PvdA beticht college van misleiding over Armando Museum

Update 26 oktober: Het interpellatiedebat in de Amersfoortse raad dat de PvdA voor 25 oktober had aangevraagd is doorgeschoven naar 1 november. Voor die tijd zal het college de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Tevens heeft het college een raadsvoorstel gepubliceerd over de bekostiging. Het gaat in op de procedures en achtergronden, maar niet op de inhoudelijke noodzaak. Bij de achtergronden valt een onvolledigheid op. B&W stelt dat Amersfoort ‘zou zorgdragen voor een passende tentoonstellingsruimte voor de Armandocollectie’. Dat is op 15 januari 1998 overeengekomen. Maar de essentie van de overeenkomst laat B&W achterwege, namelijk dat dit te Amersfoort moest gebeuren. Omdat de gemeente juridische partij is bij genoemde overeenkomst is het merkwaardig dat het in het raadsvoorstel naar Amersfoort in C als initiatiefnemer voor een verhuizing naar buiten Amersfoort verwijst. 

Voor het eerst klinkt er in de publiciteit kritiek op de plannen om het Armando Museum in landhuis Oud-Amelisweerd te Bunnik te huisvesten. Behalve dan wat er hier sinds december 2010 regelmatig over gezegd is.

De Amersfoortse oppositiepartij PvdA stelt in een verklaring dat de verhuizing van het Armando Museum aan alle kanten rammelt: De PvdA Amersfoort wil helderheid over de kosten die de verhuizing van het Armando Museum naar Utrecht met zich meebrengt. Daarom dient de partij een interpellatieverzoek in bij het College, zodat de financiële stand van zaken rondom het museum nog kan worden meegenomen in de begrotingsbehandeling 2012. De interpellatie vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 25 oktober.

Achtergrond voor de opstelling van de PvdA is dat de gemeente Utrecht geen cent structurele subsidie geeft aan het op te richten Museum Oud-Amelisweerd. Volgens plannen gaat het Armando Museum daar in op. Zo ontstaat de constructie dat een Utrechts (stad) museum op Bunniks grondgebied door Amersfoort wordt ondersteund in de exploitatie. Naar verluidt 1 miljoen euro gedurende 10 jaar. PvdA-Amersfoort maakt zich zorgen over de eigen bezuinigingsdoelstelling als Utrecht exploitatiekosten noch exploitatieverlies wil dekken.

Verder stoort de PvdA zich aan de procedure en de informatieverstrekking. Van het uit november 2010 daterende haalbaarheidsonderzoek De Wegh der Weegen van vier hoofdstukken en zes bijlagen had het naar eigen zeggen van het Amersfoortse college slechts een hoofdstuk ontvangen. Inmiddels wordt er voor het debat in de Utrechtse raad gewerkt aan een ‘Ondernemings- en huisvestingsplan Museum Oud-Amelisweerd’ dat PvdA-Amersfoort in concept dan ook wel niet zal hebben ontvangen. De besluitvorming blijft verwarrend.

In haar vragen aan het college legt de PvdA het zwaartepunt bij de collectie. Zo wil het weten uit welke kunstwerken de Armando Collectie bestaat en wat de samenhang van de collectie is. Een ontwikkeling deze zomer 2011 was dat mevrouw Tony de Meijere haar belangrijke collectie Armando-werken aan het Kröller-Müller Museum schonk. Ook Armando liet dit museum werken na. De PvdA roept de vraag op of een deel van de Armando Collectie nog een apart op te richten museum rechtvaardigt. De vraag naar de inhoudelijke noodzaak is in het openbaar nooit behandeld. Ben van Koningsveld (Trots op NL) stelt aanvullende vragen.

