PvdA’er Samsom voor harde aanpak Marokkaanse jongeren

Is kamerlid Diederik Samsom het nou wel of niet eens met Geert Wilders? Samsom is al een jaar straatcoach voor 10 tot 12 uur in de week in Amsterdam. Reden voor zijn bijbaan zijn de verloren verkiezingen en de onmacht van de PvdA om over veiligheid en etniciteit met een geloofwaardig verhaal te komen. Samsom zat zichzelf in de weg. In de NRC geeft-ie een tussenbalans. Die valt niet positief uit voor zowel de PvdA als de cultureel zwakke Nederlands-Marokkaanse gemeenschap.

Volgens Samsom hebben Marokkaanse ettertjes een etnisch monopolie op straatoverlast: Die onveiligheid culmineert in een paar iconen, en een daarvan is die van Marokkaanse jongens. En dat is niet omdat Geert Wilders altijd op die trom slaat. Uiteindelijk is het hele integratieverhaal van niet-handenschuddende imams via een merkwaardige hordenloop bij straatoverlast terechtgekomen. En het zijn vooral Marokkaanse jongens.

Samsom merkt op dat de overlast meer met cultuur dan met de islam te maken heeft. Dat laatste beweert Wilders wel. Maar Fortuyn en Wilders hebben als eersten de overlast benoemd die door de PvdA jarenlang werd vergoeilijkt. Samsom wijst erop dat de rechtsstaat te weinig middelen heeft om in te grijpen: Je moet voorkomen dat ze bij justitie komen, want dan moeten er een psycholoog en advocaat bij. Of een hulpverlener. De telefoonschuld wordt gesaneerd, een cursus gebrekkig concentratievermogen. En dan gebeurt er met die jongens niets meer. 

Helpt het late inzicht van Samsom? Binnen de PvdA is-ie als strateeg invloedrijk en neemt een middenpositie in tussen realisten en fundamentalisten. Maar de fundamentalisten zijn sterk. Goed dat Samsom erop wijst dat pappen en nathouden met soft welzijnswerk niet helpt. Zelfs geldverspilling is. Er zijn rigoureuze middelen nodig om het vertrouwen in de samenleving te herstellen. Het signaal dat wethouder Achmed Baadoud (PvdA) van Amsterdam Nieuw-West geeft over strafcampussen voor straatboefjes wijst in dezelfde richting. Intussen schuiven Marokkaanse jongeren steeds meer op naar de criminaliteit.

Foto: Nederlands-Marokkaanse hangjongeren

Advertentie

35 gedachten over “PvdA’er Samsom voor harde aanpak Marokkaanse jongeren

 1. Hieruit blijkt dan ook weer hoe ver politici van de burger af staan. Het Marokkanen probleem is al jaren gaande, heeft door het ontkennen van dit probleem de burgers naar de PVV gedreven. Zij waren immers de enige partij die de burger serieus neemt. Ieder die er een opmerking over durfde te maken, werd al racist fascist of xenofoob weggezet. Gelukkig is Samsom dus nu ook opgenomen in de club van mensen met onderbuikgevoelens. Zou men het probleem nu wel erkennen?

  Like

 2. @Paso
  Zou men het probleem nu wel erkennen?

  Ik hoop dat de zwaluw Samsom een sociaal-democratische zomer maakt. Maar zolang Job Cohen aan het roer staat zie ik het somber in. Het wachten is op een nieuwe leider die realistischer en geloofwaardiger is, zoals Eberhard van der Laan of Lodewijk Asscher. Dan pas kan de PvdA de schaduw van het verleden achter zich laten. Onbegrijpelijk dat de partij deze simpele analyse niet weet te maken.

  Like

 3. Inderdaad lijkt Eberhard van der Laan een betere kandidaat om het roer van Job Cohen over te nemen.
  Laten we even over de grens kijken, zien we dat in Denemarken het nieuwe asielbeleid nu ook haar vruchten afwerpt. Hopelijk zullen wij dit voorbeeld volgen d.m.v de houding van Wilders en PVV stemmers.

  Like

 4. Nu meen ik toch dat in Denemarken de deense PVV verlies heeft geleden en haar sleutelpositie heeft verloren.
  Het Nederlandse Volk kan en moet daar lering uit trekken,anders gaan er weer 4 kostbare jaren verloren.
  De PvdA moet op z’n schreden terug keren,zij hebben al te lang de belangenvan de arbeidersklasse verkwanselt,en daar zal de huidige top van de PvdA geen verandering in ( willen ) brengen.
  En de PVV,Henk ( die van ingrid) is natuurlijk geen Jan met de pet,dus mijn belang kunnen zij niet dienen.
  Solidairitijd is tegenwoordig een vies woord geworden,dank zij de oa de vvd zij we een ik maatschappij geworden,het is iets wat alleen nog bij de Socialisten te vinden is.
  Roberto

  Like

 5. Ten eerste: hij heet Samsom (en niet Samson) en er staat ‘etnisch monopolie’ (niet ‘ethisch’).
  Wat hij met etnisch monopolie bedoelt is mij niet duidelijk uit de samenvatting die NRC online heeft gezet. Bedoelt hij dat ze dat monopolie daadwerkelijk bezitten, of dat dat slechts in het debat gebeurd is (etnische framing dus)? Zoals het er nu staat (op NRC) kan men het er alletwee in lezen. En wat zegt hij over de rol van cultuur?

  Like

 6. @Paso en Roberto
  De PVV erbij halen is de valkuil voor de PvdA. In het negatieve. Laat de PvdA op eigen kracht beleid ontwikkelen. Samsom doet in elk geval een poging en dat valt in hem te prijzen.

