Groen licht voor Museum Oud-Amelisweerd ondanks bezwaren

Update 28 juni: Geen besluit zonder spin. De slag in de publiciteit gaat niet over gelijk hebben, maar over gelijk krijgen. Op radio 1 (26 juni: 7.20/8.20/9.20) claimt de beoogd directeur van Museum Oud-Amelisweerd haar gelijk, samen met wethouder Lintmeijer die niet over de inhoud gaat, maar wel over de inhoud praat. Oud-hoofdconservator en vriend van Armando Rini Dippel ziet de combinatie Armando en Oud-Amelisweerd als ongelukkig. Hier geven raadsleden en fractiemedewerkers van PvdA-Utrecht, GroenRechts-Utrecht en Trots-A’foort hun mening. Ieder denkt het zijne of hare. Het gelijk bestaat niet. Gelijk krijgen blijkbaar wel. 

De Utrechtse gemeenteraad heeft gisteravond met een onverwachts grote meerderheid ingestemd met de kredietaanvraag Oud-Amelisweerd. Ter elfder ure voegden VVD en D66 zich bij een meerderheid die mogelijk werd door het CDA. Omdat cultuurwethouder Frits Lintmeijer de restauratie van dit rijksmonument koppelde aan de Stichting Museum Oud-Amelisweerd wordt aan deze de exploitatie gegund. Maar er bestaan in de raad twijfels over de onderbouwing van het ondernemingsplan, de concurrentiekracht en dus de levensvatbaarheid van dit museum. VVD en D66 legden dit in moties vast die door de wethouder werden overgenomen. Hij zegt toe dat Utrecht via de huur of steun geen cent aan de exploitatie zal bijdragen. Ook niet bij een faillissement.

Het nieuwe museum is een voortzetting van het Armando Museum dat in 2007 na de brand in de Elleboogkerk uit Amersfoort moest verdwijnen omdat een nieuw college om economische redenen eenzijdig een contract uit 1998 met Armando, zijn ex-echtgenote Tony de Meijere en de Stichting Armando verbrak. Toenmalig cultuurwethouder van Amersfoort Mirjam Barendregt belde wethouder Lintmeijer om hem over een alternatieve locatie te polsen. Ervoor en erna waren er allerlei sondaties, intenties, plannen en onderzoeken van een stevige lobby die parallel liep aan de besluitvorming van de Utrechtse raad. En deze feitelijk verving.

In het slotdebat hadden raadsleden de mond vol over ‘cultureel ondernemerschap‘ van een exploitant op afstand. Het CDA vergeleek het met een snackbar waarover de gemeente ook niets te zeggen heeft. Een rare vergelijking omdat Utrecht geen snackbars in eigendom heeft en Oud-Amelisweerd een rijksmonument is met zeldzaam 18de-eeuws behang. Het mooiste wat Utrecht te bieden heeft. De verwijzing naar ‘cultureel ondernemerschap‘ is dubbelzinnig omdat de raad er bij de wethouder nooit op heeft aangedrongen om actief ondernemers te interesseren. Vanaf eind 2010 was duidelijk dat het Armando Museum het moest worden.

De debatten over Oud-Amelisweerd hebben de kunstenaar Armando beschadigd. Hoewel betrokken bestuurders het ongetwijfeld goed bedoelden hadden ze zich zijn positie beter moeten beseffen toen ze met elkaar hun plannen bespraken. Er was sprake van een dubbele gijzeling. Armando werd gegijzeld door het Armando Museum en had geen behoefte om na Amersfoort nog een nieuwe stap te zetten. Tony de Meijere haalde in 2011 haar eigen collectie weg bij het Armando Museum en gaf het in bruikleen bij het Kröller-Müller Museum. Zijn ongenoegen liep zo hoog op dat Armando voorjaar 2011 ook zijn collectie weghaalde bij het Armando Museum. Dat betekende het einde aan alle plannen. Armando ging na druk uiteindelijk overstag. Vanuit die positie kon het Armando Museum als enige kandidaat de gemeente Utrecht gijzelen.

Kranten als NRC en de Volkskrant hebben nauwelijks aandacht besteed aan de huisvesting van de Armando Collectie. Toch een interessant cultuurpolitiek onderwerp. Alleen toen het om de poppetjes ging besteedde de Volkskrant aandacht aan de belangenverstrengeling tussen twee hoofdrolspelers en partners. Edwin Jacobs, de directeur van beheerder Centraal Museum en Yvonne Ploum, directeur Armando Museum. Het AD deed het beter door het te coveren vanuit het lokale nieuws. Het typeert waar het de politiek en media om gaat. Niet de zaak is van belang in publiciteit en gemeenteraad, maar de macht en de poppetjes. Cultuur is een bijzaak.

Foto: Armando (links) en Jan Cremer, 1960

9 gedachten over “Groen licht voor Museum Oud-Amelisweerd ondanks bezwaren

 1. Jammer van zo’n zure analyse terwijl je ook als cultuurliefhebber kan stellen dat door de komst van de Armando collectie Utrecht haar culturele kant weer heeft versterkt. Vanuit de insteek dat het om macht gaat kan je het zo schrijven als je het nu doet, maar vanaf de kant van de Utrechter kan je ook stellen dat zowel het landhuis met haar beroemde behang, de Armando collecti als mede andere collecties toegankelijker worden. Een bijzondere kans omdat zowel de Stichting Moa, gemeente Utrecht als de provincie meebetaald aan het opknappen van het landhuis.

  Like

 2. @Bert van der Roest
  Zoals je vaak antwoordt op kritiek: ‘dat zijn uw woorden’. Waardoor een antwoord uitblijft. In ieder geval had ik niet de intentie om er een zure analyse van te maken.

  Ik vond je vraag ‘Wat is het alternatief?‘ dat je ook gisteren weer in het debat naar voren bracht en waarmee elke zakelijke kritiek van VVD, D66 en SP werd gecounterd te laat en opportunistisch. GroenLinks koos dezelfde verdediging. Terwijl het college het proces heeft geleid. Waarom heb je die vraag als cultuurwoordvoerder van de PvdA niet anderhalf jaar geleden gesteld? Heet dat voortschrijdend inzicht? Goed, maar doe dan niet net alsof andere partijen te laat zijn met hun kritiek. Of niet meer mogen spreken.

  Ik ben enthousiast over het consolideren en restaureren van landhuis Oud-Amelisweerd. Dat weet je. Sinds 1990 hebben achtereenvolgende directeuren van het Centraal Museum dit in mijn ogen voortvarend aangepakt. Samen met achtereenvolgende wethouders die verantwoordelijk waren voor cultuur en vastgoed. Samen met onderzoekers en erfgoeddeskundigen. Dat verdient lof en is de verdienste van velen. Het staat alleen los van de beoogde exploitant.

  Hoofdzaak is dus het vastgoed dat sinds 1990 is opgeknapt. Pas in de laatste fase stapte de Stichting Museum Oud-Amelisweerd aan boord. Ofwel, deze was niet onmisbaar zoals de collegepartijen beweren. Ook niet vanwege de meegebrachte zak geld die deels opgaat aan meerkosten die juist ontstaan bij deze exploitant en dit bedrijfsmodel. Zo gaat in 10 jaar de helft van de Amersfoortse bruidsschat van 1 miljoen euro op aan depotkosten voor de Armando Collectie. Specifiek voor deze exploitant.

  Maar, en nu komt de crux. Juist op het moment dat het moment voor de gemeente aangebroken was om na te gaan denken over een nieuwe huurder kwam ineens het Armando Museum op de proppen. En dat bleef de enige kandidaat. Dat moest de enige kandidaat zijn. Ik heb hier meermalen, en tijdig, de vraag gesteld waarom er niet breder gekeken kon worden. En ondanks het feit dat ik me hier in verdiept heb, weet ik het antwoord nog steeds niet. En heeft niemand dat me nog duidelijk kunnen maken.

  Ik ben blij met een nieuw museum in de stad. En hoop dat het een succes wordt. Ik had gezien de unieke waarde van Oud-Amelisweerd alleen gehoopt op een betere afstemming tussen ensemble en collectie. Ook Armando is hier niet echt gelukkig mee. Ook aan hem is de bestuurlijk-procesmatig denkende politiek voorbij gegaan. We zullen het eind van dit jaar zien als Jaap Sleper met zijn onderneming in het ‘lege ‘ Oud-Amelisweerd een tentoonstelling inricht. Niet langer onder voorbehoud. Nu gaan de voorwaarden tellen.

  Like

 3. Nee hoor Bert, ik denk dat Gerard hier een prima beschouwing of misschien zelfs wel een prima betoog schrijft. Helaas zijn de PvdA-bestuurders van onze stad compleet cultuurgek, als Nederland wat minder PvdA´ers zou tellen hadden we ook minder hoeven bezuinigen nu. Immers minder cultuurgekte dan, uiteindelijk zal de gemeente Utrecht toch wel weer meebetalen, het pand is immers nog eigendom van de gemeente, wat gebeurt er als het museum failliet gaat? (en die kans is heel groot!) Dan staat het weer leeg en wordt het beheren weer de taak van de gemeente Utrecht. Dus ja cultuur…
  … heel leuk, wanneer belastingbetalers, die er niets mee hebben er niet aan bij hoeven te dragen, maar dankzij of beter gezegd te wijten aan de PvdA moeten wij er wel aan meebetalen. Voorbeeld: kandidaatschap culturele hoofdstad 2018 en straks bij het faillisement van het Museum Oud-Amelisweerd dus ook weer. Waarom willen wij dit in deze economisch slechte tijden? kan het geld niet nuttiger besteed worden? Ik denk het wel!

  En het zou toch mooi zijn als u, Bert van der Roest, deze harde taal ook eens uit zou spreken in de richting van uw burgemeester. Daar is Utrecht ook al lang klaar mee en in plaats van hier iemand, een zeer betrokken burger, de les te lezen zou u hem de les eens moeten lezen. Ik wens u veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en hoop dat de cultuurgekte van PvdA, GroenLinks en ook D66 bij de komende verkiezingen keihard afgerekend wordt! Gelukkig waren SP en Groep Kuijper/Groen Rechts wel zo verstandig om tegen dit ongefundeerde plan te stemmen. We zullen zien wat het wordt, ik zeg dat er in het 1e jaar een piek te zien zal zijn en dat het daarna hard bergafwaards zal gaan. De toekomst zal het uitwijzen en u zult daarop (hopelijk) dan ook keihard afgerekend worden!

  Like

 4. Remco, we hebben in meerderheid besloten hoe we met belastinggeld omgaan en hoe we het uitgeven. Het is dus teveel eer dat alleen in de schoenen van de PvdA te schuiven. Over kandidaatschap culturele hoofdstad 2018 kan ik kort zijn, kijk wat het steden als Lille, Edinburg en Liverpool heeft opgebracht.
  En wat de reden is waarom u de burgemeester erbij sleept is mij een volkomen raadsel of hoort u bij die groep die hem overal voor verantwoordelijk achten? Dat is dus bezijden de politieke werkelijkheid.

  Nog voor alle duidelijkheid, sinds november 2011 zit ik wederom in raad en heb de ontwikkeling van het landhuis Oud-Amelisweerd en de landgoederen kritisch gevolgd met een voorlopig eindresultaat van een overgrote meedreheid die de kredietaanvraag steunt.

  Ben in ieder geval blij dat George de hoop uitspreekt dat het nieuwe museum een succes wordt, dat voorbeeld zouden andere criticasters moeten volgen in mijn ogen!

  Like

 5. Beste Bert,

  Het plan positief inzien, dat is wel een hele opgave.
  Ik kan u wel zeggen dat ik ook hoop dat het een succes wordt, maar dat is alleen om de reden dat ik niet wil dat het landhuis weer in erbarmelijke staat zou gaan verkeren bij leegstand en dat het dan de Utrechtse belastingbetaler veel geld zou gaan kosten. Maar zoals ik al zei: de toekomst zal het uitwijzen! 🙂

  Ik hoop dat het positivisme is dat je zocht? Meer kan ik niet bieden.

  Like

 6. Beste Bert,

  Het plan positief inzien….ik ga m’n best doen, even wat feiten:
  Amersfoort, met een NS station, 3,2 miljoen toeristen, vrij inloop, hele jaar open => hoogtijdagen Armando 12.000 bezoekers (nb lang niet allemaal betalende!!, na de brand slechts > 5.000)
  Oud Amelisweerd, geen NS staion, 1,5 miljoen bezoekers, van te voren aanmelden, winter beperkt open=> zelfs met 50.000 betalende (!) bezoekers in 2016 is de begroting niet dekkend!!!!!

  Nee, het lukt me niet om het positief in te zien.
  Geld van de belastingbetalende burger wordt beschamend verkwanseld op deze manier. Schaamteloos.
  Gelukkig heb ik (samen met PvdA-Amersfoort) ervoor gezorgd dat die bruidschat van Amersfoort verspreid wordt over de jaren, maar na twee en een half jaar is de koek echt op en zal het museum failliet zijn. Houden wij nog wat geld in de zak.
  Zeg dan gewoon eerlijk dat je Armando’s geld gebruikt om het pand op te knappen, want meer dan dat is het niet.

  Ben van Koningsveld
  fractievoorzitter Trots Amersfoort

  Like

 7. De meest bizarre episode in de Armando-soap vond ik de draai binnen 24 uur op 31 oktober 2011 van de cultuurwoordvoerder van de VVD in Amersfoort Hetty Hessels. Eerst was ze op zakelijke gronden tegen, maar toen ineens voor. Als een blad aan een boom omgedraaid. Niemand die het begreep. Zakelijk bezwaren werden ondergeschikt aan een ander belang. En dat gebeurde telkens. In Utrecht dreigde D66 op inhoudelijke gronden niet voor te stemmen? Ok, dan werd met een staaltje pure machtspolitiek het CDA binnenboord gehaald. Misschien kunnen Amersfoortse raadsleden met een kritische geest (Hiske Land, Hans van Wegen, Simone Kennedy, Ben van Koningsveld, Ramón Smits Alvarez of mogelijk Hetty Hessels) uitleggen waarom Hetty Hessels moest draaien en niet zichzelf kon zijn? Nu we toch begonnen zijn met een reconstructie van het hoe en waarom. Draagt Amersfoort bij aan het vastgoed van Utrecht?

  Op 31 oktober 2011 schreef ik:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/10/31/bodem-valt-weg-onder-armando-museum-in-oud-amelisweerd/
  In de aanloop naar de raadsvergadering te Amersfoort van 1 november lijkt de bodem verdwenen onder de plannen om het Armando Museum in landhuis Oud-Amelisweerd te huisvesten. Nadat coalitiepartij CDA zich in een persbericht uitsprak het Armando Museum voor Amersfoort te willen behouden voegt coalitiepartij VVD zich bij monde van raadslid Hetty Hessels in de kritiek op de voorgenomen verhuizing.

  Woordvoerder cultuur Hessels zegt het vreemd te vinden dat het Armando Museum zoveel geld van Amersfoort vraagt. Te weten 1 miljoen euro. Ze vervolgt in de door John Spijkerman opgetekende reactie: We hebben een mooie collectie in bruikleen gegeven en moeten nu geld toegeven om ervan af te komen. Dat voelt gek. Je gaat bezuinigen en neemt afscheid van iets en moet vervolgens betalen. Tevens ziet ze niet in wat het belang van Amersfoort nog is bij de verhuizing naar Oud-Amelisweerd.

  Like

 8. Pingback: Antwoord over huur Museum Oud-Amelisweerd vertraagd « George Knight

 9. Pingback: Armando verdwaald in het museale woud van Bunnik | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.