George Knight

Debat tussen links en rechts

VVD is kwade genius achter de afbraak van de kunstsector

with 35 comments

Sinds het verschijnen van het advies ‘Slagen in Cultuur‘ van de Raad voor Cultuur vragen velen zich af wat het beste antwoord is op een bovenmatige bezuiniging van 25% die geen enkele andere sector treft. Hoe kunnen getroffen instellingen en burgers die trots op eigen land, taal en nationale identiteit zijn reageren?

In commentaren wordt het advies over de basisinfrastructuur 2013-2016 van de Raad kinderachtig, zonder kennis van zaken en schoolmeesterachtig genoemd. En de bezuinigingen disproportioneel. Raadsvoorzitter Daalmeijer en staatssecretaris Zijlstra zijn buitenstaanders die zich eerder identificeren met de politiek dan met de kunstsector. In de oppositie zei VVD-cultuurwoordvoerder Han ten Broeke op 26 juni 2008 in een kamerdebat: De Raad die handelt volgens haar professionele autonomie; waar we haar nota bene voor hebben ingeschakeld. In het kabinet Rutte is de professionele autonomie van de Raad voor Cultuur uitgekleed. Els Swaab mocht niet autonoom zijn en Joop Daalmaijer representeert die eigenschap overduidelijk niet.

Een jaar geleden schreef ik als spijtoptant in een stukje ‘VVD staat in voor politieke horror‘: ‘Als ik geweten had dat de VVD zou meegaan in de rancune van de PVV tegen cultuur, dan had ik nooit VVD gestemd. Hoewel de mening van cultuurwoordvoerder Han ten Broeke me bekend was. Ik had logica verwacht van een partij die zou gaan gaat voor een terugtredende overheid, maar daarnaast ruimte zou bieden voor het privé-initiatief. Maar de huidige VVD opereert volstrekt onlogisch en blokkeert zowel het een als het ander.’ Joke Mizée bekritiseerde me toen omdat ze me te goedgelovig vond over de cultuurparagraaf van de VVD. Ze had gelijk.

De VVD is de oorzaak voor de kaalslag op cultuur en heeft dat de afgelopen jaren voorbereid en vormgegeven. Eerst binnen de VVD-fractie bij monde van cultuurwoordvoerder Han ten Broeke, in 2010 door VVD-informateur Ivo Opstelten in het regeerakkoord en in de uitvoering door VVD-staatssecretaris Zijlstra. Een toelichting bij het rapportManifestaties van de vrijheid des geestes’ van de Teldersstichting claimt de eigen verdienste: Omdat cultuur en sport voor de gemiddelde burger vrijetijdsactiviteiten zijn, vormen van vermaak, rijst de vraag hoe de gewijzigde taakopvatting van de overheid op de terreinen van cultuur en sport zich verhoudt tot de liberale staatsopvatting. Joop Daalmeijer nam het op 8 maart 2012 officieel in ontvangst.

Voor de VVD is cultuur dus een vorm van vermaak. Door cultuur als vrijetijdsactiviteit te zien zoals een sportwedstrijd, stadswandeling of kermisbezoek ontkent de VVD het belang van cultuur en kan de overheid er afstand van nemen. In Nederland coalitieland is het de verdienste van andere partijen zoals de PvdA dat de bezuinigingen op de basisinfrastructuur beperkt blijven tot 200 miljoen. Maar geen enkele partij ontkent de bezuinigingen. Verschil is dat de andere partijen cultuur niet als vermaak zien. Wellicht op de PVV na.

Reden waarom de VVD de desintegratie van de cultuursector hoog op haar agenda heeft gezet is electoraal. De VVD scoort ermee. Kunst is niet sexy bij het grote publiek, slecht in staat voor zichzelf op te komen en heeft geen machtsmiddelen. De sector is divers, wordt slecht bestuurd en bestaat uit individuen die meer zijn dan het geheel. Het beste antwoord op de afbraak is geen inhoudelijk debat omdat de VVD daar immuun voor is, maar machtspolitiek. Aan tafel schuiven bij Opstelten, Rutte, Zijlstra en Daalmeijer heeft weinig zin. Ze moeten geïsoleerd worden omdat de VVD een uitermate negatieve kracht voor de Nederlandse cultuur is.

