Hedwigepolder wordt niet ontpolderd


De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Het Zeeuwse Landschap zien het ontpolderen van de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder niet langer als onvermijdelijk. Na lang tegenstribbelen gaan ze mee in het diep gewortelde sentiment van de Zeeuwen om geen land aan het water prijs te geven. Het kabinet had dit al besloten. De natuurorganisaties proberen hun eigen geloofwaardigheid te redden.

In Zeeland is de ramp van 1953 nog levende geschiedenis. Tjeu van Mierlo (ZMf) verklaart de draai alsvolgt: We kunnen ecologisch en juridisch wel gelijk hebben, maar de ontpolderingsplannen leiden tot veel onrust en verdeeldheid in Zeeland. Waarmee niet gezegd is dat de natuurorganisaties ook gelijk hebben. Eerder lijkt dat ze zich politiek en maatschappelijk lelijk hadden geïsoleerd.

Oud-minister van VROM Pieter Winsemius stuurde op 14 januari 2011 partijgenoot Mark Rutte een open brief over de bezuinigingen op natuur. Winsemius: Zeker als we opnieuw nadenken over een zinvollere compensatie van de uitdieping van de Westerschelde. Indien het geld dat voor de Hedwigepolder is gereserveerd – ik schat 400 miljoen euro – wordt ingezet op een plaats waar het natuurrendement het hoogste is, bijvoorbeeld het wél aanleggen van de meest urgente EHS-verbindingen, maar ook het ‘kieren’ van de Haringvlietsluis, sla je veel vliegen in één klap.

Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland reageerde daar een week later op. Hij verweet Winsemius onvoldoende kennis van zaken en stelde dat de Westerschelde een zeer belangrijk natuurgebied is dat in deplorable staat verkeert. Een reactie weerlegt dat en stelt ‘dat Nederland de Westerschelde aangemeld heeft als Natura-2000 gebied met de B-status. Dat betekent dat de Westerschelde in een goede mate van instandhouding verkeert.’

De politiek voerde met de hete adem van de Belgen en de EU in de nek een zwalkend beleid. De Zeeuw Balkenende greep in, CDA-dissident Ad Koppejan zette zich in tegen ontpoldering, Balkenende moest bakzeil halen en en in Zeeland speelde het steeds weer aloude sentiment tegen Holland op. De overkant van alle Zeeuwen. Zeeuwse natuurorganisaties kiezen nu eieren voor hun geld.

Foto: Het invaren van de laatste caisson in de Veersedam bij Vrouwenpolder, 24 april 1961, op prentbriefkaart (Zeeland in Beeld, Historisch-topografische atlas Veere, foto: Aero Camera N.V., Luchthaven Rotterdam)

16 gedachten over “Hedwigepolder wordt niet ontpolderd

 1. Waar kan ik informatie krijgen waar jij je foto’s vandaan haalt …gr

  Like

 2. Aha, het is een herplaatsing – ik dacht al.
  Wat vind je van de recente ontwikkelingen? Naar wat ik ervan begrepen heb is de Hedwigepolder landbouwgrond, terwijl Bleker nu een oud natuurgebied onder water wil zetten. Kennelijk is helemaal niemand daar blij mee, zowel de Zeeuwen als de Belgen niet – hooguit misschien die paar boeren van de Hedwige.

  Like

 3. @Joke
  De weerstand tegen de ontpoldering wordt in Zeeland breed gedragen. Als geboren en getogen Zeeuws-Vlaming meen ik dat gevoel redelijk in te kunnen schatten. Zelfs de Belgen hoeven zich er niet echt druk om te maken. Het lijkt eerder een rituele verontwaardiging om politiek druk te houden vanwege financiele compensatie. Punt is dat Antwerpen de derde verdieping van de Westerschelde al binnen heeft. De oorzaak die tot de compensatie in natuur leidde. Ofwel, Vlamingen hebben geen zwaarwegende zakelijke bezwaren meer.

