George Knight

Debat tussen links en rechts

Bruidsschat Armando Museum

with 19 comments

Op de agenda van de Amersfoortse gemeenteraad van 14 juni staat een interpellatieverzoek Bruidsschat Armando Museum van de PvdA. CDA, CU, Trots en GVV hebben aanvullende vragen. De raad beslist wanneer het wordt gehouden. Amersfoort heeft een coalitie van de CU, D66, VVD, CDA en GroenLinks. De vragen van CDA en CU zijn daarom extra interessant.

Uit de vragen klinkt veel onzekerheid door over mogelijke financiële verplichtingen die de gemeente Amersfoort aangaat. Directeur a.i. van Amersfoort-in-C en BMC-partner Marco van Vulpen zei op 3 juni in het AD dat de gemeente Amersfoort een miljoen euro meegeeft aan een nieuw op te richten museum in Oud-Amelisweerd. De raad zegt hiervan niet officieel op de hoogte te zijn gebracht. Vraag is namens wie Van Vulpen spreekt.

Naast vragen over verplichtingen, claims en bruidschat valt op dat er onduidelijkheid bestaat over de status van een mogelijk Museum in Oud-Amelisweerd. Wat is het? Een Museum Oud-Amelisweerd met de Armando Collectie, een Museum Oud-Amelisweerd met een deel van de Armando Collectie of een compleet Armando Museum in Oud-Amelisweerd? Dat laatste is de raad expliciet toegezegd door het college, maar lijkt nu met instemming van een raadsmeerderheid te worden vergeten.

Ook over omvang en waarde van de Armando Collectie bestaat onzekerheid. Wie is de eigenaar, de gemeente Amersfoort, externe bruikleengever(s) of de Armando Stichting? Is het inzichtelijk welk deel van de Collectie van wie is? Volgens CU is er in 1998 voor 750.000 euro aan werken van Armando aangekocht. Volgens GVV bestaat de Armando Collectie uit 577 stukken met een verzekerde waarde van circa 13,5 miljoen euro. Welk deel van de Collectie is bezit van het Armando Museum en hoeveel is dat waard? Wat is de rol van de Armando Stichting eigenlijk? Saneren ze mogelijke winsten en mag nu de gemeente verliezen saneren?

Simone Kennedy (CU) komt terug op haar eerdere vragen over Kamp Amersfoort. Zij laat zich niet in het frame van de enige vestigingsplaats Oud-Amelisweerd vangen. Het debat over een wenselijke vestigingsplaats is in de Amersfoortse raad nooit gevoerd. Het CDA spreekt over terugvalopties als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de gemeenten Amersfoort en Utrecht. Dat lijkt een zinnige toevoeging die voor het eerst sinds november 2010 ruimte laat voor bestuurlijke alternatieven.

Foto: Hans op den Beeck, After the Gathering, Caldic Collectie

19 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Men denkt dus dat dit bedrag nog eens bovenop het miljoen van de Bank Giro Loterij komt? Ik heb nooit begrepen waarom dat bedrag, wat immers de brand in de Elleboogkerk als aanleiding had, niet vastzat aan die locatie. Misschien is dat wel zo, en schuift de gemeente nu met potjes. Maar het is toch wel een veeg teken dat dat allemaal onbekend is bij de raad… Na vanavond wordt het hopelijk duidelijker. Weet je of het debat opgenomen wordt?

  Like

  Joke Mizée

  14 juni 2011 at 19:31

 2. @Joke
  Inderdaad veel vragen. Vanaf 21.15 uur is Het Besluit te volgen:
  http://amersfoort.raadsinformatie.nl/

  Like

  George Knight

  14 juni 2011 at 20:41

 3. Het videoverslag van de vergadering van de Amersfoortse raad staat online, ga naar 40’40”:
  http://amersfoort.raadsinformatie.nl/?Commissie=498

  Het interpellatiedebat dat door de PvdA was ingevraagd werd gistereavond gevoerd en droeg een procedureel karakter. Wethouder Barendregt (D66) wordt verweten dat ze de raad onvolledig en te laat heeft voorgelicht. Op de inhoud gaat geen enkele partij in. De kernvraag wat het directe belang is van de gemeente Amersfoort dat de steun van een miljoen euro rechtvaardigt voor een Museum Oud-Amelisweerd in Bunnik/ Utrecht blijft onbeantwoord. Evenmin komt aan de orde waarom sinds oktober 2010 enkel en alleen naar de locatie Oud-Amelisweerd is gekeken en nooit een andere locatie serieus is meegewogen.

  Interessant is de uitspraak van wethouder Barendregt over de Armando Collectie: Niemand krijgt dus de collectie gratis. Want de collectie is van de Armando Stichting, althans die heeft hem in beheer en dat blijft zo. De wethouder suggereert dat de nieuw op te richten Stichting Museum Oud-Amelisweerd de Armando Collectie in bruikleen krijgt. Deze wordt door de Armando Stichting beheerd. Maar onduidelijk blijft wie de eigenaar van de Armando Collectie is.

  Uit een uitspraak over het Chinees behang dat nu al de nodige bezoekers zou trekken blijkt dat wethouder Barendregt nog steeds geen volledig beeld en voldoende kennis van dit dossier heeft. Met deze uitspraak suggereert de wethouder dat een rijksmonument als landhuis Oud-Amelisweerd binnen de voorwaarden van normale exploitatie valt. Dit wordt geloochenstraft door cultuurhistorische voorwaarden uit de vele onderzoeken van het landhuis. Het geeft te denken dat de wethouder deze voorwaarden onvoldoende kent of zelfs makkelijk oprekbaar acht.

  Wethouder Barendregt verklaart dat de steun van 1 miljoen euro als het ware de opgetelde steun van komende jaren voor de exploitatielasten is. Maar tevens suggereert ze dat de bruidsschat van 1 miljoen dient om de lastige huisvesting in een rijksmonument van hoge cultuurhistorische waarde mede mogelijk te maken. Dat vraagt iets van de huisvesting en de randvoorwaarden voor een rijksmonument. Vanaf: 55′.

  Dit klinkt op zijn minst tegenstrijdig, want het geld kan maar aan een doel besteed worden. Wordt de 1 miljoen euro van Amersfoort nou bestemd voor de inrichting van bijvoorbeeld een dure klimaatinstallatie of een kleine verbouwing of is het bestemd voor de exploitatie? Als het voor de inrichting dient, dan wordt er geld naar voren geschoven dat aan de exploitatie onttrokken wordt. Vraag is of dat bedrijfseconomisch verstandig is.

  Daarnaast blijft onduidelijk of de gemeente Amersfoort wellicht toch indirect betrokken blijft via Amersfoort-in-C en de Stichting Museum Oud-Amelisweerd. Da’s wat anders dan directe bemoeienis van de gemeente.

  Het interpellatiedebat eindigt met een motie van treurnis die niet aangenomen wordt. Interessant zijn de stemverklaringen van de tegenstemmers Hunink (CU) en Land (GroenLinks) die kanttekeningen bij het optreden van de wethouder plaatsen. Dat had zorgvuldiger gekund. Twee VVD-stemmers steunen het college en leggen naar mijn idee de essentie van het hele Armando Museum bloot. Ze weerspreken dat er geen precontractuele verplichtingen zijn aangegaan door de gemeente Amersfoort. Want de collegepartijen CU en GroenLinks kunnen formeel volhouden dat ze in september 2011 alsnog gehoord worden en hun autonome afweging kunnen maken, maar de VVD’ers hebben door dat deze rijdende trein van een Armando Museum dat inhoudelijk nooit voldoende getoetst is niet meer te stoppen valt.

  Onderhand zal het iedereen opvallen wat een bestuurlijke wirwar samengaat met een mogelijke verhuizing van het Armando Museum of de Armando Collectie naar landhuis Oud-Amelisweerd. Want reken maar na hoeveel partijen betrokken zijn. Gemeente Amersfoort, Amersfoort-in-C en achter de schermen BMC, het Armando Museum, Armando, de bruikleengevers van werk van Armando, de Armando Stichting, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, de Stichting Museum Oud-Amelisweerd, het Centraal Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Waarbij binnen de gemeente Utrecht weer commissie en diensten aan het woord zijn en hun eigen afweging maken. Alleen deze bestuurlijke sclerose al maakt somber over een evenwichtige afweging.

  Like

  George Knight

  15 juni 2011 at 15:44

 4. Allemachtig, wat een hoop gezemel daar. Het is salamitactiek, met al die intentieverklaringen u.s.w. Als zij echter zegt dat ze met het bedrag binnen de bezuinigingstaakstelling blijft, dan heeft ze niks fout gedaan. ‘De raad heeft het budgetrecht’, heet dat – oftewel details zijn aan het bestuur. Daarnaast heeft de raad eerder al het groene licht gegeven om specifiek deze optie uit te gaan spitten. In september weten we meer… en dan is er al zoveel tijd en energie in gaan zitten dat ze het braaf zullen slikken.
  Men wil gewoon van het museum af – met name Amersfoort in C wil dat. Bruidsschat is idd. de juiste term: het afkopen van een structurele kostenpost, ook wel ‘verzelfstandiging’ geheten.
  En het is me nog steeds niet duidelijk van die Elleboogkerk. Kennelijk moet die maar van particulier geld gerestaureerd worden.

  Ik vond trouwens nog een artikel over de huisvesting van Kunsthal KAdE: http://metropolism.com/news/kunsthal-kade-ontvlucht-probleem/.

  Like

  Joke Mizée

  15 juni 2011 at 23:12

 5. @Joke
  Details zijn aan het bestuur, zeker, maar de ontkenning van het bestuur dat er precontractuele verplichtingen aangegaan worden zouden toch zelfs raadsleden met een struisvogelnek op moeten kunnen vatten als onzin. Maar een nog dieper gegraven gat in de grond verbergt ook die waarheid. De Amersfoortse raad zal het in september braaf slikken zonder dat het op enig moment op de inhoud is ingegaan. En zonder dat het zich in meerderheid afvraagt wat de Amersfoortse bevolking heeft aan een miljoen euro uit de eigen cultuurbegroting dat besteed wordt aan een Utrechts museum.

  De reactie van Robbert Roos is me bekend. Hij zegt graag te willen verhuizen. Het huidige gebouw is ongeschikt voor museale presentaties. Achteraf lijkt ook in deze Amersfoort-in-C in de keuze voor het Smallepad verre van briljant te hebben geopereerd. Ook veelzeggend:
  http://www.bmc.nl/node/236

  Er bestaat trouwens ook nog een Armando Genootschap.

  Like

  George Knight

  15 juni 2011 at 23:59

 6. Wat ik bedoelde was dat onder het dualisme de raad van te voren kaders moet vaststellen – meestal zijn dat alleen financiele kaders. Met die taakstelling is de wethouder naar A-in-C gegaan en die heeft het slachtoffer aangewezen. (Misschien op influistering van die mevrouw die de partner is van Edwin Jacobs, maar hij ging erover.) Wie als inspreker de raad tot andere gedachten zou willen bewegen, treft een aandeelhoudersmentaliteit tegenover zich.

  Ik zou ook niet zo gauw weten hoe dit tij te keren. Dit is marktwerking, en als consument heb je niet zoveel in te brengen.

  Je hebt misschien gehoord dat Museum Boerhaave in problemen komt. (Dat is bekend geworden door Zijlstra’s nota van een paar dagen geleden, maar onze wethouder heeft het vorig jaar al voorspeld… wat men daar weer van denken moet…) Dat wordt waarschijnlijk een fusie met Naturalis. Maar Boerhaave had nog een gat van een paar ton in te fietsen, waardoor dat vroeg of laat toch wel gebeurd zou zijn. Griekenland in miniatuur, dit crisismanagement. Maar dit beleid is dus wel al onder van der Ploeg in gang gezet – alleen niet met 130 km p/u.

  Like

  Joke Mizée

  16 juni 2011 at 22:23

 7. @Joke
  We komen terug op het democratisch tekort. De raad heeft weinig te zeggen over de uitvoering en de wethouder moet op te veel terreinen opereren om details op waarde te kunnen schatten. Ze hobbelt achter de feiten aan. Dat geeft ruimte voor een gemeentelijke dienst als Amersfoort-in-C die met gesloten beurs door een commercieel bedrijf BMC gestuurd wordt dat in Amersfoort invloedrijk is en een machtspositie heeft. Ofwel, feitelijk komt de politiek helemaal niet meer toe aan besluitvorming. Externen zetten de contouren van het beleid uit. De ontwikkelingen rond het Armando Museum wijzen daarop. Daarbij komt dat de meest inhoudelijke raadsleden en critici Hiske Land en Simone Kennedy aan handen en voeten gebonden zijn door het college-akkoord. Ze kunnen hun eigen logica niet meer volgen. Al deze ontwikkelingen maken de lokale politiek onmachtig en onnodig afhankelijk van externe partijen.

  Like

  George Knight

  16 juni 2011 at 23:34

 8. “een gemeentelijke dienst als Amersfoort-in-C”
  Ze zijn geen gemeentelijke dienst (maar verzelfstandigd), dat is het ‘m nou juist. Daarom gebruikte ik ook het woord aandeelhouders.

  “Externen zetten de contouren van het beleid uit.”
  Dat is bij ons ook heel sterk het geval. De Stadspartners bepalen werkelijk alles – van leuke voorzieningen die ‘hogeropgeleiden aantrekken’ tot en met het de infrastructuur van de stad (rondweg, ov). Een van de manieren waarop de gemeente ‘regie’ wil voeren, is dat ze een soort schakel willen zijn voor de ‘stadspartners’. Publiek-private samenwerking en zo. Maar dat is dus een vaste ‘loge’ bestaande uit de KvK, de ondernemers van BV Leiden, Universiteit, HBO en ROC en de rijksmusea, die onder die naam fungeren.
  Zij gaan ook gerust tegen de stad procederen omdat bv. de toegezegde RGL niet doorgaat. En als zij ons een keertje niet proberen te dwingen, dan is het wel de Provincie. Dat kunnen dat soort lui doen omdat, tegen de tijd dat de raad eindelijk wakker geworden is, er al allerlei overeenkomsten gesloten zijn. Nee, daar word je niet vrolijk van.

  Like

  Joke Mizée

  17 juni 2011 at 00:24

 9. @Joke
  Je hebt uiteraard gelijk dat de Stichting Amersfoort-in-C zelfstandig is. Het is feitelijk geen dienst van de gemeente. En ook de instellingen die het bundelt zijn dat niet. Dat maakt de democratisch controle nog een stukje lastiger. Was het nog maar een gemeentelijke dienst. Ik doelde op de lijnen die desondanks met de gemeente bestaan maar formuleerde dat verkeerd.

  Nee, daar word je niet vrolijk van. Dank voor je inzicht in de Leidse situatie.

  Like

  George Knight

  17 juni 2011 at 01:26

 10. […] zijn echter niet Amersfoort-in-C en de gemeente Amersfoort die de laatste stem hebben, ondanks de bruidsschat van 1 miljoen euro die Amersfoort meegeeft. De kosten om een museum in het rijksmonument Oud-Amelisweerd in te richten […]

  Like

 11. […] museum op Bunniks grondgebied door Amersfoort wordt ondersteund in de exploitatie. Naar verluidt 1 miljoen euro gedurende 10 jaar. Maar niet door […]

  Like

 12. […] vertrouwen in het ondernemingsplan en bedong in een raadsbreed aangenomen motie dat de zogenaamde bruidsschat gefaseerd uitgekeerd […]

  Like

 13. […] D66 en Groen Links nog steeds ongenoegen omdat ze tegen hun zin in moesten stemmen met een bruidsschat van 1 miljoen euro en een slecht onderbouwd ondernemingsplan. Maar het college-akkoord telde daar zwaarder. In Utrecht […]

  Like

 14. […] Naar verwachting stemt de Utrechtse raad in juni 2012 over een kredietaanvraag van 1,66 miljoen euro voor het beoogde Museum Oud-Amelisweerd. Vraag is of de raad deze verantwoording op zich kan nemen nu de positie van de museumsector zo snel verslechtert. Museum Oud-Amelisweerd is extra kwetsbaar door de excentrieke ligging en de hoge exploitatie in een rijksmonument. Bezoekcijfers van de landgoederen waarop het museum de exploitatieopzet baseert zijn onvolledig omdat de recreatievormen in kwantitatieve zin nooit afdoende zijn onderzocht. Schattingen uit 1968, 1974, 1979 zeggen niets over de bezoekcijfers nu of straks. Wat let wethouder Lintmeijer om komende maanden te onderzoeken of de Armando Collectie in het voormalig Moluks Museum gehuisvest kan worden? Met meeneming van 1 miljoen euro aan Amersfoortse bruidsschat. […]

  Like

 15. […] als onbehoorlijk bestuur. Om het leed voor het Armando Museum Bureau af te kopen besluit de raad onder veel protest de oude organisatie een bruidsschat van 1 miljoen mee te geven voor een doorstart in landhuis […]

  Like

 16. […] Na een moeizame besluitvorming, scepsis van de hele raad over de onderbouwing van de plannen en een bruidsschat van 1 miljoen is de Armando Collectie in 2012 naar Oud-Amelisweerd […]

  Like

 17. […] het college als onbehoorlijk bestuur. Om er vanaf te zijn en het leed af te kopen besluit de raad onder veel protest het Armando Museum een bruidsschat van 1 miljoen euro mee te geven voor een doorstart buiten […]

  Like

 18. […] de subsidies over 2020 en 2021 in 2015 uit te betalen. Amersfoort gaf het museum in 2011 een bruidsschat van 1 miljoen euro mee die in 10 jaar zou worden uitgekeerd. Om bij een faillissement niet het […]

  Like

 19. […] 1 miljoen euro van de gemeente Amersfoort die tot 2021 in 10 jaar wordt uitbetaald, de zogenaamde bruidsschat. Daarnaast moet het MOA in 2021 een lezing van 160.000 euro aan de provincie Utrecht […]

  Like


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: