New York Times over Geert Wilders

Het gezegde luidt wat van ver komt is lekker. Da’s van toepassing op het artikel in de New York Times ‘Amid Rise of Multiculturalism, Dutch Confront Their Questions of Identity’. Het herkauwt oude waarheden over Nederland en Geert Wilders. Vervolgens besteden Nederlandse media er weer aandacht aan. Media verwijzen naar zichzelf en maken zo nieuws. Over zichzelf. Maar de nieuwswaarde is nihil. Wat moeten we ermee?

Anders Breivik wordt opgevoerd als getuige à charge tegen Wilders. De Times zegt over Nederland:  The sometimes violent European backlash against Islam and its challenge to national values can be said to have started here, in a country born from Europe’s religious wars. Is dat zo? Was het niet eerder België, Denemarken of Frankrijk waar het sentiment tegen de islam vroeg aan sterkte won dan Nederland dat tot ongeveer 2001 tamelijk politiek correct bleef? Zo rijgt het artikel halve waarheden aan elkaar.

Geert Wilders wordt als een anti-Muslim politician omschreven. Het lijkt meer in lijn met de werkelijkheid om hem als anti-Islam politician te omschrijven. Wie dat verschil niet ziet, begrijpt de rol van de politiek en de Nederlandse rechtsstaat niet ten volle. Het artikel gaat opnieuw in de fout als het zegt dat Wilders werd vrijgesproken van het feit dat-ie moskeeën ‘haatpaleizen’ noemde, ‘palaces of hatred’. Die uitspraak deed Wilders onlangs pas na zijn vrijspraak.

Het artikel komt opnieuw tot een ongeloofwaardige  conclusie als het het CDA-kamerlid Kathleen Ferrier citeert: Wilders says hateful things and no one objects. No one objects? Protesteert er niemand tegen Wilders? Heeft de journalist geslapen? Is er geen rechtszaak tegen Wilders aangespannen, wordt-ie niet bedreigd en 24 uur per dag beveiligd en verschijnen er in de media niet continu meningen die Wilders frontaal aanvallen? Is het Kathleen Ferrier die de Nederlandse samenleving ongeloofwaardig weergeeft of journalist Steven Erlanger die zijn vinger niet echt aan de pols van de Nederlandse samenleving heeft?

Directeur Rob Riemen van Nexus die vorig jaar een boekje opendeed over Wilders de pre-fascist en daarvoor in de Nederlandse media kritiek kreeg vanwege een mank gaande historische vergelijking zegt dat Geert Wilders een belangrijke inspiratiebron voor Anders Breivik was. Da’s een interessante mening die niet aangetoond kan worden en daarom giswerk blijft. Riemen blijft bij zijn stelling dat Wilders het nieuwe gezicht van het fascisme verbeeldt. Riemen doet de vorige oorlog over en ziet de huidige niet.

Paul Nieuwenburg van de Leidse Universiteit zegt dat mensen teleurgesteld zijn in de traditionele partijen, volgens de Times. En in antwoord op het maatschappelijke ongenoegen dat Wilders voedt hebben alle partijen afstand genomen van het multiculturalisme. Ofwel, ze hebben hun oude kaders verlaten en zijn nu ideologisch dakloos. En dat voedt opnieuw het ongenoegen van de kiezers die niet meer weten waarvoor de partijen staan.

Al met al geeft dit artikel van de New York Times aan hoe weinig de buitenwereld van Nederland begrijpt. Wilders en het kabinet Rutte -zijn naam wordt niet genoemd- verdienen kritiek die veel scherper en actueler verwoord kan worden dan deze achterwaartse exercitie in multiculturalisme doet vermoeden. Een gemiste kans is dat het niet te rade gaat bij critici op rechts, maar usual suspects op links als Ferrier, Cohen en Riemen opvoert. Die maken in het huidige Nederland geen verschil. Zoals dit gemakzuchtige artikel evenmin doet.

