City Life Church kerkt in Utrechtse Stadsschouwburg

Vanaf 12 juni 2011 kerkt de Utrechtse CLC in een van de foyers van de Utrechtse Stadsschouwburg. CLC stelt zelf de vraag wat een kerk in de Stadsschouwburg doet, maar geeft geen antwoord. Dat wordt evenmin gegeven op een van de vision nights. CLC Utrecht is een Evangelische gemeente en gelieerd aan de International Association of Healing Rooms.

De Stadsschouwburg beantwoordt op haar site evenmin wat een kerk wekelijks in de Stadsschouwburg doet. In een persbericht zijn volgens een woordvoerder van de Stadsschouwburg ‘de bezuinigingen in de cultuursector niet de reden van de verhuur aan de evangelische gemeente’. Hoewel het ‘van pas komt en extra inkomsten oplevert’.

Het blijft raden dat als het niet primair om geld gaat wat de reden van de Stadsschouwburg is om ruimte aan CLC Utrecht te verhuren. De verhuur aan CLC is niet incidenteel, maar wekelijks. En een religieuze organisatie als CLC Utrecht heeft geen neutraal karakter als een landelijke branchevereniging, bedrijf of bank.

Vraag is of de Utrechtse Stadsschouwburg met deze verhuur aan CLC haar neutrale karakter voldoende bewaakt. Ofwel, loopt de Stadsschouwburg geen risico om haar imago te beschadigen? In elk geval verandert de identiteit van de Stadsschouwburg door de wekelijkse verhuur aan een religieuze organisatie. Mede door de publiciteit die CLC Utrecht zelf maakt. Het is zo euforisch over de nieuwe locatie en laat dat weten.

CLC Utrecht presenteert zich als jong en modern. Wat de achterliggende gedachten zijn is lastiger te achterhalen. Zedelijkheid is zoals zo vaak als het bij religieuze organisaties gaat een goede toetssteen.

Via CityLifeChristianChurchExploreQuestionsHomosexualHealth en Homosexualiteit en Gezondheid  vertelt Tegen het Homohuwelijk waarvoor de koepel staat waarbinnen CLC Utrecht opereert: Omdat homoseksueel gedrag strijdig is met het natuurlijke ontwerp en de verenigbaarheid van het lichaam, kunnen relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht nooit functioneren als een man-vrouw relatie, noch kunnen zij dezelfde voordelen voortbrengen.

Deze achterliggende waarheid wordt vanaf 12 juni 2011 elke zondag om 10.30 uur verkondigt in de gemeentelijke Utrechtse Stadsschouwburg. Vraag is of het progressieve college van GroenLinks, D66 en PvdA er weet van heeft welke harde geluiden sinds kort in de Stadsschouwburg klinken. Raadsleden van genoemde partijen moeten er wethouder van cultuur Frits Lintmeijer maar eens naar vragen.

Foto: Stadsschouwburg Utrecht, grote zaal, 1941; foto Wiel van der Randen

18 gedachten over “City Life Church kerkt in Utrechtse Stadsschouwburg

 1. Met een glimlach hebben we notie genomen van de blog… Het blijft altijd verbazend hoe makkelijk er gepubliceerd wordt zonder bronnen te contacteren. Een belletje/mailtje richting CLC had deze blog wellicht overbodig gemaakt.

  Daarom zetten we graag wat punten recht:

  We hebben enkele redenen om naar de SSBU over te gaan:
  – Er zijn veel meer/betere mogelijkheden voor gebruik van multimedia
  – We willen het beste geven aan mensen en aan God
  – Er is in Utrecht een enorm gebrek aan kwalitatieve locaties voor religieuze organisaties

  Om even op dat laatste punt door te borduren; onze zoektocht naar een kwalitatieve locatie is bekend bij verschillende fracties van de gemeente Utrecht, waaronder D66, VVD, CDA, PVDA & CU. Daar hebben we een aantal maanden geleden een rondetafelgesprek over gehad, waar ook andere kerkelijke instellingen hun nood hebben aangegeven.

  De links naar organisaties die over het homohuwelijk publiceren kennen wij niet. Ze behoren ook niet tot een overkoepelend orgaan zoals gesteld wordt. Erg tendentieus dus om te stellen dat die boodschap iedere zondag klinkt in de Stadsschouwburg.

  Overigens zullen wij komende week enkele van bovenstaande punten op onze site opnemen om zodoende duidelijker te communiceren over de overgang naar de SSBU.

  Namens CLC Utrecht,

  Kees

  Like

 2. belachelijk dat een artikel als dit niet eerst bij betrokken partijen wordt gecheckt.

  Like

 3. @CLC Utrecht
  Dank voor uw reactie. Ik heb uw site met veel interesse gelezen en me grotendeels daarop gebaseerd. Als dat me onvoldoende of onvolledig informeert dan kan het aan mijn onbegrip liggen of is dat een gemiste kans van u om goed te informeren. In elk geval neem ik blijkbaar uw site serieuzer dan u zelf lijkt te doen.

  De drie redenen die u aanvoert om naar de Utrechtse Stadsschouwburg te verhuizen overtuigen me niet. Ze zijn algemeen en op allerlei maatschappelijke groeperingen van toepassing. Ruimte voor dit soort activiteiten is altijd schaars. Vele verenigingen zitten te springen om ruimte. U redeneert vanuit het belang van uw organisatie terwijl ik vind dat het belang van cultureel en maatschappelijk Utrecht centraal zou moeten staan.

  Ik heb in Utrecht het debat gemist of het gewenst en gelukkig is dat een kerkelijke organisatie ruimte in de Stadsschouwburg huurt. Zo’n debat had naar mijn idee aan het huren door u vooraf moeten gaan. De identiteit van de Stadsschouwburg als cultureel neutrale ruimte en vrijplaats is een groot goed dat in decennia is opgebouwd. Dat imago staat nu op het spel. Dat aspect valt niet u trouwens te verwijten maar de gemeente die hiermee wellicht te lichtvaardig is omgegaan.

  Dat u Utrechtse raadsleden hebt gesproken over uw problemen om geschikte ruimte te vinden wil nog niet zeggen dat ze door u overtuigd zijn. Raadsleden doen niets anders dan met allerlei maatschappelijke groeperingen in gesprek gaan. Maar ze kunnen nooit iedereen tegemoet komen. Ze horen aan en zijn soms in de situatie om te handelen.

  Uit uw woorden begrijp ik dat er meer religieuze organisaties in Utrecht op zoek naar geschikte locaties zijn. Uw organisatie is de eerste die geaccepteerd is als wekelijkse huurder in de Stadsschouwburg. Mogelijk bent u de teen in het water van een gemeentedienst om te zien hoe het maatschappelijk valt in de stad. Dat kan dus in de toekomst twee kanten op. Of er komen meer religieuze organisaties als huurder of CLC Utrecht verdwijnt op termijn weer.

  Dat u de verwijzing naar het homohuwelijk niet zegt te kennen verbaast me. Het is opmerkelijk dat u als woordvoerder van CLC Utrecht uw eigen organisatie onvoldoende doorgrondt. Als u de verwijzingen die ik boven noemde vanaf City Life Christian Church volgt dan komt u onherroepelijk bij de geciteerde passage over homoseksueel gedrag. Da’s toch echt zwart op wit het gedachtengoed waartoe u behoort. Of u dat nou ontkent of niet. Begrijp ik trouwens goed dat u afstand van betreffende passage neemt of stelt u alleen dat deze niet van uw organisatie afkomstig is?

  Ik stel trouwens nergens dat die boodschap elke zondag in de Stadsschouwburg klinkt. Dat lijkt me in uw situatie als nieuwe huurder tactisch ook helemaal niet handig. Ik acht u slim genoeg om uw organisatie gunstig te profileren zodat de politiek er geen aanstoot aan hoeft te nemen. Maar ik stelde natuurlijk heel wat anders, namelijk dat er achter uw woorden een achterliggende waarheid steekt. Zonder dat u die expliciet door hoeft te laten klinken.

  De context is ongewild grappig. Het moderne theater is in de vroege Middeleeuwen op het kerkplein ontstaan. Nu lijkt het omgekeerde te gebeuren. Hoewel een zwaluw nog geen zomer maakt. De kerk trekt het theater in. Dat zegt veel over onze huidige tijd en de fragmentatie van onze samenleving. Veel wordt verward en vertrouwde normen en waarden zijn steeds minder zeker. In die onzekerheid ontstaat nieuwe beweging. Dat geeft allemaal te denken.

  @Anoniem
  Ik hoop u in het antwoord aan CLC Utrecht van hierboven afdoende geantwoord te hebben. Als u inhoudelijke argumenten hebt dan ga ik daarover hier graag met u in debat.

  Like

 4. Ik vind het antwoord naar de CLC woordvoerder zeker niet afdoende omdat u wat mij betreft te makkelijk uitgaat dat CLC dezelfde club is als het door u genoemde City Life christian Church. Wellicht kan CLC daar zelf antwoord op geven. Ik vroeg me af of de schrijver van dit artikel dat allemaal geverifieerd had met CLC. Uit de reactie van CLC maak ik op dat dit niet is gebeurt.

  Like

 5. @anoniem
  Zoals eerder gezegd is City Life Christian Church niet gerelateerd aan CLC.
  Net zo min als George Knight gerelateerd is aan econoom Frank Knight, voor zover we in de gauwigheid konden overzien 😉

  Kees

  Like

 6. @Anoniem
  U maakt een denkfout. Want iemand die iets te verbergen heeft ga je niet om commentaar geven. Dat leidt tot niets. Daarbij schuift u me een claim in de schoenen die u groter maakt. Een retorische truc. Laten we terug gaan naar mijn standpunt.

  Ik zeg nergens dat CLC en CLChristianC identiek zijn. Wel dat er een verband bestaat. Maar door alle associaties, affiliaties en dwarsverbanden is het onoverzichtelijk. Zoals er ook een verband bestaat tussen de International Association of Healing Rooms ( IAHR) en CLC Nederland in Den Haag. En wie dan weer doorzoekt op IAHR komt uit bij het ACTS Netwerk en een uitspraak van CPR Outreach als This is an outreach to homosexuals and their loved ones. They work to educate the churches on how to provide support to bring homosexuals out of the homosexual lifestyle and into the fullness of Christ in their lives.
  http://healingrooms.com/index.php?src=local&l=NE0101
  https://healingrooms.com/index.php?src=acts&page_id=3

  Interessant voor Utrechtse gemeenteraadsleden is om verder te kijken dan het positivisme en de blijheid van CLC en Healing Rooms. In 2005 schreef de Vereniging tegen de Kwakzalverij in nummer 4 naar aanleiding van een stuk in de PZC:
  Wanneer de PZC-verslaggeefster de coördinatrice van Healing Rooms Nederland, mevrouw Van de Ridder, om uitleg vraagt, krijgt zij de gebruikelijke beschuldigingen aan het adres van de reguliere medici te horen: zij kijken alleen naar de symptomen, terwijl vele (kijk eens aan, niet langer alle) ziekten voortkomen uit zonde en ‘deharmonie’. Bovendien zijn er bij de beweging ook enige artsen betrokken en leent een van hen zelfs af en toe zijn spreekkamer uit. Dit wapenfeit moet de Healing Rooms kennelijk een aura van betrouwbaarheid geven, maar laat veeleer zien dat het een enge, alternatieve en gevaarlijke club is.
  http://www.kwakzalverij.nl/679/Korte_berichten_2005

  Het is duidelijk dat CLC Nederland gelieerd is aan religieuze organisaties die homosexualiteit als ziekte zien en homosexuelen zeggen te kunnen en willen genezen. Mij verbaast dat zo’n religieuze organisatie ruimte in de Stadsschouwburg kan huren. Ik ga mijn argumenten niet herhalen, die heb ik hierboven al uiteengezet.

  Ondergeschikt voor mij is trouwens wat de exacte richting van CLC Utrecht is. Daar gaat het niet om. Een religie mag homofoob zijn binnen de eigen autonomie. Het doet maar. En als het is wat het zegt te zijn wordt het er duidelijk op.

  Mijn grief ligt niet bij CLC Nederland of de IAHR maar bij de gemeente Utrecht en de Stadssschouwburg. Mij verbaast als cultuurliefhebber dat een culturele instelling als de Utrechtse Stadsschouwburg wekelijks ruimte aan een religieuze organisatie verhuurt. Ook nog eens met een niet-neutraal profiel. Om het vriendelijk te zeggen. Mij verbaast het nog meer dat het Utrechtse college dat blijkbaar billijkt. Is het wel op de hoogte van alle achtergronden?

  @CLC Utrecht/ Kees
  Nee, Frank Knight is geen relatie van me. Ik ben zelfs geen econoom. Da’s een verschil, want CLC en CLCC zijn allebei religieuze organisaties.

  Like

 7. Ik heb enorm veel tekst gelezen maar misschien is het een idee om een keer een CLC dienst bij te wonen en de sfeer te proeven.
  Na de dienst kan je er wat meer van vinden en er met CLC leden over praten onder het genot van een bakje koffie.
  Groetjes

  Like

 8. @Kristel
  U hebt gelijk dat ik wat ruimte nodig had om te antwoorden op verwijten van verschillende kanten. Mede om openheid te geven. Ik ben van plan om me te beperken tot het bijwonen van dansvoorstellingen in de Stadsschouwburg.

  Like

 9. Ik wens u veel plezier bij het zien van de dansvoorstellingen en bij deze nog mijn complimenten voor uw grote woordenschat…
  Groetjes

  Like

 10. Heeft George Knight nooit in de Bijbel gekeken?, altijd weer de ‘stokpaardjes’ over homoseksualiteit is de Bijbel heel helder over.

  “Deze achterliggende waarheid wordt vanaf 12 juni 2011 elke zondag om 10.30 uur verkondigt in de gemeentelijke Utrechtse Stadsschouwburg” (quote GK)

  Het is mij volkomen helder geworden dat u nooit een dienst heeft bijgewoond, in dit geval is dit ‘broddelwerk’ en kan nooit serieus genomen worden, een goede journalist zou zeker een dienst bijwonen.

  Groet,

  Bastiaan

  Like

 11. @Bastiaan
  Jawel, ik heb ooit in de bijbel gekeken. Het gaat me in deze posting helemaal niet over christendom -of religie in bredere zin- of homoseksualiteit. Laat het maar allemaal in vrijheid bestaan.

  Het gaat me er wel over of het min of meer neutrale karakter van de Utrechtse Stadsschouwburg zich verhoudt met commerciële verhuur aan een uitgesproken organisatie als de CLC. Die vraag stel ik. Omdat ik dat neutrale karakter van de huurder betwijfel.

  Ik zie niet in waarom mijn citaat ‘Deze achterliggende waarheid wordt vanaf 12 juni 2011 elke zondag om 10.30 uur verkondigt in de gemeentelijke Utrechtse Stadsschouwburg‘ niet kan volgen uit het citaat: ‘Omdat homoseksueel gedrag strijdig is met het natuurlijke ontwerp en de verenigbaarheid van het lichaam, kunnen relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht nooit functioneren als een man-vrouw relatie, noch kunnen zij dezelfde voordelen voortbrengen.‘ Of beweert u dat CLC Utrecht volkomen autonoom, dus los, opereert van de koepels die ik noem? In dat geval kan ik uw bezwaar billijken. Anders niet.

  Like

 12. Ik ben samen met mijn vriend lid van de CLC church. Wij zijn hier als homostel meer dan welkom on deze warme gemeente. Het hele stuk wat geschreven os door George Knight, kan dus van de site. Het is niet meer recent.

  Like

 13. @Johan
  U maakt twee denkfouten. Ten eerste dat de geschiedenis herschreven kan worden. Mogelijk is het exact andersom dan u vermoedt, namelijk dat maatschappelijke druk juist heeft geholpen in uw acceptatie en die van uw partner, zoals u zegt. Ten tweede kan een voorbeeld nooit als representatief voor de hele populatie worden beschouwd. Wat u zegt kan vergelijkbaar zijn met een uitspraak als ‘Mevrouw X die 95 jaar is heeft haar hele leven gerookt en daarom is roken niet zo schadelijk als men beweert’. Kwestie van grote getallen. Dat is pas aantoonbaar juist als het geldt voor 3000 mevrouw X-en. Een zwaluw maakt nog geen zomer.

  Verder is er nog de eigenaardigheid van sociale media die te maken heeft met anonimiteit en de vrijblijvendheid om anoniem te reageren. U reageert onder het pseudoniem Johan Ballast en ik kan niet checken wie u bent en of wat u zegt ook werkelijk klopt. U kunt iemand anders zijn dan degene die u suggereert te zijn. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ik zeg alleen dat ik het niet weet of kan weten. Naast de twee bovenstaande argumenten blijf ik daarom bij mijn commentaar uit 2011.

  Ik nodig u graag uit een kort verslag te geven van uw ervaringen in de CLC dat niet zozeer weerspreekt wat hierboven staat, maar wat een toevoeging is van de situatie in 2016 en mogelijke (positieve) veranderingen schetst.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.