Foto: Shen Shaomin, Oil game machine Exhibition in T Gallery, 2007

35 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. En vergeet niet de plannen van de VVD in GLD, waar een begrotingsoverschot, ja overschot, van 28 miljoen is: http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/46216/

  Like

  Erik

  23 mei 2012 at 14:13

 2. @Erik
  Wat een benepen reactie van die Remco Dijkstra: In deze tijd van economische crisis en extra bezuinigingen op alle beleidsterreinen kan ik niet uitleggen dat de Provincie tegelijkertijd kunst aankoopt. Dijkstra geeft zelf aan dat-ie er niets van begrijpt omdat-ie het niet begrijpt. Mag een ander het dan evenmin begrijpen?

  Het wachten is op een rapport ‘Slagen in Defensie’ dat ook door de VVD besteld wordt en waarmee het haar rechtlijnigheid kan bewijzen. Misschien kan Remco Dijkstra die zich zo zorgen maakt over de economische crisis daarvoor het initiatief nemen.

  Want als de kunst schoolmeesterachtig wordt bejegend door de Raad voor Cultuur, bestaat er geen enkele reden om dat bij andere sectoren na te laten. Defensie is een sector die notoir slecht presteert, nooit eens een oorlogje of veldslag wint, haar medewerkers bovengemiddeld betaalt en van riante arbeidsvoorwaarden voorziet en van alle ministeries jaar in jaar uit door de Algemene Rekenkamer het meest op de vingers wordt getikt vanwege de slechte verantwoording van het geld.

  De kosten die tot nu toe in de voorbereiding van een JSF zijn gestopt en die wellicht nooit aangeschaft wordt is nu al 100 miljoen euro meer dan de bezuiniging van 200 miljoen op cultuur. Nog los van de kapitaalvernietiging aan personeel, materiaal en gebouwen die het gevolg is van de bezuinigingen. Misschien een suggestie voor Remco Dijkstra en andere VVD-ers. Koop straks voor een appel en een ei de gebouwen op die vanwege de bezuinigingen in stadscentra leeg komen te staan, verbouw het met energieke Polen en loop vervolgens binnen met een mooie winst. Wat economische crisis? Een crisis biedt kansen, Dijkstra. Maar je moet het willen zien. Goed kijken is de kunst.

  Like

  George Knight

  23 mei 2012 at 14:35

 3. Ach, gelukkig schijnt de Btw op de BK toch alsnog ook weer 6% te gaan worden..Kunnen wij (kunstenaars) ook eindelijk weer gaan ondernemen!

  Like

  Erik

  23 mei 2012 at 14:46

 4. @Erik
  Klopt, dat schijnt Pechtold uitonderhandeld te hebben. De krant van wakker Nederland reageerde er al zuur op, het geeft opnieuw aan hoe negatief er over kunst gedacht wordt:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12188512/__Coalitie_spekt_kunst__.html

  Like

  George Knight

  23 mei 2012 at 14:54

 5. Tja Kunstbashen schijnt een nationale sport te worden…
  Het Olympisch comité denkt na over subsidiering (grapje) 😉

  Oh, Iemand vroeg wel (via een andere weg) bewijsvoering betreft begroting GLD:
  http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?id=19160

  Like

  Erik

  23 mei 2012 at 16:24

 6. De geschiedenis herhaalt zich.

  Like

  Dolf Pauw

  23 mei 2012 at 19:41

 7. Kijk eens wat dit zootje rabauwen doet met de cultuur in de drie noordelijke provincies: de Randstad is schandalig oververtegenwoordigd in de commissie, en Noordelijke instellingen worden blijkbaar alleen beoordeeld op wat er in de Randstad van ze te zien is…