  De recente ontwikkelingen voegen naar mijn idee niets toe aan wat ik hierboven schets. Zoals binnen het moderne Zeeuws-Vlaanderen nog eeuwen na de Tachtigjarige Oorlog het verloop van die strijd te herkennen was in de vestiging en religie van de verschillende bevolkingsgroepen. Zo ligt nu de strijd van vele Zeeuwen vast en door de strijd tegen het water halen ze met genoegen een oergevoel boven.

  Het is me trouwens een raadsel waar de Vlamingen het bedrag van 250 miljoen euro vandaan halen dat het niet doorgaan van de ontpoldering zou kosten. Het lijkt me verstandig dat mw. Demeester die met dat bedrag schermt dat maar eens voldoende specificeert.

  De Hedwigepolder is landbouwgrond. Vraag is of de compensatie bij Vlissingen eenmaal of tweemaal door Bleker ingezet kan worden. Bij dat eerste wordt de zogenaamde WCT geblokkeerd. Da’s een speeltje van de Zeeuwse politiek en enkele bedrijven dat al jaren dreigend boven de provincie hangt en evenmin brede steun in Zeeland ondervindt. Dus eind goed, al goed. Het niet doorgaan van de WCT zou de grote winst van het niet doorgaan van de ontpoldering kunnen zijn. Slimme zet van Bleker die hem mogelijk door Ad Koppejan en Johan Robesin ingefluisterd is.
  http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8929370/Zeeland-staat-voor-keus-Containerterminal-of-ontpolderen.ece

  Like

 4. Over de 250 mio van de Belgen:
  “Demeester verklaart de dreigende kostenpost voor Vlaanderen uit ”tal van consequenties”, waaronder de aanleg van een dijk en vertraging bij het verbeteren van de toegang tot de haven van Antwerpen.”
  (http://www.nu.nl/politiek/2543951/plan-hedwigepolder-onaanvaardbaar.html)

  Landbouwgrond is minder waard dan natuurgebied (zowel financieel als anderszins). Over die andere polder:
  “Zwaartepunt van Blekers alternatief vormt de tweede fase, waarin de Schorer- en Welzingerpolder ontpolderd worden. Zo spaart Bleker een van de jongste polders van Zeeland (de Hedwige is bedijkt in 1907) ten koste van een van de oudste. De Welzingerpolder behoort tot het zeldzame Walcherse oudland; een kleinschalig, middeleeuws polderlandschap met hoge cultuurhistorische waarde, dat altijd ontzien is bij grootschalige ruilverkavelingen.

  Oudlandkarakter
  Bleker benadrukt dat die polder sowieso onder water zou verdwijnen omdat de locatie voorzien is voor de compensatie van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Dat is niet waar. Volgens het plan voor de WCT-compensatie zou slechts 30 hectare ontpolderd worden. In de overige 120 hectare zou, door binnendijkse natuurontwikkeling, het oorspronkelijke oudlandkarakter juist worden versterkt. Bleker zal het nu totaal onder water moeten zetten om aan het vereiste areaal te komen.

  Daarna moet fase 3 worden uitgevoerd, waarin alsnog een (agrarische) polder aangewezen en ontpolderd wordt. Bleker doet er bewust geen uitspraken over. De consequentie is dat Nederland zijn afspraken over herstel van de Westerschelde feitelijk niet invult.”
  (zie verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2447309/2011/06/20/Blekers-polderdoolhof.dhtml)

  Like

 5. @Joke
  Ik zie in de publiciteit geen onderbouwing van de 250 miljoen euro schadepost die mw. Demeester noemt. Ik zie geen bijzondere extra problemen met de Schorerpolder en het Welzingergebied bij Vlissingen. (Google op WCT en Schorerpolder en zie de Startnotitie MER van 1 juli 2009). Ze waren toch al aangemerkt als compensatie voor de WCT. Het is de discussie van een halfvol of halfleeg glas.

  Winst zou kunnen zijn dat de WCT nu niet doorgaat, hoewel het bestuur van Zeeland matig is en nooit heeft uitgeblonken in zorgvuldigheid en logica. Zodat je nooit zeker weet. Die winst tel je uit in het achterland vanwege het afblazen van grootscheeps containervervoer per spoor met grote consequenties voor Zeeland. De burgemeester van Goes heeft zich er ooit expliciet tegen uitgesproken.

