George Knight

Debat tussen links en rechts

Rechterlijk tekort

with 65 comments

Het vonnis van een rechter moet navolgbaar zijn en kwaliteit bieden. Men mag gerust aannemen dat Nederlandse rechters de toets van kritiek kunnen doorstaan. Zeker in een gevoelige zaak als de zaak Wilders waar het hele land over de schouders meekijkt. Onder wie rechtsgeleerden.

Rechter Jan Moors heeft van vele kanten kritiek ontmoet voor zijn losse taalgebruik. Zijn stap naar de mediacratie is een faux pas. Van partijdigheid kan-ie niet verdacht worden, maar van de schijn van partijdigheid wel. In een onoverzichtelijk proces met vele betrokkenen, invalshoeken en belangen is dat ruis.

Elke rechter heeft de marge om de ene of de andere kant op te gaan. In het geval van de meningsuiting van een volksvertegenwoordiger zal zich dat toespitsten op de interpretatie van de zaak Daniel Féret. De Belgische volksvertegenwoordiger die met een nipte meerderheid van 4 tegen 3 door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens werd veroordeeld.

Door een miniem accentverschil kunnen de rechters in de zaak Wilders kiezen voor zowel de argumenten van de meerderheid als de minderheid. Wat maakt het verschil? Het is onmogelijk om het laatste gat te dichten. Rechtspreken blijft mensenwerk.  

Foto: Beyond a Reasonable Doubt van Fritz Lang, 1956

Written by George Knight

28 mei 2011 bij 14:36

65 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Derechtsgang in NL is zo dubieus als wat, en met de integeriteit van rechters is het allerberoerds gesteld.
  Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de vonissen en voor de toegankelijkheid van de rechtspleging. en de kwaliteit van verdediging.

  De kwaliteit van het geheel allerbelabberdst.

  ik zal even simpeltjes opsommen mijn zeer beperkte maar wel 100% eigen ervaring.

  –In een rechtzaak tegen mij–auteurswet- wet ik beschuldigd van daderschap, maar veroordeeld voor medeplichtigheid.
  Nrmaal kan je alleen voor datgene veroordeeld worden, waarvan je beschuldigd bent
  het vonnis was zo gedaan, dat ik niet in beroep kon, want daar waren ze niet van gediend, uiteraard.
  De klagers waren Wolters noordhof; groot kapitaal….

  mijn bedrijf werd failliet verklaard.
  Eeerste schuldeiser; 40% van zijn vordering was vals;
  tweede “schuldeiser” ik moest hem f750 betalen; hij mij f9000 + BTW.
  Darnaast: zijn vorering werd betaald voor rechtzitting
  derde schuldeiser: een vergeten rekening van f140 werd frauduleus opgevoerd voor f9900. ook na faxen van advocaat en schuldeiser 9die helemaal niet wilde meegaan in faillissement aanvraag) en na mededeling aan de rechter, bleef dat op f9900 gehandhaafd.
  Pure fraude, bekend bij rechter, maar door dezelfde rechter gebruikt om faillissement uit te spreken.

  Dan heb ik het nog niet gehad over justitie.
  Met hun leuke creatieve vermeldingen.
  Was ooit de eerste kraker in NL; 15 jaar erna solliciteerde ik bij instellingen die vrij toegang hadden tot info van justitie.
  er was niets op strafblad.
  Maar justitie had een nieuw formulier uitgevonden; justitieel documentatie register.
  Datum vergrijp: niets veroordeling: niets plaats niets: niets strafmaat: niets. vergijp; zware mishandeling

  Na een procedure moesten ze het verwijderen.
  Maar ik had een berufsverbot wat mij een 35 jaar schade heeft gebracht.
  ——————
  Dan–ofschoon er vrijheid van contract is in NL, mag je niet direct no cure no pay contract sluiten met een advocaat.

  Indirect wel.
  ik kan een bedrijf oprichten; dat bedrijf kan een rehtszaak aannemen op no cure no pay.
  het bedrijf kan dat uitvoeren met advocaten in loondienst.

  Normaal zijn pro deo advocaten superslecht of volkomen ongeinteresseerd.

  maar als je praat over “kwaliteit” of “integeriteit” en je noemt dat in een adem met de rechtspleging, maak je jezelf belachelijk.

  Eeniedere nederlander weet, heb je geld, heb je recht.

  Nou was ik nooit een fan van janmaat.
  Maar in 1998 werd janaat veroordeeld niet omdat ie zei “vol is vol” maar omdat ie geen geld had voor goede advocaat.
  Maar degenen die een moordaanslag pleegden op hem en zijn vriendin werden NOOIT vervolgd.

  Ooit had ik een vriendin in groningen, en haar bovenbuurman zat op har nek.
  Hij sloeg zjn eigen vrouw ongeveer wekelijks een keer total loss; duurde per keer 2 tot 3 uur
  Hij was in een jaar 64 opgebracht met veel moeite door de politie.
  Ik haalde haar af bij de voordeur, en liep haar naar de auto.
  ’s avonds omgekeerd.
  Op een gegeven moment toen ik haar afhaalde viel hij mij aan.
  prima; had de hurbaas iets om hem uit te zetten en justitie iets om hem te vervolgen.
  Inmiddels stonden 6 woningen leeg; de mensen waren bang voor de psychopaat.
  Op een gegeven moment komt het voor de rechter; het deel van uitzetting was snel rond.
  Vriendin werd ondergebracht op een onderduikadres.
  Kreeg later een andere woning, en werd met politie escorte verhuisd.
  De geweldpleging kwam voor.; rechter verwees het naar rechter commissaris.
  Haar vraag aan mij: “waarom zou ik jou geloven en niet hem?’
  Mijn antwoord heb je mijn strafblad gezien? Goed.Is het bekend dat hij meer dan wekelijks wordt opgebracht? Is het bekend dat hij zijn woning totaal gesloopd heeft? Is het bekend dat door hem 6 woningen leeg staan? U heeft de verklaring van de politie gelezen? en het is U bekend dat vriendin op onderduikadres is ondergebracht? Waarom denkt U?

  Jaja. kwaliteit in rechtspraak? in een donald duck misschien, niet in het dagelijkse leven.

  Ik moet toegeven er waren ooit eens een paar integere rechters; kantonrechter in Beesterzwaag b.v. en heel vroeger vonkelberg in amersfort
  Maar dat zijn de uitzonderingen.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 16:16

 2. En dan goed voor het rechtsgevoel: ik kom een keer aan op schiphol; en wordt er uit gepikt; met veel tamtam opgebracht.
  parkeerbekeuringen.
  Moest 7 dagen zitten per bekeuring.
  Bekenden hebben toen maar betaald.
  Zelfde uur een bolletjes slikker.Moest een dag blijven en werd de volgende dag weer op vliegtuig gezet.

  het leuke was; ik reisde o visa; van verschillende bekeuringen kon ik aantonen dat in niet in NL was.
  denk je dat de rechter dat interesseerde?Of justitie?

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 16:21

 3. @PHM
  Bedankt voor het overzicht. Niemand zal beweren dat alles in de rechtspraak koek en ei is. Verre van dat. Rechterlijke dwalingen bestaan en zijn aangetoond. Rechters maken fouten door tijdsdruk, onvoldoende inzicht in specialismen en een snel veranderende wereld die nieuwe eisen stelt. Rechtspreken is mensenwerk. Dat beseffen ze.

  Op lelijke uitzonderingen na als Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg en een ongrijpbaar iemand als Joris Demmink.
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2010/12/16/de-waarheid-achter-hans-westenberg/

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 17:46

 4. Het EHRM is een beroepsinstantie en veroordeelt dus niet, hooguit kan het een eerdere uitspraak bekrachtigen die is gedaan o.b.v. nationale wetgeving. Het grote verschil met de zaak Féret is dat er in de aanklacht in de verste verte geen sprake was van ‘godsdienst’, terwijl in de zaak Wilders alles daaraan wordt opgehangen. In het bizarre requisitoir van van de week hield het OM vast aan zijn redenering dat Wilders’ uitspraken slechts betrekking hebben op ‘de islam’ en niet op moslims.

  Like

  Joke Mizée

  28 mei 2011 at 17:50

 5. en die uitspraak was correct.
  Zou jet anders zijn, dan zou je niet mogen zeggen dat het achtelijk is een jongetje van 12 op te hangen omdat ie verkracht isof een meisje langszaam dood te laten gooien door de daders (2 uur voor ze dood was)of een vrouw levend te begraven omdat haar echtgenoot haar zat was of een vrouw levend te verbranden uit eerwraak.
  Dan zou je alles moeten accepteren, alleen omdat een barbaarse stammendoctrine volgelingen heeft.
  en die zich anders beledigd zouden kunnen voelen.

