Ter Borg gaat niet tot de bodem over museumgoudA

De aanhef is veelbelovend en bevat de meest gekruide uitspraak van het hele stuk. Namelijk dat de verkoop van The Schoolboys door directeur Gerard de Kleijn geen voorbeeld van goed cultureel ondernemerschap is. Het blijkt een citaat van conservator moderne kunst Hans Vogels te zijn. Personeelsleden die zich uitspreken zijn kwetsbaar en daarom zitten er nadelen aan ze sprekend op te voeren. Hun positie geeft de grenzen van hun woorden aan. Journaliste Lucette ter Borg lijkt daar ongewild in mee te zijn gezogen.

In de NRC doet Ter Borg een poging tot analyse hoe het gaat met museumgoudA. Ze komt in een sfeervol stuk een heel eind, maar blijft steken in de journalistieke code van hoor en wederhoor. Dat enerzijds-anderzijds laat de journalist wegkomen zonder een positie in te nemen. Het stuk van Ter Borg zegt uiteindelijk meer over het falen van de gevestigde journalistiek dan over museumgoudA.

Er valt op verschillende manieren antwoord te geven op zo’n gemiste kans. Door de gaten in het betoog aan te vullen, de tegenstrijdigheden naar voren te halen of aan te tonen dat het een verkeerd kader kiest voor de thematiek. Laat ik proberen het alle drie te doen. Omdat het te veel om op te noemen is stip ik alleen de hoofdlijnen aan.

Een gat dat Ter Borg laat vallen zijn de bijzonderheden over de koop en verkoop van een Weissenbruch en de Dumas bij Christie’s. Ze laat ongenoemd dat museumgoudA op 24 mei 2011 bij Christie’s Amsterdam een Weissenbruch voor €109.000 kocht. In persberichten zegt directeur De Kleijn respectievelijk op 22 juni dat dit werk uit een legaat en op 30 juni dat het uit de opbrengst van de Dumas wordt betaald. Waarom verwerkt Ter Borg dit niet in haar stuk? Waarom verklaart ze niet hoe een museum dat naar eigen zeggen het water tot de lippen gestegen is dit werk kan financieren?

Een ander gat dat Ter Borg laat vallen is het verzamelbeleid tot nu toe. Ze voert bedrijfsvriend Alain de Werd op die terecht zegt dat de gemeente Gouda een zwalkend beleid voert dat verkeerd uitpakt voor de cultuur. Maar vervolgens voegt ze een citaat van hem toe dat dat de vorige directeur zonder duidelijke identiteit prachtige hedendaagse kunst verzamelde. Nog los van de vraag hoeveel kunsthistorisch inzicht de directeur van de plaatselijke Praxis heeft slaat De Werd de plank mis. Want museumgoudA kreeg in 1976 de expliciete opdracht van de gemeente om hedendaagse kunst te verzamelen. Waarom voegt Ter Borg dit niet toe?

Op dit blog heb ik een discussie gevoerd met het Goudse SGP-raadslid Arjan Versteeg die neerkwam op het beantwoorden van de schuldvraag naar het structurele tekort van museumgoudA. Dat in schattingen uiteenloopt van 7 ton tot €1,2 miljoen. Versteeg schoof  de zwartepiet naar de vorige directeur Tjan met zijn uitspraak dat De Kleijn bezig is problemen uit het verleden door zijn voorgangers veroorzaakt op te lossen. Los van de bestuurlijke kiesheid is dat onzin omdat Tjan pas na de verzelfstandiging aan boord stapte. De verzelfstandiging werd door de gemeente binnen het beleidsprogramma OptimaForma als expliciete bezuinigingsmaatregel gebruikt.

Ter Borg stipt dit aan, maar voegt een merkwaardige zinsnede toe ‘al ontkent De Kleijns voorganger Ranti Tjan dat‘. Wat zou het belang van Tjan kunnen zijn om te ontkennen dat de verzelfstandiging in 2006 door de gemeente Gouda en interimdirecteur Peter Berns onzorgvuldig en te hard is doorgevoerd? De logica ontgaat me. Of het moet zijn dat allerlei oneigenlijke bedragen bij het tekort worden opgeteld. Na 2006 liepen museumgoudA en directeur Tjan juist tegen de krappe kaders aan. Daardoor is museumgoudA in een financiële fuik terechtgekomen.

Kortom, lokale politici en bestuurders die zelf te krap hebben begroot proberen 5 jaar later een bezuinigingsmaatregel met terugwerkende kracht te verhalen op een teruggetreden directeur die niet meer kan antwoorden. Bestuurlijk is het onzorgvuldig en politiek kortzichtig. En als Ter Borg er onvoldoende journalistieke scherpte en onderzoek aan toevoegt wordt het een onbegrijpelijke brei van misverstanden. De lezer schiet met zo’n sfeerimpressie weinig op in het vinden van de echte verklaring.

Dat museumgoudA door de Nederlandse Museumvereniging is teruggefloten heeft Ter Borg eerder uitgebreid in de NRC besproken. Hier wordt het terloops aangestipt. Ze eindigt haar stuk met de opmerking die niet in emotie-tv zou misstaan. Namelijk dat De Kleijn niet wakker ligt van de kritiek dat-ie de collectie verkwanselt, maar wel omdat-ie mensen moet ontslaan. Wat moeten we met zo’n opmerking van De Kleijn die niet te toetsen valt, zich onttrekt aan de feiten en het debat ontloopt? Wat wil Ter Borg hiermee zeggen?

Waarom focust Ter Borg niet op de rol van burgemeester Cornelis, de Raad van Toezicht, het gemeentelijk apparaat, OptimaForma, de apothekersbranche plus het NFM en de specifieke rol voor De Kleijn om te saneren en zijn ontbrekende initiatieven om uit de bestuurlijk-ambtelijke sfeer te komen? Waarom gaat ze mee in de aanname dat museumgoudA zich de afgelopen jaren van de stad afgekeerd zou hebben? Is gratis toegang nu het tovermiddel of waren dat toen de samenwerkingsverbanden met andere culturele en maatschappelijke instellingen?

Lucette ter Borg is halverwege blijven steken in haar analyse. Dat vraagt om nader onderzoek en een tweede kans. Voor haar, de NRC-lezer en museumgoudA.

Foto: Openingsperformance Touching Noise 20 Juni t/m 21 Juli 2008 in museumgoudA

Advertentie

38 gedachten over “Ter Borg gaat niet tot de bodem over museumgoudA

 1. Iemand die er vanuit gaat dat een taakstelling nou eenmaal gehaald moet worden, zal vinden dat degenen die daar niet in slaagden incompetent waren. De kaalslag kan ter Borg en Versteeg kennelijk niet zo boeien. En als Ranji Tjan zo integer of voorzichtig is dat-ie de gemeente niet de schuld wil geven, laadt-ie wel een beetje de verdenking op zichzelf – op zijn minst is hij begonnen aan iets wat hij niet waar kon maken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een dergelijke operatie niet gepaard ging met een wisseling van de wacht op cruciale momenten. Vaak is een structureel tekort er al voor de verzelfstandiging, maar toch verwacht men dat dat daarna in rook zal oplossen (al dan niet met behoud van kwaliteit).

  Like

 2. @Joke
  Da’s precies m’n kritiek op Ter Borg dat ze zich identificeert met het verkeerde kader. Het is altijd lastig voor een directeur om in te schatten of er soms lijken in de kast verborgen blijven. Zeker worden doorgaans tijdens de wisseling van de wacht de bakens verzet. Dat gemeente Gouda een vreemd spel heeft gespeeld met museumgoudA lijkt me duidelijk.

  Overigens van een SGP’er is het voorstelbaar dat-ie begrip heeft voor de nieuwe focus van museumgoudA. Dus meer stadsgeschiedenis en religie en het afstoten van hedendaagse kunst van met name vrouwelijke kunstenaars. Want in dat laatste is museumgoudA uniek, juist waar het de geschiedenis van het verzamelbeleid van de laatste 40 jaar betreft. Of ik moet zeggen was uniek na de uitverkoop van The Schoolboys. Maar dat een vrouwelijke NRC-journaliste tamelijk kritiekloos begrip opbrengt voor deze omslag in de collectionering gaat me aan het hart. Waar is Betty van Garrel gebleven?