  Like

  Dwarsbongel

  23 mei 2012 at 21:07

 8. Minder eten is ook een oplossing.
  Gelukkig hebben we straks keuze

  Like

  rikus

  23 mei 2012 at 22:10

 9. @George: Joh, ’t is al goed – als je maar niet nog eens VVD stemt! Ja, het blijft guur voorlopig, zo te zien. Maar het valt gelukkig steeds meer mensen op hoe tam de Raad voor Cultuur is geworden. Na het vertrek van Swaab was het natuurlijk te verwachten dat er een nòg docieler type voor in de plaats zou komen. En Daalmeijer, tja – hij was directeur van de NPS hè. Ik had toendertijd die petitie voor behoud van de NPS getekend (vooral vanwege de live-concerten!) en na afloop kreeg ik een mailtje wat bijna juichend mededeelde dat het allemaal nog zo meegevallen was. Dat sloeg gewoon helemaal nergens op dus. Kennelijk is hij dus ook zo’n olijke snoeier… Je legt de vinger precies op de zere plek door erop te wijzen dat Han ten Broeke deze situatie ‘autonomie’ noemt. Hele Orwelliaanse man, dat.

  Oh, en die Teldersstichting zit idd. ook in het complot! Ik durf dat nieuwe stuk van hen niet eens aan te klikken, maar ik zag dat GroenLinks hen verwijt kunst elitair te maken:
  “Kunst mag dan schaars zijn, het is dus geen luxeproduct, zoals de liberale Teldersstichting, onlangs in een rapport over de waarde van kunst en sport beweerde. Daarmee suggereert het wetenschappelijk bureau van de VVD dat creativiteit, hoop en nieuwe inzichten voorbehouden zouden zijn aan een rijke elite.

  Juist omdat kunst voor iedereen toegankelijk moet zijn, is het van belang dat de btw-verhoging voor kunst zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. Maar dat zou slechts het begin moeten zijn van de herwaardering van kunst. Na de visieloze jaren van Zijlstra blijkt hoe belangrijk het is dat de politiek uitlegt waarom kunst voor de samenleving onmisbaar is. Zo’n visie is bovendien noodzakelijk om een samenhangend beleid te kunnen vormgeven.”
  (http://werkgroepkunstencultuur.groenlinks.nl/node/83805)

  Dat zal niet bij de VVD vandaan gaan komen, nee. Die framing ook, om kunst te bespreken onder de noemer van “cultuur en sport”. Er was een tijd dat liberalen het hadden over “onderwijs, kunst en wetenschap” in relatie tot hun principe van “volksbeschaving en ontwikkeling van ouderen en jeugdigen” – maar daar doen ze kennelijk niet meer aan.

  Like

  Joke Mizée

  23 mei 2012 at 22:11

 10. @Dwarsbongel
  Tja, Zeeland verliest ook haar enige presentatie-instelling. De pijn zit overal, ook in de Randstad.

  @rikus
  Het laatste taboe: de hongerwinter was goed voor de mensen. Als je er niet dood van de honger aan ging.

  @Joke
  Ik kan me niet voorstellen dat er zich nogmaals een situatie voordoet waarin ik me gedwongen voel om tegen mijn zin in VVD te stemmen. Tja, de liberalen zijn ook niet meer zoals ze geweest zijn. Maar klopt dat wel, of waren ze vroeger ook al zo huiverig voor cultuur? Ik vermoed het laatste. In een ander verband wees ik op de ontvangst van een experimenteel gedicht dat de VVD-er Wendelaar niet begreep:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/09/21/de-haai-in-de-vvd/

  Het ligt eraan. De VVD in de jaren ’50 en ’60 was een elitaire partij van de gegoede burgerij. Zo noteert Jan Hanlo die Oote oote oote boe schreef in 1952 over een VVD’er: ‘In dezelfde maand haalt het vers de Eerste Kamer waar Mr. W.C. Wendelaar (VVD) zich erover opwindt. Met name ergert hij zich aan het feit dat het vers gepubliceerd werd in een door het rijk gesubsidieerd tijdschrift‘. De pendule is na 60 jaar terug bij de minachting door de VVD voor kunst.