  Gelijk trekkend naar de oorlog: mag je niks zeggen van de massamoord op joden; want SS ers zouden zich beledigd kunnen voelen.
  ——————–
  Wat betreft kwaliteit rechtspraak; in de zaken tegen mij waren dat geen fouten, maar wel overwogen beslissingen.
  Corruptie dus.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 17:57

 6. @Joke
  Je hebt gelijk. Het gebruik van de term veroordeeld over het EHRM is onzorgvuldig. Ik gebruikte het in niet-juridische zin, maar da’s verwarrend. Het EHRM spreekt zich weliswaar uit, maar legt geen straffen op.

  Ik vind de herhaalde uitspraak van het OM in de zaak Wilders het tegendeel van bizar. Eerder van logica en gezond verstand. Het geeft aan dat er in Nederland ruimte voor religiekritiek is. Gek als het anders zou zijn. Dan pas zou ik me zorgen maken als niet-gelovige burger. Een godsdienst mag kritisch benaderd worden.

  Dat vervolgens sommige gelovigen zich identificeren met hun godsdienst valt te prijzen, maar is van een andere orde en volledig hun persoonlijke keuze. Misschien is die identificatie bizar slecht te noemen voor de geestelijke volksgezondheid. Laten we deze gelovigen daarom begeleiden om afstand van hun religie te nemen. In elk geval om ook de bredere context van rechtsstaat, democratie, publiek debat en pluriformiteit te leren zien. Waarin hun religie mag functioneren.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 18:16

 7. Ik bedoelde vooral dat het EHRM zich baseert op relevante nationale wetgeving (margin of appreciation e.d.) en de specifieke inhoud van de eerdere aanklacht. Jurisprudentie als bij Féret speelt wel een rol, maar de 2 aanklachten verschillen hemelsbreed (door alles wel/niet op te hangen aan godsdienst).

  Hier staat het requisitoir voor een goed deel uitgeschreven: http://www.krapuul.nl/blog/38530/het-requistoir-in-het-proces-geert-wilders-enkele-merkwaardige-punten/. Wou je nou echt met droge ogen beweren dat die uitlatingen niet over mensen gaan maar slechts over hun godsdienst?

  Like

  Joke Mizée

  28 mei 2011 at 18:37

 8. @Joke
  Mensen identificeren zich met een godsdienst. Maar hoe wil je een godsdienst aanspreken als die mensen zich niet aangesproken willen voelen? Ze zijn helemaal niet aan de orde, maar voegen zich ongevraagd toe. Ofwel, ze gaan ervoor staan en proberen met verwijzing naar zichzelf en veel emoties religiekritiek onmogelijk te maken. Dan kan uiteraard niet in een volwassen democratie. Ik ga ervan uit dat het OM de wet bij herhaling correct interpreteert.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 18:46

 9. Maar het gaat helemaal niet over godsdienst. Als de aanklacht nl. had geluid ‘op grond van hun ras, huidskleur, herkomst en nationaliteit’ (Féret) dan had het OM deze redenering helemaal niet kunnen ophangen.

  Like

  Joke Mizée

  28 mei 2011 at 18:59

 10. Maar toen er voor het eerst sprake was van het proces, had ik de indruk, dat de overheid dacht, dat de massa zich achter de eisers zouden scharen.
  Ze hoopten op een testand als met janmaat.
  Ging dus niet door.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 19:00

 11. De moslims worden veracht en zijn ongewenst in ieder beschaafd of ontwikkeld land omdat zij een stamdoctrine volgen, die zij religie noemen 9is het niet)die om het zacht uit te drukken barbaars en psychopatisch is.
  Maar door de islam aan te vallen,voelen moslims zich aangevallen.

  Hadden ze misschien toch beter hun best op school moeten doen?

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 19:04

 12. En waarom hebben wij b.v. problemen met marokkaanse jongens?Omdat we te tolerant zijn geweest.
  In Marokko doen ze dat niet.Dan worden ze in publiek in hun blote reed afgeranseld.
  En daar hebben de vaders absolute macht over de kinderen.hier worden ze des traat op getrapt.

  Streng aanpakken; niet insluiten maar uitzetten en het is binnen 3 maand onder controle.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 19:10

 13. @Joke
  We hadden het over de zaak Wilders. Hoewel ik er niet over begonnen ben en alleen naar de zaak Daniel Féret verwees om aan te geven dat rechters mensenwerk verrichten en de marges van hun werk smal kunnen zijn. Maar nu we het dan toch over Wilders hebben, beweer je dat die zaak niets te maken heeft met godsdienst?

  @PHM
  Wat is een stamdoctrine?

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 19:14

 14. @George: Ja.

  En ik heb het ook de hele tijd al over de zaak Wilders, waarvan ik altijd al gezegd heb dat het een hele domme valkuil was om de zaak hieraan op te hangen.

  Like

  Joke Mizée

  28 mei 2011 at 19:21

 15. Stamdoctrine is de islam.
  Dat is een doctrine, opgelegd van bovenaf (mohammed)met als doel de handhaving en uitbreiding van zijn macht;het beheerst het dagelijks leven, en is tevens voor de oderworpenen wetgeving.
  Met godsdienst heeft het weinig tot niets te maken.
  Maar wel met consoledatie van de macht van een toenmalige oorlogsheer, hoofd van een stam.

  Was oojk gelijk een rechtvaardiging voor de hobbies van mohammed: kindverkrachting, moord, lust moord massamoord roofmoord.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 19:24

 16. Daarna was het een voorbeeld van marketing
  Mohammed nam een stuk van de Tora een stuk van de bijbel, en speelde in op de stammencultuur.
  Hij had succes.
  zoveel, dat Hitler ten rade ging bij de islam; en dat er nu een grote oplage verkocht wordt van Mein Kampf in Afghanistan is te verwachten; in de andere arabische landen zo gauw ze vertaald zijn.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 19:26

 17. @Joke
  Ik meen te begrijpen dat je vindt dat de zaak Wilders eigenlijk niet over godsdienst gaat, maar dat het er onterecht aangehaakt is door het Amsterdamse Hof? Da’s dus een verwijt aan de strategie van het Hof.

  In elk geval heeft Wilders zich de laatste jaren buiten de immuniteit van het parlement strikt juridisch opgesteld door de godsdienst, in zijn woorden ideologie, aan te spreken en niet degenen die zich erdoor laten inspireren. Dat lijkt me correct.

  Uiteraard loert voor een type als Wilders het gevaar dat door opgeschoven interpretatie het aanspreken van de godsdienst opgerekt wordt tot aan de gelovigen. Zoals het CDA wil. Zodat een en andere in elkaars verlengde komt te liggen. Als dat doorzet dan kan een opvolger van Wilders daar last van krijgen. Dan gaat het licht van de meningsuiting een beetje uit.

  Dat lijkt me ongewenst en voor de meningsuiting een groter gevaar dan welke uitspraak van welke politicus dan ook. Want die kan immers van repliek gediend worden en zelfs de tegenstanders motiveren en mobiliseren, maar een verbod om te spreken kan dat niet.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 19:36

 18. @PHM
  Interessant dat de islam weinig tot niets met godsdienst te maken zou hebben. Maar machtsvorming, sociale controle, strijdbaarheid en politieke invloed zijn toch altijd onlosmakelijk met godsdienst verbonden? Zonder dat handhaven ze zich immers niet. Of anders gezegd, elke godsdienst heeft een ideologische component. Een visie op de samenleving. Het zou dwaas zijn dat religieuze multinationals als christendom, jodendom, hindoeisme en islam zonder zouden kunnen.

  Om die reden vind ik de discussie die ontstond naar aanleiding van Wilders’ uitspraak dat de islam een ideologie is overbodig. Alsof het iets bijzonders is om dat te beweren. Natuurlijk is de islam een ideologie. Maar ook een godsdienst. Het een en ander loopt gewoon in elkaar over. Daarom zijn godsdiensten zo sterk geharnast tegen de buitenwereld. Vanuit een sterk eigenbeeld om te overleven.