Foto: Elleboogkerk na de brand; Credits Armandomuseum

9 gedachten over “PvdA beticht college van misleiding over Armando Museum

 1. Beste George,

  Heb je enig idee of ”Museum Oud-Amelisweerd” straks enigszins interessant werk (vroeg of laat werk?) van Armando kan laten zien en of ze daarmee kunnen concurreren met het Kroller Muller en de vele andere musea in Nederland die ook werk van Armando in hun collectie hebben. Ik begin mij een beetje af te vragen of het nog de moeite waard is om een dergelijk museum voort te zetten en daar veel geld in te steken terwijl zijn werk zo oververtegenwoordigd is. Het lijk mij geen waardevolle toevoeging meer. En als de Gemeente Utrecht toch niet structureel geld gaat geven aan dit museum, waarom blijven ze dan niet gewoon in Amersfoort? Als ze in Bunnik zonder dat geld kunnen, waarom niet in Amersfoort? Of wordt er straks geen huur betaald voor Oud-Amelisweerd?

  Like

 2. @Fitzwilliam
  Ik begin mij een beetje af te vragen of het nog de moeite waard is om een dergelijk museum voort te zetten en daar veel geld in te steken terwijl zijn werk zo oververtegenwoordigd is. Het lijkt mij geen waardevolle toevoeging meer.

  Armando is altijd goed verzameld in Nederland. Dus ruim terechtgekomen in allerlei belangrijke museumcollecties. Waardering kreeg-ie al vroeg. Trouwens met andere zestigers als Jan Schoonhoven, Jan Henderikse en Henk Peeters. Maar toppers Schoonhoven als Henderikse kennen geen eigen museum. Het fenomeen van een eigen museum voor een kunstenaar is in Nederland uitzonderlijk. Rembrandt, Mondriaan, Van Gogh, dan houdt het wel zo ongeveer op. Maar dat zijn internationale sterren met een grote publicitaire waarde. Dat heeft Armando niet.

  Het Armando Museum in Amersfoort ontving voornamelijk schoolklassen en schommelde de laatste jaren zo tussen de 6.000-12.000 bezoekers per jaar. Is dat een voldoende basis voor een apart museum? Of staat de stichting van een nieuw Armando Museum in het directe verlengde van het voortbestaan van de organisatie Armando Museum Bureau?

  Ik vraag me ook al geruime tijd af wat de noodzaak is van een apart Armando Museum. Dat nu om voor de hand liggende bestuurlijke redenen anders genoemd wordt. Er kleeft een publicitair en onnodig financieel risico aan omdat het eenzijdig gericht is. Dus slechts aan een naam en een idee hangt. De bruiklenen zouden makkelijk verspreid kunnen worden over het Stedelijk Museum, Boijmans van Beuningen, Van Abbe, Stedelijk Schiedam, Centraal Museum en voor de keramiek de Princessehof en de sculpturen het Kröller-Müller Museum of Beelden aan Zee.

  De bestuurlijke ratatouille van dit project nadert nu het kookpunt. Zoals u zegt, waarom blijft het Armando Museum niet in Amersfoort? Het lijkt erop dat met de collegewisseling alle logica is ingewisseld. Er is geen middenweg gezocht. Verstandige en constructieve critici als Simone Kennedy (CU) en Hiske Land (GL) verloren hun stem toen hun partijen in het college werden opgenomen. Hun geest was gebonden. Maar wat de logica is van een Amersfoorts museum op Bunniks grondgebied onder leiding van de stad Utrecht ontgaat niet alleen u en mij, en de PvdA-Amersfoort, maar onderhand elke nadenkende burger.

  Hoeveel huur de Stichting Museum Oud-Amelisweerd gaat betalen aan de gemeente Utrecht voor het gebruik van landhuis, deel van het koetshuis en deel van het landgoed is me niet bekend. Maar Utrecht zou de eigen bewering tegenspreken dat het niets wenst bij te dragen aan de exploitatie als het een huur zou vragen die lager dan marktconform is. Een lage huur wordt dan immers een verhulde bijdrage in de exploitatie.

