MuseumgoudA verkoopt eigen identiteit

Directeur Gerard de Kleijn van museumgoudA zegt in een persbericht dat-ie een topstuk in Londen gaat verkopen: The Schoolboys uit 1987 van Marlene Dumas. Hij rekent op een opbrengst van 800.000 euro. De kans bestaat dat een iconisch werk uit Nederlands museaal bezit in buitenlandse handen komt.

Er zijn vier overwegende bezwaren tegen de verkoop door museumgoudA van een topstuk. Die zijn van inhoudelijke, procedurele, aankooptechnische en politieke aard.

Inhoudelijk. Gerard de Kleijn zegt dat het werk van Dumas niet meer in de kerncollectie past. Dat klopt binnen zijn logica. Maar hij vergeet te melden dat museumgoudA onder directeur Josine de Bruyn Kops (1977-1987) alleen kunst van vrouwen kocht, waaronder The Schoolboys dat als gevolg van dit beleid in 1988 werd verworven. Tevens kreeg het toenmalige Catharina Gasthuis in 1976 de opdracht van de Goudse gemeenteraad om hedendaagse kunst te verzamelen.

In zijn nota Tussen Hemel en Aarde wisselt Gerard de Kleijn de traditie van het verzamelen van vrouwenkunst en hedendaagse kunst in voor het verzamelen van religieuze kunst, keramiek, kleipijpen en werk van de Haagse school. Ofwel, De Kleijn verandert spelregels om vervolgens te beweren dat de oude logica niet meer geldt. Zie hier voor een kritische analyse van het beleid van De Kleijn.

Procedureel. In 1987 werd Nederland opgeschrikt toen de gemeente Hilversum een Mondriaan wilde afstoten. Onder aanvoering van het Stedelijk Museum sprak museaal Nederland er schande van. In 2005 gebeurde hetzelfde toen directeur Karel Schampers van het Haarlemse Frans Hals Museum twee werken wilde afstoten. In beide gevallen ging de verkoop niet door. De museumwereld was wakker geschud.

Sinds die tijd is afstoting van museumstukken een hot topic. Het Centraal Museum maakte er in 2006 tentoonstelling en veiling tegelijk van: Uit het depot. Een project om de grenzen aan de afstoting van museumobjecten te proeven.

Op basis van de Museale Gedragscode van de Nederlandse Museumvereniging (NMV) heeft het Instituut Collectie Nederland een Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) opgesteld: Deze LAMO is overgenomen door de NMV, waarmee het de standaardprocedure is geworden welke een museum in principe dient te volgen bij het afstoten van een object. Een van de eisen die de Museale Gedragscode aan een professioneel museum stelt is dat het onderzoekt of voor het af te stoten object een andere museale bestemming gevonden kan worden. 

Het zou logisch zijn als museumgoudA The Schoolboys van Marlene Dumas aan andere Nederlandse musea had aangeboden en daarover in gesprek was geweest met de NMV. Maar het persbericht zegt er niets over. Vraag is of museumgoudA zich professioneel en collegiaal opstelt jegens andere musea of dat De Kleijn zijn eigen gang gaat zonder standaardprocedures van de gedragscode te volgen.

Aankoop. Enkele jaren gelden ontstond ophef vanwege de voorgenomen verkoop door BAT van de Peter Stuyvesant Collectie die Alexander Orlow met adviseurs had opgebouwd. Naast de culturele barbarij om een bijzondere bedrijfscollectie te verkopen ging het om de gunstige voorwaarden waaronder de werken waren aangekocht. Galeristen gaven kortingen vanwege het achterliggende idealisme van Orlow. Niet in de verwachting dat de werken op een veiling ooit tegen marktprijzen verhandeld zouden worden.

Hetzelfde geldt voor The Schoolboys van Marleen Dumas. Gereconstrueerd moet worden onder welke voorwaarden het in 1988 verworven is door het Catharina Gasthuis. Dit geeft uitsluitsel over het feit onder welke voorwaarden het nu verkocht kan worden. Dat geldt moreel voor de relatie galerie/museum en juridisch voor de relatie museum/overheid. Het is niet onaannemelijk dat de aankoop deels geoormerkt is door aankoopgelden van het toenmalige Ministerie van WVC.

Politiek. De culturele sector staat onder druk. De verwachting is dat staatssecretaris Zijlstra hard gaat bezuinigingen op cultuur. Velen zijn het erover eens dat de bezuinigingen eerder worden ingegeven door gebrekkig inzicht in het functioneren van de sector dan door rationele overwegingen. Kinderen worden met het badwater weggegooid. Aangebrachte schade is vele malen groter dan de opbrengst van bezuinigingen. Naast het gederfde economisch nut door bezuinigingen op cultuur waar Joop van den Ende op wijst.

MuseumgoudA gaat mee in de logica van de staatssecretaris en geeft in een lastige tijd het verkeerde signaal. Namelijk dat kunst misbaar en verhandelbaar is. Da’s een misvatting. MuseumgoudA kiest eieren voor haar geld in plaats van zich met collega-musea sterk te maken voor een krachtige museumsector.

Conclusie.  De voorgenomen verkoop door museumgoudA van The Schoolboys van Marlene Dumas ligt complexer dan de directeur van museumgoudA voorstelt. Er zijn talloze vragen van inhoudelijke, procedurele, aankooptechnische en politieke aard die eerst beantwoord dienen te worden voordat verkoop werkelijk aan de orde is. Het verdwijnen van een topwerk als The Schoolboys uit Nederlands kunstbezit is een verlies voor de Collectie Nederland.

MuseumgoudA heeft als geprivatiseerde culturele instelling weliswaar een eigen verantwoordelijkheid, maar laadt een verdenking van gemakzucht op zich. Het verkoopt tafelzilver zonder eigen initiatieven te ontplooien en zich als volwassen deelnemer te voegen in de Nederlandse museumsector. Dat geeft te denken over inzicht, inschattingsvermogen en manoeuvreerruimte van directeur De Kleijn.

Foto: The Schoolboys van Marlene Dumas, 1987

42 gedachten over “MuseumgoudA verkoopt eigen identiteit

 1. Mijn hang up over musea is simpel.Destijds was er in Groningen een keus; of dat afgrijselijke nieuwbouwkreng met behang aan de buitenkant in het water–of een paar prachtige grote herenhuizen waar de aegon vroeger in zat.
  Dat moest dus afgrijselijk zijn en duur kosten; vreselijke keuze.

  Als een museum een gebouw is, waarin kunst tentoongesteld moet worden; zet dan een staal constructie neer, zonder ramen, daglichtkoepels, en laat de specialisten van Philips zorgen voor de lichttechniek.
  Eventueel wat verplaatsbare wanden.
  door een neutrale ruimte te maken, wordt alle aandacht gestuurd naar de tentoongestelde zaken.

  Dan is er ook nog enige tientallen millioenen over voor de aanschaf van kunst.

  Vreemd-die verkoop.Als het eenuniek stuk is, en niet in de collectie past, zou het dan niet wat socialer zijn het op een zacht prijsje te verkopen aan een museum waar het wel past?
  Lijkt me een logischere oplossing.