  Like

  George Knight

  23 mei 2012 at 22:59

 11. Dhr. Wendelaar hield misschien wel zielsveel van kunst, alleen niet dat soort kunst. Maar ja, je kan nooit weten wat in de toekomst op de literatuurlijsten zal prijken, zo blijkt maar weer. Progressief is de VVD nooit echt geweest, wel ruimdenkender. In de jaren ’30 v.d.v.e. keek men er ongeveer zo tegenaan: http://www.dbnl.org/tekst/boek020over01_01/boek020over01_01_0004.php. Het komt op mij over alsof de sociaaldemocraat Boekman de grootste moeite heeft enig verschil tussen hem en Thorbecke te ontdekken.
  De neiging om de baas te spelen over adviesraden en fondsen zien we trouwens ook bij beide stromingen. Maar zelfs het erfgoed gaat eraan onder de huidige VVD (theaterinstituut TIN, bibliotheek van het KIT etc.).

  Like

  Joke Mizée

  24 mei 2012 at 00:36

 12. @Joke
  Da’s me nog het grootste raadsel, de afbraak van de Nederlandse cultuur en identiteit. Waarom wil de VVD dat in hemelsnaam voor haar rekening nemen? Behoort het niet bij beschaving om op zijn minst de schijn op te houden dat het niet zo is? En waarom is er geen factie in de partij die daar tegen in het geweer komt? Er is toch meer dan slechte dixieland of een schmierende Gordon? Enfin, waarschijnlijk niet voor de VVD-ers. Want cultuur is vermaak.

  Like

  George Knight

  24 mei 2012 at 01:37

 13. Da’s het marktdenken. Het is niet rendabel.
  De term cultuur is eigenlijk fnuikend, omdat-ie te breed is. Kunst hoort van oudsher bij onderwijs & wetenschappen thuis. Maar de hollandse koopmansmentaliteit heeft eigenlijk met alledrie niet zoveel op…

  Wat Boekman blijkbaar stelde (bij monde van Plasterk, maar ik heb het niet zo in de tekst terug kunnen vinden): “Kunst is niet dienstbaar aan welk politiek doel dan ook” zou eigenlijk moeten zijn “Politiek is niet dienstbaar aan welk commercieel doen dan ook”.

  Like

  Joke Mizée

  24 mei 2012 at 02:53

 14. @Joke
  De VVD is niet consequent in dat marktdenken. Het vermengt het met clientelisme, zoals trouwens meerdere partijen doen. Het sluist geld door naar sectoren waar het electoraal en andersoortig belang ziet. Bijvoorbeeld naar Bedrijven, Defensie, Asfalt, Hypotheken. Het verstoort daar de marktwerking meer mee dan dat het de markt aan het werk laat. Kunst en cultuur passen blijkbaar niet in hun plaatje.

  Bij andere partijen werkt dat de andere kant op. Ze gaan niet voor de kunst, maar zien vanuit clientelisme hun belang in de kunst. Inclusief hun grip op de bobo’s, pausjes en derderangs partijleden in de cultuurpolitieke organen waarop je al duidde en die niets met kunst te maken hebben. Wilders zou zeggen: die verschrikkelijke Joop Daalmeijer.

  Dus over die steun moeten we maar geen al te hoge verwachtingen hebben. In Nederland steunt geen enkele partij de kunsten van harte vanuit een hoger doel. Nog eerder wordt hun liefde ingegeven door een reactie op de VVD of PVV. Wat me trouwens tot de vraag blijft waar ‘hogere burgers’ als Victor de Stuers gebleven zijn die in de 19de eeuw initiatieven namen die de overheid niet wilde nemen. Niet toevallig wordt zijn naam weer veel genoemd.