  Echter, de enige logica van de keuze door het Armando Museum Bureau voor het complexe en lastig te exploiteren landhuis en rijksmonument Oud-Amelisweerd zou wel eens de toezegging van een lage huur kunnen zijn. Zeg voor de eerste 10 jaar. Want waarom koos het voor Oud-Amelisweerd terwijl het overal terecht kon? Andere locaties zijn niet eens onderzocht. Dan zou het zomaar kunnen dat zowel de gemeente Amersfoort als Utrecht jaarlijks 100.000 euro in de exploitatie stoppen. Het powerplay van Utrechts cultuurwethouder Lintmeijer via zijn woordvoerder Jeroen Bosch met de uitspraak niet bij te dragen in de exploitatie is dan bedoeld om de aandacht van de niet marktconforme huur af te leiden. Voor de volledigheid, dit laatste is mijn hypothese.

  En dan hebben we het nog niet eens gehad over de belangenverstrengeling tussen de directeur van het Centraal Museum, Edwin Jacobs en de directeur van het Armando Museum, Yvonne Ploum. Dat betrokken wethouders met voorbijgaan aan een normale ethische bestuurscode hebben getolereerd. Of het onnodig ingrijpen in het Rijksmonument Oud-Amelisweerd met kwetsbaar en zeldzaam Cultureel Erfgoed dat 40.000 bezoekers per jaar moet gaan ontvangen. ’s Winters met hun winterjassen aan vanwege de kou.

  Kortom, de logica van het Armando Museum in landhuis Oud-Amelisweerd is de logica van de rijdende trein die vanwege allerlei overwegingen niet meer gestopt kan worden. Zo lijkt het.

  Like

 3. @Fitzwilliam
  Ik vermoed dat het Armando Museum Bureau opnieuw met een publiciteitsoffensief bezig is. Het gaat om miljoenen alsof het niks is. Amersfoort een miljoen, Utrecht 1,66 miljoen. Tevens weet het AMB dat papier geduldig is. En zelfs met die boterzachte cijfers resteert er nog een gat in de investeringen van 755.000 euro. Omdat er geen enkele onafhankelijke instantie is die de uitgangspunten eens goed tegen het licht heeft gehouden gunt het openbaar bestuur zich geen tegengeluid. Die tunnelvisie draagt een immens risico in zich voor de komende jaren.

  Interessant is om in bijlage 2 naar de Armando Collectie te kijken. Waaruit bestaat deze? Is het breed en diep genoeg om er een apart museum om te bouwen. Dus kunsthistorisch en vanuit de collectie bekeken. Of is het een constructie die andere doelen dient? Mijn twijfels over de waarde ervan zijn na lezing van bijlage 2 eerder toe- dan afgenomen.

  Yvonne Ploum uit zich ook in de lokale media. Ze vindt haar eisen rechtvaardig. Haar sterkste argument is: geef me een kans. Mijn reactie zou als volgt zijn als-ie technisch geplaatst zou kunnen worden:
  “Even werd overwogen om niet akkoord te gaan met het collegebesluit en te wijzen op de contracten en afspraken die er lagen.”

  Aldus mw. Ploum. Da’s een interessante constatering die een wereld van interpretaties opent. In juli 2010 betichtte toenmalig voorzitter van A-in-C Gerard de Kleijn het college van onbehoorlijk bestuur omdat het de afspraken over de Elleboogkerk niet nakwam. Nu suggereert mw. Ploum dat A-in-C en het Armando Museum Bureau met hun contracten en afspraken het gelijk aan hun kant hadden, maar dat men dat gelijk niet juridisch wilde halen.

  Dit suggereert een uitruil. Waarin A-in-C belooft het juridisch niet op de spits te drijven en het college een ruimhartige financiële ondersteuning toezegt.
  “We wisten dat de gemeente Utrecht bezig was met de openstelling van Oud-Amelisweerd. Wij gingen ons afvragen of wij die bestemming konden invullen.”

