Wilders als christelijke Barracuda

110319_palin_fists_ap_328

In de aanloop naar de Provinciale Verkiezingen van 2 maart 2011 verandert de PVV haar standpunt over abortus. De partij steunt het plan van het CDA om de abortustermijn te verkorten.

Op dit moment mag een vrouw nog na 24 weken zwangerschap een abortus ondergaan. Mede door wetenschappelijke ontwikkelingen willen CDA, CU en de PVV dat terugbrengen. Weinig logisch omdat die ontwikkelingen ook juist meer mogelijk maken in een later stadium. Het CDA houdt het bij 22 weken, de CU bij 18 weken, terwijl de partij van Wilders inzet op 14 weken.

Dat laatste is een rigoureuze verandering, de PVV wil de beslissing van de ouders inkorten met liefst 10 weken. De christendemocraten worden door de PVV rechts gepasseerd. De PVV verstoort met een klap het morrelen in de marge van CDA en CU.

De PVV kiest hiermee om electorale overwegingen definitief tegen het liberalisme. Tegen de vrije keuze van ouders. Een kleinere overheid wordt vormgegeven door het korten op cultuur. Vraag is of het zal werken. De hoop om bepaalde CDA-kiezers te winnen kan eindigen in het verliezen van seculier of nihilistisch georiënteerde PVV-stemmers die naar de VVD overlopen.

De PVV is in enkele jaren veranderd in een partij met een programmatische lappendeken die nauwelijks te plaatsen valt. Leidend thema is nog steeds de dreigende islamisering dat wordt gesteund door thema’s als de arrogantie van de macht, het behoud van de verzorgingsstaat en nu dus ook de gezinswaarden.

Programmatisch is de PVV een hoefijzermodel in zichzelf aan het worden dat nergens op lijkt. De PVV combineert anti-modernistische en crypto-christelijke programmapunten met programmapunten die ook voorkomen in linkse partijen, zoals de SP.

Verwachting is dat de PVV na de VVD de grootste partij wordt bij de Provinciale Verkiezingen. Het CDA zal verliezen, maar de gedoogcoalitie zal een meerderheid krijgen. Mede omdat de oppositie niet geloofwaardig opereert. De verzwakking van het CDA vormt de instabiele factor.

Door het nieuwe abortusstandpunt van de PVV komt de VVD in de coalitie tegenover PVV en CDA te staan. Daar ligt de kans voor GroenLinks en D66. Als deze partijen slim opereren en zich programmatisch niet te ver van de VVD verwijderen, dan scheppen ze een nieuwe werkelijkheid waarin de meeste VVD-ers inzien dat ze minder te verliezen hebben in samenwerking met het progressief-liberalisme dan met het christelijk-conservatisme van CDA en PVV.

De PVV vertaalt de Tea Party naar Nederland. Ofwel, Wilders omarmt Sarah Barracuda Palin. Vraag is of dat ongestraft gaat en Wilders zijn hand niet overspeelt. De aanscherping van het abortusstandpunt is een waterscheiding die de vrijzinnige kernen binnen VVD, D66, GroenLinks en PvdA tot samenwerking en handelen zou kunnen brengen.

Foto: Sarah Palin.

24 gedachten over “Wilders als christelijke Barracuda

 1. Ik voorzie toch geen heel lang leven voor de PVV. Er is weinig coherentie tussen de standpunten. Ook deze stellingname lijkt inderdaad voornamelijk uit opportunisme voort te komen.
  Overigens is het abortusstandpunt van de PVV niet perse christelijk en ik vind het een onderwerp waarbij de nuance niet mag zoekraken. De vraag wanneer een foetus precies verandert in een wezen met bewustzijn is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

  Like

 2. @Satuka
  Als de PVV zo doorgaat zie ik ook geen lang leven beschoren voor de PVV. Wat niet wil zeggen dat het gedachtengoed dat de PVV vertegenwoordigt zal verdwijnen. Zoals met het wegzakken van de PvdA evenmin het sociaal-democratisch gedachtengoed uit Nederland verdwijnt.
  Formeel heb je gelijk dat het aangescherpte abortusstandpunt van de PVV niet noodzakelijk christelijk genoemd hoeft te worden. Maar beredeneerd vanuit de praktische politiek en de ingenomen standpunten van de diverse partijen heb ik er toch voor gekozen dat christelijk te duiden.
  De beschikking over een ongeboren kind ligt in mijn ogen in de eerste plaats bij de ouders (vooral de moeder) en daarna bij de medische wetenschap en niet bij de kerk of politieke partijen. Waar ik de gedachten van CDA en CU nog kan billijken door een gedachtengoed dat ik weliswaar afkeur maar dat wel consistent en oprecht is, blinkt de opmerkelijke koerswijziging van de PVV in mijn ogen uit in politieke marketing en inhoudsloosheid.

