NMV zet museumgoudA vanwege handelswijze niet uit vereniging

Op een ALV is museumgoudA vandaag niet uit de Nederlandse Museumvereniging (NMV) gezet. Het betuigde spijt en werd daarom slechts berispt. In een voorstel van directeur Benno Tempel van het Haags Gemeentemuseum dat was ondersteund door Museum Boijmans van Beuningen en Centraal Museum werden afstotingsregels aangescherpt en zullen sancties worden geformuleerd. Het werd bij acclamatie aangenomen.

Op een extra ALV van 7 september keurde een meerderheid de handelswijze af van museumgoudA bij de verkoop van het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas. Leden betreurden vooral dat het schilderij niet was aangeboden aan andere Nederlandse musea, zodat het voor Nederland behouden had kunnen blijven. Hiermee schond het museum de Leidraad voor Afstoting van Museale Collecties (Lamo). In het openbaar betuigde directeur Gerard de Kleijn van museumgoudA toen geen spijt. Da’s nu onder druk gewijzigd.

De directeur heeft onhandig geopereerd, slecht gecommuniceerd en inschattingsfouten gemaakt. Wat hem door de museumsector het meest kwalijk wordt genomen is dat-ie niet solidair is geweest. De Kleijn dacht zijn problemen op te kunnen lossen zonder dat dit de sector zou verzwakken. Maar door zijn handelswijze verzwakte De Kleijn de museumsector die door aangekondigde bezuinigingen toch al zo onder druk staat.

Op kamervragen van SP-er Van Dijk over Lamo, ethische code en Wereldmuseum antwoordde staatssecretaris van cultuur Zijlstra op 8 septemberIk ga ervan uit dat gemeenten, provincies en rijksoverheidsorganen de musea die hun collecties beheren in staat stellen die codes na te leven en zelf die codes als kader hanteren bij het verlenen van volmachten om voorwerpen af te stoten. Ik doe dat als het gaat om de rijkscollectie waarvoor ik verantwoordelijk ben. De Raad voor Cultuur ondersteunde onlangs de beleidslijn van de staatssecretaris.

Indirect keurde Zijlstra toen de handelswijze van zowel gemeente Gouda als museumgoudA af. De gemeente had het museum nooit mogen dwingen de gedragsregels van de museumsector te overtreden en het museum had zich nooit in die positie moeten laten dwingen. De Kleijn maakte het er niet beter op door geen overleg met de sector te zoeken en te denken dat-ie het in zijn eentje kon klaren. Dat museumgoudA nu niet uit de NMV wordt gezet is geen rechtvaardiging van een handelswijze, maar blijk van mededogen en pragmatisme.

Foto: Werk van Lily van der Stokker, ‘Kalm nou maar alles komt goed‘, museumgoudA; 2007

Advertentie

10 gedachten over “NMV zet museumgoudA vanwege handelswijze niet uit vereniging

 1. Een boeiende casus over zelfregulering en moraliteit. Bij zelfregulering gaan we ervan uit dat men de code heeft ondertekend en daarmee zich ermee verbonden heeft. De code functioneert alleen als iedereen te goeder trouw handelt. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt de code geschonden. Een gilde zou de man uit het beroep hebben gezet, maar een vereniging maakt er een beleidsvraagstuk van. Omdat men alleen van die goede trouw kan uitgaan en onmiddelijke sancties de vereniging zelf in gevaar brengt wat betreft het bij elkaar houden van de gehele sector.
  De implementatie van de code is kennelijk niet gepaard gegaan met afstemmingen als men te kwader trouw handelt. Een code, die moet zorgen dat ons kunstbezit beschermd wordt, is zodoende geheel afhankelijk van het kritisch bewustzijn van de ‘verbondenen’, van hun moraliteit en integriteit.
  Uit ervaring weet ik dat de lokale overheid graag op de trom van de integere overheid slaat om zo de kwade geesten af te schrikken die bestuurders en managers verleiden tot scharrelen. Bijna magisch geloven ze in de goede trouw terwijl een blinde kip kan zien dat er gescharreld wordt. Het trommelen moet ons dan ook de mond snoeren over vermoedens enz.
  Marchanderen is een tweede natuur van alle betrokkenen. Ze verzamelen ambtenaren om zich heen om het gescharrel te verbloemen, zodra er een vermoeden rijst dat men de code schendt.
  Soms denk je: alle zittende bestuurders en ambtenaren dienen vervangen te worden door een nieuw cohort waarvan de nieren tot in hun kleinste cellen geproefd zijn op hun integriteit.
  Dan verzucht je: dat de context waarin men opereert hen altijd zal verleiden tot gescharrel, vanwege verkeerde toezeggingen in het verleden tot een schrijnend tekort aan correcte, creatieve en conscientieuze oplossingen als men voor het blok gesteld wordt.
  Het enige dat resteert, is de organisatie onderwerpen aan een integriteitscontrole van alle voor gescharrel gevoelige projecten. Voor het financieele management lopen al dergelijke figuren rond. Er bestaan ook bureaus die dat voor gemeenten doen, zoals http://integis.nl/
  Dergelijk figuren en instanties hebben wel de makke dat ze opereren als rechercheurs en te snel het gehele stuur van de organisatie overnemen.
  Als hun opdracht goed in elkaar steekt en hun pad helder afgebakend is, dan heb je een professionele oplossing voor het vraagstuk in huis.

  Like

 2. @Artafterallart
  Goeie toevoeging. Niemand had er belang bij dat museumgoudA uit de NMV gegooid werd. Dan was het museum nog verder weggezakt en had de gemeente Gouda diezelfde NMV daarvoor verantwoordelijk kunnen houden. Onzin weliswaar omdat het college van de gemeente Gouda de weg naar beneden had ingezet. Maar in de publiciteit werkt dat zo.

  Reken er maar op dat tussen gemeente, museum en NMV de voorwaarden hard uitonderhandeld zijn. Gemeente en museum wilden niet verder beschadigd worden en als risée van cultureel Nederland door het leven gaan. Enkel en alleen vanwege die schuldbekentenis en die afspraak is museumgoudA niet uit de NMV gegooid. De toekomst zal leren of de gemeente Gouda zich grootmoedig jegens het museum weet op te stellen of toch weer vervalt in kruideniersstreken.

  Like

 3. Interessant is dat ‘LAMO’ betekent ‘Leidraad voor het AFSTOTEN van Museale Objecten’ en niet VERKOPEN van Museale Objecten. Het woord ‘verkopen’ komt ook in het beleidsplan van de museumvereniging niet voor.
  Daar is wel wat voor te zeggen. Net als bij grond en bij huizen doet zich het verschijnsel voor van wat ik noem ‘de innerlijke potentie tot prijsopdrijving’. Dat is een merkwaardige afwijking, die zich bij ‘normale’ koopwaar niet of zelden voordoet. Normale koopwaar bestaat uit
  materiële producten, die een productenorganisatie in fysieke zin verlaten en die in de ruimte buiten de organisatie een eigen weg vervolgen tot ze uiteindelijk in de consumptie vroeger of later worden vernietigd. Dat is bij grond, huizen en kunstobjecten niet het geval. Mensen willen zelf de prijs ervan opdrijven. Zij voegen er zogenaamde extra ‘waarde’ aan toe. Ik noem die extra waarde een schijnwaarde. En bij kunstobjecten is het vaak maar ‘wat een gek ervoor geeft’, zeggen we niet mis te verstaan. Eigenlijk zouden ze van het warenkarakter gespeend moeten blijven, aangezien ze niet tot de gangbare productie- en consumptiekringloop behoren.
  In deze zin onderschrijf ik vanuit deze optiek wel het beleid van de museumvereniging en heeft MuseumgoudA in het licht van de Ethische code onethisch ge-handel-d. Maar ja, het past wel in de mentaliteit van deze tijd (ik schrijf met nadruk niet ‘tijdgeest’) om van alles koopwaar te maken. Het bestuur van de NMV legt het Goudse museum echter geen sancties op, gezien de problemen waarin het verkeerde. De draken in de samenleving vieren opnieuw een overwinningsfeest.

  Like

 4. @Frans Wuijts
  Het bestuur van de NMV legt het Goudse museum echter geen sancties op, gezien de problemen waarin het verkeerde. De draken in de samenleving vieren opnieuw een overwinningsfeest.

  Dat zie ik deels anders. De NMV handelde naar mijn idee pragmatisch en zette museumgoudA niet uit de vereniging omdat het daar niets mee te winnen had. En hetzelfde gold voor andere betrokkenen zoals gemeente Gouda, museumgoudA en de museumsector. MuseumgoudA en de gemeente hadden het werk waar het om ging toch al verkocht aan het buitenland. Ofwel, de fout was gemaakt en had al tot funeste gevolgen geleid. Dat was niet meer terug te halen. MuseumgoudA dat belooft zich voortaan aan de gedragsregels te houden is waardevoller dan een museum in ontbinding dat uit het museumregister is geschrapt. Tevens heeft de NMV ook te maken met andere ontwikkelingen elders. Verder ben ik het graag met uw interessante overpeinzingen eens.

  Like

 5. Gezien uw laatste aanvullende informatie en overwegingen, beweeg ik met uw oordeel mee.

  Like

 6. Pingback: Nederlandse Museumvereniging verliest nuance in de nuancering over afstoting « George Knight

 7. Pingback: Museale objecten uit niet-museale kunstcollecties verdienen betere bescherming « George Knight

 8. Pingback: Rotterdam bereidt verkoop Afrika-collectie Wereldmuseum voor « George Knight

 9. Pingback: De Kleijn geeft aanbod Kreuk toe om The Schoolboys te kopen en Museum Gouda in bruikleen te geven. Waarom ging het niet door? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.