Ontpolderen Hedwigepolder vervreemdt Zeeuwen van de Haagse politiek

Update 8 mei 2018: Omroep Zeeland in een bericht: ‘Het actiecomité Red Onze Polders staakt het verzet tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. Twaalf jaar lang heeft het comité geprobeerd de ontpoldering tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Zaterdag 26 mei worden alle spandoeken uit die afgelopen jaren verbrand.’ Lees onderstaande reacties over een debat dat niet ging waarover het zou moeten gaan en de bedenkelijke rol van de natuurorganisaties die vuile zaak maakten met het Antwerpse havenschap en de Belgische overheid. En lees het boek ‘Dit is mijn hof’ van Chris de Stoop die zijn pijlen vooral richt op de groenen, en minder op de havenbaronnen die de keten van onteigeningen, ontpolderingen en natuurcompensaties in gang zetten. 

De Hedwigepolder dreigt voor eenderde deel ontpolderd te worden. Als Zeeuws-Vlaming heb ik daar andere gedachten bij dan ik normaal zou hebben. Ik kan me vinden in de bezwaren van de Zeeuwen om geen land terug te geven aan het water. Het doorsteken van de op Deltahoogte gebrachte zeedijk die voor veiligheid zorgt voelt tegennatuurlijk aan. In Zeeland speelt altijd de relatie tot de overkant mee. Antwerpen stelt met een zak geld het eigenbelang veilig, zo is de gedachte. Cynisch is dat het oprukken van de Antwerpse haven tot aan de grens onder het mom van natuurherstel mogelijk wordt. Dat maakt Zeeland wantrouwend.

Staatssecretaris en CDA’er Bleker heeft de Europese Commissie een voorstel gestuurd voor natuurherstel in de Westerschelde waarmee tweederde van de Hedwigepolder gespaard blijft. Vanwege natuurherstel zou de polder onder water gezet moeten worden. De regering claimt dat Nederland hiermee voldoet aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Bleker verwacht dat hiermee alle bezwaren van de Europese Commissie worden weggenomen. Bleker beloofde om de Hedwigepolder te sparen, maar moet nu onder druk van de EU zijn belofte breken.

Het is nog niet zeker of de Tweede Kamer akkoord gaat. CDA-‘dissident’ en Zeeuws kamerlid Ad Koppejan verklaarde altijd zijn voeten in de klei te zetten tegen ontpoldering. Ook hij breekt zijn woord. Statenlid Johan Robesin van de Partij voor Zeeland overlegde met Mark Rutte en gaf zijn stem aan de coalitie in de Eerste Kamer als er niet ontpolderd werd. Hij voelt zich nu belazerd. De PVV en SP blijven tegen ontpoldering. PvdA, GroenLinks en D66 vinden eenderde ontpolderen te weinig. Maar ook partijen kunnen hun belofte breken.

Foto: Leden van het actiecomité Red onze Polders voeren actie. © ANP

Advertentie

17 gedachten over “Ontpolderen Hedwigepolder vervreemdt Zeeuwen van de Haagse politiek

 1. Het gaat welgeteld om 3 vierkante kilometer, waarvan er nu 2 worden ‘gespaard’. Het geeft de uitdrukking ‘waarin een klein land groot kan zijn’ een nieuwe dimensie. Al die tijd was er blijkbaar geen probleem met het onder laten lopen van de Welzingepolder, als het Hedwige maar niet zou worden. Welzinge schijnt trouwens een waardevol natuurgebied te zijn, maar blijkbaar is landbouwgrond dierbaarder. Of gaat het dan om het al dan niet doorsteken van die dijk, dat zelfs dat ene kilometertje nog onoverkomelijk is?

  Like

 2. Het vraagstuk interesseert me zeer. En ik heb beide kanten willen overwegen. Ik vind dat compromis (van Bleker) zo gek nog niet, al is het natuurlijk heel Haags…

  Like

 3. Helemaal precies weet ik het niet.
  Maar het schijnt dat er 1 eigenaar is van de Hedwigpolder….die daar op de een of andere manier veel voor vangt.
  Het is toch waarschijnlijk een geldkwestie en geen natuurkwestie…..(vriendjes?)
  Intressant om uit te zoeken hoe dat precies zit.
  Maar ik heb daar geen tijd voor.

