Gevraagd: een aanval op de vleugels vanuit het centrum

De opkomst van Thilo Sarrazin in Duitsland was opvallend. Samen met de opkomst van een Zweedse anti-immigranten partij, de verkiezingswinst van de Vlaamse Bart de Wever en de Nederlandse Geert Wilders valt dit te lezen als protectionisme. Eigenheid en grenzen staan weer centraal. Niet toevallig valt dat samen met de schuldencrisis en de koude douche van het globalisme die voor velen negatieve gevolgen heeft. Gevoed door een burger vol ongenoegen en onzekerheid.

Tevergeefs. Globalisering dendert door, maar roept een steeds sterkere reactie op. Het geloof in de voordelen van de globalisering ligt achter ons, hoewel ze er zijn, maar de globalisering is daarmee niet gestopt. Hoogstens worden de ontwikkelingen vertraagd door protectionisme. Tegelijk leidt de financiële crisis met risico’s voor landen voor lange tijd tot stagnatie. Dat dempt de expansie van de globalisering.

Dit valt te lezen als verrechtsing, maar ook als een time out. De roep om stil te staan bij ontwikkelingen die in een stroomversnelling komen en niet meer te beheersen zijn. Chinezen kopen een Griekse haven, bankiers vervolgen op kosten van de burger hun risicovol spel, Pakistan desintegreert, het Midden Oosten komt in beweging, Hongarije glijdt af naar een eenpartijstaat en het Griekse tekort legt een bom onder het asielbeleid.

De middenweg is de weg. Da’s de kritiek van Thilo Sarrazin zonder verwijzing naar genen en erfelijke factoren. Da’s de niet xenofobe, maar de immigratie-kritische opstelling van Vlaams N-VA voorman Bart de Wever. Da’s Geert Wilders die religiekritiek zou baseren op feiten en niet op overtuiging. Da’s burgemeester Eberhard van der Laan die gaat voor strikte rechtsstatelijkheid, zonder groepen extra te bevoordelen of te benadelen. Na Tariq Ramadan moet bruggenbouwer weer een positieve benaming worden.

Het evenwicht is scheefgegroeid. Tussen leidende en nieuwe cultuur, tussen links en rechts. Om politieke redenen zijn tegenstellingen geschapen die geen tegenstellingen zijn. Van schrik zijn standpunten omgeslagen. Of aangescherpt. Zo was de vakbond 30 jaar geleden tegen instroom van immigranten, maar is het nu tegen de kritiek op instroom van immigranten. Hoe diep is zo’n standpunt gegrond?

Politiek moet zakelijker. Het is aan bestuurders van de middenpartijen om vanuit het centrum van de politiek de geloofwaardigheid terug te veroveren op de extremen. Niet voor niets luidt het gezegde dat een crisis kansen biedt. Ontmoedigend is dat iemand als Van der Laan de hardste strijd in zijn eigen partij voert. Hetzelfde geldt voor het partijbestuur van het CDA dat niet wil hervormen. In het centrum moet de omslag voorbereid worden. Niet aan de uitersten van het politieke spectrum. Maar wie valt het centrum aan?

Foto: Closing the arch, Sydney Harbour Bridge, 1930

14 gedachten over “Gevraagd: een aanval op de vleugels vanuit het centrum

 1. Globalisering: transport en reizen wordt makkelijker, en relatief goedkoper.
  dat brengt welvaart in andere streken.
  Dat wordt uiteraard aantrekkelijk gemaakt door overheden.
  Maar omdat dat nou globalisering te noemen….

  In principe is globalisering voor dwazen en gestoorden; de verschillen tussen rassen en culturen zijn onoverkoombaar; zie in europa.
  Alleen een paar dwazen met een ‘wereld muntje” en “wereld orde” sjouwen daar achteraan.
  Zie je iemand uit centraal afrika die net een antilope heeft gespeerd een mening geven over megastallen?
  Of een Iranees die net zijn buurjongen heeft opgehangen omdat die homostijl verkracht is stemmen over mensenrechten en strafmaten?