  Like

  George Knight

  24 mei 2012 at 08:46

 15. Vanmiddag vergadert Kunsten ’92 in Utrecht. Hier het persbericht:
  http://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/rvcmei201/

  PERSBERICHT 21 MEI 2012

  KUNSTEN ’92 OVER ADVIES RAAD VOOR CULTUUR:

  AFBRAAK KRIJGT NU GEZICHT
  De slachting in de culturele sector die al vorig jaar was aangekondigd, krijgt nu een gezicht. Het advies van de Raad voor Cultuur laat zien hoe diep de bezuinigingen op kunst en cultuur er zullen inhakken. Vele deuren zullen sluiten, en veel instellingen moeten het doen met minder, soms met minder dan de helft van het budget.

  EEN ADVIES MET INGEBAKKEN GEBREKEN
  De Raad zelf waarschuwt voor de kwalijke gevolgen van dit advies, met name voor talentontwikkeling en de pluriformiteit van het aanbod. Dans, beeldende kunst en e-cultuur worden onderbedeeld, stelt de Raad. De Raad voor Cultuur heeft kritiek op staatssecretaris Zijlstra over het inflexibele systeem en de gebrekkige regie. Van een evenwichtige, goed gespreide basisinfrastructuur voor kunst, cultuur en erfgoed is vanaf 2013 geen sprake meer. Ook voorziet de Raad problemen bij de snelle omwenteling die instellingen moeten maken richting de markt. Een aantal instellingen heeft te weinig reserves om tegenvallers op te vangen.

  VEEL ONZEKERHEDEN VOOR INSTELLINGEN
  De adviezen van de Raad maken een doorwrochte indruk, maar het is duidelijk dat het knellende kader ook de commissieleden parten moet hebben gespeeld. Het is een teken aan de wand dat een derde (!) van alle positief geadviseerde instellingen een nieuw beleidsplan moet schrijven en dus nog niet aan de slag kan. De wijze waarop de Raad uitvoering heeft gegeven aan het museumadvies, met name het verzoek van de staatssecretaris om een ranglijst te maken, heeft geleid tot een indeling in vijf categorieën die veel vragen oproept. De zware oplopende kortingspercentages die hieraan verbonden zijn maken een doorgeslagen in indruk.

  OPROEP AAN DE POLITIEK: HERSTEL DE ERGSTE FOUTEN VAN RUTTE1
  De Raad voor Cultuur heeft weliswaar binnen de financiële kaders geadviseerd, maar geeft ook aan waar het advies te krap bemeten is en het bestel knelt.Kunsten ’92 roept de politiek, in het bijzonder de lentecoalitie, op om op korte termijn ruimte te maken voor herstel van de grootste vergissingen die dreigen te worden begaan. Bovendien zijn, voor de verdere ontwikkeling van ondernemerschap in de culturele sector, meer fiscaal gunstige regelingen en verlaging van het BTW-tarief voor beeldende kunst belangrijke voorwaarden.

  Like

  George Knight

  24 mei 2012 at 09:30

 16. Da’s trouwens ook weer zoiets: mijn branche-organisatie (VNPF/VSCD) heeft een nieuwe voorzitter, ene Jeroen Dijsselbloem…

  En wat die rating voor musea betreft: alle Leidse rijksmusea hebben een voldoende gekregen, behalve Oudheden. Zouden ze dat door Moody’s hebben laten bepalen of door Standard & Poor’s?

  Like

  Joke Mizée

  24 mei 2012 at 17:36

 17. Nou, Stef Blok windt er tenminste geen doekjes om: “De VVD zou bijvoorbeeld graag meer snijden in ontwikkelingshulp en media en de btw-verhoging in de culturele sector had de partij liever in stand gelaten.”
  (http://nos.nl/artikel/378047-vvd-akkoord-later-herzien.html).
  De stem van Joop van den Ende zullen ze ook niet gaan krijgen, in september.

  Like

  Joke Mizée

  29 mei 2012 at 22:41

 18. @Joke
  Een opvallend standpunt van Blok over de BTW-verhoging. Want VVD-woordvoerder cultuur Bart de Liefde zei een jaar geleden dat de verhoging een rem zet op het stimuleren van ondernemerschap in de cultuur. En da’s toch waar de VVD voor zegt te staan? De Liefde suggereerde ook dat het de PVV was die reparatie van de verhoging blokkeerde. Maar nu de reparatie er door D66 en het Lente-akkoord is gekomen wil Blok het terugdraaien. Het lijkt er sterk op dat de fractieleider hard aan vakantie toe is. Misschien is een spannend boek over logica iets voor hem op terras of strand.