  Like

 2. Beste George, er is nog een reden dat die Dumas Gouda niet mag verlaten: het is een kwetsbaar en bloedmooi stuk, waar goed gezorgd voor moet worden. Het schilderij prikkelt de verbeelding en nodigt uit tot kijken en interpreteren. Je vraagt je af wie de personen zijn, wat ze uitstralen en waarom ze zo zijn. En welke schilderkunstige technieken heeft Dumas gebruikt om te bereiken wat ze wil bereiken. Dat dit schilderij in museumgoudA hangt, wat zou het daar trots op kunnen zijn.

  Like

 3. Het grote probleem is dat we uit een tijd komen waar alle kon en er een bak met subsidie op elke hoek van de straat stond. De instellingen zijn lui en gemakkelijk geworden, hun creativiteit en zelf redzaamheid is verloren gegaan.
  Je ziet die tendens nu ook opmarcheren in betaald voetbal de grootste clubs raken in de misère ook hier is het altijd veel te eenvoudig gegaan. De overheid (het volk) sprong wel bij.
  Nu we de buikriem aan moeten trekken door bezuinigen is men ontredderd omdat men is vergeten hoe men financiële middelen verzameld. Het ambtenaartje dat de weg wist naar een subsidiepot is ook de weg kwijt want zijn keiding gevende is niet zo gretig meer om zijn fiat te geven aan die potjes.
  Geert Wilders staat op het hoekje te kijken.

  Like

 4. @Rolf
  Tja, in Gouda rookt men blijkbaar graag een zware pijp.

  @PHM
  Ik loop ook niet weg met Mendini en Swip Stolk die met toenmalig directeur Haks in Groningen de toon zetten. Maar toch staat er dankzij het geld van de Gasunie een prachtig gebouw. Smaken verschillen en da’s goed zo.

  Voor de concentratie op de objecten is wat te zeggen. Dan kom je in een Kunsthal-constructie terecht. Zoals die in Duitsland bestaat. Een plek zonder eigen collectie. Je zou voor Groningen hopen op een directeur die weer eens de toon zet, en niet steeds achter de muziek aanloopt.

  Een museum heeft naast presentatie nog andere taken zoals behoud, archiveren en beschrijven. Da’s arbeidsintensief en kost veel menskracht. Daarnaast kan een museum dat wil concurreren met andere evenementen niet zonder marketing en publiciteit. Besef dat een doorsnee Hollywood-film 50% besteedt aan marketing. Zo ver hoeft een museum niet te gaan, maar met niks wordt het weggeblazen in het publicitair geweld.

  @Ranti
  Tja, dat zou je door de merkwaardig te noemen opstelling van museumgoudA bijna vergeten. Namelijk dat het gaat om een schilderij van hoge kwaliteit. Dat maakt het voornemen van de directie van museumgoudA nog triester. Alle cultuurpolitiek van onze toppers als Zijlstra en De Kleijn ontneemt ons het zicht op de kunst.

  Probleem is dat een verzelfstandigd museum niet te sturen valt door een gemeenteraad. Zelfs niet door de cultuurwethouder. Het staat immers op afstand terwijl gebouw en collectie nog eigendom van de gemeente zijn. Die ook zorgt voor de jaarlijkse basisexploitatie. Dus achter de schermen praat het Goudse college volop mee, maar voor de schermen bewandelt men de koninklijke weg en doet men alsof de museumdirectie zelf beslist. Zodat de bestuurlijke controle door de gemeenteraad ontlopen wordt. Hier gaapt een groot bestuurlijk tekort. Zeker als een Raad van Toezicht haar rol onvoldoende serieus neemt.

  @Rikus
  Verschil tussen betaald voetbal en kunst is dat in de eerste sector de werknemers overbetaald en in de laatste onderbetaald worden. Voetbal gaat ten onder aan de miljoenensalarissen. In de museumsector wordt uitermate slecht verdiend en werken met name jonge mensen vaak zonder vast contract voor een habbekrats.

  Verder hebben Nederlandse musea nauwelijks nog aankoopbudgetten of geld voor prestigieuze tentoonstellingen die bezoekers uit het buitenland trekken. Kortom, de museumsector opereert al op een prikkie. Men zou wel kunnen overwegen om op kwalitatieve gronden zo’n 15% van het aantal musea te sluiten. Dan wordt de spoeling minder dun.

  De ware oplossing is niet bezuinigen op cultuur zoals Zijlstra van plan is, maar juist investeren. Dat past bij de aard van Nederland van diensten, cultuur, toerisme, kenniseconomie en nieuwsgierigheid naar het nieuwe. Het is me werkelijk een raadsel waarom types als Zijlstra en De Kleijn opereren zoals ze opereren. Ook in economisch opzicht. Ze gooien de luiken van Nederland dicht.

  Like

 5. Ik hoop dat je het gebouw van de gasunie, de apenrots- bedoeld.Dat vind ik ook mooi. het museum in het water bij het station vindik afgrijselijk, en is niet helemaal klaar.
  Er moet nog een torpedo in.

  Wat betreft taken.Museum heeft als eerste taak voor tentoonstellen in bepaalde manier.
  De rest is vooral luxe ontstaan in de tijd toen er geld teveel was.
  Vandaar een heel leger mensen, die kunsthistorie studeerde, of om het beter te stellen, 6 jaar vakantie vierde en na afloop dacht te weten hoe en waar ze een schilderijtje moesten ophangen.

  Die tijd is voorbij; alleen weten ze dat nog niet bij alle musea.
  vandaar dat je ook idiote prijzen te horen krijgt, zoals 90 millioen om Soestdijk geschikt te maken.

  Ik maak me sterk dat het voor 1 millioen ruimschoots kan.

  Like

 6. @PHM
  Ik bedoel het Groninger Museum in Groningen dat met een bijdrage van de Gasunie naar ik meen van rond de 50 miljoen gulden is gerealiseerd.

  Ik ben het met u eens dat de tijd van het gezonde verstand voorbij is. Een museum heeft verschillende taken waarvan presenteren de meest in het oog lopende is. Een maatschappij met een (kunst)historisch besef bewaart objecten die iets over zichzelf zeggen. Die taak is bij musea ondergebracht.

  Waar u het idee vandaan haalt dat kunsthistorici of in het algemeen mensen die een kunstvak hebben gestudeerd de kantjes eraf lopen is me een raadsel. Da’s aantoonbaar onjuist. Talentvolle jongeren die voor kunst kiezen zijn een dief van hun eigen portemonnee en werken hard. Maken lange uren.

  Naar mijn idee zouden de Nederlandse academische kunsthistorische opleidingen zich eens goed moeten bezinnen. Ze missen aansluiting met de arbeidsmarkt die ze moeten bedienen. Het is merkwaardig dat ze steeds minder opleiden voor museumdirecteur en senior conservator. Zoals het voorbeeld van museumgoudA duidelijk maakt waar een niet-kunsthistoricus vreemde sprongen maakt.

  Deze opleidingen schieten ernstig tekort in het aanbieden van inhoud, management en relevante vakken om kwalitatief gekwalificeerd museumkader op te leiden waar de markt om vraagt. Als Zijlstra dat nou eens aanpakt.

  Like

 7. Jammer.De apenrots is wel mooi; zeker de achterkant met aansluiting op tuin.

  Er werden er veel te veel opgeleid op de afdeling kunsthysterie.
  Wij zeggen dan 6 jaar op je luie reet zitten om dan te gaan mekkeren hoe je een schilderijtje ophangt?

  net zo als er veel te veel would be kunstenaars zijn; die geen zak presteren
  net zo als de belasting betaler jarenlang heeft moeten betalen vopr het vullen van de opslagloodsel met dingen uit de contraprestatieregeling, die meer kosten aan opslag dan dat ze waard.
  Zet die nou maar eens in de landbouw, hebben we ook geen roemenen nodig.

  Eerst moeten de noodzakelijke dingen voor een bevolking.
  Daarna de luxe.
  we kunnen best eten zonder kunst.
  we kunnen niet leven zonder voedsel; dat gaat voor.

  Like

 8. In die tijd dat het museum net klaar was, en je vroeg mensen wat ze er van vonden, zei iedereen mooi; want je werd als debiel beschouwd als je het niet mooi vond.
  Als je nu mensen vraagt, op zo’n manier dat ze vrij zijn om te antwoorden, zeggen 9 van de 10 hondslelijk, maar het staat er nu eenmaal.

  en het is hondslelijk en las museum slecht.
  Waarom?
  Simpel; als een gebouw meer aandacht vraags of stoort dan de tentoongestelde werken, is het functioneren negatief.
  Een museum zou neutraal moeten zijn zodat automatisch de aandacht onverdeeld naar het tentoongestelde gaat.
  En dat krijg je met een simpele rect-toe-recht aan staalconstructie, die ook nog eens maar een fractie kost van wat normaal wordt betaald.

  Wat betreft soestdijk; 90 millioen? Daar bouw je het nieuw voor.

  Like

 9. @PHM
  We kunnen leven zonder leger, zonder voetbal, zonder sociale voorzieningen, zonder koningshuis, zonder Songfestival, zonder natuurbeheer, zonder snelwegen, zonder spoorwegen, zonder burgemeesters, zonder ministers, zonder internet, zonder restaurants, zonder speeltuinen, zonder stranden, zonder Efteling, zonder Bijenkorf, zonder televisie, zonder radio, zonder religie, zonder … noem maar op.

  Kunst moet daarom niet tegenover eten of een dak boven het hoofd gezet worden, maar tegenover alles dat een samenleving als Nederland maakt tot wat het is. Wat aanvult.

  Een samenleving is als een krant. Niemand leest die helemaal. Iedereen pikt er wat van interesse uit. Maar de keuze bestaat om het wel te doen. Voor de een voetbal, voor de ander kunst. Voor de een musical, voor de ander toneel. Het is goed dat een volwassen democratie die keuze biedt.

  Dat er teveel studenten zouden zijn voor kunstgeschiedenis of beroepsopleidingen voor kunstenaars is een lastige discussie. Het is maar precies hoe men de functie van kunst ziet. Als het franje is zonder betekenis dan hebt u gelijk. Maar als het meer dan dat is, dan hebt u ongelijk.

  Besef dat elk gebruiksvoorwerp dat u voor u ziet ontworpen is door kunstenaars. Besef dat films op internet en televisie gemaakt zijn door kunstenaars. Besef dat de muziek die u hoort gemaakt is door kunstenaars. Besef dat het boek dat we lezen geschreven is door een kunstenaar. Besef dat kunst ons het besef bijbrengt over onze plek in de werkelijkheid. Besef dat zonder kunst het leven van ons allen een stuk minder waard zou zijn.

  Like

 10. Kunst is in NL iets voor de de inkomensgroepen vanaf middenklasse en hoger, maar betaald door de lagere inkomensklassen.
  Op een kaartje voor een concert zit tot 300 euro subsidie
  In doorsnee–en dat is al sinds begin jaren 80 bekend-komt de subsidie op kunst en kleinkunst terecht daar waar het qua inkomen niet hoort.
  daarom ben ik ook voorstander van het het volledig kappen van alle subsidies op kunst. Volledig.

  wat goed is en wat gewenst is overleeft wel; de rotzooi verdwijnt.

  In NL is een structuur, dat, als je de geldstroom bekijkt van de staat naar de burger toe, vanaf middenklasse inkomen die geldstroom het hoogste is.
  Dwz: zij hebben het meeste van scholing, gezondheidszorg, cultuur, kunst, sport, infra structuur, natuur, wonen e.d.

  En als je dan gaat kijken naar de relatief hoogste geldstraaom NAAR de staat is dat vanaf de laagste inkomens.

  personelijk ga ik niet naar musea, of concert of tentoonstelling; veel te duur.
  Boeken; net zo min.
  daarom ben ik ook van mening; laat degenen die er wel belang bij hebben er maar voor betalen.

  Wat betreft industrieel vromgeven; dat is praktisch de enig echte kunst, en niet eens gesubsidieerd…
  ———–
  Ik heb altijd bewondering gehad voor bv de klassieke muziek in communistische landen.Dat was daadwerkelijk voor iedereen, en niet zoals bij ons.

  Zo gauw de kunst helemaal zonder subsidie werkt en de toegang bij de musea gratis is, neem ik ze een beetje serieus.
  Tot dan: ik kan uitstekend zonder kunst; en met mij velen.

  neem nou die 90 millioen voor soestdijk: achtelijk; dat kan voor een paar ton, met een beetje goede wil.

  Like

 11. @PHM
  Dat Nationaal Historisch Museum is van een ontluisterende overbodigheid. Met twee directeuren die vinden dat ze eerste klas moeten vliegen. Een directeur die tweede klas vliegt zou passender zijn. Maar het is de politiek die het opgetuigd heeft. Met Jan Marijnissen die zich er sterk voor maakte en toenmalig minister Plasterk die het liet eindigen in chaos. In zijn gebruikelijke intellectuele Bermuda-driehoek vol lege gedachten en zonder kern.

  Joop den Uyl sprak meer dan 30 jaar geleden over de spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat was niet verkeerd. Hij had een sterk punt. Pas na zijn overlijden is de ongelijkheid op deze drie terreinen in een hogere versnelling geraakt. Da’s een slechte ontwikkeling. Er is behalve de SP geen enkele partij meer die de gedachten van Den Uyl nog hoog in het vaandel draagt.

  We weten waarover we praten. Het onderwijs is naar een bedenkelijk niveau gezakt. Inclusief de universiteiten. De macht van Nederland wordt steeds onzichtbaarder gemaakt en hervormingen voor machtsdeling met de burger worden geblokkeerd. De inkomensverschillen zijn toegenomen. Zelfs een meerderheid van bankmedewerkers erkent dat de burgers gelijk hebben in hun kritiek op de banken. Maar de politiek stelt zich onmachtig en afwachtend op en komt niet verder dan symboolpolitiek.

  Is kunst nou gevolg, zeg een verschijningsvorm van die afgenomen spreiding van kennis, macht en inkomen? Ofwel, bevestigt kunst de toegenomen ongelijkheid? Of staat kunst er haaks op en zou het kunnen dienen om de ongelijkheid terug te dringen? Of een derde mogelijkheid, is kunst helemaal niet van belang en verwaarloosbaar?

  Het ligt er om te beginnen aan wat je kunst noemt en welke functie je kunst toemeet. In mijn optiek is kunst een middel om ons scherper naar onze omgeving en onszelf te laten kijken. Vanzelfsprekendheden worden gekieteld. Door een kunstuiting worden we tot inzicht gebracht dat we zelf nooit hadden kunnen ontwikkelen. Da’s een meerwaarde voor ons als individu en voor de samenleving als geheel.

  Maar daartoe moeten we wel onze luie stoel uit en naar museum of schouwburg gaan. Dat hoort bij actief burgerschap waar we toch allen zo prat op gaan. Het is de eigen keuze om thuis te blijven en het beter te weten, maar dat wil niet zeggen dat anderen ook voor deze afstandelijkheid zouden moeten kiezen.

  Het verhaal is complexer. Kunst heeft ook met onderwijs en omgeving te maken. Men moet kunst leren waarderen. Dan komen we met een omweg terug bij Den Uyl en constateren een Catch-22 situatie. Het syndroom van Baron von Münchhausen die zich aan de eigen haren uit het moeras moet zien te trekken.

  Want reken maar na. De spreiding van kennis, macht en inkomen neemt af. Om kunst ten volle te kunnen waarderen is kennis en inkomen nodig. Zeg, met ontwikkeling van een individueel autonoom cultureel geweten. Dit ondanks culturele blockbusters die honderdduizenden bezoekers trekken, maar ver af zijn komen te staan van wat kunst in essentie is.

  De remedie is om kunst weer op te waarderen. Om de vraag naar kunst te stimuleren. De ongelijkheden bestaan en dat ben ik hartgrondig met u eens. Dat zou niet zo moeten zijn. Maar dit proces is geen gevolg van kunst. Integendeel, kunst is ook slachtoffer van maatschappelijke ontwikkelingen die de spreiding van kennis, macht en inkomen doen afnemen.

  De oplossing is niet om kunst af te schrijven, maar juist in te zetten voor de bewustwording dat er iets scheefgroeit. Zonder dat kunst een verlengde van de politiek kan worden. Dat kan kunst nooit zijn. Want kunst moet naar alle kanten de handen vrij hebben en kunnen schreeuwen en tieren als het nodig is. Zodat we weer wakker geschud worden uit ons middagslaapje.

  Like

 12. Ik zal aan de hand van twee voorbeelden vertellen wat kunst is.
  In kamp amerfoort-(olifant weet dat ook) staan twee beelden.
  Een op de executieplaats; voorstellend een gevangene.
  De tweede ; een soort lader van brons.
  het eerste stond ik als kind van een jaar of 11 al naar te kijken; en het veret dat uit dat beeld sprak ,imponeerde me.
  dat was echte kunst.
  De tweede een soort ladder, door een moderne imbeciel gemaakt: gooi het in de smelt kroes en maak er lagers van; zonde van het matereaal.
  wat er ook gezegd wordt: dat is geen kunst.

  In archtectuur; idd; de aperots; met name de achterkant, met de mooie overgang naar de tuin.
  Is mooi; is kunst; heeft meerwaarde.
  daartegenover staat het afgrijselijk disfunctionele intens lelijke gebouw in het water dat museum heeft.
  degene die dat mooi vinden en het menen- moeten echt heel lang in therapie, want die hebben geen gevoel voor harmonie, of verhoudingen.

  Er was jaren terug eens een programma , een serie op duitsland.Eerst zochten ze huizen die in het landschap[ pasten en waar het prettig in was te wonen.In heel zuid duitsland vonden ze er twee.
  Een was een beuhaasje van een architect, de tweede was van een leerling tekenaar.
  Beiden hadde ze goede smaak.
  Dat is zeldzaam in bouwerij.
  De meest idiote gebouwen worden veel te duur gesubsidieerd neer gepoot.

  toen was er een serie over onderdelen.
  Zowaar; ik had 14 deuren gemaakt voor mijn boerderij en juist die deuren vonden ze waren de enige die pasten in zowel oude gebouwen ls in oude boerderijen.
  De mijne waren iets beter afgewerkt.

  Ik heb zelf nogal wat gedaan aan product verbetering en productie verbetering.
  Er werd van mij gezegd dat ik goed was.negen van mijn ontwerpen worden illegaal nagemaakt in china.
  Misschien is dat het beste compliment.

  Kunst die de moeite waard is komt er ook wel zonder contra prestatie of subsidie.
  kwaliteit onderscheid zich altijd.

  Idd het gekonkel over musea past niet.
  zet de directies maar gewoon op een bepaald loon, dat door den Haag wordt vastgesteld met een controle op prestatie.

  diegenen die zich kunstenaar noemen vinden dat ze de maatschappij veranderen; dat is natuurlijk grote onzin.
  Als ze goed hgenoeg zijn leveren ze een prestatie; meer niet.
  —————
  Wat betreft het net juist terecht komen van gelden: we hebben toch een ID card? zet daarop de inkomens groep; maak de entree voor musea en concerten inkomensafhankelijk; bv uitkeringen: gratis; vanaf daar opklimmend tot kostprijs

  Duurt een seconde bij de kassa….
  De techniek is er, de wil niet.

  Like

 13. @PHM
  Smaken verschillen. Ruimdenkendheid bestaat eruit dat men de anderen hun smaak gunt. Wel zo makkelijk in een divers land als het onze. Mij best dat de 3 J’s, de 3 Baritons of de 3 Toppers bestaan. Laat ze maar met veel succes op elk gesubsidieerd podium optreden. Als ik ze maar niet hoef aan te horen. Da’s het principe van een samenleving. Ieder kiest voor het zijne of hare.

  Uw opinie dat kunstenaars anders behandeld moeten worden dan welke beroepsgroep dan ook deel ik niet. Ik zie er ook geen enkel argument voor. Boeren krijgen jaarlijks miljarden subsidie. Bedrijven krijgen jaarlijks miljarden subsidie. Huizenbezitters krijgen jaarlijks miljarden subsidie. Betaald voetbal krijgt jaarlijks honderden miljoenen subsidie. Het leger kost miljarden en laat het afweten als het erop aankomt (Screbrenica). Kunst moet het met een schijntje doen. Kunstenaars worden onderbetaald.

  De overheid trekt uw en mijn portemonnee als komkommers ineens niet meer gewild zijn in Duitsland. Dan werkt het ondernemersrisico niet meer. Maar kunst zou zich zonder enige steun op de markt moeten bewijzen? Terwijl afbraak van steunregelingen en BTW-verhogingen door de overheid die autonomie eerder doorkruist dan faciliteert door afbraak van regelingen? Laten we kunst in proportie zien en het een gelijkwaardige plaats geven die ook andere sectoren krijgen. Het hoeft niet meer te zijn, maar ook niet minder.

  Ik verzoek om de discussie terug te brengen tot het eigenlijke onderwerp, de voorgenomen verkoop door museumgoudA van een werk van Marlene Dumas.

  Like

 14. UPDATE van 31 mei:

  (Novum) – De Nederlandse Museumvereniging onderzoekt de veiling van The Schoolboys van Marlene Dumas door Museumgouda. Volgens de vereniging houdt het museum zich niet aan de code voor het afstoten van stukken. Het schilderij had eerst aan andere musea moeten worden aangeboden. “Wij stemmen in met het onderzoek”, zegt museumdirecteur Gerard de Kleijn.

