Marokkaans straattuig mishandelt en daarmee is alles gezegd

Parool.nl besteedt op 5 mei met twee berichten aandacht aan hetzelfde feit. Om 11.00 uur zegt een stuk Baby na straatruzie overleden: ‘Een zwangere  Amsterdamse die op de Nieuwendijk door vijf Marokkaanse mannen was mishandeld, is kort daarop te vroeg bevallen, waarna de baby is overleden‘. Het stukje zegt verder dat de vrouw van Marokkaanse komaf was, een Surinaamse vriend had en door de vijf mannen voor ‘negerhoer’ werd uitgescholden. Om 16.02 uur doet een ANP-stuk Baby mishandelde zwangere vrouw overleden verslag van hetzelfde feit met weglating van de etnische bijzonderheden. Het sluit af met de mededeling dat de verdachten onder de 18 jaar waren, maar ‘de politie kon verder niets zeggen over hun identiteit‘.

Eerst plaatst Het Parool om 11.00 uur dus een verslag van de mishandeling op de Nieuwendijk met vermelding van bijzonderheden. Maar 5 uur later plaatst om 16.02 uur hetzelfde nieuwsmedium een bericht online dat alle bijzonderheden over de achtergronden van zowel daders als slachtoffers weglaat. Wat is hier aan de hand?

Inmiddels kent het bericht op Google Nieuws meer dan 50 vindplaatsen. Aan de hand van het bericht in Het ParoolBaby na straatruzie overleden‘ zijn kamervragen gesteld. Op 7 mei vraagt Joram van Klaveren (PVV) met ‘De dood van een baby na de racistische mishandeling van de moeder door Marokkaans straattuig‘ naar de strafafhandeling van de daders die blijkbaar onbestraft zijn. Khadija Arib (PvdA) vraagt op 9 mei met ‘Mishandeling van zwangere vrouwen naar het verband tussen het overlijden van een ongeboren vrucht en mishandeling. Zij vraagt ook of de mishandeling van zwangere vrouwen voldoende kan worden bestraft.

Bart Schut vraagt in een opiniestuk in De Volkskrant op 8 mei of Marokkanen een racismeprobleem hebben. Hij merkt op dat de mishandeling al op 26 maart plaatsvond en hij vindt het opmerkelijk dat de gebeurtenis nu pas opgepikt wordt door de media. Een en ander maakt opnieuw duidelijk dat racisme niet voorbehouden is aan een bepaalde etniciteit of politieke stroming, maar overal voorkomt. Dat ontkennen of wegpoetsen zoals Het Parool met het tweede bericht lijkt te doen werkt averechts. Dat het om Marokkaans straattuig gaat lijkt een voldoende constatering waar ook andere Marokkanen zich krachtig tegen moeten kunnen uitspreken.

Foto: Foto bij bericht Baby na straatruzie overleden op Parool.nl. Credits Maarten Brante

17 gedachten over “Marokkaans straattuig mishandelt en daarmee is alles gezegd

 1. Gelet op het verdere verloop van het debat mag je daar dan ook wel aan toevoegen:
  Dat vijf Marokkaans-Nederlandse jongeren een zwangere vrouw in elkaar slaan is dieptriest. Dat is echter geen reden om de hele bevolkingsgroep Marokkaanse-Nederlanders van racisme te beschuldigen. Laat staan dat Marokkaanse-Nederlanders die zich uitspreken de huid wordt volgescholden. Wat een politiek correct stukje zeg.