  De eerste bedrijfs-multinational ter wereld, de VOC bestaat niet meer. Maar het christendom nog wel.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 19:49

 19. Ik vrees dat de fout te wijten is aan de aanklagers zelf. Zoals Wouter Hins destijds al aangaf (http://www.vkblog.nl/bericht/243987/Het_opruiende_element) vallen de uitlatingen deels onder meningsuiting (Fitna bv.) en deels niet (‘moslims het land uit’). Zie ook de recente verontwaardiging over de term ‘islamitisch stemvee’.

  Het gaat niet zozeer om een verbod om te spreken, maar om politieke invloed. (Zie ook Dommering: zowel Féret als Refah mogen zeggen wat ze vinden, maar de invloed is hen ontnomen.)

  Like

  Joke Mizée

  28 mei 2011 at 19:59

 20. Sociologisch gezien is de islam geen religie.

  Natuurlijk heeft iedere religie macht en invloed tot gevolg; maar niet per definitie tot doel–zoals de islam.
  En niet iedereen wil de rest van de wereld uitmoorden–zoals de islam
  en niet iedereen wil afvallige angszaam vermoorden-en doet dat ook–zpals de islam
  en religies hebben niet gelijktijdig volledige rechtspraak in handen–zoals de islam.

  Wat de meeste religies wel–en de islam niet–hebben is het streven om in hun ogen betere mensen te worden.
  ———————-
  de islam is volledig ontworpen om de macht van mohammed uit te breiden, te handhaven en te rchtvaardigen
  Geen enkele religie heeft dat.

  Sociologisch s het geen religie; ze willen wel graag als zodanig beschouwd worden; maar allez, ze willen ook als beschaafd beschouwd worden.
  ———————-
  personelijk beschouw ik de islam als het grootste gevaar van deze eeuw.

  Oh, in tegenstelling tot wat de media brabbelt: de rellen in arabische landen zijn veroorzaakt door voedselprijzen; niet door politieke issues.

  En wij zijn alweer betrokken in een burgeroorlog aldaar.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 20:22

 21. de eerste multinational was niet de VOC, maar de spaans RK kerk.

  Een ideolgie is bv het commnisme, of socialisme, of boedhisme.
  Dat zijn geen religies.
  net zo min als de islam.
  En DAAR zit hem de kneep

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 20:26

 22. “Vol; is vol” en moslims het land uit zijn toegestane meningen en is niks mis mee.
  Gewoon vrijheid van meningsuiting.

  Net zoas de moslims ons varkens en hoeren noemen

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  28 mei 2011 at 20:28

 23. @Joke
  In het parlement geniet een volksvertegenwoordiger onschendbaarheid. Daar kan verontwaardiging over een uitspraak beter geuit worden door een weerwoord dan door weglopen of commentaar achteraf.

  Ik ben nog steeds van mening dat als de islam aan de orde komt enerzijds Wilders een tandje extra in agressie vertoont en vele anderen in fijngevoeligheid. Daardoor komt er dus geen uitwisseling tot stand. Of een zakelijke evaluatie van wat de Nederlandse islam nou eigenlijk inhoudt. Niemand die aan die vraag toekomt. Of die vraag durft aan te raken.

  De bewoording is onkies en de waarheid is hard, maar zo dom is in mijn ogen de gedachte van Wilders niet dat de PvdA zich de afgelopen jaren programmatisch op een allochtone doelgroep heeft gericht. Zoals Wilders zijn eigen doelgroep bedient en daartoe alle logica verliest. De PvdA deed dat met voorbijgaan van de eigen traditionele arbeideristische achterban en de vrijzinnig, seculiere elite die het weggejaagd heeft naar GroenLinks en D66.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 20:29

 24. @PHM
  Boeddhisme is evenmin een religie? Wat dan, een sport, hobby of meditatietechniek? Communisme en socialisme zijn levensovertuigingen. De kneep zit hem erin dat elke godsdienst een ideologische component heeft. Ook de islam. Door ideologie is het juist als religie te herkennen.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 20:34

 25. Je hebt vorm en je hebt inhoud. Zelfs Wilders moet toch in staat zijn ongezouten kritiek te leveren zonder discriminatoir te worden. De Raad van Europa oefent al jaren kritiek uit op het parlementaire taalgebruik in Nl. Ook Frans Weisglas was des duivels en vond dat de voorzitter had moeten ingrijpen: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2437188/2011/05/25/Verbeet-had-term-islamitisch-stemvee-niet-mogen-tolereren.dhtml. Inmiddels zijn we al zover dat jij je afvraagt wat er nou zo kwalijk aan was.

  De RvE is ook van mening dat de parlementaire onschendbaarheid moet worden uitgebreid naar buiten de Kamer. Volksvertegenwoordigers hebben echter, naast een grotere uitingsvrijheid, ook een grotere verantwoordelijkheid dan andere burgers: ze mogen geen bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Dat is waar Rick Lawson het Hof van Am*dam op wees. Bij overtreding van de wet kan de onschendbaarheid worden opgeheven – precies zoals de Belgen gedaan hebben.

  Like

  Joke Mizée

  28 mei 2011 at 21:26

 26. @Joke
  Tja, er bestaan twee opvattingen over de parlementaire onschendbaarheid. In andere Europese landen is de parlementaire onschendbaarheid al breder dan het parlement alleen. Ik neig naar de opvatting dat alles mag. Mits het door anderen weersproken kan worden.

  Op zich is er niets mis met discriminatie. Dat hoort nu eenmaal bij sociologisering, bij groepen die voor zichzelf opkomen. Laat de groene groep maar zeggen dat de rode groep verkeerd is. Of de pimpelpaarse groep. Het beste zou zijn om niet meer in groepen te denken, maar in individuen.

  Het is echter niet alleen Wilders die juist dat nalaat en daar de fout ingaat. Zelfs de liberalen van D66 en VVD laten zich verleiden tot groepsdenken. Naast de aloude communitaristische denkers van CDA en PvdA. Het is dus bizar om dat alleen Wilders te verwijten omdat dat politiek niet uitkomt.

  Het taalgebruik in het Nederlandse parlement lijkt me tamelijk saai en voorzichtig. Het is een slechte zaak dat de RvE ook maar meent daar iets over te moeten opmerken. Ik vind dat mw. Verbeet de juiste houding heeft. Ze is niet zo overspannen en verbeten als types als Weisglas.

  Like

  George Knight

  28 mei 2011 at 23:57

 27. Je weet best dat discriminatie veel verder gaat dan wat verstaan kan worden onder sociologisering of groepsdenken. Het komt neer op het willen onthouden van grondrechten o.b.v. bepaalde persoonskenmerken. En iedereen mag zoiets ook vinden en zeggen, alleen politici niet. Of vind je discriminatie van vrouwen, joden, zwarten of homo’s ook ineens toelaatbaar?

  De RvE constateert in Nl. niet alleen zorgwekkend parlementair taalgebruik maar daarnaast een heel scala van praktijken waarbij de mensenrechten in het geding zijn. Het jongste regeerakkoord bevat wederom elementen die op maar liefst 39 punten (inter)nationale verdragen met voeten treden als ze in werkelijkheid worden omgezet.

  Like

  Joke Mizée

  29 mei 2011 at 00:39

 28. Je mag niet zeggen: hij is een zigeuner dus een dief.
  Je mag wel zeggen: hj is een zigeune dus de statische kans dat hij een dief is is nagenoeg 100%
  ————
  je mag niet zeggen; spanjolen zijn luie flikkers
  je mag wel zeggen; de arbeidsproductiviteit van spanjolen is aanmerkelijk lager dan elders
  ————
  Je MAG zeggen; de islam is een verwerpelijke en barbaarse leer.
  Je mag niet zeggen: moslims zijn asociale randdebielen
  Moslims mogen wel zeggen: niet moslims zijn varkens en hoeren en vrouwen staan op hetzelfde nivo als huisdieren
  =============================
  Nee BOEDHISME is geen godsdienst, maar een wereldbeschouwing.
  Godsdienst imliceert het vereren van een god; boedha is geen god meet een verlicht mens.
  Hun streven is via stappen tot een soort van verlichting te komen.
  Communisme socialisme kapitalisme zijn filosofietjes.
  De islam is een stamdoctrine; bedoeld en in elkaar gespijkerd uit delen van de tora en bijbel en zelfs een beetje van de hindoe’s om de macht vaneen oorlogsheer te rechtvaardigen en te consolideren; ook het dagelijks leven-zeg maar het huishoudelijke leven wordt er volledig door bepaald evenals de rechtspraak.het is sociologisch gezien absoluut geen godsdienst.
  ===============================
  In NL is het verschil van taalgebruik enorm
  Met name de middeklasse wil het taalgebruik van de werkvloer demoniseren.
  Ook op universiteiten is er een hoog ontwikkelde minachting voor de werkvloer.
  Met alle gemekker over buitenanders en minderheidsgroepen;de geschiedenis herhaalt zich

  De overheid besloot dat woonwagenkampen kleiner moesten en verspreid moesten worden.
  Maar typisch kwamen ze nooit in de villa wijken.
  Wel in de wijken waar met veel moeite jan met de pet een huis had, dat accuut zijn waarde verloor.