Foto: Nederlanders, 30 april 2007

Advertentie

20 gedachten over “New York Times over Geert Wilders

 1. Amerikanen simplificeren. Tegenstellingen in een zwart-wit kader plaatsen zonder dieper te in te gaan op achtergronden is hun handelsmerk. ‘Amerikanen zijn een beetje dom, naief’, vaak gehoord en ook zelf ter berde gebracht. Op zich al bijzonder dat de NYT een artikeltje wijdt aan het fenomeen ‘Wilders’. Alhoewel, het gedachtengoed van Wilders sluit redelijk naadloos aan bij de ultra conservatieve religieuze Republikeinen. Waaronder de ‘Tea-party’ volgelingen. Zou me niets verbazen dat in de nabije toekomst de bestaande contacten tussen deze groepen, Rick Perry niet uitgezonderd, en Wilders worden ge-intensiveerd.
  Europa blijft in de ogen van Amerikanen toch de bakermat van hun beschaving. Een forse ‘ruk naar rechts’ in de States zit er dik in. Obama en de Democraten moeten meebewegen. En Europa? Centrum-rechts maakt de dienst uit in Europa.

  Like

 2. Je pogingen om de zuiverheid van de berichtgeving over het debat dat Wilders en consorten zouden willen voeren over een complete godsdienst lijken nobel, maar mij ontgaat de importantie als de debater zelf zijn debat niet zuiver voert, zijn argumenten niet betwijfelt en de openbare discussie erover ontwijkt.
  Welk belang dient je verontwaardiging als je de vooringenomenheid van de debater buiten schot laat?
  Waarom moeten we Wilders in bescherming nemen als hij zijn religiekritiek selectief richt op de Islam en bijvoorbeeld het Christendom noch het Jodendom erin betrekt, die veelal uit dezelfde vervuilde bron putten?
  Het afscheid nemen van oude religies is een zaak die een beter debat verdient dan wat Wilders ervan bakt tot nu toe.
  Al zijn argumenten zijn bovendien zeer twijfelachtig, omdat hij geen regligiekritiek op zich nastreeft maar louter kritiek op de Islam meent te moeten spuien.
  Daarbij blijft het merkwaardig dat hij als VVD-er zich keerde tegen Pim Fortuyn en zijn kritiek op de achterlijkheid van de Islam. Zoals ook die arabist Jansen dat heeft gedaan. En plots zie je ze het voortouw nemen om nog grover dan Pim F. hun gal te spuwen op een godsdienst die intern zo verdeeld is als onze eigen democratie.
  Dit brengt mij ook op de vraag waar jij zelf precies op uit bent? Wat wil jij eigenlijk bereiken met al je blogs over of met betrekking tot religie en democratie, waarbij je evenals Wilders de neiging hebt om uitsluitend de Islam het recht op religieuze eigenaardigheden te ontzeggen.

