Johanna en George over religie en islam 2

Deel 2 van een discussie tussen Johanna Nouri en George Knight.

George: Je gaat voorbij aan wat ik zeg. Onderzoek leert zeker dat leidende vrijheidsstrijders of terroristen -kwestie van perspectief- doorgaans hoogopgeleid zijn. Zoals Lenin, Castro en Che Guevara. Het vraagt nu eenmaal een zekere intellectuele ontwikkeling om zich een mening te vormen, onafhankelijk te gaan denken, anderen te overtuigen en tegen een stroom in te gaan.

Waarbij het weer kenmerkend is dat een groot deel van de terroristen technisch hoogopgeleid is en weliswaar in een academische omgeving verkeerde, maar toch vaak aan de universiteit in een Westers land buitenstaander bleef en uiteindelijk politiek-filosofisch toch makkelijk beinvloedbaar bleek en per groep opereerde. De ideale voedingsbodem: hoogopgeleid zonder een degelijk ontwikkeld autonoom bewustzijn.

Met de sleutel in goed onderwijs bedoel ik dan ook ook niet voor niets goed onderwijs. Daar verstaat ieder weer wat anders onder. Is dat vooral memoriseren, accommoderen of -wat ik stelde- het vormen van jonge mensen tot een autonoom denkend individu? Onder dat laatste valt tevens het aankweken van weerbaarheid, zelfwerkzaamheid, verantwoordelijk en gematigdheid.

Het is dus zeker zo dat sommigen zonder onderwijs nooit terrorist worden en anderen met onderwijs wel. De eersten missen de lef en de mogelijkheid, de laatsten bezitten de goede voedingsbodem in de -technische of specialistische- kennis om als hoogopgeleide ziellozen gerecruteerd te worden. Als lege hulzen die gevuld worden met religieuze retoriek en dogmatiek.

Het is tussen een gelovige en een niet-gelovige een heilloze weg om de grens aan de claim van religie te bepalen. Daarom oordeelde ik niet. De eerste zegt bij een uitwas in de naam van een religie al snel dat religie wordt misbruikt. Wat in sommige gevallen zeker zo is. De laatste vat dat ruimer op en ziet in de passiviteit van religie om niet actief te ageren tegen de claim die door anderen tot misbruik van de religie leidt een breed en diffuus scala van cooperatie. Zeg een conglomeraat van religie en pseudo-religie als een vorm van commensalisme.

Ik vermoed dat de waarheid in het midden ligt. Religie -met name de islam- zou actiever kunnen optreden om uitwassen die in haar naam worden gedaan actief te bestrijden, maar is niet altijd iets verwijtbaar als er in haar naam een enormiteit gebeurt. Laten we proberen daar eerlijk over te zijn en te onderscheiden. Waar valt de islam haar terughoudenheid of passiviteit jegens geweld dat in haar naam plaatsvindt wel en waar niet te verwijten?

Mij gaat het ook om het willen doorgronden waarom het ene individu wel en het andere niet actief wordt als gebruiker van geweld. Maar het lijkt me te reductief om elke verklaring in de vrije wil van het individu te leggen en voorbij te gaan aan structuren die miljoenen raakt en hun leven ingrijpend beinvloedt.

Johanna: Dank voor je uitgebreide reactie. Ik heb het gevoel dat we deels langs elkaar heen praten. Ook ik kijk niet alleen naar individuele factoren. Ik zie, met jou, dat onderwijs een rol kan spelen. Evenals armoede, de structuren waarin je leeft, gebrek aan werk, gebrek aan perspectief. Ik zie echter ook dat velen, ik zou zeggen de meesten, die met diezelfde factoren te maken hebben, niet overgaan tot geweld (als algemenere term). Wat we dus delen is dat het een combinatie is van individuele en groepsfactoren. De visie die jij verwoordt over onderwijs deel ik volledig.

Als we dan toch spreken over religie, want indirect komt het wel degelijk aan de orde, dan vind ik het op mijn beurt nogal reductionistisch om – zoals nogal eens gebeurt, en ik zeg niet dat jij dat ook doet – dan feitelijk te spreken over slechts één religie. Religie zien als bron van alle kwaad doet de waarheid in mijn ogen geweld aan. Om een aantal redenen.

De eerste is dat het gebruik van geweld onder alle religies voorkomt en evenzeer onder niet religieuzen, atheïsten, agnosten etc. Ik schreef daar al eens een blog over hoe het zit met terrorisme in het westen. Ik ben nu een essaybundel van Arundhathi Roy aan het lezen waar dit een thema is, maar dan specifieke voor India en wat opvalt is de enorme samenloop van factoren.

Ten tweede is het nogal reductionistisch om te spreken over ‘de religie‘ waar in werkelijkheid de meeste religies een veelvoud aan stromingen kennen die soms hemelsbreed van elkaar verschillen.

En ten derde zijn de meeste religieuzen, de meeste mensen in het algemeen, ongeacht hun opleidingsniveau, niet gewelddadig, terwijl ze wellicht wel hetzelfde gedachtegoed delen.

De laatste en wellicht belangrijkste zij het meer pragmatische reden: als we iets aan geweld willen doen, dan helpt het niet om het allemaal in de schoenen van religie te schuiven. Het geweld verdwijnt er niet door, veeleer wordt het sterker.