  Kunnen we dan ook nog het volgende constateren: het incident vond ruim een maand geleden plaats, niemand schreef erover. Maar nu blijkt dat het Marokkaanse Nederlanders waren, breekt de pleuris uit. Wat zegt dat eigenlijk? Dat we het erg vinden ómdat het Marokkaanse Nederlanders waren? Dat we het niet erg vonden omdat de vrouw een Marokkaanse Nederlander was? Wat maakt eigenlijk dat het incident nu wel een discussie waard is? (En dan niet komen met de ernst van het incident, want die is vandaag niet erger dan eind maart)

  Like

 2. @Johanna
  Als je mijn laatste zin goed leest dan zie je dat ik juist voor openbaarheid pleit zodat andere Marokkanen zich tegen dit zinloos geweld kunnen uitspreken. Bij verzwijgen wordt hun deze kans onthouden. Duidelijker kan ik denk ik niet zijn in het scheiden van de goeden en slechten binnen een bevolkingsgroep. Die trouwens steeds diverser wordt omdat de leden ervan zich uiteenlopend ontwikkelen. Ik begrijp dan ook niet waarom je ineens begint over het -door wie?- veroordelen van een hele bevolkingsgroep van racisme. Da’s in elk geval niet wat ik doe. Die nuancering lijkt me duidelijk.

  Deze Marokkaanse rotjochies zijn daders. Ze hebben zich misdragen. En dat moet en kan genoemd worden zonder er grote verhalen aan te verbinden. Dat laatste wilde ik juist niet. ik zeg niet meer dan dat ze zich misdragen hebben en anderen er blijkbaar moeite mee hebben om dat te vermelden.

  En dat laatste verbaast mij. De emancipatie van een bevolkingsgroep is blijkbaar nog niet voltooid als anderen denken dat die te zwak of te kwetsbaar is om dit soort nieuws naar buiten te brengen. Mijn idee is dat we zo niet verder komen. En mijn idee is ook dat de Nederlandse-Marokkanen sterk genoeg zijn om dit passend af te handelen. Ik pleit voor openbaarheid zonder stigmatisering.

  Dat het nieuws zo lang stil bleef kun je ook anders verklaren dan jij doet. Namelijk dat juist door het politiek correct denken bij politie, lokale overheid of media het nieuws zo lang achter werd gehouden. Daartoe lijkt me geen enkele reden. De rotjochies staan zoals ik voor alle duidelijkheid in de titel aangaf voor zichzelf. Daarmee is alles gezegd.

  Like

 3. Kennelijk is er iets fundamenteel mis met én de Nederlandse samenleving, én het Parlement én de Nederlandse MSM’tjes, elk om eigen achterliggende redenen, dat dit zinloos geweld pas na een maand plotseling het nationale geweten doet beroeren.

  Like

 4. @Joke
  Dank je voor de verwijzing. Mooie reactie van Said El Haji. Ik weet onvoldoende of deze jongeren specifiek Surinamers of Ghanezen op de korrel nemen. Ik weet uit de publiciteit van de laatste jaren wel dat er bijvoorbeeld in Amsterdam ZO, de Bijlmer, na verkiezingen spanningen ontstonden tussen zwarte en islamitische inwoners. De eersten vonden dat de laatsten werden bevooroordeeld omdat ze beter pasten in het nieuwste slachtofferbeeld dat door de lokale overheid werd uitgedragen plus de bijbehorende subsidies. Zo simpel is het vaak.

  Maar het is een semantische kwestie om het racisme te noemen. Zo wordt islamofobie vaak ‘racisme’ genoemd terwijl het dat feitelijk niet is omdat het tegen een religie (volgens sommigen ideologie) en niet tegen mensen met specifieke raciale kenmerken is gericht. Maar toch heet het in de volksmond dan ‘racisme’. Zoiets is met de straatcultuur van deze rotjochies ook aan de hand. Voor de aanpak maakt het echter niet uit welk etiket er op geplakt wordt.

  El Haji komt in mijn ogen met de goeie reactie. Benoemen en zichtbaar maken. In de hoop dat de Marokkaanse gemeenschap het oppakt en er iets mee doet. Meer dan nu in ieder geval. Als men van de schrik bekomen is dat de vijand binnen zit en niet buiten. Zoals, voor de volledigheid, voor elke groep het lastigst te accepteren is.