  Groet Paul Klemann…maar de zijn vast wel van die natuurjongens die precies weten hoe de vork in de steel zit.
  Dus juridisch….gaat volgens mij die polder hoe dan ook onder water….

  Like

 4. @Joke
  Waarom zo neerbuigend jegens de Zeeuwen? Als in een stad een monument afgebroken dreigt te worden, een gracht gedempt of een bomenrij gekapt en de inwoners komen in het geweer, dan gun je hun toch ook dat protest? Hoe symbolisch het ook is.

  @Th. Balvers
  Als Haagse politiek het breken van beloften is, dan heb ik liever een ander soort politiek.

  @Paul
  Precies, het is niet alleen een natuurkwestie zoals nu door de regering en in de pers wordt beweerd. Het is een harde strijd over het economisch belang van Antwerpen en de Zeeuwse autonomie. De natuurjongens zijn aardig, maar kijken alleen naar de natuur, dus die zullen het ook niet in alle openheid zien.

  Like

 5. Er si geen touw meer aan vast te knopen. Waar Kamp en Geels zich verschuilen achter “regels zijn regels” en “we voeren slechts de wet uit” loopt Bleker zich het vuur uit te sloffen om Europa en de Vlamingen te overtuigen dat het afgesloten van tafel moet. Gisteren bij P&W: omdat het een slecht verdrag is..

  Lijkt me meer omdat ze Koppejan in de partij willen houden. Niet veel ingewikkelder lijkt me.

  Like

 6. Een schrijnend voorbeeld van de verdeeldheid in West-Europa, terug te voeren naar de post-Napoleonistische tijd, waar ook ‘Brussel’ geen antwoord op heeft. Diiepgewortelde, terechte emotie versus kille hedendaagse cijfers.
  Ondertussen willen de Duitsers niet voor één gat gevangen zitten. De Elbe wordt uitgediept tot 19 meter. Containerkranen en zoetwaterbekkens voor fruitboompjes. De Hedwige polder is er niets bij.
  http://www.sueddeutsche.de/politik/niedersachsen-billigt-umstrittenes-grossprojekt-massiver-widerstand-gegen-vertiefung-der-elbe-1.1325616

  Like

 7. @George: Soms kan het gebeuren dat je als belanghebbende de aangeboden compensatie moet aanvaarden en verkassen, in het algemeen belang. Als die 6 boeren blijven zitten waar ze zitten, kost het ons allen nl. vele, vele miljoenen extra en dat is de kwestie echt niet waard. Volgens mij is het een unicum dat de landelijke politiek zich laat gijzelen om een lapje grond van 3 km2.
  Maar kun je me nou uitleggen waarom het onder water zetten van de Welzingepolder geen probleem zou vormen, maar van de Hedwige wel?

  Like

 8. @Aad
  Het is niet te volgen. Als het dit kabinet goed uitkomt dan beroept het zich op het regeringsakkoord dat onherroepelijk zou zijn. En kapt het elk begin van een debat met oppositie of maatschappelijke groeperingen af. Maar in andere gevallen, zoals het akkoord over de Hedwigepolder kan ineens het regeringsakkoord wel opengebroken worden. Op zijn minst oogt dit dubbelzinnig en hypocriet.

  Ik kan me geen enkele partij voorstellen die een type als Ad Koppejan graag in de gelederen heeft. Nou vooruit dan, het CDA dan.

  @King Billy
  De Duitsers zijn de Chinezen van Europa. En de Duitsers doen meer aan duurzaamheid en de ontwikkeling van duurzame energie dan Nederland dat akelig achterblijft in beleid. Moet en kan de Hedwigepolder dat echt compenseren? Dat gelooft toch niemand?

