Durft de PvdA over de euro te gokken op een stabiele PVV?

Financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer Ronald Plasterk is volstrekt helder en rechtlijnig. Hij spreekt zich uit in Trouw over de EU-27 top van regeringsleiders komende woensdag: Ik heb er een hard hoofd in dat het gaat lukken. De zeventien regeringsleiders hebben er een puinzooi van gemaakt. Een wazig compromis dat tegenstellingen moet verhullen zullen wij niet steunen. 

De voortekenen voor de top zijn slecht. Nationale belangen zijn groot en verhinderen een aanpak die alles overkoepelt. Daarom lukt het maar steeds niet. Economen bekijken het financieel-technisch en vinden dat de schulden van Griekenland ruimhartig gesaneerd moeten worden en het noodfonds goed gevuld moet zijn. Maar de regeringsleiders staan voor de eigen banken, de waardering van de status van hun land, het begrotingstekort of torenhoge garanties. En het parlementaire tegengeluid.

De PvdA steunde tot nu toe de plannen van het kabinet om de euro te redden. De PVV steunt het kabinet op dit dossier niet en profiteert in de peilingen van het beeld dat het in de publiciteit ophangt van luie Grieken. Tevens gaf de steun Wilders bij de Algemene Beschouwingen de mogelijkheid om PvdA-leider Job Cohen de ‘bedrijfspoedel‘ van Rutte te noemen. Dat bevatte een kern van waarheid en Cohen had er geen weerwoord op. Wat is een oppositiepartij waard die zonder enige tegenprestatie het kabinet aan een meerderheid helpt?

Als de PvdA nu haar steun intrekt heeft het kabinet geen meerderheid meer. Of de PVV moet het kabinet weer gaan steunen om de PvdA dwars te zitten. Niet onmogelijk, want er is weinig dat de PVV meer pleziert dan het dwarsbomen van de PvdA. Zelfs in de peilingen hoeft deze draai voor de PVV niet slecht uit te pakken. Het programma van de PVV is toch al een lappendeken. Wat is de winst-verlies rekening als de PVV terugkomt op  haar anti-Europa politiek? Weegt het jennen van de PvdA op tegen het verlies aan eigen geloofwaardigheid?

Deze overwegingen beperken de ruimte van de PvdA om het hard te spelen. Durven de sociaal-democraten erop te gokken dat Wilders consequent is? En durft Wilders een draai te maken? Hoe groot schat de PvdA deze kans dan weer in voordat het echt de stekker uit dit dossier trekt? Zo wordt de top van Europese regeringsleiders rechtstreeks vertaald naar het Binnenhof. Tactische spelletjes bepalen de partijpolitiek.

Foto: Geert Wilders, Mark Rutte en Maxime Verhagen op het Binnenhof, september 2010

11 gedachten over “Durft de PvdA over de euro te gokken op een stabiele PVV?

 1. == Ronald Plasterk is volstrekt helder en rechtlijnig ==
  Meest vooraf. Als het op stemmen aankomt zijn de “harde eisen” van Plasterk – PvdA ineens niet meer zo hard als van te voren en gaan ze gedwee mee met de regering op dit “dossier”.

  Like

 2. @Aad
  Ik bedoelde te zeggen dat Ronald Plasterk helder is in zijn kritiek. Waarmee nog lang niet gezegd is dat de PvdA ook een heldere afweging zal maken. Zoals je terecht opmerkt. Overigens komt die afweging tot stand door inschattingen en projecties en is per definitie onhelder.

  Like

 3. Ook de glasheldere kritische speldeprikjes van Plasterk worden ingegeven door opportunistische motieven. Is het niet om electorale overwegingen, dan wel om bij voorbaat slechts nog Nederlandse begrotingsconcessies van rechterzijde te bewerkstelligen nadat het Brusselse machtswoord is gesproken. De macro-economische speelruimte die het IMF, de EU en de EZB nog hebben is inmiddels te klein om als oppositiepartij deze nog nauwer te begrenzen, of op te rekken.
  Bovendien wil geen enkele politieke partij in Nederland het op z’n geweten hebben onder deze omstandigheden het Brusselse mandaat van de Nederlandse Regering alsnog om zeep te helpen. Met alle zeer, zeer verstrekkende gevolgen vandien. Ook voor degene(n) die zoiets op zijn/hun CV moet(en) bijschrijven.
  Hoe terecht misschien ook, ‘Oskar’ was evenmin niet in staat het tij te keren onder de tribune. Hoewel de vergelijking daarbij ophoudt.

  Like

 4. De PvdA draait toch weer. Zelfs een pintol zou duizelig worden wanneer ie lid zou worden van die stervende partij.

  Maar stel dat ze toch voet bij stuk zouden houden (wat bijna een mathematische onmogelijkheid is maar soit).
  Dan verliest de eurofiele regering dus hun meerderheid.
  De kans dat de PVV dan draait schat ik on op nul, komma nul procent.

  Want itt. tot George denk ik dat een draai in deze electorale zelfmoord zou betekenen voor Wilders aangezien bijna 100% van de Wilders stemmers anti Europa is.

  De PvdA verkeert in een veel moeilijker parket. Een meerderheid van de weinige verkiezers die ze nog over hebben is tegen hulp aan Griekenland en de Transfer-Unie maar de top is voor.

  Mocht de regering vallen en de SP en PVV maken van Europa de spil van de campagne (wat ik verwacht) dan wil ik het nog wel eens zien wat er zal gebeuren met partijen als PvdA, CDA en Groen Links.
  Maar ook de VVD.

  Zowel de SP als de PVV zitten op een berg met goud.

  Like

 5. Nadat Wilders heeft duidelijk gemakt dat de PvdA te weinig vraagt voor de gedoogsteun aan kabinetsvoorstellen, is de partij meer gaan eisen, Plasterk voorop. Dat schept wel duidelijkheid, dank daarvoor heet Wilders.
  Maar het is lastig in te schatten hoe een en ander gaat lopen van de week. Wanneer is een uitkomst voor de PvdA te wazig, wanneer is een uitkomst helder genoeg om te aanvaarden?
  Ook ik denk dat Wilders zich niet als een blad aan een boom zal omdraaien en achter de de steun aan Europa zal staan. Maar je hebt gelijk: als hij Cohen kan pakken, zal hij veel van zijn ideologische veren loslaten. Het wordt een spanend weekje.

  Like

 6. @Raaf. Besef wel, dat de partij of degene die de Nederlandse regering laat vallen, besluitvorming blokkeert die ver boven de lokale Nederlandse perikelen uitstijgt. En ultimo een dominosteen omkiepert met vergaande gevolgen. Micro is hier macro.
  Dat zou van megalomaan gedrag getuigen. Er zijn andere mogelijkheden, zeer zeker voor het beweeglijke handelsland Nederland. Staren naar de politieke navel in Den Haag past niet (meer) in dit mondiale krachtenspel.

  Like

 7. @Raaf
  Je schetst mooi het probleem van de PvdA. De partij heeft zich in een positie gemanoeuvreerd dat het niet tegen en niet voor de steun voor de euro kan zijn. Vandaar dat vaagheid lange tijd als optie overbleef. Van dat laatste lijkt de PvdA bij monde van Ronald Plasterk nu afscheid te hebben nemen. Ook da’s een gok. En ik zeg ‘lijkt’, want velen hebben het ook hier al opgemerkt: eerst zien, dan geloven.

  Maar ik ben het oneens met je inschatting van Wilders’ gedrag. Analyse van het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer heeft uitgewezen dat de partij vaak het ene in de publiciteit beweert, maar in het stemgedrag het andere doet. De PVV komt daar telkens mee weg. De PVV-achterban hecht blijkbaar meer aan de oneliners van Wilders dan aan het PVV-programma. En voeg ik toe, aan de belangenbehartiging door de PVV van sociaal-economisch thema’s zoals de AOW.

  Toegegeven, het accent op Griekenland door de PVV is sterk en een draai van de PVV zou door de andere partijen uitgebuit worden. Maar Wilders is een uitermate handig en verbaal begaafd politicus. Wie weet kan-ie er een mooie draai aan geven onder het mom ‘Nederlanders willen de arme Grieken lucht geven zonder dat Cohen daarvan profiteert’. Of zulke bewoordingen die iedereen voelt, maar niemand snapt. Variaties genoeg. In elk geval maakt Wilders zich door deze kwaliteiten onvoorspelbaar voor de PvdA. Daar doelde ik op in de tekst.

  @Wilm
  Zinvolle aanvulling. Dank.

  @VSp
  Inderdaad, de gevolgen zijn niet te overzien als er in de Tweede Kamer geen meerderheid komt voor het Europees beleid van Rutte. Niet voor de binnenlandse en de buitenlandse verhoudingen. Maar politici zijn slim genoeg om constructies te bedenken die de gevolgen binnen de perken te houden. Zoals vorige week in Slowakije gebeurde. Het kabinet viel (binnenlands), maar in de tweede ronde stemde men in met het noodfonds (buitenlands). Zoiets zou in Nederland ook kunnen gebeuren.

  Like

 8. @ VSp

  Ik begrijp de ramificaties. Die zullen ingrijpend zijn. Ik geloof ook niet in het Slowaaks scenario van George. Immers wanneer de PvdA tegen is en de PVV blijft tegen dan is er simpelweg geen meerderheid meer. Waarschijnlijk zal het kabinet dan vallen maar de gevolgen zullen reusachtig en alomvattend zijn. Ik onderschrijf volledig uw conclusie : “En ultimo een dominosteen omkiepert met vergaande gevolgen”

  Met andere woorden: Nederland zou weer gidsland zijn en de transfer-unie getorpedeerd.

  @ George
  Het AOW standpunt interesseerde de PVV kiezers helemaal niks. In tegenstelling wat de media ons de hele tijd wil doen laten geloven is de gemiddelde PVV kiezer behoorlijk pienter. De kiezer beseft terdege dat er gedeald moet worden. You win some and you lose some.
  Deze constante onderschatting van het PVV electoraat speelt de snaakse Wilders alleen maar in de kaart.

  Echter de steun aan Griekenland (lees steun aan Franse banken) is een breekpunt voor de Wilders-aanhang.
  Net zo belangrijk (ik schat zelfs in veel belangrijker) dan het islam standpunt.
  De aanhang gaat het niet pikken.
  Dat valt zowel af te lezen aan de reacties van PVV stemmers die ik ken als aan de peilingen van de Hond. Vergis je niet. Zelfs bij het eurofiele Groen Links staat de achterban sceptisch tegenover de steun.

  En zoals ik in mijn antwoord op VSp al aangaf. Ik voorzie -wanneer de PvdA haar woord houdt- geen Slowaakse toestanden.
  Of kunt u me uitleggen hoe je dat ziet ?

  In Slowakije was de Slowaakse PvdA VOOR Europa maar wilde ze concessies (lees: verkiezingen). En zo geschiedde.
  De situatie in NL is dus onvergelijkbaar.

  Like

 9. @Raaf
  Ik beweer niet dat het Slowaakse draaiboek precies zo wordt gevolgd. Ik zei alleen dat de politieke klasse creatief is in het bedenken van uitzonderingen en inconsequenties.

  Ik weet niet of de media ons nog willen doen geloven dat de PVV-kiezer een dumbo is. Dat beeld is hier en daar bijgesteld. Juist omdat de PVV-kiezer ‘normaliseert‘ maakt-ie steeds meer een vergelijkbare afweging als de andere kiezers. Zo opgevat is die normalisatie slecht nieuws voor Wilders. En juist omdat die PVV-kiezers niet dom zijn zien ze dat Wilders vaak het een zegt en het ander doet. Ze pikken het zolang daar iets voor in de plaats komt. Al is het niet meer dan beeldvorming. Maar ze laten zich niet eeuwig voor de gek houden. Toch?

  Een en ander hangt samen met de vraag of Wilders en de PVV wel of niet meer denken te kunnen bereiken met nieuwe verkiezingen. Dat denk ik niet, nu is de invloed van Wilders op het regeringsbeleid groot. Maar er vindt toch een kentering plaats. Zoals het pro-Europa beleid van het kabinet aantoont.

  Een PvdA-er die bovenstaande redenering volgt zal tandenknarsend moeten aanvaarden dat tot op zekere hoogte de PVV nog steeds de richting van de PvdA bepaalt. Maar da’s gebrek aan zelfvertrouwen en creatief vermogen van de PvdA. Wie weet probeert men daar nu mee te breken. Maar de uitgang loopt nog via de PVV.

  Like

 10. Het wordt bloedje spannend. De zelfde discussie vindt nu plaats in Duitsland, alhoewel Merkel inmiddels haar Brusselse kaarten openlijk op tafel heeft gelegd voor het parlement. Duitse MsM draaien op volle toeren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.