  Afgelopen jaren zijn er trouwens allerlei analisten geweest die zo’n mishandeling met vreselijke gevolg de term ‘straatcultuur’ meegeven. Waarbij ze wijzen op overeenkomsten tussen jongeren van 12-25 jaar in een stedelijke omgeving. Zoiets bestaat. Dan wordt het dus niet in een etnisch, maar in een modern Westers vakje geplaatst. Waarbij ze als overkoepelende verklaring tussen de stedelijke jongeren verwijzen naar die machocultuur. El Haji trapt niet in die reductie die te ver doorschiet. Want het veronachtzaamt de verschillen. Maar degenen die de misdragingen van de Marokkaanse jongeren niet onder ogen willen zien geeft-ie ongewild de mogelijkheid om ‘het racisme’ uit een deel van de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap nog verder te verwateren door het etiket ‘straatcultuur’.

  Like

 5. “Maar het is een semantische kwestie om het racisme te noemen.”
  Nee, het is juist een semantische truc als men zegt dat het niet om racisme zou gaan. Voor Wilders zijn bv. alle mensen die uit islamitische landen komen ‘moslims’. (Ook deze jeugdige daders zijn misschien ‘culturele’ moslims, of zelfs dat niet. We weten alleen dat hun ouders uit Marokko kwamen.)

  “Voor de aanpak maakt het echter niet uit welk etiket er op geplakt wordt.”
  Dat maakt juist heel veel uit! Zonder etnisch etiket zouden er gewoon generieke maatregelen genomen worden.

  “El Haji trapt niet in die reductie die te ver doorschiet.”
  Inderdaad, hij reduceert niet maar onderzoekt zowel overeenkomsten als verschillen, zowel het algemene als het specifieke. Maar dan blijft nog altijd overeind dat westerse straatcultuur en oosterse/zuidelijke machocultuur goeddeels overlappen. Een jonge meid uit Duindorp (naar verluidt een soort tokkie-walhalla bij Den Haag) hoeft óók niet met een ‘negert’ thuis te komen, hoor. Waarom zou het niet de straatcultuur zijn – Marokkaanse Nederlanders die niet in achterstandswijken wonen doen dit soort dingen i.h.a. toch niet? Net zoals men Lonsdale-jongeren op het rechte pad kan krijgen door hen maatschappelijk perspectief te bieden, zo werkt het ook bij kutmarokkaantjes.

  Mij trof het in het stuk van El Haji het meest dat hij zegt dat in de omgekeerde situatie – Marokkaanse man met Surinaamse vrouw – er niets gebeurd zou zijn. Mannen mogen een partner buiten de eigen groep zoeken, vrouwen niet.

  In de UK zit al jaren een vrouw vast voor de moord op de man die haar seksueel uitbuitte, haar naam is Zoora Shah. Binnen de kleine, hechte Pakistani gemeenschap van het plaatsje Bradford wist iedereen ervan, maar niemand hielp haar uit haar uitzichtsloze situatie te komen. Daar zijn harde woorden over gevallen, maar in de UK valt dat onder ‘gender issues’. De positie van Aziatische vrouwen is nl. in het algemeen slecht, en dat heeft niets met religie te maken. In het Hindoeïstische India is het van hetzelfde laken een pak. In Nederland zou zo’n kwestie onmiddellijk in het moslim-frame geplaatst worden.

  Like

 6. @Joke
  Men kan het niet eens zijn met wat Wilders zegt over de islam, maar racisme zie ik er niet in. Wilders richt zich niet alleen op mensen die uit islamitische landen komen, maar ook op autochtone Nederlanders die islamitisch zijn geworden. We hebben het er eerder over gehad dat begrippen van cultuur, religie en etniciteit door elkaar gebruikt worden. Dat zorgt voor onduidelijke afbakening en een Babylonische spraakverwarring. Wilders is daar niet mee begonnen.

  De actuele stand van zaken in de overheidsmaatregelen is dat specifieke maatregelen om de integratie te bevorderen worden vervangen door generieke maatregelen, zoals je weet. Dus formeel is etniciteit geen aandachtspunt bij het integratiebeleid. In elk geval niet op landelijk niveau. Dat lijkt me een verstandige beleidswijziging.