  Like

  George Knight

  29 mei 2012 at 23:26

 19. Een nieuwe fractie, een nieuwe voorzitter – dat lijkt me een goed voornemen voor de VVD voor het nieuwe parlementaire jaar/

  Ja, is inderdaad opmerkelijk. Al heeft Blok wel meer extreme standpunten.
  Jij had een jaar geleden een blog over dat interview met Zijlstra, waarin hij zei dat hij de btw-verhoging betreurde en dat het een vergissinkje bij het handjeklap t.t.v. de formatie moest zijn geweest. Die lijmpoging is ook voor niks geweest, want Blok walst er gewoon vrolijk overheen.
  De verhoging kwam ook bijna niet door de Senaat toendertijd, omdat 1 dag voor de stemming de VVD-fractie nog riep dat ze tegen zouden stemmen. Maar toen konden ze nog zeggen dat het ‘moest van de PVV’. Wat zou nu het devies zijn, ‘willen is kunnen’? De complete ondernemerswereld schreeuwt anders al weken moord en brand over een verhoginkje van 2% (waarbij ik enig leedvermaak ternauwernood kan onderdrukken).

  Like

  Joke Mizée

  30 mei 2012 at 00:43

 20. @Joke
  Precies. De huidige VVD doet aan zelfontbranding. Ik ben dol op dat vuurwerk.

  Like

  George Knight

  30 mei 2012 at 09:19

 21. […] Nicolaï is een a-typische VVD’er omdat-ie belang hecht aan een solide cultuurbeleid. In een VVD die als geen ander de kwade genius achter de afbraak van de kunstsector is. Meer dan de PVV. Nicolaï stapte in 2011 over naar […]

  Like

 22. […] met name door de rechtse politiek in Den Haag over kunstenaars wordt gesproken een schande is. De VVD en in haar spoor de PVV zijn verantwoordelijk voor deze afleiding waarin kunst en kunstenaars als […]

  Like

 23. […] De kunstsector wacht nog steeds op verbetering. Zelfs bij de kunstbegroting in november 2013 weigerde het kabinet Rutte II reparatie. Ook de PvdA bleef doof voor kritiek. Inclusief een onmachtige Jetta Klijnsma. Eerder zei ze: ‘Het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra veroorzaakt tienduizenden extra werklozen en maakt kunst en cultuur, door de btw-verhoging en afschaffing van de Cultuurkaart, weer iets voor de elite‘. De culturele kaalslag van Rutte I staat dus niet op zichzelf, maar wordt voortgezet in Rutte II. Maar omdat de instellingen sluiten heerst nu de stilte van het crematorium. Niet de PVV, maar de VVD is de kwade genius. […]

  Like

 24. […] van Engelen is een verwijzing naar Nederland van voor de crisis. Of liever gezegd, van voor de culturele kaalslag door de VVD, geholpen door PVV en niet tegengewerkt door PvdA en CDA. In de optiek van Engelen schuurt er iets […]

  Like

 25. […] ‘Onze vorige staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra die zei dat hij blij was dat hij geen verstand had van kunst, want dan kon hij heel makkelijk snijden. Ik weet niet of er überhaupt bezuinigd moet worden, daar zijn ook andere stemmen, maar de manier waarop die man omgegaan is met ons kunstenaars neem ik hem zeer kwalijk en zal ik hem ook altijd kwalijk nemen. Het gaat niet aan dat iemand die staatssecretaris van Cultuur is dat durft te zeggen, terwijl een staatssecretaris van Cultuur het hoort op te nemen voor cultuur. Ook al krijg je als opdracht om te bezuinigingen dan moet je dat serieus uitleggen. Dus ik voel me als Nederlands kunstenaars echt geraakt. (..) Je kunt toch niet zeggen als je een ministerie onder je hebt blij te zijn niet zoveel verstand van kunst te hebben om makkelijker te kunnen snijden. (..) Ik vind het respectloos beleid. We hebben te maken met een regering die redelijk respectloos met de kunst omgaat.‘ VVD is de kwade genius. […]