  Museumgouda maakte maandag bekend het schilderij van de Zuid-Afrikaanse schilderes, die in Nederland woont en werkt, onder de hamer te brengen. Als het niet is aangeboden aan andere musea, kan de veiling betekenen dat het schilderij straks geen openbaar kunstbezit meer is.

  Het museum in Gouda moet 25 procent bezuinigen en verkeert in geldnood. De verkoop van het werk van Dumas is onderdeel van het reddingsplan. The Schoolboys werd in 1988 voor omgerekend zestienduizend euro door het museum aangekocht. Het museum verwacht dat het schilderij nu achthonderdduizend euro kan opleveren.

  “Ik heb de voorzitter van de museumvereniging over de veiling ingelicht, en die heeft de commissie ingeschakeld. Het is echter voor ons erop of eronder, andere manieren zijn er niet”, licht museumdirecteur Gerard de Kleijn de veiling toe. “Dumas hoort niet bij onze specialiteiten. We hebben uit financiële overwegingen gekozen voor deze veiling.”

  De ethische commissie van de museumvereniging wil voor de veiling, op 28 juni bij Christie’s in Londen, uitspraak doen over of het museum de code geschonden heeft.

  NRC: (..) De Kleijn omzeilt met de veiling de leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO). Volgens die code mag een museum een werk afstoten als het niet meer past bij het museumprofiel, maar moet het het dan eerst aanbieden aan andere musea. Dat is niet gebeurd. “Het is een leidraad, geen wet”, aldus De Kleijn. Hij heeft geen contact gezocht met musea, wel “discreet de voelsprieten uitgestoken om na te gaan of daar de middelen zouden zijn.” Dat bleek niet het geval.

  Directeur Tempel van het Gemeentemuseum: “Deze Dumas zou uitstekend passen in verscheidene Nederlandse musea, maar ik ben nooit gebeld. Het is een internationale ethische code, in ieders belang. Wie dat niet aanvoelt, moet zich niet met openbare collecties bemoeien.”

  Like

 15. Over smaak en zeker kunst valt niet te twisten. Dat wil ik dus ook niet doen. Wat de heer De Klein doet is problemen uit het verleden door zijn voorgangers veroorzaakt oplossen. Niets meer en niet minder. Dat daar nu nog bezuinigingen bijkomen, is in het licht van de verkoop maar een klein onderdeel. Wat de LAMO betreft, dit is een richtlijn die opgesteld is in andere tijden dan de huidige. Terecht noemt De Kleijn dit geen wet. Verder mijn petje af voor deze directeur die zoveel lef durft te tonen. Democratische controle is er overigens wel degelijk.

  Like

 16. @Arjan Versteeg
  Er is juist niets leukers om over kunst te twisten. Dat maakt kunst waardevol. Ik hoop niet dat u suggereert dat The Schoolboys van Marlene Dumas niet als een belangrijk werk wordt gezien. MuseumgoudA noemt het in een persbericht een topstuk. Anders begrijp ik uw opmerking over smaak en kunst niet.

  U zegt dat Gerard de Kleijn problemen die zijn voorgangers hebben veroorzaakt aan het oplossen is. U praat in raadsels. Welke problemen hebben zijn voorgangers volgens u veroorzaakt? En welke voorgangers bedoelt u? Zo’n aantijging die niet onderbouwd wordt met concrete cijfers of aantoonbaar verkeerd uitgepakte beleidsvoornemens vraagt om een toelichting. En als het om overschrijdingen in het verleden door museumgoudA gaat, wat is dan de accountantsdienst en auditcommissie van gemeente Gouda waard?

  De zin Dat daar nu nog bezuinigingen bijkomen, is in het licht van de verkoop maar een klein onderdeel. begrijp ik niet. Een klein onderdeel waarvan? Bezuinigingen bijkomen op wat? U lijkt te beweren dat de verkoop van de Dumas maar weinig zoden aan de dijk zet. Maar als het zo weinig helpt waarom is De Kleijn dan van plan om het werk te verkopen? Waarom gooit-ie het dan niet over een andere boeg?

  U haalt twee dingen door elkaar over de LAMO. Het is een gedragscode en geen wettelijke verplichting. Maar een code die internationaal in ICOM-verband wordt gehanteerd. Niet voor niets vindt Benno Tempel dat door het doorbreken van de gedragscode De Kleijn zich niet meer met openbare collecties zou moeten bemoeien. Maar juridisch kan De Kleijn niet verplicht worden. Hij doorbreekt consensus en dreigt museumgoudA met zijn soloactie buiten de museumwereld te plaatsen. Dat kan gevolgen hebben voor bruiklenen, subsidies of samenwerkingsverbanden. Niets voor niets benadrukte ik in mijn stuk ook niet het juridische aspect, maar het professionele en collegiale aspect.

  Ik respecteer uw idee dat de Kleijn lef toont. Maar ik zie heel wat anders. Namelijk een saneerder die in een ambtelijk-bestuurlijk traject verstrikt is geraakt en daar onvoldoende buiten treedt. Zich teveel vereenzelvigt met de gemeente en daar onvoldoende afstand van neemt als directeur van een geprivatiseerde culturele instelling. Ik heb de directeur overigens nooit verweten dat-ie saneert, da’s mogelijk zijn kracht, maar wel dat-ie daarnaast geen nieuwe initiatieven ontplooit en museumgoudA zonder ambitie tot een sterfhuis laat verworden. Hij kan gewoon plaatsmaken voor een jonge kunsthistoricus die wel iets nieuws durft te proberen.

  Formeel bestaat er uiteraard democratische controle. Mijn vraag was of de gemeenteraadsleden zich voldoende uit kunnen spreken, een afweging kunnen maken en in een openbare raadsvergadering invloed uit kunnen oefenen. Of dat achter de schermen alles door het college wordt besloten.

  Ik zie uw toelichting over door de voorgangers van De Kleijn gemaakte problemen graag tegemoet

  Like

 17. @Georg Knight. Het lijkt mij zinvol om in gesprek te gaan met Gerard de Kleijn. Dan krijgt u een helder inzicht in de situatie waarin hij verkeert en welke problemen hij moet oplossen, buiten de bezuinigingen om. Sorry dat het misschien wat in raadsel is. Maar dit lijkt mij de juiste gang van zaken. Succes!

  Like

 18. @ Georg Knight Twisten over kunst is idd leuk. Maar het is wel moeilijk om daarbij objectief te blijven. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Subjectief kun je iets niet mooi vinden, maar technisch wel. De kwalificatie Topstuk is wat mij betreft subjectief.

  Like

 19. @Arjan Versteeg
  U geeft geen antwoord op mijn vraag om duidelijkheid. Ik concludeer daarom dat u uw beschuldiging dat de voorgangers van De Kleijn voor problemen hebben gezorgd niet hard kunt maken. Dan kan men maar beter zwijgen.

  Jammer want ik heb van vele kanten de meest uiteenlopende tekorten gehoord. Dat loopt van 1 tot 7 ton. Ik was benieuwd hoe u was voorgelicht en in te schatten viel. Boer Koekoek zei het al: Cijfers zeggen me niks, feiten moet ik hebben. Cijfers worden soms gebruikt om feiten te verhullen.