  De marokkanen wijken en turken wijken zijn ook niet daar waar de ‘niet discrimineren” brullers wonen.Die gaan daar echt niet wonen.
  Die sturen hun koters niet naar een zwarte school.

  En dat is het hele eiereten; de misere van buitenlanders is voor de laagstbetaalde autochtonen.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 08:19

 29. @Joke
  Onthouden van grondrechten is ontoelaatbaar. Positieve discriminatie hoeft dat niet te zijn. Ik ben het met je eens dat bestuurders een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Voor politici zie ik dat minder scherp.

  In het parlement moet alles gezegd kunnen worden. Da’s nu eenmaal het hoogste nationale platform. De woorden van Wilders zijn vaak bot en effectief. Ze vallen op en krijgen veel aandacht. Zowel de actie als de reactie zijn modieus. Veel wat anderen netjes zeggen krijgt weinig aandacht, maar kan per saldo veel verschrikkelijker zijn.

  Internationale verdragen kennen altijd een clausule om opengebroken te worden. Daarom is het voornemen van de regering om volgens de bekende procedures wijzigingen voor te stellen een normaal politiek voornemen. Overigens volgens velen zonder veel kans van slagen. Het idee dat een voornemen om een verdrag te wijzigen dat verdrag met voeten treedt is een logische denkfout. Het is immers al gewijzigd als de verandering in werking treedt, zodat veranderde voorwaarden gelden. In die optiek zouden verdragen nimmer gewijzigd kunnen worden.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 11:52

 30. @PHM
  Uw stelling was dat het boeddhisme geen religie was. Ik vroeg dus niet waarom volgens u het boeddhisme geen godsdienst was, maar geen religie. Da’s wat anders.
  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=44979

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 12:00

 31. De juristen van de overheid zijn niet slecht, maar superslecht–of supercorrupt.
  Zie de aanschaf van het anti griepvirus.
  Zie het JSF project
  iedere ongeschoolde marktkoopman zou dat beter doen.

  Parlementaire onschendbaarheid; ok, ook buiten parlement, vermits gerelateerd aan het parlementaire werk; dus niet voor prive zaken, en niet voor crimineel gedrag als valse declaraties.

  Maar echt hoor; islam en boedhisme zijn geen sociologisch geen godsdiensten. het zijn een stamdoctrine en een wereldbeschouwing.
  (van de laatste; als je de hoogste graad hebt bereikt, kan je zweven…)

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 12:06

 32. Maar als je de godsdienst vrijheid absoluut neemt, heb je een probleem.
  Kannibalisme is een voortvloeisel uit een godsdienst.

  Dan had je nog de thugs-of Tugs. Een splinter van hindoeisme; zij aanbaden Shiva, een hinoe god.
  maar zij waren een super georganiseerde moord organisatie.
  Zij infiltreerden inde huishouding van rijken en op een gegeven moment werd een reisgezelschap vermoord en begraven.
  Het gebruik van een mengsel van opium en suiker waas er gebruik bij.

  Die ook maar doen in NL?
  En ook opium maar onder godsdienstvrijheid laten vallen?
  Ze bestaan nog-formeel moorden ze niet meer.
  ——————————————–
  Waar jij aan voorbij gaat, is de kwaliteit van de regelgeving zelf.
  Die is om te janken zo slecht.
  Gemaakt door een verkeerde beroepsgroep
  Gemaakt door juristen.
  Zou gemaakt moeten worden door filosofen/sociologen en verwoord door juristen en gecontroleerd op taalgebruik door neerlancica.

  Ik heb ooit eens een civiele procedure gewonnen door een rechtsregel te ontleden; door fouten in de interpunctie won ik.
  En ik kreeg een compliment van de rechter

  ook heb ik eens zonder advocaat een procedure bij de hoge raad gewonnen; ik werd daar gehoord op mijn verzoek.
  Kreeg alweer een compliment; was in proces tegen een gemeente ivm wet openbaarheid bestuur.

  In een ander geval moest ik een constructie uitdenken die en de horecawet omzeilde en het bestemmingsplan omzeilde.
  Werd uitgevochten, en ik won.

  Niet dat ik einstein ben, maar de makers van onze wetten staan op het niveau van de drie Stooges.

  Er zit hier ook een zoon van een expoliticus en hij schijnt adviseur te zijn van de hoge raad.
  Deze man heeft een grondige minachting voor het gewone volk.
  alleen dat al maakt hem ongeschikt voor die functie.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 12:26

 33. Religie en godsdienst worden door elkaar gebruikt.
  Maar sociologisch zijn voor beiden een god nodig; en die is er niet bij boedhisten.
  En dus is boedhisme geen religie, geen godsdienst.

  De aanwezigheid van een god is gaan garantie voor het zijn van godsdiens of religie.
  hangt af van meerdere factoren; ook van de doelstellingen en bedoelingen.

  Van de islam zijn de bedoelingen dusdanig, dat ze buiten het begrip religie of godsdienst vallen.
  Zij zijn een stamdoctrine.

  Dan zijn er nog sekten; ook met een god, maar…

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 12:34

 34. Se Dailama is ook geen lieverdje.
  Hij leeft superduur; gaat voor gezondheid naar new yorkse priveklinieken.
  Heeft slaven op zijn landgoederen.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 12:35

 35. @PHM
  Het begrip religie is ruimer. Elke godsdienst is een religie, maar niet elke religie is een godsdienst. In een godsdienst wordt een god gediend, religie gaat over spiritualiteit. Boeddhisme is wel degelijk een religie.

  In de afweging tussen zingeving en machtsvorming en sociale controle ligt het accent op het eerste. Bij de islam is dat juist omgekeerd. Boeddhisme raakt het meest aan de vrijblijvendheid en losheid van het hedendaagse ietsisme. Het op dit moment meest populaire product uit de religieuze supermarkt van Nederland.

  Maar laten we terugkeren tot het eigenlijke onderwerp: het rechterlijk tekort.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 12:46

 36. Ik beschouw rechters als mededaders. Vrij simpel. Beschermheren/vrouwen van verkrachters en moordenaars.

  Binnenkort Volkert ook weer vrij na bewezen diensten.
  Janmaat was wellicht onsmakelijk maar nog veel onsmakelijker is dat hij werd kallt gestellt door de politiek Inquisitie terwijl de linkse terroristen actief geholpen werden door Goedmens en co.

  Het verschil met toen en nu is internet.

  Like

  Amberling

  29 mei 2011 at 13:20

 37. @Amberling
  In internationale vergelijkingen komt het Nederlandse rechtssysteem er niet slecht vanaf. Kijk naar de rechteloze burger in Rusland, China of Arabische landen. Dan is Nederland een baken van evenwicht en bescherming. Het leert ook dat de straffen hier tamelijk fors zijn. Laten we beseffen dat wat we hebben niet ideaal is, maar ronduit te verkiezen valt en de jaloezie opwekt van burgers in andere landen.

  Wat met Hans Janmaat is gebeurd is een schande. Hij werd door het establishment buiten de orde gesteld. In de culturele hegemonie van het multiculturalisme. Nog zo’n 20 jaar geleden was Nederland een onaangenaam gelijkgeschakeld land. Da’s gelukkig doorbroken. Nu is er discussie. Janmaat diende de rechtse zaak trouwens hoogst ongelukkig.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 13:33

 38. Met het laatste ben ik met je eens (vandaar de term onsmakelijk) met het eerste niet. Ik heb mensen (psychisch) dood zien gaan vanwege rechters die meenden dat de moordenaar van hun kind alle egards verdiende. Ik haat rechters uit de grond van mijn hart. De magistratuur in deze nep rechtstaat is een lachertje en ik erken hun misdadige waanzin simpelweg niet.