  Like

 3. Het zegt mij eerlijk gezegd helemaal niets, (kunst van) vrouwelijke kunst(enaars). Moet ik daar als feministe enthousiast over zijn? Ik heb eerder een tegenovergestelde neiging.

  Ik denk niet dat er kwade opzet zit achter de meeste van dit soort hervormingen / verzelfstandigingen. De gemeenteraad stelt de budgetten vast, ambtenaren moeten binnen die kaders een plan opstellen, voor de benodigde informatie worden externen ingehuurd – niemand heeft overzicht. Betrokkenen zien het vaak wel fout gaan, maar zij trekken slechts aan de bel en niet aan de noodrem.

  “Da’s precies m’n kritiek op Ter Borg dat ze zich identificeert met het verkeerde kader.”
  Op het niveau van managers is er geen sprake van verschillende posities (zoals politiek/zakelijk vs. artistiek), dat zie je toch aan alle bedrijven die door hun eigen topmensen mbv kaasschaaf en/of hakbijl kapotgemaakt worden. Het enige doel is de aandeelhouders tevreden te stellen. Zelfs belangenorganisaties als vakbonden en adviesorganen zullen nooit en te nimmer echt dwars gaan liggen, maar worden gaandeweg ingekapseld. Met wiens positie zou ter Borg zich dan moeten identificeren, als zelfs de ex-directeur liever zijn tong afbijt dan kritiek te uiten – die van zomaar een kunstliefhebber (zichzelf wellicht)? Dat legt nou eenmaal weinig gewicht in de schaal. Je verlangt eigenlijk van haar dat ze niet objectief is – maar daar hebben we opiniemakers voor.

  Als je het artikel van ter Borg voor me hebt, graag. Dan kan ik het zelf ook lezen. (En als je dan toch bezig bent, aub ook graag het interview met Halbe Zijlstra van vandaag….)

  Like

 4. @Joke
  Je hoeft helemaal niet enthousiast te zijn over kunst van vrouwelijke kunstenaars. Evenmin hoef je enthousiast te zijn over Goudse pijpen, altaarstukken, keramiek of kunst van heel lang geleden gestorven mannelijke kunstenaars. Het (kunst)historisch belang van zo’n collectie lijkt me wel van belang. Dat wordt nu verkwanseld.

  Kwade opzet is een inschatting. In dit geval gaat het erom of museumgoudA ooit een eerlijke kans heeft gehad. Zoals ik hier al eerder opmerkte en een van de personeelsleden in het stuk van Ter Borg herhaalde kon het museum vanwege een niet sluitende begroting nooit aankloppen bij vermogensfondsen of de BankGiroLoterij. Behalve voor projecten. Ofwel, met een ton meer per jaar, of een papieren constructie die een positief saldo garandeerde had het museum jaarlijks makkelijk twee ton structureel geld opgehaald.

  Ik zou graag zien dat er over dit soort gevallen eens een voorbeeldig onderzoek gehouden zou worden waarin alle betrokkenen onder ede gehoord worden en dat de gang van zaken construeert. Zodat duidelijk wordt waar de zakelijke overwegingen eindigen en de negatieve betrokkenheid van enkele bestuurders begint. Met de consequentie dat nu een eerbiedwaardig museum van een Oudhollandse stad langs de rand van de afgrond scheert, een saneerder-directeur zonder inhoudelijke focus door een Raad van Toezicht zonder inhoudelijke focus is aangesteld en een deel van de kerncollectie te gelde moet worden gemaakt. En het absurde is dat in Nederland-cultuurpolitiekland zo’n niet-inhoudelijke saneerder nog in een goed daglicht staat ook. De Potemkin-facade van cultuur als behang wordt tegen beter weten in geloofd als het maar geen geld kost.

  Zie over de positionering van de gevestigde media het debat tussen Julian Assange en de Sloveense filosoof Slavoj Žižek met Amy Goodman. Daarin worden zinnige dingen gezegd over het aanschurken van de media tegen de macht. Zonder dat die media dat altijd zelf doorhebben. Als daarnaast een journalist aantreedt die de Code van Bordeaux als het ware vereenzelvigt, dan wordt de scherpte op twee manieren verwaterd. Hoe lovenswaardig dat ook ooit bedoeld was. Deze tijd vraagt om andere methoden.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/07/04/debat-julian-assange-en-slavoj-zizek/

  Like

 5. Bedankt voor de artikelen, maar met die resolutie zijn ze nauwelijks leesbaar. Kun je er geen tekstbestand van maken, vanaf de website?

  Ik vind dat toch een beetje raar verhaal, dat die fondsen niet over de brug wilden komen. Daar zijn ze toch juist voor. En nu zegt Zijlstra uitgerekend dat hij de zaken om wil draaien, zodat de overheid pas over de brug komt als er al privaat geld is. Dan krijgen we hopelijk niet meer van die geintjes als dat de overheid haar bijdrage halveert zodra er een fonds instapt. Maar wat die Alex de Werd zegt, spreekt ook boekdelen (dat de ondernemers hun deel doen, maar de overheid alleen maar van alles over de schutting zien kiepen).

  Al met al begrijp ik je kritiek op ter Borg nog steeds niet. Het is een zeer kritisch en uitgebreid stuk. Het oordeel kan de lezer zelf wel vellen.
  Had ze dan bv. moeten concluderen dat de gemeente het speerpunt van de collectie nooit had mogen verleggen? Ook dat is een keuze – die uit commercieel oogpunt uitermate dom is, maar artistiek misschien best te verantwoorden kan zijn (al is dat niet jouw mening). Het is de bekende wildgroei in het planproces dat diverse elementen haaks op elkaar komen te staan.

  Like

 6. @Joke
  Fondsen hebben hun voorwaarden. Da’s verre van raar. Kijk maar eens op de site van de BankGiroLoterij en vraag je af waarom sommige musea er niet bij zitten. Halbe Zijlstra vaart in wezen een middenkoers die ontzettend uit koers is geraakt. Maar is het idee niet dat we meer hebben aan een standvastige conservatief die voor eigen waarden staat dan aan een liberaal die zwabbert en zwenkt. In die zin zie ik niets tegen het rechtlijnige conservatisme van Zijlstra.

  Mijn kritiek op Ter Borg is dat ze het plaatje niet compleet maakt, niet goed onderzoekt, veel oppervlakkigheden constateert, op de emotie speelt en niet echt scherp wordt. Ik zie weinig in haar Hollywodisering van de kunstkritiek. Zeker niet voor de NRC die zichzelf als de slijpsteen van het een of ander ziet. En ja het is uitgebreid. Dus? Het geeft te denken dat mensen al zo geconditioneerd zijn dat ze dit blijkbaar al normale onderzoeksjournalisitiek vinden. Nou, ik niet.

  Je haalt heel wat overhoop met je opmerking dat de gemeente het speerpunt van de collectie nooit had mogen verleggen. Natuurlijk mag dat als dat voldoende beredeneerd wordt. Natuurlijk mag de Raad van Toezicht een oudere, kille saneerder binnenhalen en geen mid-career kunsthistoricus. Natuurlijk mag dat. Maar wat me steekt is dat achteraf de waarheid wordt verbogen. Wat me steekt is dat een museum om zeep is geholpen zonder dat het de gemeente in de praktijk een cent had moeten kosten om het anders te laten lopen. Maar het museum moest klein. Het steekwoord hier is welwillendheid. Die ontbrak en blokkeerde alles. Vergeet niet de politieke omgeving van Gouda waarin conservatieve sociaal-democraten en conservatieve christen-democraten de vrijzinnige krachten de loef afsteken. En die krachteloze vrijzinnigen moeten het zich keer op keer laten gebeuren. In de schaduw van de kerk.