  @Joke
  Bedankt voor de correctie van mijn schrijffouten. Slordig van me. Het is een breed verhaal dat Samsom houdt. Zo wijst-ie op de zwakke gezinsstructuren binnen de Marokkaanse gemeenschap, waar vaders soms weinig gezag hebben. Wat Samsom precies bedoelt met een etnisch monopolie op dit soort overlast wordt niet verduidelijkt. Maar de grote lijn lijkt me te volgen.

  Like

 7. Toen Cohen een paar dagen geleden de Marokkaanse jeugd gispte vanwege de problemen die het ambulance personeel heeft, kreeg hij alle Marokkaanse organisaties over zich heen. Samsom gaat nog wel een stuk verder en zal ook wel met dat verbale geweld te maken krijgen.

  Wat we zien is tribalistisch gedrag. Op straat zijn wij de baas, je blijft van ons af anders krijg je met ons allemaal te maken, we weten je te vinden. De Turken die veel minder tribaal zijn geven minder overlast. Met Samsom ben ik het eens dat het vooral een cultureel probleem is, maar de Islam kun je er niet zo maar bij weglaten.
  Deze jeugd deelt alle negatieve geluiden die de Islam over het Westen uitdraagt en sist, spuugt en erger als er een ongedoekte moslima langs komt. Ze vallen homo’s en joden lastig en beschouwen christenen als kafirs.

  Samsom bekent impliciet dat hij jarenlang blind en doof is geweest voor alle eerdere waarnemingen en heeft zich laten sussen.

  Zijn waarneming dat het triomfalisme van deze jeugd aan het zelfvertrouwen van dienders en de Nederlandse samenleving knaagt, is een aanwijzing dat het probleem al te lang niet op de goede wijze is aangepakt en alleen maar erger is geworden in de loop van de tijd. Pappen en nathouden (Cohen) heeft duidelijk niet gewerkt.

  Tribaal gedrag vergt een harde aanpak. Oog om oog, tand om tand, luidt de tribale wet. De vraag is of we daar wel toe bereid zijn. Tot de tribale wetten behoort de opvatting dat de hele stam verantwoordelijk is voor het gedrag van een enkeling en je dat dus op ieder afzonderlijk lid van de stam mag verhalen. Dat betekent dat er erg veel mogelijkheden bestaan om de Marokkaanse gemeenschap aan te pakken en verantwoordelijk te stellen. Dat zou mijn weg zijn. Zo lang we niet bereid zijn om onze tanden te laten zien, zal men ons in de Marokkaanse gemeenschap niet echt serieus nemen.

  De tribale wet schrijft voor dat je het eerst vraagt, daarna dreig je en in derde instantie neem je maatregelen. Dat proces moet je dus volgen om begrepen te worden. Ik zou als bestuurder ver gaan om de Marokkaanse gemeenschap op een harde wijze een paar dingen duidelijk te maken.

  Deze weg is veel effectiever dan al die jongetjes afzonderlijk aan te pakken ( en te pamperen).

  Baadoud, wijst de verkeerde kant uit. De vruchten vallen niet ver van de boom. De boom moet zelf aangepakt worden.

  Like

 8. @Peter Louter schrijft: Tot de tribale wetten behoort de opvatting dat de hele stam verantwoordelijk is voor het gedrag van een enkeling en je dat dus op ieder afzonderlijk lid van de stam mag verhalen.

  Behept met het “pendaalemmerbewustzijn” (lange tenen en grote bek)

  Dat is volgens mijn idee te vergelijken met “dat zij zich nog in / met een collectief bewustzijn verkeren”. Het begrip individu, is nog in de knop. Vandaar dat een M…….met zijn mobieltje versterking oproept als iemand “boeh” durft te roepen tegen hem. Was er geen mobieltje, dan had men niet zo’n grote waffel en zou men met de staart tussen de benen afdruipen. In feite zijn het zielige stekjes, die tientallen seizoenen hebben overgeslagen. Stop ze in de pot, zet die in de tuin / balkon of geef ze water.

  Like

 9. @Peter
  Paradox is dat de Turken in Nederland veel nationalistischer en trotser op hun herkomst zijn dan de Marokkanen. De Turkse geschiedenis en rol in de wereld is ook wel van een andere orde dan de Marokkaanse. Ofwel, de Marokkanen in Nederland hebben minder om op terug te vallen dan de Turken. Dus ik vermoed dat juist de Turken tribaler zijn. Maar omdat ze meer in zichzelf verkeren valt het minder op. Vergelijk het met de Chinese Nederlanders.

  Dat deel van de Marokkaanse jeugd dat overlast veroorzaakt woont in een cultureel niemandsland. Geen goed onderwijs, geen inspiratie van de omgeving, geen identiteit en weinig vooruitzichten. Veel ongenoegen in een cultuur die altijd de fouten elders zoekt. Maar zelfs de islam slepen ze er op een Wikipedia-manier met de haren bij, diep gaat het niet. Het is eerder pseudo-islam en straatcultuur als noodverband om nog iets van eigenheid te suggereren. Maar het is flinterdun en dat weten ze zelf ook. Zodat een gevoel van nutteloosheid en tekort hun leven bepaalt.

  Ze zijn tot nu toe veel te serieus genomen. Diederik Samsom constateert dan ook terecht dat de rechtsstaat geen passende instrumenten heeft om de ettertjes die elke dag weer de grenzen van het toelaatbare opzoeken aan te pakken. Daarbij bestaat het bijkomende probleem dat de Nederlandse politie verregaand is weggezakt in doelmatigheid en relevantie. De hermandad is het voorbeeld van een stam die hoofdzakelijk met zichzelf bezig is. In het verleden ook door de politiek de verkeerde kant opgestuurd. Da’s een verzachtende omstandigheid.

  Peter, ik denk niet dat je de Marokkaanse gemeenschap kunt recultiveren. Zoals alle minderheden gaan de individuele leden diverse kanten op. Ze vertonen gedrag dat steeds meer overeenkomt met dat van de gemiddelde Nederlander. Bijvoorbeeld een gezinssamenstelling met een kleiner aantal kinderen. Vele Marokkaanse Nederlanders doen het goed. Maar bovengemiddeld velen niet. Tussen Wilders en Cohen, tussen veroordelen en wegkijken moet er daarom een realistische aanpak komen. Maar het blijft maar uit vanwege de patstelling tussen links en rechts in de politiek. De politiek is het probleem geworden.

  Hoeveel Marokkaanse rotjochies zouden er in heel Nederland zijn? Vijfhonderd, duizend, tienduizend? Hoe moeilijk is dat nou eigenlijk om een klein groepje juristen, veiligheidsmensen, ontwikkelingspsychologen en pedagogen bij elkaar te zitten om een plan van aanpak te bedenken. Geen politici erbij. Ook ik heb ooit 16 maanden van mijn leven in militaire dienst verloren, twee gebroken jaren. Zonder inspraak werd ik uit mijn leven gepikt. Dus zo vreemd is een en ander nu ook weer niet. We zijn een harde aanpak als maatschappij gewoon ontwend.

  Like

 10. @Paso Doble, ‘pedaalemmerbewustzijn’ heeft mijn taal verrijkt, geweldig! :))

  @George, de Islam is zelf door en door tribaal, ook al wordt dat nauwelijks gezien. Ook al zijn de jochies randfiguren, ze zijn Marrokaans-islamitisch tribalistisch en vervullen een belangrijke rol bij het etniceren van buurten en wijken door iedereen weg te pesten die zich niet bij de feiten neerlegt, fotografen en Filmers te weren en iedereen een grote mond te geven. Voor de Marokkaanse gemeenschap vervullen ze een nuttige functie, want dat is de reden dat de Marokkaanse gemeenschap het probleem niet aanpakt en als iets van ‘ons’ ziet. Marokkanen hebben zelf veel minder last van deze knaapjes. Hun gedrag richt zich op het vreemde en betwist het gezag van het vreemde. Met een Marokkaan valt niet te spotten, dat laten ze ons weten. Ze zijn ahw de poortwachters voor wie hun domein wil betreden. Daar gelden de eigen wetten.
  Ik wil de Marokkaanse gemeenschap niet recultiveren. Ik wil de bestaande asymmetrie opheffen door een antwoord te zoeken dat in de tribalistische cultuur wordt verstaan en tot interne actie aanzet.De Marokkaanse gemeenschap moet weten dat we het niet meer pikken en dat we het gaan vergelden. We beginnen met niet meer te luisteren (en subsidiëren) van Marokkaanse organisaties tot het verschijnsel afneemt. Kutmarokkaantjes luisteren naar mensen van hun eigen stam, niet naar die van een vreemde. Je bent me dus veel te genuanceerd en dat levert assymetrie op als je in aanraking komt met het verschijnsel.

  Ah, ook in dienst geweest 🙂 Hebben we daar discipline geleerd of juist afkeer van gekregen.

  Like

 11. @Peter
  Het lijkt me onjuist dat de Marokkaanse gemeenschap zelf geen last heeft van die rotjochies. Integendeel zou ik zeggen. Ze bewegen zich in dezelfde sociale lagen en buurten en komen elkaar telkens tegen. Je zult ongetwijfeld gehoord hebben van de Utrechtse burgemeester Wolfsen en zijn slappe aanpak van een homostel dat uit Vinexwijk Leidsche Rijn weggepest is. Maar daarnaast is er een soortgelijk geval van een Marokkaans gezin een straat verder dat door dezelfde Marokkaanse jongeren is weggepest. Het heeft minder publiciteit gekregen. Toen het in de media kwam werd er niet gezegd dat het om dezelfde jongeren ging. Maar dat bleek wel zo te zijn.

  Wie zegt de Marokkaanse gemeenschap eens op een geloofwaardige manier dat de samenleving het niet meer pikt? Ik zie niemand. Stoppen van de subsidies lijkt me een eerste stap. Dat geld kunnen we beter gebruiken. Je onderschat trouwens dat onder alle bravoure en overschreeuwerigheid de jongeren meer zijn vernederlandsd dan ze zullen denken. Daarom kunnen ze naar mijn idee best zinvol aangesproken worden op hun deraillerend gedrag. Maar de pest is dat niemand het doet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat straf en boete een bevestiging van hun integratie is. Dan doen ze eindelijk mee binnen het systeem. Maar de PvdA is bang om de etnische stemmen te verliezen, evenals de PVV aan de andere kant.

  Like

 12. Oké en dan neemt Eberhardt de vaandel over.
  Je blijft toch zitten met het PvdA-baantjestuig in het maatschappelijk middenveld, de magistratuur, de ambtenarij, het onderwijs, de (kuch, kuch, kuch)wetenschap en de zieligheids-sector.
  Ik had hoop toen Wouter de zaak overnam maar het werd één grote deceptie.
  Tandeloos, lafhartig.
  Maar ook
  Tot aan de laatste seconde tegengewerkt door PvdA’rs.

  U weet wel PvdA’r s die zo humaan, tolerant, progressief en sociaal zijn dat ze homo’s en Joden uit wijken laat jagen.
  De meeste PvdA’rs zijn simpelweg klootzakken

  Wanneer ik aan de PvdA denk dan hoor ik zo’n corrupt vals wicht als Marleen Barth bij de laatste verkiezingen krijsen: Delen, het moet eerlijker, solidair.
  Of Ed van Thijn de grote fascisten-jager die decennia lang elk dissident geluid de kop indrukte. Elke dissident gelijkstelde aan kampbeulen in Auschwitz. Misselijkmakend figuur.