  Zomaar wat feiten

  1 januari 2010
  Wilson Gomes (26) wordt doodgeschopt op de Coolsingel in Rotterdam als hij mensen vraagt of ze nog ergens een feestje weten. Op 15 juni 2010 wordt een Surinamer (29) uit Maassluis veroordeeld tot 30 (!) maanden wegens zware mishandeling met de dood als gevolg.

  2 16 januari 2010
  Mario van de Geijn (50) komt in het ziekenhuis in Nijmegen te overlijden nadat hij is aangereden door 2 Marokkanen van 18 en 19 jaar uit Nijmegen en Beuningen. De twee waren waarschijnlijk op de vlucht na een overval op Hotel Belvoir in Nijmegen. In het ziekenhuis bedreigden zij –terwijl zij onder bewaking van agenten stonden- voorts nog artsen en verpleegkundig personeel. Later bedreigt een broer van één van de verdachten de krant ‘De Gelderlander’ en legt zijn zus Laila G. de schuld van alles bij de politie.Op 17 december krijgt de bestuurder van de scooter 8 jaar.

  3) 25 januari 2010
  Jørgen Roelfzema (34) uit Bussum, overlijdt in het ziekenhuis nadat hij op 6 januari door kroegbaas Erik K. (51) in coma is geslagen bij een ruzie om een rekening van een paar tientjes. Om gezondheidsredenen wordt de kroegbaas op 18 maart 2010 vrijgelaten. Mogelijk komt er zelfs geen rechtszaak.

  4)28 januari 2010
  Een Ier (33) overlijdt in het ziekenhuis na in de nacht van 25 op 26 januari mishandeld te zijn in Dordrecht. Er worden twee mannen aangehouden. Ze krijgen 8 en 9 jaar wegens doodslag.

  5) 1 februari 2010
  Mike Oostinjen (29) uit Amersfoort wordt door 2 skimaatjes -Ricardo V. (20) en Ricardo A. (18) uit Soesterberg doodgestoken op skivakantie in Bobr (Tsjechië). Beide verdachten zijn op 14 april 2011 veroordeeld tot 8 jaar cel.

  6) 11 februari 2010
  Tiko Mercera (32) wordt in de middag doodgeschoten in een woning aan de Fazantstraat in Rotterdam.
  De politie arresteerde nabij de woning twee mannen, de bewoner (22) en Urghen C. (32) uit Rotterdam. Later op de avond is een 33-jarige man aangehouden. Hij woont eveneens in de woning. Urghen C. beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens zijn advocaat was het een ongeluk. Urghen C. was net 7 maanden uit de gevangenis nadat hij in 1998 in de metro 5 MENSEN HAD NEERGESCHOTEN.

  7) De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag de moordenaar van hoofdagente Gebrielle Cevat veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs.

  De 50-jarige Franklin F. schoot Cevat op 9 juli neer in Amstelveen, toen zij hem aansprak op zijn rijgedrag. De 28-jarige hoofdagente, die in burger op weg was naar haar werk, wilde de man in Amstelveen aanhouden omdat hij met de auto slingerde. Nadat hij was gestopt, opende hij direct het vuur op haar.

  De man, die een fles wodka had gedronken, had kort daarvoor op de voordeur van zijn ex-vriendin geschoten. Behalve aan de moord op Cevat is hij ook veroordeeld voor poging tot moord op de ouders van zijn ex-vriendin en voor het voorbereiden van zware mishandeling van zijn ex.

  Het openbaar ministerie had 18 jaar en tbs geëist. De rechtbank gaf een lagere straf omdat volgens de rechter niet vaststaat dat de man wist dat hij op een agent schoot. Volgens justitie wist Franklin F. dat wel, omdat haar politiepas naast haar lag.

  etc…

  Rechters zijn zwijnen, mededaders, krankzinnigen, de gesel van slachtoffers en nabestaanden.

  Like

  Amberling

  29 mei 2011 at 14:00

 39. ik heriner mij van sociologie dat de een moslim ok pisnijdig werd omdat de islam niet als godsdienst en ook niet als religie werd beschouwd, omdat het simpelweg voor 99% het dagelijkse leven wil regelen.
  maar de definities verschillen; al naar gelang er een gesubsidieerd onderzoek plaats vind.

  Inderdaad, de strafmaten slaan vaak nergens op.
  Daarnaast: vergelijk eens het leven in de bak met mijn leven;buiten het gegeven om dat de veroordeelden niet hoeven te werken.

  –zij hebben eerste klas medische zorg–ik alleen dat wat ik kan betalen
  –zij kunnen gratis op sporttrainig, of cursussen vol;gen–ikke niet
  –zij kunnen studeren op staatskosten–ikke niet
  –zij hebben een kamer met cv–ik een houtkachel
  –zij hebben douche in huis en toilet–ikke niet
  –zij hebben kleding op staatskosten–ikke niet
  –zij eten eenmaal per dag warmen twee maal per dag brood–ikke niet; ik eet het goedkoopste van het goedkoopste.
  –als ze er vervroegd uit komen, wordt er voor woonruimte gezorgd–ik heb een woning nodig, maar 27000 criminelen van de pardon regeling gaan voor
  –als ze eruit komen, en ze willen/kunnen werken, zijn er een x aantal instanties waardoor ze geholpen worden–ikke krijg geen hulp voor werk

  Voor grote groepen in NL is het zitten een vereiste om serieus genomen te worden; het wordt dan ook niet meer als straf ervaren. Meer als een soort van ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden.

  De staat heeft het besef niet, Veenhuizen weer te openen; maar dan met echte dwangarbeid.
  Kijk daar hebben bepaalde figuren broertje dood aan, en ze kunnen hun eigen kost verdienen.
  In USA hebben ze vrouwengevangenis ondergebracht in tenten; ze moeten overdag in een chaingang de straat vegen in de stad waar ze gearresteerd zijn.
  Dat schrikt af.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 15:27

 40. Idd; de aandacht die het slachtoffer krijgt is nagenoeg nul; maar de dader wordt op een achtelijke manier verwend.

  Somaliers willen gearresteerd worden door nederlanders; het leven wat ze hier krijgen in de bak is luxer dan in een hotel…

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 15:29

 41. We leven in een land waarin de verhoudingen buiten alle proporties staan.
  Een moordenaar heeft en luxe bestaan; een psychopaat mag zelfs op weekend verlof, anders verleert hij het verkrachten of moorden.
  Je moet in training blijven nietwaar?

  Maar een bejaarde die geen hoog pensioen heeft mag sterven door verwaarlozing in een verzorgingstehuis; niemand wordt vervolgd.

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 15:33

 42. Ik zal je een simpele casus geven.
  er wordt ingebroken en voor 750 euro gejat bij een aow trekker.
  kom maar aangifte doen.
  Wordt een standaard formulier ingevuld, en dat verdwijnt in het “ronde archief”

  Maar nou heeft diezelfde aow-er een parkeerbekeuring open staan.
  Daar rukt het halve corps voor uit…..

  Like

  P.H.M.van de Kletersteeg

  29 mei 2011 at 15:48

 43. @Amberling en PHM
  Laten we de proporties niet uit het oog verliezen. Nederland kan een verre van perfecte rechtsstaat zijn, ok, maar is toch nog altijd een baken van rust en stabiliteit. Als het mannetje van de maan jullie reacties zou lezen, dan zou-ie zich Nederland als een wetteloze jungle en Wildwest voorstellen. Maar dat zie ik niet in de steden en dorpen van Nederland. Laten we daarom proberen de nuances te zien.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 15:55

 44. Ik zie het alleen maar bergafwaarts gaan.
  Nu is de rechtsgang alweer minder toegankelijk gemaakt; een laag inkomen kan niet meer naar de rechter stappen.

  De oplossingen voor de drukte is simpel; net zoals op de veel bekeken amerikaanse series, de kleine zaken in drie ploegen afhandelen; dwz de rechtsgebouwen in ploegen te laten draaien; ook de griffie natuurlijk.
  Den Haag volgt USA als een gewillig schoothondje, laten ze dat dan er maar eens van overnemen.

  De kosten per zaak zakken met 66% trouwens; omdat de gebouwkosten maar over 8 uur gerekend mogen worden

  Detentie 1; het is achtelijk, dat een diefstal of fraude zwaarder bestraft wirdt dan moord of doodslag.
  De rechter die zo’n lichte straf oplegt moet eruit–accuut.

  Detentie 2:
  Men neme een gevangenis, bij voorkeur een oude. men make de cellen voor 4 personen; geen tv; alleen het meest noodzakelijke
  Deze gevangenis is voor langgestraften.
  Wat betreft psychipaten: EERST de maximum straf uitzitten; daarna eventueel behandeling.Maar omdat een psychopaat niet kan genezen–nog nooit voorgekomen– behandeling gericht op isolatie van maatschappij; dus niet meer een therapeut per pshychopaat.

  detentie 3; Als er bv met Roemenie wordt gepraat over het uitbesteden van detentie van langgestraften, zullen ze zeker bereidwillig zijn; en de kosten niet meer dan een kwart van hier.
  Wedden dat het daar wel als een straf wordt ervaren?

  Snijdt het mes aan twee kanten: de staat(wij) minder geld kwijt en een echte straf opgeegd.

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 16:06

 45. George.

  U bent blind voor het enorme leed wat schuil gaat achter de absurde lage straffen voor verkrachters en moordenaars.
  U vergelijkt het wederom met de rest van de wereld. Inderdaad kun je beter een verkrachter 5 jaar cel beloning vakantie paradijs geven dan onschuldige homo’s aan hijskranen ophangen of vrouwen halfdood geselen vanwege het weigeren van een hoofddoek.
  Maar dit relativisme leidt natuurlijk tot niks. je kunt alles wel kapot relativeren door te wijzen naar anderen.
  Oke het geselen van verkrachte vrouwen in Saoedi Arabia is misschien niet oké maar in Papoea Nieuw-Guinea vreten ze haar op dus…?
  et cetera

  Ja. Slachtoffers en nabestaanden leven in een hel, een jungle.
  En ja in Mexico slachten ze op gigantische schaal en op wrede wijze onschuldige burgers af.

  Dus waar zou je liever willen leven in Nederland of Mexico.
  In Nederland natuurlijk
  Behalve de slachtoffers en nabestaanden.

  Like

  Amberling

  29 mei 2011 at 16:07

 46. Door lage straffen wordt schuld en verantwoording geprojecteerd op slachtoffers en nabestaanden

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 16:10

 47. Dan is er een civiele kant.
  Stel een kostwinner wordt vermoord.
  de dader gaat de bak in, heeft dus geen inkomen.
  Ik zou zeggen; maak zijn bezit ten gelde; ook dat van zijn echtgenote.
  Dat is niet alles, maar het zou een geste zijn.

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 16:12

 48. Ik zal het resumeren.
  Er zijn maar weinig mensen die vertrouwen hebben in het rechtssysteem in NL
  het hangt af, van wie en wat je bent welk recht je krijgt.
  Ook van welke groep je deel uitmaakt.
  ook van hoeveel geld je hebt; advocaten zijn duur en slecht.

  In geweldsmisdrijven wordt de dader in de watten gelegd en het slachtoffer of nabestaanden genegeerd.

  De verhoudingen in de strafmaten zijn volledig zoek.
  Het zou beter zijn in wetboek van strafvordering ook minimum straffen vast te stellen en daar geen korting op te verlenen.

  het zou niet slecht zijn de rechters in ploegen te laten werken

  het zou niet gek zijn, het uitzitten van straf uit te besteden aan lage lonen landen

  het zou niet gek zijn dwangarbeid weer op te starten.

  en nog veel meer.

  Zeker is dat het idee dat we in een rechtsstaat leven weg is.

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 16:30

 49. @Amberling
  Ik zal mijn bril nog eens schoonwrijven. Wie weet zie ik dan meer. Het is onjuist dat verkrachters en moordenaars in Nederland absurd laag gestraft worden. ik weet dat zo’n idee in de beeldvorming bestaat. Maar niet in de werkelijkheid.

  @PHM
  Ook ik heb wel eens een rechtszaak verloren. En was daarna teleurgesteld in de rechtspraak. Maar het is als met een voetbalwedstrijd, als er niet gelijkgespeeld wordt moet er altijd een partij verliezen. That’s all in the game. Het voert echter te ver om dat verlies de scheidsrechter te verwijten. Of de rechter.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 16:38

 50. @George 11:52:
  “Ik ben het met je eens dat bestuurders een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Voor politici zie ik dat minder scherp.”
  Ik volg je even niet. Doel je op de uitvoerende resp. de wetgevende macht? Aangezien we het over uitlatingen hebben, betreft het juist vooral de laatste categorie, die n.b. het hoogste orgaan is. Ik ben het met je eens dat ‘in het nette’ soms kwalijke dingen passeren die niemand in de gaten heeft. Maar waar leg jij de grens wat volksmennerij betreft? Moet het kalf eerst verdronken zijn?

  Een regering die beleidsvoornemens lanceert waarvoor eerst verdragen aan de kant moeten, belazert de boel. En natuurlijk kunnen verdragen opengebroken worden maar, zoals je zelf zegt, is het onthouden van grondrechten ontoelaatbaar. Mensenrechtenverdragen zijn in het leven geroepen om de democratie tegen zichzelf te beschermen, zodat ze niet in een dictatuur kan ontaarden.

  Like

  Joke Mizée

  29 mei 2011 at 16:47

 51. Het gaat niet om een enkele verloren zaak.
  het gaat om de concensus, dat als je geen geld genoeg hebt, je geen recht meer krijgt

  Dan-mbt de zwaardere gevallen: idd, de opgelegde straffen zijn minimaal, ook als je rekening houd met 30% korting.

  De psychopatenregeling is helemaal te gek; wetend dat een psychopaat nooit kan genezen, vele fouten in het eerste weekend al, en toch doorgaan met peperdure therapie, die alleen goed is voor de therapeut.

  isoleren de rest vah biologische leven is beter.

  en eens wat realistische aandacht en hulp voor de nabestaanden en/of slachtoffers is wat er minimaal verwacht mag worden.

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 16:49

 52. George zegt: “Het is onjuist dat verkrachters en moordenaars in Nederland absurd laag gestraft worden. ik weet dat zo’n idee in de beeldvorming bestaat. Maar niet in de werkelijkheid”.

  Wellicht heb je erover heen gelezen George. Dus nogmaals

  “De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag de moordenaar van hoofdagente Gebrielle Cevat veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs.

  De 50-jarige Franklin F. schoot Cevat op 9 juli neer in Amstelveen, toen zij hem aansprak op zijn rijgedrag. De 28-jarige hoofdagente, die in burger op weg was naar haar werk, wilde de man in Amstelveen aanhouden omdat hij met de auto slingerde. Nadat hij was gestopt, opende hij direct het vuur op haar.

  De man, die een fles wodka had gedronken, had kort daarvoor op de voordeur van zijn ex-vriendin geschoten. Behalve aan de moord op Cevat is hij ook veroordeeld voor poging tot moord op de ouders van zijn ex-vriendin en voor het voorbereiden van zware mishandeling van zijn ex.

  Het openbaar ministerie had 18 jaar en tbs geëist. De rechtbank gaf een lagere straf omdat volgens de rechter niet vaststaat dat de man wist dat hij op een agent schoot”

  En hoe zwaar werd ook al weer de moord op onze nieuwe minister president beloond ?

  Like

  Amberling

  29 mei 2011 at 16:52

 53. fox populis (spel ik het goed) telt veel te zwaar voor rechters.
  Ze kijken eerst hoe ze scoren op TV of in de krant.

  Een zaak blijft me bij.
  Een paar jaar terug probeerde een marokkaan een tas te jatten uit de auto van een vrouw die voor stoplcht stond.
  Die vrouw plankgas in achteruit achter de dief aan en ze reed hem per ongeluk dood.

  Zij werd tegen de muur gespijkerd.

  het arme zielige slachtoffer was diezelfde morgen voor de 4de keer veroordeeld wegens gewapende overval en was veelpleger voor andere delicten.

  Ik vond het schandalig, dat zij vervolgd werd
  reden druk van een paar marokkanen die een rel trapten op een politiebureau.

  Iben van mening, dat de nabestaanden van die marokkaan ook aansprakelijk hadden moeten worden gesteld voor de verloren uren, en de schade aan haar auto.

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 18:01

 54. Als je in de jaren 80-90 zo stom was een marokkaan aan te geven voor inbraak in je auto, stond hij na 20 minuten weer buiten, en jij zat daar een uurtje of 3.
  Daarna kon je naar je schade fluiten…

  Marokkanen kregen een extra tolerante benadering door politie.
  heel extra.

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 18:04

 55. Eens werd er in mijn opslag ingebroken en al mijn gereedschap werd gestolen.
  Een slordige 25.000 gulden
  Politie gebeld.
  Bij de commissaris van de koningin was net een jongensfiets gestolen en daar zat het hele team.