  Like

 3. New York is de meest joodse stad ter wereld.
  Israel ligt overhoop met de omringende landen, en met de Palestijnen, die in hoofdzaak Moslims zijn.
  Israel is gebaseerd op mythes, Shlomo Sand, een Israelische historicus, ontzenuwde net de mythe van het joodse volk dat terug ging naar het beloofde land.
  De O Europese joden zijn de afstammelingen van de Khazars, een Aziatisch volk wat de hoofdstad had aan de monding van de Wolga, en uit opportunisme, waarschijnlijk in de 8e eeuw, joods werd.
  Djenghiz Khan dreef in de 13e eeuw die Aziatische joden naar O Europa.
  De mythe van het oude testament als geschiedenisboek is ook al weg, er was dus nooit een exodus, evenmin, zo is nu aangetoond, is er een diaspora.
  Degenen die de mythe van het oude testament aantoonden, vooral Israelische archelogen, de bodem liegt niet, worden in Israel aangeduid als ‘bible deniers’.
  Sand schrijft dat hij wordt aangevallen met dezelfde ‘vehemence’ als ‘holocaust deniers’.
  De holocaust is de derde pijler van Israel, die zal nog wel even overeind blijven, wie die ‘ontkent’ belandt in de gevangenis.
  Sand noemt niet de mythe van het Islamitische extremisme, maar die had er nog bij gemoeten.
  Wel schrijft hij dat het Midden Oosten één van de gevaarlijkste plekken is voor joden, en wijt dat aan het zionisme, wat discrimineert, militaristisch is en de kolonisatie wil voortzetten.
  Overigens wordt de mythe van Israel als democratie ook ontzenuwd.
  Het past dus in de Israelische propaganda Moslims voor te stellen als religieuze gekken.
  Niet alle joden zijn gek of liegen alles bij elkaar, zoals Sand aantoont.
  Zelfs zijn er joden als Sand die letterlijk schrijven ‘dat de machtige mythes die het mogelijk maakten Israel te vestigen er ook wel eens toe kunnen leiden dat het vernietigd wordt’.
  Ahaminejad waarschuwde gister, de westerse media brachten dat uiteraard weer niet, de VS en Israel dat een aanval op Iran een vergelding zal veroorzaken waar ze geen idee van hebben.
  De VPRO toonde de banden van Wilders met Israel en VS joden overduidelijk aan, overigens staat onze liefde voor Israel, dank zij Gekke Geert, nu zelfs in het regeeraccoord.

  Like

 4. Ik voeg nog even toe dat Sand aantoont, wat ook al bekend was, dat de Islam, tot de opkomst van het zionisme, veel toleranter was voor joden dan het christendom.
  Aangetoond is nu ook, wat ik al van twee schrijvers wist, maar die vermeldden geen bronnen, dat joden de Arabieren hielpen bij hun veroverigen van N Afrika en het Iberisch schiereiland.
  Wilders’ geklets over het fascisme van de Koran slaat dan ook nergens op.
  Dat fascisme wordt uitsluitend daaruit afgeleid dat er in de Koran anti joodse uitlatingen staan.
  Die komen er uit voort dat joden in ik meen Medina indertijd weigerden Mohammed als hun messias te zien.
  Maar de Koran stelt uitdrukkelijk dat joden ‘mensen van het boek’, de Koran zijn, net als christenen.
  Beide soorten gelovigen komen in de Islamitische hemel als ze goed leven, dat betekent, de socials voorschriften van de Koran volgen.

  Like

 5. @Mihai
  Geert Wilders wordt als een anti-Muslim politician omschreven. Het lijkt meer in lijn met de werkelijkheid om hem als anti-Islam politician te omschrijven.
  Dat idee wordt door de Nederlandse rechtspraak bevestigd.

  @VSp
  Zoals dit NYTimes-artikel van Steven Erlanger al tijdens de publicatie achterhaald is en de plank mis slaat, zo zullen de meeste Nederlandse artikelen over Obama en de Tea Party eveneens de nuance en relevantie missen. Kortom, gewoon achterhaalde journalistiek.

  @Artafterallart
  Ik pleit voor goede journalistiek, niet voor of tegen Wilders. In de laatste alinea omschrijf ik waar het me om te doen is: Wilders en het kabinet Rutte -zijn naam wordt niet genoemd- verdienen kritiek die veel scherper en actueler verwoord kan worden dan deze achterwaartse exercitie in multiculturalisme doet vermoeden. Wilders timmert hard aan de weg en neemt in de publiciteit steeds handig een voorsprong op zijn opponenten. Een artikel dat sleets oude paden volgt en een situatie omschrijft die eerder overeenkomt met een situatie die in het nabije verleden dan in het heden ligt maakt niet eens een begin met kritiek op Wilders, maar bevestigt hem juist in zijn missie. Om Wilders van repliek te bieden is naar mijn idee meer nodig dan deze blik in het verleden door de bril van enkele linkse critici die aan de zijlijn staan. De kern ligt elders en anders. Het artikel komt er niet aan toe dat te duiden en daarom komt Wilders hiermee makkelijk weg.