  PvdA is dood en moet nodig begraven worden.
  De miasma die aan die geperverteerde baantjesmachinerie onstijgt beneemt je bijkans de adem.

  Wel hoop ik dat echte humanisten als een Eddy Terstall of Marcel Duyvestein een nieuwe onderdak vinden.
  (Of een eigen hutje gaan metselen waar zelfs ik als een kritische PVV stemmer onderdak zou kunnen vinden. En het is zo simpel. Gelijkheid man/vrouw, homo/hetero, zwart/wit, scheiding kerk/staat, reële blik op criminaliteit, immigratie, vrijheid van meningsuiting, geen D’66 weg-met-ons maar ook geen blind nationalisme etc)

  Toch nog een vraagje:
  Is het jullie ook opgevallen dat de meest lege, meest oppervlakkige, meest vlakke van je vrienden en vriendinnen bijna altijd op D’66 stemmen ?
  Je kent ze vanuit de studententijd
  Maar al zie je ze jaren niet.
  Wanneer je voor de deur staat
  De vino naar binnen hengelt
  En de discussies ‘branden (kuch) los
  Dat je hun ‘argumenten’ op het toilet al hebt voorspelt ?
  Wat een leegte

  Dan
  (en ik geef de PvdA niet gaarne een complimentje)
  Zit ik toch liever bij de enige twee PvdA vriendinnetjes die ik nog heb.
  De discussies zijn keihard (ze haten Wilders en kunnen er nog steeds niet over uit dat ik etc…..) vaak genadeloos (maar immer met erbarmen) en gaan altijd de diepte in.
  Zij willen mijn ‘zijn’ begrijpen en ik hun ‘zijn’
  Bloed tegen het plafond
  Maar vaak komen we -na liters wijn- tot de slotsom dat we nauwelijks van mening verschillen.
  Maar D’66 vriendinnetjes
  My God
  Het schijnt dat de Middellandse zee tijdens het plioceen ook opgedroogd was.
  Eén groot vlak wafelijzer.

  Like

 13. Heb het hele artikel inmiddels gevonden op http://forum.fok.nl/topic/1710753/1/25. Ik vind het nergens op slaan hoe hij de oorzaak in cultuur zoekt, dat is niet op feiten gebaseerd. Het is weer die typische neiging om de problemen maar niet in hun sociaal-economische context te willen zien. Er zijn bv. ook ‘autochtone’ jongeren lid van die groepen – wat is bij hun dan de verklaring voor hun gedrag? De methode waar hij een lans voor breekt (en die al een aantal jaren bestaat, ook onder Cohen) is stukken beter dan de bureaucratische methode, maar werkt ook prima bij andere groepen die agressief en crimineel probleemgedrag vertonen. Het Marokkaan-zijn is gewoon een rode haring – de cultuur waar hier sprake van is is straatcultuur, iets wat je in allerlei achterbuurten aan kunt treffen.

  Ik voel meer voor wat Paul Andersson Toussaint zegt: http://www.binnenlandsbestuur.nl/achtergrond/2009/05/%E2%80%98neokoloniaal-gedrag-marokkanen%E2%80%99.116653.lynkx. Wat hij daar zegt is bepaald niet mals naar Marokkanen toe, hij stelt ze onomwonden verantwoordelijk voor hun eigen situatie. Maar hij haalt er tenminste geen culturele identiteitspolitiek bij en scheert ze niet allemaal over 1 kam.

  Like

 14. @Raaf
  Wouter Bos is de gemiste kans. Dat-ie wegging is het failliet van de partij. Daarin heb je denk ik gelijk. Zeker zitten er veel baantjesjagers bij de PvdA, maar de andere partijen zijn niet veel anders en hebben dezelfde instelling. Enfin, het sociaal-democratisch gedachtengoed is te waardevol om het aan de huidige PvdA en PvdA’ers over te laten.

  @Joke
  Ik ben het graag met je oneens. Samsom spreekt zijn eigen partij aan en doet dat naar mijn idee goed. Het valt niet mee om oesters te openen. Hoewel ik besef dat sociaal-economische omstandigheden van belang zijn denk ik dat de cultuur daar in dit geval bovenuit gaat. Want een heleboel mensen in dezelfde sociaal-economische omstandigheden zorgen niet voor dezelfde overlast als de Marokkanen. Welnu, als religie dan niet de verklaring voor het afwijkend gedrag is, dan blijft de cultuur over. De verwijzing op het einde van het interview met Samsom naar grensoverschrijdend gedrag van autochtone jongeren is normaal politiek indekken tegen de fundamentalisten binnen zijn eigen partij. Maar het wordt er in mijn ogen met de haren bijgesleept. ik heb ook niet het idee dat Diederik Samsom alle Nederlandse-Marokkanen over een kam scheert. Hij heeft het enkel en alleen over de overlast gevende jongeren die hij als straatcoach tegenkomt. Dat lijkt me duidelijk. Ik ben blij dat zijn verhaal niet wordt kapotgenuanceerd,

  Like

 15. “Hoewel ik besef dat sociaal-economische omstandigheden van belang zijn denk ik dat de cultuur daar in dit geval bovenuit gaat. Want een heleboel mensen in dezelfde sociaal-economische omstandigheden zorgen niet voor dezelfde overlast als de Marokkanen. Welnu, als religie dan niet de verklaring voor het afwijkend gedrag is, dan blijft de cultuur over.”

  Nee, want voor cultuur geldt hetzelfde als voor sociaal-economische omstandigheden: dat lang niet alle mensen met dat kenmerk dat gedrag vertonen. De groepen die overlast veroorzaken zijn gewoon een dwarsdoorsnede van de wijk, met diverse etnisch-culturele achtergronden – in sommige gevallen gaat het om compleet autochtone gangs.

  Pas als iemand kan laten zien dat een bepaalde cultuur een factor van betekenis vormt, ipv slechts een interveniërende factor te zijn, kun je daarvan spreken. Maar als je de criminaliteitscijfers van Marokkaanse Nederlanders corrigeert voor sociale afkomst, vallen de verschillen goeddeels weg. Zowel Andersson Toussaint als criminoloog Jan Dirk de Jong, die 7 jaar lang optrok met een bende in Slotervaart, benadrukken dat ze nooit een relatie hebben kunnen vinden met een specifieke Marokkaanse cultuur, maar alleen met straatcultuur – en die is in alle ghetto’s ter wereld eender.

  Like

 16. @Joke
  Hij [=Samsom] heeft het enkel en alleen over de overlast gevende jongeren die hij als straatcoach tegenkomt.

  Da’s de (straat)cultuur waarover we het hebben. En zeker hangt dat samen met sociaal-economische omstandigheden. Maar da’s niet de enige verklaring. Het gaat ook niet over de vele welwillende Marokkanen. En het pleit evenmin de autochtone rotjochies vrij. Feit blijft dat deze Nederlandse-Marokkanen jongeren bovengemiddeld afwijkend gedrag vertonen. Of zelfs in de criminaliteit verzeilen. Het lijkt me zinvoller om dat aan te pakken dan het kapot te nuanceren. Zodat er weer niets gebeurt. Wat is je oplossing? Hopelijk toch niet wachten tot woningmarkt, arbeidsmarkt en onderwijs op peil zijn? Dan kunnen we wachten tot Sint Juttemis.

  Like

 17. Samsom heeft het niet over straatcultuur, maar over de Marokkaanse cultuur. Anders zou ik er niet over zijn gevallen, want PAT en JDdJ benoemen die straatcultuur eveneens. Zoals ik net al zei, valt het verschil tussen allochtonen en autochtonen goeddeels weg als je de cijfers corrigeert voor sociale klasse.
  Wat ik wil is generieke maatregelen om de problematiek tegen te gaan, zoals straatcoaches en verbetering van het leefklimaat in de wijken. Net zoals ik in mijn blog De cultuur van de straat pleitte voor de aanpak die Tofik Dibi voorstelde, eentje die zich richt op radicaliserende jongeren in het algemeen en zeer succesvol is gebleken. Dat valt onder poetsen, terwijl gemijmer over culturele factoren onder lullen moet worden geschaard. Het brengt ons geen stap verder.
  Hetzelfde zie je bij de witte en zwarte scholen: wat we willen is dat de verschillen tussen kansrijk en kansarm afnemen, maar door dat onderscheid te verhullen dmv de termen wit en zwart, blijft men de suggestie wekken dat het niet aan het onderwijs als zodanig zou liggen. Witte kansarmen vallen zo bovendien buiten het aandachtsgebied.
  Wat moet er volgens jou dan gebeuren voordat we woningmarkt etc. eindelijk op peil gaan brengen?

  Like

 18. Je kunt er van alles bijslepen, cultuur religie afkomst kleur etc etc. Deze jongeren hebben geen persoonlijkheid, geen streven, zijn niet belangrijk. Dan nog zijn het vooral de jongens die de verkeerde weg inslaan, want de meisje doen het in verhouding stukken beter. Wat uiteindelijk wel weer een nieuw probleem opwerpt. Want de meisje die doorleren, willen geen gozertje met een grote bek en dominant gedrag. Dus waar halen zij hun partners vandaan? In land van herkomst, worden dus weer de nieuwe partners gehaald, geronseld en of is men zelfs uitgehuwelijkt.
  Zo blijft de cirkel rond.

  Like

 19. @Joke
  Samsom heeft het over de Marokkaanse straatcultuur. Dat lijkt me evident. Alles wat-ie zegt staat in het verlengde van zijn bijbaan als straatcoach. Hij vertelt wat-ie op straat ontmoet, en wat-ie achter de deur bij de jochies die hij ontmoet verwacht. Zoals falende ouders. Daarmee geeft-ie geen oordeel over de gehele Marokkaanse cultuur. Hoewel-ie in de richting gaat om de straatcultuur als onderdeel van de eercultuur te zijn waarbij schaamte en positie een grotere rol spelen dan in de Nederlandse cultuur. Anders gezegd, Marokkaanse cultuur en straatcultuur lopen in elkaar over.

  Samsom constateert dat ook autochtone jongeren voor overlast zorgen. Maar tegelijk vraagt-ie zich eerlijk af waarom-ie daar minder onder lijdt. Ook die waardering is denk ik een cultuurverschil. Maar in Nederland gelden nu eenmaal de inlandse cultuur en waardenpatroon als leidend. Zoals in Marokko de eercultuuur leidend is. Hij gebruikt de overpeinzingen over de cultuur als analyse, niet als plan van aanpak. Zover is-ie nog niet. pas van de schrik vrij. Je doet hem onrecht om dat door elkaar te halen.

  De tijd is op om eerst aan het leefklimaat te werken voordat de overlast en criminaliteit aangepakt worden. Die kans is door de politiek en het openbaar bestuur gemist toen het nog kon. Het kan zijn dat afzonderlijke projecten succesvol zijn, maar consensus onder zowel politiek, sociale wetenschap als bevolking lijkt me te zijn dat nog steeds niet de goede aanpak aangewend wordt. Ik zou zeggen de rotte appels eruit halen zonder flankerend beleid dat voornamelijk de welzijnsindustrie dient. Dat gezemel van de softe sector zijn velen onderhand nog meer beu dan de overlast van de Marokkaanse rotjochies.

  @Paso
  Gemengde huwelijken. Het halen van partners uit het buitenland, vaak onder dwang van de ouders, wordt ontmoedigd door de overheid. Ik denk dat hoogopgeleide Marokkanen eerder met een hoogopgeleide autochtoon trouwen dan met een laagopgeleide, kansloze Marokkaan. Zo ontstaat steeds meer een onderklasse van etniciteit. En een middenklasse.