  Like

 6. Sinds gisteren belanden mijn reacties kennelijk in je spambox. Ik had geschreven:

  Demeester benoemt die kostenposten toch? En de S- en W.polder zou slechts voor een gedeelte onder water worden gezet, niet helemaal. Het is toch absurd dat natuurgebied wordt opgeofferd om een paar boeren te begunstigen, en nog tegen aanzienlijke meerkosten ook.

  Like

 7. @Joke
  Klopt, er zaten recente berichten hierover van je in de spambox.

  De onderbouwing van de 250 miljoen euro van mw. Demeester heb ik nog steeds niet gezien. Alleen nattevingerwerk. Ik blijf bij mijn standpunt dat de Belgen dit aangrijpen om druk te zetten en een gunstige uitgangspositie voor komende projecten te verwerven. Zoals een grotere sluis bij Terneuzen in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Waar Nederland ook niets aan heeft, behalve wat werkgelegenheid voor de bootsmannen. Het niet doorgaan van de ontpoldering kan in wezen de Belgen niet diep raken.

  De opmerking van mw. Demeester dat daardoor de natuur op Belgisch grondgebied wordt belast is onzinnig. De verdieping van de Westerschelde is een louter Belgisch belang. Daar heeft Nederland niets aan. Een verdrag leidt tot de verplichting om mee te werken. Maar tot hoever? Belgen moeten oppassen dat ze de tegenstand niet extra motiveren door hun financieel plan te ver op te rekken. Zeeland moet wel voor natuurcompensatie op eigen grondgebied zorgen. Is het bij die asynchroniteit dan logisch dat Zeeland als kleine provincie bestuurlijk de randen van het aanvaardbare opzoekt?

  Je opmerking over een paar boeren vind ik laatdunkend en onterecht en deel ik niet. ik heb je vanuit een Zeeuwse invalshoek proberen uit te leggen dat het sentiment in Zeeland tegen de ontpoldering en de bevoogding door anderen, zowel Holland als Antwerpen, breed gedragen wordt.

  Like

 8. “Ik blijf bij mijn standpunt dat de Belgen dit aangrijpen om druk te zetten en een gunstige uitgangspositie voor komende projecten te verwerven.”
  De Belgen eisen gewoon het nakomen van eerder gemaakte afspraken, is dat zo vreemd? Het was part of the deal in een heel pakket.

  “Maar Zeeland moet wel voor natuurcompensatie op eigen grondgebied zorgen.”
  Dat is niet waar, het is 50/50.

  Maar maakt het jou dan niks uit dat veel duurder wordt, in deze tijd van rigoreuze bezuinigingen? Bij mijn weten zit er maar een handvol (grote) boeren in de Hedwigepolder.
  En je hebt het wel steeds over het ‘niet doorgaan van de ontpoldering’, maar die wordt enkel verplaatst. Maar als het een stukje verderop is, zijn de Zeeuwen kennelijk niet meer bang voor natte voeten – als rasechte nimby’s. De natuur mag het slachtoffer zijn.
  Ik denk trouwens eerder dat het een spelletje is om de prijs op te drijven, of om tenminste lekker lijn te trekken.

  Like

 9. @Joke
  Ik weet dat er een 19de eeuws verdrag over de toegang tot de Schelde bestaat dat tussentijds geactualiseerd is. Vraag is hoever Nederland daarin mee moet gaan als Antwerpen steeds meer vraagt. Doorgaans kwamen wijzigingen tot stand door uitruil met andere belangen. Dus er bestaat geen intrinsiek belang voor Zuid-West Nederland. Daarom moet Vlaanderen oppassen het niet te hoog te spelen. Zeeland kan heel makkelijk een streep zetten en zich voortaan strikt formeel opstellen.

  Zeeland moet de compensatie op het eigen grondgebied compenseren. Vlaanderen doet hetzelfde.

  Bij mijn weten is de Hedwigepolder in het bezit van de Belgische baggeraar, Gery De Cloedt. Hij laat zich niet intimideren. Met het niet doorgaan van de ontpoldering bedoel ik het niet doorgaan van de ontpoldering van de Hedwigepolder. Wat er precies gebeurt met de drie polders bij Vlissingen valt te bezien. Worden ze allen doorgestoken of worden ze deels onder water gezet? Dat laatste voor de Welzingepolder lijkt de beste optie die ook als compensatie voor de WCT voorzien was.

