Ondraaglijke lichtheid van een kabinet


Er is geen kabinet Wilders. Rutte en Verhagen hebben een smal pad de berg op gevolgd. Nu staan ze op de top. Hun politieke bagage hebben ze achtergelaten aan de voet. Behalve de vorming van een kabinet hebben ze niets bereikt. Rutte loopt alleen door naar de echte top. Zijn lichtheid oogt immens. Er kleeft macht aan. Maar waartoe dient macht zonder perspectief?

Los van de veiligheidsparagraaf en het opleggen van bezuinigingen aan lagere overheden komt Rutte aan geen enkele hervorming toe. De arbeidsmarkt? Nee. De woningmarkt? Nee. Het onderwijs? Nee. Kenniseconomie? Nee. Infrastructuur? Nee. Rutte en de VVD-baronnen hebben nergens knopen doorgehakt.

Ingeboekte doelmatigheid, bestuurlijke hervorming en de immigratiemaatregelen zijn voornemens. Wie weet symboolpolitiek. Zes miljard bezuinigen op bestuurlijke hervorming, maar de waterschappen niet afschaffen valt nauwelijks serieus te nemen. Resultaat is dat via een omweg de ontslagen ambtenaren tegen dubbel tarief moeten worden ingehuurd.

Voorgestelde immigratiemaatregelen lopen tegen wettelijke grenzen aan. Wat mogelijk is zal aangescherpt worden, maar veel blijft onmogelijk. Europese verdragen bepalen de grens. Op het gebied van integratie zijn Leers, Opstelten en Donner aan de slag gegaan. Ze leiden in het gunstigste geval de aandacht af van wat niet gebeurt. In het ongunstigste geval accentueren zwaargewichten het eigen falen. Wat Donner zegt over de meningsuiting en de WOB maakt velen woest. Regenten generen zich niet een regenteske pose aan te nemen.

Zakelijkheid op immaterieel gebied had de grootste verdienste kunnen worden. Onder leiding van de VVD als minst moralistische partij. Nu of nooit voor de Nederlandse islam om een inhaalslag te maken in het omarmen van de rechtsstaat. En afstand te nemen tot krachten als Wilders, conservatieve imams en multiculturalisten. Maar Rutte blokkeert deze middenweg. Door de schaduw van Wilders weet het kabinet geen neutraal en onpartijdig speelveld te bieden.

CDA-mastodonten die zich tegen samenwerking met de PVV keerden zijn door Verhagen buitenspel gezet. Voorstanders zijn beloond met kabinetsposten. Loyaliteit is het toverwoord. De focus ligt op zekerheid en controle. Dat opent voorwaarden voor een doorbraak. De behoudzucht van het kabinet vormt basis voor onvermoede dwarsverbanden en stappen vooruit. Ze worden echter door arrogantie niet gegrepen.

De aard van de bezuinigingen op cultuur tekent de kleine kant van het kabinet Rutte-Verhagen. Als redenen worden de zelfredzaamheid van de sector, het rondpompen van geld door subsidies en een kleinere overheid aangevoerd. Allemaal steekhoudend als het voor andere sectoren ook gold. Maar het oogt hypocriet als VVD en CDA de hypotheekrenteaftrek onveranderd laten. Daar zijn miljarden euro’s subsidie per jaar te halen.

Rutte en Verhagen moeten de berg afdalen om hun bagage op te halen. Te herbronnen aan de voet van de berg. Het voorgestelde akkoord is onvoldoende voor een ambitieus Nederland. De samenwerking met links is een wassen neus. Sommigen hoopten er de terugkeer van de parlementaire democratie in te zien. Maar het omgekeerde lijkt waar, de coalitiepartijen beslissen buiten het parlement. Bergwind is kil.

Foto: Slot Drachenburg, halverwege de Drachenfels

Advertentie

19 gedachten over “Ondraaglijke lichtheid van een kabinet

 1. “Ze kunnen een inhaalslag maken in het omarmen van de rechtsstaat. En afstand nemen tot krachten als Wilders, conservatieve imams en linkse multiculturalisten.”
  Is dat wat jij verstaat onder niet moralistisch? Noem eens iets concreets waaruit blijkt dat ‘elementen binnen de islam’ in de praktijk botsen met de rechtsstaat.