  Like

 3. De barracuda, een mooie vergelijking. Op de koraalriffen van Jordanië, waar ik net nog was, komt de barracuda veelvuldig voor. Veel vissen op de riffen leven in symbiose met het koraal, denk bijvoorbeeld maar aan Nemo, die daar ook in het echt voorkomt. Zo niet de barracuda, want dat is een echte roofvis, een met gevaarlijke tanden. Een vis die zich bij voorkeur verschuilt in grote scholen die het rif onveilig maken.
  Waar het CDA nog wil aansluiten bij recente wetenschappelijke inzichten en de CU een principieel standpunt inneemt, is de vraag welke argumenten de PVV heeft om de grens bij 14 weken te willen leggen. Al googelend kom ik tot de constatering dat de PVV er begin 2008 al voor pleitte om abortus door de vrouwen zelf te laten betalen. Het argument daarvoor was destijds dat vrouwen vanwege losbandig gedrag overgaan tot abortus. Losbandig in de zin dat vrouwen soms meer dan twee keer naar een abortuskliniek gaan. Exit het opkomen voor vrouwenrechten en vrouwenemancipatie.

  Like

 4. @CAM en Johanna
  Uit het PVV-programma:http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf
  Laat het duidelijk zijn: De PVV staat aan de kant van de gewone man en vrouw. Wat we moeten doen is de macht teruggeven aan de burger
  – De PVV kiest voor rechten van vrouwen en homo’s
  – Het is economisch gezien een ramp, het tast de kwaliteit van ons onderwijs aan, vergroot de onveiligheid op straat, leidt tot een uittocht uit onze steden, verdrijft Joden en homo’s en spoelt decennia vrouwenemancipatie door de wc.

  Ik kan het PVV-programma niet rijmen met het aangescherpte abortusstandpunt van de PVV. De PVV kiest daarmee niet voor rechten van vrouwen.

  Like

 5. De PVV komt op mij over als een groep mensen zonder ideeen die maar één doel hebben, hoe kunnen wij scoren bij de kiezer. Met opkomen voor de kiezer (vrouwenrechten, homorechten etc.) heeft dat weinig te maken. Daarvoor volstaat één blik op Lucassen of Brinkman, persoonlijke keuze’s van Wilders. Een dergelijke strategie geeft incoherente en niet standvastige standpunten. Morgen is immers weer iets anders opportuun.
  De kiezer als prooivis en de PVV als een school barracuda’s? Lijk mij een aardige analogie.

  Like

 6. @ZR
  Mee eens. Natuurlijk is er niks mee om te willen scoren bij de kiezer. De andere partijen beogen hetzelfde. Maar op de PvdA na weten die allen nog een zekere programmatische coherentie en koersvastheid te suggereren. Bij de PVV ontbreekt dat. Daarom moet de PVV oppassen geen geloofwaardigheidsprobleem te krijgen bij de harde kern die nu veel slikt voor een hard standpunt over integratie. Ook daar zijn grenzen aan.
  @BA
  Bedankt voor de treffende analogie. Hoewel een homofobe PVV-medewerker nog niet alles zegt. Maar zowel de aanstelling van een type als Belien als het aangescherpte abortusstandpunt zal bij kiezers en sympathisanten de vraag oproepen of de rechten van homo’s en vrouwen zoals blijkt uit het PVV-programma wel echt gewaarborgd zijn.

  Like

 7. Gegeven de feiten dat Wilders’ wil wet is binnen de PVV, electoraal gewin allesoverheersend het gewetenloze en macchiavellistische gedachtengoed van Wilders bepaalt en het geringe intellectuele kaliber van zijn vazallen doemt immer meer het spookbeeld van een levensgevaarlijke wolf in schaapskleren op.
  Kwestie voor de spindoctors van de progressieve links- en gematigde liberalen, samen met maatschappelijk ingebedde organisaties, om een politieke drijfjacht nu eindelijk eens echt goed te organiseren. Wilders vraagt erom.

  Like

 8. @satuka
  Theoretisch heb je gelijk maar jou opmerking over de abortusdiscussie heeft helaas niets te maken met de PVV. De PVV heeft een broertje dood aan wetenschap, en gaat zelfs zo ver om wetenschappers in een hoekje te drukken. Met hun anti-kennis stellingname doen ze mij het meest denken aan de rode khmer.
  Anyway, de PVV zal deze stellingname dus niet gemaakt hebben vanwege de door jou terecht genoemde nuance in het debat. De PVV heeft momenteel geen mensen in de gelederen die die nuance zouden kunnen aanbrengen, zeker niet wat betreft het gebied van bewustzijn van ongeboren leven.
  Waar ik al bang voor was lijkt echt te gebeuren; de PVV denkt niet vanuit een humanistisch standpunt maar vanuit een Joods/christelijk standpunt. De PVV heeft geen problemen met het gedachtegoed van de Islam omdat zijn hetzelfde gedachtegoed omarmt (omdat dit vrijwel gelijk is aan het Joods/christelijke gedachtengoed). Blijft over dat het probleem van de Islam volgens de PVV slechts terug te leiden is op afkomst en huidskleur.
  Iets wat natuurlijk hun goed recht is, maar wat wel laat zien dat ze de kluit al een tijdje aan het bedonderen zijn. En dit alles voor de zetels.
  Het lijkt er sterk op dat het Geert Wilders alleen om de macht te doen is…..en principes gelden daarom niet.

  Like

 9. @VSp
  Dank voor de toelichting. Zoals je het omschrijft is het wachten op het omvallen van de muren van Jericho. Ik vermoed dat de PvdA de sleutel in handen heeft in het formuleren van een gepast antwoord op de PVV. Dat gaat verder dan het geschreeuw en gedram van Plasterk dat elke keer weer verkeerd uitpakt. De zelfoverschatting en het gebrek aan realiteitszin van SP en PvdA geeft Wilders telkens bewegingsruimte en nieuwe kansen.
  Het is te hopen dat de gematigde- en progressieve liberalen binnen GroenLinks en D66 afstand nemen van de PvdA en zich naar het centrum keren. De PVV kan alleen via dat centrum geisoleerd worden. Het is afwachten of de nieuwe GL-leider Sap sterk genoeg is om de koers van Halsema voort te zetten. Het uitblijven van een geloofwaardig Des Indes-beraad geeft weinig hoop dat de PVV zinvol bestreden kan worden. Wilders kan alleen zichzelf verslaan, zo lijkt het.http://nl.wikipedia.org/wiki/Des_Indes-beraad
  @Eppie
  Ja, het is cynisch, de macht om de macht en verder niets.
  @Henk
  Dank, je hebt gelijk dat aandacht de PVV alleen maar dient. Mijn idee is dat als er iets nieuws te melden valt dat gedaan moet worden. Dat zag ik in het rigoureuze abortusstandpunt.

  Like

 10. Ik bedacht me net. Misschien probeert Wilders met dit standpunt wel streng Islamitische kiezers voor zich te winnen.

  Like

 11. "Natuurlijk is er niks mee om te willen scoren bij de kiezer. De andere partijen beogen hetzelfde. "
  Dat ligt voor de hand dus dat is niet wat ik bedoel. Om een analogie te nemen, als bedrijf is er niets op tegen om klanten te willen of aan je te binden. Maar hoe gewetensvol doe je dat? Met een echt product of met vooral reclame dat je een product hebt? Verberg je je ongezonde hamburgers achter een speelgoedje voor de kinderen? Wordt klant gebonden door product en service of door praatjes en bombarie?
  De kredietcrisis is vooral te wijten aan gewetenloze personen die arme mensen subprime hypotheken wisten te verkopen onder niet realistische voorwaarden. Daaronder een rente die voor eeuwig laag zou blijven en huizenprijzen die voor eeuwig zouden blijven stijgen.
  Op deze manier willen scoren bij klanten of kiezers moet je niet willen, komt altijd ellende van.

  Like

 12. @eppie2
  Zijn je smilies in staking?
  @ZR
  Tja, zolang een product afgenomen wordt is er blijkbaar een markt voor. Ook als het mensen door de strot wordt geduwd. Je hebt gelijk dat het verschil in kwaliteit van het product meer verschil zou moeten maken. De kredietcrisis is zeker te wijten aan verkeerde voorlichting door gewetenloze graaiers en ontbrekend toezicht, maar had nooit kunnen ontstaan zonder de gretigheid, de naiviteit en het gebrek aan financieel-economische kennis van burgers. De kruik gaat zolang te water tot zij barst.