  Bij de WTC wordt het pas interessant. Weet je bijvoorbeeld dat de Vlissingse PvdA-wethouder Polderman tevens bestuurslid is van Zeeland Seaports dat de WTC ontwikkelt? Hoe objectief kunnen politiek en bedrijfsleven zijn als ze in personeel opzicht vermengd zijn? Hoe kan de politiek een en ander objectief toetsen? Zo’n constructie vind ik veel kwalijker en schadelijker voor de democratie dan het Blut-und-Boden sentiment van veel Zeeuwen dat misschien op buitenstaanders overdreven overkomt, maar wel gemeend is en werkelijk zo gevoeld wordt. Dhr. Polderman heeft al aangegeven dat-ie veronderstelt dat de WTC gewoon doorgaat. Vraag is in welke hoedanigheid hij spreekt.
  http://almanak.overheid.nl/55968/Vlissingen/Dhr._P.F._Polderman/
  http://www.bioparkterneuzen.com/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=60

  Like

 10. “Ik weet dat er een 19de eeuws verdrag over de toegang tot de Schelde bestaat dat tussentijds geactualiseerd is.”
  De Scheldeverdragen zijn beklonken in 2005. Antwerpen vraagt niet ‘steeds meer’, maar gewoon naleving van die afspraken. Ik vind het nogal een vreemde redenering om contractbreuk te plegen en dan te zeggen dat de ander niet te hoog op moet spelen. Het kan toch heel goed dat de Belgische dijken als gevolg daarvan moeten worden opgehoogd? De Commissie Nijpels (ook een Zeeuw) zag destijds ook geen betere alternatieven, alleen slechtere.

  “Wat er precies gebeurt met de drie polders bij Vlissingen valt te bezien. Worden ze allen doorgestoken of worden ze deels onder water gezet? Dat laatste voor de Welzingepolder lijkt de beste optie die ook als compensatie voor de WCT voorzien was.”
  Om aan het juiste oppervlak te komen zal het geheel onder water gezet moeten worden. Zo niet, dan moet Bleker toch elders weer wat bij elkaar sprokkelen.

  Op welke wijze heeft de PvdA zich tot nu toe in dit dossier gemengd?

  Waar je nog steeds niet op in gaat is of het het waard is om vele miljoenen meer [nog afgezien van die van de Belgen] uit te geven om die paar belanghebbenden terwille te zijn (en ook nog natuur te vernietigen). Is het niet veel beter voor iedereen om de eigena(a)r(en) royaal uit te kopen?

  Like

 11. @Joke
  Het eerste Scheldeverdrag tussen Nederland en Belgie dateert van 1839. En is daarna keer op keer aangepast. Maar de premisses blijven bestaan.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)

  Klik om toegang te krijgen tot 170-jaar-vrije-vaart-op-de-Schelde.pdf

  Vrije toegang tot de Westerschelde voor Antwerpen heeft Nederland altijd gewaardeerd. Da’s de essentie van de verdragen. De kwestie komt erop neer dat de ligging van Antwerpen diep in het land zijn beperkingen heeft. Er is in scheepvaart, handel en nijverheid nogal wat veranderd sinds 1839. Dit gaat niet om abstracte mensenrechten die nooit fundamenteel veranderen, maar over gewijzigde omstandigheden in een verdrag. Waar Rotterdam kiest voor de Maasvlakte, kiest Vlaanderen niet voor Zeebrugge. Na 170 jaar is in meerdere opzichten de rek eruit.

  De verdieping van de Westerschelde wordt door de Belgen terecht opgeeist. Hieruit volgt de natuurcompensatie die daar mee samengaat. Maar we moeten oorzaak en gevolg goed onderscheiden. Niet de natuurcompensatie is het probleem, maar de vierde of wellicht straks vijfde verdieping die Belgie opeist.

  Vraag is of dat nog wel wordt gelegitimeerd door dat het idee van de vrije stroom? Is er een einde aan? Gechargeerd gezegd, kan Antwerpen voor het jaar 2100 eisen dat de Westerschelde tot 40 meter wordt uitgediept als de scheepvaart op Antwerpen dat eist. Is de redelijkheid van 1839 dezelfde redelijkheid van 2011?

  Uiteindelijk gaat het in dit dossier om de vrees van het economisch belang van Antwerpen om de concurrentie met de havens Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen te verliezen en door de Nederlanders op achterstand gezet te worden. Vandaar dat mw. Demeester daar nu een voorschot op neemt en zo de nieuwe onderhandelingen start. Die gaan niet over natuur, maar erover wie de rekening betaalt van de projecten die Belgie van Nederland gedaan wil krijgen.

  Je brengt steeds opnieuw de oplossing terug tot enkele belanghebbenden die alleen zouden tellen, namelijk de eigenaar en pachters van de Hedwigepolder. Maar da’s een reductie van de onvrede en de angst voor het water die in Zeeland breed en diep wordt gevoeld. Luctor et Emergo is niets voor niets het provinciale motto.

  Like

 12. Het is allemaal volstrekt irrelevant wat de voorgeschiedenis is en dat er sindsdien nogal wat veranderd is – in 2005 zijn gewoon afspraken vastgelegd. Je kan naar de Belgen toestappen om het akkoord open te breken obv nieuwe inzichten, maar wat je niet kan doen is plompverloren zeggen ‘dit is het en daar zullen jullie het mee moeten doen’. Dat valt onder onbetrouwbaar bestuur. Of de Belgen aanstonds ‘meer’ willen doet er ook totaal niet toe, op dit moment verlangen ze slechts wat is afgesproken.

  Dat de Zeeuwen bang zijn voor water is ook niet relevant, want er wordt nog steeds ontpolderd – alleen niet in de Hedwige. Er is wel degelijk sprake van nimby-gedrag van de plaatselijke boeren om zich niet uit te laten kopen, en die belangen wegen simpelweg niet op tegen die van alle Nederlanders (belastinggeld), ons buurland en de Zeeuwse natuur. Die laatste 2 maken meer kans bij de rechter dan de Zeeuwse boeren met hun louter sentimentele argumenten.

  Leren de Zeeuwen dan niet op school dat Luctor et Emergo over de strijd tegen de Spanjaarden gaat? Hun geschiedenis is nou ook weer niet doordrenkt met overstromingen, dacht ik.

  Like

 13. @Joke
  Ik ben het niet met je eens dat de context van eeuwen onbelangrijk is. Het verdrag van 2005 kent een voor- en een nageschiedenis. Natuurlijk moeten afspraken worden nagekomen. Maar de passage over de Hedwigepolder is geen doorwegend belang dat Belgie beschadigt:
  het ontwikkelen van een intergetijdengebied met een omvang van minimaal 440 ha in de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder.
  http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/

  Verder herhaal ik dat ik de sentimenten in de provincie anders ervaar en inschat. Wat algemeen belang is en wat eigenbelang is altijd moeilijk in te schatten. Zeeland betaalt evenmin voor de snelwegen elders. Een dunbevolkte provincie heeft het moeilijk.

  De polders bij Vlissingen waren al bestemd voor natuurcompensatie voor een mogelijke WTC. De wapenspreuk Luctor et Emergo kan ooit bedoeld zijn om de strijd tegen de Spanjaarden te verwoorden. Maar zeker in de beleving sinds 1953 wordt het anders opgevat.

  Als je naar oude kaarten van het gebied kijkt dan zie je dat er een eeuwenlange strijd tegen het water is gevoerd. Kreken, waterwolven en springvloed waren de indringers die getemd moesten worden. Dat idee leeft sterk in de overlevering.

  Like

 14. ik vind dat de provincie nooit ontpoderd moet worden dit ten behoeve van vele zeelanders in 1953
  dus kabinet rutten gaat u maar naar een andere oplossing zoeken want zeeland vergeet i1953 niet de overstroming met vele doden toen die tijd
  kom nu eens tot de conclusie dat je weet wat er toen die tijd velen zijn verdronken
  red ons de provincie zeeland

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.