  Ik werd brodeloos; ze waren wel 5 minuten bij mij…en deden natuurlijk niks.

  Wat nou rechtsongelijkheid?

  Als van een bijstandtrekker een fiets wordt gejat van 300 euro wordt er niks gedaan. maar jat iemand een zak cenment van 3 euro van een groot bouwbedrijf: absoluut zeker een rechtzaak en veroordeling.

  Wat nou recjhtsongelijkheid?

  En waarom moeten veroordelen voor zware misdrijven duidelijk luxer leven dan ongeveer 6 millioen nederlanders???

  Wat nou rechtsongelijkheid?

  Like

  kletersteeg

  29 mei 2011 at 18:08

 56. @Joke
  Meningen doden doorgaans geen mensen. Hoewel het aanzetten tot geweld mogelijk is. Maar da’s naar mijn idee in Nederland op wat links-, rechts en -islamradicalen na nauwelijks aan de orde.

  Ik blijf erbij dat elke verdrag een clausule bevat die aangeeft hoe het verdrag opgezegd kan worden. Vanaf het begin hebben Rutte cs over de Europese verdragen aangegeven dat de voornemens slechts met medewerking van Europese partners geregeld kunnen worden. Dat dit in de publiciteit door de coalitie rooskleurig wordt voorgesteld kun je belazeren noemen, maar niet het opzeggen zelf.

  @Amberling
  Een argument zou me eerder overtuigen dan je mening dat ik ergens overheen gelezen zou hebben.

  @PHM
  Het klopt dat je je recht moet bevechten. Het komt niet aangewaaid. Dat de coalitie de beroepsmogelijkheden fors duurder maakt vergroot de rechtsongelijkheid. De multinationals of banken huren makkelijk een batterij advocaten in, u en ik niet.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 21:23

 57. “Meningen doden doorgaans geen mensen.” Nou, daar denken de Hutu’s en de Tutsi’s mogelijk heel anders over. Maar jij kiest er dus voor om pas grenzen in te stellen als de vlam in de pan slaat, begrijp ik.

  “Vanaf het begin hebben Rutte cs over de Europese verdragen aangegeven dat de voornemens slechts met medewerking van Europese partners geregeld kunnen worden.” Uiteraard, want het alternatief zou zijn dat Nl. uit het EVRM (en daarmee tevens uit de EU) stapt. Maar er moeten zwaarwegende gronden voor zijn – en de inkt van Ruttes handtekening om al dit (lees: EVRM-zaken) te implementeren is nog niet eens droog. De Raad van Europa zal dat nooit over zijn kant laten gaan.

  Like

  Joke Mizée

  29 mei 2011 at 22:10

 58. @Joke
  In het stukje over het glazen plafond aan het publieke debat schreef ik: Beperkingen aan de meningsuiting bestaan. Dat betreft aanzetten tot geweld en discriminatie van personen of een groep. Het gaat over een grens als de aangesprokene niet als gelijkwaardige deelnemer kan antwoorden. Na fysieke beschadiging of geestelijke vernedering is dat onmogelijk. Ofwel, beledigen mag, maar het bestaan en de motivatie van anderen in twijfel trekken is ontoelaatbaar.

  Ik vind het merkwaardig om de oproepen via de radio om Hutu’s of Tutsi’s om zeep te brengen ook maar op enigerlei wijze met de Nederlandse situatie te vergelijken. We hebben hierover eerder de degens gekruist. De uitvergroting en projectie van een politieke mening tot deporatie en moord in een toekomst vind ik disproportioneel, prematuur en contra-productief. Hiermee overschreeuwen opponenten zichzelf. Dan luistert er niemand meer als er werkelijk een gevaar loert. Wat mogelijk van een andere kant komt. Het is klef om politiek te bedrijven via spookbeelden en angst. Zelfs als het dient om een ander spookbeeld te bestrijden.

  Natuurlijk moeten er zwaarwegende gronden zijn om een supranationaal verdrag te wijzigen. Andere landen hebben hun eigenbelang en worden niet zomaar door Nederland overtuigd.

  Bij dit alles speelt de groeiende olievlek van het burgerlijk ongenoegen over de financieel-economische politiek van de EU en de vermeende wereldvreemdheid van de Brusselse politiek. Het is iets anders, wordt in het verlengde geplaatst van de verdragen, maar komt toch samen waar het de autonomie van de lidstaten betreft. En het komt nogmaals samen omdat het als gevolg van de verdragen de lidstaten geld kan kosten. Bijvoorbeeld wat de rechten van asielzoekers of vluchtelingen betreft.

  Kleinzielig en protectionistisch van een land om het over die boeg te gooien. Maar lidstaten mogen verdragen nu eenmaal amenderen. Daarover past geen moreel, maar een staatsrechtelijk oordeel.

  Like

  George Knight

  29 mei 2011 at 23:53

 59. “Ik vind het merkwaardig om de oproepen via de radio om Hutu’s of Tutsi’s om zeep te brengen ook maar op enigerlei wijze met de Nederlandse situatie te vergelijken.”
  Ik reageerde slechts op je bewering dat woorden niet kunnen doden, wat gewoon niet waar is. Als er niet zoiets als opruiing bestaat.

  “Andere landen hebben hun eigenbelang en worden niet zomaar door Nederland overtuigd.”
  Het is geen politieke beslissing, maar een juridische. Mensenrechten zet je niet bij meerderheid van stemmen opzij.

  “…omdat het als gevolg van de verdragen de lidstaten geld kan kosten. Bijvoorbeeld wat de rechten van asielzoekers of vluchtelingen betreft.”
  Als ik je goed begrijp, vind je dat winstbelangen niet boven grondrechten mogen gaan. Maar zie je nou Brussel als blok aan het been, of (ook) Straatsburg?
  “Maar lidstaten mogen verdragen nu eenmaal amenderen. Daarover past geen moreel, maar een staatsrechtelijk oordeel.”
  Als staatsrechtelijk niet moreel van aard is, wat is het dan wel? Bij mijn weten is democratie een set van waarden.

  Like

  Joke Mizée

  30 mei 2011 at 00:40

 60. als ik zeg jij bent zigeuner dus huur ik je niet in is dat discriminatie en mag niet.Als ik zeg jij bent als zigeuner lid van een groep die bijna voor 100% dief is en daarom huur ik je niet in mag dat want dat is statistische evaluatie.
  Discriminatie–althans wat in NL zo genoemd wordt moet gewoon kunnen; het is vaak terecht.
  het ontkennen van rassen, culturen en tradities is het ontkennen van de realiteit en dat is altijd dom.
  Daaraan zitten verbonden eigenschappen; dat is ook realiteit.

  geloofjes: de scientoligy church is een sekte sociologisch gezien en ook juridisch in verschillende landen.
  Hun streven macht via controle van de leden en daarna…

  De islam is te groot voor sekte; en daarbij is hun streven het overheersen van de wereld, dmv het om zeep helpen van afvalligen, het vermoorden van anders denkenden en het vermoorden van degenen die de islam anders interpreteren dan zij zelf.
  complete zelfvernietiging dus.
  Geloof je het niet?
  Kijk naar de moordpartijen tussen sjiiten en soenieten.

  Derhalve kan je de islam ook een criminele organisatie noemen, gericht op moord.
  Maar zover ga ik niet eens.Voor mij is het een stamdoctrine; omdat het “werkt” via de macht op een stam en vandaaruit verder.

  Een sekte zowel als een stamdoctrine zijn geen godsdiensten of religies.

  Maarre..lees de teksten van de islam maar eens; daarbij vergeleken was Hitler een koorknaapje

  Boedhisme ook niet, maar dat omdat een externe god ontbreekt.
  Ze kennen mij nog niet kennelijk.

  Like

  kletersteeg

  30 mei 2011 at 07:30

 61. @Joke
  Volgens jouw redenering moeten woorden die gevaarlijk zijn en tot geweld kunnen leiden verboden worden. Heilige boeken of politieke manifesten. Ik denk dat er een directer verband voor aangetoond moet worden. Zo is het te algemeen en te grof.

  Het is een politieke beslissing van landen om wel of niet in te stemmen met een gedragswijziging. Daarin de marges te zoeken. De uitvoering en argumentatie is juridisch.