  Like

 13. George Knight 27-01-2011 14:41
  "maar had nooit kunnen ontstaan zonder de gretigheid, de naiviteit en het gebrek aan financieel-economische kennis van burgers"
  Dit mag je heel veel burgers niet verwijten, net zo min als je kinderen hun naiviteit of kwetsbaarheid voor bijv. pedo’s of autoriteit mag aanrekenen.
  Dan komt het aan op het toezicht, zoals die van de DNB waarvoor Wellink ook de rekening heeft gekregen. Hoe kan de politiek zich tegen populistische boodshappen en graaiers beschermen? Naive kiezers zullen er altijd zijn. Moeten die via de harde weg leren? Was WO2 een harde weg?

  Like

 14. @ZR
  Omdat het niets met de PVV en het thema te maken heeft wil ik er nu niet te ver op doorgaan. Maar mensen die financiele producten kochten die ze niet begrepen kunnen naar mijn idee de schuld niet eenzijdig bij andere leggen. Ik herinner me een hoorzitting in de kamer waar AFM-baas Hans Hoogervorst waarschuwde tegen tophypotheken. Het antwoord was dat-ie anderen geen eigen huis gunde. In dat sentiment werden burgers inderdaad verkeerd voorgelicht, ook omdat de politiek er zelf niets van begreep. Maar waar mensen bij de aankoop van een computer of televisie zich goed informeren aan de hand van consumenteninformatie, ontbreekt die kritische houding en kennis als het om een moeilijk financieel product gaat. Wat inderdaad door banken of aanbieders zo ondoorzichtig en onvergelijkbaar mogelijk wordt gemaakt.

  Like

 15. M.i. hanteert de politiek veelal dezelfde methoden, alle reden om de analogie serieus te nemen. Burgers stemmen tegen of voor Europa zonder er veel van af te weten. Nog veel complexer dan een hypotheek.

  Like

 16. "De christendemocraten worden door de PVV rechts gepasseerd."
  Dat is 9 van de 10 keer het geval.
  Het is je vast niet ontgaan dat Joshua Livestro tegenwoordig adviseur van Palin is. Dat is die oerchristelijke conservatief van VVD-huize. Raar eigenlijk dat-ie niet voor het kabinet gevraagd is…

  Like

 17. @Joke
  In het algemeen is het wellicht niet bijzonder dat het CDA door de PVV rechts wordt gepasseerd, maar dat dat nu gebeurt op een ethische kwestie zoals abortus vind ik het melden waard. Het aanschurken tegen het christendom in reactie op de opkomst van de islam vind ik een doodlopende weg. Frits Bolkestein heeft de afgelopen tijd gedachten in die richting geventileerd. Bart Jan Spruyt kunnen we er nog aan toevoegen.

  Like

 18. Maar Wilders en ook Bolkestein zijn altijd al door en door conservatief geweest – het liberale is alleen zichtbaar voor wie het wil zien. In 2006 belichtte Wilders vooral de schaduwzijde van liberalisme in zijn Nieuw Realistische Visie: http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=397, waar hij Bolkestein aanhaalt in een pleidooi tegen de decadentie. Daar ook reeds die christelijke waarden.
  Voor veel van die Burkianen is het andersom: de opkomst van de islam aangrijpen om christendom en conservatisme aan de man te brengen. De usual suspects zijn ook al gesignaleerd bij de Dutch Tea Party: http://dutchteaparty.wordpress.com/sprekers/.

  Like

 19. @Joke
  Ik ben het met je oneens dat Wilders en Bolkestein altijd al door en door conservatief zijn geweest. Wat trouwens per definitie geen overtreffende trap naar rechts van het liberalisme hoeft te zijn. Evengoed kan ik zeggen, het conservatieve is alleen zichtbaar voor wie het wil zien.
  Je komt vaker tegen dat er gesproken wordt over echte liberalen, waarmee bedoeld wordt dat ze binnen de versmalde bandbreedte van de eigen voorkeur vallen om te benadrukken dat de anderen niet echt zijn. Zoiets als Wim Kok die in de jaren ’90 (vdve) door zijn opponenten niet meer als echte sociaal-democraat werd gezien. Niet omdat het werkelijk zo was, of beredeneerd kon worden, maar om de PvdA te verzwakken.
  Volgens mij beweerde ik hetzelfde als je nu over de relatie en christendom opmerkt.

  Like

 20. George
  Qua alruin heb je gelijk
  Maar feitelijk is het natuurlijk onzin.
  Zo gauw de VVD met GL in de bedstede zal kruipen zullen ze worden afgeslacht door de PVV.
  Niks meer
  maar zeker ook niks minder

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.