  De islam in Nederland ontzeg ik binnen de rechtsstaat geen enkel recht dat andere religies en levensovertuigingen in Nederland ook hebben. Da’s de constante lijn op mijn blog zonder enige extra voorwaarde. Wel pleit ik voor een uitruil van rechten en plichten binnen die rechtsstaat. Als ik kritiek heb op de islam in Nederland dan gaat die niet over haar bestaan, maar over de manier van communiceren en haar bereidheid zich in de openbaarheid volmondig ondergeschikt te verklaren aan die rechtsstaat. Elke religie of levensovertuiging die hetzelfde nalaat kan van mij precies dezelfde kritiek verwachten.

  @Bejaarde
  Het gaat hier niet om pro- of anti-jodendom, of pro- of anti-islam. Da’s niet aan de orde en de achtergrond van New York is niet belangrijk. Het gaat om goede of slechte journalistiek en de invloed van zo’n artikel over Wilders in Nederland.

  Like

 6. Voor zover dat ik me herinner was de vraag van de rechtszaak niet of hij anti-moslim was. Maar jij kan zelf ook zijn teksten lezen. Als hij zegt dat de moslims en de allochtonen moeten remigreren, ook de derde generatie, dan is hij anti-moslim en anti-allochtonen.

  Like

 7. @Mihai
  Als Wilders zou zeggen dat in Nederland de moslims en allochtonen zouden moeten remigreren dan is-ie anti-moslim en anti-allochtoon. Dat klopt. Maar zijn kritiek is gericht op de islam als religie en/of ideologie. Dat mag-ie als volksvertegenwoordiger als politiek standpunt verwoorden. Over de grens daaraan ging de rechtszaak tegen Wilders. Anders gezegd, Wilders is door zowel OM als rechter vrijgesproken. Behoudens een kanttekening over de ruwe vorm van enkele uitingen. Als Wilders daadwerkelijk had opgeroepen dat alle moslims en allochtonen Nederland moeten verlaten, dan was-ie nooit vrijgesproken.

  Like

 8. sorry hoor, maar de journalistiek op de vingers tikken is vechten tegen windmolens en als burger een religie willen onderwerpen aan de rechtsstaat is m.i. hetzelfde; wat de islam in Nederland nou precies heeft misdaan is mij ook niet helder; ik neem aan dat je weet dat ze niet 1 mond hebben, maar dat er evenveel monden zijn als er gelovigen zijn; alle politici hebben voor mij meel in hun mond en niemand kan ik daarvan uitzonderen; geen enkele politicus weet mij te overtuigen van het streven met de maatschappij open in debat te gaan; wat ze zeggen is bedoeld voor de stembus; dat opportunisme is het sterkst bij Wilders aanwezig die in het kielzog van Fortuyn de resentimenten onder de nederlanders bespeelt om politieke macht voor zichzelf te verwerven; je denkt toch niet echt dat hij een sikkepit geeft om wat hij over de Islam zegt; als hij zo betrokken zou zijn bij een hervorming van die religie, dan zou hij juist zijn eigen argumenten ter discussie stellen en zich niet afsluiten voor een openbaar debat; want niet de moslims kruipen daarvoor weg, dat doet hij; overigens is er in Nederland nog nooit een serieus debat gevoerd over de multiculturele samenleving met het doel na te gaan hoe we vanuit verschillende opvattingen samen kunnen leven en hoe we samen de spanningen die dat geeft kunnen oplossen; terwijl ik persoonlijk die agenda nog niet ver genoeg vind gaan, want de maatschappij blijft buiten schot op zo’n conferentie; daarmee bedoel ik dat zowel de zogenaamde liberale staat, het zogenaamde liberale kapitalistische systeem en alle institituties die bij het instandhouden ervan betrokken zijn met voorrang kritisch beschouwd moeten worden op hun bijdragen aan alle spanningen c.q. het negeren van de verantwoordelijkheid ervoor met wat tot voor kort het omgaan met minderheden werd genoemd en de vanzelfsprekende dominantie van de meerderheid, de tweedelingen en de vergrotingen van de kloof tussen arm en rijk enz. enz.

  Like

 9. @Mihai
  Mij interesseert Wilders minder dan de werking van de Nederlandse rechtsstaat of de democratie. Bij de evaluatie van de toelaatbaatheid van Wilders’ uitspraken baseer ik me op het oordeel van de rechter. We hoeven het niet met een politicus eens te zijn om hem of haar recht van spreken te gunnen.

  @Artafterallart
  Ik pleit er niet voor om een religie of levensovertuiging te onderwerpen aan de Nederlandse rechtsstaat, maar ermee te verenigen. Omdat de rechtsstaat volgens afspraak het ultieme kader van wetten en wetspraktijk is waar alles en iedereen elkaar binnen de samenleving ontmoet kan alleen binnen dat kader een religie of levensovertuiging getoetst worden. Ik beweer niet dat de islam er op enig moment buiten valt, maar wel dat het over haar functioneren binnen de rechtsstaat in mijn ogen onnodige onzekerheden laat bestaan. Vandaar de terminologie ondergeschiktheid.

  Ik ben het zeer met u eens dat er in Nederland nog nooit een evenwichtig fundamenteel debat over het multiculturalisme gevoerd is. Dat valt zowel de voor- als de tegenstanders ervan te verwijten. Maar ik zie niet in hoe dat gemis nog goedgemaakt kan worden.

  Wat Wilders precies over de islam denkt weet ik niet. Ik vermoed dat wat-ie zegt deels ingegeven wordt door een diepere overtuiging en deels door politieke marketing en opportunisme. Maar we moeten het ermee doen wat-ie zegt. Zoals ik evenmin weet of een sociaal-democraat of een liberaal iets zegt uit overtuiging of opportunisme. Persoonlijk heb ik mijn vertrouwen in de huidige Nederlandse politieke partijen verloren, mede door het loslaten van ideologie dat steeds meer opinies en meningen onderling inwisselbaar maakt.

  Religiekritiek van Wilders is toegestaan en als politicus is het niet zijn rol om een religie te hervormen. Door de scheiding van kerk en staat is het zelfs ontoelaatbaar als-ie zich intern met de inhoud zou gaan bemoeien. Hij kan alleen de kaders en de voorwaarden buitenaf mee helpen bepalen. Wat-ie op zijn manier doet. Het is aan de diverse verschijningsvormen van de Nederlandse islam zelf om zich wel of niet te hervormen. Juist om iemand als Wilders de wind uit de zeilen te nemen zou het verstandig zijn van de Nederlandse islam om de positie jegens rechtsstaat en democratie beter over het voetlicht te brengen. Dus een kwestie van organisatie, communicatie en omarming van de moderniteit. Ik hoop daar al jaren op en maak me hoe langer hoe meer zorgen waarom dat uitblijft. Nogmaals, dat staat los van de emancipatie van de Nederlandse moslims die wel gestaag doorgaat en positief uitwerkt.

  Like

 10. je moet leren om op een argument te reageren. Als de vraag in een rechtszaak is of Pietje door rood licht heeft gestoken en hij wordt vrijgesproken, het volgt daaruit dat Pietje geen belasting heeft ontduikt. In de rechtszaak was niet de vraag of hij tegen moslims is. Bovendien de rechtbank geeft een antwoord aan de hand van het gepresenteerde bewijs. Als het OM dingen weg laat het en hij wordt vrijgesproken voor het bewijs gepresenteerd in de rechtszaak, het volgt daaruit niet dat hij geen andere uitspraken heeft gedaan, die tegen moslims is. Daarom heb ik je de link gegeven. Dus de discussie gaat over zijn uitspraken, niet over wat jij denkt dat hij doet aan de hand van een uitspraak van een rechtbank over een andere vraag en andere bewijzen.

