Antwoord aan een sociaal-democratisch kamerlid

suggereert dat anti-rechts links is. Dan wordt politiek het afzetten tegen de ander. Precies dat stelt me teleur in een partij met een rijke traditie als de PvdA. Is dat het? U hebt gelijk dat Wilders versimpelt, maar bent u veel meer dan zijn dia-positief?

Ik weet niet of u vindt dat de stelling van Diederik Samsom nog geldt dat de PvdA in deplorabele staat verkeert. Overigens iets wat me zorgen baart. Daarvoor is het sociaal-democratische gedachtengoed te belangrijk voor Nederland. Het hoeft niet eeuwig door de PvdA geclaimd en vertegenwoordigd te worden. Anders gezegd, het voortbestaan van het gedachtengoed is belangrijker dan de partij.

Het falen van de PvdA is dat het gedachtengoed ondergeschikt is gemaakt aan het eigen voortbestaan. De partij heeft zich in het machtspel vervreemd van haar basis. Partijkader claimt posities en vernietigt onbezonnenheid, improvisatie en losheid. Vrijheden van minderheden binnen minderheden? Je hoort er geen PvdA-er over. Gevolg is dat kiezers weglopen van de PvdA. Wat allochtonen, ambtenaren en stemmers uit gewoonte blijven achter.

Wilders doet politieke uitspraken en is politicus. Zoals u ook bent. U noch Wilders maakt deel uit van de regering. U hebt dus alle ruimte om te zeggen wat u op uw lever hebt. Zoals Wilders. Vraag is wat scherpslijpers van links of rechts ons nog meer kunnen bieden dan verdeeldheid. Beseft u dat? Begrijpt u dat het nauwelijks aanslaat wat u zegt?

Mij verwondert uw aandacht voor Wilders en zijn woorden. Waarom? Is de oplossing niet eerder dat u een geloofwaardig politiek programma biedt. Los van Wilders of een haatimam. Vanuit de kracht van de sociaal-democratie. Of werkt dat niet meer? Wat u nu doet in uw kritiek op Wilders oogt zo als oude politiek dat het lijkt alsof u stil bent blijven staan in uw denken.

Anders gezegd, waarom gaat de PvdA niet aan de slag met het ontwikkelen van eigen ideeën vanuit een positief wereldbeeld? Negeer de nonsens van Wilders, laat u niet afleiden, kijk vooruit. Denk autonoom. Ach, dat weet u allemaal wel, u kunt het alleen niet inpassen.

Vooralsnog neem ik toch maar aan dat u uw inspiratie vindt in het sociaal-democratisch gedachtengoed. De oplossing voor u om Wilders de pas af te snijden is de teruggang naar de kernwaarden van de sociaal-democratie. Ofwel, herbronning. Om daarna het islamdebat vanuit de hernieuwde basis opnieuw te voeren. Is dat niet zinvoller dan focussen op Wilders?

In Nederland is de strijd tussen voor- en tegenstanders van de islam ontspoord. Het mag geen debat heten. Dat moet van de grond af aan opgebouwd worden. U zou er een bijdrage aan kunnen leveren door te helpen de kloof te dichten. Nu doet u het omgekeerde.

Het is slimmer als u een alternatief biedt en het initiatief weer naar uw partij trekt. Niet door in te hakken op rechts, maar door de voorwaarden voor een evenwichtig debat te helpen maken. Dan wint uw partij weer aan geloofwaardigheid. Vervolgens kunt u als deelnemer meedoen. Of is uw schoppen tegen Wilders de manier om uw positie binnen uw partij veilig te stellen? Nee, dat zou te cynisch zijn.

Het integratiedebat is toe aan een derde weg. Links vertoont bloedarmoede en rechts overmoed. Apart kunnen ze het niet, samen wellicht. Nederland verdient een islamvariant die zich ondergeschikt maakt aan de Nederlandse rechtsstaat. Dat vraagt om kritiek en acceptatie. In dat proces is een belangrijke rol weggelegd voor de PvdA. Als u het wenst. Het is aan u.

Emma Goldman houdt op Union Square, New York, voor  textielarbeiders een redevoering over geboortcontrole, 1916

Advertentie

11 gedachten over “Antwoord aan een sociaal-democratisch kamerlid

 1. Prachtig stuk! In politieke zin out-of-the-box denken is een lastige opgave. Zeker indien het historisch diep verankerde gedachtengoed losgewrikt moet worden.
  Dan toch maar de Vrijzinnige Democratische Partij?
  Daar ligt toch jouw ‘politieke thuis’?