  Like

 7. “Fondsen hebben hun voorwaarden. Da’s verre van raar.”
  Juist het feit dat je wat te kort komt, is een reden om bij een fonds aan te kloppen. Natuurlijk niet structureel, dan zou het fonds dichtslibben.
  Maar die afschrijvingen voor de inrichting, daar had men beter een sponsor voor kunnen zoeken – dan had men nu niet met het ‘gat’ van de afschrijvingen gezeten. Maar er zijn zo van die posten die tussen wal en schip vallen, doordat met de hele decentralisering en alles zaken niet goed op elkaar afgestemd zijn en iedereen op elkaars bordje afschuift. Ook gemeentes roepen doodleuk dat ze tastbare zaken als lokaties e.d. niet financieren – maar we kunnen niet allemaal hetzelfde (niet) financieren, dat schiet niet op.
  (Ik heb wethouder Pechtold ook wel eens verweten dat hij “het liever over leuke dingen als programmering wilde hebben”. Fondsen als 1818/VSB vergoeden ook al jaren geen facilitaire zaken meer. Maar destijds kreeg ik van P. 5 velletjes met zijn handtekening, als aanbeveling richting fondsen. Dat dan weer wel.)

  “Halbe Zijlstra vaart in wezen een middenkoers die ontzettend uit koers is geraakt.”
  Ik zie alleen een ramkoers sinds hij uitgevaren is. Het is absurd hoe hij zijn oren dichthoudt voor plannen die wel het ondernemerschap en eigen inkomsten zouden bevorderen.

  “Ik zie weinig in haar Hollywodisering van de kunstkritiek.”
  Ik zie het eerder als documentaire-stijl. Ze laat zoveel mogelijk mensen aan het woord en plaatst het in een feitelijk kader. Van meningen die kennelijk niemand wou verwoorden, onthoudt zij zich. Maar de feiten spreken voor zich. Juist dat is die slijpsteen: dat je er zelf ook moeite voor moet doen.

  “Maar het museum moest klein.”
  Ja, dat is ook weer zoiets. Altijd weet men zo te snijden dat de efficiency juist afneemt.
  Het geplande Leidse muziekcentrum de Nobel moest ook krimpen: omdat het zogenaamd anderhalf keer zo duur zou worden als de begrote 6 ton jaarlijks (afschrijvingen bouwkosten), moest het met 2/3 krimpen. Vorige week werd duidelijk dat poppodium LVC, die als enige daarheen zou gaan, een extra tekort van 4,4 ton tegemoet gaat (waarvan ze er zo’n 2 zelf moeten zien te vinden) – zodat men dus beter het oorspronkelijke plan had kunnen uitvoeren. Dat is het salami-effect, maar iemand met een beetje boerenverstand kan het op z’n klompen aanvoelen natuurlijk. Politici zijn echter losbollen – net koekoeksvogels.

  Like

 8. @Joke
  Lees het Fondsenboek en je ziet welke beperkende voorwaarden er zijn. Dat lijkt me logisch, want elk fonds heeft een doelstelling die het zo goed mogelijk wil realiseren.

  Het is inderdaad een grote tegenstrijdigheid van Zijlstra om enerzijds flink te korten op het cultuurbudget en het anderzijds de culturele ondernemers moeilijker te maken. Dat slaat nergens op en is slecht beleid. Het is merkwaardig dat de VVD als grootste partij dan ook nog eens zegt niet anders te kunnen. Onzin, neem je verantwoordelijkheid en speel het politieke spel wat handiger. Maar misschien is cultuur gewoon zo onbelangrijk dat niemand er moeite voor doet. Totdat de grootste en beste acties uit de cultuursector kwamen. Dan pas telt het.

  In het mozaiek van Ter Borg zie ik weinig. Het wordt een vorm waarachter ze zich verschuilt onder het mom van objectiviteit. Maar de NRC heeft belangen en is niet waardenvrij. En je vergeet daarbij ook dat ze een heleboel mensen niet aan het woord laat. Maar de grootste doodszonde is in mijn ogen dat ze in een zaak stapt en suggereert die te onderzoeken terwijl ze helemaal niet zo ver komt. Da’s geen tegels lichten, da’s gemakzuchtig over het trottoir lopen richting gesprekspartners. Tempo, tempo, snel, snel, in elk geval geen serieuze onderzoeksjournalistiek. En dat heeft deze zaak wel nodig. Dat was de verkeerde inschatting van Ter Borg die ze niet meer gladstreek.

  Joke, je bevestigt zelf dat er in het openbaar bestuur vaak gesneden wordt zodat de doelmatigheid afneemt. Ik had graag gezien dat Ter Borg burgemeester Cornelis van Gouda daarmee had geconfronteerd. Da’s beter dan een cultuurwethouder die opdrachten van jaren volgt. Dat voegt niks toe. Als een journalist niet naar de bron gaat dan wordt de lezer niets wijzer.

  Like

 9. “Lees het Fondsenboek en je ziet welke beperkende voorwaarden er zijn.”
  Ja dat weet ik. Maar als de ondernemers van het Gilde de inrichting zouden hebben gesponsord, zat het museum nu niet met die afschrijvingspost en zag het inkomsten/uitgavenplaatje er anders uit. Geeft een fonds alleen nog maar voor projecten, of voor marketing, dan deel je je begroting anders in en spits je aanvragen daarop toe. Ook een vorm van creativiteit, al zit je daar niet op te wachten. Het rijksfonds FPPM gaf al enige jaren alleen nog voor marketing, maar toen ineens moest je ook landelijke uitstraling hebben. Tegelijkertijd krompen fondsen als 1818 en hielden op facilitaire zaken te financieren, zodat je daarvoor een lening af moet sluiten. Je ziet dus wat voor gaten er sowieso al vallen, nog afgezien van Zijlstra.
  Maar als iemand de hete aardappel van de inrichtingskosten van MuseumgoudA op zijn bordje wil nemen, en ook de loterij-branche inziet dat ze er in deze tijd niet alleen zijn voor de ‘extra’s’, de ‘leuke dingen’, zijn er wellicht toch dingen mogelijk. Er komt nu ook een Europees fonds – als die ook maar niet in dezelfde vijver gaan vissen….

  Wij worden lokaal voor een groot deel gesubsidieerd voor de dingen die we niet kunnen doen, voor inkomstenderving. En dat komt weer voor een groot deel door de bureaucratie, door regelgeving. Wat ik je van de week vertelde, dat oefenruimte bieden aan amateurkunst niet kan omdat daar geen BTW op zit, is ook weer zoiets.

  “Het is merkwaardig dat de VVD als grootste partij dan ook nog eens zegt niet anders te kunnen.”
  De huidige VVD denkt echt dat uithongeren stimulerend werkt – een merkwaardig soort maakbaarheidsgeloof. Maar de BTW-verhoging die is afgedwongen door de PVV. Verschillende alternatieven daarvoor zijn door hen geblokkeerd, zoals deze: http://www.depers.nl/cultuur/522985/PVV-houdt-vast-aan-btw-verhoging.html.

  “Joke, je bevestigt zelf dat er in het openbaar bestuur vaak gesneden wordt zodat de doelmatigheid afneemt.”
  Ja, maar mensen zien dat niet. Ik heb dat aan raadsleden gemeld, maar die vinden dat te simpel gesteld. Zelfs met mijn verwijzing naar het college-akkoord waarin stond dat voor de subsidies nog een aparte oplossing moest worden bedachten – dus dat die niet bij de kosten van het centrum moesten worden opgeteld – werd niets gedaan. Ze kijken je aan alsof je chinees spreekt. Het zou mij denk ik ook niet lukken een politicus of loyale bestuurder zo’n uitspraak te ontfutselen, zelfs niet met leading questions.

  Like

 10. @Joke
  Los van de inhoudelijke voorwaarden kan ik een Fonds wel volgen dat eist dat een culturele instelling een positieve kasstroom heeft zoals blijkt uit de jaarrekening. Een gemeente zoals Gouda die instellingen te krap verzelfstandigde heeft dan naar mijn idee de morele plicht om zo’n instelling financieel-administratief te helpen. Bijvoorbeeld door een lening zodat het mee kan doen aan de in de sector normale jacht naar structureel geld. Die steun voor drie jaar of meer kan dan later weer terugbetaald worden aan de gemeente.