  Los daarvan kan de Marokkaanse gemeenschap haar eigen maatregelen nemen waar het gaat om het aanpakken van deze rotjochies. Want het is niet langer de overheid die zich hiervoor de eerst verantwoordelijke voelt waar het niet om socio-economische, maar culturele waarden gaat. De bal ligt bij de Marokkanen om dit aan te pakken. Daar zie ik een groot vertrouwen in.

  Feit is dat vrouwen in de islam een achtergestelde positie hebben. Of een moslimvrouw door de hond of de kat gebeten wordt is een academische kwestie. Dus of dit nu komt door de cultuur of de religie. Het feit telt. Je conclusie dat de positie van Aziatische vrouwen niets met de religie te maken heeft lijkt me aantoonbaar onjuist. Op zijn minst wordt die achterstelling gesanctioneerd door de dogmatiek van de islam.

  Het kan zijn dat hindoevrouwen in India ook een achtergestelde positie hebben. Wellicht werkt daar in religie hetzelfde mechanisme. Namelijk om vanuit een oude cultureel-tribale laag de nieuwere religie dit eerdere onrecht in stand te laten houden. Op de oude puinhopen hebben ze immers hun macht gevestigd door mee te buigen naar een verleden. Deze religies die met hun rug naar de toekomst staan zouden immers ook voor volledige gelijkheid tussen man en vrouw kunnen pleiten. Formeel en informeel laten ze dat na. Het christendom heeft zich weliswaar beter aan de moderne tijd aangepast, maar heeft ook nog allerlei archaische trekjes die de vrouw een ondergeschikte positie geeft.

  Like

 7. @GK: Het is voor mij eigenlijk relatief onbelangrijk of de problemen van agressie tegen vrouwen of raciaal of etnisch gemengde stelletjes voortkomt uit een moslim, hindoe, christelijke enz. cultuur. Of het meegenomen is uit Azië, Noord Afrika of home grown. We zijn een klein en relatief onbetekenend land dat naar de pijpen van grootmachten moet dansen willen we economisch blijven drijven. Onze hypocretie op het gebied van mensenrechten komen duidelijk naar voren in onze handelsrelaties met China, SA, India enz, enz, enz. en zijn daar dagelijks levende getuigen van. We kunnen op mondiaal niveau niet veel veranderen zelfs als we dat vanuit een vorm van arogant en misplaatst etnocentrisme überhaupt wenselijk zouden vinden

  Het enige wat voor mij van direct belang is, dat we dit in Nederland niet – nooit – mogen en kunnen tolereren. Wat tegenwoordig populair als Marokkaanse rotjochies te boek staat verbloemd het feit dat het gewoon om in Nederland geboren en opgegroeid tuig gaat. We – en ik steek ook mijn hand n eigen boezem – hebben vanuit een soort misplaatst cultuurrelativisme veel te lang getolereerd dat subculturen (christelijk, islamitisch enz). Kritische geluiden vanuit verschillende gemeenschappen waren er allang, maar die kregen geen rugdekking en werden in de kiem gesmoord door soms agressieve geestelijken (pastoors, dominees Imams enz.) die wel de ruggensteun van de Nederlandse politiek kregen. Dit allemaal in het kader van vrijheid van Godsdienst en haar uitingen. Zelfs als die uitingen regelrecht tegen andere grondrechten indruisten.

  We moeten het gewoon onder ogen zien, die Marokkaanse rotjochies zijn gewoon Nederlands tuig.

  Like

 8. @Jack
  De jochies noemen zichzelf Marokkaans, hoewel ze dat inderdaad feitelijk niet zijn. Hoewel ze door en door vernederlandst zijn, en zich in Marokko niet thuis zouden voelen, grijpen ze toch naar een niet-bestaand beeld om zich af te zetten tegen de orde. Door ze Nederlands tuig te noemen mis je denk ik toch de culturele component.

  Over het feit dat de linkse politiek het niet ruimhartig opneemt voor de vrouwen met een achtergestelde positie in bepaalde minderheidsgroepen verbaas ik me met anderen al vele jaren. Dat wegkijken is voor mij een breekpunt geworden om me van de linkse politiek af te wenden. Hopelijk is het nieuwe realisme van de partijen van het ‘Lenteakkoord’ aanleiding om de rechtsgelijkheid van deze vrouwen feitelijk af te dwingen binnen de conservatieve migrantenorganisaties.

  Like

 9. @GK: sta volledig achter je opmerkingen en observaties wat betreft zogenaamd links of progressief Nederland en hun wegkijken bij de integratie problematiek van vooral de uit het buitenland komende vrouw. Nogmaals, in het begin wellicht begrijpelijk als misplaats cultuurrelativisme in de veronderstelling dat dit binnen één generatie wel zou zijn verdwenen, maar na zoveel jaar met veel te weinig verbetering toch duidelijk FOUT! Een vorm van seksisme dat vanwege haar sluipende vorm wordt getolereerd maar een situatie creëert waartegen in mijn optiek heel Nederland (inclusief niet westerse Nederlanders) zich expliciet dient uit te spreken. Ik hoop dan ook dat die jongens zullen worden vervolgd wegens moord (als de vrouw zichtbaar in verwachting was) of tenminste doodslag.

  Bij je opmerkingen van het culturele component van de Marokkaanse achtergrond van dit tuig heb ik echter wel een kanttekening. Natuurlijk is de Marokkaanse achtergrond van belang bij de bestrijding van de problemen die we binnen onze cultuur ervaren met hun specifieke cultuuropvattingen. Maar het is ondertussen niet gewoon om in Nederland de problemen in West Friesland of Zeeland enz. {in Amersfoort met de Bunschoters of vooral Spakenburgers :-)} die er zijn met de feestvieren en vernielende jeugd als expliciet een Bunschoter. Spakenburger, Volendams enz, gereformeerd of typisch katholiek enz. probleem te benoemen. Toch zijn ook daar voor het begrijpen en de aanpak de culturele achtergronden van de verschillende groepen van groot belang om mee te nemen in de bestrijding van de problemen.

  Wat ik eigenlijk op een zeer omslachtige manier probeer te zeggen is dat problemen met cultuurverschillen op Nederlandse bodem al zo oud zijn als onze geschiedenis en dat daar in de moderne tijd gewoon wat nieuwe uitdagingen bij zijn gekomen. Dit vanwege de toegenomen mobiliteit van de mondiale wereldburger. Iets waar we trouwens als Nederlanders ook bij aan de wieg hebben gestaan. Maw, eigenschuld, dikke bult!

  Het is niet meer – maar ook niet minder : -((( – dan een (hardnekkig) oud probleem in een (versleten maar nieuw aandoend) nieuw jasje.

  Like

 10. :-)))))))))))) en dan die Spakenburgers zomer en winter zonder jas!
  Verwarrend hoor.

  Like

 11. @Johanna
  Ik meen je bezwaren wel te begrijpen, ik ben het er alleen niet mee eens. En dat discriminatie niet mag verdient op zijn minst nuancering. In ieder geval kan positieve discriminatie lastig verboden worden. Maar het bestaat overal. Tussen leden van groepen, van de achterbuurt tot de hockeyclub. Pas door discriminatie kunnen groepen zich vormen.

  Begrijp me aub niet verkeerd, Johanna. Mij maakt het niet uit of Veluwse, Achterhoekse of Nederlands-Marokkaanse rotjochies worden betrapt en aan de schandpaal genageld. Mits de feiten duidelijk zijn. Ik pleit voor volledige openheid die een maatschappij alleen maar sterker maakt.