  Like

 2. @VSp
  Dan toch maar de Vrijzinnige Democratische Partij? Daar ligt toch jouw ‘politieke thuis’?

  Jazeker. Het gebrek aan durf en ambitie van de links-liberale politiek is op dit blog een terugkerend thema. En ik wil me zo graag bij deze politieke stroming thuisvoelen, VSp. Maar het zit er voorlopig niet in.

  Naast de macht van de politieke partijen als kastesysteem en banenmachine maakt het me moedeloos. Dat ik telkens weer uitkom bij het onderwerp zal wel betekenen dat ik toch nog hoop koester dat de Nederlandse politiek ooit nog van de burger wordt. Deze politiek stelt ons goede humeur stevig op de proef.

  Like

 3. Goed stuk (ofschoon niet alles wat Wilders zegt simpelweg kan worden afgedaan als nonsens. Te gemakkelijk. Neigende naar zelfgenoegzaamheid. Onderschat de kiezer niet. Geen enkele kiezer stemt alleen op ‘lucht’ (behalve natuurlijk de D’66 kiezers (but that goes without saying)

  Dit epistel sluit naadloos aan bij PvdA’r Bobbert Baruch die stelt

  “En waaruit blijkt dan het leiderschap in de oppositie van de PvdA? Het standpunt over de Zorg? Het Pensioenstelsel? In welk debat neemt de PvdA nu een standpunt in dat heel Nederland die de partij weer herkent? “Onze tijd komt wel weer”. Maar hoe dan? Als de interviewer vraagt naar standpunten van de PvdA komt Ploumen achtereenvolgens met de PVV, VVD en SGP, en zegt niets anders dan dat de PvdA voor “sterk en sociaal” is.
  Het eerste en het laatste stuk van het interview lijken niets met elkaar te maken te hebben, maar in mijn optiek komt het op hetzelfde neer: een groot onvermogen om te herkennen wat er van de politiek verwacht wordt, en de rol van de achterban daarbij. Die verwacht juist geen tactische analyse van wat andere partijen doen, maar een eigen verhaal waar ze zich bij betrokken voelen. Juist geen “uitleggen”, maar gezamenlijk een politieke afweging maken”

  Like

 4. @Amberling
  Ik suggereer nergens dat wat Wilders zegt simpelweg kan worden afgedaan als nonsens. Maar ook Wilders zie ik niet als de politicus die uiteindelijk de burger bedient. Bobbert Baruch ken ik niet.

  Like

 5. Je schreef: “Negeer de nonsens van Wilders, laat u niet afleiden”

  Vandaar mijn conclusie.
  Het enige waar ik die Robbert Baruch van ken is de haatsite Joop.nl waar ik soms heen surf onder het motto: know thy enemy. Echter heel soms, heel soms schrijft er iemand nog wel iets zinnigs (Boris van der Ham schrijft er ook vaak, en warempel meestal ben ik het met hem eens. Maar zijn epistels staan mijlenver af van de dagelijkse D’66 praktijk van luchtballon kereltje Pechtold.

  Jij en ik zouden graag een PvdA zien zoals Eddy Terstall en Marcel Duyvestein die voor ogen hebben. Helaas vormen ze een marginale (en helaas) tandeloze (en slinkende(?) groep binnen die club.

  Maar zoals eerder gezegd. Ik kan me goed vinden in je stuk

  Like

 6. @Amberling
  Nogmaals, Wilders praat soms nonsens, maar ik suggereer niet dat alles wat-ie zegt afgedaan kan worden als nonsens. Zomin ik dat van de PvdA beweer. Ze praten nonsens, maar soms ook niet.

  Boris van der Ham heeft het hart op de goede plek, maar zou in een partij zonder Pechtold beter op zijn plaats zijn.

  Wat Eddy Terstall bezielt meen ik enigszins te begrijpen. Vorig jaar had ik bij de verkiezingen bijna met hem electoraal gepooled. Bij volgende verkiezingen zal ik dit begrip verder uitwerken met als doel dat burgers elkaar buiten de partijen vinden. Hij staat al los van de PvdA, maar niet van het sociaal-democratisch gedachtengoed. Marcel Duyvestijn begrijp ik minder en lijkt vaster aan de PvdA te zitten. Maar zeker weten doe ik het niet. Ontwikkelingen die langzaam gaan zijn nauwelijks met het oog te volgen.
  http://www.liefdevollid.nl/content/view/646/8