  Het is niet de rol van de ondernemers van het Gilde om dat te doen. Ik ken hun statuten niet, maar ik vermoed dat ze zich beperken tot schenkingen voor de collectie. Er vallen zeker gaten. Fondsen hebben hun voorwaarden nog verder beperkt. Da’s een slingerbeweging en gevolg van de mode van de dag. Wie zegt niet dat straks cultuur uit de mode raakt en fondsen zich richten op natuur en millieu, wetenschap, ontwikkelingshulp en maatschappelijke doelen? En het VSB Fonds en andere vermogensfondsen hebben in de crisis flink ingeteerd op hun beleggingen. Zodat daar de hoeveelheid steun al is afgenomen.

  Ik kan de huidige VVD niet meer volgen door alle inconsequenties. Het begint in die zin langzamerhand steeds meer op de PvdA te lijken. Het gaat alle kanten op zonder logische focus. De ideologie van de waan van de dag. De bezuinigingen op cultuur zijn van een onnozelheid en pakken publicitair slecht uit voor de regering. Rutte’s geluk is dat de oppositie verdeeld is en er nog minder van bakt. Maar onbegrijpelijk vind ik dat VVD en CDA niet ingezet hebben op een bezuiniging van 70-100 miljoen euro in plaats van 200 miljoen.

  En de PVV? Da’s op vele terreinen een partner die het regeringsbeleid niet steunt. Dus waarom zou men dan voor de cultuur geen steun zoeken bij D66 en GroenLinks? En de BTW-verhoging is van een tegenstrijdigheid die alle logica doorbreekt. Slecht en inconsequent bestuur. Enfin, de VVD geeft het nu in de openbaarheid toe. Maar hun verklaring waarom ze erin mee moesten gaan rammelt aan alle kanten. Voor andere terreinen gelden blijkbaar weer andere voorwaarden.

  Raadsleden? Laten we over hun niveau maar geen woorden vuilmaken. En de ondervinding leert dat de goeien in een programmaakkoord contre coeur veel moeten slikken. In hun ziel leven meerdere identiteiten. Je weet dan nooit welke je aanspreekt. Maar als het erop aankomt was het steevast de verkeerde. Da’s de wetmatigheid van lokale politiek.

  Like

 11. Een andere benadering is een simpelere. Een museum is ook een economische instelling.
  Als de ene geld tekort komt en de andere niet, betekent dat de ene verkeerd gemanaged wordt.
  Er zal dan dus iets gedaan moeten worden om de cijfers kloppend te krijgen.
  Verkoop van een deel van de boedel is dan een legitieme manier; misschien niet de beste.

  Like

 12. “Bijvoorbeeld door een lening zodat het mee kan doen aan de in de sector normale jacht naar structureel geld.”
  Gemeente Gouda heeft het museum juist gedwongen een lening bij de bank af te sluiten voor meubilair dat ze moesten overnemen. Maar dat zie je dus ook overal: dat de gemeente de overschrijdingen die ontstaan c.q. opduiken tijdens nieuwbouw, renovatie of reorganisatie afwentelt op de exploitatie van de culturele organisatie, die daarvoor elders moet gaan lenen.
  Het beste zouden ze (evt. ism het Gilde) dat alsnog om kunnen zetten in een gift, of minimaal de lening overnemen en de afbetaling opschorten. Dan kan het museum vervolgens weer terecht bij de PC-loterij – iedereen blij.
  Maar wie biedt nog structurele financiering tegenwoordig? Zoals ik eerder al aangaf, komt dat bijna niet meer voor. Alles is incidenteel (projectmatig).

  “En het VSB Fonds en andere vermogensfondsen hebben in de crisis flink ingeteerd op hun beleggingen. Zodat daar de hoeveelheid steun al is afgenomen.”
  Het is al minstens een jaar of vijf zo dat ze aanvragen die niet met programmering te maken hebben, niet meer honoreren.

  “Maar onbegrijpelijk vind ik dat VVD en CDA niet ingezet hebben op een bezuiniging van 70-100 miljoen euro in plaats van 200 miljoen.”
  Wat onbegrijpelijk is, is dat de VVD die 200 mio in haar programma heeft opgenomen zonder interne strijd. Maar zoals Joris Voorhoeve van de week al zei: ‘De VVD-aanhang heeft altijd al uit 10% liberalen en 90% anti-belastingstemmers bestaan.’ (http://www.deleunstoel.nl/home.php?col=24&res=1280&ref=&artikel_id=2797)

  “Dus waarom zou men zich dan voor de cultuur geen steun zoeken bij D66 en GroenLinks?”
  George, het is onderdeel van het regeerakkoord! Zelfs het CDA, de enige regeringspartij die dit mogelijk anders had gewild, kan niet de boer op gaan zonder het akkoord te schenden.
  Overigens hebben D66 en GL voor de BTW-verhoging gestemd. Ook linksliberalen zijn flink de weg kwijt.

  Like

 13. @PHM
  Een museum moet bedrijfseconomisch kloppen, maar beheert ook cultureel erfgoed. Het ene museum heeft het daarmee zwaarder dan het andere. Da’s dan niet alleen een kwestie van management. Afstoten van een deel van de collectie wordt meer aanvaard dan het lijkt. Maar het verkopen van een topstuk zoals museumgoudA deed is voor Nederland tamelijk uitzonderlijk. Hopelijk blijft dat zo. Anders kunnen historici over 50 jaar beschrijven waarom ons cultureel erfgoed naar het buitenland werd verkocht.

  @Joke
  Een lening bij een bank verzwakt de balans juist, terwijl ik een methodiek voorstelde die het tegendeel beoogde. In Gouda was er iets anders aan de hand dan je veronderstelt. Het ging niet om overschrijdingen, maar het inboeken door de gemeente van bezuinigingen als gevolg van de verzelfstandiging.

  Het idee van structurele financiering kun je oprekken door het creatief schuiven met posten. Bijvoorbeeld je aankoopbudget als overloop. Als dat geloofwaardig gebeurt is daar niks mis mee. Wellicht dat geldgevers zich niet meer voor 3 of 5 jaar vastleggen, maar met een termijn van 1 of 2 jaar kom je ook een eind. Het is alleen harder werken om geld binnen te halen.

  In Nederland heeft in de culturele sector alleen de omroep nog de luxe van structurele financiering. En ze klagen het hardst. Maar je hebt uiteraard gelijk dat projectsubsidie veel makkelijke verstrekt wordt. Daarom is de voorstelling van zaken die staatssecretaris Zijlstra geeft over sponsoring en het maecenaat ook zo aantoonbaar onjuist. Dat betreft de incidenten, maar niet de basisstructuur. Maar wat in de VS kan moet ook hier kunnen. Mits de regering daarbij ook zorgt voor fiscale maatregelen. En de welbekende fasering.

  Reconstructies van de opgang van Rutte geven aan dat er binnen de VVD wel degelijk strijd is gevoerd met de zogenaamde partijbaronnen in de hoofdrol. Ze hebben Rutte bewerkt om een rechtse afslag te nemen. Wat-ie heeft gedaan. Maar je hebt gelijk dat deze VVD in de kern de belangen behartigt van de huizenbezitters, de autobezitters, de aandelenbezitters en de bezitters van een onveilig gevoel. En niet verder kijkt. Het is ongelofelijk dat D66 daar geen garen bij spint. Dat moet de Democraten te denken geven over de profilering en het leiderschap van Pechtold.

  Maar VVD en CDA zoeken voor Kunduz, het pensioenakkoord of steun aan Griekenland ook steun bij de oppositie. Waarom dan niet voor de cultuur? Tja, ik weet het antwoord wel, cultuur doet er in Nederland niet toe. D66 en GroenLinks zijn ontzettend de weg kwijt. Ze zijn op zoek naar een identiteit en weten die niet te vinden.

  Like

 14. “Een lening bij een bank verzwakt de balans juist, terwijl ik een methodiek voorstelde die het tegendeel beoogde.”
  Dat is dus precies wat ik zeg! Maar de gemeente heeft het museum gedwongen voor tonnen te lenen tbv de inrichting – zie ter Borgs artikel. Die post moet m.i. weggesaneerd, zodat men weer bij de PC-loterij aan kan kloppen. En die situatie is wel degelijk ontstaan door een overschrijding van de begroting van de verzelfstandigingoperatie, want anders zou er geen gat in de exploitatie zijn ontstaan.
  (De overschrijding bij de Nobel gooit men eveneens op ‘inrichting’. Een andere overbekende is ‘brandveiligheid’ en bij het Patronaat waren ze zowaar de energiekosten vergeten. Meestal gaat het in wezen om uit de klauwen gelopen plan- en advieskosten.)

  “Het idee van structurele financiering kun je oprekken door het creatief schuiven met posten. [..] Wellicht dat geldgevers zich niet meer voor 3 of 5 jaar vastleggen…,”
  Ja daar kan je mee schuiven, alsof het geld van die en die in feite voor wat anders bedoeld was, maar dat houdt ergens op. Die fondsen zijn ook niet gek. Het schiet gewoon niet op als iedereen de structurele posten op elkaar afschuift (en alleen maar omdat het niet zo mag heten). Cultuurfonds Leiden heeft donders goed door wat er gebeurt en verlangt van de gemeente dat die de gangbare programmering structureel gaat ondersteunen. Ook bij de PC-loterij tav MuseumgoudA zien we dat ze alleen over de brug willen komen als er financiële zekerheid is over de reguliere basis. (Zijlstra wil dan ook nog eens de boel omdraaien en de kat uit de boom kijken t.o.v. private sector, maar zo werkt dat helemaal niet.) Daarom pleit ik voor meer afstemming tussen alle organen over wie wat voor zijn rekening neemt, zodat er niet meer met scheve ogen in dezelfde vijver wordt gevist terwijl elders grote gaten vallen.

  “In Nederland heeft in de culturele sector alleen de omroep nog de luxe van structurele financiering.”
  Er is natuurlijk ook nog de basisinfrastructuur van de steden. Probleem is dat in het niemandsland daar tussenin zoveel op drift is geraakt, gemeentes pikken dat niet op bij gebrek aan kennis en middelen.
  Een mecenaat naar Amerikaans model zou nou juist wel een ‘structurele’ oplossing voor de sector kunnen zijn. Daar is echter bij Zijlstra niets van te bespeuren, en het kost ook wel aardig wat jaartjes om zoiets op te bouwen.

  Wie waren dan die rechtse VVD-baronnen, als ze zelfs rechtser zijn dan Bolkestein?
  “Maar VVD en CDA zoeken voor Kunduz, het pensioenakkoord of steun aan Griekenland ook steun bij de oppositie.”
  Daarvan komt alleen Kunduz in het akkoord voor, en daarvoor kwamen ze steun tekort dankzij de PVV. Als echter VVD of CDA steun had gezocht voor behoud van de cultuursector, zouden ze tegen hun eigen akkoord in zijn gegaan. Dat neemt niet weg dat de regering werkelijk geen enkel amendement overneemt – die houding getuigt werkelijk van een zekere rancune. En dat feit neemt op zijn beurt weer niet weg dat we inderdaad een slappe en richtingloze oppositie hebben, die zelfs meestemt als het niet hoeft. (De SP mbt Radio 2 was ook weer zo’n dieptepunt….)

  Like

 15. Zoals ik elders al eerder zei: normaliseren.
  D.w.z. een neutraal gebouw; niet van die idioot lelijke en dure troep als in groningen.
  Dat spaart al een gigantisch vermogen.
  Dat wat tentoongesteld is moet geprsenteerd worden; en meer niet.
  Dan: geen overbetaalde directies, of kunsthistorici meer.
  Dan blijven over als kosten een minimale afschrijving, energiekosten, bewaking.

  Kosten zouden dan in vergelijk met nu zo gering zijn, dat de musea zonder toegang opengesteld zouden kunnen worden.

  Dan: ieder museum in twee delen: historisch museum en een deel kunst.
  het tentoongestelde kan rouleren tussen de gemeenten.

  Dan krijgen musea hun taak terug; tonen aan publiek.
  Nu alleen voor heel beperkt publiek, door de hoge entree.

  Ik denk dat dan de exploitatiekosten terug zouden lopen tot zo’n beetje 20% van wat het nu is; dan is verkoop van bezit of gerotzooi met boekhouding ook niet meer nodig.

  Als je nou je eigen stuk en de reacties terugleest, wordt je dan niet beroerd van al het gefraudeer/malverstaties/gerotzooi je voorstelt?
  En voor wat?
  Om een idioot uit de hand gelopen systeem te handhaven.
  Te dure musea: sluiten!

  Like

 16. We zitten met een erfenis uit een periode dat er geld teveel was en alles kon.
  Uit die periode komen de meest idiote subsidies, het gemanipuleer met fondsen en gelden. het eindeloze slappe gelul over kunst en cultuur en alle wanprestatie die er aan vast hangt.

  In zo’n situatie kan je de vrouwen/ambtenaren methode gebruiken; oeverloos en eindeloos meelullen, kwekken over marginale delen, terwijl de hele basis verrot is.

  Of je kan de knoop doorhakken en om te beginnen van een paar eenvoudige premissen uitgaan.

  –Subsidie is geld uit de algemene middelen om dingen bereikbaar te maken voor de lagere inkomens, die anders onbereikbaar zouden zijn, en waar we wel van vinden dat die gewenst zijn.
  Wonen b.v.

  Kunst en cultuur
  Ik daag ieder uit:
  Houd maar eens een referendum en vraag maar eens wat moet blijven.
  Orkesten voor klassieke muziek
  theater gezelschappen voor toneel e.d.
  beeldende kunst
  En hang er een prijs kaartje aan; en bereken die kostprijs dan zo, dat vanaf middenklasse inkomens er voor betaald moet worden; dus met schoning van de lagere inkomens.

  Ik denk niet dat er veel overblijft.

  Dan de musea.
  Hun primaire taak is tentoonstellen van bepaalde zaken, o.a. kunst
  Verder niet.
  De rest is ontstaan toen er geld teveel was.

  Als ik dat spul zou moeten reorganiseren; ik zou net zoveel kunst verkopen, otdat de gebouwen betaald waren; wat verkocht is, vervangen door kopies ervan
  Dan gaan hakken in de personeel kosten.
  ook in de bewaking.
  het is nergens voor nodig originelen te tonen in musea; mogen ook kopietjes zijn.
  Is er ook geen dure bewaking nodig

  In een land met meer dan 6 millioen armen, waar de minister niet het fatsoen heeft die armen verse groente te gunnen, maar die liever vernietigd, geeft het gen pas, geld te besteden aan overbodige rommel.

  Like

 17. @Joke
  Nogmaals, de overschrijding is incidenteel. Hoewel met een structureel effect. Maar de bezuiniging die de gemeente op het museum van jaar tot jaar inboekte op de exploitatie was structureel. Daarom schiet Ter Borgs artikel tekort omdat ze dit feit onderbelicht laat.

  Het gaat dus om de BankGiro Loterij. Ofwel de cultuurloterij zoals het van zichzelf zegt. Wat je zegt over afstemming en de vijver begrijp ik niet. Elke instelling moet uiteindelijk toch de eigen broek ophouden.

  De lokale steun aan de cultuur staat onder druk. Met grotere gevolgen dan de bezuinigingen van de rijksoverheid. Het loopt alleen twee kwartalen achter. Zie hoe Carolien Gehrels in Amsterdam dreigt om de steun aan Amsterdamse instellingen met landelijke uitstraling te ontnemen. Uit noodzaak uiteraard. We zullen zien hoe structureel deze basisstructuur van de grotere steden zal blijken te zijn.

  Zeker kost het opbouwen van het maecenaat heel wat jaren. Maar zelfs met een nadenkende en goed handelende overheid zal het niet voldoende zijn. Daarvoor waarschuwen mensen als Han Nefkens en Joop van den Ende. Het heeft zowel te maken met structureel-incidenteel geld waarop ik eerder wees en het grote volume.

  Wat Frits Bolkestein te maken heeft met de rechtsheid van VVD-partijbaronnen ontgaat me. Maar denk aan types als Blok en Opstelten.

  Ik weet niet precies hoe je de volgende frase uit het regeerakkoord over Buitenland moet opvatten: Binnen een Unie van 27 leden is besluitvorming ook een kwestie van het sluiten van compromissen maar ik interpreteer het als steun aan Griekenland. In elk geval anders dan de ramkoers die minister De Jager nu voert. Kortom, voor wie het wenst te zien worden er meer zaken die controversieel zijn terzijde geschoven.

  @PHM
  De mensen die in de culturele sector werken zijn bovengemiddeld opgeleid, draaien meer uren en verdienen ondergemiddeld. Veel van de rest wat u aanstipt is de politiek te verwijten. Die niet echt gaat voor cultuur. Ook de linkse partijen niet. Bij enige economische tegenwind laten ze de cultuur vallen. Wereldwijd heeft de Nederlandse kunst een uitzonderlijk goede naam en is er met relatief weinig geld veel moois opgebouwd. Dat dreigt nu te verdwijnen. Musea hebben meer primaire taken dan u veronderstelt. Presenteren is slechts een deel ervan.

  Uw betoog kan op allerlei sectoren toegepast worden. Defensie, sport, omroep, landbouw, onderwijs. Het kost veel geld en levert minder op. Het verschil is dan nog dat de Nederlandse cultuur het beeld van Nederland in het buitenland positief bijkleurt. Da’s ten minste iets.

  Like

 18. “Maar de bezuiniging die de gemeente op het museum van jaar tot jaar inboekte op de exploitatie was structureel.”
  Jawel, maar als de nieuwe situatie goed begroot was, dan was dat lagere bedrag voldoende geweest. Doordat het budget voor de reorganisatie overschreden is, is een X bedrag (met het etiket ‘inrichting’) op de museumorganisatie afgewenteld en klopt het plaatje niet meer. Of er daarnaast ook echte structurele gaten zijn weet ik pas als ik de begroting voor mijn neus heb. Maar het NRC-artikel noteert uit de mond van de medewerkers dat ze zonder die afschrijvingspost kredietwaardig zouden zijn.

  “Wat je zegt over afstemming en de vijver begrijp ik niet.”
  Iedereen wil alleen spannende projecten financieren, zowel overheid als fondsen en sponsoren, terwijl er ook nog de vaste lasten en het reguliere programma zijn. Het zou handig zijn als de overheid de facilitaire kant op zich nam, dan is dat gedekt – maar nu doet niemand dat. Voor projecten zijn er genoeg andere gulle gevers te vinden (zoals het Cultuurfonds, dat ook vindt dat de gemeente haar taak voor het bestaande op zich moet nemen).

  “De lokale steun aan de cultuur staat onder druk.”
  Dat verschilt heel sterk per gemeente. Het Gemeentefonds is sterk uitgedund, maar de ene gemeente lost dat zus op en de andere zo. Dat Amsterdam achterloopt, komt doordat bij hen nu pas de klappen vallen (de helft van de rijks-cultuurbezuinigingen valt daar). Bij ons wordt bv. niet bezuinigd, maar het budget wordt ook niet uitgebreid. We zitten nu al 3 jaar tussen wal en schip. Verder drukken al die rampen met prestigeprojecten natuurlijk erg op het budget, zoals overal elders.

  De Atlas voor Gemeenten timmert ook flink aan de weg. Uit hun nieuwste rapport Kassa of Kaalslag blijkt dat als er geen extra geld gevonden wordt, dat dan deze bezuinigingen een groot negatief effect zullen hebben op de schatkist, maar als dat wel gebeurt kan zelfs de opbrengst toenemen: http://www.depers.nl/binnenland/580374/Zijlstra-schrapt-16500-podiumvoorstellingen.html.

  Ik moet altijd zo lachen als ik weer eens lees dat Gouda liever voor kaas kiest.

  Ja, die Stef Blok. Ik wist niet dat die al langer tot het echelon behoorde. Maar waar is bv. zo’n Nicolai ineens gebleven, vraag je je af. Dat was tenminste een beschaafd type.

  Like

 19. Sport heeft die functie meer;Ook al heb ik de pest aan voetbal, als je de naam van een NL voetballer noemt, heb je gelijk een kudde mensen om je heen.
  Maar sport is een goed vergelijk.
  Wij hadden schaatsers, die een baantje als ongeschoolde in een melkfabriek moesten nemen; die zelfs reiskosten niet vergoed kregen.

  Wat betreft opleidingsnivo: de kunstacademie beschouw ik als ongeschoold.
  Een van mijn eigen opleidingen- sterkstroommonteur-staat op aanzienlijk hoger nivo. en betaalde al wel f1,64 per maand bruto.

  Landbouw hoort niet in dat rijtje; voor iedere euro die er wordt ingestken komen er 3 euro’s terug.
  Het zou wel een idee zijn, boeren een lager belasting tarief te gunnen; gehalveerd b.v.

  Maar idd: defensie moet worden teruggebracht tot een organisatie, met lichte wapens, voor eventueel politie of hulpdienst in geval van rampen
  Niet zo leugenachtig als nu: Leopards eruit gooien (die goed waren) en zweedse tanks(rotzooi, die niet eens kunnen rijden) terugkopen bvoor meer dan een milliard.
  De marine heeft zich ook bewezen in Somalie; met de zwaarste slagschepen kunnen ze een paar roeiboten niet aan; vershroten die zooi!
  De luchtmacht: het JSF project: eruit; is achtelijk en belachelijk; technisch achterhaald.
  De kracht van een vliegtuig ligt in de bewapening; een propellor uit WO2 is meer effectief dan een JSF
  En we hebben die troep niet nodig.

  Onderwijs.
  Is verzand is idiote ambtelijke regelgeving; peil veel te laag, methodes te slecht, is achtelijk en verstoken van enig toekomst inzicht.
  Dat niet alleen voor middelbare en lagere scholen; maar ook HBO en wel in het bijzonder WO is naar de bliksem.
  Zal een paar tips geven voor WO, die gelijk hun maatschappelijk functioneren wat bijstellen.
  Er is nu-net als in 1940–maar 6% van de studenten uit de arbeidersklasse.
  Vroeger mocht een universiteit niet werven–nu wel.
  1) stempelklokken voor professoren en docenten; het geeft geen pas, dat ze onder werktijd weg zijn of voor derden bezig zijn
  2) minimaal 15 uur per week college voor iedere student
  3) de Universiteit moet zorgen, dat de vertegenwoordiging uit de lagerbetaalde klassen omhoog gaat met tenminste 5% per jaar; bij niet voldoen, het salaris van het lesgevend personeel van die universiteit korten met het faalpercentage
  4)studenten die binnen4 jaar afstuderen, vrij van rente
  studenten die twee studies doen binnen 4 jaar vrij van iedere terugbetaling
  5)de idiote richtingen opheffen; zoals vrouwenzaken, emancipatie e.d.; de hoogleraren zonder leerstoel ontslaan.
  Als de uni vriendinnen aan een inkomen wil matsen, moeten ze dat maar uit prive inkomen betalen.
  6) universiteiten, scholen vrijstellen van auteurs rechten.
  7)Verplichting om ten minste 10 jaar in NL te werken.
  8) studies op peil brengen.
  9) kleine faculteit voor studenten met een super IQ
  10) geen beperking in aantal; laat artsen en advocaten maar eens concurentie krijgen in prijs! Ook daar mag de rije markt werken.

  Kunstacademies: de dagopleiding sluiten, en er een avondschool van maken.
  Er zijn er veel te veel.
  Daarnaast: wetenschappers die van belang zijn, alsmede kunstenaars die de moeite waard zijn, zijn altijd figuren uit de periferie NOOIT van de standaard afgestudeerden.
  Daar is geen uitzondering op.
  De universiteit levert ambtenaren af, geen wetenschappers–zo ook –op zijn best–de kunst academie.
  Sluiten dat spul.

  Wat betreft musea: zoals ik al eerder schreef: alleen de primaire taken; en dat is tentoonstellen; de rest is er bij gemanipuleerd om vriendjes aan inkomen te helpen of om zichzelf een extra inkomen te geven, maar heeft geen maatschappelijke draagvlak

  Like

 20. @Joke
  Ik zou daarom adviseren om de jaarrekeningen en het programma OptimaForma te lezen voordat je daarover uitspraken doet. Je leest het NRC-artikel verkeerd als je concludeert dat zonder een afschrijvingspost er een positief saldo was geweest. Dat staat niet met zoveel woorden in het artikel en als het er in zou staan zou het in strijd met de werkelijke gang van zaken zijn.

  Op 14 januari 2011 schreef ik hier in antwoord op een GroenLinks-raadslid:
  Met je laatste alinea ga je volledig voorbij aan mijn kritiek dat museumgoudA structureel te weinig geld krijgt. Dat is van belang omdat het een keten in gang zet die tot ongewenste gevolgen leidt. Want wegens een niet in evenwicht zijnde en te brengen jaarrekening valt museumgoudA buiten de voorwaarden voor subsidies. Zoals de BankGiroLoterij die jaarlijks meer dan 50 culturele instellingen steunt. Maar niet museumgoudA. Vergelijk het met een andere stad met rond de 70.000 inwoners, namelijk Assen. In 2009 kreeg het Drents Museum € 200.000 van de BankGiroLoterij. Weliswaar geoormerkt en niet bestemd voor exploitatie, maar aparte projecten en te maken verbeteringsslagen vinden snel goedkeuring. Waarom is dat bedrag aan museumgoudA voorbijgegaan? Wordt er binnen de commissie cultuur op dat niveau gepraat?
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/01/13/museumgouda-met-ambitie-gevraagd/

  De facilitaire kant is toch juist de basisinfrastructuur die nu uitgekleed wordt? Ik zeg niet dat Amsterdam meer achterloopt dan andere steden. De grote klappen voor de cultuur op lokaal niveau moeten nog komen. Nicolai is naar het bedrijfsleven overgestapt, DSM. Eieren voor het geld gekozen. In deze verkeerde wind heeft-ie niets te zoeken. Maar wie weet komt-ie ooit terug uit de luwte.

  Like

 21. @PHM
  Interessante overpeinzingen. Bedankt. Ik laat ze nu rusten omdat ze ver van ons eigenlijke onderwerp afvoeren. Musea hebben behalve presenteren andere hoofdtaken. Zoals conserveren, beschrijven en ontsluiten. Da’s geen vriendjespolitiek, maar een wereldwijd aanvaarde werkwijze en werkindeling. De norm of iets maatschappelijk draagvlak zou hebben is een valkuil. (Geen valk-uil, maar een val-kuil). Zo zit een samenleving niet in elkaar.

  Like

 22. Conserveren en beschrijven kan ik me nog een beetje in vinden; maar dan als het centraal gebeurt.
  Iedereen zweert toch bij demokratie?
  Laat mij de vraagstelling uitwerken, compleet met kostengegevens en houdt een referendum

  Wedden dat mij ideetjes ruimschoots (terecht) winnen?
  ———–
  als het museum kopie houd, is er iets tegen verkoop van het origineel.
  Immers, kopies kunnen in meerdere musea tegelijk worden gepresenteerd, en met de verkoop van het origeneel komt er voldoende geld vrij om subsidieloos musea te exploiteren; ook nog met gratis toegang.

  Like

 23. Dan: wat is echt? de duitser die 64 grootmeesters in stijl en techniek nadeed en als echt werd beschouwd door de “experts” was na de oorlog tot hij gepakt werd begin jaren 80 heel productief; zeker 20 schilderijen per jaar =35×20=700 grootmeesters die geen grootmeester zijn in musea….

  En hij was niet de enige.

  Like

 24. @PHM
  Elk museum heeft een unieke collectie. De beschrijving ervan kan alleen ter plekke gebeuren. Democratie is meer dan de wil van de meerderheid. Democratie is ook de bescherming van minderheden of het waardevolle. Het authentieke van ons cultureel erfgoed heeft een prijs. De Nachtwacht is meer dan een plaatje op de koektrommel. Nederlanders ontlenen er een deel van hun identiteit aan. Da’s precies het kromme aan een redenering die enerzijds zegt te gaan voor Nederland en nationalisme en anderzijds de kunst en cultuur afbouwt.

  Like

 25. Niet in NL.In NL is democratie de wil en het belang van een groep van niet meer dan 35%. Daarvoor moet de massa buigen.
  Die groep heeft de voordelen van cultuur, inkomen, toegang tot infrastructuur, studeren, betere medische zorg, goede pensioenen.
  Kortom: van alle prettige zaken.
  Maar de massa moet via productie daarvoor betalen.

  Vandaar dat is grofweg zeg: laat die groep zelf maar betalen voor datgene wat ze nodig vinden.
  Ik heb er niets aan, is niet voor mij toegankelijk, dus wil ik er ook niet voor betalen.

  Onze demokratie is de dictatuur van middeklasse en hogere inkomens.
  Kijk ook eens naar alle politici; meer dan 90% was ambtenaar.

  Een van de redenen dat Wilders wordt afgezijkt is dat hij niet in discussie gaat.
  Hoeft hij ook niet.
  Hij moet de mening van zijn stemmers verkondigen; dat is alles.

  Er is een vrij sterke stroming onder degenen die GEEN toegang hebben tot, dus de lagere inkomens, en die willen dat dat soort cultuur en kunst afgelopen moet zijn.
  Terecht.
  Zij betalen ervoor, en hebben er geen aanspraak op.

  Die stroming groeit sterk.

  Like

 26. De beschrijving van een collectie hoeft niet per se op de plek te gebeuren; er bestaat internet.
  En de beschrijving van een collectie is met een paar dagen bekeken.
  Nu zijn dat full time banen.
  De enige full time banen in een museum kan zijn bewaking, en een MBO manager voor het dagelijkse reilen en zeilen.
  Conserveren en beschrijven kan centraal–internet–treintjes e.d.

  Like

 27. @PHM
  Het zou toch prettig zijn als er in ons nationale parlement argumenten uitgewisseld werden. Het gaat er niet om of Wilders wel of niet gelijk heeft, het gaat erom wat het beste voor Nederland is. En het is logisch om te veronderstellen dat dat niet in 100% van de gevallen gelijkop loopt.

  Als u uw redenering doortrekt dan kan Defensie bemensd worden door een KVV’er die op een knop drukt, kan het Koninklijk Huis worden vervangen door een robot met een hermelijnen mantel aan, kan religie worden geconcentreerd in een Utrechtse veilinghal met straalverbinding, kan de Nederlandse omroep in Hilversum worden vervangen door een combinatie van BBC, VRT, ARD en regionale omroep en kan sport worden vervangen door digitale games. Als dat gerealiseerd is wil ik graag nadenken over uw bijzondere visie op de museumwereld.

  Like

 28. Kijk dat is het hem nou net.
  In het parlement staat ieder voor de groep die zij vertegenwoordigen.
  Hij HOEFT niet te argumenteren; hij moet zijn stemmers en hun mening vertegenwoordigen.
  Dat is waar hij voor wordt betaald.
  Wat het beste is voor NL: het parlement naar huis te sturen en te vervangen door technocraten die referenda uitvoeren.

  Die groep die hij vertegenwoordigd is grofweg een groep van 60-70% van d bevolking dat alleen maar stem en productie vee is.
  Deze groep moet produceren en en bij de verkiezingen stemmen.

  Al vanaf midden jaren 80 zijn de belangen van deze groep stelselmatig ondergraven.
  en afgebroken.
  Zij mogen betalen voor de voordelen die de middenklassers en hoger betaalden hebben.

  betere en hogere opleidingen, alles wat met cultuur te maken heeft, infra structuur, gezondheidszorg, pensioen, dat alles is praktisch onereikbaar voor deze groep van 70%

  Niet alleen dat, maar neem nou AOW: deze groep werkt 6 jaar langer, maar leeft 6 jaar korter na hun 65 ste verjaardag.Maar op geen enkele wijze wordt ervoor gecompenseerd.
  Integendeel; in doorsnee gaan de hogere inkomens vroeger met een pensioen.
  ———–
  leger
  Nato
  Daar zijn we via bedroog in gekomen.Nato zou de tegenhanger zijn van het warschaupact.
  Maar de Nato bestond een jaar eerder.
  Nu bestaat het warschaupact niet meer; per definitie zouden we uit de nato moeten.

  Maar onze incompetente regering is ook corrupt genoeg om als een vazalstaat van USA te functioneren en ons te doen deelnemen aan 3 oorlogen.
  Daarnaast worden er dan ook nog zwaar verouderde kruisreketten gekocht.
  En als het leger bezuinigd, gaan er goede leopards tanks uit, terwijl er al nieuwe slechte zweedsetanks zijn gekocht.
  Volksbedrog.
  ———————-
  als ik demotivatie achter dit soort handelswijze moet analyseren, is er een enorme minachting voor het volk, en een hoog ontwikkelde arrogantie; en zeker ook een mate van corruptie in het spel.
  Zie ook wat bakelende met de uitslag van het referendum deed.

  Een leger hebben we niet nodig; of het moet zijn een kleine eenheid voor politiediensten in geval van een ramp.
  Maar dat houd op met lichte wapens, en lichte voertuigen.
  geen schepen, straaljagers .

  Religie mag van mij geen staatsgeld heen.
  70% van de koters in bijzonder onderwijs, stelt daar geen prijs op.
  Onderwijs zou volledig vrij van religie moeten zijn.
  ook hier: een klein deel van de bevolking besteed geld van een groot deel
  ————
  Museum/theater/kunst; laat dat betalen door degenen die er gebruik van maken.
  Zoals ik al eens eerder zei, via een ID card met inkomsten code.
  Maar wat zou jj raar opkijken als je een prijs van 300 euro moest betalen om naar een concert te gaan!

  Alleen nu betalen armoedzaaiers dat voor jou

  Like

 29. @George 9:23:
  De begroting (we hebben ‘m al eens eerder ernaast gepakt) staat hier: http://www.museumgouda.nl/userfiles/beleidsplan2011_2015.pdf. De exploitatiebegroting is sluitend. Op pag. 31 wordt het indicentele(!) tekort van € 700.000 uit de doeken gedaan, te weten:
  schuld aan de gemeente van € 170.000
  particuliere schenking die tijdelijk is aangewend voor exploitatietekorten, maar expliciet bestemd is voor collectie: € 200.000
  achterstand in restauratie € 30.000
  ontbreken eigen vermogen: € 200.000, hetgeen niet gevormd is bij de start van de verzelfstandiging.
  oninbare vordering op NFM: € 100.000

  “De facilitaire kant is toch juist de basisinfrastructuur die nu uitgekleed wordt?”
  Oh nee, beslist niet! Basisinfrastructuur is een term voor het totaal aan basisvoorzieningen wat structureel subsidie ontvangt. Basis moet je lezen als basaal, het minimale wat men dient te verankeren wil het niet allemaal wegwaaien – ‘hogere cultuur’ dus met name. Daarom noem ik dat een aftelversje, omdat men het ene moment 10 grote orkesten als het absolute minimum beschouwt en het volgende 8 of 6, etcetera.
  In Leiden is er een vaste kern van 11 instellingen (daar valt ook het regionaal archief, de bibliotheek e.d. onder). Het is onmogelijk om daar bij te komen (tenzij er eentje af zou vallen) en hun positie is onaantastbaar: hun subsidie staat nooit ter discussie en de meeste betalen geen huurpenningen. De rest moet op een houtje bijten en zit altijd op de schopstoel. (Vandaar dat het sprookje van Assepoester in mijn blogs zo vaak als metafoor wordt gebruikt.) De cultuurmakelaar wil dat ook de kleine podia en producenten een vaste plek in het beleid krijgen.

  Like

 30. Om je een tip te geven:Ooit was NL de eerste republiek in europa.
  Nou is republiek geen heilig concept, maar rationeler en veel goedkoper dan dat zootje ongeregeld in soestdijk.
  Je kan iemand kiezen voor een bepaalde periode.
  Maar waarom de keuze zou moeten ophouden bij een president of koninging dat begrijp ik niet, en dat past ook niet in de tijd.
  Veel beter zou het zijn als een regeringsvertegenwoordiger(ster) werd gekozen voor de periode van 5 jaar.
  profielschets:
  neem een vrouw-tussen de 30 en 45- moet de etiquetten volledig beheersen, tenminste 4 vreemde talen spreken.
  Richt een deel van het paleis op de dam of het Loo in; deels voor haar als woning, deels voor ontvangst gasten.
  betaal niet meer dan een ton; is genoeg.
  Is alleen maar een representatieve functie.

  En huppetee, alweer een 75 millioen bespaard.

  Like

 31. @Joke
  Ik dacht dat we eerder hadden geconcludeerd dat de begroting uit het beleidsplan waarnaar je verwijst niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dus waarom je hier nu naar verwijst is me een raadsel. Ik bedoelde de onderliggende rekeningen van de gemeente. Niet een interpretatie ervan.

  Bij mijn weten verwijst de basisinfrastructuur naar de voorzieningen die de rijksoverheid verzorgt, en niet naar voorzieningen die door lokale overheden worden verzorgd. En we hadden het over dat laatste. Begripsverwarring dus.

  @PHM
  Graag ben ik het met u eens, soms oneens. Dat verschilt per onderwerp. Prima. Vaak geven u en ik een mening. En een mening is ook maar een mening. Dat armoedszaaiers dure kaarten voor me betalen is echter aantoonbaar onjuist. Dus laten we ons houden bij het verkondigen van goede en supergoede meningen. En de feiten de feiten laten. Die over de etiketten is trouwens een goeie.

  Like

 32. “Ik dacht dat we eerder hadden geconcludeerd dat de begroting uit het beleidsplan waarnaar je verwijst niet overeenkomt met de werkelijkheid.”
  Maar hoe weten we dan dat het probleem structrueel zou zijn? Ik ben daar niet van overtuigd, alles wijst in de richting van incidentele ‘lijken’ (met structureel ziekmakend effect).

  “Bij mijn weten verwijst de basisinfrastructuur naar de voorzieningen die de rijksoverheid verzorgt, en niet naar voorzieningen die door lokale overheden worden verzorgd.”
  Alle infrastructuur, ook het netwerk van wegen, zorg etc., heeft landelijke, provinciale en lokale componenten. De krimp bij hogere overheden heeft helaas geen uitdijing tot gevolg op lager niveau, integendeel. De decentralisatie is mislukt. Maar wat ik wilde aangeven was dat het in alle gevallen niets met facilitaire zaken te maken heeft – het gaat alleen over organisaties en hun programma. De fysieke middelen blijven altijd als heet hangijzer in de lucht zweven.

  Like

 33. @Joke
  De logica lijkt me duidelijk dat het om meer gaat dan lijken uit de kast. Een doelstelling van de gemeente Gouda bij de verzelfstandiging van museumgoudA was bezuinigen. Kortom, men was bewust structureel aan het korten op de exploitatie. Als daarnaast de financiele ruimte van museumgoudA nog verder ingeperkt wordt door incidentele lijken zoals de rekening voor het kantoormeubilair dan maakt de gemeente het een culturele instelling onmogelijk om redelijke sponsoring en subsidiesteun te vinden. De bestuurlijk-ambtelijke sfeer laat het museum niet los en geeft het onvoldoende mogelijkheden om op een open markt te overleven. Het slechtste van twee werrelden. Op dat punt staat museumgoudA nog steeds. Onzorgvuldig bestuur dus van gemeente Gouda.

  De term basisinfrastructuur reserveert men als men over cultuur praat bij mijn weten voor de overheid.

  Like

 34. Pingback: Marlene Dumas valt museumgoudA aan vanwege verkoop The Schoolboys aan « George Knight

 35. Pingback: De Kleijn geeft aanbod Kreuk toe om The Schoolboys te kopen en Museum Gouda in bruikleen te geven. Waarom ging het niet door? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.