The Miracle of Religion

Op de agenda van de  Tweede Kamer staat op 23 juni The Miracle of Love. Volgens de toelichting zou het gaan om een religieuze sekte in Nederland die haar leden indoctrineert en uitbuit. Het kamerlid Janssen staat trouwens niet op de lijst van kamerleden. Waarschijnlijk wordt de SP’er Paulus Jansen bedoeld. Of zijn hier de detectives Jansen en Janssen aan het werk?

Het verzoek is gericht aan de commissie Veiligheid en Justitie, en niet Religie of Geestelijke Volksgezondheid. Da’s een voorschot op de afloop. Een juridisch verbod van de Nederlandse tak van The Miracle of Love is naar verwachting de inzet. In de vergelijking tussen religies is het nauwelijks voorstelbaar dat andere religies buiten schot blijven.

Hoe om te gaan met moslimvrouwen die binnen de islam worden achtergesteld? Hoe om te gaan met het kindermisbruik gedurende vele decennia in de katholieke kerk? Spoort dat met de grondrechten? Weegt dat op tegen de verontwaardiging van een nieuwe religie die haar weg nog moet vinden en opstartproblemen heeft? Eerlijker is om The Miracle of Love 2000 jaar te geven om de wereldse macht te overtuigen.

De voorzet van Jansen kan door velen ingeschoten worden. Want als het over religie gaat is het begrip indoctrinatie nooit ver weg. Uitbuiting gaat verder en roept associaties als exploitatie en uitzuiging op. De slaaf die onderhorig is en alle verdiensten afdraagt aan de sekteleider die er als beloning een vrije moraal op nahoudt. Binnen religies gaan soms alle remmen los. Zoals het naakt ronddansen tijdens seminars.

Interessant is het om te zien door welke belangen de afbakening tussen gevestigde en niet-gevestide religies tot stand komt. Waarom islam wel en Satanskerk niet? Waarom katholicisme wel en Scientology niet? Waarom hindoeïsme wel en The Miracle of Love niet? Is er een principieel verschil behalve dat de laatstgenoemden relatief nieuw zijn en zich nog het religieuze en het politieke veld in moeten vechten?

Nederland past tolerantie en dient alle religies vrij te laten. Ook als ze indoctrineren en uitbuiten. Da’s een interne kwestie en aan de religie zelf om te beoordelen. Of verbiedt ze allemaal. Om dat debat te vermijden zoekt Jansen een juridische omweg. Kalindi La Gourasana kan het niet meer navertellen. Ze is opgevolgd door haar dochter Maha Swanson. De heilige dochter als vertaling naar de moderne tijd. Da’s ten minste iets.

Foto: St. Augustine’s Church, Austin, Nevada

12 gedachten over “The Miracle of Religion

 1. Er is geen afbakening tussen gevestigde en niet-gevestide religies. Satanskerk en Scientology genieten wel degelijk de status van een religie.

  Daarnaast kennen we het verschijnsel sekte, waar mensen vaak niet alleen worden geindoctrineerd, maar zelfs gehersenspoeld. Dat soort technieken wordt ook toegepast door bewegingen die niet als religie te boek staan, zoals de Essence-beweging. En ja, ook door de politie, in het leger en op studentenverenigingen…. Milde vormen zoals toegepast door Bhagwan en Hare Krishna zijn (terecht) nooit aangepakt, maar er zijn ook sektes geweest waarvan ex-leden geestelijk volledig naar de knoppen waren. Zou toch leuk zijn als daar een rem op komt, maar dat wordt nog heel lastig.

  Like

 2. @Joke
  Niet in alle landen. Zo is in Duitsland Scientology verboden. Ik schat in dat laatstgenoemden voor velen toch een andere categorie vormen. Wat precies een religie en wat een sekte is lijkt me niet in alle gevallen onderscheidbaar. Da’s mede een kwestie van voorkeur en perspectief.

  Ik zie trouwens dat vandaag de agenda van de Tweede Kamer zegt dat de behandeling van The Miracle of Love tot nader order is uitgesteld. Ik ben benieuwd naar de reden voor het uitstel.

  Like

 3. Of iets een religie is of niet schept vnl. een belastingvoordeel. Er bestaat geen standaard definitie, dus als een land aan Scientology die status wil ontzeggen is dat mede afhankelijk van de vraag of daar iets over in het wetboek staat. Belgie, Frankrijk, Duitsland en de UK gunnen hen die status niet. In Duitsland zijn ze niet verboden. Ze zijn veroordeeld wegens oplichting en worden in de gaten gehouden op verdenking van ‘Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung’. Door ze te verbieden zouden ze niet meer gemonitord kunnen worden. Rusland heeft wel geprobeerd hen te verbieden, want die heeft forse inhoudelijke bezwaren tegen Scientology. Maar Rusland misgunt hen zowel de status van kerkgenootschap als van een gewone vereniging (vanwege het religieuze karakter…) – en dat kan natuurlijk niet.

  Het lijkt me dat de mate waarin een sekte hersenspoelt redelijk objectief is vast te stellen a.d.h.v. de toestand waarin evt. slachtoffers verkeren en de informatie over de methodes die ze hanteren. Dat soort informatie is ook veel relevanter dan etiketjes als religieus of sektarisch. Zoals ook een kruisverhoor of ontgroening te ver kan gaan, zo is het ook bij sektes, zou ik zeggen. Zou de Conventie van Geneve hier niet van toepassing zijn?
  In de bekende documentaire Jesus Camp zitten nogal schokkende beelden van hersenspoeling van kinderen. Mocht iets dergelijks ook in Nl. voorkomen zou ik dat toch wel graag onmiddellijk verboden willen zien. Essence en Scientology daar ben ik ook fel op tegen, maar daar valt niet veel aan te doen. De psychische druk die daar wordt toegepast is zo massaal en methodisch, dat is nog wel effe heftiger dan een bible belt of zo (zoals we die hier hebben, niet die van de VS).

  Like

 4. @Joke
  Je hebt gelijk dat Scientology in Duitsland formeel nog niet verboden is. Maar the relevant decision made in 1997 by the Permanent Conference of the State Ministers of the Interior and the State Senates remains valid.
  http://www.verfassungsschutz.de/en/en_fields_of_work/scientology/

  De grenzen van wat een religie is wordt in vele landen willekeurig getrokken. Dat was mijn punt van kritiek. Daarom opteerde ik ervoor om alle instellingen die zich als religie beschouwen vrij te laten of te verbieden. En nu er overal zo bezuinigd wordt, ook op cultuur, lijkt het me logisch dat het belastingvoordeel voor religies wordt afgeschaft. Zoals de vrijstelling voor giften.

  Waar mensen mishandeld, geintimideerd of gevangen worden gehouden zijn de grondrechten in het geding. Dat kan niet. Daar moet opgetreden worden, Mogelijk komt dat bij gesloten instellingen vaker voor dan bij organisaties met een open karakter. Maar het is een gradueel en geen principieel verschil.

  Ofwel, eerder bij een sekte dan bij een religie. Maar dat wil niet zeggen dat er geen religies zijn waar grondrechten vanuit de logica van die religie in naam van die religie worden overtreden. Of dat er geen sektes zijn waar de grondrechten niet worden overtreden. Vandaar dat ik toevoegde: De voorzet van Jansen kan door velen ingeschoten worden.

  Like

 5. In zowel Duitsland als Frankrijk was de voornaamste reden om af te zien van verdere pogingen de SC te verbieden, dat het in dat geval moeilijker te reguleren zou zijn. Een verboden organisatie gaat immers ondergronds. Dus, tenzij je met vrij laten reguleren bedoelde, is reguleren nog een 3e optie (naast vrij laten of verbieden).

  Indien men de SC niet als religie zou erkennen, kan deze zich ook niet beroepen op de bijbehorende bescherming. Dat dat echter lastig is wanneer het evenmin in een andere categorie past, bewijst het voorbeeld van Rusland. In Nl. heeft de Hoge Raad bepaald dat SC geen religie is (maar een religieuze filosofie). Om die reden staan ze ingeschreven als drukkerij … en beriepen zich op het auteursrecht toen Karin Spaink stukken openbaar maakte.

  Hoe dan ook, het blijft moeilijk om vat op ze te krijgen. Transparant is het allemaal zeer zeker niet.

  “En nu er overal zo bezuinigd wordt, ook op cultuur, lijkt het me logisch dat het belastingvoordeel voor religies wordt afgeschaft. Zoals de vrijstelling voor giften.”
  Sinds een half jaar is het aantal goede doelen uitgebreid. Vrijmetselaars e.d. genieten nu ook belastingvoordeel.

  Like

 6. @Joke
  In reguleren van religies, religieuze instellingen, religieuze filosofie of spirituele bewegingen zie ik niks. Dat doet me te veel aan staatstoezicht denken. Reguleren is een grotere inmenging dan verbieden en daarom naar mijn idee het minst gewenst. Het tracht de inhoud van de religieuze beweging bij te stellen. Door verkeerde hogerhand. Hoewel je ook kunt stellen dat het beter is dan een verbod, zoals in China de Falun Gong treft. Terwijl Christelijke religies door de Chinese staat worden gereguleerd.

  Like

 7. Alles en iedereen is onderhevig aan regulering, dus waarom religieuze instellingen dan niet? Wil dat zeggen dat je de regulering waar andere sectoren aan moeten voldoen, in dezelfde mate afwijst? En hoe rijm je dit standpunt met dat van je (herplaatste) blog van vandaag, waarin je oproept tot een parlementaire enquête (!) voor alle religieuze organisaties?

  Like

 8. @Joke
  Als je onder regulering het vooraf stellen van voorwaarden verstaat dan ben ik voor regulering. Dat heeft een maatschappij bljkbaar nodig zonder in anarchie te vervallen. Maar de regulering van bepaalde religieuze instellingen zoals Duitsland, Rusland of China dat op enig moment voorstelden ging verder en was inmenging. Daar zie ik niks in. Evenmin in een mogelijk voorstel om The Miracle of Love in Nederland te reguleren.

  De herplaatsing van mijn stukje Onderzoek alle religieuze instellingen is geen toeval. In samenhang met dit blog geeft het twee verschillende invalshoeken. Hier ligt het accent op de bescherming van de religieuze organisaties en in Onderzoek alle religieuze instellingen op de bescherming van degenen die zich door religies laten inspireren of onder de invloed van religie zijn geraakt en er niet meer uit geraken.

  Hoe kan men het een met het ander verbinden? Naar mijn idee ligt sinds de opkomst van nieuwe religies in Nederland het accent op de bescherming van religies. Niet in het minst omdat de kennis ervan ontbreekt. Juist toen de ontzuiling een kans bood om een omslag te realiseren naar de bescherming van het individu binnen de religie kon die kans niet gegrepen worden.

  De aanpak van The Miracle of Love lijkt die verkeerde omslag naar herzuiling ogenschijnlijk te corrigeren. Maar da’s schijn, want het pakt een kleine vis aan en laat de groten ongemoeid. Als je van een complottheorie houdt kun je er zelfs een afleiding van de politiek in zien om net te doen alsof het nu eindelijk eens het onrecht binnen religies aanpakt. Het is de macht van de gevestigde religies die dat verhindert. Daarom wordt de kleine vis verorbert en kan dat in het zelfbeeld van de politieke doorgaan voor daadkracht.

  Een parlementaire enquête biedt de kans om alle religies eerlijk en in gelijke mate tegen het licht te houden. Dat gaat verder dan het pakken van de kleine vis alleen. En breidt het uit naar geinstitutionaliseerde levensovertuigingen als dat meer partijen over de streep trekt. Maar ik vermoed dat de machtsverhoudingen in Nederland een parlementaire enquête over onrecht binnen religies nog lang niet toelaten. Conservatieven als Frits Bolkestein versterken de macht juist.

  Like

 9. Gewoon dezelfde randvoorwaarden stellen als voor andere organisaties gelden lijkt me effectiever dan een grootscheepse – dus dure en tijdrovende – onderzoeks-operatie waar geen aanleiding toe is. Men klaagt al dat de commissie-Deetman niet werkt, dus tja. In zeker 10% van de gezinnen komt incest voor, maar we gaan toch ook niet alle gezinnen doorlichten. Je kan laagdrempelige meldpunten instellen voor klachten, maar zolang die er niet zijn begeeft ook preventieve actie zich al snel op het gladde ijs van de inmenging.

  Like

 10. @Joke
  Dat klinkt demagogisch hoewel je het zeker niet zo zult bedoelen, dat duur en tijdrovend. Het lijkt bijna de lijn van minister Donner die steeds meer de stem van conservatief Nederland verwoordt. Openbaarheid en doorzichtigheid kost nu eenmaal geld. Door alles te willen onderzoeken onderzoek je niks. Inperking van onderzoek is de kracht, verbreding is de tactiek van degenen die tegen onderzoeken zijn. Maar de afweging tussen bescherming van religie en bescherming van degenen die lijden onder religie blijft lastig.

  Like

 11. Waarom schrijven de media over “sektenmoorden” en “gezinsdrama’s”?

  Ik heb zelf jarenlang in een sekte gezeten en zie geen kwalitatief onderscheid in de beïnvloeding binnen of buiten de sekte. Binnen de sekte is de beïnvloeding wel sterker dan buiten de sekte, maar niet wezenlijk verschillend.

  Like

 12. Pingback: Petitie: Maak van Satanisme erkend geloof. Pleidooi voor religies | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.