Crisis binnen GroenLinks biedt zicht op vernieuwing

Er is gedonder binnen GroenLinks. Volgens een bericht in de NRC kunnen vier van de tien kamerleden zich niet vinden in de koers van fractievoorzitter Jolande Sap. Het komt erop neer dat Sap niet voor individuele vrijheid kiest zoals Femke Halsema deed, maar voor linkse samenwerking met SP en in mindere mate de PvdA. Sap volgde Halsema in december 2010 op. GroenLinks scoort slecht in de peilingen en de missie in Kunduz werkt als een splijtzwam. Overigens een erfenis van Halsema. Dat zorgt voor onzekerheid binnen de fractie.

Fractievoorzitters moeten rijpen. Van Emile Roemer bleek al na 2 maanden dat-ie het in zich had, bij Job Cohen is dat na 2 jaar nog steeds niet aangetoond. Jolande Sap is een twijfelgeval. Na 14 maanden heeft ze nog niet bewezen een leider te zijn, maar evenmin valt ze zo door de mand als Cohen. Haar uitleg met de stekkerdoos tijdens de Algemene Beschouwingen 2011 was tenenkrommend. De econome Sap zou zich tijdens de huidige crisis beter kunnen profileren als economisch expert. Met als complicatie dat ze dan financieel-economisch woordvoerder Bruno Braakhuis opzij moet zetten die een van de vier opposanten is.

Het gaat om een richtingenstrijd. Kiest GroenLinks voor oud-links en haakt het aan bij SP en PvdA of zet het de links-liberale koers van Halsema voort en stelt het zich vergelijkbaar op als D66? Ofwel, het gaat om een afweging tussen de gevestigde belangen van de verzorgingsstaat tegenover hervormingen voor de toekomst. Omdat komende bezuinigingen alleen te halen zijn met hervormingen lijkt de optie oud-links achterhaald.

Recent zijn op centrum-links pogingen ondernomen om de partijpolitieke verstarring te doorbreken. Omdat ze teleurgesteld zijn in hun eigen partij zoeken individuele leden van GroenLinks, D66 en PvdA in wisselende combinaties samenwerking over partijgrenzen heen. In december 2010 was er het initiatief van een fusie tussen D66 en GroenLinks. In september 2011 ‘Leden van zes PvdA-afdelingen starten een traject om de Nederlandse progressieve beweging van nieuwe ideeën en energie te voorzien‘. In december 2011 was er het initiatief van een vrijzinnige beweging tussen leden van D66, GroenLinks en PvdA. Tot nu toe tevergeefs.

Kan de huidige crisis in GroenLinks helpen bij nieuwe partijvorming? Als de stemming tussen de kamerleden van GroenLinks representatief is voor de richting dan is 40% bereid om te hervormen met anderen. Om samen te gaan met kritische VVD’ers (type Voorhoeve), liefdevolle PvdA’ers (type Terstall) en vrijzinnige D66’ers (type Van der Ham). Voor zo’n seculier-vrijzinnige hervormingspartij moeten tien zetels te halen zijn. Een wetmatigheid is dat partijen alleen bewegen als het slecht gaat. Het wachten is op een crisis binnen D66.

Foto: Jolande Sap probeert tijdens een debat in de Tweede Kamer met een stekker en stekkerdoos Geert Wilders iets te vertellen, 2011. Credits: ANP

22 gedachten over “Crisis binnen GroenLinks biedt zicht op vernieuwing

 1. Welke partij is onderhand niet de weg kwijt in het huidige politieke landschap.
  Ze roepen het hardst om hervormingen in Nederland. Maar binnen de eigen gelederen komt er niet veel van.

  Like

 2. Het politieke landschap is dermate versnipperd , dat naar behoren het land besturen of effectief oppositie voeren, onmogelijk is. Het Poldermodel werkt niet meer, gelegenheidscoalities evenmin.
  100 kamerzetels en een vijf procent’s drempel hoeft de politiek niet saaier te maken. Het dwingt zowel partijen als kiezers tot een zorgvuldiger afwegen van politieke keuzes. Met de bijbehorende maatschappelijke discussies en betrokkenheid. Ook in het onderwijs op scholen. 100? Ruwweg teruggerekend op basis van per capita verhoudingen in Duitsland.

  Like

 3. @Aad
  Mee eens. Daarom wil ik GroenLinks ook niet te hard afvallen. Zonder uitzondering laten alle partijen steken vallen. Een oplossing zit om te beginnen in het open gooien van alle functies in het openbaar bestuur en het terugdringen van de invloed van politieke partijen. Dus in machtsdeling en vormen van directe democratie. Onder de burgers zitten meer specialisten dan onder de politici. Het belang van laatstgenoemden wordt overdreven.

  @King Billy
  Probleem is dat elke hervorming van het politieke systeem geblokkeerd wordt door de huidige politieke partijen. En hoe meer ze virtueel verliezen, hoe meer ze hun belangen verdedigen en op de rem van de verandering staan.

  Met je voorstel tot schaalverkleining ben ik het niet oneens. Als dat bijvoorbeeld samengaat met de uitbreiding van de ondersteuning van kamerleden. Zodat een kamerlid kwalitatief aan waarde wint. Nu heb je soms het idee dat kamerleden binnen een en dezelfde partij elkaar voornamelijk in de weg zitten. Schrijnende verhalen zat. Recent in Andere Tijden, met een reconstructie waarom Jan Schaefer als kamerlid binnen de PvdA op een zijspoor werd gezet door de grijze muizen die vreesden voor hun eigen positie en loopbaan.
  http://www.nederland2.nl/programmas/642-andere-tijden

  Bij de vorige verkiezingen muntte ik het begrip ‘electoraal poolen‘. Dat werkt door bijvoorbeeld voor 60% op Partij A, en voor 20% op partij B en C te stemmen. Zaak is het dan om kiezers met dezelfde voorkeur te vinden. In een pool. Daardoor ontstaat een heel debat buiten de partijen om. Wat de intentie is. Dat relativeert het belang van partijen. Want kiezers gebruiken het programma van partijen als bouwsteen, als handelswaar, niet langer als een ultieme waarheid. Die uiteraard achteraf toch nooit een waarheid is.
  http://www.liefdevollid.nl/content/view/646/8/

  Like

 4. “Ofwel, het gaat om een afweging tussen de gevestigde belangen van de verzorgingsstaat tegenover hervormingen voor de toekomst. Omdat komende bezuinigingen alleen te halen zijn met hervormingen lijkt de optie oud-links achterhaald.”
  Da’s een bewering die het moet hebben van meerdere subjectieve aannames. Het is jouw overtuiging dat de begroting alleen sluitend te krijgen is dmv harde, Hayekiaanse bezuinigingen – terwijl bv. de SP of de PvdA net zo goed een sluitend plaatje heeft ingediend.

  @King Billy: “100? Ruwweg teruggerekend op basis van per capita verhoudingen in Duitsland.”
  Duitsland is geen goed voorbeeld: ze zijn bezig hun kieswet te hervormen op last van het grondwettelijk hof, omdat-ie onvoldoende representatief is. In bijna alle Europese landen heeft men méér parlementsleden (per hoofd v/d bevolking) dan bij ons.
  Maar wat is er eigenlijk mis mee dat er eindelijk weer wat te kiezen valt?

  @GK 17:05: Qua electoraal poolen: Het zou wel fijn zijn om aan te kunnen geven op welke gebieden men het met welke partij eens is, want sommige mensen willen een combi van sociaal-cultureel rechts met sociaal-economisch links, anderen net andersom.

  Like

 5. @Joke
  Je legt een andere waarde in m’n woorden dan ik bedoelde. Ik begrijp het gevaar dat ‘hervormingen’ een synoniem voor ‘saneringen’ worden. Rechts stelt dat soms kortweg gelijk. Maar ik doelde op echte hervormingen. Zoals GroenLinks en D66 daar in 2010 al voor pleitten.

  Van de komende bezuinigingen wordt gezegd dat alle drie de gedoogpartijen iets in zullen moeten leveren. CDA de ontwikkelingssamenwerking, VVD en in minder mate de PVV de hypotheekrenteaftrek en de PVV de AOW-leeftijd. Dat lijkt onvermijdelijk omdat andere bezuinigingsbronnen onderhand uitgeput zijn.

  Welnu, bij de hypotheekrenteaftrek valt kwantitatief het meest te halen. Met als enig nadeel dat het pas na langere tijd veel oplevert. Voor de verhoging van de AOW-leeftijd geldt trouwens hetzelfde. Ik zie niet in waarom het geleidelijk afbouwen van de hypotheekrenteaftrek over een langere periode van bijvoorbeeld 20 jaar geen hervorming genoemd zou kunnen worden. Het stopt de overheidssteun aan huizenbezitters, maakt een begin om de te grote schuld van individuele huishoudens terug te dringen en koerst af op een kleinere overheid.

  Electoraal poolen: Er is een grens aan de keuze aan partijen die we hebben. Maar om je voorbeeld te volgen, iemand die sociaal-cultureel rechts wil combineren met sociaal-economisch links kan al een partij met dat profiel vinden, namelijk de PVV. Wie dat een brug te ver vindt, kan bijvoorbeeld zijn of haar stem als volgt verdelen: VVD 50% en SP 50%. Maar je hebt gelijk dat ook electoraal poolen een benadering blijft. Anders zouden we 16 miljoen politieke partijen hebben.

  Like

 6. ‘Echte’ hervormingen zouden moeten zijn gericht op het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk (inkomen en vermogen), een economisch systeem dat niet steeds meer winst nodig heeft en op een menselijker samenleving, met inbreng voor iedereen en waarin de staat (dus wij allen) verantwoordelijk is voor zaken als energievoorziening, gezondheidszorg, openbaar vervoer. Ik zie dit noch bij de zogenaamde oud-linksers, (niks vooruitstrevends bij SP en PvdA!) noch bij de zogenaamde hervormers. Ik ben met je eens dat GroenLinks op een scheuring afstevent.

  Like

 7. “Je legt een andere waarde in m’n woorden dan ik bedoelde.”
  Dat komt doordat je zo expliciet ‘verzorgingsstaat’ en ‘hervormingen’ tegenover elkaar plaatste. Aangezien de term hervormingen idd. vaak in verhullende zin wordt gebezigd, kun je beter aangeven waar je op doelt. En dan is de HRA geen goed voorbeeld omdat dat nauwelijks controversieel ligt, en in het links/rechts-spectrum anders ligt dan andere hervormingen. Voor de hoogste inkomens kun je die gewoon vandaag nog schrappen, ik zie het probleem niet.

  Met pensioenen en ook met flexibilisering van de arbeidsmarkt is het een andere kwestie, want daar worden vooral lage en midden-inkomens zwaar de dupe van. Die worden dan ook vaak aan de man gebracht als ‘noodzaak’, maar dat is je reinste larie. Pechtold kwam erachter dat Henk & Ingrid sociaal-economische onderwerpen belangrijker vinden dan culturele, maar hij had hun wat dat betreft niets te bieden, dus komt-ie maar met een spookverhaal aanzetten. Als je echter de rijkste 8% van Nederland 3% meer belasting zou laten betalen levert dat 18 miljard op – kijk, dat zet pas zoden aan de dijk.

  “…kan bijvoorbeeld zijn of haar stem als volgt verdelen: VVD 50% en SP 50%.”
  Nee, want daarmee is niet duidelijk met wèlke set standpunten van de VVD resp. de SP men het eens is.

  Like

 8. @Blewbird
  Je bijdrage was in de spambox blijven steken. Nee, ik zie het ook niet bij oud-links.

  @Joke
  Laat ik dan zo zeggen. Ik ben voor de instandhouding van de verzorgingsstaat waar het de bescherming van de zwakkeren betreft. Zonder compassie zakt een samenleving weg. Maar beleid dat daartoe niet essentieel is mag van mij weg. Da’s dus ook hervorming. Zo zou ik ook graag de subsidie aan bedrijven of de lage winstbelasting geharmoniseerd zien. Ik bedoel dus: echt hervormen tegen de macht in.

  Daarbij komt nog de dimensie jong-oud. SP, PVV en PvdA kiezen bij arbeidsmarkt en pensioenen overwegend voor de positie van de ouderen. Dat gaat ten koste van de jongeren. De tragiek is dus dat de ingeperkte financiele ruimte ook nog eens onnodig ongelijk wordt verdeeld. Ook om die reden ben ik voor hervormingen die door de hogere mate van flexibilisering de jongeren beter past.

  Maar ik ben het met je eens dat het een kwestie van kiezen is welke fondsen je als samenleving wilt vullen. En welke niet. Een beroep op noodzaak of technische onvermijdelijkheid is inderdaad onzin. Alsof het een natuurverschijnsel is. Altijd kan een samenleving kiezen voor het een of tegen het ander. Daarom heb je gelijk dat het debat over die keuze verhullend en zelfs vals wordt gevoerd.

  Per saldo kan ik me vinden in hervormingen die in grote lijn vijf randvoorwaarden hebben: Bescherming van de zwakkeren, geen vergroting inkomensverschillen tussen hoog en laag, niet ten koste van de jongeren, bescheiden terugtredende overheid en dat alles met het doel om het systeem door stroomlijning te vereenvoudigen.

  Een prikkelende observatie van je dat de hypotheekrenteaftrek niet controversieel ligt. We zullen de komende tijd zien hoe makkelijk daarover een akkoord wordt bereikt. Maar ik ben het met je eens dat onderhand de geesten rijp zijn gemaakt voor een koerswijziging. Een drempel lijkt genomen vanwege de ernst van de economie. Maar de VVD is een belangenpartij van autobezitters en huizenbezitters. Dus da’s slikken daar.

  De kritiek die je op de 50%-50% verdeling hebt bij het electoraal poolen is terecht. Alleen als je nu voor 100% met je ene stem op die ene partij stemt is het niet anders. Daarom moet je het relatief zijn. Ook electoraal poolen is niet ideaal, maar naar mijn idee toch aanzienlijk minder gebrekkig dan slechts een stem uitbrengen. Uiteraard geldt dat niet voor hardliners en partijleden. Naar mijn idee wordt het zo toch iets flexibeler. Met als doel dus een debat dat het belang van partijen doet verwateren.

  Like

 9. “SP, PVV en PvdA kiezen bij arbeidsmarkt en pensioenen overwegend voor de positie van de ouderen. Dat gaat ten koste van de jongeren.”
  Nee, dat is dus zo’n lobbypraatje wat ons in de ogen wordt rondgestrooid. Wat die lobby – bestaande uit o.a. alle jongerenafdelingen, minus die van de SP – wil, is juist nadelig voor ouderen. Als er iets is wat de leeftijdsgroepen uit elkaar speelt, dan is het dit wel. De lage rekenrente van dit moment is gunstig voor jongeren, maar zorgt ervoor dat de dekkingsgraad te laag uitvalt – die is dus niet daadwerkelijk te laag, maar als gevolg van de gehanteerde stringente methode. Het is alleen maar een manier om geld uit de zakken te kloppen van mensen die hun leven lang premie hebben betaald (hetzelfde geldt trouwens ook voor de WW-premie). Maar iedereen die iets anders durft te beweren wordt voor leugenaar (‘politiek misdadig’) uitgemaakt – zulk soort dooddoeners geven toch te denken nietwaar? En die dissidenten van GroenLinks, die willen dat de partij in sociaal-economisch opzicht meer naar rechts beweegt (bij de PvdA-dissidenten is dat diffuser) en dit soort beleid gaat voeren.

  Prima randvoorwaarden die je noemt, ik zou er nog aan toevoegen dat het ook niet ten koste van ouderen mag gaan.
  Ik zou de HRA overigens niet afschaffen, alleen een bovengrens aangeven. Als fenomeen is het al meer dan een eeuw oud, maar zo kan het nooit bedoeld zijn geweest.
  Qua poolen: je kan toch per beleidsonderwerp een stem uitbrengen, meer een soort referenda dus? Of gewoon dat je in 1 keer in het stemhokje per cluster je voorkeur aan kan geven.

  Like

 10. @Joke
  Ik doelde niet specifiek op de lage rekenrente. Maar op het in stand blijven van het pensioenstelsel. Vele critici uit allerlei hoeken hebben erop gewezen dat nieuwe maatregelen ongunstig zijn voor jongeren. Begrijpelijk omdat ze geen plek aan tafel hebben. Zo werkt het poldermodel.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2918000/2011/09/20/Jongeren-kunnen-naar-hun-pensioen-fluiten.dhtml

  Wie je bedoelt met de dissidenten bij GroenLinks die naar rechts bewegen begrijp ik niet. Sap beweegt sociaal-economisch naar links en de dissidenten willen zich in het centrum positioneren. Maar rechts is dat niet. Enfin, het is druk in het radicale midden.

  Poolen: Een overgang door discussie naar referenda moet bij de opzet die ik voor ogen heb mogelijk zijn. Want dat electoraal poolen blijft een middel om de inspraak van en machtsdeling met de burger te vergroten. Dus ja, het zou kunnen om per beleidsonderwerp een referendum te houden. Maar gezien de verstarring van het Nederlandse politieke systeem en de blokkade van hervormingen daarin ben ik daar niet positief over voor de kortere termijn.

  Like

 11. “Vele critici uit allerlei hoeken hebben erop gewezen dat nieuwe maatregelen ongunstig zijn voor jongeren.”
  Kun je concreet maken welke argumenten en alternatieven zij hanteren? De huidige situatie is bijzonder gunstig voor jongeren, dus allicht dat iedere bijstelling voor hen een achteruitgang betekent. Je moet er dus ook op letten of wat die critici willen wellicht ongunstig uitpakt voor ouderen. En hoezo hebben ze ‘geen plek aan tafel’ – ze beheersen nota bene de media.

  “Sap beweegt sociaal-economisch naar links en de dissidenten willen zich in het centrum positioneren. Maar rechts is dat niet.”
  Wat de dissidenten willen rondom arbeid en pensioenen is (nog) neoliberaler dan wat de oude garde wil, en ik noem dat rechts omdat het banken en werkgevers bevoordeelt.
  Er is trouwens ook nog steeds een club bezig met linkse samenwerking tussen GL, PvdA en SP, onder de noemer ‘Een ander Nederland’ (http://www.eenandernederland.nl/archief/opinie/060320_duivesteijn_samsom.shtml).

  Like

 12. @Joke
  Voor mijn kritiek verwijs ik naar de vorige link met het commentaar van Sweder van Wijnbergen. Het ontgaat me waarom het nieuwe pensioenakkoord gunstig voor jongeren zou zijn. Het gaat niet om de absolute achteruitgang voor jongeren of ouderen, want ze gaan er allen op achteruit. Het gaat om de relatieve achteruitgang van de jongeren vergeleken bij de ouderen. Kun je me zeggen hoeveel jongeren of vertegenwoordigers van jongeren meegepraat hebben over het pensioenakkoord? Dat jongeren dit onderwerp in de media beheersen is volkomen langs me heen gegaan. Maar zelfs als dat zo zou zijn toont dat nog niet aan dat ze ook meepraten op de plek waar het erom gaat.

  Het is te zien dat Sap een koers naar links is ingeslagen omdat ze het beleid van Halsema verandert. In navolging van Cohen (Kerdijk-lezing) en de SP. Dus het Nijmeegs initiatief waar GroenLinks aansluit bij SP en PvdA. Inderdaad, een ander Nederland. Wat heeft GroenLinks te halen bij een geharnaste SP en een nog steeds verdeelde PvdA met een weinig overtuigende leider? Ik zie het niet. In elk geval geen hervormingen zoals Halsema die in 2010 voor ogen had. Ofwel, jouw idee is dat als Sap en medestanders een stap naar links zetten dat dan de anderen naar rechts zijn gestapt. Maar da’s niet zo, deze zijn gewoon op hun plek gebleven.

  Noem me een ‘linkse’ politicus van de afgelopen 20 jaar die banken en werkgevers aanpakte? Wouter Bos? Wim Kok? Jan Marijnissen? Femke Halsema? Wanneer heeft links het verschil gemaakt toen het het verschil kon maken? Je zult begrijpen dat ik de symboolpolitiek van Plasterk en Wilders tegen de graaicultuur niet serieus neem. Te laat en te weinig. En te electoraal bepaald.

  Like

 13. “Het ontgaat me volkomen waarom het nieuwe pensioenakkoord gunstig voor de jongeren zou zijn.”
  De huidige situatie met de lage rekenrente (sinds 2006) is gunstig voor jongeren. Zie wat Dick Sluimers zegt (op de vraag ‘Maar het aanvullend pensioen wordt toch deels eenomslagstelsel op het moment dat fondsen onder de 100% zitten? Als een fonds een dekkingstekort heeft en er wordt niet gekort, gaat er geld van jongeren uit het fonds naar de ouderen’): “Dat is absoluut niet waar. Een jongere heeft heel weinig last van een lage dekkingsgraad. Dat sommige mensen dat zeggen, laat zien dat er de meest dolle dingen worden beweerd. Het zit anders. Als er op basis van een lage dekkingsgraad wordt afgestempeld, is dat eerder te mooi voor jongeren en te streng voor ouderen. Jongeren hebben nog alle tijd om de achterstand in te halen. Bovendien steken zij geld in een pensioenfonds dat maar 2,7% voor ze hoeft te verdienen. Alles wat meer wordt verdiend is als het ware een bonus.”
  (http://www.aectueel.nl/nieuws/471/dick-sluimers-apg-ik-ben-een-stuk-minder-in-den-haag-dan-mensen-denken.html)

  “Kun je me zeggen hoeveel jongeren of vertegenwoordigers van de jongeren direct meegepraat hebben over het pensioenakkoord?”
  Alle jongerenorganisaties roeren zich voortdurend over de ‘egoistische babyboomers’, zoals die Jelle Menges van de JS. Ze opereren onder de noemers ‘pensioenopstand’ en ‘het Alternatief Voor Vakverbond’ (AVV), hoewel de aanstichters achter dat debat zelf geen jongeren zijn. (Zie http://www.sp.nl/nieuws/spanning/201110/generatiekloof.shtml.)

  Binnen de fractie van GroenLinks wil men naar een ander, meer realistisch rekenmodel (maar dat komt niet uit de lucht vallen, dat is al een aardig tijdje het geval) maar daar verzetten de dissidenten zich tegen met hun ‘there is no alternative’. Sap staat helemaal niet links van Halsema, kijk maar: http://www.youtube.com/watch?v=FmRHX3o9Je8. GroenLinks is in de afgelopen jaren sterk naar rechts overgeheld en een bepaalde kliek wil niet dat er weer wat wordt bijgestuurd (richting achterban, overigens).

  “Noem me een ‘linkse’ politicus van de afgelopen 20 jaar die banken en werkgevers aanpakte?”
  Helemaal niemand, maar ik snap even niet wat je daarmee in dit verband wil aangeven. Het is allemaal veel te gematigd, maar dat is toch precies wat jij wil? Gematigd èn in staat tot heldere, eerlijke keuzes is misschien wel een combinatie die niet vaak voorkomt.
  In elk geval wil GroenLinks flexibilisering van de arbeidsmarkt en verkorting van de WW-duur, wat gunstig is voor werkgevers. En dan zitten ze nog niet eens op het pluche…

  Like

 14. @Joke
  Virtuele berekeningen zijn niets waard als de kas straks leeg is. Ik begrijp niet waarom je alles aan de rekenrente ophangt. En pas op de plaats van de ouderen nu, schaadt de jongeren ook op termijn in hun pensioenopbouw. Daarbij komt dat jongeren steeds meer buiten CAO’s vallen en helemaal niet meedoen aan het pensioenspel.

  Zich roeren is wat anders dan aan tafel zitten. Nogmaals, ik doelde niet op aandacht trekken in de media. Je kunt zelfs zeggen dat juist omdat de jongeren zich buitengesloten voelen ze de media opzoeken. Welke jongeren zaten er aan tafel om het belang van de jongeren te dienen?

  Dat GroenLinks op punten naar rechts is doorgeschoten kan ik als oud-PSP-stemmer begrijpen (Kunduz). Maar wie nou dissident is, is de vraag. Kwestie van perspectief en ‘framing’. Wellicht bestaat de fractie van GroenLinks uit 10 dissidenten. In onnozele lichtheid.

  Met die vraag naar linkse politici die niet doorbijten relativeerde ik je idee dat rechts banken en werkgevers bevoordeelt. Da’s niet typisch rechts als links er evenmin tegenin ging, ergo het ook goedkeurde. Ik ben voor gematigd en matiging, maar niet voor terugkijken en het ontlopen van keuzes. En als rechts betere keuzes zou maken en beter zou hervormen -wat het overigens absoluut niet doet- dan zou ik voor rechts zijn. Of voor links. Of voor centrum. Maar ik zie het nergens. Nou, nog een beetje bij D66. Maar die partij lust ik weer om andere redenen niet.

  Like

 15. “Virtuele berekeningen zijn niets waard als de kas straks leeg is. Ik begrijp niet waarom je alles aan de rekenrente ophangt.”
  Het huidige rekenmodel is net zo virtueel als ieder ander model. Waarom zou de kas straks zomaar uit zichzelf leeg zijn? Er wordt op dit moment gerekend met 2,7%, terwijl de werkelijke winsten gemiddeld 4,8 zijn (veel fondsen zitten momenteel zelfs rond 10%, die 4,8 komt vnl. door beleggingen in foute produkten). Als je de rekenrente op zou hogen naar 3% zit je nog steeds met een flinke veilige marge, maar hoeft niemand bij te passen.
  Overigens geldt ook voor het totale bezuinigingspakket van de regering dat al die miljarden volledig gebaseerd zijn op sterk gekleurde prognoses over hoe inkomens en belastingen zich op termijn zullen ontwikkelen.

  “En pas op de plaats van de ouderen nu, schaadt de jongeren ook op termijn in hun pensioenopbouw.”
  Nee, helemaal niet. Waarom denk je dat? In welke zin zou het pensioenakkoord überhaupt nadelig zijn voor jongeren?

  “Daarbij komt dat jongeren steeds meer buiten CAO’s vallen en helemaal niet meedoen aan het pensioenspel.”
  Precies! Dankzij GroenLinks.

  “Nogmaals, ik doelde niet op aandacht trekken in de media. Je kunt zelfs zeggen dat juist omdat de jongeren zich buitengesloten voelen ze de media opzoeken.”
  Kom op zeg, hun geluid is vrijwel het enige dat te horen is! Iedereen die het debat over de rekenmethode wil voeren krijgt de wind van voren.

  Ik zeg niet dat alleen rechts de banken en werkgevers wil bevoordelen, ik zeg dat dat rechts beleid is – waar zowel links als rechts aan meedoen. Als critici binnen GroenLinks dat rechtse, neoliberale beleid (juist ook) voorstaan, dan is dat denk ik niet wat de partij weer met de achterban zal verzoenen – en hetzelfde geldt voor de criticasters binnen de PvdA. De achterban zal, net als Henk & Ingrid, immers belang hechten aan sociaal-economische vraagstukken.

  “En als rechts betere keuzes zou maken en beter zou hervormen -wat het overigens absoluut niet doet- dan zou ik voor rechts zijn.”
  Ik ook. Maar waar zie jij dan bv. D66 de economische ongelijkheid tegengaan? (Moet je voor de gein deze speech van president Roosevelt uit 1938 eens doornemen: http://www.informationclearinghouse.info/article12058.htm. Dat was wel even andere koek!)

  Like

 16. @Joke
  Onze posities zijn duidelijk. We verschillen van mening. Ik ga het niet herhalen. Je hebt gelijk dat de rekenmodellen over pensioenen arbitrair zijn. Of discussies over de AOW-leeftijd. Ik bedoelde te zeggen dat afstempelen nu doorwerkt in de opbrengsten later.

  Ok, rechts beleid van links heet dus rechts. Ook gezien de ontstaansgeschiedenis van GroenLinks is de achterban divers. Maar het kent een constante. Het is logisch dat dat in de TK-fractie naar voren komt. Maar ik vermoed dat Kunduz de grootste splijtzwam is. Nog meer dan de sociaal-economie. Maar de achterban van GroenLinks is relatief hoogopgeleid en verdient bovengemiddeld. Ofwel, het is geen achterban van PVV, SP of PvdA. Dus waarom dat liberale beleid dat kiest voor individualisme van mensen die bij machte zijn om voor zichzelf op te komen afgewezen door kiezers op GroenLinks ontgaat me. Anders dan opkomen voor de ander. Ze kiezen voor internationalisme boven nationalisme en nemen het globalisme in die overweging mee. Ook de nadelen.

  Hoezo D66? Ja, de New Deal zouden PVV, CDA, PvdA en VVD nu als communisme etiketteren.

  Like

 17. @liefdegezinenkinderen
  Dank je. Overname met bronvermelding sta ik altijd toe. Dus onder de voorwaarde dat de bezoekers de weg naar het origineel kunnen vinden. Bedankt voor het melden. Dat helpt mij in het inschatten van het bereik van dit blog.

  Like

 18. persoonlijk ben ik wel voor een blok van de SP met groen links ik denk dat veel kiezers weer terug komen naar groen links als ze meer met de SP zouden samen werken .nederland verdient een meer linkse beweging en dan niet meer in de oppositie maar in de regering ze moeten alleen zorgen dat ze weer in de positie komen zoals in de tijd toen halsema het stokje overnam groen links moet weer zijn vorm vinden en nu is daar de tijd voor met een sterke partij naast zich als SP de rijken moeten een keer voelen dat een sterk linkse regering ook goede dingen kan doen voor het land en zo het oude jongens krenten brood clubje gedoe stopt en moet weer meer ruimte komen voor elke nederlander en niet alleen voor de meer als dubbel modaal en zeker geen bonus cultuur meer

  Like

 19. @liefdegezinenkinderen
  Ik ben ook van mening dat Nederland een meer linkse beweging verdient. Of noem het: progressief. Want dat zou naar mijn idee moeten samengaan met modernisering van de maatschappij. Ofwel, een rechtvaardige hervorming die de zwakkeren niet schaadt. Maar het is de vraag of die linkse beweging dat verdient. Ze maken weinig klaar.

  Like

 20. Pingback: GroenLinks als tweederangs partij kan beter ophouden te bestaan « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.