Burgers en raad van Utrecht praten over Oud-Amelisweerd

De gemeente Utrecht houdt een raadsinformatieavond waar ook Oud-Amelisweerd aan de orde komt. Zo’n avond dient om bewoners bij de besluitvorming te betrekken en raadsleden van informatie te voorzien, zo zegt de gemeente. Bewoners zijn welkom om binnen te lopen. Insprekers moeten zich van tevoren aanmelden.

De toelichting zegt: Het landgoed Oud Amelisweerd krijgt een museumfunctie. Er zijn plannen om de Armando-collectie hier onder te brengen. De raad heeft vragen bij de plannen. Zo wil de raad weten wat de financiële consequenties zijn voor de stad en hoe er wordt omgegaan met mogelijke parkeerproblemen. Ook hoort de raad graag van betrokkenen wat de betekenis van het museum, met de Armando-collectie, gaat worden voor het landgoed. 

VVD en Groen-Rechts spraken zich kritisch uit over de onderbouwing van de plannen voor een nieuw Museum Oud-Amelisweerd. Ook het college van Utrecht zelf is kritisch. In een commissiebrief van 13 december 2011 wordt er serieus rekening mee gehouden dat een Museum Oud-Amelisweerd met als kern de Armandocollectie niet van start gaat. Dan komt er een terugvaloptie met een ‘sitemuseum’ of ‘open monument’. De Amersfoortse raad heeft evenmin vertrouwen in het ondernemingsplan en bedong in een raadsbreed aangenomen motie dat de zogenaamde bruidsschat gefaseerd uitgekeerd wordt.

Zowel de Vrienden van Amelisweerd als het Buurtschap zijn voor een museale functie van landhuis Oud-Amelisweerd, maar pleiten voor een geleidelijke groei binnen stevige voorwaarden. Beide belangenbehartigers hebben zich vanaf het begin gericht op de aanscherping van de voorwaarden voor een museum in een natuurgebied. Omdat het primaat van de besluitvorming bij de politiek ligt was dat het maximale haalbare.

De Toekomstvisie voor de landgoederen omschrijft voorwaarden voor nieuwe functies zoals een museale functie in Oud-Amelisweerd. ‘Deze moeten dienstbaar zijn aan de landgoederen. De functies moeten bij het karakter passen, niet tot aantasting leiden, zich voegen in de aard en historie, slechts tot minimaal extra autoverkeer leiden of enige extra parkeerdruk, en geen onevenredige publieksaantrekkende werking hebben.’

De Vrienden omschrijven het als volgt: De gemeente Utrecht heeft tot dusverre zonder meer een grote mate van zorgvuldigheid getoond. In de Toekomstvisie voor de landgoederen staat expliciet vermeld dat een nieuwe functie zich moet voegen naar de aanwezige kwaliteiten en geen werkelijke toename van druk op de landgoederen mag betekenen. Maar het museum moet tegelijkertijd wel financieel kunnen rondkomen. En dat vraagt om voldoende bezoek en (horeca-)opbrengst. Kan de omgevingsdoelstelling wel samengaan met de doelstelling van een gezonde exploitatie? Deze vraag stellen is de vraag beantwoorden, zo lijkt het intussen.

Foto: Restauratie Oud-Amelisweerd, 10 september 2010. Credits: Marly Weemen

Een gedachte over “Burgers en raad van Utrecht praten over Oud-Amelisweerd

 1. Vergaderpunt Commissieagenda Mens en samenleving 7 februari 2012
  Punt 15: Museum Oud Amelisweerd
  http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=87108&commnr=17000&GID=370368

  Opgevoerd door:
  Ter bespreking opgevoerd door mw. C Hakbijl (CDA) en dhr. R Kuijper (Groep Kuijper) en dhr. JJ Rijpma (VVD) en dhr. HIJ van der Roest (PvdA).

  Verantwoordelijk collegelid:
  wethouder Lintmeijer

  Annotatie / motivering:
  Motivering VVD: De VVD fractie wil graag met de wethouder en de commissie in discussie over het plan om het Armandomuseum te huisvesten in het landhuis Oud-Amelisweerd. Het plan dat aan de commissie is voorgelegd, bestaat hoofdzakelijk uit aannames, waarvan de VVD zich afvraagt of die realistisch zijn. Daarnaast heeft de VVD vragen bij de ruimtelijke gevolgen van de verhuizing. Het doel van de bespreking is het bespreken van het plan met de wethouder en inzichtelijk krijgen hoe de verschillende fracties denken over de verhuizing van het Armandomuseum naar Amelisweerd.
  Motivering Groep Kuijper: Groep Kuijper staat kritisch tegenover het ondernemersplan. Het museum zal zeer waarschijnlijk al binnen enkele jaren failliet zijn. Dit is ook reeds aangegeven door de oppositiepartijen in Amersfoort. Men gaat bijvoorbeeld uit van een toename in aantal bezoekers(30.000), dit aantal wordt echter niet onderbouwd en in de ‘glorietijd’ in Amersfoort was het bezoekersaantal nog niet eens 12.000! Ook de locatie, de gevolgen voor het monumentale pand en de nadelen voor de natuurlijke omgeving vindt Groep Kuijper zeer bezwaarlijk. Groep Kuijper wil weten hoe het college hier tegenover staat, omdat dit college normaal uitgaat van de doelstelling om een ‘open, groen en sociaal’ beleid te voeren. Ook wil Groep Kuijper vragen stellen over de financiële verantwoording en de communicatie met de betrokken bewoners.
  Motivering CDA: De CDA fractie wil inzicht verkrijgen in de verhouding tot (en samenwerking door) de huidige Utrechtse musea met het ruimer openstellen van het landhuis, in combinatie met tentoonstellingen van de Armandocollectie, alsmede in de relatie tot de omgeving. Tevens wil de fractie de positie van de horeca-exploitant en de gemeentelijke voorkeur om met één exploitant zaken te willen doen, bespreken. Dit met als doel verduidelijking te krijgen van het college op dit besluit en de in de commissiebrief vermelde terugvaloptie.
  Motivering PvdA: De PvdA-fractie wil met de andere partijen praten over de mogelijkheden die het Amando-museum de stad biedt en wat het mogelijk betekent om het Centraal Museum als huurder te laten optreden. Ook wil de fractie over de uitgangspunten met betrekking tot de toestroom van parkeerders en de parkeergeleiding goede afspraken met het college maken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.