  Like

 26. […] we pas later. Afbraak is een traag proces. Het is door de bezuinigingsdrift en afbraakpolitiek onder leiding van de VVD in gang gezet. Onze politieke brekers besteden liever 30 miljard euro aan banken of 5 miljard euro […]

  Like

 27. […] uit zou volgen onderbouwt de Raad voor Cultuur niet. Wellicht is op landelijk niveau de grofste neerbuigendheid van VVD en PVV achter de rug evenals de stilzwijgende instemming daarmee van PvdA of CDA. Die samenging […]

  Like

 28. Ga op eigen beentjes staan! Zoek maar sponsors, moet ik ook doen. Als het niet lukt, Da’s pech. In wat voor een watjes wereld is het Westen verzand? Moet is per se die pindakaas vloer een uniek staaltje van subsidiekunst vinden? Denk spontaan van niet.
  Weg met die troetelsubsidies!
  En voor u meent dat dan grauwheid de dienst uit zal maken, dat is niet waar.

  Like

  toetssteen

  26 juni 2014 at 04:25

 29. […] het over de ondersteuning van de kunstensector door de overheid  gaat, dan zijn er velen die daar niks van moeten hebben. Het is hun goed recht. Zoals ik niks van ondersteuning aan topsport, defensie of indirecte […]

  Like

 30. […] suggereert. Niet de kunstenaars maken het klootjesvolk belachelijk, maar het klootjesvolk -daartoe aangevoerd door politici van de VVD, gevolgd door die van de PVV en alle andere politici rond het Binnenhof- maken kunst en […]

  Like

 31. […] jaren voorbereid en vormgegeven. Eerst binnen de VVD-fractie bij monde van cultuurwoordvoerder Han ten Broeke, in 2010 door VVD-informateur Ivo Opstelten in het regeerakkoord en in de uitvoering door […]

  Like

 32. […] als aanstichter aan de basis van de recente afbraak van de Nederlandse cultuur. De PVV was in 2011 samen met de VVD de sluipmoordenaar van de gesubsidieerde culturele infrastructuur. Samen met alle politieke […]

  Like

 33. […] vormen aan. Aartsen dekt het populisme in de politiek met zijn marketing prima af. De VVD is de kwade genius achter de afbraak van de kunstsector en laat daar bij monde van Thierry Aartsen geen enkele twijfel over […]

  Like

 34. […] zich uitsluitend op het dossier immigratie, islam en integratie. Ik schreef in 2012 in een commentaar: ‘De VVD is de oorzaak voor de kaalslag op cultuur en heeft dat de afgelopen jaren voorbereid […]

  Like

 35. […] Prikkelende column van Özcan Akyol in het AD. Hij schrijft: ‘Kunst en cultuur zijn verdacht gemaakt door rechtse politici die te maken kregen met onwelgevallige meningen.’ Dat klopt, maar het is de vraag of de onwelgevallige meningen niet vooral vanuit henzelf komen. En vanuit hun politieke gedachtegoed. De haat tegen vooral de hedendaagse kunst (cultuur zou Akyol niet op een hoop moeten gooien met kunst) bestaat al tientallen jaren in een partij als de VVD. Google maar eens op ‘Jan Hanlo’ en ‘Willem Carel Wendelaar’, een Eerste Kamerlid van de VVD die in 1952 vragen stelde over een gedicht van Hanlo dat hij een ‘onaanvaardbare uiting van kunst’ vond. Alsof Wendelaar ook maar enig verstand van kunst had en zich als politicus met de inhoud van kunst zou moeten bemoeien. De VVD is de kwade genius achter de afbraak van de kunstsector. […]

  Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: