Cultuurwethouder Barendregt van Amersfoort stapt op

Het ANP zegt: De Amersfoortse wethouder Mirjam Barendregt (D66, cultureel klimaat en stadshart) heeft besloten om haar functie neer te leggen. Ze stapt op omdat de bouw van cultureel centrum het Eemhuis miljoenen duurder uitvalt dan de geplande 45 miljoen euro.
Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt. De realisatie van het Eemhuis zat in de portefeuille van Barendregt.

Dit is een interessante ontwikkeling die opnieuw tot vertraging kan leiden van de huisvesting van het Armando Museum buiten Amersfoort. Het is evenmin onmogelijk dat een nieuwe wethouder een andere visie ontwikkelt en andere voorwaarden stelt aan het Armando Museum Bureau en Amersfoort-in-C. Hoewel niet gezegd is dat de beleidslijnen in de gemeente Amersfoort van boven naar beneden lopen. Maar enige vertraging in de besluitvorming lijkt voorzienbaar. Mevrouw Barendregt presenteerde vandaag de volgende afscheidsbrief:

Geachte leden van de raad, inwoners, organisaties en instellingen van Amersfoort, relaties, medewerkers van de Gemeente Amersfoort en anderen, Vandaag heb ik het besluit genomen om mijn functie als wethouder in de gemeente Amersfoort neer te leggen. Een besluit dat ik niet licht heb genomen en ook een besluit dat mij zeer zwaar valt.

In deze brief zal ik ingaan op de aanleiding en mijn overwegingen die mij tot dit besluit hebben gebracht.

De aanleiding zijn de recent aan het college gepresenteerde overschrijdingen op het bouwbudget voor het Eemhuis. Overschrijdingen die, naar de inschatting van nu, in de miljoenen lopen op een bouwbudget van € 45 miljoen euro. Deze te verwachten overschrijding, die nog met veel onzekerheid is omkleed, is voor een belangrijk deel het gevolg van het besluit van 15 februari 2011 om KAdE in het Eemhuis te vestigen in plaats van Poppodium De Kelder en een uitvoeringszaal voor Scholen in de Kunst. Hoewel het college en de Raad op basis van het voorstel gebaseerd op gemaakte inschattingen en advies, ervan uit gingen en mochten gaan dat KAdE binnen budget en planning ingepast zou kunnen worden, blijkt dit niet haalbaar te zijn. Een ander deel van de overschrijding komt voort uit besluitvorming van voor die tijd.
Hoewel veel nog uitgezocht moet worden, er veel vragen te stellen zijn over zowel het proces, de sturing, gemaakte inschattingen, controle, advisering en informatievoorziening, vind ik dat ik naar mijn eigen maatstaven op dit dossier onvoldoende scherp heb geacteerd en onvoldoende kritische vragen heb gesteld. Ik neem dat mijzelf kwalijk en neem daarvoor mijn politieke verantwoordelijkheid. Ik vertrouw erop dat nader onderzoek nog zal plaatsvinden en dat ook lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken.
Ik zie mijzelf als een verantwoordelijk en integer bestuurder met een doelgerichte en oplossingsgerichte manier van werken, maar ook een die kritisch op het eigen handelen van het politiek bestuur is. Dat nu maakt dat ik, met pijn in het hart, dit besluit voor mezelf heb moeten nemen. Ten tijde van de besluitvorming over de inpassing van KAdE in het Eemhuis, was het college geen enkel signaal bekend dat het niet binnen planning en budget zou kunnen en was er geen reden om aan het advies te twijfelen. De afgelopen maanden is beetje bij beetje de informatie boven tafel gekomen. Met een korte notitie van 6 juli, die met mij besproken is op 7 juli, kwamen de inschattingen van de mogelijke overschrijdingen boven tafel. Er was toen allerminst sprake van duidelijkheid of ook maar enige zekerheid over feiten en ontstaansgeschiedenis. Ik heb toen gevraagd om meer informatie en nader onderzoek. De eerste resultaten daarvan zijn met mij, direct na mijn vakantie, op 22 augustus gedeeld. Ik vind dat ik een inschattingsfout heb gemaakt door niet al direct na 7 juli de mij bekende informatie inclusief de opdracht tot nader onderzoek te delen binnen het college. Ondanks het reces, het feit dat velen op vakantie waren en het feit dat de informatie beperkt was en met veel onduidelijkheid was omgeven, had ik toen een andere inschatting moeten maken. Voor deze fout bied ik mijn excuses aan en deze maakt dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid nu neem. Ik realiseer me dat ik hiermee de Raad de mogelijkheid ontneem om in een raadsvergadering hierover met mij het debat te voeren.

Ik heb de afgelopen bijna 1,5 jaar als wethouder met hart en ziel voor en in de stad gewerkt. Een stad die het waard is om met passie voor te werken. Een stad met een geweldig creatieve en energieke bevolking. Mensen die niet bij de pakken neer gaat zitten als er wordt bezuinigd, maar vooruitkijken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Een stad waarin ik met zovelen heb mogen werken en waarin ik “De kracht van de stad” iedere dag mocht ervaren. Het enthousiasme dat ik in de stad ontmoette, in de wijken, bij organisaties en bedrijven, bij vrijwilligers, bij festivals en evenementen. Ik heb genoten van alle ontmoetingen en de vele uitnodigingen die ik kreeg om als wethouder aanwezig te zijn. Ik zal al die contacten en mensen ontzettend gaan missen.

Eigenlijk ben ik nog lang niet klaar. Ik had en heb nog zoveel wensen en ambities – samen met anderen – waar te maken. Veel van wat ik tot vandaag tot mijn portefeuille mocht rekenen staat in de steigers, is recent door de Raad vastgesteld of is opgepakt met partners in de stad. Ik denk aan het Beheer- en Inrichtingsplan voor Park Randenbroek inclusief het Bestemmingsplan, de Nieuwe Erfgoednota, de herijking van de Cultuurnota, het Programma en de Agenda Stadshart, de nieuwe Structuurvisie Amersfoort 2030, de herhuisvesting van De Kelder, de samenwerking tussen de podia, de noodzakelijke herziening van de verouderde bestemmingsplannen, de toekomstgerichte Media-agenda, GRID/Amersfoort Fotostad 2012 en de mogelijke titel “Hoofdstad van de Smaak”. Ongetwijfeld zouden er ook nog vele moeilijke besluiten voor mij en u gelegen hebben. Ik dank iedereen voor de samenwerking, ieders inbreng in vergaderingen en uw betrokkenheid, die ik steeds voelde, bij de belangrijke thema’s voor onze stad en inwoners.

Ik wil niet nalaten te vermelden dat ik tot op de dag van vandaag deel heb uitgemaakt van een fantastisch college met goede bestuurders. Collega’s met wie ik het uitstekend heb kunnen vinden en met wie ik uiterst plezierig heb samengewerkt. Ik zal die samenwerking en collegialiteit missen. Ik zal me ook in de toekomst op enigerlei wijze voor mijn stad in blijven inzetten. Dat zal niet veranderen.

Mirjam Barendregt
Amersfoort,
2 september 2011
mirjambarendregt@gmail.com

Foto: Open brief wethouder Mirjam Barendregt bij aftreden voorgelezen

Advertentie

4 gedachten over “Cultuurwethouder Barendregt van Amersfoort stapt op

 1. het is wel heel bijzonder dat mensen er een puinhoop van maken en dan straffeloos het zinkende schip kunnen verlaten…..

  Like

 2. @A.J. v.d Bult
  U hebt gelijk dat we op zijn minst recht hebben op wat inhoudelijke toelichting door mw. Barendregt. Daarom was het beter geweest als ze eerst bijzonderheden had gegeven over alle onder haar verantwoordelijkheid tot stand gekomen projecten, en pas daarna was afgetreden. Nu komen we niks te weten en kan de raad haar niet ter verantwoording roepen. Of om toelichting vragen.

  Mij interesseert de samenhang tussen het Armando Museum en kunsthal KAdE. Laatstgenoemde is pas sinds 1 mei 2009 geopend en verhuist naar verwachting begin 2013 opnieuw. Nu naar het Eemhuis dat de wethouder de kop kostte. Dus binnen vier jaar. Graag zou ik willen weten wat de samenhang tussen de besluiten, overwegingen en kosten zijn. Want wie er wel eens geweest is weet dat Makkink& Bey het schitterend hebben ingericht. Maar tegen welke prijs? En hoeveel kapitaal wordt er vernietigd nu KAdE binnen vier jaar opnieuw verhuist? Zijn deze onnodige meerkosten binnen de cultuursector niet beter bruikbaar?
  http://www.studiomakkinkbey.nl/show/kade

  De gemeente Amersfoort stootte na de brand in de Elleboogkerk tegen afspraak en convenant het Armando Museum af. Toenmalig Amersfoort-in-C directeur De Kleijn noemde in 2010 dat besluit van het Amersfoortse college contractbreuk en bestuurlijk onzorgvuldig. In de verantwoording door het nieuwe college werd gezegd dat Amersfoort cultureel op te grote voet leefde en een stapje terug moest. Daar moeten binnen de politieke logica van zo’n college juridische afspraken voor wijken.

  Maar het op zijn minst onzorgvuldig te noemen opereren door wethouder Barendregt zet die hele uitleg over de onvermijdelijkheid van de sluiting van het Armando Museum in een nieuw licht. Want hoe onvermijdelijk is dat eigenlijk als er fout op fout wordt gestapeld rond KAdE en Eemhuis? Ofwel, hoe geloofwaardig is het voorgenomen besluit om het Armando Museum uit Amersfoort te laten verhuizen? Richting Rijksmonument Oud-Amelisweerd dat geen logisch adres is voor het huisvesten van enkele Armando Collecties die in beheer zijn van het Armando Museum Bureau.

  Op de gemeentesite staat: De museumstichting Amersfoort in C heeft duidelijk gemaakt dat KAdE in de huidige locatie (in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) met knelpunten kampt en wil daarom graag verhuizen. Wellicht kan bekeken worden waarom Amersfoort-in-C onder verantwoordelijkheid van de cultuurwethouder in de aanloop naar mei 2009 eerst het ene besluit neemt en daar in februari 2011 weer op terugkomt? En dat de cultuurwethouders dat blijkbaar allemaal fiatteren. Tot en met hun aftreden.
  http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=228627

  Like

 3. Pingback: Eemhuis Amersfoort opgeleverd. Zijn problemen voorbij of niet? | George Knight

 4. Pingback: PvdA Amersfoort stelt vragen over financiële problemen van Museum Oud Amelisweerd | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.