  Het is merkwaardig dat ik in gesprek met De Kleijn zou moeten gaan terwijl U geen duidelijkheid geeft. In een eerder stuk heb ik me uitgelaten over het beleid van De Kleijn en de weg die museumgoudA is ingeslagen. Ik begrijp de last van de bezuinigingen, maar niet de methode-De Kleijn.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2011/01/13/museumgouda-met-ambitie-gevraagd/

  Dat museumgoudA The Schoolboys van Marlene Dumas een topstuk noemt is iets wat ik met het museum eens ben. Aan de rand van het Ruim heeft het jarenlang prachtig gehangen. Maar smaken verschillen. Daar hebt u gelijk in.

  Like

 20. Twisten over kunst
  het verschil tussen kunst en werk van een boer is b.v. dat zonder die boer er geel leven zou zijn.
  Zonder kunst gaat alles gewoon door.

  Maar zoals ik het verschil aangaf van de twee dingen in kamp amersfoort: vraag de eerste 1000 bezoekers eens ; een van de twee kan blijen, de ander moet weg.Welke blijft?
  Dan blijft dat beeld op de executieplaats.

  Like

 21. @PHM
  De smaak over kunst gaat over smaak binnen kunst. Niet om de vergelijking met kunst en iets anders. Zoals ik op 31 mei 2011 om 11:25 ook al opmerkte.

  Like

 22. Voor de problemen verwijs ik naar het beleidsplan van Museum GoudA paragraaf XIII. Laat ik me dan wat duidelijker uitdrukken: hier staan de problemen die onder zijn voorgangers zijn ontstaan. In hoeverre zij daar schuldig aan zijn moet u toch echt aan de heer De Kleijn zelf vragen. Overigens nog een vraag: heeft u al met de heer De Kleijn zelf gesproken?

  Like

 23. Eerst: wat ik stelde was het vergelijk tussen twee voorwerpen.
  Een beeld, met een zeggingskracht waar eenieder van onder de indruk is; en het tweede, een ‘would-be” kunstwerk- wat zijn matereaal niet waard is.
  Veel–de meeste- zijn zo.

  Dat is niet alleen in beeldende kunst, maar ook in archtectuur.
  meeste is rotzooi.
  Alleen-en meestal nverwacht- komt er iets moois, b.v. in een industriewijk.
  Zo was ik bij een klant, en die de gevel van zijn nieuwe werkplaats in metselwerk uitvoeren.Het resultaat was een lust voor het oog.
  Hij was geen architekt of kunstenaar.

  Industrieel vormgevers voelen zich geen kunstenaars; ikzelf heb in die richting gewerkt.
  Wij presteren–en dat is meetbaar en vergelijkbaar.
  Daar zit het verschil.

  Wat archtectuur betreft: een gebouw, moet zin zijn omgeving harmonish passen; en daarbij moet met alle factoren rekening gehouden worden.
  Goed voorbeeld is Petersburg.Perfect vorbeeld trouwens.
  Er zijn ook in NL en frankrijk perfecte stations; combinatie van gebouw en staalconstructies.

  vergelijk dat eens met de rotzooi die nu uit de grond gestampd wordt; met name in gebouwen als musea en overheidsgebouwen.

  Kan wel goed en mooi–zie apenrots.
  Gebeurd alleen niet

  Wat mooi is in architectuur zijn vaak wetmatigheden.Nooit een kap “breken”.
  Nooit verschillende hoeken van daken bij elkaar.

  Nee wat mij betreft mogen de kunstacademies gesloten worden; iemand die iets waard is, wordt vanzelf wel goed.
  de opleiding kunsthistorici mag heemaal gesloten worden.
  Iedere bedrijfskundige kan een museum managen.
  Geen idiote hondlelijke en slechte begbouwen als het groninger museum meer.
  Maar een simpele neutrale staalconstructie, waarin wel het licht uitstekend geregeld wordt.

  Zoals het nu is, is het ontstaan in een periode dat het geld niet op kon.
  Nu is er te weinig geld, en 6 millioen armen.
  Eerst die armoe NL uit; en dan zien we verder.

  Like

 24. @Arjan Versteeg
  Ik verwees eerder naar mijn behandeling van het beleidsplan Tussen Hemel en Aarde. Ik denk dat ik genoegzaam onderbouwd heb wat ik van het niveau vind. In een woord: verschrikkelijk.

  Op de onjuiste en verkeerd begrepen bewering over de besteding van 200.000 euro na zie ik in H.13 geen verwijzing naar een probleem dat door de voorgangers gemaakt is. Of u zou moeten doelen op directeur a.i Peter Berns die bij de verzelfstandiging onvoldoende de belangen van museumgoudA kon behartigen door in de onderhandelingen met de gemeente een jaarlijks tekort op de exploitatie van 100.000 euro te moeten accepteren. Dat valt vooral de gemeente Gouda te verwijten. Vandaar de schuld en de problemen met het eigen vermogen.

  Hebt u al met de voorgangers van De Kleijn gesproken om te begrijpen hoe de vork in de steel zit?

  Like

 25. Ik heb de artikelen op uw website gelezen en volgens mij zit u goed in de materie. Wat denk ik een valkuil is in deze discussie (waarbij me het overigens verbaast dat de vorige directeur hier ook in meegaat) is dat we verzanden in middelen. We gaan nu een discussie voeren of dit schilderij wel of niet in het museum thuishoort en of het wel via de juiste regels te koop wordt/is aangeboden. De bezuiningsoperatie waar Gouda voor staat is meer dan alleen het museum. Wat de huidige museumdirecteur doet is het museum in een context plaatsen. Zoals ook dhr. Klijmij aanhaalde in zijn reactie op uw vorige betoog, kan het Museum niet alle moderne stukken tentoonstellen. Daar is geen geld voor en Gouda is te klein om dit te exploiteren. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Dan zegt mijn gevoel dat je beter terug kan gaan naar een stedelijk museum die juist zijn kracht bereikt door dingen over de geschiedenis van Gouda te tentoonstellen dan dat er verschillende kunstwerken worden opgehangen waarbij de samenhang ontbreekt. Het museum moet je daarom plaatsen in een grotere context en dan maak je dwarsverbanden met voorzieningen of historische monumenten die er in de stad te vinden zijn. Dan vind ik het logisch dat dat de museumdirecteur kijkt naar de relatie met de St. Jan en bijvoorbeeld de keuze maakt om minder te investeren in dergelijke kunstwerken.

  Like

 26. @Criticus
  Dank voor uw reactie. Het zal u wellicht verbazen maar ik ben het eens met uw kanttekening die u een valkuil noemt. Naar mijn idee zijn er teveel musea in Nederland en zou best 15% dicht kunnen. Mits er op kwaliteit getoetst wordt en er geen geld uit de cultuursector verdwijnt. Zodat de spoeling dikker wordt.

  Als dat debat eerlijk en transparant gevoerd wordt en verder gaat dan benchmark-onderzoeken van Berenschot of Twijnstra Gudde die doorgaans primair hun eigen kasstroom ondersteunen, nietszeggend zijn en de onkunde van de lokale bestuurders toedekken, ga ik niet uit de weg voor de gevolgen.

  Vanaf de invoering van het programma OptimaForma van de gemeente Gouda zijn bezuinigingen vermomd als verzelfstandiging. Zo ook bij museumgoudA. Iedere directeur die daar instapt wordt opgezadeld met een tekort op de exploitatie van de vaste kosten waar-ie geen invloed op heeft. Zeker niet in de eerste jaren met aangegane verplichtingen.

  Da’s van het college bestuurlijk niet alleen onzorgvuldig, maar het vreet energie en eindeloos overleg en gebedel voor de betreffende instelling. En voeg ik toe, het is een halfslachtige oplossing die uiteindelijk niemand dient. Dus, sluit het museum en spaar de bibliotheek. Of spaar het museum en sluit de muziekschool. Maar maak keuzes, de kaasschaaf is uitgewerkt.

  Over The Schoolboys van Marlene Dumas bestaat niet echt discussie. Morgen wordt duidelijk wat de ethische commissie van belangenvereniging NMV besluit. Het gaat om een topstuk uit de Collectie Nederland dat naar het buitenland verdwijnt. Iedereen die op de hoogte is van cultuurpolitiek weet dat dat niet meer zomaar kan.

  De Kleijn spreekt zichzelf trouwens tegen als-ie in zijn beleidsplan Tussen Hemel en Aarde op p. 31 over de collectie moderne kunst zegt: Onderdelen van deze collectie die behoren tot het eigen aangekocht bezit en geen relatie met Gouda hebben, worden aan andere musea en vervolgens ter verkoop aangeboden. De opbrengst dient om de genoemde particuliere schenking te activeren en als budget voor gericht aankoopbeleid en restauratie. Misschien kan de wethouder hem om uitleg vragen waarom in weerwil van deze uitspraak The Schoolboys niet formeel aan andere musea is aangeboden.

  Klik om toegang te krijgen tot beleidsplan2011_2015.pdf

  Verder is op 24 mei jongstleden door museumgoudA een werk van Weissenbruch voor 109.000 euro bij Christie’s Amsterdam aangekocht. Op 28 juni wordt The Schoolboys bij Christie’s Londen aangeboden met een richtprijs van 790.000 tot 1.100.000 euro. Het is de vraag wie het aanbiedt. Zie p. 188.
  http://www.christies.com/eCatalogues/index.aspx?id=1C01BA25E80FFBBD85257765003449D7

  Mijn interpretatie is dat de veilinghuizen of hun satellieten als Haunch of Venison contact gezocht hebben met in nood verkerende musea om hun slag te slaan. Blijkbaar is museumgoudA als eerste op dit aanbod ingegaan. De toekomst zal uitwijzen onder welke voorwaarden en met welke packetdeal de afspraken tussen Christie’s en/of partner(s) en museumgoudA zijn gemaakt en of ze de toets der kritiek kunnen doorstaan.
  http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3663467/Christies-move-stuns-dealers.html

  Wat voor culturele instellingen Gouda dat behoort tot de 50 grootste gemeenten van Nederland moet hebben is afhankelijk van de behoefte en de plek die het gegund wordt. Als belangrijke oudHollandse gemeente heeft Gouda belangrijk cultureel erfgoed. Tevens heeft cultuur de functie om hoogopgeleide bewoners te trekken en vast te houden. Naast de alomtegenwoordige religie zou cultuur een positieve invloed kunnen hebben op diversiteit en vestigingsklimaat.

  Het is dus aan de Goudse gemeenschap zelf waarvoor het wenst te kiezen. Want ik ben er onderhand wel van overtuigd dat politieke partijen als het erop aankomt nooit voor cultuur kiezen. Het viel me dan ook tegen bij een GroenLinkser die ik hoogacht een mening zonder enige ambitie te zien die ook bij de PVV zou passen.

  U zegt een discussie uit de weg te gaan over het feit of een schilderij wel of niet bij het museum thuishoort, maar zegt in een adem door dat niet alle moderne stukken tentoongesteld kunnen worden en dat er zelfs samenhang ontbreekt. Dat klinkt op zijn minst tegenstrijdig. Het komt voort uit een misverstand dat door de huidige directeur in de wereld is geholpen en door raadsleden die hun eigen politieke geschiedenis niet kennen.

  U gaat voorbij aan de opdracht die in het verleden de Goudse raad aan het museum heeft opgelegd. In 1976 is aan het museum verzocht om hedendaagse kunst te verzamelen. Van 1976 tot 2009 is hedendaagse kunst verzameld met als speerpunt kunst van vrouwelijke kunstenaars. Da’s de samenhang die een collectie heeft opgeleverd die inhoudelijk en historisch uitstijgt boven het belang van een instelling die men in een kleinere gemeente als Gouda zou verwachten. Het is hoogst ongelukkig en onrechtvaardig, zelfs geschiedvervalsing om vervolgens de voorgangers van de Kleijn te verwijten dat ze de opdracht van de raad volgden.

  Hoe een en ander zich trouwens verhoudt tot het Nationaal Farmaceutisch Museum dat als onderdeel van museumgoudA werd afgestoten door De Kleijn is me een raadsel. Het bergt geen moderne kunst in zich, vertoont een rijke collectie en hechte samenhang en is een initiatief van de kapitaalkrachtige apothekersbranche.

  Los van het profiel van museumgoudA kan men verschillen over de kwaliteit van de huidige staf. Weet het voldoende nieuwe initiatieven te ontplooien, is het succesrijk in fondsenwerving, subsidies en sponsoring en treedt het voldoende buiten het bestuurlijk-ambtelijke kader van de gemeente, wordt het personeel arbeidsrechtelijk volgens de normen behandeld, weet het te motiveren en te enthousiasmeren, weet het samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties -anders dan de kerk alleen- in Gouda te vinden en vaart het (kunst)historisch een verantwoorde inhoudelijk koers?

  Kortom, sluiting of onttakeling van museumgoudA kan. Daar zijn argumenten voor. Zet die maar eerlijk op een rijtje. Dat kan zonder in een beleidsstuk de schuld bij een voorganger te leggen. Dat lijkt op afleiden van het eigen onvermogen. Wat mij in de hele discussie opvalt is dat er in Gouda zo gebrekkig wordt geargumenteerd. Dat men man en paard niet noemt en rond de hete brei heen draait.

  Mij verbaast trouwens dat het SGP-raadslid Arjan Versteeg zich hier in het openbaar zo expliciet uitspreekt over museumgoudA. Wat de Kleijn doet is problemen uit het verleden door zijn voorgangers veroorzaakt oplossen, zegt-ie. Formeel zal het wel kloppen dat-ie zich over personen mag uitspreken omdat De Kleijn officieel geen ambtenaar is, maar dat soort natrappen had ik niet verwacht bij een lid van een gouvernementele partij als de SGP. Maar als Versteeg impliceert dat de raad wel degelijk democratische controle uitoefent, dan zie ik toch een vermenging van belangen. En Versteeg heeft zich ook op zijn twitter-account een waardeoordeel toegelaten. Het lijkt me dat de nestor van de raad een en ander maar eens tegen het licht moet houden.