  Inderdaad zou geld niet belangrijker moeten zijn dan grondrechten. Maar het is de tragiek van de geschiedenis dat het eigenbelang voorop staat. Ik heb gemengde gevoelens over Brussel of Straatsburg. Enerzijds moeten de grondrechten geen iota aangetast worden, maar anderzijds moet de autonomie van landen niet in de kern aangetast worden en de werking van de rechten niet uitgebreid worden buiten de essentie van het grondrecht.

  Democratie is een set van waarden. Met de vermeende aanpassing van verdragen probeerde ik te zeggen dat die op hun eigen juridische merites beoordeeld moeten worden. Politiek en democratische orde leiden tot de voorgestelde wijziging. Maar de uiteindelijke afweging en verwoording is juridisch.

  Like

  George Knight

  30 mei 2011 at 10:23

 62. Moraal voert tot verandering; het juridische mag daar slechts de verwoording van zijn.
  In NL wordt dat wel eens vergeten
  Zo worden er door idioten wetten gemaakt, die stelselmatig niet uitgevoerd worden.
  ls haatdragende geschriften e.d. verboden zijn, waarom dan niet de koran, de tora en de bijbel getoetst door de rechter?
  En als dat toch niet gebeurt, waarom die wet dan?

  Deze demokratie is de demokratie vn het modale inkomen.
  Systeemmatig is sinds de jaren negentig de sociale staat–lees: de samenleving–afgebroken.Wat is er voor in de plaats?
  ^ milioen armen om je dood te schamen.
  Nodig?
  nee
  Is er geld tekort? nee.
  Maar randdebnielen besturen ons land, met een regelgeving en uitvoering ervan die toch wel heel sterk op het Down syndroom in vergevorderd stadium doet denken.

  Een voorbeeld; voor een heksenjacht op fraudeurs bij de sociale dienst (ongeveer 1,5%) wordt een dusdanig duur en waardeloods controle systeem opgezet, dat de overhead over die uitkeringen 160% is!!!!!
  Dus dan moeten er ook een stel mensen veroordeeld worden; schuldig of niet.
  En zo staan ambtenaren te liegen dat ze barsten voor de rechter.
  leve de demokratie!

  Ik ben voorstander van een combinatie van het durkheim en het japanse systeem
  De jappen hebben een denktank, waar de besten van verschillende diciplines in zitten.
  Die bepalen de algemene richting.
  Een kudde gekozen idioten mag dan zeggen of ze dat ook willen–of niet.
  Meer niet.
  Dan wordt een en ander uitgevoerd door een groep technocraten; die niet partij of geloofgebonden zijn.

  Zo als het nu gaat is het een vorbeeld van wanprestatie en incompetentie.
  ————
  Zal je nog een voorbeeld geven.
  De idioterie om te veronderstellen dat de olie opraakt.
  Alleen al in canada is voor het verbruik op de hele wereld genoeg voor 140 jaar.
  Daarnaast is er techniek.
  NIET die stompzinnigheid van electrische auto’s waar de tweede kamer gelijk opsprong als bokken op een haverkist.
  Nee.
  Nu an je die troep al tweedehands kopen.begin met een nieuwe accu; 10.000 euro.
  En dan een golf: 125.000 euro
  Degenen die dat kochten hebben een schroefje los.

  Nee; met de ontwikkeling van het onleden van water.
  Daar hebben ze nu een bacterie voor gevonden die behulpzaam is.
  Hoge school den haag heeft er eentje gebouwd die 14 maal zo zuinig als een electrische auto…
  ===========================
  Bovendien is er wel een toekomstig tekort; in staal.
  Als de chinezen met dezelfde dichtheid auto’s aan kopen als wij. is de hoeveel staal op de wereld met een factor 7 te weinig.

  Is het dan niet wijzer, de wetenschap te laten concentreren op het ontleden van water, zodat bestaande auto’s kunnen worden omgebouwd?

  En als je toch bezig bent: de imcompetentie blijkt ook door de wet op bio ethanol.Alles wat anders had gemoeten–en nog kan–is de toevoeging van een enkele zin: …maar niet vervaardigd uit producten die direct of indirect voor voeding worden gebruikt….”
  Dan besaart 100.millioen mensen met honger, en bestrijd wereldwijd inflatie.

  Maar daar is den Haag te dom voor.
  Liever met de ene hand honger veroorzaken en met de andere hand ontwikkelingshulp geven.
  —————-
  de reden dat de politiek op zo’n afgrijselijk laag peil staat is eenvoudig; van alle politici in NL is ruim 90% uit de ambtenarij.Als ze mislukken als politicus, hebben ze recht op hun oude baan, ook al is die plaats al weer bezet.

  Een zakenman die 5 jaar uit zijn werk is, moet weer van de grond af aan beginnen.

  Like

  kletersteeg

  30 mei 2011 at 13:11

 63. “Volgens jouw redenering moeten woorden die gevaarlijk zijn en tot geweld kunnen leiden verboden worden. Heilige boeken of politieke manifesten. Ik denk dat er een directer verband voor aangetoond moet worden. Zo is het te algemeen en te grof.”
  Ik had het specifiek over opruiing. Maar het is nog wel wat ruimer: het gaat ook om stelselmatige negatieve kwalificaties ten koste van de ander (dus wat geen relatie heeft met het debat, dat via argumenten verloopt). Dat komt dicht in de buurt van wat jij onder buitensluiten verstaat. En je moet zoiets ook niet verbieden, maar corrigeren.

  “Het is een politieke beslissing van landen om wel of niet in te stemmen met een verdragswijziging.”
  Echt, het EVRM is geen boetiek waar je in kan shoppen.

  “Enerzijds moeten de grondrechten geen iota aangetast worden, maar anderzijds moet de autonomie van landen niet in de kern aangetast worden en de werking van de rechten niet uitgebreid worden buiten de essentie van het grondrecht.”
  Dat is ook precies de reden waarom Nl. eindelijk eens voort moet maken met die grondwettelijke toetsing, want dat vergroot de autonomie. Nu hebben we alleen Straatsburg als anker.

  Like

  Joke Mizée

  30 mei 2011 at 15:46

 64. @Joke
  Ok, corrigeren, mee eens. Het is merkwaardig dat de grondwettelijk toetsing zo lang op zich laat wachten. Jammer ook dat een van de voorstanders Femke Halsema de actieve politiek vaarwel heeft gezegd

  Toch staat de vanzelfsprekendheid van het EVRM onder druk. Ik voel veel voor de stelling dat de criteria ondeelbaar zijn, maar heb ook begrip voor critici die spreken over oneigenlijk oprekken. Dus de inrichting van nieuwe winkelruimte in een bijgebouw. Maar waar het een in het ander overgaat is lastig na te volgen.

  Like

  George Knight

  30 mei 2011 at 16:24

 65. “… een van de voorstanders Femke Halsema …”
  Sterker nog: het wetsvoorstel is van haar hand. Het duurt zo lang omdat de grondwet ervoor gewijzigd moet worden, iets waar 2 opeenvolgende parlementen in grote meerderheid mee akkoord dienen te gaan, maar ook omdat men niet echt staat te popelen. Ach ja, de implementatie van het EVRM neemt ook al 60 jaar in beslag…

  Veel mensen die kritiek hebben op de invloed van het EHRM, zijn ook geen voorstander van grondwettelijke toetsing. M.a.w. het is eigenlijk de verhouding tussen de rechterlijke macht en de wetgevende/uitvoerende die hen niet zint, oftewel de democratische rechtsstaat zelf. Die vraag kan dienen als lakmoesproef.

  Verder zijn er nog talrijke andere verdragen: o.h.g.v. rassendiscriminatie (IVUR), het Vrouwen- en het Kinderrechtenverdrag, arbeidsrechten (ILO) etc. Rutte probeert bv. al jaren onder het ILO uit te komen en dat zie je aan de plannen met Wajongers en WSW-ers en de tewerkstelling van werklozen. Als het goed is zullen die maatregelen op den duur weer sneuvelen, maar het zou niet nodig moeten zijn. En last but not least is er een internationale lobby gaande voor een verdrag over het beledigen van godsdiensten, maar het ziet er niet bepaald naar uit dat wij dat gaan ratificeren (hoewel… voor Verhagen steek ik mijn hand niet in het vuur). Allemaal filialen waarin je niet per se hoeft te shoppen als je je niet als zodanig wil profileren. Maar als je eenmaal ergens je handtekening onder hebt gezet, dan kom je er niet zo makkelijk meer vanaf.

  Like

  Joke Mizée

  30 mei 2011 at 17:22


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: