Vragen over vrijheid van godsdienst in Nederland en Saoedi-Arabië

Soms komen losse eindjes samen in kamervragen en verklaart een verschil in perspectief een verschil in wereldbeeld. Eigen slachtofferschap wordt als kostbaar kleinood en partijjuweel gekoesterd. Een en ander wordt inzichtelijk door de vergelijking van de kamervragen over moslimextremisme door respectievelijk Kees Van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (ChristenUnie) met die van Tofik Dibi (GroenLinks).

Op 22 maart stellen Van der Staaij en Voordewind minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vragen met als titel ‘Een oproep van de grootmoefti van Saoedi-Arabië‘. Uit een bericht uit de The Atlantic blijkt dat sjeik Abdul Aziz bin Abdullah heeft opgeroepen om alle christelijke kerken in de regio te vernietigen. Een oproep zonder gevolgen omdat de meeste kerken in de regio al gesloten zijn en de vrijheid van godsdienst in Saudi-Arabië door de overheid niet erkend wordt, aldus een Amerikaans overheidsrapport. Beide vragenstellers proberen de uitspraak te duiden en vragen zich af waar de lauwe reactie in Europa vandaan komt.

Op 23 maart stelt Dibi de ministers Opstelten van Veiligheid en Justitie, en Spies van Binnenlandse Zaken vragen over ‘De voedingsbodem voor extremisme gelet op de schokkende aanslagen op een joodse school in Toulouse, een moskee in Brussel en diepgewortelde islamofobie in Nederland‘. De vragensteller wil weten hoe Nederlandse veiligheidsdiensten hierop reageren en hoe de aantrekkingskracht van jihadistische bewegingen op moslimjongeren verminderd kan worden. Beide aanslagen in Brussel en Toulouse werden gepleegd door een moslim. Dibi framet het in ‘een mogelijke toename van de reeds zorgwekkende islamofobie in Nederland‘.

In Saoedi-Arabië wordt de vrijheid van godsdienst erkend noch beschermd onder de wet en ernstig beperkt in de praktijk. Zoals het geval Hamza Kashgari leert geldt de vrijheid van godsdienst er evenmin voor moslims. Relativeert de situatie in een ver buitenland de woorden van Dibi dat Nederland een ‘zorgwekkende islamofobie’ kent? Erkent de Nederlandse overheid de vrijheid van godsdienst niet en erkent noch beschermt het religieuze minderheden? Kamervragen zijn nu en dan een visitekaartje van normatief en makkelijk denken.

Foto: Grootmoefti sjeik Abdul Aziz bin Abdullah. Copyright Reuters

7 gedachten over “Vragen over vrijheid van godsdienst in Nederland en Saoedi-Arabië

 1. Een grote vraag is of de moderne mens raad weet met de voorstelling van een wederkomst en het laatste oordeel het gaat om virtuele werkelijkheid
  Bij een wijzigend wereld beeld wijzigen ook zin en onzin van voorstellingen wij kunnen nog niet overzien wat de gevolgen van het digitale tijdperk zullen zijn in relatie naar geloof, maar dat veel dingen in een ander perspectief komen dat is zeker.
  Wat gisteren onmogelijk was is vandaag mogelijk ook de klassieke voorstellingen van religie veranderen daardoor en de dominante lijn in de kerkgeschiedenis.
  Maar ze werken eerder verwarrend dan helder.
  Vroeger was het alles of niets. Nu is het niet niets maar iets.
  Waarbij elk beeld dat iets oproept gewogen moet worden wat de betekenis daarvan is.
  Een vergelijk tussen Saoedi-Arabië en ons land, zelfs niet als je daar de SGP bij aanhaalt is niet realistisch er zit 100 jaar achterstand tussen

  Like

 2. @Rikus
  Klinkt wijs wat je zegt. Met vele anderen ben ik van mening dat religie functioneel is geweest in het ontstaan van de samenleving. Evolutionair is religie een moderne vorm van tribalisme. Het sluit degenen in die het inspireert en motiveert deze voor een gemeenschappelijk doel, maar sluit per definitie anderen uit. Maar er is overlap, de scherpste kanten van het tribalisme heeft het al achter zich gelaten. Slim weeft het uit een oogpunt van publicitaire werving tolerantie in een per definitie intolerant systeem.

  In een zich globaliserende wereld met steeds meer minderheden of in elk geval steeds kleinere meerderheden heeft religie steeds minder om handen. In ontwikkelingsgebieden functioneert het nog zoals het ooit bedoeld was, maar in een ontwikkelde wereld nauwelijks meer. Religie wordt zo tot een kracht die gericht is op zelfbehoud en in zichzelf gekeerd raakt. De vraag naar het eigen voortbestaan schuift het voor zich uit.

  De hedendaagse vorm van tribalisme is de religie voorbij. Mensen verenigen zich anders. De samenleving is vloeiender en minder eenduidig. Juist door de bevoorrechte maatschappelijke en politieke rol die het establishment aanreikt oefent religie echter nog steeds aantrekkingskracht op mensen uit. Maar da’s een oneigenlijke verlenging van haar bestaan. De grond is al weg. Religie wordt door de meeste overheden juridisch en facilitair extra beschermd. Als het onderhoud van een oud familiegraf.

  Dat stervensproces van religie maken we nu mee. De islam van Saoedi-Arabië kijkt het meest terug naar het verleden en zal daarom als eerste religie omvallen omdat het het meeste teruggrijpt naar een achterhaald tribalisme. In kleding, gebruiken, taalgebruik en wereldbeeld. Anders gezegd, de islam van Saoedi-Arabië loopt niet 100 jaar achter, maar 100 jaar voor. Op weg naar de uitgang.

  Like

 3. Stel dat r-e-l-i-g-i-e een parallele wereld heeft, gelijk de olievelden op deze aarde. Als deze totaal uitgeput zijn is ook de kracht van de Islam op zijn zachts gezegd “OP”. De mens heeft de aarde is een flitsseconde leeg geroofd, dan te weten hoeveel jaren er voor nodig waren om tot het product “oliewinning” te kunnen komen.

  Hoe en met wat zal de geest van de toekomstige Moslim gevuld worden? Want hij zal zeker zijn kapstok de Islam missen, zelf verantwoording moeten dragen voor al zijn daden.

  Wat is er te vinden in de paralle wereld? Ligt daar het beloofde land? Is het aan Israël / Israelieten dat zij wederom het voortouw zullen trekken, dit gebied vast implanteren met de nieuwe visie en ontwikkeling van de mens/ individu? Wordt de nieuwe mens daarop voorbereid met ‘eigen wil c.q. macht’ om te kunnen gaan?

  Religies en sprookjes lopen voor mij synchroon en ieder wijs mens kan er met een creatieve geest een wijze les uit leren. De mens is als een plastic fles, je stopt er in wat je goeddunkt. Je drinkt er uit, als je dorst hebt. Maar we schepen ook de wereld / mensheid op met ons tergend langzaam verterende afval.

  Like

 4. @George Knight24 maart 2012 op 17:19
  Voor veel christenen is het denken over de wederkomst helemaal niet problematisch, zij houden zich aan de letterlijke tekst van de Bijbel en lezen dit als het scenario van de toekomst. Men kan deze benadering aanduiden als fundamentalistisch dit heeft dus te maken met de absolute vastheid in het geloof. Men heeft oogkleppen op en kan alleen recht vooruit kijken.
  God zal orde op zaken stellen dat is de letterlijke tekst in de Bijbel.
  Dit letterlijk interpreteren van de Bijbel kan tot gevolg hebben dat men gevangen is en dat zij de geest dood en de geest uitsluit.
  Geloof dat niet gebaseerd is op bewijzen is de voornaamste ondeugd in de religie.
  In islamitische landen en vooral in Saoedi-Arabië speelt nog een andere motivatie mee en dat is de angst om het gezag te verliezen over het volk en over het gezin. Als vrouwen te intelligent worden en zelfs kunnen auto rijden dan weet men niet waar het naar toegaat. Dit speelt ook nog een beetje in ons land binnen de SGP, men is daar bang om vrouwen in partij functies te plaatsen. Het is dus helemaal niet zover verwijderd van het islamitische gedachtegoed

  Like

 5. @Nètwerk24 maart 2012 op 17:47
  Het is lastiger leeghoofden tot inzicht te brengen, dan ezelsveulens op te voeden tot mensen.
  De islam heeft het grootste respect voor vrouwen, Een moslim zal nooit een vrouw lastig vallen dat doen alleen Amerikanen. Een ware moslim raakt alleen zijn eigen vrouw aan. Maar je keert je nog niet om of er zit er één in de nek van je vrouw te hijgen.
  Dat ratelt maar door over Allah, de koran, de profeet respect voor vrouwen en mensen rechten. Maar de praktijk is volstrekt anders, nergens kom je zoveel schijnheiligheid en hypocrisie tegen als in Islamitische landen. Kijk alleen maar eens naar de geweldige broedermoord waar we bijna dagelijks mee worden geconfronteerd. In de naam van Allah de barmhartige?
  Kinderen moeten leren binnen een raamwerk te denken. Binnen de grenzen van de islamitische (religieuze) traditie. Deze grenzen worden hun aangereikt door hun ouders, de leerkrachten van de koran scholen. Over spontaan geloven hebben we het hier niet
  Hoe meer ze die heilige teksten horen hoe meer die bezinken.
  Je moet er vroeg mee beginnen
  En netwerk je hebt gelijk de overvloed aan olie geeft ze die macht. Je zou haast denken dat hu Allah toch macht heeft hij gaf ze naast grote hoeveelheden zand ook veel olie.

  Like

 6. Het is geen kwestie van persoonlijke meningen. Het gaat er mij om wat er ter grondslag ligt aan religie.
  De voorlopig onbeantwoorde vraag “hoe zijn we ontstaan” De vraag van de kip en het ei. Het niet begrijpen waardoor we ontstaan zijn, noopt de mens om een alternatief te creëren, een religie / sprookje. Het begrip dat tijd een waarneming is, die ontstaat uit dualiteit.

  Religie is troost, zelfde als het chocolaadje en het bekende peukie bij stress.

  Like

 7. @Netwerk
  Religie mag op het hoofd gaan staan, zich binnenste buiten keren of in een drie meter diep zwembad van achter naar voren het Wilhelmus zingen. Allemaal best en gezien de vrijheid van godsdienst die Nederland kent wettelijk toelaatbaar. Randvoorwaarde van het maatschappelijk verkeer is dat religie andersdenkenden met rust laat en afscheid neemt van de pretentie dat het de enige behoeder van de moraliteit zou zijn. Religieuze organisaties moeten leren om met de beide beentjes op de grond te staan om in de pluriformiteit gewoon met alle anderen mee te draaien.

  @Rikus
  Je hebt gelijk. De ondergeschikte positie die religie de vrouw toebedeelt is voor mij de belangrijkste reden om uiterst kritisch op religie te zijn. Ik denk niet dat religie dat ‘uitgevonden’ heeft, maar overgenomen heeft uit de cultuur waarin het ontstond. Maar door het voortbestaan van religie verlengt het wel de fixatie van een achtergestelde positie van de vrouw uit een lang verdwenen cultuur.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.