Waarmee ik dan tegelijk op een nieuwe factor kom: mensen die zich vernederd voelen, in de hoek gezet, die vervreemd zijn en dan vervolgens de verkeerde mensen tegenkomen, mensen die zich ogenschijnlijk wel hun lot aantrekken. Dat kun je die verkeerde mensen kwalijk nemen, en terecht. Maar wellicht moeten we ons vaker de vraag stellen die Jaka zichzelf ook stelt. Want juist die factoren, in combinatie met corruptie en schrijnende armoede, is een uitstekende voedingsbodem voor extremisme.

Foto: Onderwijs in Bolivia

4 gedachten over “Johanna en George over religie en islam 2

 1. Kreten als extremisme en terrorisme zijn emotioneel beladen termen, de morele veroordeling zit er al in.
  Lenin groeide op onder het tsaristische terrorisme, Castro onder het terrorisme van VS maffia marionet Batista.
  Het besef begint te groeien dat de IDF bij uitstek een terroristische organisaie is, het idee dat de VS het meest terroristische land ooit is begint ook te ontwaken.
  Iemand als Ghandi had heel goed door dat het Britse empire alleen door terreur bestond.
  En zijn niet geweldadig verzet daartegen was heel vervelend voor de Britten.
  Toch vraag ik ma af of als Churchill niet zo dom was geweest geen vrede met Hitler te sluiten of het dan Roosevelt was gelukt het Britse empire zo snel op te doeken.
  Interessant is dat sommige inwoners van Hoorn de VOC nu zien als terroristische organisatie, Jan Peter zal wel van z’n stoel zijn gerold toen hij het las.
  De ellende van de Moslims bestaat gewoon uit de plekken waar ze toevallig wonen, gebieden met mineralen, vooral olie, of strategisch belangrijke plekken.
  Dat zij zich verzetten tegen hun ellende, uiteraard, Nelson Mandela deed dat ook.
  Hij was geen Moslim, niemand ziet hem meer als terrorist.

  Like

 2. De basis van moslim terrorisme is niet een repressieve overheid.
  Ook niet de aanwezigheid van minerale rijkdom; ze hebben zelf niet de ontwikkeling om dat te verkapitaliseren; en zouden ze het wel kunnen, zonder verkoop aan westen gaat het ook niet.

  De basis van moslim terrorisme is hun religie, en de opdrachten die voortkomen uit het moslim zijn

  De Taliban zijn meestal de relatief hoog opgeleiden–dat heeft twee redenen
  Op de eerste plaats is het een organisatie door de USA opgezet in pakistan.
  Daarvoor werd geselecteerd

  Vaak ook in het westen hoog opgeleiden; die zijn ontheemd.
  Immers in het westen zal een moslim nooit geaccepteerd worden; hooguit getolereerd.
  Dat ervaren ze ook zo
  Dan hun eigen land van oorsprong zijn ze ontgroeid door hun aanwezigheid in westen.
  Ze voelen zich nergens thuis, en ze projecteren de schuld ervan op het westen.
  Voila–een tweede grond van terrorisme.

  De derde-maar niet geldend voor zelfmoordterrorisme: simpelweg: betaling.

  Bij sommige terroristen was er een droom van erandering als motivatie; bij moslimterroristen alleen een droom van vernietiging.

  De ene terrorist is de andere niet.

  Like

 3. @Terrorist
  Inderdaad is het plakken van etiketten een kwestie van perspectief. Wat voor de een een terrorist is ziet de ander als een vrijheidsstrijder. We moeten het maar met compassie en begrip zien. Anders kunnen we ons de uiteenlopende posities helemaal niet meer voorstellen.

  Maar u doet vervolgens wat u anderen verwijt. Waarom zouden Israel of de VS uitzonderingen zijn? Ik zie niet in waarin deze landen bijzonder zouden zijn. Wie in de geschiedenis van de 20ste eeuw duikt ziet dat niet de joden, maar de Palestijnen keer op keer compromissen over land hebben geblokkeerd. In een regio waarop alle belangrijke religies een claim van eeuwen terug hebben. Maar toen het machtsevenwicht verschoof richting Israel was het te laat om nog een compromis te sluiten. En werden ook de Palestijnen door de Arabische wereld praktisch in de steek gelaten. Ofwel, niet een bepaald land of groepering is in zichzelf terroristisch, maar wel een lastige regio met conflicterende gedachtengoeden is dat.

  Het lijkt me onlogisch om te veronderstellen dat de ellende van de moslims toevallig bestaat uit de plekken waar ze wonen. Zou dat niet gewoon met de islam te maken hebben? Hoe kan het dat landen waar de islam beslissend is het op het gebied van democratisering, inspraak, bestuurlijke vernieuwing, cultuur, economie, onderwijs, emancipatie van vrouwen, vrijheid van godsdienst zo slecht doen? Da’s de vraag die we ons moeten stellen. Zie ook wat Hames Abdel-Samad daarover zegt.
  http://www.humo.be/tws/deze-week/22622/de-ondergang-van-de-islamitische-wereld-hamed-abdel-samad.html

  Like

 4. Pingback: Wat verklaart het uitblijven van veroordeling van de Taliban door moslims? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.