  Maar zelfs in europa wordt dat duidelijk; wat een paar nonvaleurs in brussel (of strassbourg) even onder de koffie besloten is nivelering.
  Ik moet wat ik heb inleveren ten gunste van een paar communisten die nog nooit gewerkt hebben.
  Mijn mening werd niet gevraagd; is niet relevant

  Maar nu komt de afrekening boven tafel.
  Eerst griekenland die uiteraard niks kan/wil terugbetalen; dan italie, spanje, ierland, hongarije Roemenie bulgarije, Polen tjechie

  De enige echte olossing voor Europa is: alleen vrij vervoer van gederen en/of personen; verder niets.
  Uit de euro, voordat de rijke landen ook straatarm zijn, en dan valt er voor de anderen ook niks meer te halen, en valt europa op een desastreuze manier uit elkaar….

  Like

 2. Resumerend: de globalisering is een idee-fixe; bestaat niet echt.
  Europa: de euro is mislukt; eruit, wonden likken, schade beperken en vandaar verder.

  P.s.: in Zweden is “kopiisme als religie erkend; het kopieren en downloaden via inernet…
  In Oostenrijk is een kerk die het heilige vliegende koekiesmonster aanbid
  Zijn twee goeie…

  Like

 3. @PHM
  Mijn mening werd niet gevraagd; is niet relevant

  De talloze reacties hier doen anders vermoeden. U kiest dus voor een ‘Engelse’ oplossing van Europa: vrijhandel zonder overdracht van politieke bevoegdheden. Maar ik vermoed dat het daarvoor te laat is. De integratie van banken, landen en economieën is al te ver gevorderd.

  De Oostenrijkse variant van religie is Pastafarianismus:
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/07/18/heilige-spaghetti-nieuwe-religie-pastafarianismus/

  Like

 4. George,

  Zomaar een vraagje,

  Hoe zou globalisering er uit hebben gezien met het socialisme als leidraad?
  Roberto

  Like

 5. @GK: weer met genoegen gelezen en me ook een beetje aan het denken gezet:

  Deze bijdrage komt bij mij over als een beetje een ratjetoe. Om te beginnen maak je een verzameling van mensen en politiek partijen die volgens mij op fundamentele punten van elkaar verschillen. Al was het alleen maar dat ze uit verschillende cultuurcirkels komen en van verschillend niveau zijn. Ik snap wel dat je dit doet om een verbinding te leggen tussen xenofobie, protectionisme aan de ene kant en economische terugval of tegenslagen aan de andere kant. Het aloude verband tussen oplopende armoede en de zondebok. Toch vind ik dit erg gezocht. Maar goed…? Doorgelezen!

  Xenofobie – wat hier verborgen ligt onder het woord protectionisme – is van alle tijden. Je zou net zo goed kunnen zeggen dat protectionisme van alle tijden is. Bijvoorbeeld: wij kopen alleen van ons ‘soort’ mensen : -). Ook globalisering is geen nieuw gegeven, maar al zo oud als we de zeeën bevaren en gekolonialiseerd hebben (of gaan worden : -). Dus DENDERT het niet voort, maar gaat het door op het tempo dat bij het huidige tijdsbestek past. Vroeger duurde het lang om heen en weer te varen, tegenwoordig gaat alles met vliegtuigen en internet sneller. Echte fundamentele verschillen zijn er in mijn ogen echter niet, vandaar dat de globalisering gewoon door zal gaan. Ik zou de stelling aan durven dat het een “natuurlijke ontwikkeling is” (overigens net als de vorming van multiculturele samenlevingen). Hij is misschien sommigen onwelgevallig, maar dat is een ander probleem. Ook de financiële crises en stagnatie is zo oud als we economie bestuderen. De ‘varkenscyclus’ wordt geloof ik tegenwoordig op elke middelbare school onderwezen.

  Je schrijft: “Hoogstens worden de ontwikkelingen (de globalisering. JP)vertraagd door protectionisme.”

  Ik ben het met je eens als je de westerse wereld bedoelt, anders ben ik het tegendeel van mening. Als sommige financiële spelers zwak worden mag je aannemen dat de sterke financiële spelers hun slag zullen gaan slaan. En hoe zwakker de andere partij hoe sneller het proces van globalisering. Dat zou in ons geval wel een ‘globalisering’ in omgekeerde richting kunnen zijn. Niet een dominante westerse economie, maar een andere economie die deze gaat overschaduwen. Onze (westerse) inbreng in de globalisering lijkt dan te worden gedempt, maar we hebben alleen last van tegenwind, die langzaam maar zeker op een storm begint te lijken die ons terug jaagt naar onze ‘veilige’ haven. Voor ons lijkt het dan te stagneren, maar de storm buiten de veilige haven woedt gewoon voort.

  Ook schrijf je: “Het evenwicht is scheefgegroeid. Tussen leidende en nieuwe cultuur, tussen links en rechts”.

  Volgens mij was er nooit sprake van evenwicht en zal het er ook nooit zijn. Evenwicht is een illusie die alleen maar stagnatie opwekt. Groei wordt nmm juist veroorzaakt of aangejaagd door het gebrek aan evenwicht.
  Met de woorden leidende en nieuwe cultuur kan ik overigens weinig. Wie zijn deze en in hoevere worden deze begrippen gedefinieerd door een vorm van etnocentrisme of in ieder geval een overdrijving van het belang (of overwaardering) van de “eigen” cultuur?

  Ook de begrippen (politiek?) links en rechts zeggen me weinig en zijn volgens mij in het huidige politieke speelveld verouderd.

  Ik heb nog meer opmerkingen over dit schrijven van je, maar dan wordt mijn reactie veel te lang.

  mijn dank voor het aan het denken zetten : -))

  Like

 6. @ PHM
  Ik moet wat ik heb inleveren ten gunste van een paar communisten die nog nooit gewerkt hebben.
  Mijn mening werd niet gevraagd; is niet relevant
  —————————————————————————————————————-
  Wat zal je er van zeggen dat je moet inleveren omdat je de onverzadigbare hebzucht van vele duizenden Kapitalisten moet bevredigen,en die inderdaad nog nooit gewerkt hebben.
  Roberto

  Like

 7. @Roberto
  ‘Hoe zou globalisering er uit hebben gezien met het socialisme als leidraad?’

  Prikkelende vraag. Ik zoek een antwoord via zijwegen. Wie in 1990 in de kristallen bol van de jaren 2010-2012 zou kijken zou er veel niet van begrijpen. Zoals de forse ingrepen door overheden met aan het roer niet-sociaal-democratische leiders. Blijkbaar kon de vrije markt het niet langer aan en was het kapitalisme ergens ontspoord. Was daarmee het socialisme gevestigd? Nee, want de macht over de kapitaalgoederen en het kapitaal was steeds meer geconcentreerd bij banken en bedrijven die zich onttrokken aan elke besluitvorming van de democratische instituties.

  Da’s een variatie op de titel. Het centrum waar de burger woont loopt leeg. De burger woont in een spagaat. En calculeert door eigenbelang de solidariteit met andere burgers die nog rest kapot. Aan de ene kant staan de kantoorgebouwen van een machtige overheid en aan de andere kant de kantoorgebouwen van machtige financiële instellingen en multinationals. In het centrum is minder zon, daar in de schaduw van de macht. Burgerrechtenbewegingen smeren zonnebrandcrème om het idee van de zon in stand te houden.

  Had in West-Europa (om ons daartoe te beperken) het socialisme de burgers een beter centrum kunnen bieden? En is de huidige economische crisis waarin de wereld verzeild is geraakt een direct gevolg van het globalisme? Het is zoeken naar een derde weg die in de jaren 1990 door Blair, Kok en Clinton werd gepropageerd. Om het liberalisme van de markt te verzoenen met de sociaal-democratische kernwaarden zoals solidariteit, geljjkheden, verheffing en rechtvaardigheid. Niet het echte wetenschappelijke socialisme dus, maar de revisionistische, zachte versie ervan.

  Die derde weg is mislukt. Niet eens programmatisch, maar electoraal. Want door het afschudden van de ideologische veren en de trek naar het centrum moest in Nederland de PvdA ruimte op links laten waar de SP instapte. En verloor de traditionele sociaal-democratie de macht over de vakbond, en dus aan maatschappelijke relevantie. De PvdA kan vanwege de SP niet meer terug naar links, hoe vaak Job Cohen ook hamert op ‘verlinksing’.

  En de derde weg mislukte uiteindelijk programmatisch als gevolg van het roverskapitalisme dat geen sterke tegenbeweging meer tegenover zich had en vrij baan had gekregen van links. En ook omdat het roverskapitalisme zich steeds onafhankelijker en internationaler kon opstellen. Los van nationaal toezicht. Het bovenstaande in beschouwing genomen vermoed ik dat globalisering met het socialisme als leidraad op geen enkel moment realistisch was omdat de politieke basis ontbrak. De vraag is interessant of de burger beter beschermd was geweest als de sociaal-democratie in de jaren ’90 de ideologische veren had vastgehouden. Ik vermoed van wel.

  Like

 8. @Jack
  Je maakt vele van mijn opmerkingen absoluut terwijl ik ze relatief bedoel. Bijvoorbeeld als ik zeg dat het evenwicht tussen leidende en nieuwe cultuur en tussen links en rechts is scheefgegroeid. Natuurlijk doel ik hiermee op een dynamisch evenwicht waarin vraag en aanbod, oud en nieuw nooit precies in evenwicht waren, maar wel sterk op elkaar reageerden. Door schaalvergroting en fragmentarisering is dat veranderd. Dat geldt ook voor het protectionisme dat van alle tijden is, maar wel van aard is veranderd. Meer zeg ik niet.

  Ook ik moet me beperken en kan niet alles uitleggen en uitwerken in zes alinea’s. Daarom hoop ik oo wat begrip en verbeelding bij de lezer. Maar ik zie de nadelen van zo’n methode. Het idee van ‘Leitkultur’ suggereert trouwens dat ernaast volop andere posities mogelijk zijn. Dus laat de nieuwe cultuur maar komen en zich door wisselwerking mengen in de nieuwe smeltkroes. Maar de pot is in Nederland nou eenmaal van Nederlandse makelij.

  Like

 9. ‘Het is zoeken naar een derde weg die in de jaren 1990 door Blair, Kok en Clinton werd gepropageerd. Om het liberalisme van de markt te verzoenen met de sociaal-democratische kernwaarden zoals solidariteit, geljjkheden, verheffing en rechtvaardigheid.’

  Dat is niet de zachte versie, maar dat is de visie van Marx/ Engels. Hebben ze in het Sovjet bestel al uitgeprobeerd, en inschattend wil de EU het nog beter overdoen. En dan was Marx gewoon een filosoof die een utopisch idee vorm trachtte vorm te geven in de verbeelding. Stalin dacht daar ietwat anders over.

  Ik heb ook nog een opmerking over deze frase:
  ‘Zo was de vakbond 30 jaar geleden tegen instroom van immigranten, maar is het nu tegen de kritiek op instroom van immigranten. Hoe diep is zo’n standpunt gegrond?’

  Denkt u ook niet dat het ledental dertig jaar terug vele malen groter was dan momenteel George Knight?
  Men kan nu denken: wat heeft dat ermee te maken?!

  Wel, heel veel. Dertig jaar terug was de arbeider in meerderheid lid van een vakbond en werd er massaal geageerd (door de arbeider) tegen goedkope immigranten die rommel af konden werken voor afbraakprijzen.
  Dat er rommel werd afgeleverd werd snel duidelijk waarop bedrijven massaal vertrokken naar landen waar het nog mogelijk was om waar te krijgen voor nog minder. Maar ja, ook daar veranderen tijden en erger, de rotzooi werd/wordt niet meer gekocht, want de innovatie is stil blijven staan. De vakbonden zaten onderwijl op een kussen met de werkgevers.
  Mja, men zou menen dat de restanten van de vakbonden daar lering uit zouden hebben getrokken. Niet. Nu is het ledental teruggelopen en gaat de vakbond ageren op die kritiek van de arbeider.
  En onder het dwaze mom van een paar cent erbij en respect laten een aantal schoonmakers zich momenteel misbruiken voor iets wat hen beslist niet goed zal bekomen.

