Europarlement wil Nederland aanspreken over PVV-meldpunt

De geschiedenis met Fitna herhaalt zich. Omdat economische belangen van Nederland in het buitenland geschaad dreigen te worden moeten principes wijken. In 2008 mocht Wilders van werkgevers en CDA Fitna niet uitbrengen omdat er minder melk of worsten in het Midden-Oosten door zouden worden verkocht. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Verhagen wilde Wilders zelfs laten bespioneren door de AIVD.

Nu oppert CDA-Europarlementariër Wim van de Camp het ‘Polenmeldpunt’ van de PVV te sluiten. Hij vraagt premier Rutte er afstand van te nemen hoewel deze herhaaldelijk heeft uitgelegd dat niet te doen. De reactie van de EVP waar het CDA onderdeel van uitmaakt wordt mede gezien als antwoord op kritiek op de Hongaarse premier Victor Orbán die ook deel uitmaakt van de EVP. Van de Camp zoekt wraak bij liberaal Rutte.

Het Europarlement komt deze week naar verwachting met een resolutie die het meldpunt sterk veroordeelt. Naar verluidt zet de Roemeense liberaal Renate Weber het initiatief van de EVP voort. Van de Camp ziet het zich beledigd voelen als reden voor sluiting. Plus de positie van Nederland dat erdoor geschaad zou worden. Naast de Nederlandse strafwet die sluiting oplegt. Dat laatste klinkt aannemelijk, het eerste niet.

Van de Camp interpreteert de vrijheid van meningsuiting langs lijnen van fatsoen, economisch belang, politiek wisselgeld en de positie van Nederland. Maar zijn betoog kan omgekeerd worden. Want een land dat zwicht voor druk schaadt zichzelf het meest. Het antwoord op Wilders’ meldpunt is niet de sluiting ervan door een verbod, maar de weerlegging ervan in het publieke debat. Van de Camp verliest de zuivere lijn uit het oog.

Interessant is hoe de partijen in het Europarlement stemmen. De Groenen hebben al aangegeven dat ze door een verbod niet mee willen werken om Wilders’ slachtofferrol te bevestigen. Daarin hebben ze gelijk. Als het meldpunt volgens de Nederlandse wet kan, dan kunnen buitenlandse partijen geen sluiting afdwingen. Ze hebben er niks over te zeggen. En jammer als daardoor minder gloeilampen, tulpen of kaas worden verkocht.

Foto: CDA/EVP-Europarlementariër Wim van de Camp, 2011

Advertentie

12 gedachten over “Europarlement wil Nederland aanspreken over PVV-meldpunt

 1. Je laatste zin is dan weer niet zo sterk. Alsof het eigenlijk niets voorstelt, alsof die man zich druk maakt om niks. Het zou realistischer zijn om te schrijven : “Jammer dan, als de werkloosheid oploopt tot 25 %, pensioenen gedecimeerd worden en de huizenprijzen 50 % zakken”

  Like

 2. @King Billy
  Ok, de uien.

  @Knutselsmurf
  Ik begrijp niet dat een liberaal als Renate Weber die programmatisch zou moeten gaan voor de internetvrijheid Nederland politiek symbolisch onder druk wil zetten om de site met het PVV-meldpunt waarover ze trouwens wettelijk niets te zeggen heeft te laten sluiten. Van de christen-democraten die met minder democratische snuiters als Berlusconi of Orban samenwerken begrijp ik het. Maar van de liberalen niet. Wat is de internetvrijheid in Europa nog waard als dit PVV-meldpunt dicht moet? Kortom, ik maak me eerder druk over inmenging van anderen in onze vrijheden dan om onze export.

  En boycot-acties die blijvende schade aan de Nederlandse export aanrichten bestaan niet. Dus het is gewoon een oneigenlijk argument of koudwatervrees van CDA en werkgevers om via een omweg de internetvrijheid in te perken. Hoe oprecht hun zorg over de positie van Nederland ook is. Maar daarbij passen andere maatregelen. Geen internetverbod.

  Like

 3. Niet met je eens, George. Wilders misbruikt als “media-event” de vrijheid van meningsuiting en berokkent Nederland schade:

  Uit NRC; De kans is klein dat premier Rutte of minister De Jager de Luxemburgse premier Juncker opvolgt als voorzitter van de eurogroep van ministers van Financiën. Dat zeggen diverse bronnen die betrokken zijn bij de opvolgingskwestie tegen NRC Handelsblad.Ze beschouwen Nederland als “politiek instabiel”. Ook neemt het in de eurocrisis “te extreme standpunten” in om als voorzitter te functioneren.

  Van het MDI; Op de website van het bewuste meldpunt staan geen expliciete uitlatingen die zijn te beschouwen als strafbaar discriminerend. Het MDI is echter absoluut niet gecharmeerd van dit zogenaamde Meldpunt, welke wij bovendien als overbodig beschouwen. Immers, klagen over het gedrag van personen in Nederland -op de werkvloer of elders- wat hun nationaliteit ook is; dat kan al. Bij de politie en bij andere instanties. Wij menen dat de manier waarop e.e.a. op de Meldpunt Midden en Oost Europeanen site is gepresenteerd een hetzerige en discriminerende atmosfeer versterkt die al in de samenleving aanwezig is, zeker gezien het grote aantal klachten (230 in 2011) over discriminatie van Polen en andere Midden en Oost Europeanen op Internet.

  Like

 4. @Arjan
  Hoe werkt dat, het misbruiken van de vrijheid van meningsuiting? We moeten onderscheiden tussen de zaak en het middel. In dat PVV-Meldpunt zie ik niets, het staat ver van mijn bed. Maar er is niks onwettigs aan en in een open samenleving is het toegestaan. Daarbij komt dat we ons ervoor moeten hoeden het PVV-moralisme niet te beantwoorden met ander moralisme. Kortom, ik kom op voor het PVV-Meldpunt zonder het er inhoudelijk mee eens te zijn. Juist in het niet beperken of niet verbieden van uitingen van een politieke opponent krijgt de meningsuiting echte betekenis.

  Ik ben allergisch voor mensen die zeggen ‘Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar in dit geval …” En dan zeggen ze zich benadeeld, beledigd of aangesproken te voelen. Direct of via hun heilig boek. Nou ik zou zeggen, schrijf een verweer of tegenreactie. Maar ga niet op het fatsoen spelen door iets te verbieden en de informatievrijheid in te perken.

  Maar ik ben realist genoeg om te begrijpen dat de positie van Nederland geschaad kan worden. Uit allerlei publicaties begrijp ik dat los van de PVV of dit meldpunt minister De Jager en premier Rutte totaal niet serieus genomen worden in de EU. Ze varen een eigen koers, begrijpen te weinig van de financieel-ecomische crisis en stellen zich onvoldoende cooperatief op. Kortom, ze hebben onvoldoende gezag om deals te maken. Wie Juncker opvolgt is de vraag. Het zal Juncker wel zijn. Dus de ‘te extreme standpunten’ en de politieke instabiliteit komen niet 1 op 1 voort uit dit meldpunt of de PVV. Dat toont het stuk waaruit je citeert ook niet aan.

  Als het MDI vindt dat er wordt gediscrimineerd op het PVV-Meldpunt dan kan het dat inventariseren en doorgeven aan het OM. Die kan dan bekijken of er een strafzaak inzit. Maar het MDI stelt dus juist dat op het bewuste meldpunt geen discriminerende uitingen staan. Wat wil het dan nog? Of het MDI gecharmeerd is van het Meldpunt is geen argument. Anderen zijn niet gecharmeerd van het MDI. En vinden het MDI overbodig. Dus? Als instellingen van elkaar gecharmeerd moeten zijn om te mogen bestaan waar eindigt dat dan?

  Het MDI moet nog maar eens goed naar de eigen doelstelling kijken en een weekend de hei opgaan om daarop te reflecteren. Wil de MDI de internetvrijheid voor wat het blijkbaar ziet als politieke opponenten inperken? Zonder dat het daarvoor notabene een wettelijke grond ziet. Het MDI zet op deze manier indirect de internetvrijheid onder druk door te verwijzen naar overbodigheid of ongewenstheid van een uiting op internet. Het PVV-Meldpunt oogt dom, maar in mijn ogen oogt de reactie van het MDI nog vele malen dommer.

  Like

 5. George, de oplossing is eenvoudig en niet haalbaar. Die 50.000 meldingen bij de PVV – die impliceert dat 1 op de 2 MOE-ers zich misdraagt – moet inzichtelijk zijn voor een instituut als het MDI en andere organisaties die zich bezighouden met discriminatie etc. Dan wordt gelijk duidelijk welk percentage daarvan inhoudelijk is en welk percentage daarvan zuiver valt terug te leiden op xenofobie c.q. racisme. Kennelijk ben je vergeten dat de PVV eerder gepleit heeft voor een ”Polenuitzetdienst.” Er was dus al een standpunt bij de PVV voordat men informatie vergaard had.

  Het komt mij voor dat zelfs een Prinzipienreiter zoals jij zelf wel het een en ander bij elkaar op kan tellen n.a.v. bovenstaande, de recente opmerkingen van Sybe Schaap die expert is op het gebied van wat zich allemaal in het interbellum heeft afgespeeld – daar is de man te vertrouwen i.t.t. tot zijn optreden inzake de slachtwet van Thieme.- de absurde redenering van advocaat Hiddema die in zijn reclame voor zichzelf grensoverschrijdende criminaliteit vermengt met het gedrag van hier werkende MOE-ers en de manier waarop het MDI naar de eigen doelstelling kijkt:

  http://tinyurl.com/86lsyx2

  http://tinyurl.com/7fxck9j

  Mijn bedoeling was hier eigenlijk dat ik na deze provisorische opsomming nader in zou gaan op het verschijnsel Wilders. Maar zelfs na een uur komen mijn voorhoofdslobben niet in beweging. De man als politicus vervoert in zichzelf buiten effectbejag gewoon niets. Misschien functioneert de PVV slechts als een gebrekkig sociologisch instituut die aan de hand van vragen verpakt in aforismen etc. niet zozeer aantoont wat er zoal mis is, maar aan de hand van de commotie over die vragen indexeert wat de volgende vraag moet zijn verpakt in uitspraken die electoraal interessant zijn.

  Like

 6. @Arjan
  Ik zie mezelf als realist en pragmatist. Niet als ‘Prinzipienreiter’. Maar enfin, ik zie het verband tussen de PVV en haar meldpunt en de MDI niet. Waarom moet de PVV bij een MDI aankloppen dat geen officieel overheidsinstelling is? De PVV is een politieke partij die politiek bedrijft. Googlen leert dat de PVV-Flevoland in oktober 2011 een proefballonetje opliet met een ‘uitzetdienst voor Polen’. Ik heb er niks meer van gehoord. Tamelijk flauw en kinderachtig, maar nog stommer om je er over op te winden.

  Nogmaals, Arjan, als de PVV of welke partij dan ook buiten de wet treedt dan moet dat in mijn ogen direct aangepakt worden. Daarnaast kan via de politiek, media of internet lik-op-stuk worden gegeven door er inhoudelijk op te reageren. Dat gebeurt ook, want de alternatieve meldpunten die tegen het PVV-Meldpunt ingaan zijn uit de grond geschoten. Da’s prima. Laat maar bruisen.

  Maar een verbod door het Europarlement of de open-deur verdachtmakingen zoals die van Sybe Schaap die een dia-positief zijn van wat Wilders doet vind ik niet het goede antwoord. Dat kan veel scherper. En bij sluiting zijn de open samenleving en de informatievrijheid alsnog de verliezer en Wilders de lachende derde als de jennende puber die in de hoek moet. Ja, dan is het PVV-Meldpunt weg ten koste van iets wat veel waardevoller is. In mijn ogen is het hetzelfde als je geraakt voelen door de Piraten van Disneyland.

  En aan de politiek wil ik zeggen: Denk niet eens na over een verbod, maar kom nou in hemelsnaam eens met plannen die de PVV de wind uit de zeilen nemen. Die opmars duurt nu al 6 jaar en in al die tijd hebben rechtse noch linkse partijen het beter weten te doen. Ontwikkel plannen en stop ermee om telkens op signalen te reageren.

  Mijn idee over Wilders is als volgt: Jegens Wilders heb ik een dubbele houding die trouwens de afgelopen tijd veranderd is. Als verdienste van Wilders zie ik de signalering van problemen waar met name de linkse politiek voor wegkeek en het openbreken van die politiek.

  Vanuit mijn religiekritiek kon ik goed leven met Wilders’ vrijzinnigheid die echter steeds een behoudender inspiratie vond en verliep van liberaal naar conservatief. Naarmate Wilders dichter bij het centrum van de macht kwam kerstende hij zichzelf. Verwijzingen naar een joods-christelijke traditie met een vleugje humanisme zetten zijn vrijzinnigheid definitief in de uitverkoop. Gezien zijn aanschurken tegen de SGP volgt Rutte trouwens dezelfde ontwikkeling.

  Voorstellen van Wilders over de hoofddoek verwijderden zich zo ver van het idee van de rechtsstaat dat-ie in een klap het voordeel van de twijfel kwijt was. Het omgekeerde groepsdenken van Wilders spiegelt wat Dick Pels in de Groene over de groepscultuur van de Marokkanen zegt: Het gevoel een islamitische eenheid te vormen, is bijna dictatoriaal. Individualisme is in beide gevallen het kind van de rekening. En politiek is de vrijzinnigheid door het opschuiven van Wilders en Rutte nog daklozer geworden dan het voorheen al was. Mijn ongenoegen met de Nederlandse partijpolitiek komt mede daar uit voort.

  Liever extreem gematigd, dan gematigd extreem. Weg van dictatuur en groepsdenken. De nuance woont in het midden. De hufterigheid en de rancune van de Wilderianen heeft Nederland even weinig te bieden als het groepsdenken van moslims of het gebrek aan ideeën en durf van de huidige linkse politiek. Maar de middenpartijen CDA, PvdA en VVD verkeren in crisis. Elk met hun eigen accent.

  Rechtsstatelijkheid die zonder uitzondering iedereen in de relatie tot de Staat en de wet plaatst is de meetlat die mooie praatjes ontmaskert. Dat zou de houding jegens Wilders, Rutte, Verhagen, Roemer of Pechtold moeten bepalen. Gevangen in hun doelgroep stellen allen teleur. Onafhankelijk denken van burgers wordt gevraagd om het tekort van de Nederlandse politiek aan de orde te stellen. Elke dag opnieuw.

  Het kan dwarser en minder voorspelbaar. Weg uit de loopgraven van de geest. Ultieme daad van verzet kan nooit het schoppen tegen Wilders zijn. Overigens is de macht achter Wilders interessanter. Maar uiteindelijk gaat het om het bouwen van een alternatief. Wilders lost immers op. Wilders is de enige die Wilders kan verslaan. Zijn eenmansbedrijf is zijn zwakte. Niet scherpe kritiek en het niet aanpakken van zijn kern maar van zijn verschijningsvormen zorgt voor de mist waarin Wilders kan verdwijnen. Nu al 6 jaar lang. Maar de mist van Wilders is in wezen de mist van de Nederlandse partijpolitiek. Zo failliet en versleten als het is.

  Like

 7. Uitstekende bijdrage van George. Het is overigens ook zo extreem dom en contra-productief. De PVV spint er garen bij en de aversie jegens Europa zal alleen maar toenemen.
  En er gaat welzeker een problematiek schuil onder dit meldpunt. Ik ben het niet eens met dit meldpunt maar een andere uiterste is de Europa en Pechtold-way: de ogen sluiten en simpelweg ontkennen dat er daadwerkelijk problemen zijn.
  Waarom leert de politiek nooit ! (muv. Rutte trouwens in deze kwestie)

  Like

 8. @Raaf
  Dank je. Vanavond op het journaal zag ik wat commentaren in het Europarlement over het PVV-Meldpunt. Dan denk ik, jongens en meisjes hebben jullie niks anders te doen? Nee, ik ben het evenmin eens met dit meldpunt, maar daarom moet het nog niet verboden worden. Over enkele maanden gaat het toch al dicht. En wat wordt er straks nog meer vanuit Brussel of Den Haag op internet gesloten omdat het een meerderheid niet bevalt? Of wat moet er nog meer op zwart omdat sommigen zich beledigd voelen?

  Like

 9. Ook blijft het opmerkelijk stil rondom het meldpunt van de SP die al tijden bestaat en waar jan en alleman mag klagen over Poolse verdringing.
  Ik ben het overigens 110% eens met je reactie. Moet alles op zwart ? Waar gaat het in hemelsnaam heen ? Internet is niet van de staat, internet is van iedereen. Is het tegen de wet (wat in dit geval dus duidelijk niet het geval is) dan zou je nog kunnen denken oké. Alhoewel. Het is wel verduveld gemakkelijk om alles buiten de wet te plaatsen. De vrijheid van meningsuiting (en verspreiding) moet m.i. absoluut zijn met uitzondering van het oproepen tot geweld. Vroeger vond links dat ook, nu wordt in die kringen veelal weggekeken en bovenal gezwegen. (*)

  (*) Wat is er hedentendage eigenlijk nog zo links aan links ? Wanneer alle kern-waarden op de vuilnisbelt liggen te rotten kun je dan daadwerkelijk nog spreken over ‘linkse’ partijen ? Links is hedentendage net zo links als de eurofiele democraten’66 democratisch zijn.

  Like

 10. @Raaf
  Ik meen dat het SP-Meldpunt inmiddels gesloten is.

  Ik praat liever over progressief. Links draagt in mijn beleving het behoud in zich. Zeker op immaterieel gebied. Maar progressief gooit ramen open en is niet gebonden aan partijpolitiek. Ik kan me voorstellen dat mensen met slechte vooruitzichten en lage opleiding hun heil bij links zoeken. Daarin hebben ze gelijk. Maar het koketteren van hoogopgeleiden met links dat eindigt in bevoogding, annexatie en graaien heeft aan de mensen die links echt nodig hebben links ontnomen. Dat vind ik het meest trieste want dat gaat over hun bestaanszekerheid. Die linkse partijen kunnen me intussen gestolen worden in hun machteloosheid.

  Like

 11. Pingback: Europees Parlement vlucht in bijzaken omdat het de hoofdzaak mist | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.