  Was er een openbare aanbesteding? Konden culturele of andere instellingen pitchen bij de gemeente Utrecht? Hoeveel instellingen hebben daadwerkelijk hun voorstellen mogen presenteren? Want als A-in-C en het Armando Museum Bureau wisten dat Utrecht bezig was met de openstelling van Oud-Amelisweerd dan wisten andere instellingen dat toch ook? Des te meer omdat al lang duidelijk was dat de in 1990 begonnen de restauratie van het landhuis ten einde liep. Dat was in 2008, 2009 en 2010 duidelijk. Wat zou toch de reden zijn dat blijkbaar alleen het Armando Museum Bureau als kandidaat door de gemeente Utrecht werd geaccepteerd en geen enkele andere instelling? Het is jammer dat de journalist niet doorvraagt.

  Zo zou ik ook graag willen weten waarom mw. De Meijere haar belangrijke collectie niet nalaat aan het Armando Museum zoals in 1998 contractueel was overeengekomen, maar aan het Kröller-Müller Museum. Wat heeft mw. De Meijere van mening doen veranderen? Wat is overigens nog de noodzaak van een museum dat wordt opgericht rond Armando’s werk als dat werk elders al goed en breed te zien is? Zoals mw. Ploum notabene zelf toegeeft.

  Anderen wezen er hier al op dat een bijdrage van Amersfoort van 10 x 100.000 euro royaal is. Niet in het minst omdat andere instellingen worden gekort of zelfs moeten sluiten. En dat voor een instelling die vanaf 1 januari 2012 niets met Amersfoort te maken heeft en ook nooit iets met Amersfoort te maken heeft gehad omdat het nieuw opgericht wordt.

  Misschien had Gerard de Kleijn in 2010 toch beter naar de rechter kunnen stappen. Dan hadden nu de Amersfoorters duidelijkheid gehad over wat wel en niet gewenst is, en wat het Armando Museum Bureau wel of niet had kunnen claimen. Dan was het schimmenspel van het afgelopen jaar tussen college, A-in-C en andere bestuurslagen ons bespaard gebleven.

  Like

 4. tsja G, en dan werd het vanmorgen op het nieuws als voldongen feit gepresenteerd. Het komt er.
  Enig voordeel, dan kunnen we wat vaker van het mooie behang in het landhuis genieten.

  Like

 5. @AM
  Zelfs dat enig voordeel is geen voordeel. Want het landhuis is altijd opengesteld geweest. Alleen tijdens de restauratie moest dat om praktische redenen op een laag pitje. Maar sinds 1990 toen het Centraal Museum de beheerder werd is het landhuis Oud-Amelisweerd altijd opengesteld geweest voor kleine presentaties, rondleidingen en projecten. Passend bij sfeer en karakter van het huis. Iedereen die het behang wilde zien kon het behang zien. In pure vorm. Zonder werken van Armando erbij.

  Je kunt dat naar buiten treden van het Armando Museum Bureau opvatten als een teken van zwakte. Want in de Amersfoortse en Utrechtse politiek bouwen de tegenkrachten zich op. Maar alleen geconcentreerd in de oppositie. Het gaat dus bij een besluit niet om de inhoud, maar om het politieke kapitaal van posities.

  Het AMB probeert de opkomende tegenwind nu blijkbaar te neutraliseren door de verhuizing als voldongen feit te presenteren. En omdat een constante in dit dossier is dat de gevestigde media zich nooit kritisch, of noem het journalistiek-nieuwsierig hebben opgesteld kan het AMB dat tamelijk ongestraft doen. Niemand die dan merkt dat het verhaal van het AMB flinterdun is en vol tegenstrijdigheden zit.

  Like

 6. Pingback: Amersfoort wacht miljoenenstrop vanwege claim Elleboogkerk « George Knight

 7. Pingback: Elleboogkerk mogelijk weer museum. Amersfoortse logica | George Knight

 8. Pingback: Smits Alvarez maakt in Spanje eind aan leven | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.