  Ik zie slechts twee voorwaarden voor uitzonderingen om discriminatie te verbieden. 1) Van een groep moet in redelijkheid verwacht kunnen worden dat ze zichzelf kan verdedigen. Dus discrimineren van hoogbejaarden, verstandelijk gehandicapten of chronisch zieken acht ik de uitzondering die niet mag. 2) En zoals je link ook zegt, het bestaansrecht of de motivatie van de ander ter discussie stellen mag niet. Dus inderdaad niet: moslims horen niet thuis in Europa. Maar wel: de islam is vrouwonvriendelijk en daarom heb ik er kritiek op.

  In mijn uitingen probeer ik te laveren tussen degenen die al gauw roepen dat beledigen niet mag en degenen die de ander buiten de orde stellen. Als het individu of de groep bij machte is om via het publieke debat een krachtige reactie te geven dan acht ik die fijnzinnigheid koudwatervrees die niet bij een open, dynamische samenleving past. Maar waar beledigen overgaat in uitsluiten haak ik af. Kritiek op de ander moet in mijn ogen het zicht en de ruimte op verbetering in zich houden, anders is het geen kritiek maar wegstrepen. Daarom ben ik schichtig als sommigen kritiek afwijzen omdat het juist dat uitsluiten dichterbij kan brengen.

  Like

 12. @George 9:16:
  “Wilders richt zich niet alleen op mensen die uit islamitische landen komen, maar ook op autochtone Nederlanders die islamitisch zijn geworden.”
  Wanneer hij zegt dat er geen moslim meer het land in komt, dan bedoelt hij immigranten uit islamitische landen. Hun al dan niet gelovig zijn boeit hem totaal niet. Nationaliteit loopt er dus ook nog eens doorheen. Wilders veronderstelt een monocultuur zoals die vrijwel nergens vóórkomt.

  Nog wat betreft die (al dan niet) generieke maatregelen: een paar jaar geleden waren allerlei onderzoekers en veldwerkers verbaasd dat incest ook onder ‘allochtonen’ voorkwam. Daar word ik echt moedeloos van. Ja, maagdelijkheid staat daar hoog aangeschreven – maar dat geldt ook voor de ‘bible belt’ en het was al een generatie geleden bekend dat het daar óók speelde. Maar dacht je nou echt dat de eer- en schaamtecultuur en het korte lontje niet spelen in witte achterstandswijken? Blanke jongens en mannen plegen ook dit soort geweld, maar daar hebben we het dan niet wekenlang over. (Ik heb op een wegloophuis gewerkt. In de meidenopvang, voor meiden die een geheim adres nodig hadden, zaten echt niet alleen allochtone meisjes.)

  Religie werkt vooral bestendigend op bepaalde culturele gebruiken, dat zeg je goed. Maar dat kan elke relgie zijn, of zelfs een seculiere Leitkultur. Het heeft meer te maken met ‘het sacrale’, de gevestigde orde. Mensen die zich erg druk maken over bv. iets godslasterlijks, zijn meestal niet zelf bijzonder religieus, maar wel zwaar conservatief (in de zin van conformistisch). Racisme, seksisme en homofobie zijn in ons land lange tijd zeer algemeen geweest, dwars door alle zuilen heen.

  Like

 13. @Wilders
  Wat Wilders motiveert weet ik niet. Mede om juridische problemen te voorkomen spreekt-ie over de islam, en niet over individuele moslims.

  Uiteraard komt onrecht overal voor. Maar feit dat het elders voorkomt mag geen reden zijn om een onrecht dat aan het licht komt niet te noemen. En zeker zullen bepaalde maatschappelijk zwakkere groepen door een gebrek aan contacten, verkeerde interpretatie van signalen of onvoldoende kennis van de samenleving eerder tegen de lamp lopen dan nodig. Dan wacht hun maar een taak: emanciperen en zorgen dat een nog zwakkere groep op termijn hun plek inneemt. Herinner je je de Surinamers in de jaren ’70? Dat was toen de groep die de klappen kreeg. Nu worden ze in Nederland breed gewaardeerd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.