  @Joke
  Ik ben ook tegen het onder water zetten van die polders bij Vlissingen waaronder de Welzingepolder. Niet alles valt in geld om te zetten. Daarom doet het er niet toe of het om 6, 60, 600 of 6000 boeren gaat. Net zomin of die afbrak in de stad van de kerk, dempen gracht of kappen bomenrij 6, 60, 600 of 6000 burgers betreft. Protest mag en macht kan de onmacht niet in elk geval haar wil opleggen. Ik citeer uit het bericht van de SP-Hulst waarnaar ik in mijn eerste alinea van de tekst al verwees:
  De SP heeft altijd beweerd dat het de Belgen in deze om heel andere belangen gaat dan om natuurbelangen. Dat een onbewoonde Hedwige de weg vrij maakt voor een verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen. De aap komt wat dat betreft steeds verder uit de mouw.
  Onlangs bleek uit een vertrouwelijk rapport dat ook de polders rond Doel worden ingekleurd als industriezone. Het gaat om een gebied van 1.600 hectare waar bijna 400 woningen staan. Een groot deel daarvan is al onteigend en staat leeg.
  Nieuw is dat de drie gehuchten, Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen dreigen te verdwijnen. Daar wonen zo’n 60 gezinnen. Een actiecomité zal nu protestborden hangen en een petitie opstarten. De gemeente Beveren steunt de bewoners van de buurtschappen en zal bewaar aantekenen tegen de plannen voor Rapenburg en Ouden Doel. Die gehuchten liggen in natuurgebied en dat is volgens de gemeente verenigbaar met bewoning.

  Deze drie buurtschappen liggen vlak tegen de Nederlandse grens heel dicht bij de Hedwigepoder. De SP vind het nu dus wel de hoogste tijd om onze zuiderburen eens naar hun werkelijke motieven te vragen.
  Fractievoorzitter van de SP in Hulst Ger van Unen: “De Belgen laten eindelijk hun ware gezicht zien. Dit gaat nergens meer over en de Zeeuwen krijgen drie keer iets wat ze niet wilden: De verdieping van de Westerschelde, meer gevaarlijke industrie dicht bij de grens en verzilting van ons grondgebied.
  Het wordt eindelijk tijd dat onze bestuurders aan onze zuiderburen laten blijken dat we door hebben wat de echte reden is waarom ze zich zogenaamd zo druk maken over het natuurherstel. Wat de SP betreft is het gedaan met mooi weer spelen en wordt er eindelijk eens de waarheid gesproken.”

  http://hulst.sp.nl/bericht/81598/110813-hedwige_en_de_motieven_van_vlaanderen.html

  Joke, ik weet niet of de SP het volledig bij het rechte eind heeft. Maar de argumenten die ze gebruiken spelen in de openbare discussies over de Hedwigepolder en het natuurherstel nooit een rol. Daarom zou ik graag zien dat in ieder geval de motivatie van de Antwerpse haven en de Belgische regering eens nader bekeken zouden worden. De vraag is toch gerechtvaardigd of deze partijen mogelijk dat natuurherstel misbruiken als breekijzer voor hun eigen belangen? En wat is de compensatie voor het tot havengebied maken van de grond aan de Belgische kant van de grens en het verzilten van een polder waar ook boeren uit omliggende polders voor vrezen?

  Like

 9. Het zou in principe niet uit moeten maken of het om 6 of 6.000 gedupeerden gaat, het gaat om de argumenten. Wat is er zo erg aan als 6 boerderijen moeten wijken voor de natuur? Inderdaad werpt de SP daar een ander licht op de zaak – eindelijk.eens iemand die verwoordt waarom. Die angst voor verzilting begrijp ik niet zo goed, de zeedijk wordt toch gewoon verlegd? En de industrie is inderdaad een belangwekkend punt, maar dan vind ik het oneigenlijk om dat via deze indirecte weg te blokkeren. Je moet dat dan aankaarten bij de Belgen en niet aan reeds gemaakte afspraken gaan friemelen.

  Dus de Zeeuwen verliezen hun vertrouwen in Den Haag als ze hun zin niet krijgen, en niet als ze die wel krijgen? Als je op een manier zoals het nu gaat, je gelijk moet krijgen – ik zou me dan toch flink achter de oren krabben. Maar de meeste betrokkenen hebben volgens mij geen edele motieven.

  Like

 10. Tja, het vertrouwen van de Zeeuwen in Den Haag is inderdaad geschaad. Met Borssele 2 kregen de Zeeuwen ook niet hun zin…..

  Like

 11. @Joke
  Naar mijn idee draai je het om. Er is een afspraak in het regeringsakkoord dat nu wordt opengebroken door de regering. Dat valt niet de Zeeuwen te verwijten. Trouwens door de tegenstem van de PVV, SP (te veel) en de PvdA, D66 en GroenLinks (te weinig) wankelt dat hele voorstel van Bleker.

  De argumenten over natuurbeheer klonken vanaf het begin als oneigenlijk. Iedereen kon op zijn vingers natellen dat het als aanleiding werd gebruikt voor een ander doel. Europa heeft een heel systeem van emissierechten opgezet waardoor de locatie wordt losgesneden van de bron van vervuiling. En compensatie van natuur gebeurt binnen grote kaders. Maar waar het gaat om een van de drukst bevaren rivieren van Europa met havens en industrie in Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen moet de compensatie ter plekke worden gevonden.

  De paradox is dat de verdieping van de Westerschelde op uitdrukkelijke wens van de Belgen gebeurt. Zeeland heeft er niks aan en heeft het niet nodig. En de gevolgen van de verdieping zijn verlies of waardevermindering van natuurgebieden in het estuarium. De consequentie van dat verlies aan natuur is …. dat de Antwerpse haven gebieden tot aan de Zeeuws-Vlaamse grens gaat industrialiseren. Hoewel het dat anders noemt. Da’s een keten van oorzaken en gevolgen die de Belgen zelf in gang hebben gezet tegen de wens van de Zeeuwen in.

  Vanwege een eeuwenoud Scheldeverdrag hebben de Belgen dat recht. Maar de vraag is of vrije doorvaart ongelimiteerde verdieping van de Westerschelde betekent. Dat ligt juridisch niet eenduidig. Juist als daardoor het estuarium fundamenteel van aard verandert en de natuurwaarde ervan kwalitatief verzwakt. In de onderhandelingen tussen Nederland en Belgie wordt de verdieping uitgeruild tegen een Nederlands belang elders. Uiteraard lopen belangen minder scherp dan ik hier schets, Antwerpen koopt zich in in Vlissingen en Terneuzen, en Nederlandse bedrijven hebben weer belangen in de Antwerpse haven. Maar juist daardoor voelen de boeren in een polder die onder water wordt gezet zich niet alleen bedreigd door de Belgen, maar in de steek gelaten door de Nederlanders. Want de fout is in hun ogen gemaakt in de onderhandelingen over de verdieping en niet pas bij de discussie over natuurherstel als compensatie.

  En als de Zeeuwen zich in de tang genomen voelen omdat door de claim op dat recht door de Belgen hun natuurgebieden in waarde verminderen en die vervolgens verbolgen aankloppen bij de Europese Commissie omdat compensatie tekortschiet, dan zouden de Zeeuwen zich schuldig moeten voelen? Terwijl de Belgen dat alles om hun eigen economische redenen zijn begonnen? Naar mijn idee moeten de Belgen zich schamen voor hun opportunisme. Als zij de Westerschelde zou graag willen verdiepen, dan zorgen ze zelf maar voor compensatie op eigen gebied. Mij een raadsel trouwens waarom de Nederlandse beleidsmakers dat in de onderhandelingen niet succesvol hebben bedongen. Ze laten Zeeland daarmee vallen.

  @King Billy
  De steun voor een tweede kerncentrale in Borsele bestaat, maar is minder eenduidig dan de tegenstand tegen de ontpoldering. Het bedrijfsleven en de bevolking van Borsele zijn de grootste voorstanders. Maar verder bestaat er weinig enthousiasme.

  Weer een nieuwe paradox trouwens. De kerncentrales Borssele en Doel ontmoeten geen enkele tegenstand van de Europese Commissie, terwijl die commissie zich wel met de ontpoldering bemoeit. Maar wat is in potentie nou schadelijker voor het milieu dan kerncentrales die langs een druk bevaren vaarroute staan? Legt de Europese Commissie daar niet de verkeerde prioriteit? Of laat het sterke machten die gelieerd zijn aan overheden en bedrijfsleven ongemoeid en stort het zich vanwege de eigen zwakte dan maar op symboolpolitiek?