  “De behoudzucht van het kabinet vormt de basis voor onvermoede dwarsverbanden en stappen vooruit. Ze worden echter door arrogantie niet gegrepen.”
  Zoals?

  Like

 2. Wat prachtig dat er nog iemand kennis blijkt te hebben van Jacob Geel.
  Maar wat betreft de rest van het stuk. Die ondraaglijke lichtheid was niet anders dan de doelstelling van wat ik nog steedshet Kabinet Verhaagen noem. Machtsbehoud (die kerncentrale vordert wel) en verdediging van de status kwo voor petrochemie en consumentisme. De junta kan tevreden zijn. Toch ?

  Like

 3. @Joke
  Zonder nu op details in te gaan vind ik dat de institutionele Nederlandse islam onvoldoende communiceert over haar ondergeschiktheid aan de rechtsstaat. Vriendelijker gezegd, de verenigbaarheid ermee. Ofwel, het spreekt zich in het openbaar niet positief uit waar dat wel zou kunnen. Dat zou kunnen dienen om bij vele niet-moslims de angst voor het vreemde, het nieuwe weg te nemen. In mijn discussie met Johanna Nouri is in de latere afleveringen dat aspect uitgebreid aan de orde gekomen.

  Het heeft te maken met de gebrekkige bestuurlijke kwaliteit van de islambestuurders en met de interne verdeeldheid en angst om als bounty in de eigen kring weggezet te worden.

  @Simen
  We kennen soms onze klassieken. Het CDA denkt anders over de macht van het CDA binnen het kabinet. Die ontbreekt. VVD en PVV maken de dienst uit. Minister Verhagen opereert soms scherp, maar toch zie ik hem anders als de ministers Donner en Hirsch Ballin. Dat zijn in de kern conservatieve regenten. Bij Verhagen zie ik een gemengd beeld, zoals zijn standpunten over mensenrechten en vrij internet uitwijzen. Als je het negatief benadert kun je zeggen dat-ie zijn flanken beter dekt. Verhagen is een schaker, Donner speelt Halma en Hirsch Ballin Mens erger je niet.

  Like

 4. Voor welk probleem of diep gevoelde behoefte is dat een oplossing? Ik zie het verschil niet met de ‘compenserende neutraliteit’ die je juist zo verafschuwt.

  En aan welke ‘onvermoede dwarsverbanden en stappen vooruit’ moesten we zoal denken bij dit kabinet?

  Like

 5. @Joke
  Ik doelde niet op directe beleidsmaatregelen, maar noemde een sfeer van openheid en zakelijkheid die ruimte had kunnen bieden voor de islamzuil om tussen scherpslijpers van links en rechts, en die in de eigen kring een verdere stap naar de rechtsstaat te maken. Werkelijk of publicitair. Die rechtsgelijkheid is juist het omgekeerde van de compenserende neutraliteit. Maar zoals ik vermoed heeft Rutte die kans laten lopen door het centrum te verlaten.

  Met de imaginaire en in mijn ogen evenmin gerealiseerde ‘onvermoede dwarsverbanden en stappen vooruit’ doelde ik respectievelijk op een losse parlementaire samenwerking met bijvoorbeeld D66 en GroenLinks en een consistent zakelijk beleid.

  Like

 6. “Die rechtsgelijkheid is juist het omgekeerde van de compenserende neutraliteit.”
  Je wil het middenveld een betere kans geven t.o.v. de scherpslijpers – dat is exact hetzelfde als wat compenserende neutraliteit beoogt te doen.
  Verder erken je tussen de regels door dat die afstand in werkelijkheid wrsl. helemaal niet bestaat. Van bepaalde bevolkingsgroepen iets verlangen wat je bij de rest als vanzelfsprekend aanwezig beschouwt, is nou niet erg ‘rechtsgelijk’.

  Like

 7. @Joke
  Als je onder middenveld het amalgaam aan instellingen verstaat, dan voel ik daar niets voor. Als je er een zakelijke centrumpolitiek onder verstaat dan wel. De compenserende neutraliteit gebruikt religie als middel om een hoger doel te verwezenlijken. Ik doel daar absoluut niet op en sprak over doorsnee machtspolitiek.

  Niet elke maatschappelijke groep of groepering heeft dezelfde startkwalificatie, machtsbasis of kredietwaardigheid. Formeel heb je gelijk met je kritiek dat het niet past dat sommigen iets moeten toelichten wat van anderen niet wordt gevraagd. Maar integreren is ook uitleggen en jezelf bekend maken. De noodzaak voor groeperingen die al eeuwen in Nederland wonen om dat te doen is kleiner dan voor nieuwkomers.

  Het is realisme om dat te zien en juist het initiatief te nemen dat verder gaat dan een formeel gelijk. En bedenk dat juist zo’n positie van toelichten bij uitstek kan dienen om reclame voor de eigen groep en het eigen doel te maken. Kom maar uit de verdediging of het misnoegen en omarm Nederland. Mits er een aannemelijk verhaal, eensgezindheid, zelfvertrouwen en een goede organisatie zijn om dat over het voetlicht te brengen. Overbluf de toehoorders. Juist aan deze aspecten twijfel ik hoe langer hoe meer als het over de Nederlandse islam gaat.

  Like

 8. Dat wordt lastig, Noem één persoon, of een aantal personen in de Nederlandse samenleving, die én de helicopterview, én de visie, én de leiderschapskwaliteiten én het maatschappelijk vertrouwen plus het charisma in zich verenigd, of samen, om het Nederland wat jij schetst op de kaart te zetten.
  Alleen dát feit al zou een verademing zijn. Laat staan in de praktijk brengen.

  Politicologen kijken, grosso modo, afgaande op de Groene ( “De tien grootste problemen van Nederland”, een handzame, interactieve bubblechart) als volgt tegen de samenleving aan:

  Grootste problemen
  Met stip Cohesie en Politici. Goede tweede zijn Marktdenken, Ongelijkheid, Isolationisme, Globalisering, Bestuur en Nostalgie

  Onderschatte problemen Bestuur, Klimaat, Burgerschap, Cohesie, Marktdenken, Mondialisering

  Overschatte problemen Integratie, Hypes, Angst en Marktdenken.

  Scepticisme ten opzichte van de verschraalde Nederlandse Samenleving blijft mijn deel.

  Like

 9. @VSp
  Ik moet het antwoord schuldig blijven. Aanvullende vraag: Komt het slecht functioneren van de Nederlandse politiek voort uit het feit dat voor de recrutering van de politieke partijen slechts een procent van de bevolking wordt aangeboord? Zodat allerlei betrokken, hoogopgeleide en deskundige burgers die politiek en openbaar bestuur een kwaliteitsimpuls zouden kunnen geven buiten de boot worden gehouden?

  Like

 10. Slimme vraag. Glimlach. Vooropgesteld dat ‘allerlei betrokken, hoogopgeleide en deskundige burgers’ daarvoor in aanmerking komen, is dan ook nog een flinke dosis idealisme en zelfopoffering nodig omdat het politieke bedrijf in de huidige vorm zich niet leent om deze kwaliteiten ten volle te kunnen benutten.

  Dit plaatje zou al snel veranderen, indien gekózen bestuurders beter beloond worden en niet alleen de status die aan de functie hangt, zoals, bijvoorbeeld, met dank aan Hr. Majesteit na veel gescharrel in de achterkamertjes een benoeming aanvaarden,

  Nou goed, voeg ik een flinke dosis idealisme en zelfopoffering toe aan charisma, helicopterview, empathie, visionair leiderschap… 4*H.

  Like

 11. @George 10 juni 00:19:
  “Als je onder middenveld het amalgaam aan instellingen verstaat, dan voel ik daar niets voor. Als je er een zakelijke centrumpolitiek onder verstaat dan wel. De compenserende neutraliteit gebruikt religie als middel om een hoger doel te verwezenlijken. Ik doel daar absoluut niet op en sprak over doorsnee machtspolitiek.”
  De vraag is hoe je de mensen in dat middenveld dan wel een podium biedt, als je het niet via gevestigde instellingen wil laten lopen. Hoe wil je ze bv. in de eerste plaats bereiken?

  “En bedenk dat juist zo’n positie van toelichten bij uitstek kan dienen om reclame voor de eigen groep en het eigen doel te maken. Kom maar uit de verdediging of het misnoegen en omarm Nederland.” Zodra je in een frame stapt, ook al doe je dat ontkennend, bevestig je het gerucht juist. Iemand die zich er niet in herkent, zal zich er niet toe uitgenodigd voelen. Je gebruik van de term ‘verdediging’ geeft al aan dat er iets aan vooraf is gegaan. Een zinsnede als ‘Kom maar uit de verdediging’ is uitermate dubbel, aangezien je juist van ze verlangt dat ze dat wel doen. Een dergelijk gesprek zou 2 kanten moeten hebben, anders wordt het een apologie van de verdachte partij.

  Ik blijf het groepsdenken vinden, dit soort vooronderstellingen. Als we bezorgd zijn over de houding t.o.v. de democratische rechtsstaat, dan zouden we alle Nederlanders daarover moeten bevragen aangezien een derde van alle Nederlanders daar sceptisch tegenover staat.

  Like

 12. @Joke
  Elk mens heeft meerdere identiteiten. Elk mens maakt deel uit van meerdere verbanden. Werk, school, buurt, hobby, sport, vrouwengroep, religie of levensovertuiging, etnische of culturele groep, noem maar op. Om deze redenen is het onverstandig om de identiteit van mensen te reduceren tot een specifieke groepering en te veronderstellen dat ze alleen zo benaderd kunnen worden. Als dat al zo zou zijn, dan is er iets grondig fout gelopen in hun emancipatie. In het algemeen zijn mensen op meerdere manieren bereikbaar. En dan liefst zonder de groepering die macht over hen uitoefent daarvoor te belonen door het geven van geld of faciliteiten. Da’s in het verleden veel te onbedachtzaam en gemakzuchtig gebeurd en heeft de achterstanden gesanctioneerd. Daarom is je vraag een valkuil.

  Nederland is een groot frame. De islam is een groot frame. Dus? Je onderschat denk ik de intelligentie en de zelfredzaamheid van leden van minderheidsgroepen. Afweging is wanneer de groepering waarvan ze deel uitmaken ophoudt een vehikel voor emancipatie te zijn en een kooi wordt die hen op hun plek houdt. Om dat te doorbreken past de uitzondering die uitzondering moet blijven en binnen een ontwikkelingsprogramma past dat zorgvuldig afgestemd wordt op de behoeften van individuen. Met als doel om na het nemen van de hobbel meer geemancipeerde burgers te hebben.

  Natuurlijk is het groepsdenken om zo te denken. Maar mag dat niet? Waar de islam of welke religie dan ook degenen die het inspireert als onderdeel van de eigen groep ziet zou de overheid dat voor de emancipatie niet mogen doen? Nogmaals, dat proces moet zorgvuldig zijn en mag geen oneigenlijke bedoelingen in zich dragen. Zoals de verzwakking van religie. Maar de overheid durft nu onvoldoende op te treden tegen misstanden die minderheden binnen minderheden treft. Vraag is dan ook wat erger is, dat onrecht stilzwijgend laten voortbestaan of daadkrachtig, maar zorgvuldig ingrijpen om daarin verandering te brengen. Anders gezegd, een formele opstelling kan juridisch de juiste lijken, maar praktisch averechts uitpakken. Dan kiezen jij en ik voor verschillende opties.

  Like

 13. “Om deze redenen is het onverstandig om de identiteit van mensen te reduceren tot een specifieke groepering en te veronderstellen dat ze alleen zo benaderd kunnen worden.”
  Ja, precies. (Maar het idee dat dat zou kunnen is dan ook beslist niet van mij afkomstig.)

  “Nederland is een groot frame. De islam is een groot frame. Dus?”
  Ik refereerde aan ‘framing the debate’, de marketingtruc om puur door herhaling een verband te leggen tussen 2 dingen die niets met elkaar te maken hebben. Je daar tegen verweren is het beeld bekrachtigen – zoals in ‘don’t think of an elephant’ – maar meer nog is het effect louter “je voelt je kennelijk aangesproken”. De bewijslast ligt toch echt bij degenen die de aantijging geproduceerd hebben (i.e. dat ‘de islam’ op gespannen voet zou staan met de rechtsstaat).

  “Afweging is wanneer de groepering waarvan ze deel uitmaken ophoudt een vehikel voor emancipatie te zijn en een kooi wordt die hen op hun plek houdt.”
  Laat dat nou precies de gedachte zijn die achter de compenserende neutraliteit zit…

  “Natuurlijk is het groepsdenken om zo te denken. Maar mag dat niet?”
  Nee, het is beleid maken op een reeel bestaande groep. Maar we hadden het over iets anders, nl. het omarmen van de rechtsstaat – en dat is wel groepsdenken, want het betreft een vage aanname. Bovendien zal die aanname de neiging hebben zich uit te strekken tot alle personen die we rekenen tot ‘de islam’. En dus blijft het nog steeds een open vraag met wie je dan in gesprek zou moeten en wie zij dan vertegenwoordigen. Het lijkt me handiger mensen gewoon als mensen te zien totdat er echt een ondermijning van de rechtsstaat dreigt.

  Ondertussen is het kabinet bezig de griffierechten te verhogen…

  Like

 14. @Joke
  Ik suggereer niet dat de islam op gespannen voet zou staan met de rechtsstaat. Ik vraag alleen of de Nederlandse islam zich in de openbaarheid duidelijker dan het nu doet de rechtsstaat omarmt. Juist dat aspect mis ik.

  Je gaat voorbij aan het neveneffect van de compenserende neutraliteit. Namelijk het steunen van behoudende krachten. Dat wil ik juist ontwijken en tegengaan.

  Ik blijf erbij dat met een zorgvuldige procedure voortvarend en doelmatig opgetreden kan worden. Door een formele opstelling die bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst boven de vrijheid van expressie van het individu plaatst kan het onrecht dat bijvoorbeeld vrouwen binnen de islam wordt aangedaan nooit passend aangepakt worden. Soms is een zijweg nodig om ergens uit te komen.

  De politiek die dit onrecht binnen een religie oogluikend voort laat bestaan ondermijnt juist de rechtsstaat en het geloof in gelijkheid. Die politiek ziet bepaalde mensen juist niet als mensen omdat ze in een sociale pacificatie afgeschreven worden. Ik zou hopen op een welomschreven plan van aanpak dat met medewerking van alle instituties, ook de juridische, hiermee eens aan de slag gaat. Eindelijk dit taboe doorbreekt. Ofwel, de schande van Nederland anno 2011.

  Like

 15. “Je gaat voorbij aan het neveneffect van de compenserende neutraliteit. Namelijk het steunen van behoudende krachten.”
  Het bevorderen van gematigde krachten binnen een religie ziet er voor seculieren behoudend uit (maar die hebben er geen last van), maar is een hele stap vooruit ten opzichte van ‘reactionair’ (wat ermee wordt tegengegaan). Voor vrouwen en homo’s binnen die gemeenschappen was dat juist wel gunstig. Maar het imamonderwijs e.d. moest zo nodig om zeep geholpen. Evenals de vrouwengroepen bij de inburgering: dat mocht weer niet en nu gebeurt er dus helemaal niets voor die vrouwen. Gelijke kansen bieden is de enige manier om emancipatie te bevorderen (en in die volgorde, als je iets wil bevorderen wat er nog niet is).

  Like

 16. @Joke
  Emancipatie moet, maar niet door het oneigenlijk oprekken van de scheiding van kerk en staat. De overheid kan zich per definitie niet bemoeien met het actief steunen van de ene of ander factie binnen een religieuze organisatie. Niet voor niets floot de Amsterdamse gemeenteraad uiteindelijk Cohen terug op deze politiek-bestuurlijk doodlopende weg.

  Daarbij komt praktisch dat niet altijd overzichtelijk is wat precies een gematigde/ liberale kracht is. Daarin zijn vele inschattingsfouten gemaakt. Zo zette Cohen hoog in op de Westermoskee als vermeend liberaal bastion, wat achteraf achter de schermen een conservatieve basis had.

  Dus de inmenging door de overheid was ook in de parktijk verre van gunstig voor vrouwen en homo’s. Uiteindelijk werden zo religieuze organisaties die dezen mensen gevangen hielden door overheden gesteund en zelfs versterkt. De oplossing is om deze minderheden via een andere dan hun religieuze identiteit aan te spreken en te bereiken.

  Het imamonderwijs binnen het openbaar onderwijs dat Ahmed Marcouch enkele jaren geleden voorstelde was een andere anomalie. De expansie van een religie in het openbaar onderwijs zet de bijl aan de neutraliteit. En zelfs aan de pluriformiteit omdat het slechts een religie verkiest en thematiseert en zo de orientatie op alle wereldgodsdiensten en levensovertuigingen onder druk zet.

  Like

 17. Het probleem met organisaties als Milli Görüş is dat ze zelf de scheiding van kerk en staat doorbreken. In diverse landen hebben ze zich echter bij de overheid ingelikt, ondanks alle waarschuwingen. ‘Hoe liberaler des te minder militant’ is – m.n. in het geval van de Turkse islam – duidelijk te naief gedacht . Maar Balkenende dronk doodleuk een kopje thee met de Grijze Wolven. En ook jij wilde eerder niet van me aannemen dat Erbakan een griezel is.

  Met imamonderwijs bedoelde ik niet die schooltjes van Marcouch, maar de universitaire opleiding tot imam. Omdat Marokkaanse buurtvaders vaak imams uit landen als Saoudi-Arabie halen, die de wildste donderpreken over de gelovigen uitstorten, is dat zeker geen overbodige luxe.

  Like

 18. @Joke
  Wilde ik niet van je aannemen dat Erbakan, de Refah Partisi, een griezel is? Dat moet een misverstand zijn. En als je me hier kent dan weet je dat ik niks met religieuze politiek heb. We hadden theoretisch verschil van mening over het verbod van de het Europese Hof van de Refah Partisi.

  Ok, met imamonderwijs doelde je op universitair onderwijs. De vaderlandse geschiedenis van de VU leert dat dat ook in Nederland gevoelig ligt. Heeft de overheid of de zuil het laatste woord? Sowieso is wat in religieuze gebedshuizen wordt gezegd een terra incognita. Zoals een BBC-documentaire liet zijn die de meest discriminerende uitspraken in de Engelse moskee vastlegde. Jammergenoeg houdt vrijheid van godsdienst ook vreemdelingenhaat van moslimkant in.

  Like

 19. Ik had het over Necmettin Erbakan, oprichter van (inmiddels) verboden partijen als Refah en van de Milli Görüş-beweging.
  Wat in gebedshuizen wordt verkondigd is tenminste nog semi-publiek. De Grijze Wolven dringen hun gedachtegoed aan het turks-sprekende publiek op tijdens festivals.
  Maar wat deze 2 voorbeelden gemeen hebben is dat het geen religieuze, maar politieke denkbeelden zijn die ze opdringen.

  Als we een Neder-islam willen – die de rechtsstaat eerbiedigt, onze kernwaarden heeft ingebed of hoe men het ook noemen wil – dan zullen we zelf voor opleidingen moeten zorgen. Zodat bv. gelovige Marokkanen geen halfgare Saoudi’s meer voor hun neus krijgen.

  “Jammergenoeg houdt vrijheid van godsdienst ook vreemdelingenhaat van moslimkant in.”
  Tja, en als het aan dit kabinet ligt dan moeten ze dat kunnen blijven zeggen… dat is het gekke.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.