortkomt uit de praktijk van de islam. Dus een overheid zoals de Nederlandse kan hier niet aan meewerken zonder deze moslimvrouwen te verraden.

  Al-Haddad is daarom helemaal geen serieuze gesprekspartner voor de overheid. Hij is een conservatieve moslim met zijn eigen specifieke agenda. Uiteraard mag hij in de pluriformiteit een plek innemen. Maar overheden en instellingen zouden verre van hem moeten blijven. Jensma en Berger staan naar mijn idee minder afwijzend tegenover zo’n shariaraad en de conservatieve islam dan jij nu schetst.

  Uiteraard is er een probleem van moslimvrouwen die macht en geloofwaardigheid geven aan mannen die in een shariaraad over hun leven beslissen. Het beste zou zijn als de vrouwen met duizenden die mannen de macht ontzeggen. Dan houdt het op termijn op en kunnen ze leunen op de rechtsstaat alleen. Maar nu zitten ze sociaal-maaatschappelijk en kerkelijk opgesloten in een huwelijk. Dus schipperen is geboden. Dat begrijp ik.

  Critici die bij dat hedendaagse compromis niet de uitkomst van een ontbinding van de shariaraad schetsen, maar als Jensma en Berger onder allerlei relativeringen juist het belang ervan benadrukken kan ik toch niet anders zien als degenen die de moslimvrouwen in de steek laten. Als het niet de vrouwen van vandaag zijn, dan wel de moslimvrouwen van morgen en overmorgen.

  Like

 9. Ik weet niet waar je je op baseert met je uitspraken over de Londense shariaraad, maar de verhalen erover zijn idd. niet best en dat wil ik best aannemen. Dat wil niet zeggen dat er geen redelijke constructie denkbaar is voor Nederland. We hebben ook rabbinale en christelijke rechtbanken, dat zijn ook mannelijke bolwerken maar daar hoor je nooit iemand over. Ze gaan voorzover ik weet niet over boedelscheiding en erfrecht, maar m.n. over de erkenning dat het huwelijk ook v.w.b. de religie ontbonden is. Haddad heeft gewezen op dat hiaat en op de behoefte die eraan bestaat, verder hoeven we ons niets aan hem gelegen te laten liggen. Als we de vrouwen die zich nu node tot hem wenden willen helpen, dan moet er een alternatief voor hen komen en dat is wel degelijk een zaak van de overheid. Ik begrijp werkelijk niet dat je je daar tegen verzet met de dooddoener dat het niet zou kunnen. Als we niets doen dan blijven ze met het probleem zitten dat hun scheiding binnen de eigen gemeenschap niet wordt erkend. Een ‘ontbinding van de shariaraad’ is helemaal niet aan de orde, want er IS geen shariaraad. We zouden iets kunnen bieden analoog aan de andere religieuze ‘rechtbanken’ die we hebben. Jensma en Berger willen volgens mij niets anders dan dàt. Degenen die iets anders beweren dienen concrete gronden aan te wijzen waar dat uit blijkt, maar daar zijn ze blijkbaar niet toe in staat.

  Like

 10. @Joke
  Ik ben tegen alle soorten religieuze -ook trouwens humanistische etc.- adviesraden. Een rechtbank is voor Nederland niet aan de orde omdat het zonder grondwetswijziging niet boven de rechtsstaat kan gaan. Dus voor mij pleit het bestaan van christelijke en joodse raden niet voor de instelling van een islamitische raad. Maar eerder voor het afschaffen van deze joodse en christelijke raden. Of tot het afschalen ervan zodat het feitelijk een gezelligheidsclub zonder arbitrage wordt.

  Het is duidelijk dat de moslimvrouwen die klem zitten in een islamitisch huwelijk dat de echtgenoot niet wil ontbinden geholpen moeten worden. Zoals Agnes Jongerius ooit zei, als het nodig is ga ik met de duivel in gesprek. Die duivel is de conservatieve religie die vrouwen benadeelt. Daarbij kan de overheid bemiddelen. Dat ontken ik niet. Elk middel is geoorloofd om de vrouwen te bevrijden.

  Maar het gaat om het perspectief dat de overheid vervolgens schetst. Als het zegt de vrouwen te helpen, maar religieuze afviesraden principieel af te wijzen, dan geeft het aan niet mee te gaan in een religieuze pseudo-rechtbank. Als het de vrouwen helpt, maar meewerkt aan het optuigen en faciliteren van dit soort adviesraden, dan lijkt me dat onverstandig. Het helpt de moslimvrouwen niet, het helpt de integratie niet en het helpt de emancipatie van de islam niet. Dat onderscheid benoemde ik in m’n eerdere reactie.

  Like

 11. Van mij hoeft het ook allemaal niet, maar het fenomeen kerkelijk huwelijk bestaat nou eenmaal. En als er voor andere religies dit soort faciliteiten zijn, moet je een goede reden hebben om het aan de islam te ontzeggen. Het kan niet zonder een of ander ‘lichaam’ in te stellen dat de autoriteit bezit om te stellen ‘dit huwelijk is ook in de ogen van het opperwezen ontbonden’. Hoe stel je je dan voor om zoiets klaar te spelen zonder een instantie? Het beste wat je m.i. kan doen is die zodanig tandeloos te maken dat ze bijna alleen maar een burgerlijke scheiding kunnen bekrachtigen, anders niet. De vrouwen waar om het gaat zijn nl. al gescheiden, ze zoeken alleen nog iemand die zegt ‘ja dat is zo, deze vrouw is vrij van haar echtgenoot’.

  Like

 12. @Joke
  Dan zijn we het eens. Er is een strategie nodig om die adviesraden niet zozeer te verbieden, maar krachteloos te maken. En daarna moet de emancipatie van de vrouwen de rest doen. Op termijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.