  Het lijkt erop dat een cultuurstrijd wordt gevoerd tussen religieuzen en vrijdenkers. Vervolgens worden daar allerlei argumenten bijgezocht die dat verhullen. Want men komt er natuurlijk niet makkelijk voor uit. Dat maakt de huidige discussie over museumgoudA zo onbegrijpelijk. Niemand zegt echt wat-ie meent, behalve Versteeg dan. Velen die pionnen in het politiek spel zijn laten zich sturen zonder dat ze doorhebben dat ze door anderen gestuurd worden. Ze begrijpen niet eens dat ze het niet begrijpen.

  Ik ben teleurgesteld in GroenLinks en D66 die zich in principe seculier zouden moeten opstellen dat ze zich niet sterk weten te maken voor een museumprofiel dat hedendaagse kunst verzamelt en tentoonstelt. Al is het voor hun kiezers die iets herkenbaars zoeken in Gouda. Met hun instemming voor een zogenaamd stadsmuseum helpen ze mee aan de neutralisering van elke sociale en politieke dimensie van kunst. Bezuinigen is kiezen, maar dat kan ook op andere manieren. Het gaat me er overigens niet om dat D66 en GroenLinks de meerderheid moeten volgen. Ik begrijp dat dat soms moet. Maar wel dat ze hun gedachtengoed al bij voorbaat inslikken en zich zelfs vereenzelvigen met het gedachtengoed van de conservatieve facties.

  Bestuurlijk vind ik de inmenging van Versteeg vele malen kwalijker dan de inmenging van een oud-directeur die door De Kleijn in een beleidsplan wordt geconfronteerd met suggesties van financieel minder gelukkige beslissingen. Het is zeker mores om een opvolger in het openbaar niet te bekritiseren, maar besef dan ook dat de Kleijn zijn voorganger in het openbaar erbij betrok. Dus Criticus, probeer het hele verhaal te zien.

  Like

 27. Zoals al eerder aangegeven heb ik mijn opmerking over de problemen verlossend door zijn voorgangers genuanceerd naar problemen ontstaan onder zijn voorgangers.
  Wat mijn opmerkingen betreft, Museum GoudA is een zelfstandige organisatie waarvan de directeur zelfstandig beslist heeft om het object te verkopen. De gehele raad heeft hier kennis van kunnen nemen en zover ik weet, heef niemand bezwaar gemaakt tegen de verkoop. Dat bedoelde ik met de democratische controle.
  Over de mores dat men zijn voorganger niet in het openbaar mag bekritiseren, daar moeten we nu een vanaf in dit land. Het zijn gewoon de feiten en dan mogen ze ook gezegd worden. In dit geval vloeit er geen bloed uit en moet er gewoon een probleem opgelost worden. Daarom blijf ik achter de verkoop staan.
  Ik ben groot voorstander van het behoud van cultureel erfgoed, van oud tot nieuw. Maar waar dat even niet kan, moet out of the box gedacht worden en niet krampachtig worden vastgehouden aan richtlijnen die zijn opgesteld in een tijd dat alles anders was.

  Like

 28. @Arjan Versteeg
  Ik hoop dat u de tegenstrijdigheden over de verkoop van The Schoolboys in het verhaal van De Kleijn hebt herkend. Ik hoop ook dat de Goudse raad de tegenstrijdigheden heeft herkend toen het over de verkoop sprak.

  Toen ik eerder over de democratische controle sprak doelde ik erop dat een verzelfstandigd museum met handen en voeten gebonden is. Collectie en gebouw blijven immers eigendom van de gemeente en de basissubsidie voor de exploitatie legt het accent nog verder bij het college en indirect bij de raad.

  Klopt het daarom dat de directeur geheel zelfstandig beslist om een object te verkopen? Met aangedraaide duimschroeven. Hoe zelfstandig is dit soort zelfstandigheid als een directeur zich nauwelijks buiten de ambtelijk-bestuurlijke sfeer begeeft, geen nieuwe initiatieven ontplooit en zich dus afhankelijk maakt van de gemeente? Formeel hebt u gelijk, maar in de praktijk zie ik toch wat anders.

  U hebt zich als Gouds raadslid in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken over de voorgangers van De Kleijn. U kunt dat nuancering noemen, ik noem dat het overschrijden van een dunne bestuurlijke lijn. Het komt daarnaast ook nog eens neer op het goedpraten van eigen fouten.

  Uiteindelijk zal het me een zorg zijn hoe bestuurlijk zuiver de raadsleden van Gouda opereren. Maar ik vind het wel kwalijk dat u of uw voorgangers over de rug van anderen eigen fouten proberen te verbergen.

  Dat doet u namelijk met uw opmerking problemen uit het verleden door zijn voorgangers veroorzaakt oplossen. U suggereert ermee dat niet uw voorgangers maar de voorgangers van de museumdirecteur problemen hebben veroorzaakt.

  Het is college en raad die museumgoudA bij de verzelfstandiging het vel over de oren hebben getrokken. Het siert u niet om daar nu omheen te praten en te verwijzen naar een voorganger van De Kleijn die zich niet kan verdedigen binnen de gemeente.

  Ik ben het met u eens dat er niet krampachtig moet worden vastgehouden aan richtlijnen in een tijd dat alles anders was. Daar pleit ik ook niet voor. Maar wat u elders suggereerde dat LAMO niet zou gelden voor The Schoolboys is bestuurlijke onzin. Een aangenomen gedragscode geldt ook voor werk dat voor die datum aangekocht is.

  Hetzelfde geldt voor regels van rechtszekerheid van museumpersoneel of sociale wetten in het algemeen. Die zijn nog steeds wet en moeten uitgevoerd worden.

  Als de koerswijziging echter ontaardt in het herschrijven van het verleden en het miskennen van tradities dan zie ik daar geen krampachtigheid in, maar ontbrekend historisch besef en kwade wil. Dus, dat museumgoudA voor een andere koers kiest is verdedigbaar, maar daartoe is het niet nodig om de feiten te loochenen. Dat steekt me in de woorden van De Kleijn en van u.

  Like

 29. Pingback: Gouwe handel van museumgoudA « George Knight

 30. Pingback: Pakt museumgoudA verkoop ‘The Schoolboys’ handig aan? « George Knight

 31. Pingback: Ter Borg gaat niet tot de bodem over museumgoudA « George Knight

 32. Pingback: Marlene Dumas valt museumgoudA aan vanwege verkoop The Schoolboys aan « George Knight

 33. Pingback: MuseumgoudA heeft de museumsector beschadigd « George Knight

 34. Pingback: Zelfislamisering met kunst: Ellen Vroegh « George Knight

 35. Pingback: Raad wijst verkoop door musea om economische redenen af « George Knight

 36. Pingback: NMV zet museumgoudA vanwege handelswijze niet uit vereniging « George Knight

 37. Pingback: Reden verkoop The Schoolboys door museumgoudA is niet financieel « George Knight

 38. Pingback: Nederlandse Museumvereniging verliest nuance in de nuancering over afstoting « George Knight

 39. Pingback: Museum Gouda en Haags Gemeentemuseum ruilen werken. In balans? | George Knight

 40. Pingback: De Kleijn geeft aanbod Kreuk toe om The Schoolboys te kopen en Museum Gouda in bruikleen te geven. Waarom ging het niet door? | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.