  Like

 11. wat de bodem betreft zijn we het met elkaar eens

  bovendien deel ik je kritiek volledig dat het ontbreken van een duidelijke ideologie het vertrouwen van politieke partijen belemmert

  wat het multicuralisme betreft, is een discussie over wat men daarmee wil nog altijd mogelijk; het zit in menige achterzak van politici die tandenknarsend hun partij loyaal zijn; terwijl het sociologisch een wangedrocht is, omdat men er de discussie over pluralisme mee negeert (waar het m.i. om moet gaan: het verschil in waarden dat maatschappelijk aanvaardbaar is voor de ontwikkeling van de maatschappij als geheel en de delen die kiezen voor een eigen tempo en koers). Waardoor nu de toestand dat er niet meer over een ideologie gesproken wordt bevroren is en ertoe geleid heeft dat deze regering kan blaten dat alle nederlanders een joods-christelijke traditie delen

  waarmee ik ook aangeef dat politici zich niet houden aan de code dat staat en kerk gescheiden zijn en er in het openbaar (op tv) moslims ermee de maat nemen (zoals Verhagen dat deed in een gesprek bij K&B)

  religiekritiek mag m.i. iedereen hebben als het hout snijdt, d.w.z. de gelovigen uit hun schulp haalt; ik hecht juist aan een openbare meningsvorming, omdat het onmiskenbaar een menselijke behoefte is om zin aan het leven te geven en daar met elkaar noties over te delen; die (als ze niet gedeeld worden) de maatschappij de kop kunnen kosten (zie Breivik’s manuscripten vol betwijfelbare geloofsinhouden en zijn abjecte geloofspraktijk); in een plurale samenleving zijn juist beschouwingen over het leven nodig, anders is er geen sprake van een open samenleving; dan zullen er ook meer moslims hun geloofsgeschillen openlijker kunnen bespreken

  Like

 12. @Mihai
  Je hebt gelijk dat de vraag van een rechtszaak doorgaans omlijnd en beperkt is. De rechtbank baseert zich op de gepresenteerde tenlastenlegging. Maar die was in het geval van Wilders zo breed, divers en omvangrijk dat die de vraag insloot of Wilders zich uitsprak over een religie/ideologie of over mensen. Inclusief de afweging of een volksvertegenwoordiger beter op zijn woorden moet passen of vanuit zijn functie meer mag zeggen. Daarom vind ik dat mijn conclusie daaruit afgeleid kan worden.

  @Artafterallart
  Bedankt voor de uiteenzetting waarin ik me goed kan vinden.

  Like

 13. Hij was vrijgesproken van aanzetten tot haat en discriminatie (artikel 137d Sr) en van groepsbelediging voorzover het betreft diens vergelijkingen met het nazisme (artikel 137c Sr). Hieruit volgt niet dat hij niet tegen moslims is. Als hij zegt dat moslims terug moeten migreren, dan valt dat niet tegen deze artikelen, noch zijn zijn uitspraken over terug migratie door het hof behandeld. Dus jouw redenering klopt niet. Trouwens zijn beleidsvoorstellen om moslims terug te laten migreren zijn net zo erg of erger dan aanzetten tot haat of discriminatie of groepsbelediging. Het is een verkapte deportatie.

  Like

 14. @Mihai
  Niemand kan door de rechter verplicht worden een mening voor of tegen iets of iemand in te nemen. En iedereen mag tegen moslims of welke groepering dan ook zijn. Je suggestie dat Wilders een ruimere claim had die inhoudt dat-ie vindt dat alle moslims en allochtonen Nederland moeten verlaten is niet logisch en vindt geen ondersteuning in de gang van zaken die tot de rechtszaak leidde. Want dan was die deportatie zoals je het noemt de kern van de rechtszaak geweest omdat het harde feiten betreft. Dus ook voor het geval ze niet onder de tenlastenlegging vielen.

  Like

 15. @Mihai
  Het gaat me niet om jouw of mijn persoonlijke smaak, maar om de politieke en juridische relevantie van uitspraken van een politicus. Ik heb je posting niet gelezen. De achterkant van je gelijk laat ik graag aan jou.

  Verzoek aan allen om dicht bij het onderwerp te blijven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.