  Like

 20. “Samsom heeft het over de Marokkaanse straatcultuur. [..] Marokkaanse cultuur en straatcultuur versterken elkaar.”
  Hij heeft het over de “Marokkaanse cultuur” waar hij eigenlijk gewoon straatcultuur bedoelt. Eergevoel etc. zijn onderdeel van straatcultuur, daar is niet of nauwelijks iets Marokkaans aan. Lees wat PAT en JDdJ daarover schrijven: ze zijn er niet in geslaagd iets specifiek anders eraan te ontdekken. Dat Samsom dat zo labelt zit in zijn eigen perceptie, en half en half beseft hij dat ook wel. Ik neem het hem niet kwalijk maar had wel verwacht dat hij intussen wat verder was, juist omdat ik hem hoog heb zitten. Hij heeft tenslotte niet alleen zijn praktijkervaring op zak, maar heeft ook kennis kunnen nemen van wat daarover onderzocht is. Het hele interview ademt nu een sfeer alsof er iets bijzonders met Marokkaantjes aan de hand is (ipv met de soc-econ. omstandigheden in de betreffende wijken).

  “De tijd is op om eerst aan het leefklimaat te werken voordat de overlast en criminaliteit aangepakt worden.”
  Ja en nee – het is en/en. Zolang je het nalaat is het dweilen met de kraan open. De straatcoach-aanpak werkt, maar dient te worden uitgebreid. Ook de Vogelaar-aanpak blijkt succes te hebben gehad, al zwegen de media daar liever over. Voor kansen creeren op goed onderwijs en werk is het nooit te vroeg of te laat – het zou de core-business van de overheid moeten zijn. Het is de meest integratie-bevorderende aanpak die je maar bedenken kan en bedient bovendien een breder(e) doel(groep).

  “Ik zou zeggen de rotte appels eruit halen zonder flankerend beleid dat voornamelijk de welzijnsindustrie dient.”
  Ligt eraan wat je onder welzijnsindustrie verstaat. Als je straatcoaches en Vogelaarwijken daaronder schaart zou je het kind met het badwater weggooien – en dat is helaas wat onder dit kabinet gebeurt. Wat is er op tegen om juist de bureaucratische zooi van instanties af te breken, die niet-werkende machinerie waar Samsom het ook over heeft? Bij mijn weten bestaat er op dit moment in het geheel geen vorm van Grote Stedenbeleid meer.

  Like

 21. @Joke
  Onze standpunten zijn wel duidelijk. Anders vallen we in herhaling. Ik ben van mening dat Samsom vanuit zijn bijbaantje als straatcoach praat en vanuit die invalshoek de cultuur bekijkt. Verder beweer je dat er met deze Marokkaanse ettertjes niets bijzonders aan de hand zou zijn. Door wat voor omstandigheden ook. Dat lijkt me onjuist. Ik vermoed dat het erger is dan links beweert en minder erg dan rechts suggereert. Maar toch bovengemiddeld erg.

  In evaluaties van de Vogelaar-wijken blijkt dat de gekozen integrale aanpak helemaal niet heeft gewerkt. Er is geld omgeploegd en omgeleid dat anders ook wel een doel had gevonden. Maar het totaal van de aanpak is nooit meer geworden dan de delen. Partners zoals woningcorporaties zijn er dan ook nooit enthousiast over kunnen worden. Des te meer omdat ze een rekening gepresenteerd kregen.
  http://www.beleidsevaluatie.info/2011/06/21/vogelaarwijken-nauwelijks-vooruit-gegaan/

  Ok, bureaucratische flauwekul afbreken. En de arbeidsmarkt nu eindelijk eens echt openen. Met wat nieuwe fiscale maatregelen voor de onderkant van de markt. Dat helpt denk ik beter dan al dat flankerend beleid.

  Like

 22. Ik ontken helemaal niet dat het erg is, ik betoog alleen dat ‘Marokkaanse cultuur’ geen significante factor is. Iedereen die het tegendeel beweert doet dat op basis van perceptie, niet van feiten.

  Woningcorporaties lijken mij nou niet zo’n representatieve graadmeter, gezien aan welke kant zij staan. Des te meer omdat ze – terecht! – een rekening gepresenteerd kregen. We hebben het hier niet over de vroegere woningbouwverenigingen, mind you, maar over een marktpartij. De Woonbond is vol lof over de effecten en zegt dat uit hun onderzoek blijkt dat de leefbaarheid bijna overal is toegenomen. En onlangs was in de dagbladen te lezen dat de leefbaarheid in alle Nederlandse wijken hooguit gelijk is gebleven en meestal is afgenomen, muv de Vogelaarwijken die er positief uitsprongen. (M.a.w.: bij nietsdoen neemt-ie af, het is de spreekwoordelijke bierkaai.)

  “Dat helpt denk ik beter dan al dat flankerend beleid.”
  Wat versta je nou toch onder flankerend beleid? Het GSB heeft heel lang bestaan en was zelf weer de opvolger van het fenomeen Artikel 12-gemeente. De Vogelaarwijken waren daar weer een vervolg op. Blijkbaar lukt het grote steden zonder injectie van het Rijk niet om de leefbaarheid op peil te houden. Sinds het begin van de crisis daalt-ie overal met sprongen en dat wordt nog veeeel erger (gezien het huidige ontbreken van enige vorm van GSB, het recente VNG-akkoord en het stukslaan van het Gemeentefonds).

  Like

 23. @Joke
  We zijn het er over oneens of de ‘Marokkaanse’ cultuur bij de overlast wel of niet een significante rol speelt. Jij vindt van niet, ik van wel. Het zij zo.

  Logisch dat als je relatief veel geld in een wijk stopt daar iets gebeurt. Maar da’s geen bewijs ervoor dat het beleid goed doordacht is en optimaal wordt uitgevoerd. Denk ook aan het zogenaamde waterbed-effect, wat wil zeggen dat een aangrenzende prachtwijk zich ondergemiddeld ontwikkeld vanwege het geld dat aan de prachtwijken wordt besteed. Trouwens, vaak was er voor de prachtwijken meer geld dan plannen en wist men niet altijd het geld passend te besteden. Of deed men alsof omdat het programma nou eenmaal liep en er politieke druk was om een idee van progressie naar buiten te brengen.

  Dat de rijksoverheid een deel van de lasten bij de grotere steden parkeert is gemakzuchtig en tamelijk schandalig. Dat zou niet zo moeten zijn. Maar dat betreft het handhaven van het basisniveau zoals we dat min of meer gewend zijn. Een stimuleringsprogramma is wat anders.

  Like

 24. “Denk ook aan het zogenaamde waterbed-effect, wat wil zeggen dat een aangrenzende prachtwijk zich ondergemiddeld ontwikkeld vanwege het geld dat aan de prachtwijken wordt besteed.”
  Het waterbedeffect slaat op iets anders: verhuisbewegingen, i.h.b. van (verondersteld) ‘problematische’ wijkbewoners: http://www.binnenlandsbestuur.nl/vakgebieden/ruimte-milieu/waterbedeffect-tast-zwakke-wijk-aan.195355.lynkx. Rotterdam heeft bv. onlangs een inkomens-benedengrens voor bepaalde wijken ingesteld, wat zorgt voor een wb-effect in omliggende gemeenten. Onrendabelen zijn nl. ongewenst sinds gemeenten de uitkeringen zelf moeten bekostigen.

  Aangezien het om extra geld van het Rijk gaat kan dat in principe niet ten koste gaan van andere wijken. Je kan je beter afvragen waarom de betreffende wijken zo verwaarloosd werden t.o.v. de rest en een ‘sluitpost’ vormden. Door die corrupte corporaties natuurlijk – het is dan ook een retorische vraag – maar daar zit dus de bottleneck. Op alle beleidsterreinen zien we dat soort praktijken – maar dat wil niet zeggen dat wijkverbetering niet nastrevenswaardig zou zijn. Daarnaast had Vogelaar oog voor het feit dat bewoners van arbeiderswijken door beleidsmakers structureel als ‘probleem’ worden bestempeld, ongeacht wij zij zijn. Ze was m.a.w. bezig met (her)democratisering door bewoners weer centraal te stellen.

  “Dat de rijksoverheid een deel van de lasten bij de grotere steden parkeert is gemakzuchtig en tamelijk schandalig.”
  Tja, Rutte noemt dat het uitzetten van de geluksmachine of het subsidie-infuus: het simpelweg afschaffen van een geldstroom die hij onnodig vindt. Het is maar hoe je het bekijkt, want veel van de stedelijke bedrijvigheid komt ten goede aan het Rijk. Onze oud-wethouder Paul Bordewijk zegt dat de Artikel 12-status rianter was dan het GSB, maar toch is overal in de stad sprake van 40 jaar achterstallig onderhoud. GSB betekende dat je begroting voortaan 100% sluitend moest zijn. Het is in feite neoliberale salami-tactiek a la Griekenland, maar dan in het klein. Die veranderende relatie tussen verschillende overheidslagen, die dus al jaren aan de gang is, is de oorzaak van heel veel sociale problemen.

  In dat krachtenveld moest de minister van Wonen, Wijken en Integratie opereren. Ze heeft in die korte tijd toch heel wat ambtelijke obstakels weten te doorbreken. In elk geval zag men toen nog de relatie tussen integratie eenerzijds en woonomgeving anderzijds.

  Like

 25. @Joke
  Je interpreteert het begrip waterbed-effect naar mijn idee te beperkt. Het staat in de handhaving voor de verschuiving van problemen of risico’s van de ene naar de andere situatie. De verhuisbeweging waar je op doelt is er ook een verschijningsvorm van, maar niet de enige.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Handhaving

  Het is niet eens een kwestie van overheidsgeld alleen. Ook van aandacht, planning, onderhoud en coordinatie. Er zijn uiteraard overal ter wereld wijken die achterlopen in ontwikkeling. Bijvoorbeeld vanwege de opeenstapeling van problemen. Vraag is of die wijken in de steek gelaten zijn of gewoon achterlopen. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de stedelijke overheden.

  Ik vermoed dat er vele bottlenecks zijn. Naast de marktgerichte en tegeljjk ambtelijk-gesloten corporaties ook het te hoge tempo van instroom aan achterstandsgroepen en een verschoven demografisch evenwicht ten gunste van het platteland. Toenmalig minister Vogelaar had wellicht het hart op de goede plaats, maar doelmatig in haar beleid is ze toch niet kunnen worden.

  Like

 26. De ellende veroorzaakt door Marokkaanse jongens is al heel lang gaande. In 1998 zat men al met de handen in het haar: ‘Hoofdcommissaris J. Kuiper van de Amsterdamse politie zegt machteloos te staan tegenover het respectloze gedrag van een honderdtal Marokkaanse jongeren’ ( Volkskrant december 1998)

  De PVDA heeft heel veel stuk gemaakt door deze ontwrichtende ellende te bagatelliseren. Slachtoffers zijn in de steek gelaten en daders worden met alle hulptroepen tegemoet getreden. Rendement van deze miljoenen aan gemeenschapsgeld verslindende hulp lijkt niet erg bemoedigend te zijn.

  Like

 27. @Claire
  Alles is relatief. Van hoe diep moet men komen om halverwege te stoppen? De spin door de staf van een burgemeester is lachwekkend als er gezegd wordt: De jongerenoverlast, alsook het aantal bedreigingen en intimidaties, zijn sterk afgenomen. Het percentage bewoners dat zich onveilig voelt, daalde van 65 procent in 2006 tot 48 procent in 2008. Deze positieve trend blijkt zich ook dit jaar voort te zetten. Kortom, een overheid praat over afnemen, positief en een minder gevoel van onveiligheid. Die praatjes moeten het doen. Ook als bijna de helft van de wijkbewoners zich niet veilig voelt. Ze moeten niet zo zeuren, want de burgemeester heeft zijn best gedaan. Toch?
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/252089/Wolfsen-stopt-samenscholingsverbod-Kanaleneiland.htm

  Dank voor de aanvulling. Diederik Samsom verwoordt nu ongeveer de mening van Paul Andersson Toussaint van twee jaar geleden. Maar de politicus Samsom gaat verder als-ie zegt dat de rechtsstaat onvoldoende instrumenten heeft om de Marokkaanse rotjochies aan te pakken. Wat dan? Strafkampen, sociale dienstplicht, zero tolerance beleid van de veiligheidsdiensten of Gerard Reve’s tjoekie tjoeki boot terug naar takkie takkie land?

  Like

 28. @George: “Je interpreteert het begrip waterbed-effect naar mijn idee te beperkt.”
  Nogmaals: als het om extra middelen gaat, hoezo gaat het dan ten koste van andere wijken? En wat stel jij dan voor beleid voor om te voorkomen dat problemen verschuiven?

  “Vraag is of die wijken in de steek gelaten zijn of gewoon achterlopen.”
  Bedoel je met ‘gewoon achterlopen’ iets te zeggen over de aard van de bewoners, of iets anders? Zo ja, denk dan eens terug aan hoe er een eeuw geleden over arbeiderswijken werd gedacht en gepraat. Wat dat betreft is er in het discours weinig veranderd behalve een nieuw jasje. Laten we dat jargon niet overnemen.

  Corporaties zijn volledig onafhankelijk: als zij willen slopen hoeven ze alleen maar aan de voorwaarden voor de vergunningen te voldoen. En ik vraag me af of er sprake is van een “hoog tempo van instroom aan achterstandsgroepen”. Men wil wijken mengen en de zwakke groepen eruit drukken, omdat niemand ze wil hebben (de zgn. gentrification). Doel is niet om de bewoners te verheffen, maar om de huizen in waarde te laten stijgen.

  @Claire: Paul Andersson Toussaint was hier al langsgekomen. Niemand ontkent dat het vooral om Marokkaantjes gaat, de vraag was alleen of het aan de Marokkaanse cultuur lag. Hij (en ik ook) ontkent dat dat laatste het geval is.

  Like

 29. @Joke
  Een bredere interpretatie van het begrip waterbed-effect staat los van het debat over de wijken. Maar in de praktijk kunnen projectgeld en initiatieven in een prachtwijk krachten wegtrekken uit een aangrenzende wijk. Want de extra middelen in de prachtwijk gaan wel ten koste in geld, aandacht en planning van die andere wijk. En da’s zo gebeurd.

  Ik heb het niet over arbeiderswijken. En arbeiders bestaan niet meer. Maar met achterlopen doel ik niet op de bewoners, maar op de infrastructuur, de bedrijvigheid en de demografische opbouw. Met je opmerkingen over de corporaties ben ik het eens.

  Naar mijn idee wijst Paul Andersson Toussaint in genoemd artikel wel degelijk op de cultuur van de Marokkaanse gemeenschap die in de fout gaat als onderliggende oorzaak voor de ontsporingen. Als-ie praat over de rol van de vader, het wij-zij denken en het zich Marokkaan voelen. Hij zet het zelfs expliciet af tegen andere etnische groepen in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden die tot ander gedrag komen. Maar hij wijst ook op de falende overheid, met name opsporing en justitie die de rotte appels niet uit de mand weet te pakken.

  Like

 30. ik als marokkaan gezeten in politie cel 6 dagen ik een brief kreeg met daarin dat hier geen racisme toegestaan is en niet beledigen van bewakers ik akoord gegaan.ik geen ene bewaker of politie agent lastig gevallen. vraag ik kopje koffie omdat ik niet slaap in de nacht wou wakker blijven in de middag om me dagritme terug te krijgen waardoor de agent zegt melk suiker. ik ja dank u wel.meneer de agent/bewaker niet meer terug gekomen.ik dacht laat maar.ging ik slapen.later deur van cel gaat open zelfde agent waarna ik zeg he meneer de agent dank u wel voor die koffie en hij lachte en zij kut persoon je bent niet in hotel sterf.waardoor ik zei als je me dat gunt gun ik je ook de dood ingeslagen te worden.waardoor ik later om advocaat vroeg ik gesproken met advocaat wou aanklagen wat blijkt meneer de agent mij al heeft aangeklaagt.ik voor rechter niet op kantoor gewoon nog op politie bureau via tv waardoor de rechter zegt je krijgt verlenging wegens bedreigen agent. ik gezegd heb wat ie heeft gezegd mvr de rechter zegt er is geen bewijs.en ik zeggen is er bewijs dat ik bewaker/agent heb bedreigt ik geen antwoord gekregen.de rechter besloot 3 dagen verlenging en ik zat voor 2 boetes 70euro 112euro ik als marokkaan hou van dit land maar eergevoel begint aangetast te worden dat ik de mensen haat die er wonen. groetjes

  Like

 31. Pingback: Samsom timmert aan de weg en wil PvdA-stemmers terug « George Knight

 32. Pingback: PvdA praat plichtmatig over privacy in programma « George Knight

 33. Pingback: PvdA koerst voorzichtig weg van de islam « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.