  Like

 7. Citaat{Nederland verdient een islamvariant die zich ondergeschikt maakt aan de Nederlandse rechtsstaat}.

  Hier zit nu net het probleem.
  Vanmiddag was er veel aan de orde in het vragenuur.
  Je ziet duidelijk op bepaalde punten een verharding in de politiek.
  Verhagen presteerde het om in stevige Hollandse taal Greenpeace de verantwoordelijkheid voor hun actie en de financiële gevolgen die dit voor de organisatie zou kunnen hebben. De kosten van de vertraging die het kernafval transport heeft opgelopen zouden naar hun toe kunnen worden geschoven. Immers elke instantie heeft het transport goed gekeurd waar Verhagen de vergunning voor heeft afgegeven. Zelfs de rechter heeft daar uitspraak over gedaan.
  Deze conclusie opent natuurlijk nieuwe wegen in verhaal procedures in de toekomst.
  Laten we eens beginnen met de kosten van de beveiliging van Wilders en het grote aantal burgemeesters en ambtenaren op de daders te verhalen.
  Ik ben dan een voorstander van de aanpak van de totale groepering waaruit deze dreiging voorkomt. Dit dus in plaatst van de veel geroemde “kopvoddentax”
  Een ander stevig bezuinig object was vandaag de bezuiniging op kinderopvang. Het roept bij velen heftige reacties op. Maar er is ook een andere kant. Moeten we niet eens weer zelf de kosten voor onze kinderen gaan betalen?
  Vooral in deze tijd van crisis.
  Mijn buren een leuk stel overigens en ik gun ze het van harte. Ze krijgen € 242 huurtoeslag, voor hun 3 kinderen ongeveer ruim € 200,– dan nog plm € 80,– , daarnaast een jaarlijks een belasting teruggaaf van tussen de € 600 tot € 900,–
  De buurman heeft een redelijke baan in de bouw en zijn vrouw heeft eeen antal werkhuizen. Ze kunnen zich flink van rondkomen. Zijn niet afhankelijk van de kinderopvang. Omdat de vrouwe haar werktijden zodanig inricht dat ze dit niet nodig hebben.
  Zo kan het dus ook, waar een wil is daar is vaak de weg te vinden, ook al is die wat smaller.

  Like

 8. A dirty Job

  Job Cohen, de politiek leider van de PvdA, ligt al een tijdje behoorlijk onder vuur. Uitspraken van voormalig voorzitter van de partij, Michiel van Hulten, die vandaag in het AD te lezen zijn, hebben daar een schepje boven op gedaan.

  Hoewel ik van meet af aan geen groot fan van Job Cohen was, is veel van de kritiek niet terecht. Niet alleen Cohen presteert matig, ook zijn voorganger Wouter Bos had het in zijn tweede periode lastig. Dat heeft niets te maken met hun persoon of hun talenten, maar met heel wat anders.

  lees verder op;
  http://nog1.web-log.nl/nog1/2011/06/a-dirty-job.html

  Like

 9. @Nog1
  Tja, ik vermoed dat de kritiek op Job Cohen deels wel, deels niet gerechtvaardigd is. De PvdA is een partij die zo verdeeld, vaag en in zichzelf gekeerd is, dat niemand de leiding kan nemen. De stroperigheid en de eigenbelangen van het partijkader staan dat niet toe.

  Inderdaad kwam Wouter Bos er evenmin doorheen. Hoewel hij in tegenstelling tot Cohen wel kon communiceren en meer bij de tijd was. Maar de aanvallen in zijn rug stopten nooit. Dus iemand met het profiel als Cohen is volkomen onmachtig en komt er helemaal niet doorheen. Daarbij is Cohen in zijn laatste periode als burgemeester flink beschadigd geraakt. Zelfs zijn speeltje compenserende neutraliteit werd door zijn eigen PvdA-fractie afgeschoten. Dus toen Cohen naar Den Haag ging was-ie al een man van het verleden.

  Er lijken nu twee opties voor de PvdA. Of een dictatoriale tacticus als politiek leider die alle middelmatigheid en opportunisme buiten knikkert en dus hard en scherp saneert. Maar met welke inhoudelijke koers? Of een opsplitsing en opgaan in een bredere beweging. Maar opnieuw, met welke inhoudelijk koers? Zelfs de herbronning vanuit het sociaal-democratisch gedachtengoed laat ruime marges.

  Nu het eerste schaap over de dam is, Michel van Hulten denk ik dat velen volgen. Maar ook daar is het probleem, dat het wachten met kritiek te maken heeft met de rangorde binnen de partij. Zo wordt alles wisselgeld en schuiven panelen alle kanten op. Niets staat meer stil. Da’s een slechte basis voor zakelijke kritiek.

  Like

 10. Pingback: PvdA koerst voorzichtig weg van de islam « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.