  Like

 12. @George:
  “Naar mijn idee draai je het om. Er is een afspraak in het regeringsakkoord dat nu wordt opengebroken door de regering.”
  Nee, je moet verder teruggaan: er lag al een overeenkomst met de Belgen en die is door het regeerakkoord eenzijdig opengebroken, in een handjeklap om goedkeuring van het kabinet.

  “De paradox is dat de verdieping van de Westerschelde op uitdrukkelijke wens van de Belgen gebeurt. Zeeland heeft er niks aan en heeft het niet nodig.”
  Dat klopt, maar daar staat dan ook van alles tegenover. Zo wordt het bv. volledig door de Belgen bekostigd (behalve de meerkosten uit het plan van Bleker natuurlijk).

  “En de gevolgen van de verdieping zijn verlies of waardevermindering van natuurgebieden in het estuarium.”
  Waar baseer je dat op? Natuurorganisaties zijn wel tegen ontpoldering van Welzinge, maar over Hedwige heb ik ze niet gehoord. Hedwige is dan ook geen natuur maar landbouwgrond, daarom had die optie altijd de voorkeur. Wat Bleker wil, dat is slecht voor de natuur.

  De Zeeuwen moeten gewoon eens met steekhoudende argumenten komen waarom ontpoldering van Hedwige zo onwenselijk zou zijn.

  Like

 13. @Joke
  Of je moet teruggaan tot de tijd voor het Scheldeverdrag. Dat doen ze op de Balkan waar ze in het verleden leven. Ik benadrukte niet een juistheid van de afspraken over de Hedwigepolder in het regeringsakkoord, maar de selectiviteit om sommige afspraken wel en andere niet open te breken.

  Natuurlijk betalen de Belgen de meeste kosten van de verdieping. Zoals ook bij het onlangs afgesloten akkoord over de vergroting van de sluizen bij het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Het is primair Belgisch belang. Wat de Schelde betreft staat daar voor de Zeeuwen niets tegenover. De bekostiging via de centrale overheid marginaliseert het Zeeuwse belang eerder dan dat het dit versterkt.

  Verdieping vermindert de weerbaarheid van de Westerschelde omdat de stroomsnelheid toeneemt en de zandbanken fundamenteel verlegd worden. Met als gevolg dat de natuur afneemt, of van kwaliteit vermindert. De polders waar we het over hebben staan los van deze constatering.

  Probleem is dat allerlei partijen voor de Zeeuwen willen beslissen wat steekhoudend is. Zij denken de voorwaarden van de discussie op te mogen leggen aan de Zeeuwen. De een ziet een economisch belang, de ander een milieubelang en weer een ander een politiek belang. Tussen de voorstanders van ontpoldering bestaat geenszins consensus over de argumenten, maar overeenstemming over de maatregel. Met veel moeite trouwens. De kwestie is zo complex dat geen enkele partij nog over juiste argumenten kan beschikken.

  Volgens het zelfbeeld van de Zeeuws-Vlamingen is hun gebied nog steeds een wingewest zoals het dat ooit historisch was. In een wind die richting regionalisering waait met een verbond tussen ‘grondgebied’ en bevolking weg van de globalisering wordt dat een instrumentele boodschap die niet meer landt in de regio zelf. Maar om diverse redenen weerzin opwekt.

  Like

 14. “Of je moet teruggaan tot de tijd voor het Scheldeverdrag. Dat doen ze op de Balkan waar ze in het verleden leven.”
  Op het moment dat dit kabinet aantrad (het lijkt alweer een eeuw geleden, maar in werkelijkheid is het toch echt een stuk korter) lag er een recente overeenkomst met de Belgen, die alleen nog uitgevoerd moest worden. Je kan niet bij iedere wisseling van de wacht allerlei afspraken opzeggen.

  “Verdieping vermindert de weerbaarheid van de Westerschelde omdat de stroomsnelheid toeneemt en de zandbanken fundamenteel verlegd worden. Met als gevolg dat de natuur afneemt, of van kwaliteit vermindert.”
  En die natuurcompensatie zou dat verlies lenigen – maar daar verzet Zeeland zich tegen. Nogmaals: ik heb nog geen milieu-organisatie horen piepen over het plan wat er lag – wel over de plannen van Bleker.

  Wat je verder zegt, over de bekostiging via de centrale overheid etc., dat is inderdaad een lastig probleem. Me dunkt dat we dat in Leiden bij het verzet tegen de RijnGouwelijn en de tegen de confiscatie van de Oostvlietpolder ook aan de hand hebben gehad. In beide gevallen dreigde de Provincie met bestuursdwang, een bevoegdheid die zij genieten dankzij de Wet Ruimtelijke Ordening. Op dat niveau zou je dit soort situaties te lijf moeten gaan en de lokale autonomie terugclaimen (want ‘ hoezo decentralisatie?!’).

  Maar ik kan me ook nog goed herinneren dat de Oostvlietpolder, toen het plan eindelijk werd getorpedeerd, tientallen miljoenen minder waard werd – en die moesten we als stad ophoesten. Dat kwam doordat al die landbouwgrond in de tussentijd door de gemeente was opgekocht en nu moest worden afgeboekt o.g.v. een andere bestemming dan was voorzien. Daardoor komt er deels recreatie, omdat zo’n broedgebied voor weidevogels natuurlijk veel te onrendabel is… Op grondspeculatie moet je dus ook heel alert zijn – zowel v.d.k.v. de overheid als van de eigenaren.

  Like

 15. @Joke
  Nogmaals, het gaat om meer dan natuurherstel alleen. Mij verbaast de paradox dat de Belgen iets in gang zetten, net doen alsof dat een natuurverschijnsel is en vervolgens onder veel misbaar de rekening aan de Zeeuwen presenteren. Mij valt het op dat het complexe debat hierover wordt gereduceerd tot een discussie over de natuur. Er is veel meer aan de hand. Die nuancering mis ik in het publieke debat.

  Like

 16. Zeeland ziet nog obstakels bij uitvoering plan Bleker voor de Westerschelde

  Het dagelijks Provinciebestuur Zeeland heeft altijd moeite gehad met ontpolderen. Dat gold voor het onder water zetten van de Hedwigepolder, en dat geldt voor het compromis dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar de Europese Commissie heeft gestuurd. Bleker stelt voor een derde deel van de Hedwige onder water te zetten en nog 3 andere polders te ontpolderen.

  Het pakket van Bleker levert 295 hectare nieuwe zogenaamde ‘estuariene’ natuur in de Westerschelde op. Het gaat om de ontpoldering van de Welzingepolder en een deel van de Schorerpolder (125 hectare) bij Vlissingen, een deel van de Hedwigepolder (100 hectare) en het golf en schietterrein de ‘Appelzak’ (65 hectare) in het meest oostelijke deel van de Westerschelde. Door een deel van de zogeheten ‘gasdam’ in het Verdronken land van Saeftinghe onder de grond te leggen, ontstaat nog 5 hectare extra aan natuur in de Westerschelde en verbetert de natuurkwaliteit.

  Zeeland ziet bij de uitvoering van het plan Bleker nog vele obstakels. Niet alleen vanwege het feit dat er nu op 4 plaatsen wordt ontpolderd, maar ook vanwege de voorziene kosten. Daarnaast zijn er nog een groot aantal open einden: het ontpolderen van de Welzinge-en Schorerpolder vereist medewerking van ZSP, voor de Appelzak is een acceptabel verplaatsingslocatie voor de golfbaan en schietsportcentrum nodig.

  Het provinciebestuur verwacht dat de uitvoering van plan Bleker nog vele reacties zal oproepen omdat voor de Zeeuwen nog lang niet alle consequenties te overzien zijn.

  bron: Provincie Zeeland, 13/04/12
  http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=137083

  Like

 17. Pingback: SGP: Wie betaalt hoge onderhoudskosten Hedwigepolder? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.