  Overigens vraag ik me werkelijk af waarom het toch redelijk bekend geachte systeem van: niet degene die het laagste biedt krijgt de klus, maar de één na laagste. Plus als restrictie dat als bij controle blijkt dat de taak niet naar behoren wordt uitgevoerd, het pay day is.
  Ik geef u de verzekering dat er dan reële prijzen komen. Kijk en dan hebben we het over de vrije markt.

  —-
  Ik kan me zeer goed vinden in het commentaar van Jack Pastoor.

  Like

 10. @toetssteen
  De derde weg van Blair, Kok en Clinton was wel degelijk de zachte versie van het socialisme. Ik zie niet in dat die beweging die duidelijk gegrond is in de jaren ’90 verklaard zou kunnen worden door verwijzingen naar Marx, Engels, Stalin en het communisme van de Soviet-Unie.

  In de opmerking over de positiewijziging van de vakbond kan ik me vinden omdat het mijn stelling uitwerkt. In dit verband is de brochure van Anton Constandse ‘Gastarbeid en Kapitaal’ uit 1983 interessant. Het wordt door zowel SP als de Vrije Gedachte nu genegeerd. Blijkbaar te gevoelig voor tere zielen. Onafhankelijk denken dat niet in de beeldvorming past wordt niet meer op prijs gesteld. Consensus is de tragiek van het huidige publieke debat.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/02/10/gedwongen-islamisering-een-terugblik-1/
  http://sptransparant.blogsome.com/2010/11/29/gastarbeid-kapitaal-weer-gecensureerd/

  De actie van de schoonmakers ondersteun ik graag. Het gaat inderdaad niet om geld, maar om respect. Een schone omgeving lijkt me belangrijker dan goedgevulde directiekamers met managers. Invoeren van de vrije markt is prima, maar dan niet selectief beginnen bij de laatstbetaalden. Dan moet ook de hypotkeekrenteaftrek op de schop en wordt de woningmarkt een echte open markt. En moet er nog veel meer veranderen.

  Like

 11. Ik zag hem al aankomen Knight. Maar ik ben een man van de vrije markt zoals hij echt zou kunnen werken als die verdoemde socialisten nu eens af zouden laten. Ik weet, dat klinkt gek, en men meent, dan zijn de arbeider echt aan de goden (?) overgeleverd.
  Fout.
  Ik zal het uitleggen.
  Iemand die wenst dat een pand goed wordt schoongemaakt, zegt: schrijf in. Socialisten zeggen nu: ja dan wordt de laagste bieder gekozen!
  Kijk, dat is fout. Kies nooit de laagste. Het laat zich gemakkelijk raden waarom links of rechtsom men nooit de laagste wil zijn.
  U begrijpt dat men al rap zich zal bewegen op een level play field, te laag is afvallen, dus ga voor the best. Weet u wat dat betekent George Knight? Je personeel goed opleiden en perfecte spullen geven om de klus te klaren!
  Ow en als leuke sanctie natuurlijk: redt u het niet, pech. Volgende ronde en u doet niet meer mee.

  Waarmee ik wil zeggen dat er hier in deze geitewollensokken polder nergens sancties opgelegd, ze mogen lekker doormodderen.
  Vanaf de tandarts waar u zelf uw konijn nog niet aan toe zou vertrouwen tot aan een Groningse nitwit die zich cardioloog noemt, maar bekend staat om zijn falen.

  Like

 12. @Toetssteen
  In deze toelichting kan ik me prima vinden. Niet dat ik voor het geheel vrijlaten van de arbeidsmarkt ben, maar het standpunt is wel consequent. Een echte vrije markt zie ik trouwens in Nederland niet in zicht.

  Like

 13. Pingback: GroenLinks: de ondraaglijke lichtheid van een gewichtige partij « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.